Page 1

Den Haag, datum zie postmerk

Betreft: Nieuwe brochure 'Goed of fout vriendje?' met gesprekshandleiding

Geachte heer/mevrouw, Met genoegen presenteren we u onze vernieuwde brochure ‘Goed of Fout vriendje?’, van september 2013. Hét preventiemateriaal over loverboys en gedwongen prostitutie voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB). Helaas vindt ook bij deze kwetsbare doelgroep loverboy-problematiek plaats. Vooral voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is het lastig om grenzen te stellen en goede van slechte intenties te onderscheiden. Terwijl ook zij mensen met verkeerde bedoelingen tegen kunnen komen. Om mensenhandel in de vorm van jeugdprostitutie en gedwongen prostitutie terug te dringen hebben het JIP (Jongeren Informatie Punt) en Middin in samenwerking deze brochure en handleiding herontwikkeld die als leidraad voor een gesprek met een cliënt kan worden gebruikt. In deze vernieuwde brochure wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door de daders. Er worden meerdere voorbeelden uitgelicht. De brochure ‘Goed of Fout vriendje?’ biedt LVB-meiden handvatten om een loverboy te kunnen herkennen. Het is de bedoeling dat de brochure samen met de begeleider wordt gelezen, juist omdat er veel los kan komen. Tijdens dit gesprek lezen de begeleider en de jongere samen de tekst en bespreken de vragen en tips uit de brochure. Met de vragen komen belangrijke thema’s aan bod, zoals: ‘Heb je weleens iets gedaan wat je niet wilde?’ of ‘Wat vind je van seks voor geld?’. De cliënt wordt voorgelicht over gedwongen prostitutie en andere problemen, de begeleider krijgt meer inzicht in de situatie van de cliënt en er ontstaat een basis van vertrouwen om met elkaar over dit onderwerp te praten. We raden aan om eerst de bijgevoegde handleiding door te nemen, alvorens u het gesprek aangaat met de jongere. De gesprekshandleiding bevat tips en verdere achtergrondinformatie en verwijst naar hulp. Deze brochure maakt deel uit van de integrale ketenaanpak jeugdprostitutie in Den Haag. Voor het trainen van signalering- en gespreksvaardigheden loverboy-problematiek bij LVBmeiden kunt u terecht bij JSO. Voor meer informatie, preventiemateriaal, trainingen, voorlichtingen voor jongeren en organisaties voor hulp in Haaglanden kunt u de brochure‘This woman is not a toy’ downloaden op de site van www.jipdenhaag.nl onder het kopje ‘professionals’ / JIP producten. Bent u van plan om in voorlichtingsgesprekken de brochure ‘Goed of Fout vriendje?’ te


gebruiken? Wilt u van deze brochures meerdere exemplaren ontvangen? U kunt deze gratis bestellen bij het Jongeren Informatie Punt via info@jipdenhaag.nl Medewerkers van Middin kunnen de brochures bestellen bij: foutvriendje@middin.nl Het is niet de bedoeling deze brochure zonder handleiding te verspreiden of neer te leggen op leestafels e.d. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Rianne Kleijn en Elle Franssen (r.kleijn@jso.nl & e.franssen@middin.nl) Bijlagen: 1) Brochure ‘Goed of Fout vriendje?’ 2) Gesprekshandleiding voor begeleider.

201403182begeleidende brief bij brochure goed of fout vriendje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you