Page 1

Wiskundige Varia Jeroen I.M. van Dorp


v5.2.1

c

2015 - 2018 Jeroen I.M. van Dorp


Voorwoord In dit boek heb ik een aantal bewijzen, beweringen en zaken uit de wiskunde verzameld en herschreven in mijn eigen woorden. Op deze wijze heb ik veel stof voor mijzelf weer uit de vergetelheid gehaald. Ik publiceer het via Internet omdat wellicht andere mensen er ook wat aan hebben (al is het maar een dolende ziel op de middelbare school). Het is dan ook zeker geen vademecum van de wiskunde. Gebruik geschiedt op eigen risico, hoewel de kans op ongelukken klein is. Het geheel wordt met enige regelmaat verbeterd, aangevuld of uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Met elk nieuw onderwerp en elke gevonden fout wordt er een nieuwe PDF-versie aangemaakt. Controleer regelmatig op nieuwe versies. De onderwerpkeuze is willekeurig. Een enkele maal wordt een bewijs in het ene hoofdstuk als bewezen aangenomen terwijl het in een ander hoofdstuk pas wordt bewezen. Soms worden elementaire bewijzen herhaald. Ik heb dit zo veel mogelijk ondervangen door verwijzingen. Utrecht, december 2015 Splitsing in basismateriaal en Variabele Verhalen. Utrecht, november 2016 Figuren en bijbehorende layout herzien. Index van figuren toegevoegd. Utrecht, maart 2017 Herschikking van materiaal. Wellicht wordt in een toekomstige versie ook (elementaire) differentiaalrekening toegevoegd. Utrecht, oktober 2017

3


4


Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoudsopgave 1 Een 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

3 5

paar rekenregels Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commutatief en anticommutatief . . . . . . . . . . Associatief en Jacobi-identiteit . . . . . . . . . . . De distributieve eigenschap . . . . . . . . . . . . . Wacht Meneer van Dalen nog steeds op antwoord? Formele rekenregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

7 7 7 8 8 8 9 9

2 De 2.1 2.2 2.3

oppervlakte van de driehoek (en het Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . De willekeurige driehoek . . . . . . . . . Het parallellogram . . . . . . . . . . . .

parallellogram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 11 11 13

3 De 3.1 3.2 3.3

stelling van Pythagoras Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bewijs met een samengestelde oppervlakte . . . . . . . . . Alleen in het platte vlak? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 15 16

4 De 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

goniometrische functies sin, cos en tan Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graden en radialen . . . . . . . . . . . . . . De functies sin, cos en tan . . . . . . . . . . De Eenheidscirkel . . . . . . . . . . . . . . . Kwadranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goniometrische identiteiten . . . . . . . . . 4.6.1 Hoeksom- en hoekverschilidentiteit . 4.6.2 Dubbelehoekidentiteit . . . . . . . . 4.6.3 Formules van Carnot . . . . . . . . . 4.6.4 De Moivre en een complex uitstapje 4.7 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

19 19 19 20 21 23 24 24 26 26 27 28


5 De Cosinus- en de Sinusregel 5.1 De Cosinusregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Vectortoepassing . . . . . . . . . . . . . 5.3 De Sinusregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 De Sinusregel en de omgeschreven cirkel 5.5 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

29 29 30 31 32 32 33 36

6 Producten van factoren 6.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Een grafische voorstelling . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Het merkwaardig product (a + b)2 . . . . . . 6.2.2 Het merkwaardig product (a − b)2 . . . . . . 6.2.3 Het merkwaardig product (a + b)(a − b) . . . 6.2.4 Het merkwaardig product (a + b)3 en (a − b)3 6.3 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

37 37 37 37 39 40 41 42

7 Ontbinden in factoren 7.1 Inleiding . . . . . . . . . 7.2 Aanpakken met algebra? 7.3 Trial-and-error . . . . . 7.4 Tot slot . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

43 43 43 44 44

wortelformule en de discriminant Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwadratische vergelijking en perfect kwadraat . Afleiden van de wortelformule . . . . . . . . . . De discriminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

45 45 45 46 47 47 49

9 Rekenregels logaritmes 9.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Optellen en aftrekken . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Exponenten binnen de logaritme . . . . . . . . . 9.4 Vermenigvuldigen en delen . . . . . . . . . . . . . 9.5 Machtsverheffen en worteltrekken . . . . . . . . . 9.6 Relatie logaritmes met een verschillende grondtal

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

51 51 51 52 53 53 54

10 De bijectie 10.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Gekoppelde verzamelingen en relaties . 10.3 De functie en de inverse functie . . . . 10.4 Bijectie . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Tot slot: de oneindige praktijk . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

55 55 55 56 57 58

8 De 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

. . . .

. . . .

6

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .


11 Rijen en Reeksen 11.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Rijen, partiële sommen en reeksen . . . . . . . . . 11.2.1 De rij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2 De partiële som . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.3 De reeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Convergentie en divergentie . . . . . . . . . . . . . 11.4 Rekenkundige rijen en reeksen . . . . . . . . . . . . 11.5 Meetkundige rijen en reeksen . . . . . . . . . . . . 11.6 Harmonische en hyperharmonische rijen en reeksen 11.7 Tot slot: andere types rijen en reeksen . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

61 61 61 61 61 62 62 63 64 65 67

12 Differentiëren 12.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 De differentiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 Definitie differentiëren . . . . . . . . . . . . . 12.5 De afgeleide functie . . . . . . . . . . . . . . . 12.6 Differentiëren in de praktijk . . . . . . . . . . 12.6.1 Toepassing van de definitie . . . . . . 12.6.2 De kettingregel . . . . . . . . . . . . . 12.6.3 De product- en quotiëntregel . . . . . 12.6.4 Gebruik van bekende afgeleide functies 12.6.5 Regels combineren: de machtregel . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

69 69 69 70 71 71 72 72 76 81 84 86

13 Impliciet differentiëren 13.1 Achtergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Methodiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Uitwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Verschil impliciet en expliciet differentiëren 13.5 Functies delen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

87 87 88 89 91 91 92

14 Partieel differentiëren 14.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . 14.2 Formele definitie . . . . . . . 14.3 Voorbeeld . . . . . . . . . . . 14.4 Partieel en impliciet . . . . . 14.5 Expliciet, impliciet en partieel 14.6 Tot slot . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

93 93 94 94 95 96 96

15 De afgeleiden van sin, cos en tan 15.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . 15.2 De afgeleide van sin(x) . . . . . . . . . . . . 15.2.1 limiet sin(h) h 15.2.2 De afgeleide van sin(x) . 15.3 De afgeleide van cos(x) . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

97 97 97 98 100 101

7


15.4 De afgeleide van tan(x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 16 De afgeleiden van arcsin, arccos en arctan 16.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1.1 Reciproque functies csc, sec en cot . . . 16.1.2 Inverse functies arcsin, arccos en arctan 16.2 De afgeleide van arcsin(x) . . . . . . . . . . . . 16.3 De afgeleide van arccos(x) . . . . . . . . . . . . 16.4 De afgeleide van arctan(x) . . . . . . . . . . . . 16.5 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

103 103 103 103 104 105 105 106

17 De functies sinh, cosh, tanh 17.1 Inleiding . . . . . . . . . 17.2 Definitie . . . . . . . . . 17.3 Reciproque functies . . . 17.4 Inverse functies . . . . . 17.5 De afgeleide functies . . 17.5.1 Afgeleide sinh . . 17.5.2 Afgeleide cosh . 17.5.3 Afgeleide tanh . 17.5.4 Afgeleide arsinh 17.5.5 Afgeleide arcosh 17.5.6 Afgeleide artanh 17.6 Tot slot . . . . . . . . .

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Minima, maxima en buigpunten 18.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . 18.2 Minima en maxima . . . . . . . 18.3 Buigpunten . . . . . . . . . . . 18.4 Nadere analyse . . . . . . . . . 18.5 Tot slot . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

afgeleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

107 107 108 108 109 110 110 110 110 111 111 112 112

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

113 113 113 115 116 118

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

19 De regel van l’Hôpital 119 19.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 19.2 Naar nul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 19.3 Naar oneindig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 20 Integreren 20.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2 Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3 De integraal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4 Definitie integreren . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4.1 Bewijs integratie . . . . . . . . . . . . . 20.5 De primitieve functie . . . . . . . . . . . . . . . 20.6 De constante in de primitieve functie . . . . . . 20.6.1 Bepaalde en onbepaalde integralen . . . 20.6.2 De constante in de onbepaalde integraal 8

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

123 123 123 125 126 128 130 131 131 132


20.6.3 De constante in de bepaalde integraal . 20.7 Primitiveren in de praktijk . . . . . . . . . . . 20.7.1 Partieel integreren . . . . . . . . . . . . 20.7.2 Substitueren bij samengestelde functies 20.7.3 Breuksplitsen . . . . . . . . . . . . . . . 20.7.4 Functies herleiden . . . . . . . . . . . . 20.7.5 Staartdeling . . . . . . . . . . . . . . . . 20.8 Oneigenlijke integralen . . . . . . . . . . . . . . 20.9 Meervoudige integralen . . . . . . . . . . . . . . 20.10Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Het binomium van Newton 21.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Rekenregels binomiaalcoëfficiënten  n 21.2.1 De som nk + k+1 = n+1 k+1  n = n+1 21.2.2 De som nk + k−1 k 21.3 Driehoek van Pascal . . . . . . . . 21.4 Bewijs door inductie . . . . . . . . 21.5 Voorbeeld . . . . . . . . . . . . . . 21.6 De machtregel . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

132 133 133 135 142 143 149 149 151 153

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

155 155 156 156 156 157 158 159 160

Variabele Verhalen

161

22 Waarom 1 6= 2 22.1 Inleiding . . . . . . . . . . . 22.2 ’Bewijs’ . . . . . . . . . . . 22.3 Vergelijkingen en delen door 22.4 Tot slot . . . . . . . . . . . √ 23 Waarom 2 irrationaal is 23.1 Inleiding . . . . . . . . . . . 23.2 bewijs √ . . . . . . . . . . . . 23.3 En q3 dan? . . . . . . . . . 23.4 En 23 dan? . . . . . . . . 23.5 Tot slot . . . . . . . . . . .

. . . . . . nul . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

163 163 163 164 164

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

165 165 165 166 167 167

. . . . .

. . . . .

24 De Gulden Snede 169 24.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 24.2 Bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 25 Nul 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5

en flauwekul Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnen we x0 en 00 uitrekenen of definiëren? Een andere benadering: limieten . . . . . . Laatste poging: naar oneindig? . . . . . . . Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

171 171 171 172 173 174


26 Zeno’s wedstrijd als wiskundige paradox 26.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2 Zeno van Eleia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.3 Achilles en de schildpad . . . . . . . . . . . . . . 26.4 Rijen en reeksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4.1 De rekenkundige rij . . . . . . . . . . . . 26.4.2 De meetkundige rij . . . . . . . . . . . . . 26.5 Limieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.6 Zeno, Achilles, de schildpad en een convergerende 26.7 De som van de meetkundige reeks . . . . . . . . . 26.8 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limiet . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

175 175 175 176 177 177 178 179 179 180 182

27 De Formule en Identiteit van Euler 27.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2 Complexe getallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.3 Poolcoördinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.4 Afleiding formule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.5 Afleiding met de Taylorreeks . . . . . . . . . . . . . . . 27.5.1 Brook Taylor, trillende snaren en de Taylorreeks 27.5.2 De analytische functies sin(x), cos(x) en ex . . . 27.5.3 Van analytisch naar holomorf . . . . . . . . . . . 27.6 Afleiding met complexe integraal . . . . . . . . . . . . . 27.7 Bonus: meer complexe schrijfwijzes . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

185 185 186 188 190 191 191 191 193 194 195

28 Raakvlak, Gradiënt en Laplaciaan 28.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . 28.2 Raakvlak . . . . . . . . . . . . . . 28.3 Gradiënt . . . . . . . . . . . . . . . 28.4 Laplaciaan . . . . . . . . . . . . . . 28.5 De harmonische functie . . . . . . 28.6 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

197 197 197 200 201 202 204

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

29 Over de som van alle natuurlijke getallen 205 29.1 inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 29.2 De Numberphile-methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 29.3 Wat is een som? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 29.4 De Grandi-reeks en Cesàrosommatie . . . . . . . . . . . . 208 29.5 De Grandi-reeks en analytische voortzetting . . . . . . . . 209 29.6 Nog een alternerende reeks, een Cesàrosom en een functionaalvergelijking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 29.7 Uitbreiding voor de definitie van de som 1+2+3+4+...? . 212 29.7.1 De Riemann zetafunctie . . . . . . . . . . . . . . . 212 29.7.2 De Dirichlet etafunctie . . . . . . . . . . . . . . . . 213 29.7.3 De geregulariseerde uitkomst van ζ(−1) . . . . . . 214 29.8 De som van alle natuurlijke getallen en een integraal . . . 216 29.9 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

10


30 Waarom er oneindig veel priemgetallen zijn 30.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2 De harmonische reeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3 De zetafunctie en de productfunctie van priemgetallen 30.4 Een oneindig aantal priemgetallen . . . . . . . . . . . 30.5 Het Baselprobleem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5.1 Een Maclaurinreeks . . . . . . . . . . . . . . . 30.5.2 sin(x) als product . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

219 219 219 220 222 222 223 224 226

31 De faculteitsfunctie en 0!=1 31.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Een vreemd potje kaarten . . . . . . . . . . . 31.3 De Laplacetransformatie . . . . . . . . . . . . 31.3.1 Achtergrond Laplacetransformatie . . 31.3.2 Voorbeeld Laplacetransformatie . . . . 31.3.3 Gebruik Laplacetransformatie . . . . . 31.4 De Laplacetransformatie van tn . . . . . . . . 31.5 Analytische voortzetting en de Gammafunctie 31.6 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

229 229 230 231 231 232 232 233 234 235

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Alfabetische Index

237

Lijst van afbeeldingen

241

Colofon

243

11


Hoofdstuk 1

Een paar rekenregels 1.1

Inleiding

Na 1 komt 2. 0 komt voor 1. 1 + 1 = 2. Dit soort eigenschappen is geen logisch gevolg van het een of ander, maar van een afspraak; het zijn elementaire rekenregels. De meeste mensen hebben vast wel eens zo’n overzicht van elementaire regels gekregen. Toch zullen weinigen deze nog kunnen herinneren, laat staan als ze commutatief, associatief of distributief blijken te heten.

1.2

Commutatief en anticommutatief

Wat is de commutatieve eigenschap? Commutatief komt van het Latijnse commutare, dat omwisselen of omdraaien betekent. Deze eigenschap wordt ook wel de wisseleigenschap genoemd. Simpelweg betekent dit dat a+b=b+a en a·b=b·a De commutatieve eigenschap geldt voor optellen en vermenigvuldigen, maar niet voor delen of aftrekken. Aftrekken is anticommutatief ; er geldt a − b = −(b − a) Ook het uitproduct, de vectorbewerking van twee driedimensionale vectoren, is anticommutatief; de bewerking A×B levert in een rechtsdraaiend coördinatensysteem een orthogonale vector op die naar boven wijst, B×A 13


levert een vector op die naar beneden wijst, ofwel B × A = −A × B

1.3

Associatief en Jacobi-identiteit

Naast de commutatieve eigenschap bestaat ook de associatieve eigenschap. Associare betekent verenigen of samengaan, denk maar aan een associatie. De associatieve eigenschap houdt in dat je bepaalde rekenkundige bewerkingen mag uitvoeren in een willekeurige volgorde. Je mag als het ware de diverse bewerkingen met elkaar associëren. Een voorbeeld van de associatieve eigenschap is (a · b) · c = a · (b · c) Een bewerking die niet-asscociatief is - dus waar de volgorde van bewerking niet willekeurig is - kan de zogenoemde Jacobi-identiteit bezitten. Dan geldt voor een bewerking ∗ met a, b, c uitgevoerd op een verzameling V |∀a, b, c ∈ V (a ∗ b) ∗ c 6= a ∗ (b ∗ c) Heeft zo’n bewerking de Jacobi-identiteit dan is deze gedefinieerd als a ∗ (b ∗ c) + c ∗ (a ∗ b) + b ∗ (c ∗ a) = 0 Het hierboven reeds genoemde uitproduct heeft ook de Jacobi-identiteit.

1.4

De distributieve eigenschap

Tot slot bestaat de distributieve eigenschap, de verdeeleigenschap. Deze kennen we van de vorm a · (b + c) = a · b + a · c

1.5

Wacht Meneer van Dalen nog steeds op antwoord?

Een aanvankelijk nuttige regel is het inmiddels in ongenade gevallen zinnetje Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord , dat de volgorde van bewerking aangeeft: eerst Machtsverheffen, dan Vermenigvuldigen, dan Delen, dan Worteltrekken, dan Optellen en Aftrekken. Wat in dit - naar mijn mening heel nuttige zinnetje - ontbreekt is natuurlijk het haakje: eerst uitwerken wat tussen haakjes staat. Bovendien is het verstandiger machtsverheffen en worteltrekken (dat uiteindelijk ook machtsverheffen is, zij het dan met exponenten waarin een breuk voorkomt, zogenoemde 1 √ oneigenlijke machten, zoals x 2 = x) op gelijke hoogte te zetten. 14


1.6

Formele rekenregels

Sommige rekenregels zijn verrassend genoeg hooguit een eeuw geleden formeel vastgelegd. De Italiaanse wiskundige Guiseppe Peano, (die overleed in 1932) vond dat een formalisering nodig was. Door het formuleren van enkele axioma’s en de zogenoemde opvolgerfunctie beschreef hij de basis van ons rekensysteem. Stel, we bezien de verzameling van natuurlijke getallen, die de volgorde 1, 2, 3, 4... hebben. We definiëren de opvolgerfunctie S(n) waarvoor geldt S(n) = n + 1. Nu geldt: als n ∈ N dan is ook S(n) ∈ N. Tevens geldt daarmee dat S(0) = 1 en S(1) = S(S(0)) = 2. S(n) = 0 bestaat niet. Peano formuleerde vervolgens de volgende twee axioma’s: ∀a ∈ N : a + 0 = a ∀a, b ∈ N : a + S(b) = S(a + b) Nu geldt dat 1 + 1 = 1 + S(0) ofwel (tweede axioma) 1 + S(0) = S(1 + 0) Daar a + 0 = a (eerste axioma) geldt S(1 + 0) = S(1) en S(1) = S(S(0)) = 2 Derhalve geldt 1+1=2

1.7

Tot slot

Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw werd veel gedaan om wiskunde te formaliseren. Het was daarbij de bedoeling de taal via axioma’s zo in te richten dat alles bewijsbaar zou zijn. De Oostenrijkse wiskundige Kurt Gödel heeft daar in de jaren ’30 met zijn onvolledigheidsstelling rigoureus een eind aan gemaakt. Maar dat is een ander verhaal.

15


16


Hoofdstuk 2

De oppervlakte van de driehoek (en het parallellogram) 2.1

Inleiding

De oppervlakte van een (rechthoekige) driehoek is gelijk aan de helft van de oppervlakte van een rechthoek met dezelfde lengte en breedte. Simpelweg in twee stukken knippen via de de diagonaal van de rechthoek is daar al voldoende bewijs voor. Voor een (rechthoekige) driehoek spreken we daarbij van de helft van de breedte maal de hoogte. Waarom geldt dit ook voor een niet-rechthoekige driehoek? We leveren een simpel bewijs. Met de definitie van de oppervlakte van een driehoek kunnen we nog meer berekenen. Daartoe kijken we aan het eind van dit hoofdstuk ook nog naar een parallellogram, het scheefgetrokken broertje van de rechthoek.

2.2

De willekeurige driehoek

Laten we een willekeurige driehoek construeren en deze in twee kleinere driehoeken opdelen. We gaan daarbij uit van drie in elkaar passende driehoeken. Bekijk figuur 2.1 op de volgende pagina.

17


Figuur 2.1 driehoek

Het opdelen gebeurt door een loodlijn neer te laten vanuit D op de basis AC. Het punt waar de loodlijn terecht komt noemen we B. We hebben nu twee rechthoekige driehoeken. De loodlijn BD zorgt ervoor dat ∠ABD = ∠DBC = 90o . Waartoe dienen de rode lijnen? Met behulp van deze rode stippellijnen construeren we twee rechthoeken die, gezien het feit dat hun zijden allemaal parallel lopen, zijn opgebouwd uit een spiegeling en rotatie van de originele driehoeken. De oppervlakte van de driehoeken ABD en BCD is dus elk de helft van de oppervlakte van hun respectievelijke rechthoeken. Nu geldt uiteraard dat de gecombineerde oppervlakte gelijk is aan de oppervlakte van de totale driehoek. Kortom 4ABD + 4BCD = 4ACD We berekenen de beide oppervlaktes van de driehoeken en stellen vast dat 4ACD = 21 (AB)(BD) + 21 (BC)(BD) ofwel 1 2 BD(AB

+ BC)

Nu geldt echter (AB + BC) = AC

18


Derhalve kunnen we de oppervlakte van de totale driehoek stellen op 4ACD = 12 (AC)(BD) ofwel de helft van het product van de breedte en de hoogte.

2.3

Het parallellogram

We tekenen een parallellogram in figuur 2.2.

Figuur 2.2 parallellogram

Daarbij verdelen we het parallellogram in drie delen: twee driehoeken en een rechthoek in het midden. Omdat de overliggende zijden van een parallellogram evenwijdig aan elkaar lopen, zijn de beide rechthoeken gelijk. Uit de tekening blijkt dat geldt: B + C = A. De totale oppervlakte van het parallellogram kunnen we nu schrijven als 1 1 2 B · D + C · D + 2 B · D = B · D + C · D = D(B + C) en daar B + C = A geldt dat de oppervlakte geschreven kan worden als Oppervlakte = A · D ofwel breedte maal hoogte.

19


20


Hoofdstuk 3

De stelling van Pythagoras 3.1

Inleiding

De stelling van Pythagoras luidt: de som van de kwadraten van de lengte van de rechte zijden van een rechthoekige driehoek is gelijk aan het kwadraat van de lengte van de hypotenusa van die driehoek : a2 + b2 = c2 Er zijn waarschijnlijk meer bewijzen voor de stelling van Pythagoras dan dat er mensen zijn die de formule hebben onthouden na hun middelbare school. Hoe eenvoudiger het bewijs, hoe eleganter. Daartoe kiezen we het volgende bewijs.

3.2

Bewijs met een samengestelde oppervlakte

We kijken naar figuur 3.1. We berekenen de oppervlakte van het ingesloten vierkant met zijde c. De oppervlakte is derhalve c2 . Deze oppervlakte kunnen we uitdrukken in het verschil tussen de oppervlakte van het grote vierkant met zijde a + b en de oppervlakte van de vier rechthoekige driehoeken met zijden a en b. Hoe ziet dat er uit?

21


Figuur 3.1 ingesloten vierkant

c2 = (a + b)2 − (4 ·

1 2

· a · b)

Dit vereenvoudigen we tot a2 + 2ab + b2 − 2ab = c2 ofwel a2 + b2 = c2

3.3

Alleen in het platte vlak?

Sommige mensen denken dat de stelling van Pythagoras alleen geldt in twee dimensies. De stelling is echter in alle hogere dimensies geldig, zelfs in meer dan drie ruimtedimensies. Hoe dat laatste eruit ziet kunnen we ons helaas niet voorstellen, maar in drie dimensies is dat nog wel mogelijk. Kijk naar de balk in figuur 3.2

22


Figuur 3.2 Pythagoras in 3 dimensies

In de balk is schuin een driehoek geplaatst. De diagonaal die van rechtsvoor beneden naar linksachter boven loopt is d lang. De zijden van de kubus/balk zijn a diep, b breed en c hoog.√ Nu is de liggende diagonaal in de kubus (rood) volgens de stelling a2 + b2 lang. Het kwadraat van de lengte van de hypotenusa d van de rechthoek (ook in rood getekend) is nu natuurlijk het kwadraat van de liggende diagonaal en de staande zijde c. Dat levert het volgende op: p 2 a2 + b2 + c2 = d2 en dat is gelijk aan a2 + b2 + c2 = d2 In een vierdimensionale balk, de hyperrechthoek of orthotoop, of de speciale vorm daarvan, de tesseract of hyperkubus, een vierdimensionale kubus, zal dus gelden a2 + b2 + c2 + d2 = e2 , maar hoe dat eruit ziet daar mag ieder voor zich over fantaseren.

23


24


Hoofdstuk 4

De goniometrische functies sin, cos en tan 4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de basiseigenschappen van de goniometrische functies sinus, cosinus en tangens. Dit hoofdstuk is niet bedoeld om uitputtend inzicht te geven in deze drie functies. Afgekort tot sin, cos en tan geven ze de onderlinge verhoudingen weer van lengtes in constructies met driehoeken als functie van de grootte of waarde van de hoek.

4.2

Graden en radialen

De waarde van hoek wordt vaak uitgedrukt in graden. Het is echter gebruikelijk te werken met radialen. Met de uitleg van de eenheidscirkel wordt dit nog duidelijker. Daar een complete cirkel beschouwd kan worden als een hoek van 360 graden, en de omtrek van de cirkel 2π is, wordt deze hoek van 360 graden beschouwd als 2π radialen. Dit betekent dat een radiaal gedefinieerd is als de hoek die twee lijnen vanuit het middelpunt van een cirkel maken die een booglengte op de cirkel van eenmaal de radius (straal) van de cirkel geeft. Over het algemeen wordt de aanduiding rad (iaal) weggelaten. Een aantal voorbeelden: 0/360◦ = 0/2π(rad), 30◦ = 16 π(rad) 45◦ = 14 π(rad), 60◦ = 31 π(rad) 90◦ = 12 π(rad), 135◦ = 34 π(rad) 180◦ = π(rad), 270◦ = 32 π(rad)

25


4.3

De functies sin, cos en tan

De functies sin, cos en tan geven een verhouding weer. In de functie wordt een hoek gestopt en er komt een scalair (of gewoon: een dimensieloos getal) uit. De functies laten zich berekenen door voor de gekozen hoek (in figuur 4.1 hoek h of i) de lengte van twee bepaalde zijden van een rechthoekige driehoek op elkaar te delen. • voor de sinus wordt de lengte van rechte zijde overliggend aan de gekozen hoek gedeeld door de lengte van de schuine zijde van de rechthoek; • voor de cosinus wordt de lengte van de rechte zijde aanliggend aan de gekozen hoek gedeeld door de lengte van de schuine zijde van de rechthoek; • voor de tangens wordt de lengte van de overliggende rechte zijde gedeeld door de lengte van de aanliggende rechte zijde; waarbij de schuine zijde de hypotenusa wordt genoemd.

Figuur 4.1 definitie sin, cos en tan

Voor hoek h: sin(h) =

overliggend OA = hypotenusa AC

cos(h) =

aanliggend OC = hypothenusa AC 26


tan(h) =

overliggend OA = aanliggend OC

sin(i) =

overliggend OC = hypotenusa AC

cos(i) =

aanliggend OA = hypothenusa AC

tan(i) =

overliggend OC = aanliggend OA

en voor hoek i:

Uit het overzicht blijkt ook dat er geldt tan =

sin cos

Als ezelsbruggetje voor het onthouden van de goede volgorde wordt wel eens de afkorting SOCATOA (sinus overliggend,cosinus aanliggend, tangens overliggend/aanliggend ) gebruikt.

4.4

De Eenheidscirkel

De goniometrische functies zijn nauw verbonden aan de cirkel. Wie in de cirkel in figuur 4.3 de lijn OD als een toerenteller laat ronddraaien en de beweging van punt D in de tijd naar rechts laat bewegen zie de kenmerkende golvende sinus/cosinuscurve: De drie functies zijn in figuur 4.2 afgebeeld:

Figuur 4.2 sin, cos en tan als golven

Een handige wijze om de verbondenheid aan de cirkel te demonstreren is met behulp van de zogenoemde eenheidscirkel (figuur 4.3). 27


Figuur 4.3 Eenheidscirkel

De eenheidscirkel heeft, zoals de naam al duidelijk maakt een straal van 1 en daarmee een diameter van 2, een omtrek van 2π en een oppervlakte van π. Hij heeft vier kwadranten, genummerd tegen de klok in. Wie hier naar de goniometrische verhoudingen zoekt, merkt dat er een aantal eenvoudige regels geldt. Immers: sin(h) =

AD OD

maar daar OD = 1 (ofwel de straal van de cirkel) is de lengte van AD en daarmee ook van OE gelijk aan de waarde van de sin(h). We kunnen nu zeggen dat sin(h) de projectie op de y-as is. cos(h) =

OA = OA OD

ofwel de projectie op de x-as. De tan(h) kan op verschillende manieren geconstrueerd worden, maar zoals in de voorgaande eenheidscirkel getekend is duidelijk dat tan(h) =

BC = BC OB

omdat OB = 1. We kunnen nu bijvoorbeeld zien dat sin π2 = 1, cos 0 = 1, maar ook dat tan π2 naar oneindig gaat en dus niet bestaat.

28


Als laatste valt ons nu op dat als gevolg van de Stelling van Pythagoras het volgende geldt: OA2 + AD2 = OD2 Omdat OA = cos, AD = sin en OD = 1 geldt nu de volgende vaste verhouding of identiteit sin2 + cos2 ≡ 1 Met behulp hiervan is bijvoorbeeld de waarde van sin π4 en cos π4 te berekenen. Daar deze twee nu een gelijkbenige driehoek vormen met de schuine zijde die een lengte 1 heeft, zijn hun waarden hier gelijk, namelijk √ 1 2. 2

4.5

Kwadranten

We kunnen de twee assen in de eenheidscirkel beschouwen als een xen een y-as. Volgens de reguliere conventies van een assenstelsel geldt dat de y-waarden boven de x-as positief zijn, de y-waarden onder de x-as negatief, de x-waarden ter rechterzijde van de y-as positief en ter linkerzijde negatief. We hebben dus vier kwadranten tot onze beschikking. In kwadrant I zijn x en y beide positief; in kwadrant II is x negatief en y positief. In kwadrant III zijn beide negatief en in kwadrant IV is x weer positief, maar y negatief.

Figuur 4.4 teken van de goniometrische functies in elk van de kwadranten

Omdat de goniometrische functies gezien kunnen worden als projecties op de x- of y-as, hebben ze in elk kwadrant een bepaald teken (+/-). In figuur 4.4 worden de diverse tekens (positief of negatief) van de drie goniometrische functies in elk kwadrant weergegeven. 29


Wie zijn weg wil weten in de goniometrie zal al snel beseffen dat de eenheidscirkel zijn of haar grootste vriend is.

4.6

Goniometrische identiteiten

Er is een groot aantal goniometrische identiteiten; niet elke wordt even vaak gebruikt. De identiteit sin2 + cos2 ≥ 1 is zeer belangrijk, maar de zogenoemde hoeksom- en hoekverschilidentiteiten en dubbelehoekidentiteiten zijn eveneens erg nuttig.

4.6.1

Hoeksom- en hoekverschilidentiteit

We kijken eerst naar de hoeksom- en hoekverschilidentiteiten voor sin, cos en tan.

Figuur 4.5 sin(h + i) en sin(h − i)

We zien dat de zijden OB, BC , en OC een rechthoekige driehoek vormen, evenals zijden DE, CD en CE. Daar elk van de eerste zijden loodrecht staat op de corresponderende zijde van de andere driehoek, 30


volgt nu dat de hoek h, die OC en OB met elkaar maken en de hoek van DE en CE gelijk zijn. Anders gezegd, er geldt 4OBC ∼ 4CDE ⇒ ∠COB = ∠CED We kunnen daarmee twee beschrijvingen geven van de sin(h) en cos(h) en een enkele beschrijving van de sin(i) en de cos(i). Laten we nu de sin(h + i) bepalen: deze is uiteraard gegeven door AE OE Daar echter AE de som is van AD en DE, en AD = BC kunnen we ook schrijven: BC + DE BC DE sin(h + i) = = + OE OE OE We kunnen beide breuken vermenigvuldigen met 1; hierdoor veranCE dert het antwoord uiteraard niet. In dit geval is 1 gelijk aan OC OC en CE . Nu is het mogelijk de breuken te herschrijven, en wel als volgt: sin(h + i) =

DE CE BC OC · + · OE OC OE CE

hetgeen na opnieuw schikken van de tellers (of de noemers) uitkomt op sin(h + i) =

BC OC CE DE · + · OC OE OE CE

Deze verhoudingen laten zich na controle in de figuur schrijven als sin(h + i) = sin(h) · cos(i) + cos(h) · sin(i)

(4.1)

Uit deze vergelijking kunnen we onmiddellijk sin(h − i) afleiden, daar we weten dat sin(−i) = − sin(i) en cos(−i) = cos(i). (Dit valt eenvoudig af te leiden uit het tekenen van de eenheidscirkel en het construeren van een positieve en negatieve hoek. In het eerste kwadrant zijn sin en cos positief, in het vierde is de cos positief maar de sin negatief) Het plusteken zal dus veranderen in een minteken en de formule luidt nu: sin(h − i) = sin(h) · cos(i) − cos(h) · sin(i)

(4.2)

Terugkerend naar figuur 1 kunnen we de cos(x) eenvoudig afleiden. De cos(h + i) laat zich omschrijven als AE AD AE laat zich schrijven als de som van AF − EF , en EF is natuurlijk gelijk aan GH. Volg nu dezelfde stappen om cos(h + i) af te leiden, door 31


optellen, aftrekken en substitueren cos(h) + cos(i) en cos(h) − cos(i) te verkrijgen. We zetten de hoeksom- en hoekverschilidentiteiten tot slot op een rijtje: sin(h + i) = sin(h) cos(i) + cos(h) sin(i) sin(h − i) = sin(h) cos(i) − cos(h) sin(i) cos(h + i) = cos(h) cos(i) − sin(h) sin(i) cos(h − i) = cos(h) cos(i) + sin(h) sin(i)

4.6.2

Dubbelehoekidentiteit

Uit formules 4.1 en 4.2 kan sin(h) − sin(i) worden afgeleid. Laten we deze formules onder elkaar zetten en respectievelijk bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken. Onder de lijn staat als eerste vergelijking de optelling en als tweede het verschil. sin(h + i) = ± sin(h − i) = sin(h + i) + sin(h − i) = en sin(h + i) − sin(h − i) =

sin(h) · cos(i) sin(h) · cos(i) 2 sin(h) · cos(i)

+ cos(h) · sin(i) - cos(h) · sin(i)

2 cos(h) · sin(i)

Nu substitueren we: h + i = A, h − i = B waaruit volgt dat A + B = 2h en A − B = 2i ofwel h = A+B en i = 2 Daarmee kunnen we sin(h + i) − sin(h − i) schrijven als:   A+B A−B sin(A) − sin(B) = 2 cos sin 2 2

A−B 2

Uiteraard is dit onmiddellijk te vervangen door:   h+i h−i sin(h) − sin(i) = 2 cos sin 2 2 of welke combinatie van hoeken ook.

4.6.3

Formules van Carnot

Als h en i aan elkaar gelijk zijn dan verschijnen er twee bijzondere gevallen van de hoeksomindentiteit: cos(h + h) = cos(2h) = cos(h) cos(h) − sin(h) sin(h) ofwel cos(2h) = cos2 (h) − sin2 (h)

32


Laten we dit verder uitwerken. We tellen ofwel aan beide zijden 2 sin2 (h) op en krijgen dan cos(2h) + 2 sin2 (h) = cos2 (h) + sin2 (h) of we kiezen voor het optellen van −2 cos2 (h) en zien cos(2h) − 2 cos2 (h) = − cos2 (h) − sin2 (h) = −(cos2 (h) + sin2 (h)) verschijnen, waar we in beide de identiteit sin2 +cos2 ≡ 1 herkennen. Nu kunnen we schrijven 2 sin2 (h) = 1 − cos(2h) −2 cos2 (h) = −1 − 2 cos(2h) en dus

1 − cos(2h) 2 1 + cos(2h) cos2 (h) = 2 ook wel de formules van Carnot genoemd. sin2 (h) =

4.6.4

De Moivre en een complex uitstapje

In paragraaf 27.3 op pagina 188 wordt uitgelegd hoe te werken met complexe getallen en poolcoördinaten. Daar leiden we af dat in het complexe vlak geldt eiθ = cos θ + i sin θ als θ de hoek is die de plaatsvector van het complexe getal maakt met de reële as. Met behulp van deze gelijkheid kunnen we de formule van (Abraham) de Moivre afleiden. Stel θ → nθ, dan geldt einθ = cos nθ + i sin nθ maar tevens geldt dat einθ = (eiθ )n = (cos θ + i sin θ)n We kunnen dus voor ∀n ∈ R schrijven cos nθ + i sin nθ = (cos θ + i sin θ)n

Nu kunnen ook hogere identiteiten dan dubbele hoeken worden berekend. Laten wij ons hier beperken tot hetgeen een dubbele hoek oplevert, te weten cos 2θ + i sin 2θ = (cos θ + i sin θ)2 33


Werken we dat uit dan zien we (met kennis van het feit dat i2 = −1) cos 2θ + i sin 2θ = cos2 θ + 2i sin θ cos θ − sin2 θ Het reële gedeelte (cos 2θ, de schaalfactor van de reële eenheid 1) en het imaginaire gedeelte (sin 2θ, de schaalfactor van de imaginaire eenheid i) moeten nu aan beide zijden noodgedwongen aan elkaar gelijk zijn. Dus cos 2θ = cos2 θ − sin2 θ sin 2θ = 2 sin θ cos θ en daar verschijnen de uitwerkingen van de formules van Carnot weer.

4.7

Tot slot

In de diverse volgende hoofdstukken in Wiskundige Varia komen de goniometrische functies, hun inverse en reciproque functies en hun diverse onderlinge verhoudingen nog uitgebreid aan bod.

34


Hoofdstuk 5

De Cosinus- en de Sinusregel 5.1

De Cosinusregel

In het hoofdstuk over Pythagoras hebben we gezien dat we deze stelling kunnen toepassen om de schuine zijde van een driehoek te berekenen in elke willekeurige dimensie groter dan R1 , dus in twee dimensies of meer. Dat heeft een aantal consequenties. Ook driehoeken in n-dimensionale ruimtes hebben zijden en onderlinge hoeken. Maar hoe bereken je naast de lengtes ook de onderlinge hoeken? We bekijken dit voor het speciale geval dat n = 2, dus in twee dimensies - ofwel het platte vlak. Voor rechthoekige driehoeken is het probleem niet groot. Als we de lengte van twee zijden kennen dan helpt Pythagoras ons uit de brand. De hoeken zijn dan ook geen probleem. De hoek tussen de aanliggende zijde en de overliggende zijde van de rechte hoek is natuurlijk altijd cos 0 of sin 0. Hebben we een van de scherpe hoeken θ dan nemen we simpelweg de verhouding tussen de overliggende zijde en de schuine zijde (sin θ of cos θ). En zo kunnen we uiteraard ook de derde hoek berekenen. Wat gebeurt er echter als de driehoek niet rechthoekig is, maar bijvoorbeeld scherp (alle hoeken zijn kleiner dan 90◦ ) of stomp (één hoek is groter dan 90◦ )? En hoe is een hoek tussen twee lijnen (of vectoren) uit te rekenen die zich in tien ruimtedimensies bevinden? Hun lengte kunnen we simpel berekenen met behulp van de stelling van Pythagoras, maar hun hoek niet. In die gevallen kan de cosinusregel worden ingezet. Laten we zien hoe deze eruit ziet, en vooral waarom.

35


5.2

Bewijs

We kijken naar figuur 5.1. We zien hier een stompe driehoek.

Figuur 5.1 cosinusregel

De lengte van de liggende zijde noemen we a, de lengte van de staande zijde b en de lengte van de schuine zijde noemen we c. De hoek tussen de liggende en staande zijde is stomp en noemen we θ. Om de lengte van c uit te rekenen zouden we graag de hulp van Pythagoras ontvangen. Daartoe kijken we naar de grote rechthoekige driehoek met de rood gestippelde staande zijde links die loodrecht op de x-as staat. We moeten dan wel weten hoe lang het extra liggende stuk aan zijde a is. Uit de eenheidscirkel weten we dat sin θ gelijk is aan de projectie op de y-as en cos θ gelijk is aan de projectie op de x-as. De lengte van het extra liggende stuk is dus −b cos θ (daar we ons in het tweede kwadrant bevinden is de cos θ negatief) en de lengte van de staande zijde is b sin θ. Nu kunnen we de stelling van Pythagoras toepassen: (a + (−b cos θ)2 + (b sin θ)2 = c2 Werken we dit uit dan krijgen we a2 − 2ab cos θ + b2 cos2 θ + b2 sin2 θ = c We kunnen nu b2 buiten haakjes halen a2 − 2ab cos θ + b2 (cos2 θ + sin2 θ) = c2

36


en tussen haakjes vinden we de identiteit sin2 θ + cos2 θ ≡ 1. Daarom vereenvoudigen we tot de cosinusregel : a2 + b2 − 2ab cos θ = c2

5.2.1

Vectortoepassing

Wie enige kennis van lineaire algebra heeft kan deze kennis nuttig toepassen bij het berekenen van hoeken tussen vectoren, ongeacht in hoeveel dimensies ze zich bevinden. We kunnen in het geval van ons voorbeeld ~ en B. ~ De vector C, ~ lopend van de punt spreken van zijden als vectoren A ~ ~ van B naar de punt van A, kan dan volgens de regels voor het optellen ~ − B. ~ Passen we nu en aftrekken van vectoren geschreven worden als A de cosinusregel toe dan zien we dat 2 2 ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ − B B cos θ = A − 2 A A + B Het kwadraat van de lengte (of liever gezegd: de norm) van de vector aan de rechterkant is ~ − B) ~ · (A ~ − B) ~ (A ~ − B. ~ Dit kunnen we Dit is gelijk aan het inproduct van de vector A uitwerken tot ~2 + B ~ 2 − 2A ~B ~ A Het resultaat is een scalair; de (vierkants)wortel van het inproduct van een vector met zichzelf is zoals we zagen gelijk aan de norm of lengte van ~ ·A ~ = A2 is dus gelijk aan het kwadraat van die vector. Het inproduct A ~ en hetzelfde geldt voor het inproduct de norm of lengte van vector A, ~ van B met zichzelf. We kunnen dus schrijven 2 2 2 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · B) ~ − 2(A + B B cos θ = A − 2 A A + B Aan beide zijden kunnen we wegstrepen ~ ~ ~ · B) ~ −2 A B cos θ = −2(A en delen door −2:

~ ~ ~·B ~ A B cos θ = A

~ en B ~ overblijft. Nu weten we Zodat rechts alleen het inproduct van A niet alleen hoe het inproduct te definiëren, maar ook dat geldt ~·B ~ A cos θ = ~ ~ A B 37


Wie nu twee n-dimensionale vectoren heeft kan hun lengte c uitrekenen met behulp van de stelling van Pythagoras voor n dimensies a21 + a22 + a23 + ... + a2n = c2 en de cosinus van hun hoek uitrekenen door het inproduct van de vectoren te delen door het product van hun lengtes. De toets cos−1 op de rekenmachine doet dan de rest.

5.3

De Sinusregel

Voor de sinusregel kunnen we de stelling van Pythagoras thuis laten. Deze regel wordt gebruikt om bij een bekende lengte van een van de zijden van een driehoek en twee bekende hoeken (waarmee uiteraard direct de derde hoek bekend is) de lengte van de resterende zijden te berekenen. Indien die lengtes bekend zijn, maar de bijbehorende hoeken niet, dan is het uiteraard mogelijk zo de ontbrekende hoeken te berekenen. Het enige dat we voor de sinusregel aan kennis nodig hebben zijn de elementaire rekenregels (kennis van kruislings vermenigvuldigen) en van de definitie van de sinusfunctie: het quotiënt van de overliggende zijde van een hoek en de hypotenusa. We moeten ons wel realiseren dat die verhouding geldt in een rechthoekige driehoek.

5.4

Bewijs

In figuur 5.2 is een driehoek weergegeven waarin we door middel van loodlijnen drie rechthoekige driehoeken hebben geconstrueerd. De hoekpunten van deze driehoeken hebben een rode hoofdletter gekregen; de zijden a, b en c liggen respectievelijk recht tegen over de hoeken α, β en γ.

Figuur 5.2 sinusregel

38


Uit de figuur lezen we het volgende af: sin α =

BE CF = b a

BE AD = a C AD CF sin γ = = b a Hieruit kunnen de de volgende gelijkheden afleiden: sin β =

BE = b sin α = a sin β AD = c sin β = b sin γ CF = c sin α = a sin γ Enig basaal rekenwerk geeft ons nu sin β sin γ sin α = = a b c en deze rekenregel kunnen we in de boeken opnemen als de Sinusregel.

5.4.1

De Sinusregel en de omgeschreven cirkel

In strikte zin is de Sinusregel nog iets uitgebreider. We trekken daarvoor een cirkel met een straal r door de drie hoekpunten van de driehoek.

Figuur 5.3 omgeschreven cirkel en straal

39


Deze cirkel (figuur 5.3) noemen we de omgeschreven cirkel. Nu geldt eveneens het volgende: a b c = = = 2r sin α sin β sin γ ofwel: de verhouding tussen de lengte van een zijde en de sinus van zijn overstaande hoek is voor alle drie de hoeken gelijk aan de diameter 2r van de omgeschreven cirkel. Willen we dit bewijzen dan zullen we eerst een ondersteunend bewijs moeten leveren.

Figuur 5.4 hoeken in omgeschreven cirkel

In figuur 5.4 zien we een cirkel met straal r. We merken op dat de hoeken ∠BAD en ∠BOD beide dezelfde cirkelsector als basis hebben, namelijk BD. Verder geldt dat OA = OB = OC = OD = r en AC = r Omdat OA en OB aan elkaar gelijk zijn vormen ze met AB een gelijkbenige driehoek. Daaruit volgt dat de hoeken ∠OBA en ∠OAB gelijk aan elkaar zijn. Laten we deze hoeken h noemen. De hoek ∠AOB is dus π − 2h. De complementaire hoek ∠BOC is dus π − (π − 2h) = 2h. 40


Kijken we nu naar de driehoek AOD. Hiervoor kunnen we dezelfde argumentatie volgen. Als ∠OAD = ∠ODA = i dan geldt dus ook dat voor de complementaire hoek van ∠AOD geldt dat ∠COD = 2i. Samenvattend: ∠BAD is gelijk aan h+i en ∠BOD is gelijk aan 2h+2i = 2(h+i). Hieruit volgt dat voor de hoeken ∠BAD en ∠BOD die dezelfde cirkelsector als basis hebben geldt ∠BOD = 2∠BAD Met dit gegeven kunnen we nu de volgende stap zetten. In figuur 5.5 weten we dus dat de grote driehoek een hoek boven heeft die α is en een kleine driehoek onder die een hoek boven heeft die 2α is, daar beide hoeken dezelfde cirkelsector delen.

Figuur 5.5 sinusregel en straal omgeschreven cirkel

We laten nu een loodlijn neer op de basis met lengte a. Omdat van de rode driehoek beide zijden r lang zijn (de straal van de cirkel) is het een gelijkbenige driehoek en wordt de hoek 2α dus gesplitst in twee gelijke hoeken met ieder een hoek α. De basis wordt dus ook in twee gelijke delen verdeeld die ieder 21 a lang zijn. Nu geldt sin α = 41

1 2a

r


We kijken naar de sinusregel en schrijven uit: a a a 2ar = 1 = a = = 2r sin α a 2r 2a r

Hiermee hebben we bewezen dat, als r de straal van de omgeschreven cirkel is, α, β en γ de hoeken van de ingesloten driehoek zijn en a, b en c de lengte van hun respectievelijke overliggende zijden is, er geldt dat b c a = = = 2r sin α sin β sin γ

5.5

Tot slot

We willen tan(x) eigenlijk niet tekort doen, want er is ook een Tangensregel . Wie een driehoek met zijden a, b en c neemt met respectievelijk overliggende hoeken α, β en γ, kan schrijven: tan 21 (α − β) a−b = a+b tan 21 (α + β) Maar dat doen we wel, want we bewijzen deze regel niet.

42


Hoofdstuk 6

Producten van factoren 6.1

Inleiding

Wie (3 + 4) wil vermenigvuldigen met (2 + 3) zal niet lang twijfelen. Eerst de afzonderlijke delen bij elkaar optellen, en dan vermenigvuldigen. Uitkomst: 7 · 5 = 35. Case closed. Maar wat nu als we (3a + 4b) willen vermenigvuldigen met (2a + 3b)? Hier valt niets op te tellen, dus gaan we kruislings alle factoren met elkaar vermenigvuldigen, omdat we dit zo geleerd hebben. De som ziet er dan als volgt uit: (3a + 4b)(2a + 3b), en dat leidt tot 3a · 2a = 6a2 , 3a · 3b = 9ab, 4b · 2a = 8ab en 4b · 3b = 12b2 . Bijeengeraapt komen we uit op 6a2 + 17ab + 12b2 . Het ziet er niet zo fraai uit, maar het klopt wel. Vergelijken we de twee samengestelde factoren met de eerst vermenigvuldiging (3 + 4)(2 + 3) dan vullen we stiekem a = 1 en b = 1 in en we krijgen 6 + 17 + 12 = 35. En opnieuw, case closed. Maar waarom moet er eigenlijk kruislings vermenigvuldigd worden? Aan de hand van een paar bijzondere producten, zogenoemde merkwaardige producten, stellen we de uitwerkingen grafisch voor. Uiteraard geldt de uitwerking voor ieder willekeurig product van het type (a + b)(c + d), geconstrueerd met vierkant of rechthoek.

6.2 6.2.1

Een grafische voorstelling Het merkwaardig product (a + b)2

Kijk naar het vierkant in figuur 6.1. Dit vierkant verdelen we met twee lijnen in vier stukken. We zorgen ervoor dat zowel de horizontale als de verticale lijn op gelijke afstand van hun zijde van het vierkant liggen. Daarmee wordt het vierkant dus in een groot en een klein vierkant en in twee gelijke rechthoeken opgedeeld.

43


De vier onderdelen hebben de volgende oppervlaktes: 1 = a · a = a2 , 2 = a · b = ab, 3 = a · b = ab, 4 = b · b = b2

Figuur 6.1 onderverdeling vierkant merkwaardig product

Figuur 6.2 oppervlakte van elk van de delen

De totale oppervlakte van het vierkant is breedte maal hoogte, ofwel (a + b)(a + b) = (a + b)2 We tellen nu alle vier de stukken bij elkaar op: (a + b) = (a + b) · (a + b) = a2 + b2 + ab + ab = a2 + 2 · ab + b2 Derhalve geldt dat (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 . 44


6.2.2

Het merkwaardig product (a − b)2

Maar wat nu als we (a − b)(a − b) = (a − b)2 willen uitrekenen? Ook dat is eenvoudig. We gebruiken nu geen som van twee lengtes, maar het verschil van twee lengtes. In de volgende figuur wordt dat grafisch weergegeven. De zijde van het vierkant heeft lengte a. De twee lijnen verdelen de beide zijden van het vierkant in twee ongelijke delen, met lengte b en c. We schrijven a = b + c. Maar daaruit volgt ook dat c het verschil is van a en b: c = a − b. We gaan nu de oppervlakte van het totale vierkant op dezelfde manier als bij (a + b) berekenen. In de figuur zijn de diverse oppervlaktes weergegeven. We beginnen bij de twee meest voor de hand liggende berekeningen, waarbij de nummering uit figuur 6.1 wordt aangehouden: 1 = b · b = b2 , 4 = c · c = c2

Figuur 6.3 a2 − b2

Voor de twee overige oppervlaktes geldt (met in het achterhoofd dat c = (a − b)): 2 = 3 = b · c = b · (a − b) = b(a − b) = ab − b2 Nu rest ons niet anders dan alles bij elkaar op te tellen. De oppervlakte van het vierkant met de lengte van de zijde a is a2 ofwel a2 = b2 + c2 + 2(ab − b2 ) a2 = b2 + c2 + 2ab − 2b2 a2 = −b2 + c2 + 2ab 45


c2 = a2 − 2ab + b2 en daar we weten dat c = (a − b) blijkt dat (a − b)2 = a2 − 2ab + b2

6.2.3

Het merkwaardig product (a + b)(a − b)

We kijken naar figuur 6.4.

Figuur 6.4 (a + b)(a − b)

De zijden van dit vierkant zijn a + b lang. Dit betekent dat de totale oppervlakte gelijk is aan (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 Aan de rechterkant snijden we nu twee stukken met gelijke breedte b van het vierkant af. Wat is nu de resterende oppervlakte van het rode gedeelte? We rekenen eerst de overblijvende zijden uit van het rode stuk. Dit is nu lengte (a + b) − b − b = a + b − 2b = a − b. De rode rechthoek heeft dus als oppervlakte (a + b)(a − b), de lange maal de korte zijde. De twee afgesneden oppervlakken zijn ieder b(a + b) groot, dus hun beider oppervlaktes zijn in het totaal 2b(a + b). Nu berekenen we de oppervlakte van de rode rechthoek als het verschil van de oppervlakte van het vierkant verminderd met de oppervlaktes van de twee afgesneden rechthoeken: (a + b)(a − b) = (a + b)2 − 2b(a + b) We weten nu wat de oplossing van (a + b)2 is (zie boven). Uitwerken geeft (a + b)(a − b) = a2 + 2ab + b2 − 2ab − 2b2 46


Vereenvoudigen levert op (a + b)(a − b) = a2 − b2

Merkwaardige producten kunnen heel handig zijn bij hoofdrekenen. Een voorbeeld is de vraag hoeveel 998·1002 is. Dat valt uit te schrijven als een merkwaardig product (1000 − 2)(1000 + 2) = 10002 − 22 = 1000000 − 4 = 999996.

6.2.4

Het merkwaardig product (a + b)3 en (a − b)3

De laatste twee merkwaardige producten die we behandelen zijn (a + b)3 en zijn collega (a − b)3 . De onderstaande kubus biedt daarbij hulp.

Figuur 6.5 (a ± b)3

Drie vlakken doorsnijden de kubus, zodat het volume in elke richting doorsneden wordt op dezelfde afstand van de bijbehorende zijde. De lange gedeeltes van de ribben zijn alle a lang, de korte gedeeltes zijn ieder b lang. Wat is nu het volume van de kubus? De ribben zijn elk (a + b) lang, waarmee het volume (a + b)(a + b)(a + b) ofwel (a + b3 ) is. Zorgvuldig kijken en tellen levert op dat dit volume is samengesteld uit de volgende deelvolumes: a3 onder linksachter; b3 boven rechtsvoor; a·a·b 47


beneden linksvoor, beneden rechtsachter en boven linksachter; a·b·b boven linksvoor, beneden rechtsvoor en boven rechtsachter. Het geheel levert ons dus op (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Wie tijd en moeite neemt de lengte van de gehele ribbe van de kubus uit te drukken als a, het korte gedeelte als b en het lange gedeelte als a − b komt op het volgende merkwaardige product uit: (a − b)3 = a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3

6.3

Tot slot

Ooit lanceerde de (toenmalig enige) Nederlandse telefoonmaatschappij PTT de slogan Wie tot tien kan tellen kan de wereld bellen. Ik zou daar aan toe willen voegen Wie een rechthoek kan tekenen kan producten uitrekenen. Wie meer wil weten over het uitwerken van merkwaardige producten kan zijn hart ophalen in hoofdstuk 21 op pagina 155.

48


Hoofdstuk 7

Ontbinden in factoren 7.1

Inleiding

Ontbinden in factoren van kwadratische vergelijkingen is één van de eerste dingen die men leert op de middelbare school. Eindeloos zoeken naar de factoren. Natuurlijk kun je een computerprogrammaatje schrijven om de factoren te vinden. Maar dat telt niet. Kan het niet op een meer degelijke, wiskundig verantwoorde manier? Over het algemeen is dat niet nodig. De meeste vergelijkingen zijn eenvoudig en uit het hoofd te ontbinden in factoren. Maar toch, als we dat willen, hoe pakken we dat zonder gokken aan?

7.2

Aanpakken met algebra?

Laten we een voorbeeld nemen en van achteren naar voren werken. We nemen (x − 2)(x + 5). Uitgewerkt ziet dit er als volgt uit: x2 + 3x − 10. We weten nu dat 3x de som is van de factoren −2 en +5. En natuurlijk is −10 het product van −2 en +5. We zouden dus kunnen stellen dat voor de vergelijking x2 + 3x − 10 geldt dat de ontbonden factoren a en b voldoen aan: a · b = −10 en a+b=3 Daar hebben we eenvoudigweg twee vergelijkingen met twee variabelen, en dat is op te lossen. Hebben we nu de uitweg gevonden? Laten we het eens proberen: −10 a= b dus −10 +b=3 b 49


dat we herschrijven als −10 b2 + =3 b b ofwel

−10 + b2 =3 b en dat wordt tot onze ontsteltenis 3b = −10 + b2 ofwel b2 − 3b − 10 = 0 Het is duidelijk waar we terecht zijn gekomen: de slang bijt in zijn eigen staart. Wie 5 of −2 invult ziet dat die vergelijking klopt, maar om de vergelijking op te lossen zullen we ook deze weer moeten ontbinden in factoren. We kunnen dan de bovenstaande methode herhalen. Het laat zich raden wat er dan (opnieuw) gebeurt.

7.3

Trial-and-error

Dat hadden we beter direct x2 + 3x − 10 kunnen ontbinden met trialand-error . Het is vaak slimmer om -indien computerhulp ontbreekt of verboden is- te zoeken met gezond verstand. En belangrijk handvat: kijk altijd eerst naar het laatste cijfer zonder de variabele; die is altijd het product van de twee bekende (getals)factoren. Die producten zijn vrij snel te vinden. Check dan wat een optelling oplevert. In ons voorbeeld is het wel heel erg simpel: −10 is uit te splitsen als product van (positief of negatief) 10 en 1 alsmede 5 en 2. Met het laatste paar rolt direct het verschil 3 eruit. Nu alleen nog de plus- en mintekens schikken en je bent waar je wezen wil. Soms compliceren de variabelen de oplossing enigszins, denk aan 2x2 − 2x − 12 = 0. Het product 2x2 is natuurlijk het gevolg van 2x · x. Maar kijk dan direct naar het eindproduct −12. Dat getal is te ontbinden in 4 en 3 of 6 en 2 of 12 en 1. Er blijft −2x over van het kruisproduct. Dat kan (2 · −3) + 4 zijn. 6 en 2 en 1 en 12 zijn zo niet te combineren We kunnen dus een oplossing schrijven als (x − 3)(2x + 4) = 0.

7.4

Tot slot

Alvorens het volgende hoofdstuk te bekijken geldt het advies: doe het niet elegant, maar effectief .

50


Hoofdstuk 8

De wortelformule en de discriminant 8.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we ons bezig gehouden met het ontbinden in factoren van een kwadratische vergelijking. We hebben gezien dat het in de meeste gevallen slim is met een beetje inzicht en proberen snel te ontbinden in factoren. Immers, de mathematische aanpak aldaar deed de slang in zijn eigen staart bijten. Toch is er wel degelijk wat meer te zeggen over de kwadratische vergelijking ax2 + bx + c (met als belangrijkste randvoorwaarde a 6= 0, want anders is het geen kwadratische vergelijking meer) en in het bijzonder over de vergelijking ax2 + bx + c = 0. Kortom: de wortelformule en de discriminant/: wie kent ze niet. Deze formules maken het mogelijk voor de bovenstaande kwadratische vergelijking de nulpunten te berekenen. Geen, (of complexe nulpunten), één of twee reële nulpunten. Dat is interessant, want veel nuttige functies zijn te formuleren als kwadratische vergelijkingen. Wie deze twee oplossingen kent weet natuurlijk ook wat meer over de twee resulterende factoren waarin de kwadratische vergelijking is te ontbinden.

8.2

Kwadratische vergelijking en perfect kwadraat

We gaan op zoek naar de nulpunten van de kwadratische vergelijking. Grafisch gezien zijn dit natuurlijk de punten waar de grafiek van de functie ax2 + bx + c de x-as snijdt. Dat kunnen twee punten zijn (het ’laagste’ punt ligt onder de x-as, of het hoogste punt erboven), dat kan één punt zijn (denk maar aan y = x2 , waar (0,0) dat punt is) of geen 51


enkel punt (als de grafiek op zijn laagste punt boven de x-as blijft zweven, of op zijn hoogste punt onder de x-as blijft). Hoe bepalen we dat? Laten we kijken of we door de vergelijking onder handen te nemen kunnen uitvinden waar x = 0. We gaan daartoe de wortelformule afleiden, waarbij we gebruik maken van het zogenoemde perfect kwadraat (denk ook aan het merkwaardige product op pagina 37) x2 + 2xy + y 2 dat uiteen te sleutelen valt in (x + y)2

8.3

Afleiden van de wortelformule

We beginnen bij de algemene formulering van een kwadratische vergelijking die gelijk is aan 0 (ook wel vierkantsvergelijking genoemd): ax2 + bx + c = 0 We trachten nu stap voor stap de x te isoleren aan de linkerkant van het gelijkteken. De langste reis begint bij de eerste stap: ax2 + bx = −c Daar a 6= 0 geldt, mogen we delen door a: x2 +

c bx =− a a

Laten we nu proberen toe te werken naar het perfect kwadraat x2 + 2xy + y 2 : b c x2 + 2 x = − 2a a We missen nu alleen nog het derde lid van het perfect kwadraat, dat in b 2 dit geval ( 2a ) is. Daartoe tellen we deze factor aan beide kanten van het gelijkteken op bij de rest van de vergelijking: 2 2 b b c b 2 = − x +2 x+ 2a 2a 2a a Aan de linkerkant hebben we nu een perfect kwadraat, dat we direct ontbinden in zijn factoren, terwijl we rechts de haakjes wegwerken: 2 b b2 c x+ = 2− 2a 4a a Laten we nu de rechterkant van de vergelijking onder één noemer brengen: 2 b b2 4ac x+ = 2− 2 2a 4a 4a ofwel

 2 b b2 − 4ac x+ = 2a 4a2 52


We kunnen nu overgaan tot het bepalen van de wortel van beide zijden van de vergelijking, zodat x te isoleren valt uit het merkwaardig product. Dus1 r b b2 − 4ac x+ =± 2a 4a2 De vergelijking laat zich herschrijven tot √ b b2 − 4ac x=− ± 2a 2a ofwel

b2 − 4ac 2a waarmee we uit zijn gekomen bij de Wortelformule. x=

8.4

−b ±

De discriminant

Laten we onze wortelformule eens toepassen op de functie y = x2 . Wanneer geldt x2 = 0? Niet moeilijk, maar we doen het toch met de wortelformule: a = 1, b = 0, c = 0. Dus geldt √ 0 −0 ± 02 − 4 · 1 · 0 = =0 x= 2·1 2 en dat ziet er vertrouwd uit. Maar het toont ook aan dat het gedeelte onder het wortelteken belangrijk is. Immers, is b2 − 4ac gelijk aan nul, dan is er maar één oplossing; is b2 − 4ac groter dan nul, dan zijn er twee oplossingen; is b2 − 4ac kleiner dan nul, dan zijn er geen reële oplossingen.2 De waarde van b2 − 4ac bepaalt dus het onderscheid tussen het aantal oplossingen en heet daarom discriminant.

8.5

Voorbeelden

voorbeeld 1 Laten we nu eens opnieuw kijken naar de vergelijking op pagina 43: x2 + 3x − 10 q b2 −4ac erom, wellicht ten overvloede: heeft twee oplossingen. Als x2 = r 4a2 √ √ √ √ 2 2 dan is x2 = ± r want zowel (− r) = r als ( r) = r = x2 . 2 Uiteraard zijn er dan wel twee complexe oplossingen (dus getallen uit de complexe verzameling C); daar i2 = −1 brengen we het minteken buiten de wortel: √ −b ± i 4ac − b2 x1,2 = als b2 − 4ac < 0 2a 1 Denk

53


We proberen nu met behulp van de wortelformule te bepalen of er een oplossing is voor x2 + 3x − 10 = 0. Hier geldt: a = 1, b = 3, c = −10. Allereerst kijken we naar de discriminant: b2 − 4ac = 9 − (4 · 1 · −10) = 49 Er zijn dus twee oplossingen mogelijk, want de discriminant is groter dan 0. Bovendien ziet dit er goed uit, want 49 = 72 . We substitueren echter gezagsgetrouw. √ −3 ± 32 − 4 · 1 · −10 x= 2·1 √ −3 ± 49 −3 ± 7 4 −10 = = of = 2 of − 5 2 2 2 2 Omdat a = 1 is ontbinden in factoren nu eenvoudig. We zien onmiddellijk: (x − 2)(x + 5) = 0 Zo hebben we toch nog een (ingewikkelde) manier gevonden om op wiskundig verantwoorde wijze te kunnen ontbinden in factoren. voorbeeld 2 Lukt dat ook voor de andere in het hoofdstuk genoemde vergelijking? Dat was de kwadratische vergelijking 2x2 − 2x − 12 Wie goed nadenkt haalt natuurlijk onmiddellijk de 2 buiten haakjes en houdt 2(x2 − x − 6) over. Het ontbinden is dan weer eenvoudig. Maar laten we de formele route weer eens bewandelen. Met de wortelformule (en a = 2, b = −2 en c = −12) blijken de nulpunten te liggen bij √ 2 ± 10 12 −8 2 ± 100 = = ∧ = 3 ∧ −2 4 4 4 4 De kwadratische vergelijking (x + 2)(x − 3) = 0 voldoet aan dat profiel. Uitgewerkt is dit x2 − x − 6 Onze kwadratische vergelijking is het dubbele, namelijk 2(x2 − x − 6) Conclusie: zowel 2(x + 2)(x − 3) = 0 als (2x + 4)(x − 3) = 0 als (x + 2)(2x − 6) = 0 voldoen als oplossing, waarmee tevens de kwadratische vergelijking in factoren is ontbonden. 54


8.6

Tot slot

De discriminant en de wortelformule zijn onmisbare hulpmiddelen bij het beantwoorden van twee vragen: â&#x20AC;˘ heeft een kwadratische vergelijking nulpunten, en zo ja, hoeveel? â&#x20AC;˘ wat zijn de x-waarden van de nulpunten indien deze bestaan? Daarnaast is de wortelformule in tijden van wanhoop ook te gebruiken voor het ontbinden in factoren. Ga er echter liever van uit dat trial-anderror vrijwel altijd sneller werkt.

55


56


Hoofdstuk 9

Rekenregels logaritmes 9.1

Inleiding

De logaritme is de inverse van de exponentiële functie ac . Een logaritme heeft deze algemene vorm: loga (b) = c a is het grondtal van de logaritme, b de macht en c de exponent aan het grondtal .1 Wie een logaritme berekent, berekent dus een exponent. Nu geldt voor de logaritme (gezien de inverse, exponentiële functie): ac = b

9.2

Optellen en aftrekken

Als exponenten bij elkaar worden opgeteld, worden de machten met elkaar vermenigvuldigd. Worden de exponenten van elkaar afgetrokken, dan worden de machten gedeeld. Wie dus twee logaritmes bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, vermenigvuldigt of deelt de machten van de logaritmes: loga (b) + loga (d) = loga (b · d) b loga (b) − loga (d) = loga d We leiden af voor optellen. Laat loga (b) = c en loga (d) = e 1 De officiële SI-schrijfwijze voor de logaritme is log (b) = c. Vaak wordt ook nog a de verouderde schrijfwijze a log(b) = c gebruikt.

57


dan geldt ac = b en ae = d. Tellen we de logaritmes bij elkaar op dan geldt loga (b) + loga (d) = c + e We kunnen de logaritme links opheffen door de inverse functie toe te passen. Dat betekent dat we rechts ook de inverse functie toepassen, derhalve moeten machtsverheffen. Dat geeft aloga (b)+loga (d) = ac+e We weten echter ook dat ac · ae = ac+e , en daar ac = b en ae = d ook geldt ac · ae = b · d. Hieruit volgt dat ac+e = b · d. Dus aloga (b)+loga (d) = b · d Heffen we de inverse functie links op, dan moeten we evenzeer de inverse functie rechts toepassen, dat wil zeggen de logaritme nemen van het rechterlid. Derhalve geldt loga (b) + loga (d) = loga (b · d) De afleiding voor het delen van logaritmes gaat volgens dezelfde methode. We krijgen dan immers volgens bovenstaande redenering ac−e en b d . De regel voor het optellen en aftrekken van logaritmes heet ook wel de hoofdeigenschap van de logaritmes.

9.3

Exponenten binnen de logaritme

Als loga (b) = c dan geldt ac = b dus loga (ac ) = c Dit kunnen we ook schrijven als loga (ac ) = c · 1 omdat loga (a) = 1 kunnen we hiervoor schrijven loga (ac ) = c · loga (a) zodat geldt c · loga (a) = loga (ac ) In het algemeen geldt dus loga (bc ) = c · loga (b) en (uiteraard) omgekeerd. 58


9.4

Vermenigvuldigen en delen

Het product loga (b) · loga (d) en het quotiënt loga (b) loga (d) kunnen niet geschreven worden met behulp van a, b, en d. Als echter beide machten van de logaritmes uit te drukken zijn als ac en ae dan geldt uiteraard de volgende redenering: loga (b) = c = loga (ac ) = c · loga (a) loga (d) = e = loga (ae ) = e · loga (a) dus loga (b) · loga (d) = loga (ac ) · loga (ae ) = c · e Dat is uiteraard de uitkomst van loga (ac·e ) = c · e Vervang vermenigvuldigen door delen en het laat zich eenvoudig vertalen naar die bewerking.

9.5

Machtsverheffen en worteltrekken

Wie getallen wil verheffen tot een willekeurige macht kan dat ook doen door twee logaritmes bij elkaar op te tellen. Met een combinatie van de diverse rekenregels kunnen deze bewerkingen eenvoudig worden gevonden. Neem loga (loga (a)) + loga (b) Nu geldt volgens de eerder genoemde somregel dat loga (loga (a)) + loga (b) = loga (loga (a)a · b) Dat is gelijk aan loga (b · loga (a)) = loga (loga (ab )) Passen de we regel voor aftrekken toe dan kunnen we uiteraard een willekeurige wortel trekken en krijgen we als algemene oplossing √ 1 loga (loga (a)) − loga (b) = loga (loga a b ) = loga (loga b a)

59


9.6

Relatie logaritmes met een verschillende grondtal

Tot slot kijken we nog naar de relatie tussen logaritmes met een verschillend grondtal. We stellen opnieuw dat loga (b) = c en derhalve ac = b. We nemen nu een logaritme met een ander grondtal maar met dezelfde macht b en we substitueren. logd (b) = logd (ac ) en dus logd (b) = c ¡ logd (a) (zie paragraaf 9.3). Nu geldt c=

logd (b) logd (a)

Terugkerend naar loga (b) = c blijkt dus dat loga (b) =

logd (b) logd (a)

Deze regel wordt ook wel de overgangsformule genoemd. Blijft de vraag welk grondtal d deze logaritme heeft. Maar dat maakt niet uit. We schrijven nogmaals loga (b) =

logd (b) logd (a)

loga (ac ) =

logd (ac ) logd (a)

en ac = b. Substitutie van b levert

logd (ac ) c ¡ logd (a) = =c logd (a) logd (a)

60


Hoofdstuk 10

De bijectie 10.1

Inleiding

Wiskunde kan prachtig zijn. Voor je het weet ben je uren bezig tot je iets bewezen hebt dat iemand anders 2000 jaar geleden ook al had bewezen. Wiskunde heeft ook prachtige woorden, namen en terminologieën. Dat is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak, maar ik vind het woord bijectie (bie-jek-sie) een van de allermooiste. Het klinkt als een gruwelijke medische ingreep, maar het zou net zo goed uit de argumentatietheorie of politiek kunnen komen. Na de bijectie van de fractievoorzitter sprak de premier het machtswoord. In dat laatste kun je trouwens ook iets wiskundig vermoeden. Maar dat terzijde. De historie van de bijectie (en de gerelateerde concepten surjectie en injectie - over medische ingrepen gesproken) is helemaal niet zo oud, maar gaat terug naar de jaren ’30 van de vorige eeuw. Wat is een bijectie?

10.2

Gekoppelde verzamelingen en relaties

Stel, je hebt twee verzamelingen van getallen (elementen). Wat gebeurt er als in de ene verzameling een element slechts aan één element in een andere verzameling is gekoppeld? En is dat element op zijn beurt ook weer exclusief aan dat oorspronkelijke element gekoppeld? Of aan meer elementen? Het kan allemaal wat ondoorzichtig klinken, maar in de economie kun je het vaak goed gebruiken. Als prijs x tot omzet y leidt, zal omzet y dan ook altijd tot prijs x leiden? Dat is lang niet altijd het geval, en dat wil je toch graag weten. Soms gaat bij stijgende omzet de prijs omlaag. En soms gaat de omzet omhoog omdat iets erg geliefd is, maar blijft de prijs gelijk. Denk maar aan een iPhone. Hoe zit het derhalve met die relatie? Formeel omschreven:

61


Als er een relatie is tussen x en y dan is (x, y) een element van deze relatie r en (y, x) een element van de inverse relatie rinv .

10.3

De functie en de inverse functie

Stel nu dat de elementen uit verzameling 2 te beschrijven zijn als functiewaarden van verzameling 1, dan heeft de waarde van x als resultaat de functiewaarde f (x). De relatie is dan een functie. Draaien we de relatie om, dan zouden we de elementen uit verzameling 1 dus kunnen beschrijven als functiewaarden van verzameling 2. De functie moet dan wel omgekeerd werken: de inverse functie. Hoe ziet de inverse functie f inv er dan uit? Als je redeneert vanuit de veronderstelling x → y dan kun je voor de inverse functie y → x aannemen. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. We schijven voor f (x) de functiewaarde y. Als y =x+3 dan is de inverse functie x = y + 3 ofwel y = x − 3 Vullen we nu bijvoorbeeld x = 3 in, dan geldt y = 6. En als we vervolgens in de inverse functie x=6 invullen, krijgen we y = 3. Dat zit wel snor. Wie tijd heeft meer in te vullen zal zien dat dit voor iedere x geldt. Elke x heeft één y en omgekeerd.

Maar is die inverse functie er altijd? Daarom een ander voorbeeld. Als y = x2 dan zou de inverse functie moeten zijn x = y 2 ofwel y 2 = x We kiezen weer eens een voorbeeld voor de functie: x = 4. Dan wordt y = 16. Nu draaien we de zaak om en vullen we in de inverse functie x = 16 in. We krijgen dan y 2 = 16. Dat betekent echter dat er twee oplossingen zijn, namelijk y = 4 en y = −4. Dit gaat niet goed. Er is geen één-op-één relatie tussen de twee verzamelingen van functiewaarden.

De functie f (x) = x + 3 heeft wél een inverse functie, namelijk f inv = x − 3, want voor elke x waarvoor geldt f (x) = x + 3 dat er één x is gekoppeld uit de functie f inv (x) = x − 3. De functie f (x) = x2 heeft geen inverse functie, omdat f (x2 ) = x twee oplossingen voor x heeft. 62


10.4

Bijectie

Dit leidt ons tot het woord bijectie. Een bijectie is een functie waarin ieder element vastzit aan precies één element van de andere functie en omgekeerd. De functie f (x) = x + 3 is dus een bijectie, de functie f (x) = x2 niet. Het is mogelijk dit ook grafisch te laten zien. De inverse functie verwisselt x met y. In de grafiek van de functie zal dan ook de x-as stuivertje wisselen met de y-as. De bijectie f (x) = x + 3 is te roteren zonder dat er twee y-waarden komen. De functie stijgt continu: wordt x groter, dan wordt y ook groter. De figuur illustreert dat: elke x-waarde hoort nog steeds slechts bij één y-waarde en omgekeerd (zie fig. 10.1):

Figuur 10.1 bijectie y = x + 3, x = y + 3

Voor f (x) = x2 geldt dat niet. Elke y-waarde heeft maar één x-waarde. Maar de inverse functie f (x2 ) = x heeft voor elke x-waarde twee ywaarden, één boven de x-as en één onder de x-as (zie rode lijn fig. 10.2)

Figuur 10.2 geen bijectie

Heeft dat iets te betekenen? Laten we eens een ander voorbeeld nemen: 63


de functie f (x) = sin(x). Die daalt en stijgt zelfs continu tussen -1 en 1. Als we deze functie spiegelen, van links naar rechts slingerend om de x-as naar van onder naar boven slingerend om de y-as, dan hebben talloze y-waarden dezelfde x-waarde. Een voorbeeld: x = π ∧ y = sin(x) → y = sin(π) = 0 maar x = 0 ∧ sin(y) = x → sin(y) = 0 → y = 0

(mod π)

Inderdaad is f (x) = sin(x) ook geen bijectie. De functie is voor alle getallen (het domein van de functie, in dit geval de verzameling reële getallen R) soms stijgend en soms dalend. Daarom valt er een algemene conclusie te trekken uit de vraag of een functie een bijectie mis of niet: als een functie stijgend op zijn domein Df is (∀x1 , x2 ∈ Df : x1 > x2 ⇒ f (x1 ) > f (x2 )) dan is de functie een bijectie. als een functie dalend op zijn domein Df is (∀x1 , x2 ∈ Df : x1 < x2 ⇒ f (x1 ) < f (x2 )) dan is de functie een bijectie. Een bijectie is dus afhankelijk van ofwel stijging ofwel daling op een domein. Dat heeft een aardige consequentie. Wat nu als we f (x) = sin(x) beperken tot het domein [− 21 π, 21 π]? Dan loopt f (x) = sin(x) van -1 naar 1, en is de functie voor dit domein een bijectie. Zo is er alsnog vaak een inverse functie mogelijk als het domein beperkt wordt. Voor f (x) = sin(x) is dat overigens f inv (x) = arcsin(x), maar dat is een ander verhaal.

10.5

Tot slot: de oneindige praktijk

We kijken nog even naar een simpel voorbeeld van de bijectie. Dat is de functie f (x) = 2x (x ∈ N). We zijn in dit hoofdstuk er bijna als vanzelfsprekend vanuit gegaan dat x ∈ R. Nu beperken we ons domein. We zien dat deze functie voor ieder natuurlijk getal zijn tweevoud oplevert en voor ieder tweevoud zijn unieke helft, daar f inv (x) = 12 x, waarvoor uiteraard geldt dat ook 12 x ∈ N. Dit lijkt een triviale opmerking, maar wie hierover nadenkt snapt de implicaties: ieder natuurlijk getal is te koppelen aan precies één even natuurlijk getal. Ook al gaat het hier om een oneindig aantal getallen, 64


toch noemen we deze verzameling aftelbaar. We kunnen als het ware ieder getal aan de beurt laten komen, ook al zijn we eindeloos bezig. De grootte van de verzameling noemen we de kardinaliteit. De kardinaliteit van de natuurlijke getallen is dus gelijk aan die van de even getallen. Nog simpeler: er zijn evenveel gehele getallen als even getallen. 1 De bijectie maakt het mogelijk. Bijectie. Proef het op je tong. Bijectie.

1 De kardinaliteit van de natuurlijke getallen wordt aangeduid met ℵ (alef-nul). 0 Dit is de kleinste kardinaliteit in de wiskunde. De verzameling R heet alef-één, ℵ1 , en is groter dan ℵ0 . De Duitse wiskundige Cantor bewees dit met behulp van de zogenoemde diagonaalstelling. Cantor stelde dat ieder natuurlijk getal aan een reëel getal kon worden gekoppeld tussen 0 en 1. Je kreeg dan een oneindig lange rij van een aantal getallen met een oneindig aantal decimalen, ieder gekoppeld aan een natuurlijk getal. Cantor vroeg zich af: hebben we nu alle mogelijke getallen gehad? Is er een getal te vinden dat niet in deze rij staat en dus niet aan een natuurlijk getal is gekoppeld? Op een slimme manier toonde hij aan dat dit inderdaad het getal was. Neem een rij getallen en onderstreep van het eerste getal de eerste decimaal, van het tweede getal de tweede decimaal enzovoorts, tot aan ∞. Tel bij elk van deze getallen 1 op en maak van 9 een 0. Zet deze getallen achter elkaar. Hebben we dit getal al eens gehad? Nee, want het is niet het eerste getal, daar de eerste decimaal verschilt. Het is ook niet het tweede getal, aangezien hier de tweede decimaal verschilt. Dit is tot in het oneindige te herhalen, en derhalve zijn er meer reële getallen tussen 0 en 1 dan er natuurlijke getallen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor alles buiten dit interval. De kardinaliteit ℵ1 is dus groter dan ℵ0 . Een uitgewerkt voorbeeld:

12345...

0, 0, 0, 0, 0, ...

1 5 3 1 4

2 2 6 9 9

3 4 7 3 3

4 3 2 7 8

5... 1... 8... 5... 1...

We krijgen nu het getal 0, 12771.... Hiervan maken we dus 0, 23882.... Komt dit elders in de rij voor? Het eerste getal kan het niet zijn, want de eerste decimaal verschilt. Het tweede getal kan het ook niet zijn, want de tweede decimaal verschilt. Het n-de getal? Nee, want de n-de decimaal verschilt. Misschien het n + 1e getal? Nee, want ook de n + 1e decimaal verschilt. Kortom, terwijl alle natuurlijke getallen zijn vergeven is er toch weer een nieuw getal te bedenken. En dat kan niet meer worden gekoppeld aan een natuurlijk getal, want die waren ’op’. Conclusie: de kardinaliteit van de verzameling R is groter dan de kardinaliteit van de verzameling N en voor de verzamelingen geldt |R| > |N|.

65


66


Hoofdstuk 11

Rijen en Reeksen 11.1

Inleiding

Wie getallen op een rij zet, heeft nog geen rij. Wiskundig gezien, wel te verstaan. Een willekeurige rij van willekeurige getallen, rijp en groen, vormt misschien in het spraakgebruik een rij, maar niet in de wiskunde. Voor de wiskunde moet er een samenhang bestaan tussen de opeenvolgende getallen. We bespreken in dit hoofdstuk kort een aantal soorten rijen, en kijken of we de elementen bij elkaar kunnen optellen, zowel als het om een eindige rij getallen gaat als om een oneindige rij.

11.2

Rijen, partiële sommen en reeksen

11.2.1

De rij

Een al dan niet oneindige reeks opeenvolgende getallen die een onderlinge, rekenkundige samenhang vertonen noemen we een rij. Het begrip ’rij’ en ’reeks’ wordt nogal eens door elkaar gehaald of anders gebruikt in andere tijden. Hier gebruiken we de term rij voor de kommagescheiden opeenvolging van getallen zonder operator. Voorbeelden zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... ofwel een rij van natuurlijke getallen, waarbij ieder volgend element ontstaat door bij het vorige element 1 op te tellen, en 2, 8, 16, 32, 64, 128, ... ofwel de rij van tweede machten, namelijk 21 , 22 , 23 enzovoort.

11.2.2

De partiële som

Wie de elementen van een rij wil optellen heeft twee mogelijkheden: de rij is oneindig lang of de rij heeft een eindig aantal elementen. In het 67


laatste geval heeft de rij n elementen en houdt dus ergens op. De som is dus ook eindig. Deze som wordt de partiële som genoemd. Een voorbeeld is de som van de eerste 6 natuurlijke getallen. Die som is uiteraard te schrijven als 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 Nu is het uitschrijven van deze som goed te behappen. Maar wat als er zeer veel termen zijn? De wiskunde hanteert hiervoor de verkorting met behulp van het somteken, de Griekse hoofdletter sigma. Onder het somteken staat de ondergrens, die in discrete stappen (gehele getallen) groter wordt, en boven het somteken staat de bovengrens van het aantal termen. b X a=n

Achter het somteken staat de algemene omschrijving van de partiële som; de functie beschrijft hoe het ene getal overgaat in het volgende getal. Een voorbeeld is 5 X n2 = 55 n=1

Hier zien we de eerste vijf kwadraten van de natuurlijke getallen bij elkaar opgeteld staan: 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55

11.2.3

De reeks

De reeks is een somrij die oneindig lang is. Anders gezegd: de bovengrens van de optelling is oneindig. In dit geval komt boven het somteken het zogenoemde Lemniscaat of oneindigheidsteken ∞ te staan: ∞ X

n2

n=1

Willen we hiervan een antwoord bepalen, dan zullen we de limiet moeten berekenen. De reeks ziet er dan zo uit: lim

N X

n→∞

11.3

n2

n=1

Convergentie en divergentie

Convergentie en divergentie zijn termen die vooral van belang zijn bij reeksen. Dit zijn namelijk oneindig veel getallen die bij elkaar worden opgeteld. Op het eerste gezicht zou men denken dat het optellen van een oneindig aantal elementen ook altijd leidt tot een oneindig (groot of klein) antwoord. Dat is echter niet het geval. 68


Er zijn reeksen die per term zodanig kleiner worden dat ze nooit een bepaalde waarde zullen overschrijden. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is de reeks n X 1 lim n→∞ 2n n=1 Dit is gelijk aan 1 2

+

1 4

+

1 8

+

1 16

+ ...

Wie dit uitrekent ziet dat de partiële sommen zich als volgt ontwikkelen: 1 3 7 15 31 2 , 4 , 8 , 16 , 32 ....

Het is duidelijk dat de partiële som steeds dichter bij 1 komt, maar er nooit overheen gaat. Andere reeksen worden echter wel continu groter. Denk aan de volgende reeks: n X n lim n→∞

n=1

Uitgeschreven blijkt dit de som van alle natuurlijke getallen te zijn: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ....

Reeksen die naar een bepaalde limietwaarde toe bewegen convergeren en worden convergente reeksen genoemd; reeksen die steeds groter (positief of negatief) worden, divergeren en heten divergente reeksen. Laten we nu kijken naar de diverse soorten rijen en reeksen.

11.4

Rekenkundige rijen en reeksen

De rekenkundige rij is opgebouwd uit getallen (of termen) die een eenvoudig patroon volgen. De eerstvolgende term is de vorige term vermeerderd met een vaste hoeveelheid. Het verschil tussen de termen is dus constant. Een simpel voorbeeld van een rekenkundige rij is de serie even getallen 2, 4, 6, 8. Bij elk getal wordt 2 opgeteld, waarna het volgende getal in de rij 2 groter is. Het algemene formaat voor de partiële som van een rekenkundige rij met t termen is daarmee te , (te + v), (te + 2v), ...., (tl − 2v), (tl − v), tl waarbij te het eerste getal is, tl het laatste getal en v de vaste hoeveelheid die bij elke term wordt opgeteld.

69


Het is dan mogelijk de partiële som van de rekenkundige rij met een n aantal termen uit te schrijven volgens de formule: Sn = te + (te + v) + (te + 2v) + .... + (tl − 2v) + (tl − v) + tl We kunnen de n termen van twee identieke sommen bij elkaar optellen. We draaien de tweede rij dan wel om. Dat mag, want gezien de commutatieve eigenschap geldt (a + b) = (b + a) Laten we eens zien hoe die optelling er uit ziet. Sn = +Sn = 2Sn =

te tl (te + tl )

+ (te + v) + (tl − v) + (te + tl )

+ (te + 2v) + (tl − 2v) + (te + tl )

+ ... + ... + ...

+ (tl − v) + (te + v) + (te + tl )

+ tl + te + (te + tl )

We zien onmiddellijk dat door het wegvallen van de toegevoegde term v er n keer de som (te + tl ) overblijft, ofwel 2Sn = n(te + tl ) en dus kan de partiële som worden geschreven als n(te + tl ) 2 Omdat er ofwel een constante toename of afname is in de rekenkundige rij, zal de som met een oneindig aantal getallen (de reeks) oneindig groeien in positieve of negatieve richting. De reeks kunnen we schrijven als X n(te + tl ) lim n→∞ 2 De oplossing van de reeks gaat niet naar een bepaalde waarde toe. Hij divergeert dus. Sn =

11.5

Meetkundige rijen en reeksen

In hoofdstuk 26 over Zeno, Achilles en de schildpad komt de meetkundige rij nogmaals voorbij, maar hier nu alvast de uitleg. Een rekenkundige rij bestaat uit n termen waarvoor geldt dat de eerstvolgende term een vast product is van de voorgaande term. Hoe ziet dat eruit? Als voorbeeld kunnen we de rij 1, 3, 9, 27, 81 nemen, waarbij iedere term met 3 1 1 vermenigvuldigd wordt. Of de rij 12 , 41 , 18 , 16 , 32 , waarbij elke term met 1 wordt vermenigvuldigd. 2 Kunnen we dit soort rijen met n termen ook eenvoudig optellen? Daartoe moeten we eerst weten hoe we de partiële som van een meetkundige rij in algemene termen kunnen schrijven. De eerste term noemen we a. De vermenigvuldigingsfactor noemen we r. Deze letter staat ook wel voor de reden van de rij. Nu schrijven we de bijbehorende partiële som als Sn = a + ar + ar · r + ar · r · r + ar · r · r · r.... 70


Dat kan eenvoudiger. Sn = a + ar + ar2 + ar3 + ... + arn−1 Waarom n − 1? Omdat de som n termen heeft maar de eerste term a niet met r wordt vermenigvuldigd; derhalve worden n − 1 termen vermenigvuldigd met een macht van de reden r. Wat is hier de som van? We herhalen de truc van de rekenkundige rij, maar dan met een kleine aanpassing. We vermenigvuldigen de tweede instantie met r om (opnieuw) de eerste en laatste term te isoleren, maar we trekken de partiële sommen nu van elkaar af. Sn = −r · Sn = Sn − r · Sn =

a

+ ar2 + ar2

+ ar ar

+ ar3 + ar3

+ ... + ...

+ arn−1 + arn−1

a

+arn −arn

Snel zijn we tot een overzichtelijke formule gekomen: Sn − r · Sn = a − arn Vereenvoudigd geeft dat Sn (1 − r) = a − arn We willen graag wat weten over Sn . We zullen daarom 1 − r uit moeten delen. Dat gaat uiteraard gepaard met een restrictie: r 6= 1 omdat we niet door nul mogen delen (zie daarvoor hoofdstuk 25 op pagina 171, want we hebben aan alles gedacht). Nu volgt, met restrictie Sn =

a − arn (als r 6= 1) 1−r

Het is duidelijk als n → ∞ dat er sprake is van een meetkundige reeks.

11.6

Harmonische en hyperharmonische rijen en reeksen

De harmonische rij ziet er als volgt uit: 1, 12 , 13 , 41 , 15 , 16 , ... n1 De partiële som van n elementen is te berekenen met n X 1 n n=1

De bijbehorende harmonische reeks kan dus worden geschreven als ∞ X 1 n n=1

71


De harmonische reeks dankt zijn naam aan de verhoudingen tussen grondtonen en boventonen in de muziek, en specifiek de verschillen in snaarlengten. Wat betreft de ontwikkeling van de reeks kunnen we vaststellen dat deze divergeert. Dat valt eenvoudig te bewijzen met de partiële sommen van de reeks. Immers ∞ X 1 =1+ n n=1

+

1 5

+ 16 , ...

+ ( 13 + 14 ) + ( 15 +

1 6

+

1 2

+

1 3

+

1 4

Dit valt te schrijven als ∞ X 1 =1+ n n=1

ofwel

∞ X 1 =1+ n n=1

1 2

1 2

+

7 12

+

1066 1680 ...

=1+

1 2

1 7

+

+ 81 ) + ...

980 1680

+

1066 1680

Elk van de partiële sommen is groter dan de voorgaande partiële som. De reeks gaat dus langzaam naar oneindig en divergeert derhalve. De hyperharmonische rij is 1,

1 1 1 1 1 1 , , , , , .... p 1p 2p 3p 4p 5p n

Hierbij is p ∈ R. De partiële som is te schrijven als n X 1 p n n=1

en de bijbehorende hyperharmonische reeks is daarom ∞ X 1 p n n=1

Willen we weten of deze reeks convergeert of divergeert, dan moeten we onderscheid maken tussen de waarde van p. Als p = 1 dan hebben we natuurlijk gewoon een harmonische reeks. Maar als p < 1 dan wordt de noemer van de breuk steeds groter en hebben we een divergente reeks. Als p > 1 dan wordt de noemer van de breuk steeds groter, zijn elk van de partiële sommen kleiner dan de voorgaande partiële som en convergeert de reeks. Een voorbeeld van een hyperharmonische reeks is de beroemde reeks ∞ X n=1

n−2 = 1 +

1 1 1 1 + + + + .... 4 9 16 25

72


De wiskundige Leonhard Euler uit Basel, bekend van het getal e, heeft in de achttiende eeuw voor het eerst deze som uitgerekend. Het staat bekend als het Baselprobleem, daar de wiskundefamilie Bernouilli, eveneens uit Basel, er zich zonder succes mee bezig had gehouden. Euler toonde aan dat N X π2 n−2 = lim n→∞ 6 n=1

11.7

Tot slot: andere types rijen en reeksen

Er zijn nog veel meer soorten rijen en reeksen. Het merendeel daarvan is een voortzetting van de bovenstaande rijen en reeksen. Veel van deze reeksen beschrijven specifiek gedrag van getallen, bijvoorbeeld van priemgetallen. Zo zijn er machtreeksen, Taylorreeksen, MacLaurinreeksen, binomiaalreeksen (zie het hoofdstuk over de binomiaalstelling, hoofdstuk 21), Dirichletreeksen, Fourierreeksen, Fibonaccireeksen en nog veel meer. Alternerende reeksen zijn reeksen die wisselen van een positieve term naar een negatieve term. Ook deze zijn vaak te herleiden tot een andere grondvorm. In dit hoofdstuk hebben we ons alleen bezig gehouden met P somreeksen. Deze worden gekenmerkt door de Griekse hoofdletter . Uiteraard kunnen reeksen ook uit producten bestaan. In analogie wordt voor een productreeks (een rij getallen die met elkaar worden vermenigvuldigd) Q de Griekse hoofdletter gebruikt.Een product kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 5 Y (2n + 2) = 23040 n=1

hetgeen uitgeschreven eruit ziet als 4 · 6 · 8 · 10 · 12 = 23040 We besteden verder geen aparte aandacht aan productreeksen. Bij het analyseren van reeksen lijkt het op het eerste gezicht om de som, het product of de limietwaarde te gaan, maar vaak is de analyse van de reeksontwikkeling nog belangrijker. Het gedrag van een reeks kan wiskundigen veel vertellen over het karakter van de getallen die er in voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de relatie met priemgetallen.

73


74


Hoofdstuk 12

Differentiëren 12.1

Inleiding

Differentiëren is een belangrijk onderdeel van de infinitesimaalrekening, de discipline binnen de wiskunde die zich bezig houdt met infinitesimalen. Een infinitesimaal is een construct dat kleiner is dat elk reëel getal maar toch groter dan nul. Wie wil differentiëren zal eerst moeten weten wat een afgeleide is.

12.2

Uitgangspunten

Figuur 12.1 definitie afgeleide

In figuur 12.1 zien we een deel van de curve van een willekeurige, continue functie f , laten we zeggen: de snelheid van een auto gedurende een bepaalde tijd. Op de x-as bevinden zich twee tijdstippen, de punten, a en x. De bijbehorende functiewaarden zijn natuurlijk f (a) en f (x), die 75


zich op de y-as bevinden. Nu willen we antwoord op de vraag: wat was de gemiddelde toename van de snelheid van de auto tussen tijdstip a en tijdstip x? We weten dat de auto op tijdstip a een snelheid had van f (a) en op tijdstip x een snelheid van f (x). Willen we nu de stijging van de functiewaarde van punt a ten opzichte van de functiewaarde van punt x meten, dan trekken we een rechte lijn tussen de twee functiewaarden. De gemiddelde versnelling kan nu eenvoudig worden berekend door het verschil in snelheid tussen f (x) en f (a) te delen door het tijdsverschil tussen x en a. Niet verrassend is dit tevens de tan(h); immers, dit is de verhouding tussen de overliggende en de aanliggende zijde van de door deze constructie ontstane driehoek. We schrijven de gemiddelde versnelling tussen tijdstip a en x dus als: f (x) − f (a) x−a We stuiten hier natuurlijk op een praktisch probleem. Wat als de afstand erg lang is geweest, bijvoorbeeld de afstand tussen Groningen en Maastricht? Heel veel snelheidswisselingen op dat traject kunnen het begrip ’gemiddelde versnelling’ tot een loze kreet maken. Hoe kleiner het interval, hoe zinniger (en nuttiger) de uitspraak die we kunnen doen over de gemiddelde versnelling. Laten we daarom nog een stap verder gaan. Het zou pas echt interessant zijn als we x zeer dicht bij a zouden kunnen brengen. Sterker nog, als we x nu a infinitesimaal dicht zouden laten naderen, dan kunnen we zelfs de versnelling op tijdstip a zelf berekenen. Hoe ziet dat eruit? De driehoek zou steeds kleiner worden; de versnelling in de buurt van het punt a zou steeds nauwkeuriger berekend worden. Kortom: wat als we a vanuit x arbitrair dicht benaderen? Dat betreft natuurlijk een limiet, namelijk limx→a van de tan(x). Indien deze limiet berekend wordt is het punt a infinitesimaal dicht genaderd vanuit x. Dan is er sprake van de versnelling van de auto in het punt a.

12.3

De differentiaal

Precies geformuleerd: wie deze limiet berekent een oneindig kleine toename in punt a, een differentie, vandaar het woord differentiaal . Algemeen: de differentiaal is de verandering (een toename, een afname of zelfs verandering 0) van een functiewaarde die oneindig klein wordt. We schrijven die oneindig kleine verandering als dx.

76


12.4

Definitie differentiëren

We noemen de bovengenoemde limiet de afgeleide waarde in een punt. De afgeleide functie voor elk willekeurig punt a is dus als volgt te definiëren: f (x) − f (a) f 0 (a) = lim x→a x−a Soms is het handiger om het verschil tussen x en a uit te drukken als de ∆x (’Delta x’) of als een andere willekeurige letter, bijvoorbeeld h, waardoor de vergelijking er in vorm als volgt uit ziet: f (x + ∆x) − f (x) = f 0 (x) ∆x→0 ∆x lim

of

f (x + h) − f (x) = f 0 (x) h→0 h De afgeleide is dus de verandering van de functiewaarde van een punt. Een functie heeft alleen een afgeleide als de functie continu is. Dat wil zeggen dat als de punten x en a dicht bij elkaar liggen of naar elkaar toe gaan ook de functiewaarden f (x) en f (a) dicht bij elkaar liggen en naar elkaar toegaan. lim

Samenvattend: Hebben we een functie x → f (x) dan geeft de afgeleide waarde f 0 (x) de verandering (stijging of daling) weer van de functie in f (x). Dat betekent dat f 0 (x) de richtingscoëfficiënt is van de raaklijn in punt (x, f (x)). Bestaat de afgeleide voor alle domeinelementen van de functie dan is de functie differentieerbaar op zijn domein. Simpelweg: de functie x → f (x) is differentieerbaar.

12.5

De afgeleide functie

Dit is uiteraard een heel bijzonder stuk gereedschap. Immers: een punt is nuldimensionaal. Hoe moet je daar nu een raaklijn van bepalen? Differentiëren maakt het mogelijk door de afgeleide functie te vinden. In principe is iedere afgeleide functie te vinden door de bovenstaande definitie van de afgeleide functie te hanteren. Soms moeten we bij het berekenen van een afgeleide functie een kleine omweg bewandelen, door reeds bekende afgeleide functies te gebruiken bij het berekenen van andere afgeleide functies. We zullen deze methodes gebruiken voor het berekenen van een aantal belangrijke afgeleide functies, zoals ln(x), ex , maar ook van het generieke loga (x). Een apart hoofdstuk zullen we wijden aan de afgeleiden de goniometrische functies sin(x), cos(x) en tan(x). (Zie hoofdstuk 15)

77


Ook zullen we kijken naar enkele praktische toepassingen in hoofdstuk 18. Tot slot zullen we een apart hoofdstuk wijden aan een handige regel waarbij differentiëren als hulpmiddel wordt toegepast: de regel van l’Hopital (zie hoofdstuk 19).

12.6

Differentiëren in de praktijk

Een functie kunnen we op een aantal manieren aanpakken om de afgeleide functie te vinden. De enkelvoudige functie kunnen we in principe aanpakken met de formule van de definitie. Veel functies zijn echter niet enkelvoudig, maar samengesteld. Ook kunnen functies met elkaar vermenigvuldigd of op elkaar gedeeld worden. In dit hoofdstuk zullen we ons daarom verder bezighouden met deze functies en hun toepassing bij het berekenen van de afgeleiden van een aantal veelgebruikte functies. Daar kunnen we enkele hulpmiddelen goed bij gebruiken: uiteraard allereerst de definitie; vervolgens de kettingregel, de productregel en de quotiëntregel. Tot slot laten we de definitie in zijn eigen staart bijten door een bekende afgeleide te gebruiken als de methodes hierboven niet helpen.

12.6.1

Toepassing van de definitie

De natuurlijke logaritme ln(x) In de wiskunde wordt meestal de natuurlijke logaritme gebruikt. Deze wordt dan ook vaak simpelweg geschreven als log(x). Maar voor de duidelijkheid hanteren we hier de schrijfwijze ln(x) (van logaritmus naturalis). Uiteraard is e het grondtal van de natuurlijke logaritme: loge (x) = ln(x). Definitie van het getal e Het ontstaan van het getal e gaat niet terug op wiskunde, maar op geld. In de 17e eeuw bestudeerde Jacob Bernouilli samengestelde rentes (renteop-rente). Wat gebeurde er met het eindbedrag als niet eenmaal per jaar rente werd uitgekeerd over het ingelegde bedrag, maar tweemaal per jaar de helft van de rente? En wat gebeurt er als dit interval verder wordt verkleind tot een maand, een week, een dag? Bernouilli ontdekte dat de hoogte van het eindbedrag steeds minder hard toenam en een limiet benaderde. Deze limiet is wat het getal e is gaan heten. De definitie is daarom ook uit de probleemstelling van Bernouilli af te leiden, namelijk e = lim

n→∞1+

1 n ≈ 2, 7182818284.... n

78


De afgeleide van de natuurlijke logaritme ln(x) Om de afgeleide van ln(x) te bepalen hanteren we de definitie van de afgeleide en substitueren hier ln(x) voor f (x): f 0 (a) = lim

x→a

ln(x) − ln(a) x−a

Volgens de rekenregels van de logaritmes kunnen we deze definitie als volgt herschrijven: ln xa f 0 (a) = lim x→a x − a Omdat we weinig met een samengestelde noemer kunnen, trachten we deze elders een plaats te geven. Delen door x − a is gelijk aan vermenig1 vuldigen met x−a , waardoor geldt: x 1 · ln x→a x − a a

f 0 (a) = lim

Met de rekenregels van logaritmes opnieuw in de hand volg hieruit: 1 x x−a f 0 (a) = lim ln x→a a

Het geheel is al een stuk handzamer geworden, maar we blijven zitten 1 met de noemer van de breuk x−a waarmee we weinig kunnen uitrichten. Daarom substitueren we p voor x − a. Laten we daarvan de gevolgen op een rijtje zetten. x−a=p⇔x=a+p en x → a dan geldt p → 0 Nu substitueren we opnieuw: 1 a+p p lim ln p→0 a dat we vereenvoudigen tot p p1 lim ln 1 + p→0 a Deze uitkomst doet met een blik op de exponent van de logaritme vermoeden dat we in de richting van de definitie van e moeten zoeken. Immers, ln(e) = 1. Hoe komen we daar? Laten we opnieuw substitutie toepassen. Nu vervangen we ap direct door n1 . En laten we ook opnieuw kijken wat hiervan de consequenties zijn. p 1 a 1 n = ⇔p·n=a⇔p= ⇔ = a n n p a 79


en p → 0 dan geldt n → ∞ Dit zijn goede consequenties: n 1 a lim ln 1 + n→∞ n dat we kunnen schrijven als n· a1 1 lim ln 1 + n→∞ n We halen, met het oog op de rekenregels voor logaritmes, de exponent a1 buiten de logaritme en zelfs buiten de limiet, daar a onafhankelijk is van n. Ook halen we de logaritme uit de limiet: de limiet van de logaritme is hetzelfde als de logaritme van de limiet:  1 n 1 · ln lim (1 + ) n→∞ a n Hiermee verschijnt de definitie van e en kunnen we dus concluderen dat 1 1 1 · ln(e) = · 1 = a a a

f 0 (a) = Hieruit volgt derhalve dat als

f (x) = ln(x) dan is f 0 (x) =

1 x

Vereenvoudigde berekening De bewijsvoering kan zelfs nog iets eenvoudiger als we een alternatieve definitie van een afgeleide gebruiken (zie paragraaf 12.4 op pagina 71, waarbij we hier voor ∆x = h substitueren): f 0 (x) = lim

h→0

f (x + h) − f (x) h

We hoeven nu slechts eenmaal te substitueren. De korte versie: ln(x + h) − ln(x) h→0 h

f 0 (x) = lim

We komen nu na de eerste paar stappen (die gemakkelijk zelf te reproduceren zijn) uit op ln 1 + hx 0 f (x) = lim h→0 h 80


 1 h f (x) = lim · ln 1 + h→0 h x 1 h h 0 f (x) = lim ln 1 + h→0 x 0

We gaan nu hx direct vervangen door n1 . Denk erom: als h → 0 dan geldt n → ∞. En als hx = n1 volgt logischerwijs dat h1 = nx ofwel n · x1 . Dit leidt ons tot n· x1 1 f 0 (x) = lim ln 1 + n→∞ n Hiermee openbaart zich de definitie van het getal e in één keer. We halen de exponent x1 weer buiten de logaritme en buiten de limiet, evenals de logaritme:  1 n 1 0 f (x) = · ln lim (1 + ) n→∞ x n Zo zijn we weer uitgekomen op de handzame definitie van e en zien we dat de oplossing gelijk is aan f 0 (x) =

1 1 1 · ln(e) = · 1 = x x x

Kortom, een hele geruststelling dat ln(x) zijn gedrag niet heeft veranderd met een lichtelijk aangepaste vorm van de definitie van een afgeleide. Wiskunde houdt niet van verrassingen. De afgeleide van ex We gebruiken de definitie van de afgeleide functie: lim

h→0

Dat betekent

f (x + h) − f (x) h

ex eh − ex ex+h − ex = lim h→0 h→0 h h lim

Dit is

ex (eh − 1) eh − 1 = ex · lim h→0 h→0 h h Nu dienen we de limiet eh − 1 lim h→0 h te evalueren. Daarvoor herinneren we ons de definitie van e. lim

1

lim (1 + h1 )h = lim (1 + h) h

h→∞

h→0

81


Substitutie levert ons 1

((1 + h) h )h − 1 e · lim h→0 h x

op, dat uiteraard uitkomt op 1+h−1 = ex · 1 = ex h→0 h

ex · lim

12.6.2

De kettingregel

De samengestelde functie Wie van een waarde de functiewaarde x van functie f bepaalt, en daarna van de verkregen functiewaarde f (x) de functiewaarde van functie g bepaalt, werkt met een samengestelde functie. Uiteraard kan een groot aantal functies na elkaar worden uitgevoerd, maar hier houden we het op twee functies. Hoe ziet dit eruit? De functie g moet worden toegepast na toepassing van functie f . Vandaar de aanduiding ’g na f ’, geschreven als (g ◦ f )(x). Dit wordt ook geschreven als g(f (x)). Derhalve: (g ◦ f )(x) = g(f (x)) Men zou het ook als volgt wat beeldend kunnen omschrijven: er is een functie ’ingebed’ (f (x)) in de ’omvattende’ functie (g(x)), waarbij de x-waarde hier staat voor de waarde f (x). De samengestelde functie noemen we hierna φ(x), (’phi x’). Een voorbeeld is de functie φ(x) = sin x2 Deze functie bevat een ingesloten functie f (x) = x2 en een omvattende functie g(x) = sin(x) waarbij deze laatste x staat voor de x2 in de originele functie. Als we beide functies differentiëren, verkrijgen we de twee afgeleide functies, namelijk f 0 (x) = 2x en g 0 (x) = cos(x) waarbij x staat voor x2 . Derhalve is de afgeleide functie g 0 (x) = cos x2 . Hoe nu deze twee functies te combineren? Intuı̈tief lijkt het of we de twee functies met elkaar moeten vermenigvuldigen, waarbij de afgeleide van de samengestelde functie het product φ0 (x) = 2x cos x2 wordt. Dat zou betekenen dat we uitkomen op de regel: φ(x) = g(f (x)) φ0 (x) = g 0 (f (x)) · f 0 (x) Uiteraard is dat het geval, maar hoe kunnen we dit bewijzen? Laten we daartoe terugkeren naar de definitie van de afgeleide. 82


Afleiding van de kettingregel In principe is van iedere continue functie de afgeleide te berekenen via de definitie van de afgeleide. Zo ook de afgeleide van een samengestelde functie. Hoe ziet die afgeleide eruit? De definitie luidde: f (x) − f (a) = f 0 (a) x−a Invullen in de definitie levert het volgende op: lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) = φ0 (a) x−a Er is een aantal problemen met deze vergelijking. Willen we de afgeleide van g(f (x)) bepalen, dan zal niet x naar a moeten toe bewegen, maar f (x) naar f (a). Daarom zal het verschil in de noemer dus ook het verschil tussen f (x) en f (a) moeten zijn. Er dient dus te staan: lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) = φ0 (a) f (x) − f (a) f (x)→f (a) lim

Laten we één probleem per keer aanpakken. Hoe krijgen we f (x) − f (a) in de noemer van de tweede breuk op deze pagina? Een idee dat opkomt is de noemer van die breuk daarmee te vermenigvuldigen en dan noemers uit te wisselen. Dat mag echter niet zomaar. Wat wel mag is zowel de teller als de noemer met f (x) − f (a) te vermenigvuldigen. Dat is namelijk gelijk aan 1, zolang deze breuk hierdoor maar geen 0 in teller en noemer krijgt. Dat is niet het geval, want f (x) − f (a) nadert naar 0, maar wordt het niet. Daarom vermenigvuldigen we het geheel met 1 in deze toegestane vorm: f (x) − f (a) f (x) − f (a) Er resulteert dan: lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) f (x) − f (a) · = φ0 (a) x−a f (x) − f (a)

Als we nu de noemers van deze breuk verwisselen blijft de uitkomst van de vermenigvuldiging gelijk en ontstaat: lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) f (x) − f (a) · = φ0 (a) f (x) − f (a) x−a

Tot onze verbazing zien we, als we de limiet splitsen, geheel rechts de afgeleide van de functie f staan. lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) f (x) − f (a) · lim = φ0 (a) x→a f (x) − f (a) x−a

Er staat dus: 83


lim

x→a

g(f (x)) − g(f (a)) 0 · f (a) = φ0 (a) f (x) − f (a)

Wat blijft er nu over aan de linkerkant? Dit is bijna de definitie van de afgeleide van g(f (x)) maar de limietelementen x en a lijken nog steeds in de weg te zitten. Dit is echter niet het geval. Immers, in de eerste paragraaf van 2 is gesteld dat: Een functie heeft alleen een afgeleide als de functie continu is. Dat wil zeggen dat als de punten x en a dicht bij elkaar liggen of naar elkaar toe gaan ook de functiewaarden f (x) en f (a) dicht bij elkaar liggen en naar elkaar toegaan. Daaruit volgt dat als geldt x → a dat ook geldt f (x) → f (a) daar de functie per definitie continu is. Daarmee is de vergelijking in zijn geheel te herschrijven als: lim f (x)→f (a)

g(f (x)) − g(f (a)) 0 · f (a) = φ0 (a) f (x) − f (a)

hetgeen gelijk is aan: g 0 (f (a)) · f 0 (a) = φ0 (a) waarmee de kettingregel is bewezen. Voorbeelden: toepassing van de kettingregel Met de kettingregel φ0 (x) = g 0 (f (x)) · f 0 (x) is makkelijk te werken indien men de volgende regels toepast. • Begin met de samengestelde functie φ(x) = g(f (x)); • deel φ(x) op in de ingesloten functie f (x) en de omvattende functie g(f (x)); vereenvoudig daarbij de omvattende functie en substitueer, bijvoorbeeld door u,waarbij u = f (x). Voorbeeld: schrijf ln x2 als ln(u) maar onthoudt dat hier de u 2 staat voor x2 ; schrijf cos(u) voor cos(x + 3) maar onthoudt dat 2 hier de u staat voor (x + 3) ; • schrijf nu onder elkaar: φ(x) = g(f (x)) f (x) = f (x) g(u) = g(u)

84


• Schrijf hier nu onder de deelafgeleiden f 0 (x) = f 0 (x) g 0 (u) = g 0 (u) ⇒ (u = f (x)) • vermenigvuldig nu de twee volledig afgeleide functies met elkaar na substitutie van u door f (x); het resultaat van dit product is de afgeleide van de samengestelde functie φ(x). Enkele voorbeelden om deze regels te illustreren. Voorbeeld 1: φ(x) = cos(x + 3)

2

(Hoe de afgeleiden van de goniometrische functies te bewijzen, zie 15.2.2, vanaf p.100) 2

• de functie is: φ(x) = cos(x + 3) ; • deel op: f (x) = (x + 3)2 en g(u) = cos(u) waarbij u staat voor (x + 3)2 • we schrijven nu op: φ(x) = cos(x + 3)

2

f (x) = (x + 3)2 g(u) = cos(u)(⇒ u = (x + 3)2 ) • bereken de deelafgeleiden: f 0 (x) = 2x + 6 g 0 (u) = − sin(u)(⇒ u = (x + 3)2 ) en substitueer, dus: g 0 (x) = − sin(x + 3)

2

• vermenigvuldig de twee complete deelafgeleiden: f 0 (x) · g 0 (x) = (2x + 6) · − sin(x + 3)

2

• het resultaat is de afgeleide van φ(x) ofwel van g(f (x)): φ0 (x) = −(2x + 6) sin(x + 3)

85

2


Voorbeeld 2: φ(x) = ln(ex ) Dat is niet moeilijk1 want ln(ex ) = x en de afgeleide van x = 1. We passen echter toch de kettingregel toe, waarbij verondersteld wordt dat bekend is (en zo niet, zie 12.6.4, p.84) dat de afgeleide van ln(x) = x1 en ex zichzelf als afgeleide heeft: • de functie is: φ(x) = ln(ex ); • deel op: f (x) = ex en g(u) = ln(u) waarbij u staat voor ex • we schrijven nu op: φ(x) = ln(ex ) f (x) = ex g(u) = ln(u)(⇒ u = ex ) • bereken de deelafgeleiden: f 0 (x) = ex g 0 (u) =

1 (⇒ u = ex ) u

en substitueer, dus: g 0 (x) =

1 ex

• vermenigvuldig de twee complete deelafgeleiden: f 0 (x) · g 0 (x) = ex ·

1 ex = x =1 x e e

• het resultaat is de afgeleide van φ(x) = x ofwel van g(f (x)) = ln(ex ): φ0 (x) = 1 hetgeen we reeds boven vastgesteld hadden. Voorbeeld 3: φ(x) = ax x

We herschrijven dit tot f (x) = eln(a ) . De regels van logaritmes toegepast kunnen we dit ook schrijven als f (x) = ex·ln(a) en is nog steeds gelijk aan ax . Nu kunnen we hier de kettingregel op loslaten: 1 Zie hoofdstuk 9 ln(ex ) = x. We weten ln(ex ) = log (ex ). Stel log (x) = y dan e e geldt volgens de definitie ey = x. We substitueren en we zien loge (ey ) = y ofwel y ln(e ) = y.

86


• de functie is: φ(x) = ex·ln(a) ; • deel op: f (x) = x · ln(a) en g(u) = eu waarbij de laatste u staat voor x · ln(a) • we schrijven nu op: φ(x) = ex·ln(a) f (x) = x · ln(a) g(u) = eu (⇒ u = x · ln(a)) • bereken de deelafgeleiden: f 0 (x) = ln(a) (want we differentiëren naar x, dus de constante blijft over) g 0 (u) = eu (⇒ u = x · ln(a)) en substitueer, dus: g 0 (x) = ex·ln(a) = eln(a

x

)

= ax

• vermenigvuldig de twee complete deelafgeleiden: f 0 (x) · g 0 (x) = ln(a) · ax • het resultaat is de afgeleide van φ(x) = ax ofwel van g(f (x)) = ax : φ0 (x) = ax · ln(a) Ter controle: als a=e dan is de afgeleide ex · ln(e) = ex · 1 = ex . *** Wie deze stappen consequent toepast en een groot aantal voorbeelden zelf uitwerkt zal nooit meer een probleem met de toepassing van de kettingregel hebben. Met enige oefening zijn de meeste bovenstaande stappen al snel niet meer nodig.

12.6.3

De product- en quotiëntregel

Er zijn nog meer combinaties van functies mogelijk die niet eenvoudigweg te differentiëren zijn. Wat gebeurt er als twee functies die met elkaar vermenigvuldigd worden gedifferentieerd worden? Volgt daaruit simpel de afgeleide van de ene functie maal de afgeleide van de andere? En wat gebeurt er met twee functies die op elkaar gedeeld worden?

87


De productregel Laten we een voorbeeld van twee functies nemen: φ(x) = sin(x) · cos(x) We lopen even vooruit op hoofdstuk 15. Daar zullen we aantonen dat als f (x) = sin(x) dat f 0 (x) = cos(x) en als f (x) = cos(x) dat f 0 (x) = − sin(x). Is de afgeleide nu simpelweg cos(x) · − sin(x)? Laten we dit controleren door het product van twee functies f (x) en g(x) te voeden in de inmiddels welbekende definitie van de afgeleide functie. Allereerst definiëren we de algemene functie. φ(x) = f (x) · g(x) Substitutie levert het volgende op: φ0 (a) = lim

x→a

f (x) · g(x) − f (a) · g(a) x−a

Hier komen we niet veel verder mee. We drukken de factoren liever uit in termen die zijn te herleiden tot de afgeleide van beide functies. In het linker lid van de teller missen we f (a) en in het rechter lid g(x). Kunnen we deze op enigerlei manier toevoegen? We zouden kunnen proberen zoveel toe te voegen aan de teller dat deze in waarde gelijk blijft, bijvoorbeeld door er iets bij op te tellen en er hetzelfde weer van af te trekken. Laten we dit uitproberen met −f (a) · g(x) en +f (a) · g(x): φ0 (a) = lim

x→a

f (x) · g(x) − f (a) · g(a) − f (a) · g(x) + f (a) · g(a) x−a

Deze termen herschikken we: φ0 (a) = lim

x→a

f (x) · g(x) − f (a) · g(x) + f (a) · g(x) − f (a) · g(a) x−a

Deze breuk kunnen we splitsen: φ0 (a) = lim

x→a

f (x) · g(x) − f (a) · g(x) f (a) · g(x) − f (a) · g(a) + x−a x−a

We halen het een en ander buiten haakjes φ0 (a) = lim g(x) · x→a

f (x) − f (a) g(x) − g(a) + f (a) x−a x−a

We berekenen nu de limiet: φ0 (a) = g(a) · f 0 (a) + f (a) · g 0 (a) iets handzamer, met weer algemeen geldend de x gesubstitueerd voor a: φ0 (x) = f 0 (x) · g(x) + f (x) · g 0 (x) 88


De afgeleide van de functie φ(x) = sin(x) cos(x) is dus volgens de productregel: φ0 (x) = cos(x) · cos(x) + sin(x) · − sin(x) φ0 (x) = cos2 (x) − sin2 (x) De quotiëntregel De quotiëntregel kunnen we eenvoudig afleiden uit de productregel. Immers, als f (x) φ(x) = g(x) dan is φ(x) · g(x) = f (x) en dit kunnen we met de productregel oplossen want: f 0 (x) = φ0 (x) · g(x) + φ(x) · g 0 (x) zodat φ0 (x) · g(x) = f 0 (x) − φ(x) · g 0 (x) en φ0 (x) = aangezien φ(x) =

f (x) g(x)

f 0 (x) − φ(x) · g 0 (x) g(x)

is dit gelijk aan f 0 (x) −

0

φ (x) =

f (x) g(x)

· g 0 (x)

g(x)

Laten we nu het linkerlid van de teller (f 0 (x)) vermenigvuldigen met daar dit gelijk is aan vermenigvuldigen met 1. f 0 (x) ·

0

φ (x) =

g(x) g(x)

f (x) g(x)

g(x) g(x)

· g 0 (x)

g(x)

Dit leidt tot φ0 (x) =

f 0 (x)·g(x) g(x)

f (x)·g 0 (x) g(x)

g(x)

We halen nu g(x) in de noemer naar de teller door deze te vermenigvul1 digen met g(x) en het eindresultaat wordt: φ0 (x) =

f 0 (x) · g(x) − f (x) · g 0 (x) g(x)2

89


12.6.4

Gebruik van bekende afgeleide functies

De afgeleide van ex Met het gegeven dat als f (x) = ln(x) dat f 0 (x) = x1 is een aantal andere belangrijke afgeleiden te berekenen. We keren daarom nogmaals kort terug naar de functie f (x) = ex . De afgeleide laat zich ook op de volgende manier bewijzen. Allereerst berekenen we de afgeleide van f (x) = x. We substitueren: f 0 (a) = lim

x→a

x−a =1 x−a

Nu is x ook te schrijven als ln(ex ) of als eln(x) . We weten dan uiteraard dat de afgeleide van deze beide functies ook 1 is. Laten we de afgeleide functie van de eerste samengestelde functie berekenen met behulp van de kettingregel (zie hoofdstuk met bewijs kettingregel): g 0 (f (x)) = f 0 (x) · g 0 (x) waarbij de laatste x staat voor f (x). Eerst splitsen we de samengestelde functie: φ(x) = ln(ex ), f (x) = ex en g(x) = ln(x) waarbij de laatste x staat voor ex (dus f (x)). Nu passen we de kettingregel toe: d x 1 e · x =1 dx e immers, de afgeleide van ex kennen we nog niet, en schrijven we dus d x als dx e (de afgeleide van ex gedifferentieerd naar x). De afgeleide van ln(x) is x1 , en deze x stond voor ex . Bovendien was de functie ln(ex ) niets anders dan x, waarvan de afgeleide 1 is. Vermenigvuldigen we nu beide zijden van de vergelijking met ex dan volgt achtereenvolgens: φ0 (x) =

d x 1 e · x · ex = 1 · ex dx e d x ex e · x = ex dx e d x e · 1 = ex dx d x e = ex dx Dus als f (x) = ex dan is f 0 (x) = ex De wonderbaarlijke uitkomst is dat de afgeleide van de functie ex gelijk is aan de functie zelf - en dat dit dus ook geldt voor alle volgende afgeleiden. Het betekent dat de stijging van de functiewaarde van x gelijk is aan de functiewaarde van x. Op haar beurt kan de afgeleide van ex weer, samen met de afgeleide van ln(x) bijzonder behulpzaam zijn bij het differentiëren van andere functies, zoals ax en xn (zie hoofdstuk 12.6.2 over de kettingregel). 90


De afgeleide van de functie loga (x) Welke omweg moeten we kiezen voor de functie loga (x)? De uitwerking van de vraag wat de afgeleide is van de functie f (x) = ln(x) is natuurlijk een bijzonder geval van de afgeleide van een willekeurig logaritme. Hadden we dat niet andersom moeten aanpakken? Als we loga (x) volgens de definitie proberen af te leiden komen we op het eerste gezicht nergens terecht. Het is daarom de moeite waard om eerst het speciale geval te bekijken alvorens het algemene geval aan te pakken. We weten inmiddels dat de afgeleide van loge (x)(= ln(x)) = x1 . Wat kunnen we hiermee met betrekking tot een ’gewoon’ logaritme? Wie paragraaf 9.6 er nog eens op naslaat, weet dat we een logaritme uit kunnen drukken in een quotiënt van twee logaritmes met een willekeurig grondtal. We schreven dat loga (b) =

logd (b) logd (a)

waarbij het grondtal d willekeurig gekozen kon worden. Dat komt ons nu goed van pas. Immers, we weten de afgeleide van ln(x), maar niet van loga (x). We kiezen daarom het grondtal e en schrijven de logaritme daarmee als een quotiënt van twee natuurlijke logaritmes: ln(x) loga (x) = ln(a) Als we nu differentiëren naar x is ln(a) de constante. Nu is de oplossing eenvoudig. ln(x) f (x) = loga (x) = ln(a) ofwel f (x) = dus f 0 (x) =

1 · ln(x) ln(a)

1 1 1 · = ln(a) x x ln(a)

Het getal a is het grondtal van het originele logaritme. Substitueren we a = e dan krijgen we de afgeleide van ln(x) weer terug, want als f (x) = ln(x) dan geldt f 0 (x) =

1 1 1 = = x ln(e) x·1 x

Ook hier blijkt de wiskunde een betrouwbare partner.

91


12.6.5

Regels combineren: de machtregel

Willen we de afgeleide vinden van de functie f (x) = xn dan maken we n direct gebruik van de constructie xn = eln(x ) , de afgeleide van ex , de afgeleide van ln(x), de kettingregel en uiteraard de logaritmeregels: n

g(f (x)) = xn = eln(x

)

f 0 (x) = n ·

1 x

n

g 0 (f (x)) = eln(x

)

= en·ln(x)

= xn

dus (g(f (x))0 = f 0 (x) · g 0 (f (x)) = n ·

1 n · x = n · xn · x−1 = nxn−1 x

Dit is een bijzonder geval van de algemene regel voor elke macht; ook voor het geval de macht zelf een functie is, zoals bijvoorbeeld x(x+3) . Laten we uitgaan van g(x) = u en f (x) = v. Er geldt dan g(f (x)) = uv . Er volgt nu2 v uv = eln(u ) = ev ln(u) d v dx u

=

d v ln(u) dx e

= uv ·

·

d dx v ln(u)

d dx v ln(u)

d x daar geldt dat dx e = ex . Nu moeten we voor het tweede lid zowel de product- als de kettingregel toepassen.  1 dv · ln(u) + v · · du = uv dx u dx

Laten we deze iets netter schrijven: d v dx u

of traditioneel

dv = uv ln(u) dx +

v du u dx v (uv )0 = uv ln(u)v 0 + u0 u

en we hebben de algemene machtregel3 .

df d gebruiken hier voor de verandering eens de notatie dx f (x) of dx ; deze schrijf0 wijze van het differentiaalquotiënt of afgeleide is uitwisselbaar met f (x). 3 We komen nog even terug op het specifieke geval xn . We weten uit de definitie van de afgeleide functie dat f (x) = x ⇒ f 0 (x) = 1 en f (x) = c ⇒ f 0 (x) = 0, waarbij c een constante is. Substitueren we nu xn weer in de algemene machtregel, waarbij n een constante is, dan hanteren we u = x en v = n en vinden we n n d n x = xn ln(x) · 0 + · 1 = xn · = nxn−1 dx x x 2 We

92


Hoofdstuk 13

Impliciet differentiëren 13.1

Achtergrond

Differentiëren hebben we tot nog toe uitsluitend behandeld voor expliciete functies. Dit betekent dat we gekeken hebben naar functies die een functiewaarde van x rechtstreeks aan y koppelen. Er geldt y = f (x) Elke y-waarde wordt expliciet gedefinieerd door de functie: x is de variabele, y het resultaat. Het kan echter voorkomen dat x- en y-waarden elkaar op een andere wijze beı̈nvloeden. Een voorbeeld daarvan is de vergelijking van een cirkel met een straal 5: f (x, y) : x2 + y 2 = 25 We kunnen trachten de y los te weken van de x. Dat gaat wel lukken, want y 2 = 25 − x2 p y = ± 25 − x2 maar het is duidelijk dat y is gekoppeld aan twee verschillende functies die in teken van elkaar verschillen. Willen we nu differentiëren, dan zullen we voor twee functies de afgeleide moeten berekenen. Er zijn namelijk twee functies voor y: de functie voor alle y-waarden boven de x-as en een functie voor alle y-waarden onder de x-as. Er is dus geen expliciete verhouding tussen y en x. Dat is erg onhandig. Laten we daarom een andere aanpak volgen. We nemen aan dat y één of andere functie van x impliceert, zonder dat we ons druk maken welke functie dat precies is. We impliceren dus een ingesloten functie. 93


Willen we dit soort functie differentiëren dan zullen we derhalve de ywaarde moeten beschouwen als een impliciete functie van x. We kunnen nu geen expliciete functie differentiëren, dus zullen we de in y opgesloten functie impliciet moeten differentiëren.

13.2

Methodiek

Impliciet differentiëren is niet ingewikkeld. De grootste problemen openbaren zich voornamelijk bij het correct plaatsen van de diverse termen en het in de gaten houden van de plus- en mintekens. Vergelijkingen die we impliciet moeten differentiëren kunnen worden beschouwd als samengestelde functies of producten van functies. En dat betekent: rekening houden met de kettingregel en de productregel en alle andere regels die voor differentiëren van samengestelde functies gelden. Laten we als voorbeeld eenvoudig beginnen met het al eerder genoemde voorbeeld.

Figuur 13.1 x2 + y 2 = 25

We willen nu de richtingscoëfficiënt in het punt (x, y) berekenen. De stijging in dit punt is volgens de definitie de verandering van de functiedy . waarde gedeeld door de verandering van de x-waarde dx Het punt (x, y) vinden we waar de lijn vanuit het middelpunt de rode raaklijn snijdt. De straal van de cirkel is 5. Gewapend met Pythagoras en de kennis dat hoek h = 45◦ weten we nu dat beideq rechte zijden een 25 gelijkbenige driehoek vormen en dus ieder de lengte 2 hebben. De ◦ rode raaklijn maakt dus een hoek van 45 met de x-as. De coördinaten q q

van dit punt zijn dus (

25 2 ,−

25 2 ).

94


We kunnen nu al op basis van deze simpele illustratie vermoeden dat de richtingscoëfficiënt 1 zal zijn. We kijken of we dit resultaat kunnen reproduceren met behulp van impliciet differentiëren van de functievergelijking. Hiervoor geldt: d 2 d 2 d x + y = 25 dx dx dx De afgeleide van de constante is nul en dus d 2 d 2 x + y =0 dx dx De afgeleide van de eerste term is eenvoudig: het is een x-term die naar x gedifferentieerd wordt. Derhalve geldt: 2x +

d 2 y =0 dx

In de tweede term kunnen we y beschouwen als een in het kwadraat ingesloten functie van x, dus g(y) = g(f (x)) = y 2 . We moeten dus de kettingregel (zie pagina 78) toepassen: de afgeleide van de omvattende functie y 2 maal de afgeleide van de ingesloten functie y (die één of andere functie van x is die we helaas niet kennen). We schrijven daarom 2x + 2y

dy =0 dx

Nu kunnen we het differentiaalquotiënt isoleren in de volgende stappen: 2y

dy = −2x dx

y

dy = −x dx

ofwel en

dy x =− dx y

q q 25 Hiermee is het mogelijk de stijging van de raaklijn in punt ( 25 , − 2 2 ) te berekenen. We kunnen constateren dat onze inschatting juist was:  q  25 dy 2 = − q  = 1 dx − 25 2

13.3

Uitwerking

Laten we eens kijken naar de volgende functie. 2y 2 + 3xy = y 3 + 2xy 2 + 3 95


die in in figuur 13.2 is afgebeeld.

Figuur 13.2 impliciet differentiëren: 2y 2 + 3xy = y 3 + 2xy 2 + 3

Belangrijker voor ons is echter dat in deze functie de y en x op geen enkele manier van elkaar zijn te scheiden. Willen we de afgeleide functie vinden, dan zullen we dus moeten aannemen dat y een functie van x verhult en deze impliciet moeten differentiëren. We zullen daarbij zoveel mogelijk stap voor stap werken, met het risico enige op het oog overbodige handelingen te verrichten. Allereerst voorzien we alle factoren van een differentiaalquotiënt. 2 d dx 2y

+

d dx 3xy

=

d 3 dx y

+

2 d dx 2xy

+

d dx 3

d 3 d 2y 2 en voor dx y de kettingregel toe (immers, y We passen nu voor dx d is een -ingesloten- functie van x); voor dx 3xy passen we de productregel d (zie pagina 82) toe; tot slot passen we voor dx 2xy 2 zowel de productals de kettingregel toe. De afgeleide van de constante is uiteraard 0. We vermelden hem één keer ten behoeve van de duidelijkheid. Nu werken we uit. Tussen de haakjes staan de uitwerkingen van de toepassing van product- en/of kettingregel: dy dy dy dy 4y dx + (3y + 3x dx ) = 3y 2 dx + (2y 2 + 4xy dx )+0

We vegen nu alle differentiaalquotiënten bij elkaar aan de linkerkant van het gelijkteken en de rest aan de rechterkant, en brengen het differentiaalquotiënt buiten haakjes: dy dx (4y

+ 3x − 3y 2 − 4xy) = 2y 2 − 3y

Nu kunnen we het differentiaalquotiënt isoleren. dy 2y 2 − 3y = dx 4y + 3x − 3y 2 − 4xy waarmee we de afgeleide functie hebben bepaald. 96


13.4

Verschil impliciet en expliciet differentiëren

Het lijkt op het eerste gezicht of de twee vormen een verschillende manier van differentiëren inhouden. Daar is natuurlijk geen sprake van. De methode is hetzelfde: vindt de infinitesimaal kleine verandering in een punt door de stijging in de functiewaarde te delen door de stijging in x-waarde. Impliciet en expliciet differentiëren geven beide hetzelfde resultaat als beide mogelijk zijn. Om dat te illustreren een voorbeeld. We nemen de functie f (x, y) : xy = x + 3 Impliciet differentiëren is hier niet nodig, immers y=

3 x+3 =1+ x x

De afgeleide van deze functie is 3 dy =− 2 dx x Indien we nu toch besluiten tot impliciet differentiëren komen we de volgende stappen tegen: d dx

[xy] =

d dx

[x + 3]

Met de productregel krijgen we dy =1 y + x dx

Waaruit volgt dat dy 1−y = dx x We substitueren nu y = 1 +

3 x

(zie boven) en vinden  1 − 1 + x3 −3 3 dy = = x =− 2 dx x x x

13.5

Functies delen

We nemen de functie y=

f (x) g(x)

We nemen nu van beide zijden de natuurlijke logaritme.  f (x) ln(y) = ln g(x)

97


Nu weten we op basis van de logaritmeregels dat het volgende geldt: ln(y) = ln(f (x)) − ln(g(x)) Laten we deze functie impliciet differentiëren. We gooien de notaties en f 0 (x), g 0 (x) wat achteloos door elkaar:

1 y

·

dy dx

d dx

ln(y) =

1 y

·

=

dy dx

d dx

ln(f (x)) −

d dx

dy dx

ln(g(x))

1 1 · f 0 (x) − · g 0 (x) f (x) g(x)

=

f 0 (x) g 0 (x) f 0 (x)g(x) f (x)g 0 (x) − = − f (x) g(x) f (x)g(x) f (x)g(x)

Zo komen we uit op 1 y

·

=

f 0 (x)g(x) − f (x)g 0 (x) f (x)g(x)

=y·

f 0 (x)g(x) − f (x)g 0 (x) f (x)g(x)

dy dx

dus dy dx

f (x) f 0 (x)g(x) − f (x)g 0 (x) · g(x) f (x)g(x)

=

dy dx

=

f 0 (x)g(x) − f (x)g 0 (x) g 2 (x)

waarin we uiteraard de quotiëntregel voor differentieren herkennen.

13.6

Tot slot

De methodiek van impliciet differentiëren is niet ingewikkeld, maar wel erg gevoelig voor simpele rekenfouten. Let vooral op plussen en minnen; deze kunnen in berekeningen met veel factoren al gauw onjuist worden overgezet.

98


Hoofdstuk 14

Partieel differentiëren 14.1

Inleiding

Partieel differentiëren doet niets anders dan de naam doet vermoeden: niet differentiëren naar alle variabelen, maar slechts naar een deel (of meestal: één) van de variabelen. We bekijken figuur 14.1 van twee kanten zodat de vorm goed zichtbaar is. Als we de figuur nader bestuderen dan is het eenvoudig te zien dat ieder punt niet één raaklijn heeft, maar een verzameling van raaklijnen, die een raakvlak vormen; in algemene termen ook wel raakruimte genoemd.

Figuur 14.1 vlak van voor en achter gezien:z = 2x2 + xy + y 2

De vergelijking van dit vlak is: z = 2x2 + xy + y 2 Het is duidelijk dat in een willekeurig punt het raakvlak afgeleide functie is. Omdat de x-waarden twee keer zo snel krommen als de y-waarden is het duidelijk dat dit raakvlak geen plat vlak is. Het lijkt nu onduidelijk 99


hoe we moeten bepalen wat de richtingscoëfficiënt van een raaklijn is die bijvoorbeeld in de richting van de x-as is. Maar hoe is dit te berekenen? De oplossing is eenvoudig als we ons realiseren dat we in dit geval ons niet bewegen in de richting van de y-as, noch in de richting van de zas: deze waarden blijven constant. We kunnen deze waarden dus als constante beschouwen. Nu hoeven we slechts te differentiëren alsof x de enige variabele is. We differentiëren dus naar x, terwijl y en z constanten zijn. De notatie voor partieel differentiëren wijkt enigszins af van die van normaal differentiëren. De traditionele d wordt als een soort Griekse delta met de krul naar voren geschreven: ∂ ∂x betekent dus partieel gedifferentieerd naar x.

14.2

Formele definitie

Indien we een bepaald punt (a, b, c, d, ....) beschouwen, alsmede een functie f (a, b, c, d, ....), dan geldt voor de partiële afgeleide ∂f f (a + h, b, c, d, ....) − f (a, b, c, d, ....) = lim ∂a h→0 h Voor de andere partiële afgeleiden geldt dus ∂f f (a, b + h, c, d, ....) − f (a, b, c, d, ....) = lim h→0 ∂b h enzovoort, voor elk van de andere partiële afgeleiden.

14.3

Voorbeeld

Voor ons eerder genoemde voorbeeld z = 2x2 + xy + y 2 betekent dit dus dat we y en z als constanten beschouwen. Nu volgt ∂z ∂ ∂ ∂ 2 = 2x2 + xy + y ∂x ∂x ∂x ∂x hetgeen ∂z = 4x + y ∂x oplevert. Differentiëren we nu alleen naar y, dan krijgen we ∂z = x + 2y ∂y In het punt (1, 1, 4) zijn dus de twee bovenstaande richtingscoëfficiënten respectievelijk 5 en 3. 100


14.4

Partieel en impliciet

Wie de vergelijking f (x, y) : 2x2 + xy + y 2 = c partieel differentieert naar x en y (waarbij c een constante is) krijgt ∂f dx = 0 ∂x ∂f dy = 0 ∂y en dus

∂f ∂f dx + dy = 0 ∂x ∂y

Immers, beide onderdelen tezamen vormen de complete afgeleide. Nu volgt ∂f ∂f dy = − dx ∂y ∂x daarmee geldt ∂f

dy ∂x = − ∂f dx ∂y Passen we dat toe voor de functie 2x2 + xy + y 2 = c dan vinden we de twee partiële afgeleiden ∂z = 4x + y ∂x ∂z = x + 2y ∂y Vullen we dat nu in bovenstaand resultaat in dan zien we dat −(4x + y) dy = dx x + 2y We zitten nu niet vast aan ketting- of productregels. Het resultaat vinden we natuurlijk ook door impliciet differentiëren: 2 d dx 2x

+

d dx xy

+

d 2 dx y

=0

of dy dy + y + 2y dx =0 4x + x dx dy dx (x

+ 2y) = −(4x + y)

dy −(4x + y) = dx x + 2y en alle wegen blijken ook hier weer naar Rome te leiden.

101


14.5

Expliciet, impliciet en partieel

Een aanvulling op het bovenstaande laat zien dat iedere methode dezelfde antwoorden voortbrengt. Afhankelijk van hetgeen mogelijk is (expliciet of impliciet) of nodig is (de gehele of de partiële afgeleide) komen we telkens op hetzelfde uit. Een kort voorbeeld. f (x, y) : xy = 1 Expliciet: 1 x 1 1 1 1 y dy =− 2 =− · =− ·y =− dx x x x x x y=

Impliciet: d d xy = 1 dx dx dy y+x =0 dx dy = −y x dx dy y =− dx x Partieel:

∂ ∂ xy = 1 ∂x ∂x ydx = 0 ∂ ∂ xy = 1 ∂y ∂y xdy = 0 ∂ ∂ ∂ ∂ + = 1+ 1 ∂x ∂y ∂x ∂x ydx + xdy = 0 xdy = −ydx dy y =− dx x

14.6

Tot slot

Partieel differentiëren heeft vele toepassingen in praktische disciplines: van werktuigbouw en ontwerp tot aan de financiële sector.

102


Hoofdstuk 15

De afgeleiden van sin, cos en tan 15.1

Inleiding

De goniometrische functie sin(x) is gedefinieerd als de verhouding tussen de overliggende (OV) rechte zijde van een van de hoeken van een rechthoekige driehoek, gedeeld door de hypotenusa (HYP) van die driehoek. De functie cos(x) is gedefinieerd als de verhouding tussen de aanliggende (AL) rechte zijde gedeeld door de hypotenusa. De functie tan(x) is gedefinieerd als de overliggende (OV) gedeeld sin(x) door de aanliggende (AL) zijde, en is derhalve gelijk aan cos(x) , immers sin(x) = cos(x)

OV HY P AL HY P

=

HY P OV OV · = = tan(x) AL HY P AL

We bewijzen eerst de afgeleide van de functie sin(x), daarna bespreken we kort hoe op eenzelfde wijze te komen tot de afgeleide van de functie cos(x). Tot slot bewijzen we de afgeleide van de functie tan(x) als quotiënt van de beide voorgaande functies.

15.2

De afgeleide van sin(x)

De afgeleide van de functie f (x) = sin(x) is te bewijzen met de definitie van de afgeleide, namelijk f (x) − f (a) x→a x−a lim

103

(15.1)


Voordat we deze substitutieoefening kunnen uitvoeren dient nog een aantal ondersteunende bewijzen te worden geleverd, zoals sin(h − i) = sin(h) · cos(i) − cos(h) · sin(i)

(15.2)

Dit hebben we bewezen in paragraaf 4.6.1. Daarna is eenvoudig af te leiden dat het volgende geldt:   h+i h−i sin(h) − sin(i) = 2 · cos · sin (15.3) 2 2 hetgeen we in paragraaf 4.6.2 op pagina 26 hebben bewezen. Deze regel hebben we uiteraard nodig omdat sin(x)−sin(a) de noemer vormt van de breuk in formule 15.1.

15.2.1

limiet

sin(h) h

Met die bewijsvoeringen zijn we er nog niet, want het is ook noodzakelijk te bewijzen dat sin (h) lim =1 (15.4) h→0 h We beschouwen drie sectoren van de eenheidscirkel in figuur 15.1 met daarin de hoek h getekend.

Figuur 15.1

sin(h) h

Het is duidelijk dat de driehoek ABC binnen de cirkel een kleinere oppervlakte heeft dan de cirkelsector ADC, die op zijn beurt weer een kleinere oppervlakte heeft dan de grote driehoek ADE. Laten we nu de drie oppervlaktes berekenen. De algemene formule voor de oppervlakte van een driehoek is (l·h) 2 . De oppervlakte van driehoek ABC is (daar het de eenheidscirkel betreft) sin(h)·cos(h) . De oppervlakte van het cirkelsegment ADC is ook 2 104


eenvoudig uit te rekenen. De gehele hoek van de eenheidscirkel is 2π. De oppervlakte van de gehele cirkel is, daar het de eenheidscirkel betreft h π · r2 = π · 12 = π Nu is de hoek h het 2π -de deel van de hele hoek; h de oppervlakte van het segment is daarmee 2π · π = h2 De oppervlakte tan(h) sin van de driehoek ADE is 2 . Daar tan = cos kan de oppervlakte ook uitgedrukt worden als 2sin(h) cos(h) Nu zetten we de oppervlaktes in volgorde van grootte, van klein naar groot: sin(h) · cos(h) h sin(h) ≤ ≤ 2 2 2 cos(h) Allereerst elimineren we de 2, zodat we overhouden: sin(h) · cos(h) ≤ h ≤

sin(h) cos(h)

Aangezien we op zoek zijn naar de limiet van h → 0 voor sin(h) h kunnen we in het midden sin(h) toevoegen door alle elementen door sin(h) te delen. Dit mag, daar alle onderdelen in het product positief zijn. Het levert de volgende vergelijking op: sin(h) · cos(h) h sin(h) ≤ ≤ sin(h) sin(h) cos(h) · sin(h) Een hernieuwde vereenvoudigingsoperatie brengt ons dit: cos(h) ≤

h 1 ≤ sin(h) cos(h)

Door de teller en de noemer om te draaien wijzigen alle symbolen ≤ in ≥. We zien dan 1 sin(h) ≥ ≥ cos(h) cos(h) h Dit kunnen we echter weer ongedaan maken door de volgorde van de argumenten ook om te draaien. We houden dan over: cos(h) ≤

sin(h) 1 ≤ h cos(h)

We gaan nu gebruik maken van de insluitstelling. Stel voor dat we een rij getallen hebben die we xn , yn en zn noemen. Er geldt voor een bepaalde n dat xn ≤ yn ≤ zn . De insluitstelling zegt dan dat als xn en zn convergeren naar dezelfde limiet L, dan de limiet van yn ook naar L convergeert. De rij getallen yn , voor te stellen als een grafieklijn, zit ingeklemd (of liever gezegd: ingesloten) tussen de twee andere grafieklijnen van xn en zn

105


Figuur 15.2

sin(h) h

wordt bij h = 0 ingesloten door

1 cos(h)

en cos(h).

Laten we nu met deze kennis voor de drie functies de limiet bekijken voor h → 0. De vergelijkingen aan de linker- en rechterkant zijn eenvoudig te berekenen; links levert cos(0) = 1 op en rechts leidt tot 1 1 cos(0) = 1 = 1. Dit brengt ons tot de limiet van het middelste getal: sin(h) ≤1 h→0 h

1 ≤ lim en dus geldt lim

h→0

sin(h) =1 h

Hiermee is 15.4 bewezen.

15.2.2

De afgeleide van sin(x)

Op basis van de definitie van de afgeleide is f 0 (x) in a van sin(a) als volgt te bewijzen. Volgens formule(1) lim

x→a

f (x) − f (a) x−a 106


geldt sin(x) − sin(a) x−a Inmiddels hebben we aangetoond dat dit gelijk is aan: lim

x→a

2 cos (x+a) · sin (x−a) 2 2 x→a x−a Met het wegdelen van 2 uit de teller introduceren we nu een deling door 2 in de noemer. Dat maakt van het bovenstaande geheel het volgende: · sin (x−a) cos (x+a) 2 2 lim x−a lim

x→a

2

We herkennen hier onmiddellijk stelling (4) in. Laten we daarom x−a 2 vervangen door h. Dat heeft enige consequenties. Als x−a 2 = h dan geldt x+a 2 = h + a; tevens gaat in het geval x → a de h → 0 Zo kunnen we finaliseren met: lim

cos(h + a) · sin(h) = h

lim

sin(h) · cos(h + a) = h

h→0

h→0

1 · cos(a) = cos(a) Daarmee is bewezen dat: als f (x) = sin(x) dan is f 0 (x) = cos(x)

15.3

De afgeleide van cos(x)

Na hernieuwd berekenen van de afgeleide met behulp van de teert ons dan dat als

sin(h) h

res-

f (x) = cos(x) dan is f 0 (x) = − sin(x)

15.4

De afgeleide van tan(x)

Deze afgeleide is eenvoudig met de quotiëntregel (zie paragraaf 12.6.3 op pagina 83) f 0 (x) · g(x) − f (x) · g 0 (x) φ0 (x) = g(x)2 107


sin(x) te berekenen. Immers, tan(x) = cos(x) . De afgeleide van sin(x) is cos(x) en van cos(x) is de afgeleide â&#x2C6;&#x2019; sin(x). Substitutie doet de rest.

tan0 (x) =

cos(x) ¡ cos(x) + sin(x) ¡ sin(x) cos2 (x)

Dit is tan0 (x) =

sin2 (x) + cos2 (x) cos2 (x)

Kijken we nu naar de eenheidscirkel en passen we de stelling van Pythagoras toe (par. 3.2 op p. 16), dan zien we dat sin2 (x) + cos2 (x) = 1

Figuur 15.3 Pythagoras en Eenheidscirkel

Daaruit volgt dat de afgeleide van de tan(x) gelijk is aan: tan0 (x) = Uiteraard is

1 cos2 (x)

sin2 (x) + cos2 (x) cos2 (x)

ook te schrijven als cos2 (x) sin2 (x) + = 1 + tan2 (x) cos2 (x) cos2 (x)

Resumerend: als f (x) = tan(x) dan is f 0 (x) =

108

1 = 1 + tan2 (x) cos2 (x)


Hoofdstuk 16

De afgeleiden van arcsin, arccos en arctan 16.1

Inleiding

16.1.1

Reciproque functies csc, sec en cot

Naast de functies sin(x), cos(x) en tan(x) zijn er ook namen en toepassingen bedacht voor hun reciproque functies. Dat betekent: 1 1 1 , , sin(x) cos(x) tan(x) Deze reciproque functies zijn achtereenvolgens de cosecans csc(x), de secans sec(x) en de cotangens cot(x) en door hun vorm eenvoudig te differentiëren.

16.1.2

Inverse functies arcsin, arccos en arctan

Er zijn echter ook inverse functies beschikbaar. Deze functies zijn dus gedefinieerd door de verhouding x = sin(y) Hetzelfde geldt voor de andere twee functies. Om een inverse functie te hebben moet er sprake zijn van een bijectie (zie hoofdstuk 10) en dus een beperking van het domein (zie pagina 58). De inverse functies zijn achtereenvolgens (met hun domein) arcsin(x)|x ∈ [−1, 1] arccos(x)|x ∈ [−1, 1] arctan(x)|x ∈ [− π2 , π2 ] 109


De functies arcsinus, arccosinus en arctangens worden ook wel eens aangeduid als boogsinus, -cosinus en -tangens. Ook wordt het voorvoegsel arc- nog wel eens simpelweg afgekort tot a-. In de volgende grafiek is te zien hoe deze drie functies er grafisch uitzien.

Figuur 16.1 arcsin, arccos, arctan

De domeinbeperkingen zijn grafisch goed te zien. Bij het bepalen van de afgeleiden van deze drie functies maken we gebruik van hun inverse (dus originele) goniometrische functies en van de techniek van het impliciet differentieĚ&#x2C6;ren (zie hoofdstuk 13 op pagina 87).

16.2

De afgeleide van arcsin(x)

We beschouwen de functie y = arcsin(x) Daar we bekend zijn met de afgeleide van de inverse functie sin(x) gebruiken we deze kennis door van beide zijden van de vergelijking de sin te berekenen. sin(y) = x Met behulp van impliciet differentieĚ&#x2C6;ren stellen we vast dat d dx

sin(y) =

d dx x

of (met behulp van de kettingregel) cos(y) ¡

dy dx

110

=1


dus dy dx

=

1 cos(y)

hetgeen gelijk is aan de sec(y). We willen echter cos(y) uitdrukken in termen van x, maar we weten slechts dat sin(y) = x. We gebruiken de identiteit sin2 (y) + cos2 (y) = 1. Daaruit volgt dat cos2 (y) = 1 − sin2 (y) 2 2 2 Aangezien sin(y) = x geldt dat sin √ (y) = x en kunnen we cos (y) 2 2 schrijven als 1 − x en cos(y) als 1 − x . Nu geldt voor de afgeleide van arcsin(x) 1 dy √ dx = 1 − x2

16.3

De afgeleide van arccos(x)

Het is duidelijk dat de afgeleide van de arccos slechts een minteken nodig heeft. Immers y = arccos(x) cos(y) = x d dx

cos(y) =

sin(y) · dus dy dx

=

dy dx

d dx x

=1

1 − sin(y)

en aangezien cos(y) = x en sin2 (y) = 1 − cos2 (y) geldt de afgeleide van arccos(x) dus −1 dy √ dx = 1 − x2

16.4

De afgeleide van arctan(x)

De laatste functie die er aan moet geloven is arctan. Er geldt weer y = arctan(x) en tan(y) = x d dx

tan(y) =

d dx x

Na toepassing van de kettingregel blijft 1 dy =1 cos2 (y) dx 111


dy dx

= cos2 (y)

Ook nu willen we cos2 (y) uitdrukken in termen van x. We passen nu een veelvuldig gebruikt middel toe in de wiskunde. We hebben het ook al gezien bij de afleiding van de ketting- en productregel (zie pagina’s 78 en 82) dat vermenigvuldigen met of delen door 1 (desnoods in andere vorm) of tegelijkertijd optellen en aftrekken van dezelfde factor verder kan helpen. Zo ook hier. We kiezen voor delen door 1, daar we de identiteit sin2 (y) + cos2 (y) = 1 kennen. We schrijven nu dy dx

=

cos2 (y) cos2 (y) = 1 sin2 (y) + cos2 (y)

We delen nu cos2 (y) uit dy dx

=

en houden over dy dx

1 sin2 (y)+cos2 (y) cos2 (y)

1

= 1+

sin2 (y) cos2 (y)

=

1 1 + tan2 (y)

en omdat tan(y) = x geldt dy dx

16.5

=

1 1 + x2

Tot slot

In een later hoofdstuk zullen we integreren behandelen. Bij het integreren zullen we zien dat het belangrijk is zogenoemde primitieve functies te herkennen op basis van bepaalde patronen. Ook bovenstaande afgeleiden zullen zich nog wel eens vertonen in integralen. Omdat in de afgeleiden van de hier behandelde functies geen andere goniometrische functies voorkomen zijn ze niet makkelijk te koppelen aan hun oorspronkelijke, primitieve functies. Het is daarom de moeite waard de oplossingen uit het hoofd te leren. 1 arcsin0 (x) = √ 1 − x2 −1 arccos0 (x) = √ 1 − x2 1 arctan0 (x) = 1 + x2

112


Hoofdstuk 17

De functies sinh, cosh, tanh en hun afgeleiden 17.1

Inleiding

De bekende goniometrische functies zijn verbonden aan de cirkel. Immers, sin2 (x) + cos2 (x) = 1, dus volgens de functievergelijking x2 + y 2 = r2 vormen de punten (sin(x), cos(x)) een cirkel. Als we nu naar figuur 17.1 kijken, zien we dat we deze punten op de blauwe cirkel via de groene lijnen kunnen projecteren op de rode hyperbool x2 â&#x2C6;&#x2019; y 2 = 1.

Figuur 17.1 sinh, cosh

De bijbehorende punten worden beschreven door de functies sinh en cosh, voluit sinus hyperbolicus en cosinus hyperbolicus. Delen we deze twee op 113


elkaar dan krijgen we de tanh of tangens hyperbolicus. Wat de normale goniometrische functies voor de cirkel zijn, zijn de hyperbolische functies voor de hyperbool. Naar analogie van de cirkel volgt op basis van de vergelijking voor een hyperbool voor de verhouding tussen de sinh en de cosh de identiteit cosh2 (x) − sinh2 (x) ≡ 1

17.2

Definitie

Deze drie hyperbolische functies bekijken we in de illustratie.

Figuur 17.2 sinh, cosh, tanh

Wie deze vormen ziet zal al snel aan verwantschap met de grafiek y = ex vermoeden. De definitie van de drie functies zijn dan ook sinh(x) =

ex − e−x 2

ex + e−x 2 sinh(x) ex − e−x tanh(x) = = x cosh(x) e + e−x cosh(x) =

17.3

Reciproque functies

Deze functies hebben uiteraard hun reciproque functies, cosecans hyperbolicus, secans hyperbolicus en cotangens hyperbolicus. Deze zijn gedefinieerd als 1 csch = sinh 114


1 cosh 1 coth = tanh We kijken verder niet naar deze functies. sech =

17.4

Inverse functies

We kijken wel naar de inverse functies. Deze functies heten achtereenvolgens arsinh, arcosh, en artanh.

Figuur 17.3 arsinh, arcosh, artanh

We zien in deze afkortingen een c ontbreken. Deze functies beschrijven namelijk geen hoek of arc, maar een oppervlakte of areaal. We kunnen dat zien in de volgende illustratie. De oppervlakte van het gele vlak wordt gedefinieerd door zowel arsinh als arcosh; deze oppervlakte is gelijk aan de waarde van ieder van de inverse functies sinh(x) of cosh(x).

Figuur 17.4 Verhouding sinh, cosh en arsinh, arcosh

115


De functies heten dan ook officieel areaalsinus hyperbolicus, areaalcosinus hyperbolicus en areaaltangens hyperbolicus. Wie op een verjaardagsfeest moeite heeft een beleefdheidsgesprek aan de gang te houden kan er altijd voor kiezen deze woorden te gebruiken, daar ze de tijd prima opvullen.

17.5

De afgeleide functies

Op basis van de definities zijn deze functies eenvoudig af te leiden, een enkele keer met behulp van de quotiëntregel voor differentiëren. De inverse functies zijn dan op hun beurt weer eenvoudig af te leiden met de oorspronkelijke functies en impliciet differentiëren, zoals we dat in paragraaf 16.1.2 op pagina 103 ook al hebben toegepast.

17.5.1

Afgeleide sinh sinh(x) =

De afgeleide is dus simpel, daar f 0 (x) =

17.5.2

ex − e−x 2

d x dx e

= ex :

ex + e−x = cosh(x) 2

Afgeleide cosh

ex + e−x 2 Ook hier is differentiëren niet moeilijk. De afgeleide is cosh(x) =

ex − e−x = sinh(x) 2

f 0 (x) =

We zien dat door de afgeleide van e−x het teken weer terug wisselt. De afgeleide van cosh(x) is dus sinh(x). We herinneren ons dat de afgeleide van cos(x) gelijk is aan − sin(x).

17.5.3

Afgeleide tanh tanh(x) =

sinh(x) ex − e−x = x cosh(x) e + e−x

We passen hier de quotiëntregel toe, met kennis van de afgeleiden van sinh en cosh: f 0 (x) =

cosh(x) · cosh(x) − sinh(x) · sinh(x) cosh2 (x) f 0 (x) =

cosh2 (x) − sinh2 (x) cosh2 (x) 116


We weten cosh2 (x) − sinh2 (x) = 1 Dus vereenvoudigd f 0 (x) =

17.5.4

1 cosh2 (x)

Afgeleide arsinh

We beginnen met y = arsinh(x) dus sinh(y) = x We differentiëren beide zijden: d dx

sinh(y) = 1

dus dy =1 cosh(y) dx

1 dy = dx cosh(y) We weten dat cosh2 (y) − sinh2 (y) = 1, dus cosh2 (y) = 1 + sinh2 (y). Hieruit volgt dat sinh2 (y) = x2 dus geldt arsinh0 (x) = √

17.5.5

1 1 + x2

Afgeleide arcosh

Nu levert deze afgeleide weinig problemen op. Als y = arcosh(x) dan is cosh(y) = x We komen weer via de beproefde methode uit op dy 1 = dx sinh(y) Met cosh2 (y) − sinh2 (y) = 1 bepalen we sinh2 (y) = cosh2 (y) − 1 (let op de tekens) en dus geldt (vanwege cosh(y) = x) sinh2 (y) = x2 − 1 Ofwel arcosh0 (x) = √ 117

1 x2 − 1


17.5.6

Afgeleide artanh

Als y = artanh(x) dan geldt tanh(y) = x We differentiëren beide zijden: d dx

tanh(y) = 1

1 dy =1 cosh2 (y) dx dy = cosh2 (y) dx Nu volgens analogie van de afgeleide van arctan schrijven we dy cosh2 (y) cosh2 (y) = = 2 dx 1 cosh (y) − sinh2 (y) We delen cosh2 (y) uit en krijgen 1 1−

sinh2 (y) cosh2 (y)

=

1 1 − tanh2 (y)

en omdat tanh(y) = x geldt nu artanh0 (x) =

17.6

1 1 − x2

Tot slot

Geen wiskundige functie zonder zijn toepassingen. Wie een koord aan beide zijden ophangt en kijkt naar de boog die het koord onderin maakt kijkt naar een hyperbool. Maar zoals ook al in de laatste paragraaf van het hoofdstuk over de afgeleiden van de inverse functies van sin, cos en tan is opgemerkt, zijn er ook hier weer praktische toepassingen voor de wiskunde zelf. Zoals bijvoorbeeld bij integreren, dat we in hoofdstuk 20 zullen behandelen. Net als bij de afgeleiden van de arcsin, arccos en arctan geldt namelijk ook hier dat de afgeleiden van de areaalfuncties niet eenvoudig te herleiden zijn tot hun oorspronkelijke, primitieve functies. Daarom is het verstandig ook deze afgeleiden uit het hoofd te leren om hun primitieve functies eenvoudiger te herkennen.

118


Hoofdstuk 18

Minima, maxima en buigpunten 18.1

Inleiding

In de afgelopen hoofdstukken hebben we ons bezig gehouden met de afgeleiden van diverse functies. Met hetgeen daar besproken is kan het hoofdstuk over differentiëren natuurlijk niet afgesloten worden. Er zijn nog vele andere redenen waarom er zo vaak gebruik wordt gemaakt van differentiëren en afgeleiden. In dit hoofdstuk bespreken we een veel voorkomende toepassing van afgeleiden en zelfs dubbele afgeleiden.

18.2

Minima en maxima

Wie figuur 18.1 bekijkt zal zien dat er nog meer eigenschappen van functies nuttig kunnen zijn.

Figuur 18.1 parabool f (x) = 2x2 − 4x + 4 met raaklijn

119


We zien hier de afbeelding van de functie f (x) = 2x2 − 4x + 4 Een alledaagse parabool die naar beneden suist, ombuigt, en weer naar boven verdwijnt Op een top of in een dal van een grafiek wisselt de richtingscoëfficiënt van positief naar negatief of omgekeerd - al naar gelang de vorm van de grafiek. Ook hier is dat uiteraard het geval. Op dat punt moet de richtingscoëfficiënt derhalve 0 zijn. Daar de richtingscoëfficiënt door de afgeleide functie kan worden bepaald geldt voor de minima en maxima dus f 0 (x) = 0 Laten we kijken: f 0 (x) = 4x − 4 = 0 Het punt waarin de raaklijn aan de grafiek horizontaal loopt is dus bij x = 1; we substitueren in de oorspronkelijke functie en zien dat y = 2. Het minimum van deze functie ligt dus in punt (1, 2). We weten dat dit een absoluut minimum is, want er geldt lim = ∞

x→±∞

Als een grafiek een dergelijk minimum of maximum heeft (ook wel extreme waarde genoemd) is het altijd mogelijk dat ver buiten beeld de grafiek weer flink naar boven of beneden schiet. Bij analyseren van de functie moet daarmee rekening worden gehouden. Er is dan sprake van een lokaal minimum of maximum. Hier zien we de functie met de blauwe lijn f (x) = 31 x3 − x2 + x + 1.

Figuur 18.2 f (x) = 13 x3 − x2 + x + 1

120


We bepalen de afgeleide f 0 (x) = x2 − 2x + 1 die weergegeven is door de rode lijn. Zelfs zonder rekenen zien we onmiddellijk dat de richtingscoëfficiënt in (1, 1 31 ) de waarde 0 heeft. De afgeleide is gelijk aan 0 voor (x − 1)2 = 0, en substitutie in de oorspronkelijke functie doet de rest. Maar de grafiek loopt dan wel even vlak, een moment later schiet hij de lucht weer in. Er is hier sprake van een lokaal maximum. De grafiek stijgt, komt even tot stilstand en gaat vervolgens weer vrolijk verder. Dat brengt ons bij de volgende eigenschap die een grafiek kan hebben.

18.3

Buigpunten

Het is namelijk ook mogelijk dat de grafiek van richting veranderd zonder te mini- of maximaliseren. Laten we kijken naar de volgende grafiek.

Figuur 18.3 f (x) = 2x3 + x + 1

De blauwe lijn wordt beschreven door de functie f (x) = 2x3 + x + 1 Heeft deze functie - hier aangegeven in blauw - een lokaal minimum of maximum? We hanteren de aanpak van de vorige paragraaf en beschouwen de nulpunten van de afgeleide f 0 (x) = 6x2 + 1 = 0 Hier gaat iets mis. De afgeleide functie heeft geen nulpunten. Er is geen (reële) oplossing voor 6x2 = −1 (aangegeven in rood); de discriminant is kleiner dan nul. Een nauwkeurige blik op de grafiek laat ons inderdaad zien dat deze afgeleide nergens de x-as snijdt. Maar er zit toch echt een soort knik in de oorspronkelijke functie, ook al heeft de raaklijn in dat 121


punt geen richtingscoëfficiënt die gelijk is aan nul. Op basis van de afgeleide kunnen we desalniettemin wel degelijk wat nuttigs stellen. Daar de afgeleide de richting van de raaklijn aangeeft, kunnen we constateren dat daar waar de grafiek van de afgeleide functie minimaal is, de richtingscoëfficiënt van teken wisselt en derhalve de oorspronkelijke functie een knik vertoont. Hoe bepalen we dit punt? Dat valt niet moeilijk in te zien. Uiteraard wordt de oplossing gegeven door de afgeleide van de afgeleide; daar waar de tweede afgeleide functie f 00 (x) = 0 wordt een maximum of (in dit geval) een minimum bereikt. We berekenen dus f 00 (x) = 12x = 0 De knik waar we het dus over hebben in de oorspronkelijke grafiek is dus in punt (0, 1). Dit punt noemen we een buigpunt en de raaklijn de buigraaklijn. Deze is in het groen weergegeven. Er geldt uiteraard y = ax + b voor. De richtingscoëfficiënt a = 1 en daarom geldt voor punt (0, 1) de vergelijking van de buigraaklijn y = x + 1.

18.4

Nadere analyse

We hebben dus gezien dat daar waar de waarde van de afgeleide functie nul is, er een lokaal minimum of maximum kan zijn, en waar de waarde van de tweede afgeleide functie nul is er een buigpunt kan bestaan. Die gegevens zijn echter geen wetmatigheden. De functie moet altijd nader onderzocht worden. In de directe omgeving van een minimum moeten alle waarden groter zijn, in de directe omgeving van een maximum moeten alle omliggende waarden kleiner zijn. Ook de tweede afgeleide geeft niet altijd uitsluitsel. Twee voorbeelden laten zien hoe het bij onoplettendheid mis kan gaan.

Figuur 18.4 f (x) = x3 − 3x + 2, twee extrema, één buigunt

122


In figuur 18.4 zien we de functie f (x) = x3 − 3x + 2. Nu geldt dat f 0 (x) = 3x2 − 3. Hieruit volgt dat bij x = ±1 de afgeleide functie 0 is. Ook geldt f 00 (x) = 6x dus bij x = 0 is de tweede afgeleide 0. Bekijken we de grafiek dan zien we inderdaad twee extrema, namelijk bij de punten (−1, 4) en (1, 0). We controleren dit aan de hand van een paar punten in de omgeving. Voor x = 0 is de functiewaarde 2. Het punt (0, 2) ligt inderdaad lager dan (−1, 4) en hoger dan (1, 0). Ook de richtingscoëfficient in dit punt is negatief. Voor x = 0 is de funciewaarde van de afgeleide functie immers −3. Vanaf punt (−1, 4) gaat de grafiek dus naar beneden en vanuit punt (1, 0) gezien komt de grafiek van boven naar beneden. Herhalen we dit voor andere punten, dan bevestigt dit ons beeld. In punt (0, 2) hadden we trouwens vastgesteld dat de tweede afgeleide 0 is. Bekijken we de afgeleiden in de directe omgeving, dan zien we eerst een toename van de (negatieve) richtingscoëfficiënt en daarna een afname. Er is hier dus inderdaad sprake van een buigpunt. Voor de veiligheid bestuderen we ook de volgende grafiek, grafiek 18.5.

Figuur 18.5 f (x) = x3 − 3x2 + 3x + 5, slechts éen buigpunt

Dit is de functie f (x) = x3 − 3x2 + 3x + 5. We bepalen de afgeleide functie, f 0 (x) = 3x2 − 6x + 3, alsmede de tweede afgeleide functie, f 00 (x) = 6x − 6. De afgeleide functie vereenvoudigen we tot f 0 (x) = 3(x2 − 2x + 1) = 3(x − 1)2 . Het is duidelijk dat er slechts één nulpunt is, namelijk bij x = 1. Dit is het punt (1, 6). Is dit nu een (lokaal) maximum of een (lokaal) minimum? We kijken naar de tweede afgeleide en zien dat geldt 6x − 6 = 0, x = 1. Met andere woorden: (1, 6) zou ook een buigpunt kunnen zijn. Wat nu? Het is duidelijk dat we hier met een buigpunt te maken hebben, ook al ligt de raaklijn aan het buigpunt volkomen vlak; dus met een rich123


tingscoëfficiënt van 0. Immers niet alle aangrenzende punten rond 1, 6 zijn ofwel uitsluitend kleiner ofwel uitsluitend groter. Er is meer onderzoek nodig geweest om vast te stellen of er sprake is van extrema, buigpunten of wellicht een andere onverdachte situatie. Afgeleiden zijn dus hulpmiddelen bij het vinden van bijzondere punten; nader onderzoek moet uitwijzen met welke bijzonderheid we het van doen hebben.

18.5

Tot slot

Uiteraard zijn er nog veel meer toepassingen voor differentiëren. Wiskunde is wat dat betreft net een kraslot: onder elk vakje zit wel een prijs.

124


Hoofdstuk 19

De regel van l’Hôpital 19.1

Inleiding

De regel van l’Hôpital (of l’Hospital) is een nuttig hulpmiddel bij het bepalen van de limiet van een deling van twee functies. Soms zijn limieten eenvoudig te berekenen: vul de limietwaarde in en bekijk wat de functiewaarde wordt. De limiet x2 − 1 x→3 4x + 4 lim

levert weinig problemen op: vul 3 in en de limiet is nu eens deze limiet: x2 − 1 lim x→−1 4x + 4

8 16

= 12 . Maar bekijk

en je ziet dat de deling 00 is geworden. Wat nu? In de gevallen dat zo’n deling op 00 of op ∞ ∞ uitkomen is het antwoord onbepaald (zie ook paragraaf 25.2 op pagina 172). Dan kan de regel van l’Hôpital echter uitkomst bieden. Deze regel stelt dat voor continue functies op het domein van die functies geldt f (x) f 0 (x) = lim 0 x→a g(x) x→a g (x) lim

Er is natuurlijk een uitzondering: als g 0 (x) = 0. Voordat we verder gaan proberen we de regel even uit.Voor bovenstaand voorbeeld zou de regel de volgende uitwerking hebben: 2x 6 3 f 0 (x) = = = 0 x→3 g (x) 4 4 2 lim

Je ziet dat hier niets van klopt. Proberen we nu echter f 0 (x) 2x = = x→−1 g 0 (x) 4 lim

125

−2 4

= − 21


dan kijken we naar de grafiek van de functie en zien we dat de limiet klopt 1 . We kunnen de limiet ook handmatig berekenen door te substitueren x = −1 + h waarbij h → 0. De regel werkt dus alleen bij de twee uitzonderingsgevallen. Laten we eens bekijken hoe die regel te bewijzen voor zowel 00 als ∞ . voor ∞

19.2

Naar nul

We herinneren ons de definitie van de afgeleide nog: lim

x→a

f (x) − f (a) x−a

Als f (a) = g(a) = 0, dan kunnen we schrijven f (x) f (x) − 0 = g(x) g(x) − 0 hetgeen gelijk is aan f (x) f (x) − f (a) = g(x) g(x) − f (a) Delen we nu beide door x-a dan krijgen we: f (x) = g(x)

f (x)−f (a) x−a g(x)−g(a) x−a

Berekenen we nu de limiet voor deze deling, dan ontstaat f (x) lim = lim x→a g(x) x→a

f (x)−f (a) x−a g(x)−g(a) x−a

hetgeen zich laat herschrijven tot f (x) f 0 (x) = lim 0 x→a g(x) x→a g (x) lim

Als voor de functie in de teller van de breuk geldt x 6= 0 dan gaat deze regel niet op. Immers, x0 voor x 6= 0 is ongedefinieerd .

1 het opmerkelijke is dat als we de teller en de noemer van deze functie omdraaien, de functie niet meer continu is. Immers bij x = 1 is de functiewaarde ongedefinieerd: limx↑1= −∞ en limx↓1 = ∞. Toch klopt ook dan voor limx→−1 nog steeds de juiste waarde bij toepassing van de regel. We begrijpen natuurlijk direct wat er gebeurt als we het domein van die omgekeerde functie beperken tot x < 1: deze functie is weer continu. Zie ook paragraaf 10.4 op pagina 58.

126


Er is ook nog een andere variatie om de regel te bewijzen. Dit gebeurt eveneens met een bewijs waarbij we uitgaan van dingen die we al weten. (We hebben in bovenstaand bewijs niet voor niets gedeeld door x − a, want we wisten waar we uit zouden komen.) In dit tweede geval schrijven we de complete definitie van de twee afgeleiden f (x) en g(x) uit. (a) limx→a f (x)−f f 0 (a) f 0 (x) x−a = lim = g 0 (a) x→a g 0 (x) limx→a g(x)−g(a) x−a

Dat kunnen we schrijven als f 0 (x) lim 0 = lim x→a g (x) x→a hetgeen we vermenigvuldigen met

x−a x−a :

f 0 (x) = lim x→a x→a g 0 (x) lim

Dat leidt tot

f (x)−f (a) x−a g(x)−g(a) x−a

f (x)−f (a) x−a g(x)−g(a) x−a

·

x−a x−a

f 0 (x) f (x) − f (a) = lim x→a g 0 (x) x→a g(x) − g(a) lim

Nu hadden we afgesproken dat f (a) = 0 en g(a) = 0. Derhalve volgt: f 0 (x) f (x) = lim x→a g 0 (x) x→a g(x) lim

19.3

Naar oneindig

(x) ∞ Het bewijs voor fg(x) = ∞ levert meer problemen op. Het is niet eenvoudig te bewijzen uit het speciale geval 00 .

In het bewijs moet de stelling van Rolle worden gehanteerd: Als een kromme op een interval (a, b) twee punten a en b heeft die dezelfde functiewaarde (derhalve: y-coördinaat) hebben, dan is er ergens op die kromme een functiewaarde c waarvan de raaklijn evenwijdig loopt aan de x-as. Met andere woorden: f 0 (c) = 0.

Ook moet de veralgemenisering van de stelling van Rolle worden gebruikt: de zogenoemde middelwaardestelling, f 0 (c) =

f (b) − f (a) b−a

omdat we de veralgemenisering van de middelwaardestelling nodig hebben, de middelwaardestelling van Cauchy. 127


Dat gaat echter buiten het bestek van dit hoofdstuk vallen. Daarom stellen we zonder verdere afleiding dat de regel van l’Hôpital ook geldt (x) voor fg(x) =∞ ∞.

128


Hoofdstuk 20

Integreren 20.1

Inleiding

Differentiaalrekening en integraalrekening vormen samen de infinitesimaalrekening, berekeningen waarbij een eenheid infinitesimaal (oneindig) klein wordt, maar net geen nul. Nauwkeuriger gesteld: een infinitesimaal is een getal dat groter is dan 0 maar kleiner dan elk reëel getal. In dit hoofdstuk bekijken we wat het principe achter integreren is, wat de definitie van integreren is en welke praktische manieren er zijn om te integreren.

20.2

Uitgangspunten

Denken we nu eens aan de versnelling van een auto. Zetten we het accelereren uit in een grafiek met snelheid als y-as en tijd als x-as, dan kunnen we op ieder willekeurig moment vaststellen hoe hard de auto rijdt. Met behulp van de differentiaalrekening kunnen we van elk punt berekenen hoe groot de versnelling is. Maar wat bevindt zich nu onder de lijn van de grafiek die de functie weergeeft? Oppervlakte is lengte maal hoogte, en dat is snelheid maal tijd. Laten we dat eens uitrekenen in algemene termen: snelheid maal tijd =

m ·s=m s

Een opmerkelijk resultaat: de oppervlakte onder de grafieklijn schijnt (afgelegde) afstand aan te geven. Nog sterker, dat is daadwerkelijk het geval. Bekijk de situatie maar eens als de snelheid gedurende het hele interval constant is. Wie gedurende één uur 80 km/h rijdt, heeft na dat uur lengte maal hoogte ofwel 1h · 80 km h = 80km afgelegd, zoals figuur 20.1 toont.

129


Figuur 20.1 afgelegde weg als oppervlakte

Een interessant uitgangspunt. Kunnen we de oppervlakte uitrekenen, dan kunnen we de afgelegde afstand vaststellen. In dit geval geen groot probleem: lengte maal hoogte, de formule voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek. Laten we nu eens een gedachte-experiment uitvoeren. We kunnen dit immers op twee manieren benaderen. Kijk nog eens naar de voorgaande figuur. Laten we het begin- en eindpunt op de x-as a en b noemen. 1. We berekenen nu het verschil tussen deze twee punten door b − a uit te rekenen en de uitkomst te vermenigvuldigen met de hoogte, die voor iedere x tussen a en b gelijk is. Anders gezegd: f (x) is constant. 2. We kunnen echter ook de oppervlakte berekenen door het vlak onder te verdelen in een aantal gelijke rechthoeken, ieder met een breedte die we ∆x noemen. De rechthoeken zijn in figuur 20.2 afwisselend rood en blauw ingekleurd:

Figuur 20.2 oppervlakte als som van ∆ en f (x)

130


Vervolgens berekenen we de som van deze oppervlaktes en we komen op hetzelfde resultaat uit. We kunnen onder de grafiek tussen a en b maximaal b − a rechthoeken inpassen. Als we bij het maximaal aantal rechthoeken zijn aangekomen geldt dat de oppervlakte gelijk is aan de som van de oppervlaktes van alle rechthoeken met de breedte ∆x → 0 = dx Redelijk onzinnig natuurlijk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Toch is daar een reden voor. Het probleem is namelijk dat de oppervlakte onder de grafieklijn zelden met keurig rechte zijden afgebakend is. De acceleratie van een auto bijvoorbeeld is een kromme: hoe harder de snelheid, hoe moeizamer de versnelling. Nu moeten we de oppervlakte onder een gekromde curve berekenen. Hoe kunnen we dat toch toch voor elkaar krijgen?

20.3

De integraal

Bekijk figuur 20.3. We delen de oppervlakte onder de grafiek in een groot aantal rechthoeken. Daarmee kunnen we een redelijk goede benadering maken van de oppervlakte, namelijk de som van alle rechthoeken.

Figuur 20.3 basisidee integraal

Wat gebeurt er nu als we deze rechthoeken zo smal maken dat het aantal naar oneindig en de breedte naar nul gaat? Met andere woorden: wat gebeurt er als ∆x → dx? Door het sommeren van de oppervlaktes van alle infinitesimaal smalle rechthoeken vullen we de totale oppervlakte van het gedeelte onder de grafieklijn. Deze totale oppervlakte is dan

131


de som van de hoogte (de functiewaarde) van iedere rechthoek, maal de breedte (dx) van iedere rechthoek, ofwel de som van: f (x) · dx We sommeren dus een infinitesimaal aantal rechthoekjes tussen een startpunt a en een eindpunt b. Voor de oppervlakte schrijven we dan ˆ

b

f (x) dx a

waarin het integraalteken het sommatieteken is (een langgerekte s, uitgedacht door de wiskundige Leibniz) dat alle infinitesimaal kleine stukjes oppervlakte tussen a en b bij elkaar optelt.

20.4

Definitie integreren

De vraag die we nu willen beantwoorden is hoe we deze integraal moeten definiëren. Zou het kunnen zijn dat er een functie is die afhankelijk van de x-waarde de oppervlakte onder de grafiek van de functie f (x) geeft? Laten we eens proberen of zo’n functie bestaat, en laten we hem F (x) noemen. Wie de waarde x in f (x) invult, berekent het punt op de functielijn; wie x invult in F (x) krijgt de oppervlakte onder de grafieklijn tot aan de lijn die loopt van x naar f (x). Kijk nog eens kort naar de definitie van de afgeleide op pagina 71. Figuur 20.4 geeft het principe nogmaals weer.

Figuur 20.4 principe afgeleide

De rechte verbindingslijn geeft de verandering aan tussen de twee functiewaarden. De verandering kan geschreven worden als de tan van de hoek tussen de verbindingslijn en de x-as, ofwel als de richtingscoëfficiënt van de verbindingslijn. Laten we de functiewaarde f (x + h) naar f (x) 132


bewegen, dus h → 0 dan berekenen we de verandering in f (x). Deze verandering hebben we omschreven als een functie f 0 (x), ofwel de afgeleide functie: f (x + h) − f (x) lim = f 0 (x) h→0 h

We tekenen deze grafiek nu nogmaals, maar kijken nu niet naar de (relatieve) toename tussen de functiewaarden f (x) en f (x + h) maar naar de (relatieve) toename tussen de functiewaarden van F (x) en F (x + h).

Figuur 20.5 principe integraal

We kijken nu niet meer naar de verandering tussen twee punten, gedefinieerd als een lijn, maar naar een verandering tussen twee lijnen, gedefinieerd als een oppervlakte. Kortom: één dimensie hoger dan bij de definitie van de afgeleide. Er is reeds gesteld dat de oppervlakte onder de grafiek tot aan het punt x gelijk is aan de waarde in x van de nog onbekende functie F (x). De oppervlakte tot aan het punt x + h is dus de waarde van F (x + h). Wat is nu de verandering in oppervlakte tussen F (x) en F (x + h)? Die is uiteraard gelijk aan de toename in oppervlakte gedeeld door de toename van de x-waarde. Uitgedrukt in een formule: F (x + h) − F (x) h Nu kunnen we hetzelfde principe toepassen als bij differentiëren. Wat gebeurt er als we de verandering in oppervlakte infinitesimaal klein maken? Dus F (x + h) − F (x) lim h→0 h De verandering is ook hier, net als bij differentiëren, infinitesimaal klein, dus gelijk aan F (x) · dx. Uiteraard is deze oppervlakte gelijk aan de 133


(’oppervlakte’ van de) lijn met lengte f (x). Kortom, F (x)dx = f (x) en

F (x + h) − F (x) = f (x) h→0 h lim

ofwel1 F 0 (x) = f (x) Door de afgeleide functie van F (x) te berekenen komen we uit op de functie f (x). De functie F (x) die de oppervlakte definieert is dus geen willekeurige functie. Er is een directe relatie tussen deze twee functies. Wie f (x) ’omgekeerd differentieert’ (primitiveert; zie paragraaf 20.5) weet welke functie F (x) is. Berekenden we bij differentiëren de verandering in een punt door middel van een infinitesimale toename, bij integreren berekenen we de verandering in een lijn door een infinitesimale toename.

20.4.1

Bewijs integratie

We hebben gezien dat het berekenen van de oppervlakte onder een willekeurige kromme mogelijk is door een steeds nauwkeuriger benadering van de som van de deeloppervlakten onder de grafiek. Laten we nog eens op een iets nauwkeuriger wijze kijken naar deze benadering. Kijk naar figuur 20.6. In deze figuur benaderen we de oppervlakte van het gedeelte tussen x en x + h op een andere wijze. We hebben nu twee rechthoeken getekend. De kleinste rechthoek, onder de curve van de grafiek, heeft een oppervlakte die kleiner is dan het gedeelte onder 1 Andersom geredeneerd kan de ’oppervlakte’ van de lijn in x worden uitgedrukt als f (x)·dx, breedte maal hoogte, ofwel de infinitesimaal kleine, gemiddelde, toename van oppervlakte tussen f (x) en f (x + h). Deze konden we uitdrukken als

lim

h→0

F (x + h) − F (x) = F 0 (x) h

Daar we de integraal tussen om het even welke punten a en b gedefinieerd hadden als ˆ b f (x)dx a

kunnen we deze definitie herschrijven als ˆ b

F 0 (x)

a

De integraal van de afgeleide is de oorspronkelijke functie, dus ˆ b F 0 (x) = F (x) a

134


de curve; de grootste rechthoek, waarvan de bovenkant in het rood is getekend, heeft een oppervlakte die groter is dan het gedeelte onder de curve.

Figuur 20.6 afleiding integraal

Nu kunnen we gebruik maken van de insluitstelling. We herinneren ons deze stelling, die we in paragraaf 15.2.1 op pagina 99 hebben gebruikt bij het bewijzen van limh→0 sin(h) h . We kunnen stellen dat de oppervlakte tussen f (x) en f (x + h) gelijk is aan het verschil tussen de totale oppervlaktes van F (x) en F (x + h) ofwel oppervlakte = F (x + h) − F (x) Deze oppervlakte heeft een boven- en een ondergrens die beide uit te drukken zijn als oppervlaktes van twee rechthoeken, namelijk f (x) · h ≤ oppervlakte ≤ f (x + h) · h Door substitutie van de twee bovenstaande constateringen kunnen we nu het volgende stellen over de oppervlakte van dit kleine toegevoegde stuk: f (x) · h ≤ F (x + h) − F (x) ≤ f (x + h) · h

We berekenen nu de limiet voor h → 0. Als het rechter- en linkerlid beide convergeren naar dezelfde limiet L, dan kunnen we op basis van 135


de insluitstelling vaststellen dat ook de limiet van het middelste lid naar L convergeert. lim f (x) · h ≤ lim F (x + h) − F (x) ≤ lim f (x + h) · h

h→0

h→0

h→0

We delen de h links en rechts uit. Dat mag, daar h > 0, zodat de tekens gelijk blijven. lim

h→0

f (x) · h F (x + h) − F (x) f (x + h) · h ≤ lim ≤ lim h→0 h→0 h h h

ofwel

F (x + h) − F (x) ≤ lim f (x + h) h→0 h→0 h→0 h De limieten van het linker- en rechterlid zijn eenvoudig te berekenen en inderdaad gelijk aan elkaar: lim f (x) ≤ lim

F (x + h) − F (x) ≤ f (x) h→0 h

f (x) ≤ lim

Daaruit kunnen we concluderen dat lim

h→0

F (x + h) − F (x) = f (x) h

Aan de linkerkant staat nu weer de definitie van de afgeleide, in dit geval de afgeleide van F (x). Kortom f (x) = F 0 (x)

20.5

De primitieve functie

We hebben gezien dat de functie f (x) de afgeleide van de functie F (x) is, en dat deze functie de oppervlakte onder de grafiek definieert. Wie de oorspronkelijke functie van f (x) kent, kan de oppervlakte onder de grafiek f (x) beschrijven en berekenen. Deze ’oorspronkelijke functie’ noemen we de primitieve functie van f (x). De opbrengst tot nog toe: wie differentieert, krijgt de afgeleide functie, wie integreert krijgt de primitieve functie. De primitieve functie vinden lijkt eenvoudig. Immers, op het eerste gezicht kunnen we primitiveren beschouwen als omgekeerd differentiëren. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan. Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Laten we de volgende simpele functie beschouwen. f (x) = x2 Als deze functie de afgeleide is van de functie F (x), wat is deze functie F (x) dan? We weten dat de afgeleide van xn gelijk is aan nxn−1 . (Zie paragraaf 12.6.5 op pagina 86) 136


Voor de primitieve functie van x2 betekent dit dat n − 1 = 2; dus n = 3. De parameter n van x wordt 1; er geldt dus n · r = 1 ofwel r = n1 = 13 De primitieve functie is daarmee simpel te berekenen: F (x) =

1 3 x 3

Het lijkt erop alsof de bepaling van de primitieve functie weinig complicaties kent. Toch is de bovenstaande uitkomst niet volledig. Beschouw de twee volgende primitieve functies en differentieer beide: F (x) =

1 3 x waarmee F 0 (x) = f (x) = x2 3

1 3 x + 5 waarmee F 0 (x) = f (x) = x2 3 Aangezien er gedifferentieerd wordt naar x vervalt de constante (die we in het algemeen c zullen noemen) in de tweede functie. Beide afgeleiden zijn gelijk en beide primitieve functies zijn dus primitieve functies van x2 F (x) =

Daaruit volgt een belangrijke aanvulling: voor de functie f (x) geldt dat de primitieve functie gelijk is aan F (x)+c. Dit kan consequenties hebben voor het berekenen van de integraal. Voordat we dit doen moeten we wel het verschil kennen tussen de bepaalde en de onbepaalde integraal.

20.6

De constante in de primitieve functie

20.6.1

Bepaalde en onbepaalde integralen

We beschouwen de twee onderstaande integralen. ˆ f (x) dx (1) ˆ

b

f (x) dx (2) a

Op het eerste gezicht lijkt er weinig onderscheid in de twee integralen te zitten. We missen echter bij integraal (1) het beginpunt a en het eindpunt b. De onder- en bovengrens, of liever gezegd het interval, is dus niet bepaald. Dit is dan ook een onbepaalde integraal . Voor de onbepaalde integraal geldt dat de oplossing alle primitieve functies omvat: ˆ f (x) dx = F (x) + c

137


Van integraal (2) is het interval, dus de onder- en bovengrens wél bepaald: deze grenzen zijn a en b. Dit heet dan ook een bepaalde integraal . De oplossing is hier het verschil tussen de twee primitieve functiewaarden ˆ b f (x) dx = [F (x)]ba = F (b) − F (a) a

20.6.2

De constante in de onbepaalde integraal

Berekenen we een onbepaalde integraal dan is de oplossing nooit volledig: we weten immers niet wat de constante is. Ooit, toen van de primitieve functie de afgeleide werd bepaald is deze verdwenen in de oneindig grote wiskundige ruimte. We kunnen dus nooit verder komen dan ˆ f (x) dx = F (x) + c

20.6.3

De constante in de bepaalde integraal

Wat is de rol van de constante van de primitieve functie in de bepaalde integraal ? Als ˆ b f (x) dx = (F (b) + c) − (F (a) + c) a

dan geldt ˆ

b

f (x) dx = F (b) − F (a) + c − c = F (b) − F (a) a

In een bepaalde integraal valt de constante weg en is derhalve niet essentieel bij de berekening van de primitieve functie: c kan weggelaten worden. Voorbeeld constante in een bepaalde integraal Laten we eens kijken naar een voorbeeld ˆ 5 3x2 dx 1

Zoals we gezien hebben berekent deze integraal de oppervlakte onder de grafiek van f (x) = 3x2 tussen de waarden x = 1 en x = 5. Maar een grafiek en rechthoekjes hebben we niet meer nodig. We berekenen nu de primitieve functie F (x) = x3 + c De oppervlakte is het verschil tussen de twee functiewaarden van de primitieve functie F (x): ˆ 5 3x2 dx = (53 + c) − (13 + c) = (125 + c) − (1 + c) = 124 + c − c = 124 1

138


Nogmaals zien we dat de constante wegvalt. Wie een bepaalde integraal wil berekenen hoeft zich dus niet te bekommeren om de constante(n) in de primitieve functie.

20.7

Primitiveren in de praktijk

Eerder werd optimistisch gesteld dat bij integreren ’simpelweg’ het vinden van de primitieve functie het rekensommetje op kan lossen. Dat is wel erg rooskleurig voorgesteld. Net als bij differentiëren is het mogelijk om een groot aantal primitieve functies te herkennen en uit het hoofd te leren. Denk maar aan de functie f (x) = x1 : dat is de afgeleide van ln(x). Wie in een integraal dus x1 tegen komt zal niet lang hoeven na te denken over de mogelijke oplossing. Toch zitten aan die aanpak haken en ogen. Allereerst: we weten misschien dat de primitieve functie van cos(x) gelijk is aan sin(x) en dat 1 x vastgeknoopt zit aan ln(x), maar aan welke primitieve functie F (x) moeten we denken als f (x) = ln(x)?2 En, indachtig de kettingregel, de productregel en de quotiëntregel bij differentiëren, wat gebeurt er als van de functies f (x) = sin x2 + 5 of f (x) = sin(ln(x)) de primitieve functie x moet worden gevonden? Het toverwoord lijkt hierbij substitutie.

20.7.1

Partieel integreren

Laten we eens kijken naar de primitieve functie van een samengestelde functie. Voor de samengestelde functie geldt achtereenvolgens F (x) = u(x) · v(x) en (pas de productformule voor differentiëren toe) F 0 (x) = f (x) = u(x) · v 0 (x) + u0 (x) · v(x) Dat passen we nu omgekeerd toe: ˆ u(x) · v 0 (x) + u0 (x) · v(x) = u(x) · v(x) Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo’n spannende conclusie. De integraal van de afgeleide functie is nu eenmaal de primitieve functie (plus constante, bij een onbepaalde integraal). Toch kunnen we hier wat mee. We zien hier even af van de (x) en van de constante, en schrijven de formule enigszins opgeschoond als volgt: ˆ u · v 0 + u0 · v = u · v dat voor ∀x ∈ R en x 6= 0 er een functiewaarde bestaat voor f (x) = x1 , maar niet voor de primitieve functie F (x) = ln(x), want voor deze functie geldt x > 0 2 bedenkt

139


We splitsen nu de integraal3 ˆ ˆ 0 u · v + u0 · v = u · v ˆ

ˆ 0

u·v =u·v−

u0 · v

Dit noemen we partieel integreren. Wat kunnen we nu met deze formule? Laten we kijken naar f (x) = ln(x). Stel nu voor dat we deze functie schrijven als u · v 0 . Valt hier te substitueren? We nemen u = ln(x). Wat zou dan v 0 zijn? Als u · v 0 = ln(x) dan geldt dus ln(x) · v 0 = ln(x) en daaruit volgt dat v 0 = 1. Als v 0 = 1 dan is v = x. Omdat we ln(x) schrijven als 1 · ln(x) kunnen we bovenstaande formule gebruiken. Daarvoor hebben we nog wel u0 (of du) voor nodig, ofwel d(ln(x)) = x1 dx. Laten we nu integreren met substitutie. De constante bewaren we tot het einde. ˆ ˆ 1 0 · x · dx u · v = ln(x) · x − x hetgeen gelijk is aan

ˆ x · ln(x) −

x dx x

verder vereenvoudigd tot ˆ x · ln(x) −

1dx = x · ln(x) − x

Conclusie: de primitieve functie van ln(x) = x · ln(x) − x + c Met behulp van deze methode is een groot aantal functies te primitiveren en daarmee te integreren.

Wie de voetnoot op pagina ?? leest moet zich realiseren dat het lang niet altijd direct duidelijk is wat of welke volgorde te kiezen. In dit geval: welke functie moeten we voor u kiezen en welke voor v 0 ? Soms leidt dat onvermijdelijk tot dubbel rekenwerk. Laten we een voorbeeld nemen. We zoeken de oplossing van de integraal ˆ 2te−t dt Het onderdeel 2t ziet er aantrekkelijk uit. Het is de afgeleide van t2 . We kiezen dus u = e−t

´ ´ ´ ´ ´ aan de algemene rekenregels: a+b = a+ b en bijvoorbeeld c·a = c a voor constante c. Er worden namelijk oppervlaktes bij elkaar opgeteld. 3 Denk

140


v 0 = 2t en daarmee u0 = −e−t v = t2 We integreren volgens de formule: ˆ ˆ ˆ 2te−t dt = t2 e−t − −t2 e−t dt = t2 e−t + t2 e−t dt Hier schieten we niet veel mee op. We bekijken onze opties. We halen de constante 2 uit de integraal en beschouwen 1 als de afgeleide van t. De volgorde is nu u=t v 0 = e−t en dus u0 = 1 v = −e−t We proberen het opnieuw:  ˆ ˆ 2 te−t dt = 2 −te−t − 1 · −e−t dt = −2e−t (t + 1) + C en deze volgorde levert ons wel succes op.

20.7.2

Substitueren bij samengestelde functies

voorbeeld 1 We zoeken de primitieve functie van f (x) =

x x2 + 5

We stellen: u = x2 + 5. De functie ziet er dan als volgt uit: f (x) = De onbepaalde integraal is nu ˆ x dx u

x u.

Wat kunnen we stellen over dx? Immers, we gaan nu integreren naar de variabele u in plaats van naar x. De integraal verandert dus: ˆ ˆ f (x)dx → udu Hoe verhouden dx en du zich tot elkaar? Laten we even kijken naar u = x2 + 5 141


dus du = 2xdx 1 dx = du 2x De bovenstaande integraal wordt daarmee ˆ ˆ ˆ x 1 x 1 1 1 · du = · du = 2 · u du = u 2x 2x u

ˆ 1 2

1 du u

Nu is het geheel fatsoenlijk op te lossen want ˆ 1 1 du = 21 · ln(u) + c 2 u Immers, de primitieve functie van x1 = ln(x) + c Terug substitueren levert nu op ˆ x = 12 · ln x2 + 5 + c 2 x +5 Waarmee we de primitieve functie hebben gevonden. opmerking Aangezien ln x2 + 5 > 0 voor ∀x ∈ R (vanwege het kwadraat) klopt deze uitkomst. Ook bij het berekenen van de primitieve functie van f (x) = ln(x) is er geen probleem, omdat ook hier altijd dient te gelden x > 0. We hoeven ons hier dus geen zorgen te maken. Zoals opgemerkt in voetnoot 2 op pagina 133 is dat lang niet altijd het geval. Bij het primitiveren van de functie f (x) = x1 waarbij x een waarde x < 0 kan aannemen is de primitieve functie F (x) = ln |x|, daar moet gelden x > 0. voorbeeld 2 In de inleiding van deze paragraaf vroegen we ons af wat de primitieve functie van sin(ln(x)) f (x) = x zou kunnen zijn. Dat gaan we nu berekenen met behulp van substitutie. We kiezen voor substitutie ln(x) = u. Dat betekent du = x1 dx. Daaruit volgt dx = xdu. Nu is de integraal eenvoudig te berekenen: ˆ ˆ ˆ sin(u) sin(u) dx = x · du = sin(u)du x x Daarmee is de primitieve functie (substitueer en voeg de constante toe) − cos(ln(x)) + c

142


voorbeeld 3 De integraal is

ˆ sin(x) cos(x)dx

Deze integraal is op een aantal manieren aan te pakken. Dat zullen we later nog zien. Maar nu kiezen we voor substitutie van een van de termen. Welke van de twee termen moeten we nu kiezen? We weten dat de afgeleide van sin(x) = cos(x), dus de primitieve functie van cos(x) is sin(x) + c, en van sin(x) is − cos(x) + c. Daar worden we niet veel wijzer van. Laten we beide proberen. voorbeeld 3a We beginnen met cos(x) = u. De zoektocht wordt dan ˆ u · sin(x)dx Nu geldt du = − sin(x)dx Het is mogelijk om te kiezen voor dx = −

1 sin(x)du

We komen daarmee uit op ˆ u · sin(x) · −

1 du sin(x)

ˆ −udu = − 21 u2 Substitutie ongedaan maken levert ons dus de primitieve functie op: − 12 cos2 (x) + c Maar we kunnen natuurlijk ook zien dat, als du = − sin(x)dx de integraal direct te schrijven is als ˆ − cos(x) · − sin(x)dx dus na substitutie van het tweede gedeelte van de integraal als ˆ −udu = − 21 cos2 (x) + c 143


hetgeen iets meer voor de hand ligt. voorbeeld 3b We hebben nog een belofte in te lossen voor sin(x) = u. De zoektocht wordt nu ˆ u · cos(x)dx Nu geldt du = cos(x)dx Conform de methode in voorbeeld 3a komen we nu direct uit op ˆ udu = 21 u2 en dat levert ons 1 2

sin2 (x) + c

We zien nu dat het resultaat er op het eerste gezicht anders uitziet. De primitieve functie is zowel − 12 cos2 (x) + c als 12 sin2 (x) + c. Gelukkig weten we dat4 sin2 (x) + cos2 (x) ≡ 1 sin2 (x) ≡ 1 − cos2 (x) We substitueren 1 2 1 2

sin2 (x) + c = 21 (1 − cos2 (x)) + c 1 2

cos2 (x) + c = − 21 cos2 (x) + c +

1 2

We zien tot onze tevredenheid dat de primitieve functies gelijk zijn op de waarde van de constante na. Daar zitten we niet mee. In het eindresultaat vegen we deze constanten allemaal bij elkaar5 . voorbeeld 4 De substitutiemethode is ook heel handig om te gebruiken bij bepaalde integralen. Laten we daar opnieuw f (x) = sin(x) cos(x) voor nemen. We willen nu de integraal op het interval 0 → 21 π berekenen. Dat is namelijk een praktische toepassing van integralen: het berekenen van de oppervlakte onder een grafiek tussen twee waarden. We schrijven de berekening nu iets korter. We stellen: sin(x) = u → d(u) = d(sin(x)) = cos(x) 4 In

de eenheidscirkel, waar de overliggende zijde van de hoek x gelijk is aan sin(x), de aanliggende zijde aan cos(x) en de hypotenusa gelijk is aan 1 zorgt Pythagoras’ a2 + b2 = c2 dan voor de rest. 5 Als we de twee functies grafisch met elkaar vergelijken dan ligt de functie f (x) = 1 − 2 cos2 (x) een half lager dan de functie 12 sin2 (x). Zie daarvoor de volgende figuur:

144


Nu volgt dat als x van 0 naar 12 π loopt, sin(x) = u loopt van 0 tot 1. ˆ

1 2π

ˆ

1

udu

sin(x) cos(x) = 0

0

ˆ

1

udu = [ 21 u2 ]10

0

Geen noodzaak sin(x) weer in te vullen, want de uitkomst F (b) − F (a) berekenen is natuurlijk simpel: [ 12 u2 ]10 =

1 2

−0=

1 2

voorbeeld 5 Zijn de substitutiemethode en partieel integreren altijd te gebruiken? Dit is helaas niet het geval; er zitten beperkingen aan. Als dx en du niet van elkaar te scheiden zijn, werkt de substitutie niet. Maar zelfs als we dat probleem uit de weg kunnen helpen kan het nog mis gaan. Een voorbeeld waarin we kiezen voor een verraderlijk simpele integraal: ˆ cos x2 dx De oplossing lijkt voor de hand te liggen. We substitueren x2 = u en derhalve geldt du = d(x2 ) = 2xdx. Nu volgt dat dx = Nu gaat

du 2x

ˆ cos(u)

du 2x

Inderdaad blijkt bij nadere bestudering de factor 21 het verschil te maken. De functies zijn beide primitieve functies van f (x) = sin(x) cos(x).

145


ons niet verder helpen. Het kwadraat zit ons in de weg. Als dit er niet was, zou de x verdwijnen. Laten we daarom een andere benadering 1 √ kiezen: x2 = u dus x = u ofwel u 2 . Nu geldt 1

dx = 12 u− 2 du Dit lijkt wel goed te gaan. We substitueren: ˆ ˆ 1 cos x2 dx = cos(u) 21 u− 2 du Dit brengt ons tot

ˆ 1 2

1

u− 2 cos(u)du (1)

Laten we nu opnieuw substitueren, waarbij 1

t = u− 2 zodat

3

dt = − 21 u− 2 en dv = cos(u)du zodat v = sin(u) We kunnen de integraal nu schrijven als ˆ 1 tdv 2 of volgens de regel voor partieel integreren ˆ ˆ t · dv = t · v − dt · v We substitueren 1 2

of 1 2

 ˆ 1 3 u− 2 sin(u) − − 12 u− 2 sin(u)du1 −2

u

ˆ sin(u) +

1 2

3 −2

u

 sin(u)du (2)

We vergelijken de integraal uit (1) met deze van (2) en zien dat de volgende integratiestap heeft plaatsgevonden: ˆ ˆ 1 3 u− 2 cos(u)du → u− 2 sin(u)du 146


Het laat zich raden waar dit op uitdraait: de functies cos en sin blijven alterneren terwijl de exponent telkens met 1 wordt vermeerderd. Substitutie werkt hier dus niet. Er is voor deze integraal geen eindige combinatie van functies als resultaat. Ook wel: deze integraal heeft geen oplossing in gesloten vorm. Het betekent dat deze integraal niet uit kan worden gedrukt als een combinatie van elementaire functies. De integraal kan echter wel worden opgelost door de functie uit te drukken als een alternerende somreeks, een bijzondere vorm van een zogenoemde Taylorreeks: de Maclaurinreeks. In het hoofdstuk over de identiteit van Euler (paragraaf 27.5.1 op pagina 191) zullen we terugkomen op de Taylor- en Maclaurinreeks.6 6 De

 functie cos x2 kan inderdaad geschreven worden als Maclaurinreeks. Deze reeks is een bijzonder geval van de Taylorreeks, namelijk de reeksontwikkeling rond f (0). De Maclaurinreeks is f (x) =

∞ X

f (n) (0)

n=0

xn n!

Met de Taylor- en Maclaurinreeks kunnen functies benaderd worden rond een specifieke waarde x, en, zoals in het geval van de Maclaurinreeks, rond waarde 0. Nu weten we dat als f (x) = cos(x), dat voor de eerste afgeleide f 1 (x) = − sin(x) geldt en voor de volgende afgeleiden f 2 (x) = − cos(x), f 3 (x) = sin(x), en tenslotte weer f 4 (x) = cos(x). Kijken we nu naar elke afgeleide in x = 0, dan zien we f (0) = 1, f 1 (0) = 0, f 2 (0) = −1, f 3 (0) = 0 en f 4 (0) = 1. Gebruiken we deze waarden om de Maclaurinreeks te bepalen, dan zien we dat alle oneven termen wegvallen en de overige termen alterneren van positief naar negatief (zie ook pagina 192): cos(x) = 1 −

x2 x4 x6 x8 x10 + − + − + .... 2! 4! 6! 8! 10!

Dit schrijven we in sigmanotatie als cos(x) =

∞ X

(−1)n

n=0

Voor cos

x2x2n (2n)!

geldt dan na substitutie ∞ X x4n cos x2 = (−1)n (2n)! n=0

Nu is integreren eenvoudig: ˆ X ˆ ∞ ∞ ∞ X X x4n (−1)n (−1)n x4n+1 (−1)n dx = x4n dx = +C (2n)! (2n)! (2n)! 4n + 1 n=0 n=0 n=0 Deze integraal wordt ook wel een Fresnelintegraal genoemd. Twee Fresnelintegralen zijn ˆ x C(x) = cos t2 ˆ

en

0 x

S(x) =

sin t20

Deze spelen een belangrijke rol in de optica. Zoals te zien is dienen deze integralen geëvalueerd te worden over het interval {0, x}. Evalueren we de integraal van 0 tot x dan zien we dat de ondergrens wegvalt (deze is gelijk aan 0) en de waarde voor de bovengrens x overblijft.

147


Wie met goniometrische functies werkt, komt snel in aanraking met dit soort problemen. Maar niet altijd. Soms loopt het toch goed af. We kennen inmiddels ˆ sin(x) cos(x)dx We weten dat we deze integraal met behulp van substitutie kunnen aanpakken. Nu negeren we die kennis even, en zonder deze kennis vrezen we opnieuw het ergste: sin(x) en cos(x) zijn respectievelijk elkaars afgeleide en primitieve functie. Kans is dat we opnieuw geen oplossing in gesloten vorm kunnen vinden. We gokken het er toch op en kiezen de volgende uitgangspunten voor partieel integreren: u = sin(x) u0 = cos(x) en v 0 = cos(x) v = sin(x) Met partieel integreren bepalen we nu ˆ ˆ sin(x) cos(x)dx = sin(x) · sin(x) − cos(x) sin(x)dx Dit lijkt weer niet goed te gaan tot we ons realiseren dat hier staat ˆ 2 sin(x) cos(x)dx = sin2 (x) Er geldt dus

ˆ sin(x) cos(x)dx =

1 2

sin2 (x) + C

en dat geeft ons vanzelfsprekend dezelfde oplossing als met behulp van de substitutiemethode.

20.7.3

Breuksplitsen

Het hulpmiddel breuksplitsen kan zeer behulpzaam zijn bij integreren. Nemen we de volgende integraal. ˆ 1 dx x2 − 2x − 3 We zien dat we de noemer kunnen ontbinden in factoren: ˆ 1 dx (x − 3)(x + 1) 148


Laten we even terugkijken naar de regels voor breuksplitsing. Stel, we hebben de som van twee breuken waar we de noemer gelijk van willen maken: A B A(x + 1) B(x − 3) + = + x−3 x+1 (x − 3)(x + 1) (x − 3)(x + 1) Dat geeft ons A(x + 1) + B(x − 3) Ax + A + Bx − 3B = (x − 3)(x + 1) (x − 3)(x + 1) Nu herschikken we de termen (A + B)x + (A − 3B) (x − 3)(x + 1) We weten nu dat de teller gelijk dient te zijn aan 1 (zie oorspronkelijke teller). Aangezien er geen product van x in de teller staat betekent dat voor (A + B)x moet gelden A + B = 0. De constante komt voor rekening van (A − 3B) = 1. Nu rekenen we uit A = −B en A = 1 + 3B ofwel 1 + 3B = −B, en 4B = −1. Dus: B = − 14 en A = 14 . We kijken nu weer terug naar ons uitgangspunt: B A(x + 1) B(x − 3) A + = + x−3 x+1 (x − 3)(x + 1) (x − 3)(x + 1) waarmee we nu weten dat 1 1 1 = − (x − 3)(x + 1) 4(x − 3) 4(x + 1) Nu kunnen we snel integreren met behulp van de somregel. ˆ ˆ 1 1 1 dx − dx = 41 (ln |x − 3| − ln |x + 1|) + C 4 x−3 x+1

20.7.4

Functies herleiden

Dit hoofdstuk beoogt geen vademecum van alle mogelijke primitieven te zijn, noch van alle bestaande uitzonderingen. Zoals eerder gezegd is het verstandig een aantal primitieven uit het hoofd te leren. Daardoor is het mogelijk bepaalde oplossingsrichtingen makkelijker te vinden. Door patronen te herkennen en functies lateraal te bezien is het mogelijk functies aan te pakken die op het eerste gezicht niet primitiveerbaar lijken. Daarvan zullen we drie voorbeelden bekijken. voorbeeld 1 We beschouwen de functie f (x) = sin2 (x) 149


ˆ

en dus

sin2 (x)dx Wie hier het hoofd over breekt zal zien dat een directe aanpak met substitutie niet werkt. Wel is het goed om te bedenken dat we hier met een goniometrische functies te maken hebben. Ook al zijn we aan het primitiveren, de regels voor goniometrische functies blijven onverkort van kracht. Voor goniometrische functies zijn talloze identiteiten te formuleren. Denk maar aan het simpele tan(x) dat als quotiënt van sin(x) en cos(x) kan worden geschreven. In dit geval niet zo nuttig. Er is geen quotiëntregel voor integreren en het gaat hier bovendien over een kwadraat van een goniometrische functie. Een andere identiteit is sin2 (x) + cos2 (x) ≡ 1, een voortvloeisel uit de stelling van Pythagoras (zie noot 4 onderaan pagina 138). Keren we nu even terug naar pagina ?? en bekijken we hoe we daar de afgeleide van sin(x) berekenden met behulp van een aantal ondersteunende bewijzen aangaande de som en het verschil van goniometrische functies van samengestelde hoeken. We toonden daar aan hoe we sin(a + b) en sin(a − b) uitschrijven. Op dezelfde manier zijn cos(a + b) en cos(a − b) af te leiden. Wij kiezen hier voor cos(a + b) = cos(a) cos(b) − sin(a) sin(b) Laten we bekijken wat er gebeurt in het geval dat a = b = x. Indien we de formule uitwerken cos(x + x) = cos(x) cos(x) − sin(x) sin(x) blijkt cos(2x) = cos2 (x) − sin2 (x) Ook wisten we dat sin2 (x) + cos2 (x) = 1 Deze wijsheden kunnen we op allerlei manieren met elkaar combineren. Ik laat de stappen zien zonder verder commentaar, uitgaande van de bovenstaande resultaten. 2 sin2 (x) + cos(2x) = 2 sin2 (x) + cos2 (x) − sin2 (x) 2 sin2 (x) + cos(2x) = sin2 (x) + cos2 (x) = 1 2 sin2 (x) = 1 − cos(2x) 1 − cos(2x) 2 Nu zijn we uitgekomen bij een alternatieve functie zonder kwadraat. Willen we sin2 (x) integreren dan kunnen we dit dus oplossen door ˆ ( 12 − 12 cos(2x))dx sin2 (x) =

150


uit te rekenen. Dat levert geen problemen op. We brengen de factor buiten de integraal en splitsen in ˆ ˆ 1 1dx − cos(2x)dx 2 1 2

ˆ

 x−

 cos(2x)dx

ˆ

Laten we nu

cos(2x)dx aanpakken met substitutie,waarbij 2x = u Nu geldt du = 2dx dus dx = 21 du Substitutie levert op ˆ

ˆ cos(u) 12 du =

1 2

cos(u)du

hetgeen leidt tot 1 2

sin(u) =

1 2

sin(2x)

Nemen we deze twee samen en voegen we de constante toe dan krijgen we als primitieve functie 1 2

(x − sin(2x)) + c

voorbeeld 2 Het is de moeite waard om even terug te keren naar paragraaf 17.5.6 op pagina 112. Daarna keren we terug en kijken naar de integraal ˆ dx x2 + 4x Dit kan geen afgeleide van ln x2 + 4x zijn, omdat er in de teller de afgeleide 2x + 4 ontbreekt. We kijken of deze integraal te herleiden is tot een andere bekende functie. Daartoe complementeren we in de noemer het merkwaardig product door er 4 bij op te tellen en tegelijkertijd 4 van af te trekken. We krijgen dan ˆ dx x2 + 4x + 4 − 4 151


ˆ

of

dx (x + 2)2 − 4

Nu substitueren we u=x+2 du = dx ˆ

dus

du −4

u2

Dit doet ons denken aan de afgeleide artanh0 (x) =

1 1 − x2

In ons geval moet u viermaal zo groot worden om de −4 kwijt te raken. We substitueren opnieuw: u = 2v du = 2dv ˆ

dus

dv = (2v)2 − 4

ˆ

2dv 4v 2 − 4

Dit vereenvoudigen we en brengen de constante uit de integraal: ˆ ˆ dv dv 1 1 = − 2 2 v2 − 1 1 − v2 Dit is gelijk aan − 12 artanh(v) + C Na terugplaatsen via v = 12 u =

x+2 2

volgt  x+2 F (x) = − 12 artanh +C 2

voorbeeld 3 Kan omvormen of vereenvoudigen (naar een andere, gelijk(waardig)e vergelijking) altijd? Laten we een waarschuwing opnemen. De functie is f (x) =

2x2 − 2x − 12 x−3

Stel nu voor dat we deze functie willen integreren. Hoe berekenen we simpel de primitieve functie? Het is duidelijk dat deze breuk is te vereenvoudigen. Immers f (x) =

(2x + 4)(x − 3) 2x2 − 2x − 12 = = 2x + 4 x−3 x−3 152


Dit ziet er verleidelijk uit. De primitieve functie is snel te vinden als ˆ (2x + 4)dx = x2 + 4x + c Toch hebben we hier een probleem. Kijk naar de originele functie en bereken f (3). Dat gaat niet goed: we komen uit op 00 . In een later hoofdstuk (paragraaf 25.3 op pagina 172) zullen we berekenen dat lim f (x) = 10

x→3

maar een limiet is geen functiewaarde. De grafiek vertoont in coördinaat (3, 10) een gat, en dat dichten we door de vereenvoudiging. In de primitieve functie x2 + 4x + c heeft F (3) gewoon een waarde. Zou dat wel kloppen? Voor f (3) geldt f (x) =

2x2 − 2x − 12 6= 2x + 4 x−3

We zullen dus wat degelijk handwerk toe moeten passen om te controleren of die vereenvoudiging toegestaan is. Allereerst splitsen we de integraal in drie enkelvoudige breuken. ˆ ˆ ˆ 2x2 2x 12 dx − dx − dx x−3 x−3 x−3 Nu substitueren we volgens beproefd recept: u=x−3 du = 1dx dx = du dus

ˆ

2x2 du − u

ˆ

2x du − u

ˆ

12 du u

Daar lijken we op het eerste gezicht niet verder mee te komen. Echter, we stelden u=x−3 dus x=u+3 Hetgeen we kunnen gebruiken in de uitwerking. We substitueren verder met ˆ ˆ ˆ 2(u + 3) 12 2(u + 3)2 du − du − du u u u ! ˆ ˆ ˆ (u + 3)2 (u + 3) 6 2 du − du − du u u u 153


Uitwerken geeft ˆ 2

u2 + 6u + 9 du − u

ˆ

u+3 du − 6 u

ˆ

! 1 du u

We vervolgen stug onze weg met ˆ 2

u2 du + u

ˆ

6u du + u

ˆ

9 du − u

ˆ

u+3 du − 6 u

ˆ

! 1 du u

Vereenvoudigen levert ˆ 2

ˆ udu +

ˆ 6du + 9

1 du − u

ˆ

ˆ 1du − 3

1 du − 6 u

ˆ

! 1 du u

voor zover we in dit stadium over vereenvoudigen kunnen spreken. Opletten is wellicht een beter woord. Alle elementen zijn nu te integreren: ! 2

1 2 2u

+ 6u + 9 ln |u| − u − 3 ln |u| − 6 ln |u|

of u2 + 12u + 18 ln |u| − 2u − 6 ln |u| − 12 ln |u| Zoals eerder vermeld: denk erom dat u = |u|, want indien u ≤ 0 dan bestaat ln(u) niet. We houden nu over u2 + 10u We vervangen u weer door (x-3) en krijgen (x − 3)2 + 10(x − 3) = x2 + 4x − 21 We hadden in het begin gesteld dat ˆ (2x + 4)dx = x2 + 4x + c

Het ziet er naar uit dat we al deze moeite voor niets hebben gedaan. Maar dat valt nog maar te bezien. Laten we een paar stappen terug gaan en kijken naar het tussenresultaat u2 + 12u + 18 ln |u| − 2u − 6 ln |u| − 12 ln |u| Als we hier nu u = x − 3. substitueren krijgen we (x − 3)2 + 12(x − 3) + 18 ln |x − 3| − 2(x − 3) − 6 ln |x − 3| − 12 ln |x − 3| 154


Kijken we naar de integrand F (3) dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat ln(0) ongedefinieerd is. Hoe lossen we dit op? De functie 2 f (x) = 2x −2x−12 is niet continu, omdat er een ’gat’ in de grafiek bij x−3 (3,10) zit. Wat kunnen we nu werkelijk zeggen over de mogelijkheid deze functie te vereenvoudigen? We komen hier in paragraaf 20.8 op terug, maar eerst kijken we nog naar een ander praktisch hulpmiddel bij integreren. Daartoe keren we kort terug naar de basisschool.

20.7.5

Staartdeling

We hebben ontbinden in factoren al vele malen besproken, zoals in de hoofdstukken 7 en 8. Er valt soms iets uit te rekenen en soms is met enig gezond verstand naar de factoren te zoeken. Maar zodra er hogere machten aan te pas komen wordt dat al gauw moeilijk of bewerkelijk. Is er echter sprake van een quotiënt, dan is het de moeite waard om te kijken of de noemer uit de teller gedeeld kan worden, zodat integreren eenvoudiger wordt. Daarbij nogmaals de waarschuwing dat dit kan leiden tot het includeren van functiewaarden die in de oorspronkelijke, nietvereenvoudigde functie niet bestaan. We kijken weer naar 2x2 − 2x − 12 x−3 Dit is uiteraard een deling. En iedereen die op de basisschool staartdelingen heeft gemaakt, kan dat nog steeds: x − 3/2x2 − 2x − 12\2x + 4 2x2 − 6x 4x − 12 4x − 12 0 Veel voorbeelden zijn gekozen om netjes uit te komen, maar de wiskundige werkelijkheid bestaat vaker uit vuile handen dan uit gemanicuurde nagels. Het komt lang niet altijd mooi uit. Als dat het geval is, voeg dan factoren of constanten toe en trek deze dan direct weer van de som af, bijvoorbeeld 2x2 + 3 = 2x2 + 6 − 3. Vaak blijft dan nog een niet deelbare c . Dan is integreren (met in rest over in de vorm van (bijvoorbeeld) x−3 dit geval substitutie) desalniettemin een stuk eenvoudiger geworden; in dit geval wordt de laatste, resterende breuk c · ln(x − 3).

20.8

Oneigenlijke integralen

We keren nu terug naar het probleem van de functie met een ’gat’ in de grafiek, en dus een ontbrekende integrand. 155


Een integraal waar de integrand in een of meer punten niet bestaat, of die een niet-eindig integratie-interval heeft noemen we een oneigenlijke integraal . Een integraal van het type ˆ

ˆ

+∞

b

of −∞

a

noemen we een oneigenlijke integraal van de eerste soort of type I, een integraal ’met een gat’ (of met meer gaten) zoals ons voorbeeld ˆ b 2 2x − 2x − 12 voor a < 3 < b x−3 a noemen we een oneigenlijke integraal van de tweede soort of type II. Wat heeft dit nu voor feitelijke consequenties? Aan veel van dit soort integralen kunnen we, ondanks deze beperkingen, toch een waarde toekennen. Kort terugkerend naar de definitie van een integraal valt te stellen dat er voor de bovenstaande functie op zijn domein bij x = (3) een rechthoek met de hoogte f (3) en de infinitesimale breedte dx niet bestaat. Dit ruikt naar een limietsituatie. Preciezer gesteld: indien de boven- en onderlimiet bestaan is het probleem eenvoudig op te lossen door de integraal te splitsen, de limieten te berekenen en de deelsommen bij elkaar op te tellen. Als we stellen dat een dergelijke functie geı̈ntegreerd moet worden over een interval [a, b] waar een waarde c bestaat waar de integrand niet gedefinieerd is, dan splitsen en sommeren we de integraal als volgt en berekenen we de deellimieten: ˆ b ˆ c ˆ b f (x)dx = lim f (x)dx + lim f (x)dx a

c↑b

c↓a

a

c

Als deze limieten bestaan kunnen de twee intervallen gewoon bij elkaar opgeteld worden. We moeten ons nog afvragen wat dit betekent dit voor onze oneigenlijke integraal van de tweede soort ˆ b 2 2x − 2x − 12 x−3 a Het is eenvoudig vast te stellen dat de limiet van links en de limiet van rechts allebei bestaan7 en gelijk zijn aan 0. Daarmee kan de integraal 7 Keren

we in ons voorbeeld terug naar de primitieve functie u2 + 12u + 18 ln |u| − 2u − 6 ln |u| − 12 ln |u|, dan substitueren we nu u = ∆x In dit geval vallen de factoren

156


gesplitst worden tussen a en 3 en 3 en b, en vervolgens gesommeerd. Berekenen we nu de bepaalde integraal, dan krijgen we [F (x)]3a + [F (x)]b3 = (0 − F (a)) + (F (b) − 0) −F (a) + F (b) = F (b) − F (a) = [F (x)]ba Praktisch gezien valt te stellen dat een functie integreerbaar is op een interval als hij in hooguit een aftelbaar aantal punten op dat interval nietcontinu is. Denk aan de definities van een continue functie: als a en b dicht bij elkaar liggen, dan liggen ook f (a) en f (b) dicht bij elkaar. Wat populair gesteld: er zitten geen rare knikken of overgangen in de grafiek. Dat is hier het geval. Met het inzicht dat we verkregen hebben van deze specifieke functie berekenen we de integraal over een interval dat x = 3 bevat dus gewoon als F (x) = [x2 + 4x]ba

20.9

Meervoudige integralen

We hebben gezien dat de integraal in principe de functie van de (al dan niet begrensde) oppervlakte onder een grafiek beschrijft. Dit is een toepassing in twee dimensies: hoogte en breedte. Het is uiteraard ook mogelijk in meer dan twee dimensies de ruimte onder een grafiek te berekenen. We spreken dan uiteraard niet van oppervlakte maar van inhoud . Zoals we integreren in twee dimensies kunnen voorstellen als het sommeren van een oneindig aantal rechthoekjes met hoogte f (x) en breedte dx, zo kunnen we ons het integreren in drie dimensies voorstellen als het optellen van een oneindig aantal plakken met een breedte dx die de oppervlakte onder de grafiek van f(x) uitmaken. Daar we de functie die deze oppervlakte beschrijft vaak als F (x) omschrijven, kunnen we de som van al die ’functieplakken’ daarmee beschrijven als de integraal van de functie F (x), namelijk als ˆ F (x)dx ˆ

Omdat F (x)dx =

f (x)dx

schrijven we de integraal van de inhoud als een meervoudige integraal ¨ f (x)dx 18 ln |∆x| − 6 ln |∆x| − 12 ln |∆x| wel correct tegen elkaar weg, daar ∆x > 0. Daarmee wordt de resterende primitieve functie dus weer u2 + 10u. Substitueer nu x − 3 voor u en we krijgen limx↑3 = limx↓3 x2 + 4x − 21 = 0

157


Het is op deze manier mogelijk naar twee variabelen te integreren: eerst naar dx en vervolgens bijvoorbeeld naar dy ¨ f (x, y)dxdy Uit bovenstaande omschrijving blijkt dat het daarmee ook in het algemeen mogelijk is functies te integreren die van meer variabelen afhangen. We komen hier nog op terug, maar een goed voorbeeld is de vergelijking van een cirkel, bijvoorbeeld x2 + y 2 = c √ hetgeen een cirkel voorstelt met een straal van c. De algemene aanpak is eerst naar dx te integreren en de y als constante te beschouwen en vervolgens het eindresultaat naar dy te integreren en de x als constante te beschouwen. Hier een uitgewerkt voorbeeld van de de meervoudige integraal ¨ (x2 + y 2 )dxdy De berekening is in dit geval redelijk rechttoe-rechtaan. We berekenen eerst ˆ (x2 + y 2 )dx = 13 x3 + y 2 x + C en vervolgens berekenen we ˆ 2 1 3 1 3 1 3 3 x + y x + C dy = 3 x y + 3 y x + Cy + c De constanten kunnen hier verschillend zijn, daarom worden ze achtereenvolgens geschreven als c en C. Het levert ons het resultaat op ¨ (x2 + y 2 )dxdy = 31 x3 y + 13 xy 3 + Cy + c Om terug te keren naar het opschalen van oppervlakte naar inhoud: het is mogelijk om drievoudig te integreren, dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over een variabele die de soortelijk massa van een stof bepaald. Men berekent dan eerst de oppervlakte van het platte vlak, daarna de som van alle platte vlakken en daarna de som van de massa van alle platte vlakken. Er kan wat dat betreft zelfs uitgebreid worden in hogere dimensies. Denk maar eens aan het berekenen van het volume van een zogenoemde tesseract of hyperkubus, een vierdimensionale kubus. De idee achter meervoudige integralen is vrij simpel, de uitwerking vaak lastig, daar het een flinke rekendiscipline vraagt.

158


20.10

Tot slot

Integreren en differentieĚ&#x2C6;ren vormen samen de infinitesimaalrekening, de wiskunde van (en met) de infinitesimalen. Er is welhaast geen belangrijker onderdeel te vinden in de wiskunde. Maar ook in talloze andere disciplines, van natuurkunde tot economie, kortom in elke discipline waar gerekend wordt is de infinitesimaalrekening van enorm belang. De uitleg in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk over differentieĚ&#x2C6;ren probeert aan te geven welk idee er achter infinitesimaalrekening schuil gaat en op welke principes het steunt. En dat is alleen nog maar het begin. Zoals al gezegd: Wie kan differentieĚ&#x2C6;ren en integreren kan de wereld naar zijn hand zetten.

159


160


Hoofdstuk 21

Het binomium van Newton 21.1

Inleiding

Het uitwerken van het merkwaardig product (x + y)2 is voor de meeste mensen geen ingewikkelde opgave. Het simpelweg uitschrijven van de macht in zijn componenten en het zorgvuldig vermenigvuldigen van alle losse onderdelen leidt al snel tot een oplossing: (x + y)2 = (x + y)(x + y) = x · x + x · y + y · x + y · y = x2 + 2xy + y 2 Ook voor enkele hogere machten is dit nog wel te doen, maar wat als we (x + y)23 willen uitrekenen? Het zou prettig zijn als we een algemene formule hadden waarmee we dit soort kunstjes kunnen vereenvoudigen. Omdat het hier over wiskunde gaat is duidelijk dat voor merkwaardige producten zo’n kunstje bestaat: het binomium van Newton of de binomiaalstelling. Deze formule ziet er als volgt uit: n  X n n−k k n (x + y) = x y k k=0

 n

In deze vergelijking komt k voor. Dit is de binomiaalcoëfficiënt, en deze wordt uitgesproken als n boven k . De binomiaalcoëfficiënt is gedefinieerd als  n n! = k k!(n − k)! Bij het uitwerken van de binomiaalcoëfficiënt hoeven niet de complete faculteiten te worden uitgerekend; immers, een groot deel van de termen valt tegen elkaar weg. Neem als voorbeeld 54 . Werken we deze uit dan

161


krijgen we 5! 1·2·3·4·5 = 4!(5 − 4)! 1·2·3·4·1 Er is weinig wiskundig inzicht nodig om te zien dat het hier gaat over 5 Verder volgt uit 1 = 5 omdat we veel tegen elkaar kunnen wegstrepen.  5 5 dedefinitievan de binomiaalcoëfficiënt dat 4 = 1 of meer algemeen n n k = n−k . Voor de volledigheid moet vermeld worden dat de afspraak is dat 0! = 1.

21.2

Rekenregels binomiaalcoëfficiënten

21.2.1

De som

n k+

n k+1=

n+1 k+1Op basis van de eigenschappen van een binomiaalcoëfficiënt kunnen we een aantal rekenregels vaststellen dat nog van nut zal zijn. Allereerst de regel    n n+1 n + = k+1 k+1 k We schrijven beide coëfficiënten uit: n! n! + k!(n − k)! (k + 1)!(n − (k + 1))! We brengen nu het geheel onder dezelfde noemer met n!(k + 1) n!(n − k) + (k + 1)!(n − k)! (k + 1)!(n − k)! Vereenvoudigen we n!(k + 1) + n!(n − k) n!(k + 1 + n − k) = (k + 1)!(n − k)! (k + 1)!(n − k)! ofwel

21.2.2

n!(n + 1) (n + 1)! = = (k + 1)!(n − k)! (k + 1)!(n − k)!

De som

n k+

n k−1=

 n+1 k+1

n+1 kTevens geldt    n n n+1 + = k k−1 k Dit pakken we vergelijkbaar aan met n! n! + k!(n − k)! (k − 1)!(n − (k − 1))! 162


We zorgen weer voor gelijke noemers n!(n − k + 1) n!k + k!(n − k + 1)! k!(n − k + 1)! zodat we de teller bij elkaar kunnen optellen. n!(n − k + 1 + k) k!(n − k + 1)! Dat brengt ons bij n!(n + 1) (n + 1)! = = k!(n − k + 1)! k!(n + 1 − k)!

21.3n+1 kDriehoek van Pascal

Wat stelt een binomiaalcoëfficiënt eigenlijk voor? Daarvoor kijken we kort naar de driehoek van Pascal . Kijken we nauwkeurig, dan zien we dat ieder getal op de volgende rij de som is van de getallen die links en rechts boven dit getal staan. Aan de randen is dat natuurlijk links of rechts: 1 11 121 1331 14641 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 Wat stellen de individuele getallen in de driehoek voor? Ze geven het aantal unieke kortste paden aan die van boven naar het unieke getal af te leggen zijn. De 20 midden onderaan geeft dus aan: er zijn 20 manieren om van de bovenste 1 naar deze 20 te komen, en al deze wegen zijn even lang. Het is de moeite waard deze driehoek zelf uit te tekenen en te controleren dat dit inderdaad juist is. Voor de 1 geheel linksonder geldt: er is slechts één weg om van de bovenste 1 naar deze 1 te komen, namelijk langs alle andere enen aan de linkerkant. Iedere afwijking van deze weg is langer. Uit de driehoek kunnen we twee zaken afleiden. Allereerst geldt dat de mogelijke wegen per rij opgeteld van boven naar beneden machten van 2 zijn. Rij 1 is 20 = 1, rij 2 is 21 = 2 en voor de rijen daaronder geldt achtereenvolgens dat de som van de wegen is 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32 en 26 = 64. 163


Ook vallen de kortste paden te beschrijven als binomiaalcoëfficiënten. Wie van de 1 naar de meest linker 1 wil, gaat 6 stappen naar beneden  en 0 naar rechts: 60 . Voor de andere korte paden geldt 61 , 62 , 63 , 6  6 en 66 . Deze symmetrie maakt ons ook duidelijk dat 60 = 66 , 4 , 5  6 6 6 6 1 = 5 en 2 = 4 .

21.4

Bewijs door inductie

De driehoek van Pascal geeft ons een eenvoudig handvat dat leidt tot de binomiaalstelling. Wie immers (x + y)n uitschrijft, zoekt ook alle kortste paden bijeen. Een voorbeeld: (x + y)3 . Laten we dit uitschrijven: (x + y)3 = (x + y)(x + y)(x + y) = (xx + xy + yx + yy)(x + y) = xxx + xxy + xyx + xyy + yxx + yxy + yyx + yyy We zien hier dat er slechts één ’kortste weg’ is (in drie stappen) van de eerste naar de derde x en van de eerste naar de derde y. Er zijn echter drie verschillende wegen die (in drie stappen) langs de verschillende factoren x en y lopen: xxy, xyx en yxx alsmede xyy yxy en yyx. We kunnen hier dus schrijven dat:     3 3 3 3 3 (x + y) = xxx + xxy + xyy + yyy 0 1 2 3 hetgeen zich laat uitschrijven als x3 y 0 + 3x2 y 1 + 3x1 y 2 + x0 y 3 We zien hier al in dit specifieke geval dat geldt als n = 3 en k = 0:     n n k n n n n n−(k+1) k+1 n−(k+2) k+2 (x+y) = x y + x y + x y + xn−(k+3) y k+3 k k+1 k+2 k+3 hetgeen we kunnen veralgemeniseren naar n  X n n−k k x y k k=0

Zou dit nu voor elke n gelden? Laten we daarom eens beginnen met n = 0. We werken uit: (x + y)0 = 1 Als we dit nu in onze formule substitueren krijgen we: 0  X 0 k=0

0

x0−0 y 0

Laten we nu eens aannemen dat dit in het algemeen geldt voor n. Wat gebeurt er dan bij n + 1? 164


Dit betekent dat we vermenigvuldigen met (x + y): n  X n n−k k (x + y) · x y k k=0

ofwel

n  X n n−k k x· x y k

! y·

+

k=o

n  X n k=o

k

! x

n−k k

y

Dit is gelijk aan n  n  X n n+1−k k X n n−k k+1 x y + x y k k

k=o

k=o

We kijken nu naar het rechter lid van deze som. Als we deze nu van k = 1 naar n = 1 laten lopen krijgen we dezelfde vergelijking als we k + 1 vervangen door k en n − k door n − (k − 1) ofwel n + 1 − k. Uiteraard volgt hieruit dat de k in de binomiaalcoëfficiënt vervangen wordt door k − 1. Dan wordt de som met het gemodificeerde rechter lid n  n+1 X n n+1−k k X n x y + xn+1−k y k k k−1 k=o

k=1

De rekenregels van binomiaalcoëfficiënten zeggen ons dat (zie paragraaf 21.2)    n n n+1 + = k k−1 k De som wordt dus n+1 X n + 1 xn+1−k y k k k=0

hetgeen we bewijzen wilde. In principe geldt dit bewijs voor ∀n ∈ N. Newton heeft bewezen dat het binomium ook geldt voor ∀n ∈ R.1

21.5

Voorbeeld

Een voorbeeld voor een hogere macht, n = 5. (x + y)5       5 5−0 0 5 5−1 1 5 5−2 2 5 5−3 3 5 5−4 4 5 5−5 5 x y + x y + x y + x y + x y x y + 0 1 2 3 4 5       5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 5 5 5 x + x y+ x y + x y + xy 4 + y 0 1 2 3 4 5 (x + y)5 = x5 + 5x4 y + 10x3 y 2 + 10x2 y 3 + 5xy 4 + y 5 1 Er

is ook een generieke oplossing voor (x1 + x2 + x3 + ... + xr )n . Dan moeten we kijken naar de multinomiale coëfficiënt. Die zullen we hier niet behandelen.

165


21.6

De machtregel

Met het binomium kan ook de machtregel voor de afgeleide van xn worden gevonden via de definitie van de afgeleide. Volgens de definitie is de afgeleide van de functie f (x) = xn gelijk aan (x + h)n − xn h→0 h

f 0 (x) = lim

De teller (x + h)n − xn kunnen we nu uitwerken met behulp van het binomium.   n n 0 n n−1 h + n2 xn−2 h2 + .... + nn xn−n hn − xn 0 x h + 1 x lim h→0 h We vereenvoudigen enigszins: lim

n 2

xn + nxn−1 h +

h→0xn−2 h2 + .... + hn − xn h

De factoren xn en −xn vallen nu tegen elkaar weg: nxn−1 h + n2 xn−2 h2 + .... + hn lim h→0 h Nu kunnen we h uitdelen: lim nxn−1 +

h→0

n 2xn−2 h + .... + hn−1

Nu kunnen we de limiet berekenen. Alle termen behalve de eerste vallen nu weg, daar 01 tot en met 0n−1 altijd 0 is; derhalve blijft de limiet (en daarmee de afgeleide van xn ) over: f 0 (x) = nxn−1 hetgeen we ook al in paragraaf 12.6.5 op pagina 86 hadden bewezen.

166


Variabele Verhalen

167


168


Hoofdstuk 22

Waarom 1 6= 2 22.1

Inleiding

Ook al voordat Internet bestond werden mensen overspoeld met een gevarieerd palet aan onzin. Dat ging over topologisch amateurisme als “ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn koffer, dus ik pas in mijn koffer” tot aan meetkundige zotheid in de trant van “als ik een stap neem, moet ik eerst de helft nemen, dan de helft van de helft enzovoorts. De stap kan ik dus nooit voltooien”. De wiskunde van dat laatste verhaal hebben we al behandeld in het hoofdstuk over rijen en reeksen, en wordt nog eens uitgebreid in het hoofdstuk over Zeno, Achilles en de schildpad besproken. Het verhaal waar het hier over gaat is wat korter. Het zou gaan om een bewijs dat 1 = 2. We zijn benieuwd: laten we eens zien hoe dat in zijn werk gaat.

22.2

’Bewijs’

Stel: x = y. Dan geldt natuurlijk ook x2 = xy Laten we nu eens van beide zijden van het gelijkteken y 2 aftrekken: x2 − y 2 = xy − y 2 Ontbinden in factoren en buiten haakjes halen levert op (x + y)(x − y) = y(x − y) Nu delen we (x − y) uit beide delen en houden over x+y =y 169


waaruit volgt 2y = y dus hiermee zou aangetoond zijn dat 2=1

22.3

Vergelijkingen en delen door nul

Het is duidelijk dat de vergelijking 2y = y niet gelijk is aan 2 = 1. Er is hier gewoon sprake van een vergelijking. 2y = y betekent y = 0 en derhalve geldt ook dat x = 0. En dan klopt het hele verhaal van voor tot achter. Belangrijker echter is dat er in de vierde stap door (x − y) wordt gedeeld. Daar x = y betekent dit dat we door nul delen. We zullen in hoofdstuk 25 duidelijk uitleggen dat delen door nul leidt tot ofwel onbepaalde ofwel ongedefinieerde uitkomsten. Kortom: ”delen door nul is flauwekul”.

22.4

Tot slot

Dit is een rekentruc van het kaliber ”neem je verjaardag in gedachten, vermenigvuldig hem met vier, deel hem door twee en dan nog een keer”. Dan krijg je inderdaad weer je verjaardag. Het opvoeren van deze truc op feesten en partijen wordt dus niet aanbevolen bij mensen die een paar jaar middelbare school achter de rug hebben. Tenzij ze vergeetachtig of dronken zijn.

170


Hoofdstuk 23

Waarom 23.1

2 irrationaal is

Inleiding

Reductio ad absurdum. Als je aanneemt dat het waar is, leidt het je onverbiddelijk tot onmogelijke √ tegenstellingen. Niet alleen in de filosofie, maar ook in de wiskunde. 2 als rationaal getal is zo’n voorbeeld waar we deze bewijsvoering op los kunnen laten.

23.2

bewijs

√ Stel voor dat 2 een rationaal getal zou zijn. Een element van de verzameling Q; een getal dat derhalve als ratio uit te drukken is, bijvoorbeeld op deze wijze: √ a 2= b a Stel voor dat deze breuk b niet verder te vereenvoudigen is. Er geldt dan dat a en b geen gezamenlijke deler meer hebben: ze mogen dus niet beide even zijn. Dan hebben ze immers de deler 2 met elkaar gemeen en kunnen we de breuk nog verder vereenvoudigen. √ En 0 mogen ze ook al niet zijn want dan zijn we snel klaar: 2 6= 0, en delen door nul is flauwekul (zie hoofdstuk 25). Nu dat uit de weg is gaan we verder met √ a 2= b We kwadrateren beide zijden 2=

a2 b2

waaruit volgt dat a2 = 2b2 171


Nu weten we dat a2 een even getal is, daar het een tweevoud is. En omdat even getallen even kwadraten opleveren, en oneven getallen oneven kwadraten, is ook a een even getal. Er is nog niets aan de hand, want als b een oneven getal is kan onze vooronderstelling nog steeds opgaan. De eis was slechts dat ze beide niet even mochten zijn. Omdat a een even getal is, kunnen we het als een willekeurig tweevoud schrijven. Laten we kiezen voor a = 2c Nu kijken we wat dat voor gevolgen heeft, immers 2=

(2c)2 a2 = b2 b2

Deze breuk werken we uit en we krijgen 4c2 =2 b2 ofwel 2b2 = 4c2 b2 = 2c2 En nu blijkt dat ook b2 een tweevoud is en daarmee b een even getal. Zowel a als b is een even even getal, en daarmee is de breuk ab nog verder te vereenvoudigen. √ a 2= b levert een tegenstelling op en is daarom absurdum.

23.3

En

3 dan?

De bewijsvoering voor

3 volgt eenzelfde pad. √ a 3= b

dus 3=

a2 b2

en a2 = 3b2 Als b even is, dan zijn b2 en 3b2 eveneens even. Het betekent dat a en a2 even zijn. Op die wijze hebben a en b een gemeenschappelijke deler. Daaruit volgt dat b oneven moet zijn. Maar tevens volgt daaruit dat a ook oneven moet zijn. Immers: het kwadraat van een oneven getal is 172


oneven en het drievoud ook. Het kwadraat van een even getal is even, en een drievoud is ook hier weer even. We kunnen a, b dus schrijven als a = 2m + 1, b = 2n + 1 Nu substitueren we: (2m + 1)2 = 3(2n + 1)2 Uitgewerkt levert dat 4m2 + 4m + 1 = 12n2 + 12n + 3 4(m2 + m) = 12(n2 + n) + 2 ofwel 2(m2 + m) = 6(n2 + n) + 1 Nu blijkt dat de rechterkant oneven is maar de linkerkant√van de vergelijking even. Ook dat behoort tot de onmogelijkheden. 3 kan geen rationaal getal zijn.

23.4

En

q

2 3

dan?

√ √ Zowel 2 als 3 blijken irrationaal. Is hun √ quotiënt dan ook irrationaal? Die regel gaat echter niet op. Immers, 2 is irrationaal, maar √ 2 √ =1 2 en 1 is niet irrationaal. q 2 Het bewijs voor 3 moet dus dezelfde weg volgen. Ook hier komen we uiteindelijk weer uit op een reductio ad absurdum, waardoor we weten dat deze wortel eveneens irrationaal is.

23.5

Tot slot

Wie het principe beheerst, kan (ir)rationaliteit voor elke wortel uitrekenen. Maar dan geeft een zoekmachine als Wolfram Alpha meestal sneller uitsluitsel.

173


174


Hoofdstuk 24

De Gulden Snede 24.1

Inleiding

De Gulden Snede is bedacht in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Nee, niet het principe, maar de naam. De Griekse wiskundige Euclides van Alexandrië heeft er namelijk al druk aan gerekend en wellicht was de verhouding al veel langer bekend. De Gulden Snede geeft de verhouding tussen twee delen van een lijn als gelijk aan de verhouding tussen het grootste deel van die lijn en de gehele lijn. Met andere woorden: hebben we een lijn ABC met AB als kortste deel en BC als langste deel, dan moet gelden dat AB BC = BC AC AC De Gulden Snede is dan BC en wordt onder andere benaderd door twee opeenvolgende Fibonaccigetallen op elkaar te delen. Hoe groter de getallen, hoe beter de benadering.

Ter herinnering: de Rij van Fibonacci of Fibonaccireeks begint bij 0 en 1 en is vervolgens telkens de som van de twee voorgaande getallen. Dus: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 enzovoort. Er zijn nog meer mogelijkheden om het Gulden Getal of de Gulden Snede uit te rekenen of te benaderen, maar het komt in de buurt van 1, 61803398875. Traditioneel wordt het getal weergegeven met de Griekse letter φ. Het Gulden Getal is irrationaal, want niet als een eindige breuk uit te schrijven, maar wel algebraı̈sch, omdat het met passer en meetlat geconstrueerd kan worden. De meest eenvoudige methode om dat voor elkaar te krijgen bekijken we in de volgende paragraaf.

175


24.2

Bewijs

Figuur 24.1 gulden snede

Hierboven staat een√driehoek met zijden AE, AC en CE, die een lengte hebben van 1, 2 en 5, zoals in rood aangegeven. √ We weten nu dat EA = ED = 1 en BC = DC = 5 − 1, ofwel het verschil en DE. Hieruit volgt dat AB = AC − BC ofwel √ tussen CE √ 2 − ( 5 − 1) = 3 − 5. Deze lengtes zijn alle in groen weergegeven. We willen nu bewijzen dat AB BC = BC AC Dat levert niet veel problemen op. Er zou - na substitutie - moeten gelden √ √ 3− 5 5−1 √ = 2 5−1 hetgeen (via kruislings vermenigvuldigen) gelijk is aan √ √ √ (3 − 5) · 2 = ( 5 − 1) · ( 5 − 1) of 2(3 −

en derhalve geldt 6− ofwel

√ 5) = 5 − 2 5 + 1 √

5=6−

AB BC = BC AC

176

5


Hoofdstuk 25

Nul en flauwekul 25.1

Inleiding

Op de middelbare school leerde ik de onvergetelijke wijsheid ’delen door nul is flauwekul’. Een wijsheid die ter harte kan worden genomen. Maar waarom is de uitspraak correct? En zijn er verschillende vormen van flauwekul? We kijken daarom naar een aantal consequenties van het delen door nul, namelijk voor 00 en meer algemeen (of als x 6= 0) voor x0 .

25.2

Kunnen we finiëren?

x 0

en

0 0

uitrekenen of de-

Het zou zomaar kunnen dat we een definitie voor één van deze twee of zelfs beide delingen kunnen bedenken. Zo is de afspraak dat voor x 6= 0 geldt xx = 1. Waarom zou dat eigenlijk niet voor 00 kunnen gelden? Laten we eens kijken. We stellen nu het volgende voor: 0 =r 0 Op basis van de rekenregels mogen we nu kruislings vermenigvuldigen, zoals ab = dc gelijk is aan a · d = b · c. Laten we onze deling eens onderhanden nemen: 0 r = 0 1 Dit levert op r·0=1·0 of r·0=0 Dat levert warempel een valide vergelijking op als r = 1. Maar het probleem is natuurlijk direct duidelijk: de bovenstaande vergelijking geldt 177


voor elke willekeurige waarde die je voor r kunt bedenken. Met andere woorden: de deling 00 levert ieder antwoord op en is daarom onbepaald . En wat kunnen we zeggen over x0 ? Omdat we al een uitspraak over 0 0 hebben gedaan, kan hier niet anders gelden dan x 6= 0. Laten we dezelfde strategie volgen: x =r 0 r x = 0 1 dus r·0=1·x daaruit volgt x = r · 0 en dat is gelijk aan x = 0 Ook hier gaan we het schip in, omdat we met de expliciete voorwaarde x 6= 0 zijn begonnen, maar prompt uitkomen op x = 0. Zodra we in de wiskunde iets tegenkomen dat in tegenspraak met zichzelf is, dan valt er niets te definiëren. x0 is daarom niet ’onbepaald’ maar ongedefinieerd . Is er toch nog een beetje verschil in flauwekul.

25.3

Een andere benadering: limieten

Laten we het probleem 00 eens van een andere kant benaderen. Stel voor dat we zeer dicht naar de nul toegaan en dan kijken wat er gebeurt. Wellicht kan zo’n limietberekening iets opleveren. We proberen dan eigenlijk het volgende te berekenen: x lim x→0 x Als we nu een willekeurig aantal zeer kleine en steeds kleiner wordende gelijke getallen invullen, dan komen we telkens op 1 uit. Dus toch? Maar laten we eens naar deze limiet kijken: 0 x→0 x lim

Nu kun je invullen wat je wilt, de uitkomst zal altijd 0 zijn. De limiet kan natuurlijk niet zowel 0 als 1 zijn. En het kan nog erger. We kijken opnieuw naar deze, inmiddels goed bekende, functie: f (x) =

2x2 − 2x − 12 x−3

De oplossing voor f (3) = 00 . Zou de limietberekening hier 0 of 1 opleveren? De vergelijking is natuurlijk eenvoudig te ontbinden in (2x+4)(x−3) . x−3 Door het wegstrepen van x − 3 zien we dat de limiet naar 2x + 4 gaat. 178


Ook mogen we hier de regel van l’Hôpital toepassen (zie hoofdstuk 19 op pagina 119). Maar laten we het eens preciezer berekenen door een heel klein beetje aan 3 toe te voegen, namelijk ∆x. We substitueren dan 3 + ∆x voor 3. Vervolgens berekenen we de limiet voor ∆x → 0, zodat niemand ons van half werk kan beschuldigen. We vullen nu in: 2(3 + ∆x)2 − 2(3 + ∆x) − 12 ∆x→0 3 + ∆x − 3 lim

Wie alles stug buiten haakjes werkt en factoren tegen elkaar weg streept, komt tot de conclusie dat er maar heel weinig in de teller overblijft, en in de noemer nog minder: 2∆x2 + 10∆x ∆x→0 ∆x lim

Dit is zelfs nog verder te vereenvoudigen, en levert lim 2∆x + 10 = 10

∆x→0

op. Kortom, in drie voorbeelden is de waarde van veranderd. Het oordeel onbepaald blijft staan.

25.4

0 0

drie keer van grootte

Laatste poging: naar oneindig?

Dat delen door nul naar oneindig (∞) doet gaan is bij veel mensen een geliefde stelling. Nu hebben we al gezien dat x0 ertoe leidt dat x tegelijkertijd wel en niet gelijk is aan 0. Maar wat nu als we toch eens proberen 0 zeer dicht te benaderen? We berekenen dan voor x 6= 0 lim

r→0

x r

Laten we eerst kijken wat er gebeurt als x positief is. Hoe dichter we bij 0 komen, hoe kleiner de noemer en hoe groter de breuk: deze gaat inderdaad naar ∞. En als x negatief is dan gaat de breuk bij het naderen van 0 in de noemer naar −∞. Dat lijkt eenduidig. Helaas is ook hier een probleem. Van welke richting gaan we naar 0? Van de positieve kant of de negatieve kant? Dan volgen deze twee limieten: x lim r↓0 r x lim r↑0 r Als x positief is dan wordt eerste limiet (de limiet van boven of rechterlimiet) steeds groter richting +∞. Maar de tweede limiet (de limiet van onder of linkerlimiet) gaat, omdat de noemer negatief is, onverstoorbaar 179


naar −∞. Als x negatief is draaien de uitkomsten zich gewoon om: de rechterlimiet gaat dan richting −∞ en de linkerlimiet richting +∞. Ook hier is de uitkomst zowel het een als het ander: +∞ en tegelijkertijd −∞. Conclusie: ongedefinieerd is weer bevestigd.

25.5

Tot slot

Delen door nul is een veelvoud aan flauwekul.

180


Hoofdstuk 26

Zeno’s wedstrijd als wiskundige paradox 26.1

Inleiding

Bijna iedereen kent het verhaal van de schildpad die Achilles uitdaagde voor een hardloopwedstrijd. Het verhaal is verzonnen door Zeno van Eleia en wordt meestal als breinbreker gebruikt op feestjes en partijen. Vrijwel niemand zal de goede oplossing kunnen bedenken, en het is nog maar de vraag of onze goede oplossingen ook de goede oplossing van Zeno en zijn Griekse medefilosofen zou zijn. Nog veel minder mensen kennen de achtergrond van deze paradox(en).

26.2

Zeno van Eleia

Zeno van Eleia leefde in de vijfde eeuw voor Christus in het zuiden van Italië, dat in die tijd Grieks was. Er is weinig over hem bekend; slechts Plato spreekt kort van hem. Zeno was een aanhanger van het Eleianisme van de filosoof Parmenides. Er werd gefluisterd dat Zeno in zijn jonge jaren zeer liefdevolle banden onderhield met Parmenides, maar dat terzijde. Dit is een wiskundetraktaat, geen roddelrubriek. Parmenides was van mening dat alles wat wij om ons heen zagen een illusie was. Die illusie ontsprong uit wat hij ’het ene’ noemde, iets dat statisch en onveranderlijk was. Alle beweging die wij zagen was een projectie van het ene. Zijn tegenstanders gingen echter uit van het ’vele’: de natuur was opgebouwd uit een oneindig aantal onderdelen, die samen de realiteit vormden. In werkelijkheid was de discussie nog veel gecompliceerder, want de oude Grieken stonden niet voor niets bekend als bijzonder vaardige filosofen. Maar laten we het bij deze uitleg houden.

181


Zeno nu verdedigde zijn leermeester tegen alle aanvallen. Hij bracht daarbij een aantal zeer intelligente paradoxen in stelling, die wij heden ten dage nog kennen als ’paradoxen van Zeno’. Waarom waren het paradoxen, schijnbare tegenstellingen? Niet omdat Zeno zijn gehoor wilde trakteren op een verjaardagsdialoog waar slechts weinigen op te wachten zitten. Hij wilde de tegenstanders van Parmenides duidelijk maken dat hun idee (alles is opgebouwd uit ’het vele’) tot bizarre inconsequenties zou leiden. Bekend zijn de paradoxen van Achilles en de schildpad, de vliegende pijl, de dichotomie en de twee lopers in het stadion. Ik beperk me tot de eerste, die in feite een versie van de dichotomie is. Het meest opmerkelijke is dat het meer dan 2000 jaar heeft geduurd voor de wiskunde en natuurkunde de problemen behoorlijk hebben kunnen oplossen. Dat gebeurde in de 17e eeuw door de natuurkundige oplossingen van Newton over beweging (de vliegende pijl, de twee lopers) en als gevolg van de ontwikkeling van integraalrekening door Newton en Leibniz (Achilles en de schildpad en de dichotomie). Nogmaals, het is de vraag of Zeno de antwoorden geaccepteerd zou hebben, want de filosofie van de Grieken bevatte talloze diepere lagen die wij enigszins zijn kwijtgeraakt. Zelfs nu zijn er nog mensen die de oplossing in twijfel trekken: een groter compliment kan Zeno niet krijgen. Maar wat de paradoxen betreft ben ik overtuigd van het gelijk van het ’tegenbewijs’. Veel mensen stellen dat dit probleem niet wiskundig maar filosofisch is. Dat kan waar zijn, maar Zeno maakte - zonder dat hij dat zich waarschijnlijk realiseerde - van zijn problemen mathematische constructies. En daarom mag de wiskunde claimen de oplossing te bieden. Een oplossing die heel simpel is. De korte of de lange versie? Uitstekend, de lange versie.

26.3

Achilles en de schildpad

Achilles werd uitgedaagd door de schildpad voor een hardloopwedstrijd. Achilles accepteerde met de woorden dat de schildpad kansloos was. De schildpad erkende dat hij veel langzamer liep, en dat Achilles hem dus bij de start best een voorsprong kon gunnen. Achilles zag hierin geen bezwaar en ging akkoord. De schildpad stelde vervolgens triomfantelijk vast dat hij de wedstrijd al had gewonnen. Immers, Achilles kon weliswaar de voorsprong met gemak overbruggen, maar in de tussentijd zou de schildpad alweer verder zijn gelopen. Daarop moest Achilles dit nieuwe verschil weer overbruggen. Daar weer aan het eind gekomen was de schildpad inmiddels wéér verder. Dit spel zou zich oneindig herhalen en Achilles, zo beweerde de schildpad, kon weliswaar steeds dichterbij komen maar hem nooit inhalen en voorbijlopen. Achilles zag het probleem en gaf zijn verlies toe. De schildpad had, zonder een meter te lopen, de wedstrijd gewonnen. Omdat iedereen wel begreep dat de schildpad gewoon voorbij gelopen 182


zou worden was het volgens Zeno duidelijk dat de theoretici van het ’vele’ het fout hadden en de Eleianisten het bij het rechte eind hadden. Immers, als zijn tegenstanders gelijk zouden hebben zou Achilles nooit de schildpad inhalen. Daar hij dit wel zou doen was dit het bewijs van de onzin van de theorie van de tegenstanders. Die tegenstanders hadden geen weerwoord. Maar had Zeno daarmee gelijk? Geenszins, maar briljant was zijn argumentatie wel.

26.4

Rijen en reeksen

26.4.1

De rekenkundige rij

Om Zeno van repliek te dienen moeten we eerst weten wat rijen en reeksen in de wiskunde zijn. Rijen en reeksen worden ook beschreven in hoofdstuk 11 op pagina 61. Om niet terug te hoeven bladeren herhalen we de uitleg hier in een wat meer beschrijvende vorm. Een rij is een verzameling getallen met elementen waartussen een onderlinge relatie bestaat. Die rij kan bijvoorbeeld 1,4,7,10,13,16 zijn. We zien dat deze rij ontstaat door elk voorgaand getal met 3 te vermeerderen. De som van deze getallen is: Sn = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 = 51 Sn betekent ’de som van n factoren’. In deze som zijn dit er 6. n is hier dus gelijk aan 6. Bovenstaand voorbeeld is een zogenoemde partiële som van een rekenkundige rij. Bij ieder voorgaand getal wordt een vast getal opgeteld, dat het volgende getal oplevert. Stel voor dat we 3 blijven toevoegen tot we een oneindig aantal factoren hebben,dan noemen we deze rij een reeks, en schrijven hem als ∞ X

(a + 3n) als n ∈ N

n=0

P Hier staat: we berekenen de som (de grote Griekse letter sigma is het somteken) van alle getallen die als volgt tot stand komen: het eerste getal a wordt vermeerderd met 3 · n, waarbij n achtereenvolgens elk opeenvolgend getal van de verzameling van natuurlijke getallen is - tot in het oneindige (schrijf ’oneindig’ als het teken ∞, het zogenoemde lemniscaat). De verzameling natuurlijke getallen (N) bestaat uit alle gehele, positieve getallen vanaf 0. Als we dat invullen (met a = 1) en uitschrijven staat er dus (1 + 0) + (1 + 3) + (1 + 6) + (1 + 9) + (1 + 12) + (1 + 15) + .. enzovoort; en dat is ook wat bovenaan de pagina voor de eerste zes cijfers uitgeschreven staat. Zonder dat verder te bewijzen ziet het er naar uit dat deze som oneindig groot is. Deze reeks noemen we daarom divergent. Een oneindige reeks die een eindig antwoord oplevert, omdat hij nooit boven een bepaalde waarde uitkomt en deze oneindig dicht nadert, noemen we convergent. 183


26.4.2

De meetkundige rij

Er zijn veel soorten rijen en reeksen met vaak zeer fraaie namen: meetkundig, harmonisch, hyperharmonisch, alternerend, binomiaalreeks, taylorreeks, enzovoort. Een veel voorkomende rij is de eerstgenoemde, de meetkundige rij. Deze rij bestaat uit een opeenvolgend aantal getallen waarvan elk element met een vast product vermenigvuldigd wordt om het volgende getal te krijgen. De oneindige optelling van deze rij heet de meetkundige reeks. Officieel zeggen we dat het quotiënt (de deling) van twee opeenvolgende termen een constante is (de zogenoemde reden, zie hieronder). Voorbeeld van een meetkundige rij is 1,3,9,27,81,243. Hierbij wordt elk getal achtereenvolgens met 3 vermenigvuldigd. De bijbehorende partiële som is dan ook: Sn = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364 Ook in dit geval zijn er weer n = 6 termen. Willen we deze rij tot in het oneindige doorzetten, dan hebben we weer een reeks en luidt de omschrijving conform de bovenstaande formulering ∞ X

3n als n ∈ N

n=0

Hier staat dat het eerste getal 1 wordt vermenigvuldigd met 3, dan met 3· 3, dan met 3·3·3, dan met 3·3·3·3 en ga zo maar door. (Het puntje tussen de drieën is het door wiskundigen gebruikte vermenigvuldigingsteken; 3 · 3 = 3 x 3) Deze vermenigvuldigingen korten we af omdat het machten van drie zijn. Eerst 3, dan het kwadraat, dan de derdemacht, dan de vierde macht enzovoort. Dat schrijven we als 31 , 32 , 33 , 34 . 31 is de eerste macht van 3 en is een ingewikkelde manier om 3 te schrijven. Je hebt ook 30 , de nulde macht. De nulde macht is voor ieder getal gelijk aan 1. Dat is de reden dat we hier (opnieuw) met 0 beginnen. Immers, het eerste getal van de som is 1.De nulde macht 30 is natuurlijk per definitie gelijk aan 1. Met deze formulering kunnen we de som van een meetkundige rij in algemene termen uitschrijven. We noemen dan de eerste term in de rij a en het product waarmee a vermenigvuldigd wordt r. Deze letter is de afkorting van reden. Men zegt: de reden van de reeks is ... in ons voorbeeld 3. De partiële som kun je dus schrijven als Sn = a + ar + ar2 + ar3 + ..... + arn−1 In de laatste term is de exponent van de reden één minder dan het totaal aantal termen n. Immers, alle termen worden vermenigvuldigd met een macht van de reden, behalve de eerste a. Je zou kunnen zeggen dat deze a met r0 wordt vermenigvuldigd, maar dat vermelden is ongebruikelijk, omdat r0 volgens de definitie 1 is, ongeacht de waarde van r. Nu gaan we weer een oneindig aantal termen optellen. We schrijven dit weer als 184


een enkelvoudige som in de inmiddels bekende vorm, de reeks ∞ X

arn als n ∈ N

n=0

26.5

Limieten

Maar hoe bereken je nu een som met een oneindig aantal factoren? Daar hebben de wiskundigen in de loop der jaren (bijna 2000 jaar na Zeno) een oplossing voor bedacht. Dit noemden zij limietberekening. Als je de bovenstaande som met de factor 3 erin zou willen optellen tot het zesde getal, bereik je eigenlijk een finish, een limiet. Dat schrijven we als volgt: lim

n→6

n X

3n als n ∈ N

n=0

Omdat we in de rest van dit verhaal alleen maar uitgaan van n als natuurlijk getal zullen we de toevoeging als n ∈ N verder weglaten. Natuurlijk zijn we niet beperkt in het aantal termen dat we bij elkaar willen optellen, al zijn het er oneindig veel. Dat hoeft niet speciaal tot oneindig grote antwoorden te leiden. Integendeel, sommige reeksen bewegen in de richting van heel normale waarden. Andere reeksen groeien echter alleen maar door. Als n → ∞ en dat geen eindig antwoord oplevert, dan zegt men dat de reeks divergeert. Is er wel een eindig antwoord, dan convergeert de reeks.

26.6

Zeno, Achilles, de schildpad en een convergerende limiet

Een hele verhandeling over wiskunde, maar het helpt ons wel eenvoudig de oplossing te vinden van het probleem waar Zeno ons voor stelde met zijn hardloopwedstrijd tussen Achilles en de schildpad. We mogen aannemen dat de twee hardlopers over de gehele afstand met gelijke snelheid lopen. Er zit dan een vaste verhouding tussen de twee snelheden. Laten we nu eens uitgaan van de veronderstelling dat Achilles de schildpad 900 meter voorsprong wilde geven. Stel nu ook eens dat de schildpad tien keer zo langzaam loopt als Achilles. De getallen mogen anders zijn, de redenatie blijft echter gelijk. Als Achilles nu de eerste 900 meter heeft gelopen, is de schildpad inmiddels 90 meter verder ( 900 10 ). Heeft Achilles die afstand weer overbrugd, dan is de schildpad opnieuw 9 meter uitgelopen ( 90 10 ). Na die 9 meter 9 weer te hebben geslecht, is de schildpad weer 0,90 meter verder ( 10 ), 185


enzovoorts, tot in het oneindige. Laten we dat eens even schrijven als de reeks ∞ X

900 ·

n=0

1 10n

Als we dat tot in het oneindige doorzetten moeten we dus de limiet weten van de reeks. Is deze oneindig groot, dan kan Achilles het vergeten. Als het echter niet het geval is, haalt hij de schildpad gewoon in en gaat hem vervolgens voorbij. Dus: lim

n→∞

n X

900 ·

n=0

1 10n

Gaat Achilles de schildpad inhalen? Nee, zegt Zeno. Wat beweert hij nu eigenlijk? Zeno beweert dat de som van een oneindig aantal factoren een oneindig antwoord zal geven. Hij deelt daarbij de werkelijkheid op in een oneindig aantal onderdelen. Maar zijn die onderdelen eigenlijk wel echt? De werkelijkheid is continu; we zien geen streepjes in de lucht die de werkelijkheid in kleine stukjes verdeelt. Dus Zeno construeert een wiskundig model van de werkelijkheid. En dat is de reden dat we zijn bewering dus met een wiskundig model mogen weerleggen.

26.7

De som van de meetkundige reeks

Hoe berekenen we deze som? Daarvoor gaan we terug naar een eerder genoemde definitie. De hardloopwedstrijd is te formuleren als een meetkundige reeks. Daarvoor gold de algemene formule ∞ X

arn

n=0

en daarvan moeten we de limiet berekenen, dus lim

n X

n→∞

arn

n=0

Wie op de middelbare school heeft opgelet zal met die limiet weinig moeite hebben. Tenzij hij of zij - net als 99 procent van de andere exleerlingen - dat allemaal weer glad vergeten is. Het bewijs is niet ingewikkeld. Laten we de rij eens uitschrijven zoals we dat al eerder hebben gedaan, dus als partiële som tot n. Sn = a + ar + ar2 + ar3 + ..... + arn−1

186


Nu vermenigvuldigen we elk van de factoren in deze partiële som met de reden r. Dan krijgen we dus: r · Sn = ar + ar2 + ar3 + ar4 ..... + arn−1 + arn Nu zetten we deze twee sommen onder elkaar en berekenen we het verschil. Bij het aftrekken vallen alle termen tussen de a in de bovenste vergelijking en de arn in de onderste vergelijking weg. Alleen de eerste en laatste term blijven over. We krijgen dan een handzame formule: Sn = −r · Sn = Sn − r · Sn =

a

+ ar2 + ar2

+ ar ar

+ ar3 + ar3

+ ... + ...

a

+ arn−1 + arn−1

+arn −arn

Deze formule kunnen we vereenvoudigen door links van het gelijkteken de Sn buiten haakjes te brengen: Sn (1 − r) = a − arn Verdere vereenvoudiging is mogelijk door links en rechts te delen door (1 − r). Links blijft dan Sn over. Dat mag onder één voorwaarde: r mag niet gelijk zijn aan 1, want dan resulteert een deling door nul, en ”delen door nul is flauwekul”. We krijgen dan voor r 6= 1 het volgende resultaat, dat de algemene formule is voor het berekenen van iedere willekeurige som van een partiële, meetkundige som. (r 6= 1) Sn =

a − arn indien r 6= 1 1−r

Het is de moeite waard om deze breuk te splitsen: Sn =

arn a − 1−r 1−r

Het splitsen heeft twee voordelen. Allereerst is het eerste lid geheel onafhankelijk van n. Dat leidt tot een tweede voordeel als we het tweede lid bekijken. Immers, we willen nu de limiet gaan berekenen voor n → ∞ het oneindig aantal steeds korter wordende afstanden dat Zeno beschreef. Laten we kijken wat er gebeurt met het tweede lid als de absolute waarde van de reden kleiner dan 1 is (|r| < 1). ’Absoluut’ betekent de positieve waarde. Is r negatief, dan is de absolute waarde de positieve waarde. (Deze formulering vindt zijn oorsprong in de vectormeetkunde; hiermee kan de lengte van een vector (’pijl’) worden aangegeven.) Als |r| < 1 en we kijken naar het tweede lid van de vergelijking dan zien we dat, als we de limiet hiervoor berekenen, de teller naar 0 gaat en daarmee de breuk naar 0: arn =0 n→∞ 1 − r lim

187


Immers, wie een getal kleiner dan 1 (bijvoorbeeld een breuk zoals onze 1 10 uit ons rekenvoorbeeld) met zichzelf blijft vermenigvuldigen, maakt het steeds kleiner en uiteindelijk nadert het 0. Dat is bij ons het geval. Wat is de a en de r of reden in deze som? We gebruiken de getallen uit ons voorbeeld. a = 900 (de eerste afstand in 1 , want de schildpad meters die Achilles moest overbruggen) en r = 10 loopt 10 keer zo langzaam als Achilles. We kunnen dus de som van alle onderdelen die Achilles achter de voeten moet krijgen om de schildpad in te halen simpelweg formuleren als: lim

n→∞

a 1−r

Zoals reeds gesteld is de breuk onafhankelijk van n; we hoeven slechts rekening te houden met a = 900 (meter, de eerste voorsprong van de 1 schildpad op Achilles) en r = 10 , de verhouding tussen de snelheid van Achilles en de schildpad). Willen we dus de som berekenen van alle afstanden, dan vullen we in: 10 900 1 = 9 · 900 = 1000 meter. 1 − 10 Kort en goed, na 1000 meter haalt Achilles de schildpad in en loopt hem vervolgens voorbij. Loopt Achilles als een ware atleet 18 km/h (5 m/s) dan haalt hij de schildpad (die dan 1,8 km/h loopt, ook niet mis voor Stoffel) na 200 seconden in, ofwel na 3 minuten en 20 seconden. Deze limiet convergeert dus naar 1000 meter. Meer algemeen: omdat de schildpad altijd langzamer loopt dan Achilles, zal de reden r altijd kleiner zijn dan 1 en elke willekeurige som (met elke willekeurige afstand en elke willekeurige snelheid) altijd eindig zijn.

26.8

Tot slot

Zeno ging uit van de veronderstelling dat de som van een oneindig aantal factoren een oneindig (groot) antwoord oplevert. Dit was niet alleen in de filosofie maar ook in de wiskunde een reëel probleem. Onderschat Zeno dus niet. Hij formuleerde ideeën over oneindigheden die erg relevant waren en zijn. Wij stellen echter vast: die oneindige som heeft wel degelijk een eindig antwoord. De wiskunde is (evenals de filosofie) niet stil blijven staan en heeft nagedacht over oneindigheden. Hoe passen we dit soort oneindige “toestanden” in het wiskundige raamwerk? Voor een aantal mensen zijn de gevonden oplossingen nog steeds moeilijk te bevatten. De wiskunde heeft het opgelost door het systeem te baseren op een aantal zeer strikte 188


regels. Als op basis van die regels fenomenen accuraat verklaard kunnen worden of gebeurtenissen precies voorspeld, dan kun je stellen dat de formele regels intern samenhangend en logisch zijn, en daarom tot samenhangende en logische resultaten zullen leiden. Een voorbeeld. We denken weer aan een limietsituatie. We naderen 1 zo dicht mogelijk, laten we zeggen met behulp van 0, 9999..., ofwel 0, 9, dus voorzien van een oneindig aantal negens. Het lijkt erop dat 0, 9999.... kleiner is dan 1. Maar is dat ook zo? Laten we de rekenregels er eens op toepassen. We stellen 0, 9999.... = x met een oneindig aantal negens achter de komma. We vermenigvuldigen dit getal met 10: 9, 9999.... = 10x Achter de komma bevinden zich nog steeds evenveel negens als in de oorspronkelijke x. Er komt immers geen 0 achter aan de rij bij: de rij is echt voorzien van een oneindig aantal negens. Nu rekenen we het verschil uit tussen de twee getallen: -

9,9999.... 0,9999.... 9

= = =

10x −x 9x

We zien dat 9x = 9 ofwel x = 1, en daarom geldt dat 10x = 10 en x = 1. Meer precies voor onze oplossing: 0, 9999.... = 1. Zo is ook een limietsituatie tot een goed eind te brengen. “Oneindig dicht” bij een getal betekent in de wiskunde “het is gelijk aan het getal”. Hoe zeer Zeno daar ook zijn bedenkingen bij mocht hebben gehad. Mijn voorstel is overigens om op verjaardagen de korte versie van de oplossing te gebruiken: de som van al die afstanden mag dan oneindig veel elementen hebben, de som zelf is eindig. Limietberekening en zo. Laten we Zeno er maar niet meer mee lastig vallen.

189


190


Hoofdstuk 27

De Formule en Identiteit van Euler 27.1

Inleiding

De Formule van Euler is geen merkwaardig brouwsel en de Identiteit van Euler komt niet uit de psychoanalyse. Leonhard Euler, het Zwitserse wiskundegenie uit de 18e eeuw dat niet alleen Basel wiskundig onveilig heeft gemaakt, maar ook Sint-Petersburg, is het meest bekend van het getal e. De karakteristieken van dit getal waren al eerder bekend, onder andere bij sommige leden van de contemporaine wiskundefamilie Bernouilli. Euler onderzocht het getal verder en noemde het e “omdat de andere letters op waren”. Kortom, e verwijst volgens Euler niet naar de afkorting van (e)ulers getal. We zullen het maar zo laten. Het getal e zagen we verschijnen bij het fenomeen rente-op-rente en is gedefinieerd als 1 e = lim (1 + )n n→∞ n en bij benadering geldt e ≈ 2, 71828182845905.... De functie ex en de inverse functie ln(x) komen bijzonder vaak voor bij het beschrijven van processen van alledag. Of het nu renteberekening is, temperatuurdaling van vloeistof, bevolkingsgroei volgens Malthus en Verhulst, noem maar op, ex en ln(x) zijn erbij. Het is dus niet verwonderlijk dat de wiskundigen erg intensief naar deze functies en het onderliggende grondtal e keken; wie met deze functies rekent lijkt soms wel eens aan de knoppen van het bestaan te draaien. Voordat we verder ingaan op de betekenis van de twee termen de Formule van Euler en de Identiteit van Euler moeten we eerst nog twee zijsprongen maken naar de imaginaire en complexe getallen, en naar de betekenis van poolcoördinaten. 191


27.2

Complexe getallen

Bij het oplossen van bepaalde vergelijkingen, bijvoorbeeld vergelijkingen die een derdemacht bevatten, bestaat de mogelijkheid uit te komen op wortels uit negatieve getallen. Lang geleden gaf dit veel ergernis, waardoor besloten werd een uitbreiding in te voeren waardoor wortels uit negatieve getallen toch gedefinieerd konden worden. Zo ontstond het getal i, waarvoor geldt i2 = −1 Zo kon bijvoorbeeld de wortel uit −4 worden berekend, immers √ √ −4 = 4i2 = 2i Het getal i en al zijn veelvouden, zowel positief als negatief, noemen we de verzameling imaginaire getallen. De verzameling wordt aangeduid met een verzamelingssymbool I. Waar plaatsen we de imaginaire getallen op de getallenlijn? Van links naar rechts zijn alle plaatsen in beslag genomen door de reële getallen uit de verzameling R. De oplossing kan worden geconstrueerd door de imaginaire getallenlijn loodrecht op de reële getallenlijn te zetten. Beide assen snijden elkaar bij 0. Dat heeft een onverwacht gevolg, daar we nu beschikken over een vlak. In het vlak kunnen reële en imaginaire getallen bij elkaar komen, en worden voorgesteld als vectoren vanuit het punt 0. Figuur 27.1 illustreert dat.

Figuur 27.1 complexe getallen, vectorconstructie

Wie 3 stappen naar rechts gaat en 2i stappen naar boven, komt op het punt 3 + 2i uit, aangegeven door de vector vanuit 0. Dergelijke combinaties van reële en imaginaire getallen heten complexe getallen. Het 192


symbool voor deze verzameling is C. Complexe getallen zijn om dezelfde reden ontstaan als alle andere aanvullende verzamelingen, van N naar Z, van Z naar Q, van Q naar R, van R naar I en (niet helemaal) tenslotte van I naar C en tenslotte naar H. Stel voor dat we in N de vergelijking x + 2 = 4 willen oplossen. Dat is geen probleem, want x = 2 en een element van de verzameling. Maar wat nu als we x+2=0 willen oplossen? Nu hebben we Z nodig voor de oplossing x = −2. We lossen nu 3x + 2 = 0 op in Z. Dat is niet mogelijk. We hebben nu Q nodig waardoor we kunnen oplossen met x = − 32 . We lossen x2 = 2 op in Q. Opnieuw hebben we √ een probleem, tenzij we R introduceren en kunnen oplossen met x = 2. De volgende stappen zijn natuurlijk te verwachten: los x2 = −4 op in R, en we zien onmiddellijk dat we de verzameling I nodig hebben, namelijk x = 2i. En tot slot proberen we x2 −2x+2 = 0 op te lossen in I. Onmiddellijk is duidelijk dat dit niet in I maar wel in C mogelijk is, namelijk x2 − 2x + 2 = 0 voor x = 1 ± i. Op deze wijze worden alle opeenvolgende problemen in de ’kleinere’ verzameling opgelost door toepassing van een oplossing uit de ’grotere’ verzameling. Daarmee zijn de imaginaire en complexe getallen dus een logische volgende stap geweest in de wiskunde. Complexe getallen worden zeer vaak gebruikt in praktische toepassingen. Rekenen met complexe getallen is niet veel anders dan rekenen met gewone getallen. Wie (3 + 2i) + (2 + 4i) uitrekent komt gewoon uit op 5 + 6i, ofwel het met kop en staart aan elkaar leggen van de twee vectoren. Op vermenigvuldigen gaan we in bij het onderdeel poolcoördinaten. Een volgende uitbreiding van de getallenverzameling gaat van C naar H. Dit zijn de zogenoemde quaternionen. Deze quaternionen zijn een zelfde soort uitbreiding van de complexe getallen als de complexe getallen dat zijn van de reële getallen. Hier gaan we niet van een ééndimensionale getallenlijn naar een plat vlak, maar van een plat (tweedimensionaal) vlak naar een vierdimensionale ruimte. Quaternionen hebben een grote praktische toepasbaarheid. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in 3D grafisch ontwerp, bij het positioneren van industriële robotarmen, of het manoeuvreren van ruimtevaartuigen, omdat er driedimentionale rotaties en verplaatsingen mee kunnen worden berekend. De verzameling van quaternionen wordt geschreven als H en de getallen worden geschreven als a + bi + cj + dk en er geldt i2 + j 2 + k 2 = ijk = −1. Er zijn zelfs nog meer getalsverzamelingen, zoals de uitbreiding van

193


de quaternionen naar de octonionen, de verzameling O, geschreven als a + bi + cj + dk + el + f il + gjl + hkl, en zelfs de sedenionen (S), een 16-dimensionale algebra. Voor deze uitbreidingen betaal je wel een prijs, omdat er bepaalde eigenschappen verloren gaan, zoals commutativiteit en associativiteit. Laten we ons hier beperken tot het complexe vlak.

27.3

Poolcoördinaten

Laten we eens kijken naar de eigenschappen van de vector die 1 aangeeft in het complexe vlak. Deze ligt plat op de x-as, vanuit het punt (0, 0) naar het punt (1, 0). Dit is in de volgende figuur links getekend. De vector heeft dus een lengte van 1. Laten we nu 1 volgens de gewone rekenregels vermenigvuldigen met het imaginaire getal i. De uitkomst is natuurlijk i. We zien de rode vector recht omhoog staan in de richting van i. Wie i opnieuw vermenigvuldigt met i komt op i2 uit, ofwel −1. De vector wijst nu in de richting van −1. Nogmaals vermenigvuldigen met i brengt ons bij −i uit, loodrecht naar beneden. En nog een laatste keer vermenigvuldigen brengt de vector weer op zijn oorspronkelijke plaats, immers, −i · i = −i2 = 1.

Figuur 27.2 draaivermenigvuldigen

Wie de getallen in het complexe vlak dus vermenigvuldigt, ziet dat ze onder invloed van de imaginaire component een draaiing maken. Dit is rechtsboven weergegeven. Kortom, vermenigvuldigen met een imaginair getal is draaien over een hoek. Wie twee vectoren met i of een veelvoud van i vermenigvuldigt telt de hoeken bij elkaar op. Onder invloed van de reële component is vermenigvuldigen natuurlijk hetzelfde als optellen: de lengte van de vector wordt ’kop-staart’ verlengd. Deze bewerking heet

194


draaivermenigvuldigen, waarbij de hoeken die de vectoren in het complexe vlak met elkaar maken moeten worden opgeteld, en de lengte van de vectoren (de reële component Re) met elkaar moeten vermenigvuldigd. De vectoren hebben hun oorsprong in 0, 0, de pool. We kunnen echter nog meer zeggen over de lengte van de vector r en de hoek die de vector maakt met de reële as. Daarvoor kijken we naar de volgende illustratie.

Figuur 27.3 poolcoördinaten

De cirkel is de eenheidscirkel. De lengte van de vector is derhalve r · 1 = r. Kijken we nu naar de lengte van de reële component, dan is deze uiteraard r · cos θ. De lengte van de imaginaire component is r · i sin θ. De vector is dus weer te geven als r(cos θ + i sin θ) Deze notatie gaat dus niet uit van cartesiaanse coördinaten, maar van coördinaten vanuit de pool (0, 0i) naar punt z = (a, bi), inclusief de draaiing over een bepaalde hoek θ. Op deze wijze worden complexe getallen als poolcoördinaten weergegeven. Voor alle punten waarvoor geldt dat r(cos2 θ + i sin2 θ) = 1 geldt natuurlijk dat r = 1. Deze punten liggen derhalve op de eenheidscirkel. Gewapend met deze kennis kunnen we nu overstappen naar de formule van Euler, en de Identiteit van Euler.

195


27.4

Afleiding formule

Laat z een complex getal zijn, dus z ∈ C. Dan kan ez worden geschreven als ez = ea+ib Hieruit volgt dat ea+ib = ea · eib Nu geldt eveneens dat eib ∈ C We kunnen eib dus schrijven als eib = x + iy Als eib = x + iy dan geldt e−ib = x − iy en geldt dus ook eib e−ib = (x + iy)(x − iy) ofwel e0 = 1 = x2 + y 2 Met eib = x + iy en x2 + y 2 = 1 weten we nu dat eib op de eenheidscirkel ligt. Daaruit volgt dat we eib kunnen schrijven als poolcoördinaten: eib = cos θ + i sin θ Wat is nu de verhouding tussen b en θ? We kijken naar de afgeleiden van beide functies en behandelen deze zoals we functies in R behandelen. Het is de vraag of functies op dezelfde wijze aangepakt mogen worden in C, maar we strijken over ons hart en doen het gewoon. Als nu f (b) = eib dan is f 0 (b) = eib · i = ieib En als f (θ) = cos θ + i sin θ dan is f 0 (θ) = − sin θ + i cos θ = i(cos θ + i sin θ) We zien dat voor beide functies en hun afgeleide geldt f 0 (x) = if (x) De functies veranderen dus op dezelfde wijze. Omdat f (0) voor beide functies gelijk is, namelijk 1, betekent dit dat, daar de functies dezelfde stijging vertonen, de functiegrafieken aan elkaar gelijk moeten zijn. Derhalve moet gelden eiθ = cos θ + i sin θ Voor θ = π geldt dan eiπ + 1 = 0 196


ook wel de Identiteit van Euler genoemd, volgens velen de mooiste wiskundige formule, omdat deze zowel e, π, i, 1 als 0 bevat. Toch kunnen we het verhaal hier niet laten ophouden. Ook al is deze identiteit naar Euler vernoemd, hij was er niet de ontdekker van. Dat was Roger Cotes, die in zijn korte leven (hij werd slechts 34 jaar oud) samenwerkte met niemand minder dan Isaac Newton. Maar Roger Cotes is vergeten, en Euler is er met zijn ontdekking vandoor gegaan. Het leven is hard.

27.5

Afleiding met de Taylorreeks

27.5.1

Brook Taylor, trillende snaren en de Taylorreeks

Taylor was een 18e-eeuwse Engelse wiskundige. Zijn voornaam was nu eens geen George, John of Isaac, maar Brook. Een welkome afwisseling. Brook Taylor deed onderzoek naar trillingen van snaren. Hoe kon je die goed beschrijven? Op basis hiervan kunnen we gevoegelijk aannemen dat Taylor zich druk heeft gemaakt over de goniometrische functies sin(x) en cos(x), gezien de perfecte visualisatie van een trillende snaar. Het alternerende gedrag van de sinus/cosinusfunctie laat zich ook beschrijven als een alternerende machtreeks die naar Taylor is genoemd, de Taylorreeks. Voeg daar nog eens de afgeleide functies aan toe en we hebben al snel drie functies in het vizier: de eerdergenoemde sin(x) en cos(x), maar ook de functie ex . De eerste twee vanwege het alternerende karakter, en het feit dat de afgeleiden van deze functies eindeloos in elkaar kunnen worden uitgedrukt: sin(x) → cos(x) → − sin(x) → − cos(x) → sin(x) enzovoort. Met betrekking tot de functie ex kunnen we er onmiddellijk het zwijgen toe doen (maar dat doen we uiteraard niet): deze functie zien we gedurende zijn lange leven tijdens het differentiëren nooit veranderen: f (x) = ex , f 0 (x) = ex , f 00 (x) = ex , f 000 (x) = ex , f 0000 (x) = ex enzovoort. Laten we deze afgeleiden in het volgende verhaal vervangen door f (1) , f (2) , f (3) , f (4) enzovoort, om het iets handzamer te maken. Maar de uitkomst blijft hetzelfde, ex wordt nooit ouder en trekt nooit andere kleren aan.

27.5.2

De analytische functies sin(x), cos(x) en ex

Elke functie die oneindig differentieerbaar op zijn domein is, wordt een analytische functie genoemd. Als het gaat om een complexe functie wordt merkwaardig genoeg de benaming holomorf gebruikt. De functies 197


sin(x), cos(x) en ex zijn dus analytische functies, en met een complexe component holomorf. De reeks waarmee Brook Taylor beroemd werd, de Taylorreeks, is in staat een oneindig vaak differentieerbare functie te omschrijven als een machtreeks, waarmee de afgeleide van een waarde a kan worden benaderd. De reeks is voor deze waarde a te omschrijven als f (x) = f (a) +

f (2) (a) f (3) (a) f (1) (a) (x − a) + (x − a)2 + (x − a)3 + ... 1! 2! 3!

Daarmee wordt de uiteindelijke omschrijving f (x) =

∞ X f (n) a (x − a)n n! n=0

waarbij f (n) a de n-de afgeleide is van de functie f (x) in het punt a. Hierbij is f (a) in de eerste omschrijving natuurlijk de afgeleide van de nulde orde, ofwel de functie zelf. Denk erom: 0! = 1. Als het bijzondere geval a = 0 geldt, dan spreekt men van een Maclaurinreeks, die al een keer in het hoofdstuk over rijen en reeksen genoemd is. We kunnen nu de drie functies sin(x), cos(x) en ex benaderen met en uitschrijven als een Taylorreeks. Als eerste nemen we de functie sin(x) onder handen. We kijken naar de ontwikkeling van de functies rond a = 0; we spreken hier dus officieel van een maclaurinreeks. Daarin geldt: a = 0 zodat x − a = x. Omdat sin(0) = 0 en − sin(0) eveneens, blijven in ons voorbeeld alleen de even factoren over; de eerste, derde, vijfde, en iedere verdere oneven factor is 0. Denk erom: de oneven factoren zijn de even machten, de even factoren zijn de oneven machten: sin(x) =

cos(0) − cos(0) 3 cos(0) 5 − cos(0) 7 x+ x + x + x + ... 1! 3! 5! 7!

ofwel x−

x3 x5 x7 + − + ... 3! 5! 7!

Voor cos(x) geldt natuurlijk precies het omgekeerde: Alle even termen bevatten nu ± sin(0) en vallen dus weg. We blijven achter met de oneven termen, dus de even machten: cos(0) +

− cos(0) 2 cos(0) 4 − cos(0) 6 x + x + x + ... 2! 4! 6!

ofwel 1−

x2 x4 x6 + − + ... 2! 4! 6! 198


Als laatste komt ex aan de beurt. Deze functie uitschrijven is simpel: e0 +

e0 e0 e0 e0 e0 e0 e0 x + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + ... 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!

ofwel 1+x+

27.5.3

x2 x3 x4 x5 x6 x7 + + + + + + ... 2! 3! 4! 5! 6! 7!

Van analytisch naar holomorf

We hebben nu achtereenvolgens de Maclaurinreeksen van drie functies bepaald: x3 x5 x7 sin(x) = x − + − + ... 3! 5! 7! cos(x) = 1 −

x4 x6 x2 + − + ... 2! 4! 6!

x3 x4 x5 x6 x7 x2 + + + + + + ... 2! 3! 4! 5! 6! 7! Wie deze drie in deze volgorde bekijkt, ziet al snel overeenkomsten. De de eerste twee functies bevatten (op wat min-tekens na) bij elkaar de termen van de derde functie. Met plus en min valt te manipuleren, en wel met het getal i, waarvan we weten dat i2 = −1, i3 = −i, i4 = 1 en we kunnen doorgaan tot in het oneindige. We denken onmiddellijk terug aan onze poolcoördinaten: ex = 1 + x +

cos θ + i sin θ Laten we eens kijken wat er gebeurt als we ex vervangen door eiθ . eiθ = 1 + iθ +

(iθ)3 (iθ)4 (iθ)5 (iθ)6 (iθ)7 (iθ)2 + + + + + + ... 2! 3! 4! 5! 6! 7!

We werken nu de machten uit en krijgen eiθ = 1 + iθ +

−θ2 −iθ3 θ4 iθ5 −θ6 −iθ7 + + + + + + ... 2! 3! 4! 5! 6! 7!

Nu groeperen we alle reële delen aan de linkerkant en alle imaginaire delen aan de rechterkant: eiθ = (1 +

θ4 −θ6 −iθ3 iθ5 −iθ7 −θ2 + + + ...) + (iθ + + + + ...) 2! 4! 6! 3! 5! 7!

Nu even de mintekens nog op orde: eiθ = (1 −

θ2 θ4 θ6 iθ3 iθ5 iθ7 + − + ...) + (iθ − + − + ...) 2! 4! 6! 3! 5! 7! 199


en tot slot de i buiten haakjes: eiθ = (1 −

θ2 θ4 θ6 θ3 θ5 θ7 + − + ...) + i(θ − + − + ...) 2! 4! 6! 3! 5! 7!

en het is duidelijk dat eiθ = cos θ + i sin θ

27.6

Afleiding met complexe integraal

We kunnen de uitgangspunten die we hebben gebruikt bij onze eerste afleiding inzetten voor een nog simpeler ‘bewijs’. Daartoe gebruiken we een complexe integraal. Weten we dat we een willekeurig complex getal z kunnen schrijven als poolcoördinaten: z = cos θ + i sin θ dan is de afgeleide functie dz = (− sin θ + i cos θ)dθ waarvan we reeds zagen dat we deze konden schrijven als dz = i(cos θ + i sin θ)dθ ofwel dz = izdθ Brengen we nu alle termen netjes bijeen op de juiste plek dan krijgen we de volgende differentiaalvergelijking dz = idθ z Nu integreren we beide zijden ˆ

dz = z

ˆ idθ

ln(z) = iθ en dus z = eiθ daar z = cos θ + i sin θ concluderen we nu dat eiθ = cos θ + i sin θ en eiπ = −1 dan wel eiπ + 1 = 0 200


27.7

Bonus: meer complexe schrijfwijzes

Er is een extra voordeel aan de formule van Euler. We weten nu tevens dat complexe getallen te schrijven zijn op verschillende manieren, namelijk z = x + iy z = r(cos θ + i sin θ) z = reiθ Nog een extra reden om zijn (of Roger Cotes’) formule prachtig te vinden.

201


202


Hoofdstuk 28

Raakvlak, Gradiënt en Laplaciaan 28.1

Inleiding

In hoofdstuk 18 hebben we geconstateerd dat kennis over een functie niet alleen gebaat is bij zijn eerste afgeleide, maar ook bij tweede en derde afgeleiden. Gaf de eerste afgeleide ons informatie over de verandering van een functie in een punt f (x), zo bleek de tweede afgeleide informatie te verschaffen over al dan niet lokale maxima en minima. Met andere woorden: bij welke functiewaarden zal er geen verandering optreden en de tweede afgeleide daarmee gelijk aan 0 zijn? Wie zich uit het tweedimensionale vlak begeeft en hogere dimensies betreedt maakt geen gebruik meer van afgeleiden in de bovenstaande zin van het woord. De afgeleide van een functie in het platte vlak is een scalair, een getalswaarde. In hogere dimensies wordt dit concept echter veralgemeniseerd door de toepassing van vectoren. Wie een afgeleide van een drie- of meerdimensionale functie berekent, krijgt een vector als resultaat. Deze vector, die nog steeds de verandering aangeeft, wordt een gradiënt genoemd.

28.2

Raakvlak

We tekenen een eenvoudige driedimensionale figuur: een bol. Deze is in figuur 28.1 afgebeeld en heeft de functievergelijking: p f (x, y, z) : x2 + y 2 + z 2 = 1 √ √ Het punt (x0 , y0 , z0 ) met coördinaten ( 12 2, ( 12 2, 0) bevindt zich op het boloppervlak. We controleren dat door de coördinaten in de functievergelijking in te vullen, waaruit blijkt dat de vergelijking klopt. 203


Figuur 28.1 bol: f (x, y, z) :

p x2 + y 2 + z 2 = 1

We willen nu het raakvlak in dit punt berekenen. Hoe moeten we ons het raakvlak voorstellen? Een eenvoudig idee is om de vector die vanuit de oorsprong door dit punt gaat orthogonaal op het raakvlak te laten staan. We kunnen echter ook het raakvlak construeren door naar de volgende figuur te kijken. √ In√figuur 28.2 zijn drie vlakken getekend √ die alle√door het punt ( 12 2, ( 12 2, 0) gaan: de snijvlakken x = 12 2,y = 12 2 en z = 0.

Figuur 28.2 snijvlakken voor x, y, z

Bekijken we nu de snijlijnen van deze vlakken met de bol dan is het ∂ ∂ duidelijk dat we de met behulp van de partiële afgeleiden1 ∂x , ∂y en ∂ ∂z de complete afgeleide functie in dit punt (x0 , y0 , z0 ) kunnen bereke1 Voor

de techniek van het partieel differentiëren zie hoofdstuk 14

204


nen. figuur 28.3 zien we de drie vlakken samenkomen in het punt √ In √ ( 12 2, ( 12 2, 0); het is het snijpunt van het groene, witte en gele vlak.

Figuur 28.3 snijpunt van drie snijvlakken

De functievergelijking van het raakvlak heeft dus de volgende eigenschappen: f (x, y, z) → ax + by + cz = 0 √ √ Hoe kunnen we er nu zeker van zijn dat het punt ( 21 2, ( 12 2, 0) in dit vlak ligt? Laten we de vergelijking daarom zo opstellen dat we hier een garantie voor hebben. We vormen de vergelijking om tot a(x − x0 ) + b(y0 ) + c(z0 ) = 0 Vullen we nu de coördinaten in, dan zijn we altijd zeker dat deze vergelijking klopt. Nu rest ons nog de waarde van a,b, en c te berekenen. Hiervoor hadden we reeds vastgesteld dat we hier de partiële afgeleiden voor moesten berekenen van f (x, y, z) : √ 2 1 2 2 = 1 in het punt x +y +z

(x0 , y0 , z0 ):

√ ∂f = 2x0 = 2 ∂x0 √ ∂f b= = 2y0 = 2 ∂y0

a=

c=

∂f = 2z0 = 0 ∂z0 205


We kunnen nu de vergelijking van het raakvlak, uitschrijven als √ √ √ √ f (x, y, z) → 2(x − 21 2) + 2(x − 21 2) + 0 = 0 Ofwel

√ √ f (x, y, z) → x 2 + y 2 − 2 = 0

Figuur 28.4 raakvlak (paars) met snijvlakken

Figuur 28.5 raakvlak (paars, een slag gedraaid)

Halen√we nu √ de hulpsnijvlakken weg dan blijven de bol en het raakvlak in ( 12 2, 12 2, 0) over. (Fig. 28.5)

28.3

Gradiënt

In twee dimensies heeft de raaklijn in een punt dus de richtingscoëfficiënt die te bepalen valt met de afgeleide. In drie dimensies heeft een raakvlak in een punt een gradiënt. In nog hogere dimensies spreken we over een raakruimte en een gradiënt.

206


De richtingscoëfficiënt van een raaklijn geeft de richting aan in welke mate de functie verandert in een bepaald punt. Dat kan stijgen en dalen zijn. De gradiënt die iets vergelijkbaars voor een punt op een lichaam in meer dimensies. Maar welke richting moeten we eigenlijk uitkijken? De gradiënt is daarom gedefinieerd als de vector die de richting aangeeft waarin de functie het sterkst varieert; daarnaast geeft het ook nog de grootte van de variatie aan. De gradiënt van een functie wordt geschreven met behulp van de operator nabla:  ∂F ∂F ∂F , , ∇F = ∂x ∂y ∂z in dit geval dus een vector in drie dimensies. Algemeen kan de gradiënt dus worden geschreven als een n-dimensionale vector  ∂F ∂F ∂F , , ... ∇F = ∂x1 ∂x2 ∂xn Voor de goede orde zij vermeld dat er ook alternatieve vectornotatie kan worden gebruikt   ∇F =

∂F ∂x  ∂F  ∂y ∂F ∂z

De gradiënt is dus een vector, en de gradiënt van de bovenstaande bol in elk willekeurig punt laat zich dus schrijven als    3  ∂  √ 2 12 2 2 2 2 −2 −x(x + y + z ) x +y +z ∂x      ∂   √ 2 1 2 2  = −y(x2 + y 2 + z 2 )− 23  ∂y  x +y +z    ∂ 3 √ 2 12 2 2 2 2 −2 ∂z −z(x + y + z ) x +y +z

28.4

Laplaciaan

Maar we kunnen ons nog meer herinneren uit hoofdstuk 18, zoals het nut van de tweede afgeleide. Daarmee konden we lokale en absolute minima en maxima mee vaststellen. Wat gebeurt als we de afgeleide van de gradiënt bekijken. Meer precies: wat betekent dat? De gradiënt is een vector, en heeft dus een richting en een grootte, de norm. In twee dimensie zagen we dat de tweede afgeleide ons iets vertelde over de verandering van de afgeleide zelf. Als de waarde van de afgeleide niet veranderde ten opzichte van zijn directe omgeving dan was die verandering gelijk aan nul. Ook in hogere dimensies kunnen we dit toepassen. Door te kijken in hoeverre de gradiënten in de omgeving van een gegeven punt veranderen is aan te geven of we ons in een lokaal of absoluut minimum of maximum bevinden als de tweede afgeleide gelijk aan nul is. 207


Is de tweede afgeleide kleiner dan nul, dan betekent dit dat de gradiënten om het punt heen sneller naar beneden wijzen dan in het punt zelf; is de tweede afgeleide groter dan mul dan geldt het omgekeerde. Is de tweede afgeleide gelijk aan nul, dan verandert er niets aan de stijgings- of dalingssnelheid: in de zeer nabije omgeving: deze blijft constant. De tweede afgeleide in hogere dimensies wordt de Laplaciaan genoemd. De Laplaciaan of Laplace-operator wordt geschreven als een omgekeerde nabla, gelijk aan de Griekse hoofdletter delta, en soms als een nabla in het kwadraat, om aan te geven dat de operator twee keer achter elkaar wordt uitgevoerd: ∂2F ∆ = ∇2 = ∂x2 Omdat de Laplaciaan een getalsmatige verandering aangeeft is het resultaat een scalair en geen vector. Dit is te onthouden door de Laplaciaan te beschouwen als het inproduct van twee vectoren: de gradiënt maal de gradiënt, dus ∇ · ∇F en het inproduct van twee vectoren is een scalair.

28.5

De harmonische functie

Wie de Laplaciaan van de gradiënt in een bepaald punt berekent bekijkt dus in hoeverre de gradiënten van de punten in de omgeving zich gedragen. Simpel gezegd: een tweede maal partieel differentiëren levert de Laplaciaan op. We kijken naar de volgende vergelijking: 1 f (x, y, z) = p 2 x + y2 + z2 In figuur 28.6 is te zien dat het een vlak is met een lichte deuk in het midden.

Figuur 28.6 f (x, y, z) = √

208

1 x2 +y 2 +z 2


We berekenen de Laplaciaan. Hiervoor hadden we reeds berekend wat de gradiënt van deze functie was (al was daar de restrictie f (x, y, z) = 1). Om de Laplaciaan te verkrijgen berekenen we de tweede afgeleide:  3  ∂F  2 2 2 −2 −x(x + y + z ) ∂x    ∂F  · −y(x2 + y 2 + z 2 )− 23  ∂y   ∂F 3 − 2 2 2 ∂z −z(x + y + z ) 2 We berekenen nu alle partiële afgeleiden en bedenken dat we hier met een inproduct te maken hebben. Het gaat een ellenlange vergelijking worden, waarbij we product-, macht- en kettingregel moeten toepassen:  3  ∂F  2 2 2 −2 −x(x + y + z ) ∂x    ∂F  · −y(x2 + y 2 + z 2 )− 23  = ∂y   ∂F ∂z

3

−z(x2 + y 2 + z 2 )− 2 3

5

3

5

3

5

−(x2 + y 2 + z 2 )− 2 − 3x2 (x2 + y 2 + z 2 )− 2 −(x2 + y 2 + z 2 )− 2 − 3y 2 (x2 + y 2 + z 2 )− 2 −(x2 + y 2 + z 2 )− 2 − 3z 2 (x2 + y 2 + z 2 )− 2 ofwel 3

5

5

5

−3(x2 +y 2 +z 2 )− 2 −3x2 (x2 +y 2 +z 2 )− 2 −3y 2 (x2 +y 2 +z 2 )− 2 −3z 2 (x2 +y 2 +z 2 )− 2 Wie alles onder dezelfde noemer brengt houdt over: −3(x2 + y 2 + z 2 ) + 3x2 + 3y 2 + 3z 2 p (x2 + y 2 + z 2 )2 (x2 + y 2 + z 2 ) en de laatste uitwerking laat ons zien dat de teller op nul uitkomt. Derhalve geldt ∆f (x, y, z) = 0 Naar analogie van het platte vlak hebben we hier een bijzondere situatie gevonden: de tweede afgeleide is altijd nul, hetgeen betekent dat de gradiënten in de zeer nabije omgeving van ieder punt gemiddeld gelijk blijven. Er zijn meer functies waarvoor de Laplaciaan gelijk aan nul is. Deze functies worden harmonische functies genoemd. Wie naar analytische en holomorfe functies kijkt (zie pagina 191 en verder) zal dit begrip vaak tegenkomen.

209


28.6

Tot slot

Met de opgedane kennis keren we nog even kort terug naar het raakvlak. Willen we deze situatie in generieke zin definiëren, dan kunnen we raaklijnen, -vlakken en -ruimtes als vectorruimtes opvatten. Op deze wijze kunnen we de aanpak beschrijven voor een ongelimiteerd aantal dimensies. Beschouwen we (x, y, z, ....) als vector   x y  x= z ... als invoer van f (x, y, z, ...) (let op de vet geschreven x; dit is een conventie die in dit geval wordt geprefereerd boven ~x) dan kunnen we de functie schrijven als f (x). De berekening van de partiële afgeleiden kunnen we dan beschouwen als het berekenen van de gradiënt ∇. Het raakvlak moet altijd door punt p heen gaan. In punt p zelf kunnen we - onafhankelijk van het aantal dimensies - de vergelijking dan schrijven als f (x) = f (p) + ∇fp · (x − p) Dit proces heet lineariseren omdat de functie in het punt benaderd wordt door een lineaire functie te creëren.

210


Hoofdstuk 29

Over de som van alle natuurlijke getallen 29.1

inleiding

Er zijn video’s op YouTube die meer dan een miljard keer bekeken zijn. Meestal zijn het muziekvideo’s. Filmpjes met wiskundige onderwerpen zijn minder populair. Toch is er een video die al miljoenen keren bekeken is en een wiskundig onderwerp heeft. De video is te vinden op het kanaal van Numberphile. “Numberphile” betekent zoiets als “Getal-o-fiel”. De Engelse video’s worden gepresenteerd door professionele natuuren wiskundigen. Daarom is te verwachten dat de gegeven uitleg klopt. Maar Numberphile veroorloofde zich éénmaal om een video te maken over een spectaculair onderwerp waarmee ze dachten veel kijkers te trekken. Die missie blijkt geslaagd. Het onderwerp is “de som van alle natuurlijke getallen (1+2+3+4+ 1 5 + ..) is − 12 ”. Van diverse kanten is er kritiek gekomen op de aanpak van Numberphile. Door het regulariseren (we komen daar uiteraard op terug) van deze divergente reeks te behandelen als een eindproduct van een paar eenvoudige optelsommen ging volgens velen zoveel nuance verloren dat hun uitleg het verhaal alleen maar onduidelijker zou maken. Hier nemen we ook regelmatig een loopje met de nuance, maar Wiskundige Varia is dan ook zeker niet miljoenen keer gedownload. Laten we eens kijken of we van het verhaal van Numberphile chocola kunnen maken.

29.2

De Numberphile-methode

Allereerst kijken we naar de in de video gevolgde methode. Deze begint met de som S van alle natuurlijke getallen (behalve 0) en introduceert twee alternerende hulpreeksen S1 en S2 : 211


S= S1 = S2 =

1 1 1

+2 -1 -2

+3 +1 +3

+4 -1 -4

+5 +1 +5

+6 -1 -6

+7 +1 +7

+8 -1 -8

+... +... +...

Nu kijken we eerst naar de somreeks S1 en constateren dat 1 − S1 = 1 − (1 + 1 − 1 + 1 − +1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ...) en als we de haakjes wegwerken houden we opnieuw S1 over: 1 − S1 = S1 Daaruit volgt, aldus de video, dat 2S1 = 1 ofwel S1 =

1 2

Nu bekijken we de somreeks S2 , die eveneens alterneert: S2 = +S2 = 2S2 =

1

-2 1 -1

1

+3 -2 +1

-4 +3 -1

+5 -4 +1

-6 +5 -1

+7 -6 +1

-8 +7 -1

+... +... +...

We zien nu dat 2S2 = S1 en daar S1 =

1 2

volgt nu dat S2 =

1 4

Wat overblijft is de laatste stap, waar S en S2 van elkaar worden afgetrokken: S= −S2 = S − S2 =

1 1

+2 -2 4

+3 +3

+4 -4 +8

+5 +5

+6 -6 +12

+7 +7

+8 -8 +16

+... +... +...

We kunnen de factor 4 buiten haakjes halen S − S2 = 4(1 + 2 + 3 + 4 + ...) waarop te zien is dat tussen haakjes S overblijft: S − S2 = 4S Vanaf hier is het simpele algebra: 3S = −S2 ofwel S = − 31 S2 . Daar S2 = 14 S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + ... = − 31 · 212

1 4

1 = − 12


Dat ziet er wonderbaarlijk (en verraderlijk) uit. Mag dat zomaar? Ongedefinieerde reeksen bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken? Een somreeks van positieve, gehele getallen die divergeert naar oneindig op deze manier te laten uitkomen op een negatieve breuk? Het antwoord blijkt gecompliceerd te zijn. Enerzijds gaat het over de bovenstaande methode, en daarvoor geldt: nee, dat mag niet zomaar. Tegelijkertijd geldt voor de uitkomst van de som ook “ja, die is te verklaren en heeft een betekenis”. Allemachtig. Dat voorspelt niet veel goeds.

29.3

Wat is een som?

Op het eerste gezicht lijkt de definitie van een som eenvoudig. Tel alle elementen één voor één bij elkaar op en bepaal wat de uitkomst van deze optelling is. In veel gevallen zal deze werkwijze goed uitpakken. Maar wat te denken van de som 1 2

+

1 4

+

1 8

+

1 16

+

1 32

+ ...

Deze som heeft een oneindig aantal factoren. Het is onmogelijk al deze elementen bij elkaar op te tellen: het zou een oneindige tijd duren om dat voor elkaar te krijgen. Toch herkennen we deze som. Wie één stap doet zal eerst de helft van de stap afleggen, dan de helft van de resterende helft, dan de helft van de helft van de helft, enzovoort. We weten ook wat er gebeurt: de stap wordt afgemaakt, de som is gelijk aan 1. De reeks convergeert, maar om het convergentiepunt vast te stellen zullen we onze definitie van “som” moeten uitbreiden met de begrippen limiet en infinitesimaal . Laten we kijken naar het volgende getal x: 0, 999999......... Dit getal heeft een oneindig aantal negens achter de komma. Halen we een negen weg, dan blijft er een oneindig aantal negens over. Oneindig min één is oneindig. Nu vermenigvuldigen we dit getal met 10. De decimale plaats schuift een plaats op, het aantal negens achter de komma blijft oneindig. Het resultaat is 10x: 9, 999999......... We trekken nu de twee getallen van elkaar af. Elk van de negens achter de komma is aftelbaar, ze zijn één op één aan elkaar te koppelen. 10x = x= 9x = x=

9, 999999... 0, 999999... 9 1 213


Hieruit blijkt dat 0, 999999... = 1. Omdat het eerste getal 1 infinitesimaal dicht genaderd is, zijn de twee aan elkaar gelijk. Zo is ook de som van de stap met ∞ X 1 =1 n n→∞ 2 n=1

lim

tot een goed eind te brengen. Het is tevens in overeenstemming met de waarneming. Wie een stap neemt beëindigt deze ook en blijft niet eeuwig bezig. Als we dit begrip van sommatie hanteren is er meer mogelijk zonder dat dit tot tegenstrijdige antwoorden leidt. Het sommatiebegrip is zelfs nog verder uit te breiden.

29.4

De Grandi-reeks en Cesàrosommatie

Laten we langzaam maar zeker terugkeren naar onze Numberphile-video. De eerste hulpsom die gebruikt werd was de alternerende reeks 1 − 1 + 1 − 1 − 1 + 1 − 1 − 1 + 1 − 1 − 1 + 1 − ... Deze somreeks heet de Grandi-reeks, vernoemd naar de Italiaanse monnik Guido Grandi die de reeks in het begin van de 17e eeuw bestudeerde. Als we kijken naar de partiële sommen of deelsommen, dan zien we dat deze alterneren tussen 1 en 0. Optellen in de meest simpele vorm is niet mogelijk en ook de limiet laat zich niet zomaar vinden. Laten we daarom een onwetenschappelijke benadering kiezen. We stellen de somreeks voor als een golfbeweging die alterneert tussen 0 en 1. De golf laten we van ons af bewegen tot hij ver bij ons weg is. Wie nu in de verte tuurt ziet de golf nog een heel klein beetje bewegen in de buurt van een punt. Dat punt is een 21 , want het ligt precies tussen de twee uiterste waarden in. Nu zeggen we dat de reeks zich beweegt in de richting van 21 . Op deze manier hebben we de som niet als een eenvoudige sommatie gedefinieerd, maar als een trend. Cesàrosommatie lijkt ook een beetje op het vinden van een trend: hoe ontwikkelt de som zich? Cesàro was een wiskundige uit de negentiende eeuw. Zijn sommatiemethode kijkt naar de gemiddelde toename van de deelsommen van een reeks. We passen dit principe toe op de Grandireeks. De deelsommen zijn 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0... Nu kijken we naar de toename van de deelsommen. We behouden dus elk van de deelsommen en tellen er de volgende factor bij op. Dat levert ons deze reeks op: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5... 214


Nu berekenen we het gemiddelde van ieder van de deelsommen: 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , ...

en we zien dat de gemiddelde groei van deze reeks convergeert naar Onze eerste aanname was zo gek nog niet.

29.5

1 2.

De Grandi-reeks en analytische voortzetting

We zijn nog niet klaar met de Grandi-reeks en definiëren een functie f (x) = 1 + 2x + 4x2 + 8x3 + 16x4 + 32x5 .... Dit is een somreeks vermomd als functie, namelijk f (x) =

∞ X

2n x

n=0

Kiezen we nu x = − 21 , dan zien we dat we de Grandi-reeks als uitkomst krijgen. Onder normale omstandigheden stellen we vast dat de functie hier ongedefinieerd is. Ook als we bijvoorbeeld x = 1 kiezen, krijgen we een divergente somreeks met 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + .... Het is duidelijk dat we een domeinrestrictie moeten toepassen: Df =< − 21 , 12 > We analyseren de functie en zien dat we 2x buiten haakjes kunnen halen. f (x) = 1 + 2x(1 + 2x + 4x2 + 8x3 + 16x4 ...) Nu bijt de functie zich in zijn eigen staart: f (x) = 1 + 2xf (x) We delen beide zijden door f (x). Dat is toegestaan omdat de functie binnen ons domein gewoon gedefinieerd is. f (x) 1 − 2xf (x) = f (x) f (x) Enige algebraı̈sche manipulaties later houden we over f (x) =

1 1 − 2x

De gevolgde methode heet analytische voortzetting en de resulterende functie heet een functionaalvergelijking. De nieuwe functie dient zich 215


precies te gedragen als de oorspronkelijke functie, maar heeft een aantrekkelijke extra. Zo is met uitzondering van x = 12 de functie over het hele domein van R gedefinieerd, dus ook op plekken waar de oorspronkelijke functie niet mocht komen. Uiteraard kunnen we de verleiding niet weerstaan en kijken wat er gebeurt met de waarde x = − 12 , die ons in de oorspronkelijke functie de Grandi-reeks opleverde: f (− 12 ) =

1 1 1)= 2 1 − (2 · − 2

Ook hier weer blijkt een uitbreiding van het begrip “som” binnen het wiskundige raamwerk een consistent antwoord op te leveren. Hoe valt de samenhang tussen dit antwoord en een ongedefinieerde, eeuwig tussen 0 en 1 alternerende somreeks te duiden? Een mogelijke uitleg is dat de functionaalvergelijking ons vertelt wat de oorspronkelijke functie zou doen als deze zich buiten zijn domein zou mogen begeven. Het blijkt dat het verband nog verder gaat dan dat. Ook in de fysieke wereld kunnen situaties voorkomen waarin ongedefinieerde reeksen opduiken; door analytische voortzetting kunnen ze toch een waarde toegekend krijgen. Het toekennen van waardes aan ongedefinieerde somreeksen en oneindigheden via dergelijke uitbreidingen van het begrip “som” heet ook wel regularisatie. Vooral in de natuurkunde en dan met name in de kwantummechanica wordt deze methode veel gebruikt. De antwoorden die worden verkregen met behulp van geregulariseerde somreeksen geven correcte eindwaarden en zorgen derhalve voor een correcte beschrijving van de werkelijkheid.

29.6

Nog een alternerende reeks, een Cesàrosom en een functionaalvergelijking

Het wordt hopelijk langzaam maar zeker duidelijk wat Numberphile op het oog had. Laten we daarom onze zoektocht vervolgen en de tweede, alternerende somreeks bekijken. Die somreeks was 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6 + 7 − 8 + ... Een snel onderzoek laat zien dat de som snel in de richting van +∞ en −∞ gaat. We zoeken uit of ook deze somreeks de regulariseren valt; ofwel met een Cesàrosommatie ofwel met een functionaalvergelijking (of misschien met allebei). De deelsommen zijn 1, −1, 2, −2, 3, −3, 4, −4, 5, −5, ... Nu berekenen we de deelsommen en de gemiddelde groei van die partiële sommen: 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, ... 216


en 1 2 3 4 5 1 , 0, 3 , 0, 5 , 0, 7 , 0, 9 , 0, ...

Dat lijkt ons niets op te leveren, ook al zien we de gemiddelde groei alterneren tussen 0 voor de oneven elementen en 12 voor de even elementen in de rij. Zijn we iets op het spoor? Zou deze reeks ook in de richting van het midden van die twee, namelijk 14 te regulariseren zijn? We herhalen de operatie met 1 2 3 4 5 1 , 0, 3 , 0, 5 , 0, 7 , 0, 9 , 0, ...

en berekenen opnieuw de deelsommen van deze reeks: 36 312 312 1, 1, 53 , 53 , 36 15 , 15 , 105 , 105 , ...

en als we nu kijken naar de gemiddelde groei blijkt deze naar Zo is de 21e term van deze rij 0, 31.

1 4

te gaan.

Nu proberen we eveneens een functionaalvergelijking te vinden. Die toveren we omwille van de omvang van dit hoofdstuk gedeeltelijk uit de hoed. Allereerst de functie f (x) = 1 − 2x + 3x2 − 4x3 + 5x4 − ... Nu geldt voor f (1) dat we onze oorspronkelijke reeks terugkrijgen. Maar ook deze functie heeft een domeinrestrictie, en f (1) is ongedefinieerd. Met dat in het achterhoofd vermenigvuldigen we de bovenstaande functie met (x + 1)2 = (x2 + 2x + 1) Dit is de “hoge hoed”. We berekenen (1 − 2x + 3x2 − 4x3 + 5x4 − ...)(x2 + 2x + 1) Dat levert ons x2 +2x+1−2x3 −4x2 −2x+3x4 +6x3 +3x2 −4x5 −8x4 −4x3 +5x6 +10x5 +5x4 −.... Nu vegen we alle termen zoveel mogelijk bij elkaar, en het blijkt dat slecht 1 overblijft, dus (1 − 2x + 3x2 − 4x3 + 5x4 − ...)(x + 1)2 = 1 En nu kunnen we de oorspronkelijke functie schrijven als functionaalvergelijing 1 1 − 2x + 3x2 − 4x3 + 5x4 − ... = (x + 1)2 Ook deze functionaalvergelijking geeft ons weer een inkijk in hoe de oorspronkelijke functie zich buiten zijn domein gedragen zou. We substitueren: 1 f (1) = = 14 (1 + 1)2 Met die uitkomst is duidelijk waar de geregulariseerde som van de tweede hulpreeks uit de Numberphilevideo vandaan komt. 217


29.7

Uitbreiding voor de definitie van de som 1+2+3+4+...?

Wellicht kan de Cesàrosommatie ons helpen bij het vinden van een geregulariseerde som voor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + .... Maar een poging daartoe strandt helaas. De gemiddelde groei van de partiële sommen convergeert niet, maar gaat ook naar +∞. We moeten dus op zoek naar een andere methode om deze somreeks fatsoenlijk gedrag aan te leren. Daartoe kijken we eerst naar twee functies in het complexe vlak die een belangrijke rol in getaltheorie spelen.

29.7.1

De Riemann zetafunctie

We verlaten de regularisatie tijdelijk en kijken naar twee functies die veel met elkaar te maken hebben. Deze functies zijn vooral onderwerp van onderzoek bij de zoektocht naar het gedrag van priemgetallen. We hebben het over de Riemann zetafunctie. Dit is een functie in het complexe vlak en ziet er als volgt uit: ζ(s) =

∞ X

n−s

n=1

De variabele s is dus een complex getal: s = a + bi Als de reële component groter is dan 1 (dus Re(s) > 1) dan is de Riemann zetafunctie gedefinieerd; voor R(s) ≤ 1 is de functie ongedefinieerd. De Riemann zetafunctie is vernoemd naar de briljante Duitse wiskundige Bernhard Riemann. Riemann leefde in de negentiende eeuw. Hij is niet oud geworden. Veertig jaar oud stierf hij aan tuberculose. Zijn naam is vooral bekend vanwege de zogenoemde ”Riemann hypothese”, die samenhangt met dit onderwerp en veronderstelt dat alle zogenoemde niettriviale nulpunten van de zetafunctie te vinden zijn op de lijn Re(s) = 12 . Deze nulpunten hangen samen met de verdeling van priemgetallen. De zetafunctie was al eerder bekend: ook Leonhard Euler heeft er mee gerekend. Hij vond een verband met priemgetallen dat we in hoofdstuk 30 zullen afleiden. Het uitgangspunt van de Riemann hypothese laat direct zien dat ook hier de wiskunde gezocht heeft naar meer uitgebreide methodes om een som te berekenen. Immers, als voor de nulpunten Re(s) = 12 geldt, dan bevinden we ons in een gedeelte van de functie waar deze niet gedefinieerd is. Laten we nu eens voorzichtig kijken of we een verband kunnen vinden tussen de Riemann zetafunctie en de video van Numberphile. Daartoe bestuderen we een paar waarden van de Riemann zetafunctie, waarbij

218


we ons beperken tot de reële component. ζ(1) =

∞ X

n−1 =

n=1

1 1 1 1 1 + + + + + .... 1 2 3 4 5

Dit levert ons de harmonische reeks op. Ook hier komen we in hoofdstuk 30 op terug, waar we zullen constateren dat deze divergeert naar +∞, zij het bijzonder langzaam. ζ(2) =

∞ X

n−2 =

n=1

1 π2 1 1 1 + + + + ... = 1 4 9 16 6

is een hyperharmonische reeks. De oplossing is het zogenoemde Baselprobleem dat Euler op 28-jarige leeftijd tot een beroemdheid maakte. In paragraaf 30.5 zullen we dit antwoord afleiden. ζ(−1) =

∞ X

n1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + ...

n=1

Het is duidelijk dat we hier erg dicht bij de kern van de zaak komen. ζ(−1) levert ons de som op van alle natuurlijke getallen. Dat helpt ons op dit moment echter niet verder, want ζ(−1) is ongedefinieerd. Immers, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + .... −→ +∞ We zullen dus moeten zoeken naar een manier om deze zetafunctie te regulariseren. Daarom kijken we naar de Dirichlet etafunctie.

29.7.2

De Dirichlet etafunctie

De Dirichlet etafunctie is genoemd naar de Duitse wiskundige Peter Gustav Lejeune Dirichlet, een tijdgenoot en leermeester van Riemann. Deze functie, ∞ X η(s) = (−1)n−1 n−s n=1

wordt ook wel de alternerende Riemann zetafunctie (ζ ∗ (s)) genoemd. De functie levert bijvoorbeeld een ons reeds bekende somreeks op voor s = −1: ∞ X η(−1) = (−1)n−1 n = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − ... n=1

Het blijkt dat de etafunctie over een groter bereik in het complexe vlak convergeert dan de Riemann zetafuntie. Is de Riemann zetafunctie gedefinieerd voor Re(s) > 1, de Dirichlet etafunctie is gedefinieerd voor Re(s) > 0.

219


Bovendien hebben we - zonder dat de naam van de functie is gevallen - gezien dat de Dirichlet etafunctie met behulp van Cesàrosommatie te regulariseren is voor waarden Re(s) ≤ 0. Ons voorbeeld met η(−1) blijkt op te gaan voor het gehele complexe vlak. Daarmee is de Dirichlet etafunctie een zogenoemde analytische (of holomorfe) functie geworden, omdat de functie overal een waarde kan worden toegekend, ook al is dat voor Re(s) ≤ 0 een “geregulariseerde waarde”. Dit belangrijke verschil tussen de Riemann zetafunctie en de Dirichlet etafunctie, naast de belangrijke overeenkomst, biedt perspectief. Zou het mogelijk zijn om de Riemann zetafunctie uit te drukken in verhouding tot de Dirichlet etafunctie?

29.7.3

De geregulariseerde uitkomst van ζ(−1)

We schrijven nogmaals beide functies uit. ∞ X

ζ(s) =

1 1 1 1 + s + s + s + ... s 1 2 3 4

n−s =

n=1

η(s) =

∞ X

(−1)n−1 n−s =

n=1

1 1 1 1 − s + s − s + ... 1s 2 3 4

Laten we de twee reeksen van elkaar aftrekken: ζ(s) = η(s) = ζ(s) − η(s) =

1 1s 1 1s

0

+ 21s − 21s + 22s

+ 31s + 31s +0

+ 41s − 41s + 42s

+ 51s ... + 51s ... +0...

De breuken met de oneven noemers vallen weg tegen elkaar, van de breuken met de even noemers resteert een tweevoud. We werken dit resultaat verder uit. ζ(s) − η(s) =

2 2 2 + s + s + ... 2s 4 6

Buiten haakjes halen levert het volgende op: ζ(s) − η(s) =

2 1 1 1 ( s + s + s + ...) s 2 1 2 3

Nu zien we tussen haakjes de Riemann zetafunctie weer terug. ζ(s) − η(s) =

2 ζ(s) 2s

We vegen gelijke termen bij elkaar als ζ(s) −

2 ζ(s) = η(s) 2s

ζ(s)(1 −

2 ) = η(s) 2s

220


ζ(s) =

η(s) 1 − 22s

Hiermee hebben we een bijzonder resultaat. Hoewel de Riemann zetafunctie maar een beperkte reikwijdte heeft, zijn de twee functies in de teller en de noemer aan de rechterkant van het gelijkteken analytisch voor het gehele complexe vlak. Daarmee hebben we een functionaalvergelijking gevonden voor de Riemann zetafunctie die ons slechts op één plek in de steek laat. Voor s = 1 wordt de noemer van de breuk namelijk 0. Nu is het mogelijk om te kijken wat er gebeurt met de Riemann zetafunctie als s = −1: η(−1) ζ(−1) = 1 − 2−2 1 In paragraaf 29.6 hebben we via Cesàrosommatie vastgesteld dat aan de alternerende reeks 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − ... = η(−1) de (geregulariseerde som)waarde dat

1 4

kan worden toegekend. Daaruit volgt

1 4

1 4

1 1−4 −3 12 Na menig omzwerving zijn we aangekomen op onze bestemming. Het 1 antwoord is echter anders dan 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... = − 12 . Laten we het voor de zekerheid nogmaals stellen: ζ(−1) =

=

=−

1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 6= − 12

Wat we wel kunnen vaststellen is het volgende: ζ(−1) is ongedefinieerd daar ζ(−1) = 1+2+3+4+5+6+... −→ +∞ De Riemann zetafunctie is alleen gedefinieerd voor Re(s) > 1. Met behulp van analytische voortzetting is desalniettemin een waarde toe te kennen 1 aan ζ(−1). Deze waarde is − 12 . Ook Riemann zelf heeft een functionaalvergelijking afgeleid voor de zetafunctie. De afleiding is een stuk omslachtiger, vandaar dat we hier alleen naar het resultaat kijken. ζ(s) = 2s π s−1 sin

πs Γ(1 − s)ζ(1 − s) 2

Snel rekenwerk levert ons ζ(−1) =

1 π2 · −1 · 1! · 2π 2 6

221


Waar we in de een na laatste term de gammafunctie zien (zie paragraaf 31.5) en in de laatste term de oplossing van het Baselprobleem herkennen (zie paragraaf 30.5); ζ(−1) = −

29.8

1 π2 1 π2 · =− =− 2 2π 6 12π 2 12

De som van alle natuurlijke getallen en een integraal

1 Is er dan geen enkele hoop meer voor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... = − 12 ? Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we een voorzichtig “ja, dat antwoord heeft een betekenis” laten horen. Wat is die “betekenis” dan? 1 Zoals eerder opgemerkt blijkt de waarde − 12 op te duiken in de natuurkunde op momenten dat fysici zich geconfronteerd zien met ongedefinieerde somreeksen. De Numberphilevideo geeft daar twee voorbeelden van: snaartheorie (waar nog geen experimenteel bewijs voor is) en kwantumtheorie, het zogenoemde Casimireffect. Dit effect zorgt ervoor dat twee metalen platen gescheiden door een vacuüm elkaar zullen aantrekken als gevolg van lading van kortlevende virtuele deeltjes. Het Casimireffect is in 1940 voorspeld door de Nederlandse natuurkundige Hendrik Casimir en is rond 1990 voor het eerst experimenteel aangetoond.

Er is dus een vreemde samenhang tussen het opduiken van 1 + 2 + 1 3 + 4 + 5 + ... en de geregulariseerde som van ζ(−1) = − 12 . Maar er zijn meer samenhangende factoren. Laten we de inmiddels beruchte somreeks nogmaals bekijken: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... Nu kijken we naar de deelsommen 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... Het is eenvoudig in te zien dat hier een patroon in zit. Iedere deelsom van factor n laat zich berekenen via Sn =

n(n + 1) 2

Nu schrijven we deze formule voor de deelsommen op als een continue functie van x: x(x + 1) f (x) = 2 = 12 x2 + 12 x 222


Figuur 29.1 toont ons deze functie. We zien dat de nulpunten van deze functie te vinden zijn bij −1 en 0. Dat zijn bekende getallen. Nu vragen we ons af wat de oppervlakte is die wordt ingesloten tussen deze twee waarden. In de figuur is dit gebied groen aangegeven.

Figuur 29.1 De deelsommen van de reeks 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... als continue functie f (x) = x(x+1) . Wat is de oppervlakte van het groene gedeelte? 2

Om die waarde te bepalen berekenen we de eenvoudige integraal. ˆ 0 x(x + 1) 2 −1 ˆ

0

= −1

1 2 2x

 + 12 x dx

x2 x3 + = 6 4 

=0−

(− 16

0 −1

+ 41 )

1 12 Op spookachtige wijze blijkt de functie van de partiële sommen van 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... via de waarde −1 en de bepaalde integraal van deze 1 functie samen te hangen met − 12 . =−

29.9

Tot slot

Er is een diep verband tussen de som van alle natuurlijke getallen en 1 het getal − 12 . Daarbij hebben we nog niet eens de Indiase wiskundige 223


Srinivasa Ramanujan genoemd. Hij was een van de eersten, zo niet de eerste, die deze bijzondere samenhang uitwerkte. In figuur 29.2 is een gedeelte uit zijn enorme collectie notitieboeken te zien met daarin de uit de video bekende bewerking.

Figuur 29.2 Een gedeelte uit een notitieboek van Ramanujan (1887-1920)

Wat het genoemde verband precies inhoudt is onderwerp van onderzoek in zowel de wiskunde als de natuurkunde. Waar we begonnen met eenvoudige optelsommetjes zijn we via analytische voortzetting, functionaalvergelijkingen, de Riemann zetafunctie en de Dirichlet etafunctie aangekomen bij een negatieve breuk. Op het eerste gezicht leek het een sterk verhaal voor tijdens de verjaardagsvisite. Het mag na dit - op plaatsen onvolledige - betoog hopelijk duidelijk zijn dat men daar beter andersoortige sterke verhalen kan ophangen.

224


Hoofdstuk 30

Waarom er oneindig veel priemgetallen zijn 30.1

Inleiding

In het hoofdstuk over de Riemann zetafunctie refereerden we terloops aan een bewijs van Euler dat er een oneindig aantal priemgetallen zou moeten zijn. Deze bewering kwam voort uit de gelijkheid ∞ X

n−s =

Y p

n=1

1 1 − p1s

waarbij p de priemgetallen zijn; getallen die zich slechts laten delen door zichzelf en door 1. Ieder niet-priemgetal kan geschreven worden als een uniek product van twee of meer priemgetallen. Komen we een grootste priemgetal tegen, dan valt deze regel in het water. De vraag is daarmee: is er een grootste priemgetal, of is er een oneindig aantal priemgetallen?

30.2

De harmonische reeks

We weten inmiddels dat de zetafunctie in de vorm ∞ X

n−s

n=1

slechts gedefinieerd is voor Re(s) > 1. Dit betekent dat er slechts “nette”, eindige uitkomsten zijn voor waarden van s die groter zijn dan 1. Om dat te begrijpen moeten we kijken naar ζ(1) =

1 1

+

1 2

+

1 3

+

1 4

+

1 5

+

1 6

+ ....

Deze reeks is zeer belangrijk in de wiskunde en bekend als de harmonische reeks. De vraag is of we er een eindige som aan kunnen toekennen. Er is 225


een heel fraaie manier ontwikkeld door de middeleeuwse bisschop Nicole Oresme, die twee reeksen onder elkaar zette en met elkaar vergeleek: 1 1

+

1 2

+

1 3

+

1 4

+

1 5

+

1 6

+

1 7

+

1 8

+

1 9

+

1 10

+ ....

1 1

+

1 2

+

1 4

+

1 4

+

1 8

+

1 8

+

1 8

+

1 8

+

1 16

+

1 16

+ ....

De elementen in de onderste reeks zijn allemaal gelijk of kleiner dan die in de bovenste reeks; de som is dus kleiner. Maar wie de gelijke factoren van de tweede reeks bij elkaar optelt, komt uit op 1+

1 2

+

1 2

1 2

+

+

1 2

+ ... = ∞

zoals duidelijk te zien is. ζ(1) levert dus de harmonische reeks op en de som divergeert naar oneindig.

30.3

De zetafunctie en de productfunctie van priemgetallen

We weten nu dat ζ(1) =

1 1

+

1 2

+

1 3

+

1 4

+

1 5

+

1 6

+

1 7

+

1 8

+

1 9

+

1 10

+

1 5

+

1 6

+

1 7

+

1 8

+

1 9

+

1 12

+

+ .... = ∞

We kunnen dit ook schrijven als 1 · ζ(1) =

1 1

+

1 2

1 3

+

+

1 4

+

1 10

+ ....

Nu berekenen we 1 2 ζ(1)

=

1 2

+

1 4

+

1 6

+

1 8

+

1 10

1 14

+ ....

Trekken we dit resultaat van ζ(1) af, dan krijgen we 1 · ζ(1) − 12 ζ(1) = (1 − 12 )ζ(s) =

1 1

+

1 3

+

1 5

+

1 7

+

1 9

+

1 11

+

1 13

+

1 15

+ ....

We houden nu de oneven breuken over. Dit is eveneens een bewijs dat som van de harmonische reeks oneindig is. De reeks met oneven breuken is breuk voor breuk groter dan de reeks met even breuken. Maar de sommen zijn aan elkaar gelijk, immers (1 − 21 )ζ(s) = 21 ζ(s) Dit betekent dat ze niet anders dan beide oneindig kunnen zijn en dat de combinatie van deze twee, ζ(1) (ofwel de harmonische reeks) ook een oneindige som moet hebben. Dat zijn de eerste bonuspunten.

226


We kunnen nu de bovenstaande reeksen in algemene vorm schrijven door ζ(1) te vervangen door ζ(s). We weten dat ∞ X

ζ(s) =

1 ns

1 1s

=

+

1 2s

1 3s

+

+

1 4s

+

1 5s

+ ...

n=1

We weten uit de bovenstaande vergelijkingen eveneens dat 1 2s )ζ(s)

(1 −

1 1s

=

+

1 3s

+

1 5s

1 7s

+

1 9s

+

1 11s

+

1 13s

+

+

1 15s

+ ...

ofwel de som van de oneven breukdelen. Laten we nu beide zijden van deze vergelijking vermenigvuldigen met 31s en zien wat er gebeurt: 1 1 3s (1− 2s )ζ(s)

=

1 1s 3s

+ 3s13s + 5s13s + 7s13s + 9s13s + 111s 3s + 131s 3s + 151s 3s +...

Een hele mond vol, maar we houden uiteindelijk 1 3s (1

1 2s )ζ(s)

=

1 3s

+

1 9s

+

1 15s

1 21s

+

1 27s

+

+

1 33s

+

1 39s

+

1 45s

+ ...

Vervolgens berekenen we het verschil tussen de twee reeksen: (1 −

1 2s )ζ(s)

1 3s (1

1 2s )ζ(s)

1 1s

=

1 5s

+

1 7s

+

+

1 11s

+ ...

En we zien dat alle veelvouden van 31s eruit vallen. Om het linkerlid netter te schrijven werken we dit uit als (1 −

1 2s )ζ(s)

1 3s (1

1 2s )ζ(s)

1 2s )

= ζ(s)((1 −

1 3s (1

1 11s

+ ...

1 2s ))

of 1−

1 2s

1 3

+

1 6s

+

1 5s

Dit kunnen we ontbinden in (1 −

1 3s )(1

1 2s )ζ(s)

=

1 1s

+

1 7s

+

Vervolgens herhalen we deze berekening met 51s en we zien dat bij vermenigvuldiging van het linker lid in het rechterlid alle veelvouden van 1 5s uit de som vallen. We houden dus over (1 −

1 5s )(1

1 3s )(1

1 2s )ζ(s)

=

1 1s

+

1 7s

+

1 11s

+ ...

De eerstvolgende term is 71s ; dan volgt 111s enzovoort. Omdat aan de rechterkant van het gelijkteken alle veelvouden wegvallen, blijven daar uitsluitend de machten van priemgetallen over, omdat die geen veelvoud van andere getallen kunnen zijn. Daarmee vallen voor p → ∞ uiteindelijk alle reciproquen van de machten van priemgetallen weg; slechts 1 1s = 1 blijft over. Wat resteert is het enige niet-priemgetal, namelijk 1: ζ(s) · ...(1 −

1 11s )(1

1 7s )(1

1 5s )(1

1 3s )(1

1 2s )

=1

We kunnen nu beide zijden delen door het oneindig lange product en schrijven Y 1 ζ(s) = 1 − p1s p 227


30.4

Een oneindig aantal priemgetallen

We weten nu dat ζ(s) =

∞ X

n−s =

Y p

n=1

1 1 − p1s

waarbij p de priemgetallen zijn. Maar we hadden eveneens geconstateerd dat ζ(1) = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 .... = ∞ Dit impliceert dat ζ(1) =

Y p

Y 1 1 1 = 1 − p1 1− p

1 p

=∞

Wat betekent dit voor de priemgetallen? Als er een eindig aantal priemgetallen zou zijn, zou Y 1 1 − p1 p ook een eindige breuk moeten zijn. Misschien zou de noemer wel bijzonder groot worden, maar niet oneindig groot. Omdat we hebben aangetoond dat het bovenstaand product oneindig is moet het aantal priemgetallen dat bestaat ook oneindig zijn. Op deze wijze toonde Euler aan dat er geen grootste priemgetal bestond.

30.5

Het Baselprobleem

We hebben in paragraaf 29.7.1 op pagina 213 gezien (maar niet bewezen) dat Euler berekende dat π2 ζ(2) = 6 Door deze somreeks te berekenen werd de toen 28-jarige Euler een beroemdheid in de wiskundige kringen van zijn tijd. Veel wiskundigen, waaronder Leibniz, waren niet in staat gebleken een eindige waarde toe te kennen aan deze som. Het eerste bewijs dat hij leverde was wiskundig misschien niet geheel netjes, maar wel slim geconstrueerd. De uitkomst ζ(2) =

∞ X

n−2 =

Y p

n=1

1 π2 1 = 6 1 − p2

had óók gevolgen voor het aantal priemgetallen. Als er een eindig aantal 2 priemgetallen zou zijn, zou π6 als een breuk geschreven kunnen worden en dus π ook. We weten echter dat π een transcendentaal getal is en niet als een breuk kan worden geschreven. Ergo: het aantal priemgetallen moet oneindig zijn. We kijken welke methode Euler gebruikte om deze som te berekenen en hoe zijn bewijsvoering er globaal uitzag. 228


30.5.1

Een Maclaurinreeks

De Maclaurinreeks is de ontwikkeling van de Taylorreeks van een functie rond 0. We hebben de Taylor- en Maclaurinreeks al besproken in paragraaf 27.5.1 op pagina 191. In de eerste stap stellen we de sinusfunctie gelijk aan een polynoom met een oneindig aantal termen, maar onbekende coëfficiënten. sin(x) = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + f x5 + ... We bekijken nu sin(0) = a omdat alle overige termen met x = 0 wegvallen. Nu de functies aan elkaar gelijk zijn gesteld, moeten hun afgeleiden ook aan elkaar gelijk zijn. Daar sin(x) een analytische functie is, kan hij onbeperkt op zijn domein worden gedifferentieerd. De coëfficiënten van de afgeleiden van de polynoom schrijven we uit in factoren; de reden daarvoor wordt snel duidelijk. cos(x) = b + 2cx + 3dx2 + 4ex3 + 5f x4 + .... cos(0) = b b=1 − sin(x) = 2c + 2 · 3dx + 3 · 4ex2 + 4 · 5f x3 + ... − sin(0) = 0 c=0 − cos(x) = 2 · 3d + 2 · 3 · 4ex + 3 · 4 · 5f x2 + ... − cos(0) = 2 · 3d −1 2·3 sin(x) = 2 · 3 · 4e + 2 · 3 · 4 · 5f x + ... d=

sin(0) = 2 · 3 · 4e e=0 cos(x) = 2 · 3 · 4 · 5f + ... cos(0) = 2 · 3 · 4 · 5f + ... 1 2·3·4·5 We kunnen op deze manier alle coëfficiënten berekenen; het is te zien 1 dat voor elke xn de coëfficiënt n! is. Zo schrijven we de Maclaurinreeks voor sin(x) als f=

sin(x) = x −

x3 x5 x7 x9 x11 x13 + − + − + − ... 3! 5! 7! 9! 11! 13! 229


In figuur 30.1 is te zien dat de Maclaurinreeks van de eerste vijf termen van sin(x) rond 0 al een goede pasvorm heeft.

Figuur 30.1 Maclaurinreeks van sin(x) voor de eerste vijf termen

30.5.2

sin(x) als product

De Maclaurinreeks laat zien dat de sinusfunctie opgebouwd kan worden als een som van x, een derdemacht, een vijfdemacht, enzovoort. De eerstemacht, x, kunnen we grafisch weergeven als een lijn; een tweedemacht, een parabool, is niet aanwezig; een derdemacht heeft de vorm die de sinus aanneemt tussen de twee nulpunten −π en π. De vierdemacht ontbreekt, maar een vijfdemacht niet; deze zal twee curves extra hebben en twee extra nulpunten, namelijk −2π en 2π. Deze curves zijn ook als deelpolynomen te schrijven. We formuleren de eerste polynoom voor de derdemacht, die de nulpunten −π, 0, π moet bevatten: (π − x)(π + x) · x Deze polynoom bevat inderdaad de gewenste nulpunten, maar heeft maxima die ver boven 1 en ver onder −1 liggen, de extremen van sin(x). We voegen dus een coëfficiënt toe die deze uitschieters reguleert. Daar de uitwerking van de bovenstaande polynoom π 2 bevat, is het niet moeilijk om te zien dat de keuze voor π12 logisch is: 1 (π − x)(π + x) · x π2 In figuur 30.2 is te zien dat de functie niet alleen de eerste drie nulpunten omvat, maar ook al bijna samenvalt met de sin(x) tussen de twee buitenste nulpunten.

230


Figuur 30.2 Eerste drie nulpunten voor sin(x)

Het lijkt erop dat deze beschrijving redelijk adequaat is. Daarom werken we de polynoom uit als x · π1 (π − x) · π1 (π + x) = x(1 − πx )(1 + πx ) = x(1 −

x2 π2 )

= (x −

x3 π2 )

We zien al enige gelijkenis met de eerste twee termen van de Maclaurinreeks. Daarom werken we deze polynoom verder uit met twee extra nulpunten. 3 1 (x − πx2 ) · (2π − x)(2π + x) (2π) 2 Werken we dit op dezelfde manier uit dan verkrijgen we (x −

x3 π 2 )(1

x2 (2π)2 )

Deze uitbreiding kunnen we eindeloos herhalen. Figuur 30.3 laat een toenemende overlapping zien tussen de product/polynoomontwikkeling en het aantal termen van de polynoom.

Figuur 30.3 Benadering met meer nulpunten voor sin(x)

De uitwerking van dit product is monnikenwerk, maar strikt genomen willen we alleen maar zien wat er per coëfficiënt van iedere macht gebeurt.

231


we beperken ons nu tot de ontwikkeling van de coëfficiënt van x3 en zien al snel dat die er als volgt uitziet: −

x3 x3 x3 x3 − − − − ... 2 2 2 π (2π) (3π) (4π)2

enzovoort. Halen we x3 buiten haakjes dan resteert (−

1 1 1 1 − − − − ...)x3 2 2 2 π (2π) (3π) (4π)2

Omdat de Maclaurinreeks sin(x) = x −

x3 x5 x7 x9 + − + − ... 3! 5! 7! 9!

en de uitwerking van het product beide gelijk zijn aan sin(x) en dezelfde machten bevatten, moeten ook de coëfficiënten één op één aan elkaar gelijk zijn, dus −

1 1 1 1 1 =− 2 − − − − ... 3! π (2π)2 (3π)2 (4π)2

Nu vermenigvuldigen we beide zijden met −π 2 , werken 3! = 6 uit en we krijgen de coëfficiënt π2 1 1 1 1 = 2 + 2 + 2 + 2 + ... = ζ(2) 6 1 2 3 4 Op vergelijkbare wijze zijn nu alle even waarden van ζ(s) te berekenen. Euler had nog enkele jaren nodig om zijn bewijs mathematisch geheel correct te maken, maar zelfs met bovenstaande oplossing was zijn naam voorgoed gevestigd.

30.6

Tot slot

Als het over priemgetallen gaat wordt meestal het bewijs van de beroemde Griekse wiskundige Euclides opgevoerd. Dat valt te verdedigen, omdat Euclides zijn bewijs ongeveer 2000 jaar eerder opschreef. Euclides stelde dat je een willekeurig groot getal kon construeren uit het product van alle voorliggende priemgetallen. Tel nu één op bij dit resultaat. Is het een priemgetal, dan hebben we een groter priemgetal en moeten we een stap verder doen. Is het geen priemgetal, dan kan het niet gedeeld worden door de eerdere priemgetallen, daar er dan een rest 1 over moet blijven. Dus moet er een groter priemgetal zijn als deler. Kortom: er kon steeds een groter priemgetal worden gevonden. Het verschil met het bewijs van Euler kan niet groter zijn. Het toont aan dat in de modernere tijd wiskunde op een heel andere leest werd 232


geschoeid. Goed voor Euler dat hij dit demonstreerde, want we weten dat de vergelijking eiπ + 1 = 0 meestal de identiteit van Euler wordt genoemd. We hebben gezien (op pagina 191) dat dit niet helemaal terecht was, omdat de Engelse wiskundige Roger Cotes deze identiteit al had neergepend toen Euler nog geen tien jaar oud was. Euler kunnen we er de schuld niet van geven. En bovendien, met de identiteit ζ(s) =

∞ X

n−s =

Y p

n=1

en de oplossing π2 6 heeft Euler het meer dan goed gemaakt. ζ(2) =

233

1 1 − p1s


234


Hoofdstuk 31

De faculteitsfunctie en 0!=1 31.1

Inleiding

In de wiskunde zijn veel functies gedefinieerd voor een bepaald domein. Als we waarden buiten dat domein kiezen, is zo’n functie ongedefinieerd: we weten niet wat de uitkomst zal zijn van de functie, of de waarden die worden afgebeeld gaan bijvoorbeeld naar oneindig. Laten we beginnen met een aantal verwijzingen. We hebben namelijk gezien dat dit niet het einde van de wiskundige exercitie hoeft te zijn. In het hoofdstuk waarin we de Riemann zetafunctie onderzochten (hoofdstuk 29) en het hoofdstuk waarin we de (gerelateerde) vraag beantwoordden of er een grootste priemgetal bestaat (hoofdstuk 30, op pagina 219) hebben we kennis gemaakt met een methode om te onderzoeken hoe een functie zich buiten zijn domein gedraagt: de analytische voortzetting en de functionaalvergelijking. Ook al lijkt er op het eerste gezicht nog geen verband te bestaan met analytische voortzetting, het is daarnaast erg nuttig om hoofdstuk 21 op te slaan en de uitleg van de binomiaalcoëfficiënt “n boven k”  n n! = k k!(n − k)! door te lezen. De faculteitsfunctie n! = (n)·(n−1)·(n−2)·(n−3)·(n−4)·(n−5)·(n−6)·(n−7)...·((n−(n−2))·1 is namelijk zo’n V functie met een domeinrestrictie. Voor deze functie geldt n ∈ N n 6= 0. Het is moeilijk voor te stellen wat 0! of 12 ! voorstelt, want iedere vermenigvuldiging waar zich een 0 in ophoudt eindigt onverbiddelijk in 0; en hoe moeten we 21 ! uitschrijven?. 235


Laten we ons richten op 0!. We komen die uitdrukking al snel tegen als we ons bezig houden met kansberekening.

31.2

Een vreemd potje kaarten

Stel voor dat we een kaartspel met 52 kaarten hebben. We vragen ons af op hoeveel verschillende manieren we de kaarten kunnen ordenen (permutaties). Dat zijn er veel - erg veel. We weten dat hiervoor geldt nP r = 52! een getal dat zich in de buurt van de 8 · 1067 bevindt. Nu willen we een groep van 13 kaarten selecteren. Hoeveel permutaties zijn er dan? We berekenen het product van de eerste 13 getallen: 52 · 51 · 50 · 49 · 48 · 47 · ... · 40 en laten de overige 39! permutaties achterwege. Deze permutaties mogen we uit het product delen: 52! 39! Is de volgorde van de gedeelde 13 kaarten niet belangrijk, dan hoeven we geen rekening te houden met de 13! permutaties; die delen we er ook uit, waarmee we overhouden: nCr =

52! 39!

13!

=

52! 52! = 13!39! 13!(52 − 13)!

Het laatste lid van deze vergelijking herkennen we als binomiaalcoëfficiënt:  52 nCr = 13 Wie nieuwsgierig is: dit zijn ongeveer 635 miljard combinaties. Nu maken we er een merkwaardig potje kaarten van. We vragen ons af hoeveel verschillende handen van 52 kaarten we uit een pak van 52 kaarten kunnen delen zonder dat de volgorde er toe doet. Het is duidelijk dat dit slechts één hand van 52 kaarten betreft, daar de permutaties niet ter zake doen. Kortom: nCr = 1. We schrijven dit als  52 52! = 52!(52 − 52)! 52 waarvan we weten dat het antwoord 1 is, ofwel 52! =1 52!0! 236


Vereenvoudigen we dit dan komen we uit op 1 =1 0! waarmee duidelijk wordt dat 0! = 1, hetgeen de conventie is. Opmerkelijk; is dit een realistisch antwoord?

31.3

De Laplacetransformatie

Voor we verder kunnen maken we eerst een merkwaardige tussenstop, waarbij we kijken naar de Laplacetransformatie. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze met de faculteitsfunctie te maken heeft, maar dat wordt later helder. De Laplacetransformatie is een integraal, of netter geformuleerd: een integraaltransformatie die een functie f (t) op nette, wiskundige wijze omzet naar een functie F (s). De Laplacetransformatie wordt daarom veel gebruikt in de elektrotechniek, waarin het tijddomein t kan worden omgezet naar het frequentiedomein s. Daarnaast wordt de transformatie veel gebruikt voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen. De transformatie zet namelijk een integraal om in een meer simpele algebraı̈sche vergelijking. De Laplacetransformatie is een oneigenlijke integraal met deze vorm: ˆ ∞ L (f (t)) = f (t)e−st dt = F (s) 0

We kijken naar de achtergrond van de Laplacetransformatie om enigszins zicht te krijgen op de oorzaak van deze specifieke vorm.

31.3.1

Achtergrond Laplacetransformatie

De Laplacetransformatie is een continue voortzetting van een discrete somreeks. De discrete somreeks is een polynoom met de vorm S(n) =

∞ X

a(n)xn

n=0

of f + e(n)x + ..... + d(n)xn−3 + c(n)xn−2 + b(n)xn−1 + a(n)xn = 0 De polynoom is natuurlijk ook omgekeerd te lezen; als hij niet op 0 uitkomt verrekenen we de uitkomst met f . Deze polynoom is dus convergent; ‘well-behaved’, zoals de Engelsen dat zeggen. Beperking is uiteraard dat n ∈ N. Het zou mooi zijn als we in plaats van een n een t 237


zouden kunnen kiezen waarvoor geldt t ∈ R. Dat kunnen we bereiken met behulp van een continue som, de integraal ˆ ∞ F (t) = f (t)xt dt 0

Deze integraal is echter niet ‘well-behaved’ voor t → ∞. We willen dit verhelpen. Laten we daarom het vaste, te integreren deel onderhanden nemen. Allereerst zetten we xt om in een analytische functie t

xt = eln x = eln x·t daar deze makkelijk te differentiëren en te integreren is. De volgende stap is de oneindigheid in het gareel brengen door de exponent ln x (enigszins arbitrair) negatief te maken: e−s·t Nu stellen we het geheel weer samen en schrijven de Laplacetransformatie als ˆ ∞ f (t)e−st dt

F (s) = 0

31.3.2

Voorbeeld Laplacetransformatie

Om een beetje aan te voelen wat de Laplacetransformatie oplevert berekenen we een eenvoudig voorbeeld, de functie f (t) = t ofwel f (t) = t1 . We krijgen nu de integraal ˆ ∞ L (t) = te−st dt 0

Partieel integreren (zie pagina 133) levert

∞ ∞ ˆ 1 ∞ −st 1 1 −st 1 −te−st

+ e dt = − e = 2 s 0 s 0 s s s 0 De uitkomst is opmerkelijk en laat zien dat de naam ‘transformatie’ niet willekeurig gekozen is: de functie f (t) = t is getransformeerd naar s12

31.3.3

Gebruik Laplacetransformatie

De Laplacetransformaties van een groot aantal functies is eenvoudig te berekenen. Daarna kunnen ze in een tabel worden opgenomen; dit soort tabellen is volop te vinden. Bij het berekenen van een differentiaalvergelijking kan nu de Laplacetransformatie van beide zijden van het gelijkteken worden berekend; als aan de rechterkant een vergelijking verschijnt die in de tabel te vinden is kan de differentiaalvergelijking worden opgelost. Hier gaan we daar niet verder op in; differentiaalvergelijkingen verdienen hun eigen hoofdstuk. 238


31.4

De Laplacetransformatie van tn

We willen langzaam maar zeker terugkeren naar het hoofdonderwerp, de faculteitsfunctie n!. We kijken naar de volgende Laplacetransformatie: ˆ ∞ tn e−st dt F (tn ) = 0

We zullen de oplossing stap voor stap bekijken. Allereerst bepalen we de kandidaten voor partiële integratie. We kiezen u = tn , u0 = ntn−1 1 v 0 = e−st , v = − e−st s We kunnen − 1s en n buiten de resulterende integraal brengen, daar deze onafhankelijk zijn van t. De integraal wordt

∞ ˆ −tn e−st

n ∞ n−1 −st + t e dt

s s 0 0 Het eerste gedeelte evalueren we op 0, omdat bij het berekenen van de bovengrens de exponentiële macht e−st veel sneller naar nul zal gaan dan de macht tn naar oneindig. De ondergrens wordt ook 0 met tn in de teller. Wat nu overblijft is ˆ n ∞ n−1 −st t e dt s 0 dat te schrijven is als

n · L (tn−1 ) s Het is niet moeilijk in te zien dat bij hernieuwd partieel integreren het volgende geldt: u = ntn−1 , u0 = (n − 1)tn−2 1 v 0 = e−st , v = − e−st s Dat levert ons opnieuw een oplossing op waarvan het eerste gedeelte opnieuw naar nul zal gaan en de resulterende integraal derhalve n n−1 · · L (tn−2 ) s s en dit is uiteraard weer n n−1 n−2 · · · L (tn−3 ) s s s We kunnen dit patroon volgen en de gehele integraal uitschrijven tot aan n = 1, daar bij n = 0 het product uiteraard in 0 eindigt: n n−1 n−2 n−3 n−4 n−5 · · · · · ... · L (t) s s s s s s 239


De laatste factor hebben we echter al eerder opgelost, en daar bleek L (t) =

1 s2

We kunnen nu schrijven n n−1 n−2 n−3 n−4 n−5 1 · · · · · ... · 2 s s s s s s s Kijken we nu naar het product van de de tellers dan zien we dat dit n! is; voor de noemer geldt dat er één s meer dan het aantal factoren n. De Laplacetransformatie is dus L (tn ) =

31.5

n! n n−1 n−2 n−3 n−4 n−5 1 · · · · · ... · 2 = n+1 s s s s s s s s

Analytische voortzetting en de Gammafunctie

We kunnen het resultaat als volgt samenvatten: ˆ ∞ n! tn e−st dt = n+1 s 0 Omdat n ≥ 1 zal voor s = 1 gelden sn+1 = 1 Nu blijft na substitutie van s = 1 ˆ n! =

tn e−t dt

0

over. Dit resultaat wordt meestal - en waarschijnlijk om onduidelijke, historische redenen - geschreven als ˆ ∞ Γ(z − 1) = tz−1 e−t dt 0

ofwel de Gammafunctie. De Gammafunctie, als analytische voortzetting van de faculteitsfunctie voor alle complexe getallen, kunnen we gebruiken om merkwaardige constructies als √ π 1 2! = 2 te berekenen. Aan deze berekeningen zitten aardige aspecten vast, die we wellicht in een aparte paragraaf kunnen behandelen. Wij vragen ons echter nu af: wat zal 0! opleveren? Dat is een eenvoudige integraal: ˆ ∞ ˆ ∞ 0 −t 0! = t e dt = e−t dt 0

0

240


We lossen op

ˆ 0! = 0

 ∞ e−t dt = −e−t 0 = 1

hetgeen overeenkomst met wat we via de conventie alsmede via de definitie van de binomiaalcoëfficiënt hadden vastgesteld.

31.6

Tot slot

Er zijn meer functies denkbaar die dit resultaat geven, maar dit is een elegante versie. Het mag dan misschien niet verbazingwekkend zijn, het is toch bijzonder om te zien dat ook hier de wiskunde consistente antwoorden oplevert, ook al kiezen we een geheel andere route om tot wiskundige definities te komen. Wat eveneens bijzonder is, maar niemand zal verbazen, is dat ook bij de Gammafunctie de naam van wiskunde-superman Leonhard Euler weer opduikt.

241


242


Alfabetische Index √

2, 171

Cantor, Georg, 65 Carnot, formules van, 32 Achilles, 181 Casimireffect, 222 afgeleide functie, 77 Cauchy, 127 aftelbaar, 65, 157, 213 Cesàrosommatie, 214 alef, 65 cirkel, 158 algebraı̈sch getal, 175 cirkel, omgeschreven, 40 alternerende reeks, 73 commutatief, 70 analytische functie, 197 commutatieve eigenschap, 13 analytische voortzetting, 215, 235, complex getal, 192 240 complexe getallen, 192 anticommutatief, 13 constante, 137, 138 arc, 115 continue functie, 84 arccos, 110 convergentie, 68 arcosh, 115 cos, 26, 103, 107 arcsin, 110 cosh, 113 arctan, 110 cosinusregel, 35, 37 areaal, 115 cot, 109 arsinh, 115 coth, 114 artanh, 115 csc, 109 associatieve eigenschap, 13 csch, 114 axioma, 15 diagonaalstelling, 65 balk, 23 differentiëren, 75 Baselprobleem, 73, 219, 228 expliciet, 94 Bernouilli impliciet, 94 familie, 73, 191 partieel, 99, 204 Jacob, 78 differentiaal, 76 bijectie, 61, 63, 109 differentiaalquotiënt, 92, 95 binomiaalcoëfficiënt, 161 differentiaalvergelijking, 200, 237 rekenregels, 162 Dirichlet binomiaalreeks, 73 etafunctie, 219 binomiaalstelling, 161 Peter Gustav Lejeune, 219 breuksplitsen, 148 Dirichletreeks, 73 buigpunt, 122 discriminant, 53 buigraaklijn, 122 distributieve eigenschap, 13 243


divergentie, 68 domein, 64 domeinelementen, 77 draaivermenigvuldigen, 195 ex , 81, 90, 197 e, getal, 78, 191 eenheidscirkel, 27, 104 Eleanisme, 181 Euclides, 232 Euler formule, 191 identiteit, 191, 197 Leonhard, 73, 191, 218, 228, 241 exponentiële functie, 57 extrema, 123 faculteitsfunctie, 235 Fibonaccireeks, 73, 175 Fourierreeks, 73 Fresnelintegraal, 147 functie analytisch, 209 harmonisch, 209 holomorf, 209 functie, continu, 157 functionaalvergelijking, 215, 235 gammafunctie, 240 gehele getallen, 192 gradiënt, 203 Grandi-reeks, 214 Gulden Snede, 175 Hôpital,l’, 125, 179 harmonische functie, 209 harmonische reeks, 219 harmonische rij en reeks, 71 hoek scherp, 35 stomp, 35 holomorf, 197 hyperharmonische rij en reeks, 71 hyperrechthoek, 23 hypotenusa, 21, 23, 26 identiteit, 29

dubbelehoek, 32 goniometrisch, 30 hoeksom- en hoekverschil, 30 imaginair getal, 192 imaginaire getallen, 192 inductie, 164 infinitesimaal, 75, 129, 213, 214 infinitesimaalrekening, 75, 129 inhoud, 157 injectie, 61 inproduct, 209 definitie, 37 insluitstelling, 105, 135 integraal, 132 bepaald, 138 complex, 200 meervoudig, 157 onbepaald, 137 oneigelijk, type I, 156 oneigelijk, type II, 156 oplossing in gesloten vorm, 147 integreren, 129 herleiden met staartdeling, 155 lateraal denken, 149 partieel, 140 interval, 137 inverse, 57 inverse functie, 62 inverse relatie, 62 irrationaal getal, 175 Jacobi-identiteit, 14 kardinaliteit, 65 kettingregel, 82, 94 kortste pad, 163 kruislings vermenigvuldigen, 43 kwadrant, 28 kwadratische vergelijkingen, 49 Laplace-operator, 208 Laplacetransformatie, 237 Laplaciaan, 208 Leibniz, 132, 182 lemniscaat, oneindigheidsteken, 68 limiet, 68, 213 limiet van boven, rechterlimiet, 179

244


limiet van onder, linkerlimiet, 179 limietberekening, 185 lineariseren, 210 logaritme, 57 exponent, 57 grondtal, 57 hoofdeigenschap, 58 macht, 57 overgangsformule, 60 lokaal minimum, maximum, 120 loodlijn, 18 macht oneigenlijk, 14 machtreeks, 73, 198 machtregel, 92, 166 Maclaurinreeks, 73, 147, 198, 229 Malthus, 191 meetkundige reeks, 71, 186 meetkundige rij, 70, 184 merkwaardig product, 43, 161 middelwaardestelling, 127 Moivre Abraham de, 33 formule van de, 33 n boven k, 161 nabla, 207 natuurlijke getallen, 192 natuurlijke logaritme, 78 Newton, 182 Newton, binomium van, 161 norm, 37 nul, delen door, 170, 177 nulpunten, 55 Numberphile, 211 octonionen, 194 onbepaald, 125, 178 ongedefinieerd, 126, 178 ontbinden in factoren, 49, 50, 54 onvolledigheidsstelling, 15 oppervlakte, 131, 157 oppervlakte driehoek, 17 opvolgerfunctie, 15 orthotoop, 23 paradox, 182

parallellogram, 19 Parmenides, 181 partiële som, 68, 70 Pascal, driehoek van, 163 Peano, Guiseppe, 15 perfect kwadraat, 52 Plato, 181 poolcoördinaten, 195, 199 priemgetallen, 73, 218, 225 primitieve functie, 136 primitiveren, 136, 139 productreeks, 73 productregel, 88, 94 Pythagoras, stelling van, 21, 29, 36 quaternionen, 192, 193 quotiëntregel, 89 raaklijn, 95, 99 raakruimte, 99, 206 raakvlak, 99, 204 radialen, rad, 25 Ramanujan, Srinivasa, 224 rationaal getal, 171 rationale getallen, 192 reële getallen, 192 reciproque functie, 109 reden, 70 reductio ad absurdum, 171 reeks, 67 reeks, convergent, 185 reeks, divergent, 185 reeks,harmonisch, 225 regularisatie, 216 rekenkundige rij, 69 rente-op-rente, 78, 191 richtingscoëfficiënt, 77, 95, 122, 132 Riemann Bernhard, 218, 225 hypothese, 218 zetafunctie, 218 rij, 67, 183 Rolle, 127 scalair, 26, 37, 203 sec, 109 sech, 114 245


sedenionen, 194 sigma, 68 sin, 26, 103, 107 sinh, 113 sinusregel, 38 snijlijn, 204 snijpunt, 205 socatoa, 27 somteken, 68 substitutie, 84, 139, 141, 142, 144 surjectie, 61 tan, 26, 103, 108 tangensregel, 42 tanh, 114 Taylor, Brook, 197 Taylorreeks, 73, 147, 197, 198, 229 tesseract, hyperkubus, 23, 158 uitproduct, 13 vector, 37, 194, 210 norm, 207 Verhulst, 191 verzamelingen, 61, 193 volgorde van bewerking, 14 wortelformule, 53 YouTube, 211 Zeno van Eleia, 181, 186, 188 zetafunctie, 225

246


Lijst van afbeeldingen 2.1 2.2

driehoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 parallellogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1 3.2

ingesloten vierkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pythagoras in 3 dimensies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

definitie sin, cos en tan . . . . . . . sin, cos en tan als golven . . . . . . Eenheidscirkel . . . . . . . . . . . . . teken van de goniometrische functies dranten . . . . . . . . . . . . . . . . sin(h + i) en sin(h − i) . . . . . . . .

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

cosinusregel . . . . . . . . . . . . sinusregel . . . . . . . . . . . . . omgeschreven cirkel en straal . . hoeken in omgeschreven cirkel . . sinusregel en straal omgeschreven

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

onderverdeling vierkant merkwaardig oppervlakte van elk van de delen . . a2 − b2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (a + b)(a − b) . . . . . . . . . . . . . (a ± b)3 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in elk van de . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . cirkel

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . kwa. . . . . . . .

20 21 22 23 24

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

30 32 33 34 35

product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

38 38 39 40 41

10.1 bijectie y = x + 3, x = y + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 10.2 geen bijectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 12.1 definitie afgeleide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13.1 x2 + y 2 = 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 13.2 impliciet differentiëren: 2y 2 + 3xy = y 3 + 2xy 2 + 3 . . . . 90 14.1 vlak van voor en achter gezien:z = 2x2 + xy + y 2 . . . . . 93 15.1

sin(h) h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 247


1 15.2 sin(h) wordt bij h = 0 ingesloten door cos(h) en cos(h). . . 100 h 15.3 Pythagoras en Eenheidscirkel . . . . . . . . . . . . . . . . 102

16.1 arcsin, arccos, arctan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 17.1 17.2 17.3 17.4

sinh, cosh . . . . . . . . sinh, cosh, tanh . . . . . arsinh, arcosh, artanh . . Verhouding sinh, cosh en

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arsinh, arcosh

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

107 108 109 109

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5

parabool f (x) = 2x2 − 4x + 4 met raaklijn . . . f (x) = 13 x3 − x2 + x + 1 . . . . . . . . . . . . . f (x) = 2x3 + x + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . f (x) = x3 − 3x + 2, twee extrema, één buigunt f (x) = x3 − 3x2 + 3x + 5, slechts éen buigpunt

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

113 114 115 116 117

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6

afgelegde weg als oppervlakte oppervlakte als som van ∆ en basisidee integraal . . . . . . principe afgeleide . . . . . . . principe integraal . . . . . . . afleiding integraal . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

124 124 125 126 127 129

. . . f (x) . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . .

24.1 gulden snede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 27.1 complexe getallen, vectorconstructie 27.2 draaivermenigvuldigen . . . . . . . . 27.3 poolcoördinaten . . . . . . . . . . . . p 28.1 bol: f (x, y, z) : x2 + y 2 + z 2 = 1 . 28.2 snijvlakken voor x, y, z . . . . . . . . 28.3 snijpunt van drie snijvlakken . . . . 28.4 raakvlak (paars) met snijvlakken . . 28.5 raakvlak (paars, een slag gedraaid) . 28.6 f (x, y, z) = √ 2 1 2 2 . . . . . . . . x +y +z

. . . . . . . . . . . . 186 . . . . . . . . . . . . 188 . . . . . . . . . . . . 189 . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

198 198 199 200 200 202

29.1 De deelsommen van de reeks 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... als continue functie f (x) = x(x+1) . Wat is de oppervlakte 2 van het groene gedeelte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 29.2 Een gedeelte uit een notitieboek van Ramanujan (18871920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 30.1 Maclaurinreeks van sin(x) voor de eerste vijf termen . . . 224 30.2 Eerste drie nulpunten voor sin(x) . . . . . . . . . . . . . . 225 30.3 Benadering met meer nulpunten voor sin(x) . . . . . . . . 225

248


249


Colofon c Jeroen I.M. van Dorp Wiskundige Varia Dit document is geschreven in en gecompileerd met Tex Writer (een LATEX -editor en -compiler voor de iPad) en met Texmaker onder zowel Windows als Linux (Mint). De illustraties en grafieken zijn gemaakt met de iPad-apps TouchDraw, een vector-based tekenprogramma; PocketCas Pro, een grafisch calculatorprogramma alsmede GoodGrapher Pro en QuickGraph+. Een bijzonder woord van dank aan alle LATEX -gebruikers op forums, in instituutshandleidingen en op wikiâ&#x20AC;&#x2122;s voor het aanreiken van de vele praktische oplossingen die nodig zijn voor een correct gebruik van LATEX en een goed werkende opmaak. De meest recente versie van dit document kan altijd gedownload worden op www.vandorp.info

250


Wiskundige varia  

Wiskundige uitleg, bewijzen en beweringen. Niveau VWO.

Wiskundige varia  

Wiskundige uitleg, bewijzen en beweringen. Niveau VWO.

Advertisement