Page 1

ปก

Saints l


โฆษณา

2 l Saints


CONTENTS VOLUME 7 SOUTHAMPTON FC THAILAND

04

TALK AND CREDIT สนทนาภาษาเทพ

06

SPECIAL SCOOP วิกฤตการณ์ เกมรุก

SAINTS REVIEW ส่องกล้อง “นักบุญ”

09

12

SAINTS PREVIEW ปะทะ”หงส์แดง”

19 SAINTS STORY

SOUTH COAST DERBY

21 SPECIAL THANKS แทนคาขอบคุณ Saints l 3


WELCOME TO S OUTHAM PTON TH AILAND สาวกนั ก บุ ญ

VS. WEST HAM

SAINTS THAILAND

ปี ที่ 1 ฉบั บ ที่ 7 21 ก.ย. 2556

TALK AND CREDIT สนทนาภาษาเทพ

สวัส ดีครับ สาวกนักบุญทุ ก ท่ า น ช่ ว งนี้ บ.ก.ใหญ่ งานเยอะ เหลือเกินช่วงนี้ อาจออกมาช้ าแบบ เฉี ย ดฉิว ในวั นสุ ดท้ า ยก่ อนแข่ งเลย ทีเดียวเชียวแหละ!!! เซ็ง เป็ดเซ็ง ไก่ ในนัดล่าสุดที่ เปิดบ้านพบ “ขุนค้อน” ซึ่งนักบุญเรา ก็ เ ป็ น ฝ่ า ยครองบอลได้ ดี ก ว่ า แต่ ไ ม่ สามารถเจาะประตู ไ ด้ เฮเก้ อ กั น ไป หลายรอบ กับลูกหวาดเสียว สุดท้ายก็ ไม่ ได้เฮ สมใจกั นสัก กะที ทาเอาแอด มิวกับแอดอาร์ท หัวเสียเพราะไปเชียร์ ที่ร้าน ฮา!!! โครตมหาเหนียวสาหรับ ตุ๊สซี่ เอ้ย!! จุซซี่ จัสเคนไลเนน ผู้รักษาประตู ของ เวสต์แฮม เซฟลูกยิงของนักบุญได้ หมด ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของ “กุ่ยกุ้ย” ออสวัลโด้ ในครึ่งแรก ส่วนในครึ่งหลัง ก็มาเซฟ ลูกยิงของ มอร์กก็อง ชไนเดอ แลง ได้อีก โธ่!! คุณพี่กินกาวมารึไง ได้ข่าวแว่วๆ สื่อต่างประเทศ รายงานว่าปีศาจแดงเตรียมเสนอเงิน ถึง 25 ล้า นปอนด์ ให้ ที ม นัก บุญ เพื่ อ เป็นค่าตัวของ ลุค ชอว์ ในช่วงเดือ น มกราคมนี้ ซึ่ง ข่ า วนี้ ผ มก็ ไ ม่ ไ ด้ ต กใจ หรือหนักใจเท่าไหร่ในการที่จะเสียชอว์ กั บ 25 ล้ า นปอนด์ ถื อ ว่ า คุ้ ม ค่ า แต่ แบบโซเดมาคอมกั น จริ ง ๆ ผมคิ ดว่ า สาวกนั ก บุ ญ ทุ ก คน คงไม่ อ ยากให้ สโมสรขายนักเตะดาวรุ่งคนนี้ไปจริงๆ 4 l Saints

WE ARE RED มาว่ า กั น ต่ อ ในเกมที่ จ ะเจอ “หงส์แดง” แน่นอนว่าเกมนี้บีร็อดจะ ไม่มี ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ ที่เจ็บหัวไหล่จาก เกมกั บสวอนซี รวมไปถึงจะไม่มี เซบา สเตียน โคอาเตส ซึ่งถือว่าสบายใจขึน ไปอีก ที่ ห งส์แดงไม่ มี “จอมกั ด ” รวม ทั้ ง ง คู ติ น โญ่ แต่ เ ราก็ จ ะประมาท ความจี๊ดจ๊าดของ ดาเนี่ยล สเตอร์ริจ ไม่ ไ ด้ เพราะช่ว งหลัง ฟอร์ ม ร้ อนแรง เหลื อ เกิ น แบบวิ่ ง หลุ ด ฉุ ด ไม่ อ ยู่ เ ลย ทีเดียว เห็ น เบรนแดน ร็ อ ดเจอร์ ส ผู้ จั ด การที ม ลิ เ วอร์ พู ล แสดงความ หวัง ว่า ริคกี้ แลมเบิร์ต หัว หอกอดี ต ลูกหม้อ จะไม่ กลับ มาคืนฟอร์มเก่ งยิง ประตู ที ม เก่ า ระหว่ า งเกมพบเซาธ์ แฮมป์ตัน ศึกพรีเมียร์ลีก ที่สนามแอน ฟิลด์ วันเสาร์ที่ 21 กั นยายนนี้ แหม่ ๆ อาเบะกลัว “ริคกี้” ยิงหรือยังไงฮ้า!!! ซึ่งผมก็ไ ด้แ ต่หวังว่า “ริคกี้” จะโชว์ฟอร์มเทพ ยิงทีมเก่าแหกหน้า และดับความหวัง อาเบะ ร็อดเจอร์ส ที่ไ ม่ อ ยากให้เ ขาคืนฟอร์ม เก่ ง และ เก็บ 3 คะแนนมาฝากแฟนนักบุญทุก คนครับ!

“เด็กเก็บจาน”

COYR!!!


saints in action

Saints l 5


SPECIAL SCOOP

SAI NTS TH AILAND

ATTACKING? วิกฤตการณ์ เกมรุก ตั้งตารอมาถึง 2 สัปดาห์ การกลั บ มาของแมตช์ เ ดย์ ข อง ฟุตบอลพรีเมียร์อีกครั้ง หลังจาก หยุดพักหลีกทางให้กับฟุตบอลทีม ชาติ กลั บ มาพร้ อ มความอึ ด อั ด ความข้องใจ กับ เกมรุกของเหล่า พลพรรคนั ก บุ ญ ว่ า ท าไมมั น ชั่ ง ไม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ และที่ ทุ ก คนกล่ า ว เอาไว้ว่า "ผู้จัดการที ม เราใช้เ ด็ก มากเกินไปมั้ย" "ทาไมบอลเรามัน ไม่ ไ หลรื่ น เอาซะเลย" และ อี ก ต่างๆนานา ถาโถมเข้ ามา พื้ น ที่ ซีบรัม ของแฟนบอล และแมตช์นี้ เราพบกั บ "ขุ นค้ อ น" เวสต์ แฮม ยู ไ นเต็ ด ที่ จั ด ว่ า อยู่ ใ นระดั บ เดียวกันกับทีมเราแต่เราได้เปรียบ ที่แมตช์นี้เราเล่นที่สนาม เซนต์แม รี่ บ้านของเราเอง ลองเหลือบมอง ที ม คู่แ ข่ง ซิว่ าเป็ นอย่า งไงบ้ าง ดู รายชื่อผู้เล่น บาดเจ็บและเสียชีวติ เอ้ย! ผู้เ ล่น ที่ ติดโทษแบน พลาง พูดออกมาว่า " เอาแล้วว่ะทีมมัน พิก ารนี่ ห ว่ า ฮ่ า าา " ซึ่ง ตั ว หลั ก เจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็น แอนดี้ คา โรว์ ,สจ็วต ดาวนิ่ง ,โจ โคล, ถือ ว่าเป็นแมตช์ ล้างตาครับหลังจาก ที่ ฤ ดู กาล ที่ แ ล้ วที ม นั ก บุ ญไม่ สามารถเอาชนะได้เลย เลิก งานเสร็จ สัพ นั่ง ท าอะไรเพลินๆ จนถึง 3ทุ่ม ไลน์อัพโชว์พรืบ! มีสิ่ง ที่เปลี่ยนไป ในแดนกลาง เหมือน จะรู้ ว่ า เราเริ่ ม จะมี อั ค ติ กั บ เด็ ก เลยจับ ทั้ ง เจมส์ วอร์ดพาว กั บ คาลั่ม แชมเบอร์ นั่งเป็นตัวสารอง โดยที่ แ ดนกลาง มี คู่ ก ลางเป็ น 6 l Saints

มอร์แกน ชไนเดอริน กับ วิคเตอร์ วานยาม่า ส่วน อาดัม ลัลลาน่าเป็น กลางรุก และปรับ แผนใหม่ เ กื อ บ หมด "อะไรกันเนี้ย !! ส่งหน้า 3 คน กะเอาตายเลยใช่มั้ยเนี้ย" โดยกอง หน้าเราส่งหน้าลงถึง 3 คนครับ คือ เจย์ โ รดิ เ กรซ ปาโบล ออสวั ล โด้ และ ริก กี้ แลมเบิร์ต อ่อ!เกื อบลืม วันนี้นัก บุญ ยัง ได้ นาธาเนียล ไคล์ นลงเป็นแบ็กขวาตัวจริงด้วยล้ะครับ รูปเกมคู่แข่งแทบไม่มีอะไรเลย ขุน ค้อ น โยนใส่ เ ราอย่า งไรจุ ดหมาย เพราะเจอ แผงหลัง ตั วแกร่ ง ของ นัก บุญ ทั้ ง 2 อย่ าง โชเช่ ฟอนเต้ และ เดยัน ลอฟเรน เราน่าจะได้ อย่างที่ สุดโดยจัง หวะยิง แบบจ่อๆ ของ ปาโบล ออสวั ล โด้ แต่ ยุ ส ซี่ ยัส เคไลเน่น พุ่ ง มาขวาง บอลติ ด หน้าแข้งออกได้อย่างเหลือเชื่อ จาก จั ง หวะนั้ น มี เ สี ย งแผ่ ว ๆน่ า จอว่ า "แม่ ม มั นมาเหนียวอะไรนัดนี้ฟ่ะ!" และจากนั้นเกมทั้ ง คู่ดูจ ะมั่ วๆ ขุน ค้อนก็โยนอย่างเดียว ส่วนนักบุญ ก็ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ เจา ะแต่ แดน กลา ง และเวสต์แฮม ได้โอกาสซัดมุมแคบ จากโมฮาเม็ด ดิยาเม่ แต่ อาร์เธอร์ โบรุ ค ปั ด ออกมาได้ เกมยั ง คง เป็นไปอย่างอึดอัด เหมือนเกมที่เรา แพ้นอริช แต่ดีที่ก ลางเราเก็บ บอล ได้หมด หมดครึ่งแรก ไปแบบมั่วๆ ไม่ มี แบบแผน "อะไรกันกองกลาง เราเป็นอะไรไป บอลทาไมเคลื่อน เกมไม่ค่อยถึงแดนหน้า " สังเกตุนะ ครับมีอยู่หลายปัจจัยี ที่เป็นจุดบอด ของเราในครึ่งแรก


SPECIAL SCOOP

SAI NTS TH AILAND

1.วิ ก เตอร์ วานยาม่ า ที่ มี ค วาม แข็ง แกร่ง และการครองบอลมั น เป็ น ข้ อ ดีข องเขา แต่ ใ นทางการ ครองเขากับกลายเป็นผลเสียไปซะ แล้ว บ้างทีในตอนที่เราเปลีย่ นจาก รับเป็นรุก แทนเราจะต่อบอลออก ด้านข้างรึจ่ายทะลุช่องกลาง หรือ พาบอลไปเอง เขากลับครองบอลล็ อกไปล็อกมาสุดท้ายช่องปิดก็ต้อง จ่ายหลังคืน ฟอนเต้ กับ ลอฟเรน หรือไม่ก็ โบรุคไปเลยทีเดียว จึงทา ให้เกมเราแทบจะไม่เคลื่อนที่

2.แบ็กทั้ งสองเราไม่ก ล้าที่จ ะเติม เกมทางริม เส้น ในเมื่ อกองกลาง ตัน วิง แบ็ก นี่แหละครับ ที่ จ ะเป็น ตั ว เข้ า มาแบ่ ง เบาภาระในแดน กลางกลับเป็น อดัม ลัลลาน่า ที่วิ่ง พล่ า นอยู่ คนเดีย ว มั น ท าให้ข าด ความหลากหลายในเกมรุก และไม่ สามารถกดดั นคู่ แ ข่ง ได้เ ลย รึ ว่ า ไคล์นจะขาดคู่หู อย่าง เจสัน พัน เชียน ที่ ฤดูก าลก่อนเคยผสานกั น อย่างเข้าขา 3.กองหน้ า เราต่ า งคนต่ า งเล่ น และยื น ห่ า งกั น เกิ น ไป ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบที่ ก องกลางครองบอล นานเกิ น ความจ าเป็ น ของ วาน ยาม่า น่ะแหละครับ จึงทาให้บอล ไม่ถึงกองหน้า และริกกี้ แลมเบิร์ต ต้องวิ่ง ถ่างออกมาหาบอล เลยทา ให้คู่หน้าเราขาดการผสานงานกัน กับ ออสวัลโด้ 4.การที่ ฟ อร์ ม ของชไนเดอริ น ฟอร์มตก เราจะสังเกตุได้จากการ เข้าแท็กเกิ้ล แทบจะน้อยมาก จ่าย บอลเสียบ่อยมากในฤดูกาลนี้ เสีย บอลง่ายบ่อยครั้ง กลั บ มาดู ค รึ่ ง หลั ง ครั บ เรามี จัง หวะเกมบุก กดดันได้ดีก ว่าเก่ า เรากดดันอยู่พักนึงเราก็ได้โอกาส จาก วานยาม่ ายิง ไกลจากแถว 2 แต่ ยัสเคไลเน่น ปัดเอาไว้ได้ และ ก็เกือบได้ประตูจากลูก จัก รยานอากาส ของ ชไนเดอริน และก็ เ ป็น ยัส เคไลเน่น ยัง ปัดได้ อีก และถึง 2 จังหวะ ลูกเอียวตัว ยิงของ ชไนเดอรินอีก และ ลูกยิง

จากนอกกรอบ แต่ ยั ส เข้ ! เอ้ ย ยั ส เ ค ไล เ น่ น ยั ง ปั ด ได้ อ ย่ า ง เหลือเชื่อ ไหนจะเป็น แลมเบิร์ต พุ่งโหม่ง จ่อ แล ะก็เป็น เสา ครับ เสา ทั้งที่ เราเตะวันอาทิตย์ ก็ยังเสา ไม่ได้ไม่ เป็ น ไรเกื อ บจะเสี ย จากลู ก สวน กลับชุลมุนกัน เจมส์ คอลลิ้น แป โล่งบอลเหินข้ามคาน ไปอย่างหน้า หวาดเสียวของแฟนนักบุญ คือถ้า เราเสี ย ประตู นี้ น้ าตาตกแน่ ๆ เพราะเป็นช่วงท้ ายเกม ครึ่ง หลัง เรามีโ อกาสมากมาย เพราะเรามี การปรับ ปรุ ง จาก ครึ่ ง แรกอย่า ง มาก เราแทบขี่เ วสต์แฮม ในครึ่ง หลังเลยก็ว่าได้เรียกว่า ค้อนมาอุด อย่างเดียว ไม่ อยากโทษใคร อี ก เป็นเพราะเราไม่คมเอง แต่ถ้าจะ ชมก็ต้องยกเครดิตให้เ ขาคนนี้คน เดียว คือ ยุสซี่ ยัสเคไลเน่น ที่วันนี้ ท าหน้ า ที ไ ด้ เ หมี ย วหนึ บ ท าเอา เกมบุก ของเราผ่านไม่ ได้คนเดียว คือเขานั้นเอง มาดูนะว่าแมตช์ต่อไปมา เจอ ที ม จ่ า ฝู ง อย่ า งหงส์ แ ดง ลิเ วอร์พูล เกมบุก จะยัง ฝืดอยู่มั้ ย ติดตามดูกันนะว่าผลจะเป็นอย่าง ไง ถ้าแพ้ละก็ แฟนหงส์มันจ้องจะ คุยเหยียบเราอย่างใจจดใจจ่อแน่ๆ

“นักบุญ ซาตาน”

Saints l 7


saints in action

8 l Saints


SAINTS PREVIEW

SAI NTS TH AILAND

THE SAINTS GO MARCHING IN ปะทะ”หงส์แดง”

หลังจากที่เปิดสนามเซนต์ เมรีส์ ท าได้เ พียงเสมอเวสต์แฮม ยูไ นเต็ ด ที่ ข าดตั วหลั ก ถึ ง 5 คน ไป 0-0 ในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นัก บุ ญ แดนใต้ มี คิ วต้ อ งไปเยือ น สนามแอนฟิล ด์ ของที ม จ่า ฝูง ใน เวลานี้อย่าง ลิเ วอร์พู ล เอฟซี ที่ นัดก่อนท าได้เพียงบุกไปเสมอกั บ หงส์ขาว สวอนซี ซิตี้ มา 2-2 หยุด สถิติชนะสามเกมรวดไป สถิติทั้ง หมดที่ ทั้ง สองที ม เคยพบกันมา คือ แข่ง 81 นักบุญ เอาชนะไปได้ 23 เสมอ 19 และ แพ้ ไ ป 39 เกม ยิ ง ได้ 92 ประตู เสีย 124 ประตู จากสถิติดังกล่าว จะเห็ น ได้ ว่ า นั ก บุ ญ เป็ น รองอยู่ พอสมควร แต่ส ถิติที่เ จอกันมา 5 เกมล่าสุด ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะ ชนิ ด ที่ เ รี ย กว่ า บ้ า นใครบ้ า นมั น โดยเกมล่ า สุ ด ที่ เ ซาแธมป์ ตั น สามารถบุ ก ไปชนะหงส์ แ ดง ถึ ง แอนฟิลด์ได้ ต้องย้อนไปเมื่อ 10 ปี

มอร์กก็อง ชไนเดอแลง เบิกร่องให้นักบุญก่อนชนะไปถึง 3-1

ก่อ น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2003 ด้วยสกอร์ 2-1 แต่ฤดู ก าลที่ แล้ ว นักบุญบุกมาพบกับความพ่ายแพ้ที่ สนามแอนฟิ ล ด์ ไ ป 0-1 ก่ อ นจะ กลับไปเปิดบ้านเอาชนะไปได้ถึง 3 -1 อย่ า งที่ เ รี ย กว่ า สร้ า งความ ประหลาดใจได้อย่างมาก เพราะ เป็นการชนะทั้งแมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และลิเวอร์พูล ในช่วงเวลาที่ ใกล้เคียงกัน รายชื่อผู้เล่นที่ คาดว่าจะลงสนาม

เป็นตัวจริงในเกมนี้ ประกอบด้วย Southampton FC ผู้รักษาประตู อาเธอร์ โบรุค กองหลัง : นาธาเนียล ไคลน์, โจ เซ่ ฟอนเต้, เดยัน ลอฟเรน, ลุ ค ชอว์ กองกลาง : มอร์ก ก็ อ ง ชไนเดอ แลง, วิคเตอร์ วานยาม่า, อดัม ลัล ลาน่า, เจมส์ วอร์ด-พราวส์ กองหน้ า : ริ ค กี้ แลมเบิ ร์ ต, พา โบล ออสวัลโด้

พลพรรคนักบุญต่างร่วมดีใจกับ เจย์ โรดริเกวซ ที่โชว์ลากเลื้อยผ่านกองหลังเข้าไปยิงให้นักบุญชนะ 3-1

Saints l 9


SAINTS PREVIEW

SAI NTS TH AILAND

Liverpool FC ผู้รักษาประตู ซิมง มินโญเล่ต์ กองหลัง : อังเดร วิสดอม, มามาดู ซาโก้ , มาร์ติน สเคอร์เ ทล, โฆเซ่ เอนริเก้ กองกลาง : สตี เ ว่ น เจอราร์ ด , ลูคัส เลว่า, ฟิลิปป์ คูตินโญ กองหน้า : ดาเนียล สเตอร์ริดจ์,

วิคเตอร์ โมเซส, ยาโก้ อัสปาส วิเคราะห์ก่อนเกม: การไปเยื อ นสนามแอน ฟิลด์ ของหงส์แดง ในครั้งนี้ หากดู จากฟอร์มโดยรวมของทั้ งสองที ม ในสี่เ กมแรกแล้ว ต้องบอกว่า คง จะเป็นเรื่องยากทีจ่ ะสามารถบุกไป เอาชัยชนะกลับออกมาได้ เพราะสี่

เกมที่ผ่านมา นักบุญยังไม่สามารถ ท าประตู จ ากการเล่นเกมโอเพ่ น เพลย์ได้ เ ลย แม้ ว่ าจะเพิ่ ง เสี ยไป เพียงสองลูก แต่ก็ยิงได้แค่สองลูก เช่ น กั น การประสานงาน การ สร้างสรรค์เ กมรุก ของกองกลาง และกองหน้ า ดู เ หมื อ นจะขาด ไอเดียและความเฉี ยบคมในการ เข้าทาประตู ซึ่งแตกต่างไปจากลิ เวอร์พูล ที่สามารถยิงประตูได้ทุก เกม และดาเนียล สเตอร์ริดจ์ ลง เป็นยิงทุก นัด เซาแธมป์ตัน จึงไม่ น่าจะมีแต้มในเกมนี้ หรืออาจจะ ได้ลุ้นเพียง 1 คะแนนเท่านั้น ซึ่งก็ คงน่ า พอใจมากแล้ ว หากได้ ผ ล เสมอกลับบ้าน

“WeareTheSaints”

นักบุญพ่ายให้กับลิเวอร์พูลไป 1-0 ในเกมเยือนฤดูกาลก่อน

สถิติพบกันทั้งหมด ชนะ 26

เสมอ 21

แพ้ 46

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด วัน/เดือน/ปี 14 Mar 2004

ทีม Southampton v Liverpool

ผล Win

สกอร์ 2-0

ลีก Premier League

28 Dec 2004

Liverpool v Southampton

Lose

1-0

Premier League

22 Jan 2005

Southampton v Liverpool

Win

2-0

Premier League

01 Dec 2012

Liverpool v Southampton

Lose

1-0

Premier League

16 Mar 2013

Southampton v Liverpool

Win

3-1

Premier League

10 l Saints


saints in action

Saints l 11


SAI NTS TH AILAND

SAINTS REVIEW

NOW YOU SEE “THE SAINTS” ส่องกล้อง “นักบุญ” แข็งแกร่งสมชื่อ”ขุนค้อน”

Review Last Match Saints 0-0 West Ham ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเมื่อนัดที่ผ่านมาเราทาได้ แค่เสมอกับเวสต์แฮมไปแบบโนสกอร์ ทาให้ตอนนี้ห่างหาย จากชัยขนะมาสามนัดเข้าให้แล้ว แถมต้องบอกว่ารูปเกมส์ ในครึ่งแรกไม่สู้ดีเท่าไหร่ เกมส์รุกไร้จินตนาการ ยังดีที่ครึ่ง หลังเริ่มเล่นมีชีวิตชีวา บุกได้เยอะ แต่ก็ไม่มีดวงอีกตามเคย แถมผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามยังผีเข้าอีก อย่างไรก็ตามเราก็ ยังได้คลีนชีต และเล่นได้ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่น ต่างจาก ปีก่ อนที่ ใ นเวลาเดีย วกั นนี้ เ ราโดนยิ ง จนพรุน ไปส ารวจ คะแนนผู้เล่นแต่ละคนกันหน่อยดีกว่า เธอร์ โบรุค : 6/10

โดยรวมท าผลงานได้คงเส้นคงวา ตัดบอลกลาง อากาศได้หมด มีโอกาสเซฟลูกยิงจ่อๆของดิยาเม่ในช่วงต้น เกมส์ไปทีนึง เนธาเนียล ไคลน์ : 7/10 หายเจ็บ กลับ มายืนแบ็คขวาได้อย่างเหนียวแน่น จัดว่าเป็นแมตท์ที่เล่นได้ดี จับแมตต์ จาร์วิส ปีกตัวจี๊ดที ม เยือนจนไปไม่เป็น แต่ยังไม่ได้เติมเกมส์บุกเท่าไหร่ 12 l Saints

Southampton


SAINTS REVIEW

SAI NTS TH AILAND

โฆเซ่ ฟอนเต้ : 6/10

0-0 West Ham

เล่นได้แข็งแกร่งเหมือนเคย มีส่วนสาคัญให้ทีมเรา รักษาคลีนชีตได้อีกนัด เดยัน ลอฟเรน : 7/10

ยิ่งเล่นยิ่งดี ยิ่งนานไปยิ่งเหนียว ยังเป็นผู้เล่นรักษา มาตรฐานได้ดีทุกนัด นัดนี้ก็เช่นกันจัดการแนวรุกทีมเยือน จนอยู่หมัด ลุค ชอว์ : 6/10 เล่ น ได้ ต ามมาตรฐานตั ว เอง ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ บาดเจ็บแล้วโดนเปลี่ยนออกไป มีโอกาสเติมเกมบุกไปเปิด แต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ ต้องลุ้นให้นัดหน้าฟิตสมบูรณ์ Saints l 13


SAINTS REVIEW

SAI NTS TH AILAND

วิกเตอร์ วานยาม่า : 6/10

และเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้ โดยรวมถือว่าดีขึ้นกว่านัด ที่ผ่านๆมา อดัม ลัลลาน่า : 6/10

ยัง คงแข็ง แกร่ ง และเป็ นหั ว ใจหลัก ในแดน กลาง แต่ยังขาดการประติดประต่อ กับเพื่อนร่วมที ม การตัดเกมส์ไม่มีใครสงสัยในตัวมิดฟิลด์เคนย่ารายนี้ แต่ความต่อเนื่องในเกมส์รับ ยังต้องจูนกับเพื่อนร่วม ทีมอีกนิสสสสนึง มอร์แกน ชไนเดอร์แลง : 6/10

กั ป ตั น ที ม ของเราวั น นี้ มี อิ ส ระในการเล่ น พอสมควร แต่ชอตจับบอลยาวในจังหวะหลุดเดี่ยวถือ ว่าน่าเขกกระโหลก อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นตัวเคลื่อน เกมส์ บุก ที่ ส าคั ญ แต่ คงต้อ งเร่ง ฟอร์ม ให้ ม ากกว่า นี้ หลายเท่าในแมตท์หน้า ปาโบล ออสวัลโด้ : 7/10

คล้ายๆกับวานยาม่า แต่ช่วงครึ่งแรกหายหัว ไปเลย ยังดีที่ครึ่งหลังมีโอกาสได้เล่นกับทีมเยอะ แถม ลูกวอลเล่ของเขาในช่วงครึ่งหลังคงเป็นประตูไปแล้ว ถ้าผีไม่เข้านายทวารทีมเยือน เจย์ โรดริเกวซ : 6/10 ยัง ป่วนฝ่านตรงข้ามได้ดีในระดับ หนึ่ง ขยัน แข็งแรง วิ่งไม่มีหมด แต่ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเอง 14 l Saints

เล่นเข้ากับทีมได้ดีมากขึ้น จังหวะวิ่ง รับ จ่าย บอลถือว่าดีขึ้นตามลาดับ เสียดายลูกยิงจ่อๆในช่วงต้น เกมส์ที่ไปติด ยัสเคไลเน่น ไม่งั้นเปิดตัวไปแล้วสาหรับ ศูนย์หน้าสแปร์โร่ว ค่าตัวแพงรายนี้


saints in action

Saints l 15


saints in action

16 l Saints


SAI NTS TH AILAND

SAINTS REVIEW

ริกกี้ แลมเบิร์ต : 7/10

เล่นได้ไม่สะดวกเนื่องจากโดนประกบติดแจ แต่สร้างความปั่นป่วนให้กองหลังทีมเยือนไม่น้อย ลูก คอร์สบอลให้เพื่อนแม่นเหมือนจับวาง เสียดายโอกาส ยิงน้อยไปหน่อย คัลลัม แชมเบอร์ส : 5/10 ลงมาแทนลุค ชอว์ ที่ ได้รับ บาดเจ็บ ในช่ว ง กลางครึ่งหลัง แต่ก็ยืนในแบ็คขวาอย่างแข็งแกร่งไม่มี ปัญหา ต้องให้ประสปการณ์ช่วยพัฒนาตัวเองต่อไป เจมส์ วอร์ด พราวส์ : 5/10 ลงมาแทนลัลลาน่า เพื่อมาเล่นลูกเซตพีต แต่ ยัง เปิ ดไม่ ค่อยเข้าเป้าเท่ าไหร่ ยัง ต้อ งปรั บ การเล่ น รูป แบบอื่ นให้ มี ที เ ด็ด หลากหลายกว่ านี้ หวั ง ว่า จะ พัฒนาขึ้นอีกในอนาคต

“สนิมชักโครก”

Saints l 17


saints in action

18 l Saints


SAINTS STORY

SAI NTS TH AILAND

SOUTH COAST DERBY ศึกแห่งศักดิศ์ รี

ในการแข่งขันฟุตบอลลีก ของประเทศอังกฤษ จะมีเกมที่ถูก เรียกว่า Derby Match อยู่หลาย คู่ เช่ น ดาร์ บี้ แ มตช์ เ มื อ งเบอร์ มิ งแฮม ระหว่ า ง แอสตั น วิ ล ล่ า และเบอร์มิงแฮม ซิตี้ ดาร์บี้แมตช์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างซัน เดอร์แลนด์ เอเอฟซี และนิวคาส เซิล ยูไนเต็ด ดาร์บี้แมตช์ Northwest ระหว่ า งลิ เ วอร์ พู ล เอฟซี และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดาร์บี้ แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ ระหว่าง แ ม น เ ช ส เ ต อ ร์ ซิ ตี้ แ ล ะ แมนเชสเตอร์ ยุ ไ นเต็ ด ดาร์ บี้ แมตช์ North London ระหว่ า ง อ า ร์ เ ซ น อ ล แ ล ะ ท อ ต แ น่ ม ฮอตสเปอร์ส เป็นต้น ทางตอนใต้สุด ของเกาะ อังกฤษ ก็มีอีกหนึ่งเกมดาร์บี้แมตช์ ที่น่าสนใจไม่แพ้เกมที่กล่าวมาแล้ว เช่ นกั น โดย South Coast Derby หรือ Hampshire Derby เป็น ค าที่ ใ ช้ เ รี ย กแทนการแข่ ง ขั น ฟุตบอลระหว่างสโมสรเซาแธมป์ ตัน และสโมสรพอร์ทสมัธ โดยทั้ง สองสโมสร ที่ อ ยู่ ห่ า งกั น เป็ น ระยะทางเพียง 17 ไมล์ ถือว่าเป็น สองสโมสรทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ ขอ ง เ ก า ะ อั ง ก ฤษ ที่ ป ร ะ ส บ ความสาเร็จมากที่สุด ส โ ม ส ร เ ซ า แ ธ ม ป์ ตั น ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 ในชื่อ เซนตส์ เมรีส์ ยัง เมน แอสโซซิเอชั่น เอฟซี และเปลี่ยนชื่อเป็น เซาแธมป์ตัน เซนตส์ เมรี ส์ ในปี 1894 และ

เปลี่ ย นชื่ อ อี ก ครั้ ง เมื่ อ ปี 1896 มาเป็น เซาแธมป์ตัน เอฟซี ส่วน สโมสรพอร์ ท สมั ธ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดือนเมษายน 1898 โดยเกมแรก ที่ทั้ ง คู่พบกั น คือ นัดกระชับ มิ ตร เมื่ อ วันที่ 6 กั นยายน 1899 โดย ปอมปีย์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วย สกอร์ 2-0 สถิติอย่างเป็นทางการที่ ทั้งคู่เคยพบกันมาทั้งสิ้น 139 เกม เป็นพอร์ทสมัธที่ทาผลงานได้ดีกว่า ด้วยการชนะไป 62 เกม เซาแธมป์ ตั น ชนะ 56 ครั้ ง และเสมอกั น 21 เกม และพอร์ทสมัธยังดูจะเป็น ทีมที่ประสบความสาเร็จมากกว่า ด้ ว ยการเคยได้ แ ชมป์ ลี ก สู ง สุ ด (ดิวิชั่น 1 เดิม) เมื่อซีซั่น 1948/49 และ 1949/50 และได้แชมป์เอฟ เอคัพ อี ก 2 ครั้ง ในปี 1939 และ 2008 ส่ ว นเซาแธมป์ ตั น ท าได้ เพี ยงเคยเป็น รองแชมป์ดิวิ ชั่น 1 เมื่ อ ฤดู ก าล 1983/84 และได้ แชมป์ เ อฟเอคั พ เพี ย งครั้ ง เดี ย ว ในปี 1976 เท่านั้น

แฟนบอลของปอมปี ย์ จะใช้คาเรียกแฟนบอลของนักบุญ ว่า scum หรือ scummers หรื อ แปลว่ า เศษสวะ ในภาษาไทย นั่นเอง โดย SCUM นั้น แฟนบอล ของปอมปีย์น่าจะนามาใช้จากตัว ย่ อ ข อ ง ค า ว่ า Southampton City (or Corporation) Union Men ส่วนบรรดาสาวกนักบุญเอง ก็ใช่ย่อย เมื่ อใช้คาว่า skates ซึ่ง หมายถึ ง กะลาสี เ รื อ ใช้ แ ทนค า เรียกแฟนบอลของปอมปีย์ อย่างไรก็ ตาม แม้ผ ลงาน ที่ เ คยพบกั น มา รวมทั้ ง เกี ย รติ ประ วั ติ ควา มส าเร็ จขอ งที ม พอร์ ท สมั ธ ดู จ ะเป็ น ที ม ที่ ท าได้ ดีก ว่าเซาแธมป์ ตันอยู่บ้าง แต่ใ น ปัจ จุบัน เซาแธมป์ตัน เล่นอยู่ใน ระดับพรีเมียร์ลีก ส่วนพอร์ทสมั ธ เล่ น อยู่ ใ นลี ก ทู ซึ่ ง ถื อ ว่ า ห่ า งกั น มากถึงสามลีกเลยทีเดียว

“WeareTheSaints” Saints l 19


saints in action

20 l Saints


SAINTS MAG สาวกนักบุญ เรียบเรียง Jingloyloy Nai Mathus ภาพปก Jingloyloy Nai Mathus ลิขสิทธิ์ของ Southampton F.C. Thailand Fanclub คณะผู้จัดทา บรรณาธิการ SAINTS THAILAND ออกแบบรูปเล่ม Jingloyloy Nai Mathus

SPECIAL THANKS แทนคาขอบคุณ

ขอขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านที่ร่วมใจกันส่งกาลังใจให้ทีมรักของเราเดิน ต่อไป ขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากแฟนบอลอาวุโส พี่ “ตัวเล็ก” พี่ “โสภณ” ขอบคุณ “พี่แคท” ที่หอบเสื้อแข่งและของฝากข้ามน้าข้ามทะเลมาจากอังกฤษ ขอบคุณพี่ “อันดา ฟ้าใส” ที่เอาเพจเราไปแนะนาให้คนในสโมสรได้รู้จกั และขอให้แฟนเพจ ทุกๆท่านอยูส่ ่งกาลังใจให้ทีมนักบุญทีมนี้เดินหน้าต่อไป ตราบนานเท่านาน ขอบพระคุณครับ … นอกจากนั้นยังขอขอบคุณ Southampton FC เพจหลักสโมสร Southampton FC News and Updates สาหรับข่าวที่รวดเร็วทันใจ Southampton Australian Supporters ที่เดินไปด้วยกัน www.sporting-heroes.net สาหรับรูปภาพนักเตะ THAI SAINTS

ประสานงาน Katthareeya Phongphimai Saranyapong Rachataritsuar Wirat Lertkunnaluk ฉือ เว้ย เฮ้ย นักบุญ ซาตาน นะ บ้านไร่

www.facebook.com/ Saintsthailand

Saints l 21


ปกหลัง

22 l Saints

Saints Thailand Vol. 7  
Saints Thailand Vol. 7  

Saints Thailand Vol.7 Saints Thailand Vol.7, สาวกนักบุญ เล่มที่ 7, Saints Thailand , Southampton FC Thailand, Saints vs Liverpool, Southampt...

Advertisement