Page 1

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU


STUDIE NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU

STAVEBNÍK:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing.arch. Lukáš Švejda Otročice 18 257 65 Čechtice STUPEŇ DOKUMENTACE: studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA: Dosavadní využití území, majetkoprávní vztahy

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Umístění na pozemku

Dispozice

Materiály

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

M 1:100

01


Rozbor pozemku Orientace a umístění stavby odpovídá poloze původního hospodářského objektu. Novým tvarovým řešením je dodržena převažující orientace průhledů z komunikace na pozemky v obci a zároveň odstup od původního objektu pro bydlení umožňuje využívání stávajícího vjezdu na pozemek a k dalším hospodářským stavením.

Rozbor území

stávající vjezd na pozemek

za ch ov na ání p r po ze ůhle me du k

shodná orientace štítu s původní stavbou

průhledy na pozemky

orientace štítů

S

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

NÁVRH ŘEŠENÍ, ROZBORY

02


stávající hospodářský objekt

Legenda stávající objekt pro bydlení Navrhovaný objekt stávající zahrádka Stávající objekty

Plochy zeleně

stávající hospodářský objekt zatravňovací dlaždice vyplněné kačírkem

navrhovaná vjezdová brána

Stávající zahrádka

vstupní branka

betonová dlažba

Zpevněné plochy velkoformátová betonová dlažba pop ic e eln eln pop ice

Zatravňovací dlaždice vyplněné kačírkem Pěší komunikace kamenné šlapáky

terasa z dřevěných lamel

zídky vyrovnávající spád terénu

S

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

SITUACE

M 1:250

03


a toalet lna koupe garáž o cí pok a v ý b o

j

e ložnic

ý dětsk pokoj

ý dětsk pokoj

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

03


1

2

3

23 030 9 430

1 150

13 600

tech. místnost TČ

sauna

koupelna

5,75 m2

13,59 m2

wc

zádveří

4,71 m2

7,44 m2

hala

60,45 m2

16,39 m2

garáž 27,56 m2

11 850

obývací pokoj

10 700

11 850 10 350

krbová vložka

ložnice 15,72 m2

pokoj 17,29 m2

1 500

pokoj 14,26 m2

terasa

6 800

11 165

S

17 965

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

PŮDORYS 1.NP

M 1:100

05


1

2

3

7 000

13 1

00

11 850

4 850

23 570

17 970

S

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

PŮDORYS STŘECHY

M 1:100

06


Řez 1-1´

slu ne čn íp ap rsk yl éto

+6,800 +5,975

obývací pokoj

zima prsky a p í čn slune

+3,175

+0,000

Řez 2-2´

+5,975

chodba, dětské pokoje

pní stro

by hod c í n ětle osv

+3,430

+3,175

+2,600

+0,000

+5,975

Řez 3-3´ garáž, sklep +3,430

+3,175 +2,600

+2,600

jinyrozmer.cz

+0,000

vypracoval: stavebník -2,500

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

ŘEZY

M 1:100

07


Pohled západní

+6,800

bílá jenmá fasádní omítka +5,975

tašky Bramac Tegalit, barva ebenově černá +3,430

+3,175

bílá jenmá fasádní omítka

obklad z Cembrit desek, barva šedá

+0,000

dřevěná terasa

Pohled jižní +6,800

bílá jenmá fasádní omítka

+5,975

střešní osvětlení chodby

tašky Bramac Tegalit, barva ebenově černá +3,175

oplechování a okapy, barva šedá bílá jenmá fasádní omítka

obklad z Cembrit desek, barva šedá dřevěná okna +0,000

-0,150

dřevěná terasa

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

POHLEDY

M 1:100

08


Pohled východní

+6,800 +5,975

bílá jenmá fasádní omítka

tašky Bramac Tegalit, barva ebenově černá +3,430

+3,175

bílá jenmá fasádní omítka

obklad z Cembrit desek, barva šedá -0,150

+0,000

Pohled severní

+6,800 +5,975

tašky Bramac Tegalit, barva ebenově černá +3,175

oplechování a okapy, barva šedá bílá jenmá fasádní omítka

obklad z Cembrit desek, barva šedá +0,000

jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

POHLEDY

M 1:100

09


jinyrozmer.cz vypracoval: stavebník

Ing.arch. Lukáš Švejda, lukas@jinyrozmer.cz, 728 828594

STUDIE RODINNÉHO DOMU

VIZUALIZACE

10

Katalog stavby  

Vzorová studie rodinného domu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you