Page 1

• Aage Aleskjaer; Nåd utöver nåd s. 10-11 • Upprop för mission s. 8-9 • Inte längre en apman s. 14 • ETALsmissionärer rapporterar s. 12-13


Välkommen

till MissionsVisionens

Detta nummer är både uppbyggande

Vårnummer

2006!

och utmanande.

Aage

Åleskjaers artikel, "Nåd utöver nåd", blir en fortsättning undervisningen

du fick i förra numret ifrån både Joseph Prince

(pastor i Singapore) och mig. Du känner säkert igen tonen som genomsyrar

allt vi sysslar med. Själva är vi ingenting, det är

endast Jesus och Hans nåd som gäller. Artikeln "Min strategi för muslimvärlden", är högaktuell. Det finns många olika reaktioner ibland oss kristna gentemot muslimer. Här får du "min strategi". Kanske den kan bli en tankeställare.

I

höst kommer en bok; "Mina muslimska vänner", och i den går vi mycket djupare in i detta högaktuella ämne. I maj besöker RoxAnne och jag flera platser i Sverige och Finland (se baksidan). Jag hoppas du kan komma med på ett eller flera av dessa möten. Den Helige Ande vill lyfta fram Jesus på ett speciellt sätt. Kanske du tycker att du vet mycket om Jesus, men var öppen för uppenbarelse och djupare insikt i vem Jesus är och vad Han har för dig. Bjud med vänner och bekanta. I varje möte inbjuder vi människor till frälsning, upprättelse och helande. Nu arbetar vi febrilt för kommande

kampanjer i Indonesien, Madagaskar

satsningar. Tack till alla ETALs understödjare!

Ansvarig

utgivare:

Peter Ljunggren

Design och lay-out: Lindsay

Allison och Jeremy

Hoover

-

och Mongoliet.

Pdw

Norge

Sverige

Finland

ETAL

EKM

Box 430

Korsholmsesplanaden

Pg 7878 05 37409 38D

Sv. översättning:

Irene Sundbäck

551 16 Jönköping

65100 VASA

Danmark

Annonsansvarig:

Ircnc Sundbäck

Tel: 036·126050

Tel & fax: (06) 317 6000

Pg 893-7346

Tryck: Kjell', Distribution:

Tryckeri Sw-son

AB

Bed för dessa

Fax: 036·715311

epost: info@ekm.nu

e-post: info@etaLse

Sampo:

web: www.etal.se

Sp Aktia: 497010-217832

Pg 35 34 79-9

Bild på framsidan: Ung dam ifrån Pakistan, som fått sin hörsel tillbaka.

MISSIONS

VISIONEN

800016-70320192

VÅREN

2006


Evangelium presenteras med kraft, vänskap och respekt ud älskar världens 1.4 miljarder muslimer, och deras enda hopp till frälsning är Jesus. I detta skiljer sig inte muslimer ifrån judar, europeer eller något annat folk. Det finns endast en väg till Gud, och Jesus är vägen. Hans verk på korset har försonat världen med Gud.

G

muslimvärlden.

En predikant

konfrontationen" framställning muslimer

mellan

talade

västvärlden

om den "historiska och

påminde mig om korsfararna,

i Mellanöstern

Islam.

Hans

som bekämpade

för tusen år sedan. De "kristna"

armeer som kämpade för Jerusalem under korstågen utlovades omedelbar ingång i himmelen om de skulle dö i strid emot de "otrogna".

Denna typ av fanatism har förekommit

och

förekommer i varje religion, och den finns idag att hitta ibland Vi lever i en värld av konflikter. Tidigare i år publicerade europeiska

tidningar karikatyrbilder

på Muhammed.

extrema element inom Islam

Många

muslimer ansåg att dessa bilder var hädiska. Det blev protester och demonstrationer

utöver världen, som sorgligt nog ledde

till ett flertal dödsfall. I västvärlden försvarades karikatyrerna utifrån principen om yttrandefrihet,

Ibn Salim var blind men fick sin syn tillbaka

och många menade att

Islam nu visade sitt verkliga ansikte. Sedan den 11: e september, 2001, har västvärlden blivit alltmer medveten om Islam. TVdokumentärer,

böcker och tidningsartiklar

analyserar

Islam

ifrån alla tänkbara vinklar. Även i kristna tidningar läser vi ofta alarmerande artiklar om Islams framfart. En del kristna predikanter har gett sig in i diskussionen om Islam, men tyvärr visar alltför många sin okunnighet

MISSIONS

VISIONEN

om

VAREN

2006


Mina Muslimska Vänner

vår uppgift Vad är vårt gensvar? Vad vill Jesus att vi ska göra? Ska vi varna för och predika emot Islam? Det är inte min strategi. Naturligtvis sätter jag stort värde på yttrandefriheten.

Jag har dock något

mycket viktigare för handen än att försvara eller kritisera karikatyrer. Politiker håller på med politik, tidningsredaktörer sysslar med journalistik, alla har sin uppgift. Vi som är frälsta har en primär uppgift, att ge världen de goda nyheterna om vad Tillsammans med muslimska ledare i Afrika.

Gud har gjort i Jesus Kristus. Detta betyder inte att vi kristna isolerar oss ifrån samhället. En kristen fabriksarbetare

sköter kan vi läsa om Jesu födelse, hans undervisning,

mirakel,

sina dagliga uppgifter, precis som en kristen bagare bakar, och himmelsfärd och återkomst. I Bibeln har vi kapitel och versar. en kristen politiker sysslar med politik och lagstiftning. I Koranen kallas kapitlen "surahs", Jesus är omnämnd i 15 I grunden är alla troende Jesu efterföljare. Vårt medborgarskap

surahs och nittiotre versar. Tre surahs har rubriker som refererar

är i himmelen. Vi utövar inflytande i den här världen, men vi är

till Jesus (Surahs 3, 5, och 19).

icke av denna världen. Vi är inte först och främst intresserade av Jag talar alltid öppet med mina muslimska

vänner om att

att vinna en ideologisk debatt gentemot muslimvärlden. Skulle Jesus är vägen, sanningen och livet - Gud uppenbarad i köttet, vi vinna den debatten har vi ändå inte vunnit. För oss handlar världens Frälsare och universums Herre. De håller inte med om det om människors frälsning. Vi vill se muslimer födda på nytt och i gemenskap med Jesus. Detta är alla troendes uppgift

allt detta, men muslimer värderar Jesus högt. Om det är några människor utanför den kristna religionen, som det är lätt att

oavsett om vi är kristna politiker eller kristna fabriksarbetare. samtala med om Jesus, är det muslimer. Min strategi är vänskap och kärlek gentemot muslimer.

Till Jag debatterar inte med muslimer om vilken religion, som är

dem som kanske anser mig vara naiv, ställer jag frågan, "Hur bättre än den andra, eller ens vilken helig bok som överträffar fungerar din strategi"? Hur många muslimer får du se frälsta

den andra. Som en kristen, tror jag naturligtvis att Bibeln är

genom att attackera Islam? Kärlekens strategi är den vinnande Guds ofelbara Ord, men Jesus sa klart och tydligt att vi inte har strategin. evigt liv i skrifterna utan i Honom (Joh 5:39-40). Därför är en diskussion om vilken bok, som är rätt och sann, inte tillräckligt;

Koranen och Jesus

det måste till ett möte med Jesus. Mitt intresse är att presentera Förutom

Bibeln

är muslimernas

bok Koranen,

den enda

den levande Jesus för mina muslimska vänner. Så fort Jesus tar

historiska skrift som ger Jesus en framträdande plats. I Koranen

sin boning i människor, vilket är evangeliets kärna (Koll :27), faller allt annat på sin rätta plats. Det handlar inte om att övertyga muslimer angående kristna läror. Endast ett möte med Jesus själv kan förvandla en muslim.

JESUS - vårt exempel När en del hör mig tala med vänlighet och kärlek gent emot muslimer, tänker de att jag på något sätt kompromissar Möte med 15 muslim ledare på Java, Indonesien. På dessa möten håller Peter en predikan om Jesus, som Gud uppenbarad i Människosonen.

MISSIONS

VISIONEN

med kristna värden. Nej, det är ju

med Jesus som förebild, som vi visar vänlighet. För två tusen år sedan visade Han vilken attityd som ska känneteckna den som är Hans efterföljare. Han älskade

VÅREN

2006


Mina Muslimska Vänner

judarna,

romarna

och samariterna

lika. Judarna

skulle ha

föredragit att Jesus hade undvikit samariterna, och samariterna

Nyfrälst muslim läser Peter Ljunggrens bok -"Frälsning, vad är det"?- februari, 2006

skulle hellre ha sett att Jesus hade visat avoghet mot judarna. Jesus älskade alla. Han kom inte för att döma världen utan för att frälsa. (Joh 3: 16-17) Har min vänskap

med muslimer

varit utan konfrontation

eller konflikt? Ja, till allra största delen. Det har funnits några tillfällen när spänning eller konflikt uppstått, men varje gång berodde det på ett missförstånd. I mer än trettio år har jag hållit stora Jesusfestivaler ut över världen. Det har varit folksamlingar med upp till 600,000 deltagare på ett och samma möte. Även om det inte blir den omfattningen alla gånger, når nästan alla Jesusfestivaler tio tusentals människor. Det är omöjligt att hålla så stora evenemang utan att fånga medias intresse. Det har funnits tillfällen då muslimer har

Vid varje tillfälle när jag har haft möjlighet att sitta ned i

reagerat negativt när de har sett vår annonsering. Vid varje

vänskap och berätta om Guds kärlek, uppenbarad i Jesus, har

sådant tillfälle, när jag suttit ner och samtalat med de muslimska

missförstånden försvunnit.

ledare som varit motståndare till vår kampanj har saken löst

Att vinna en debatt eller en vän

sig. Ofta har deras negativa agerande emot mig varit grundat på tidigare sammanträffanden

med kristna predikanter,

som

använt predikstolen till att väcka hat gentemot muslimer. När muslimska ledare sett vår annonsering i tidningar och på TV, har de antagit att jag kom i ett liknande syfte.

Min strategi är att följa Jesus Kristus, som undvek politiska debatter. Den samaritiska kvinnan försökte starta en diskussion om huruvida

den korrekta

platsen

att tillbe var i staden

Jerusalem eller i Samaria. Lärjungarna försökte diskutera det

Jag kommer ihåg ett tillfälle när situationen var mycket spänd.

politiska etablerandet av Israel (Apg l :4-8). Vid varje tillfälle,

Femton muslimledare kom sent en kväll till mitt hotellrum. En

nonchalerade Jesus frågan och förblev fokuserad på sitt budskap

efter en bad dessa muslimledare, både politiska och religiösa,

- att ge frälsning och nytt liv till alla utan diskriminering.

om förlåtelse. Det var ett av mitt livs mest rörande ögonblick

Detta är ETALs fokus. Andra har sina arbeten och sin fokus.

när de sa, "Peter Ljunggren, vi inser att du inte är som andra,

Jag varken kritiserar eller fördömer dem, men jag vill samla

som attackerar och står emot oss. Du har bara talat om Jesus

så många som möjligt att hjälpa till att dela de goda nyheterna

Kristus, och vi har sett Hans under".

om Jesus.

Mer än 50,000 muslimer på ETALs kampanj i Baluchistan. 99,7 % av befolkningen är muslimer. MISSIONS

VISIONEN

VÅREN

2006


Mina Muslimska Vänner

"Den oförnuftige söker alltid strid" Detta är kung Salomos ord

som är vis skaffar vänner". I en värld av fientlighet, låt oss följa

i Ordspråksboken

samma strategi som Jesus och Paulus. Låt oss skaffa vänner

20:3, och de är lika sanna idag. Det är lätt vanhelga andras

och vinna dem för Jesus. Frälsning är det enda botemedlet för

heliga symboler, så är du snart mitt upp i en strid. Salomo

terrorism. Låt andra göra sitt, och låt oss fokusera på det som

fortsätter, "En argsint man ger upphov till kiv, den hetlevrade

är vårt - att vinna muslimer för Jesus.

bråka. Tala nedlåtande,

skäll, argumentera,

förgår sig ofta" (Ords 29:22), och" Dåren släpper lös alla sina känslor, men den vise håller dem tillbaka". (Ords 29: 11). Att dela evangelium om Jesus har ingenting att göra med att vinna en diskussion. Ingen har någonsin fått uppleva det nya livet i Jesus Kristus genom ett argument. Det nya livet, som Jesus erbjuder, kommer aven upplevelse som Jesus kallar "att födas på nytt". "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh 3:3).

~Strategi gentemot Muslimvärlde

Frälsning - bästa botemedlet mot terrorism Jesus Kristus själv skänker sin rättfärdighet, återlösning, och ger nytt liv till varje människa som är villig att ta emot. Salomo säger, "En man som har vänner måste själv vara vänskapligt

F.d. lam muslim med den tomma rullstolen framför sig.

sinnad" (Ords 18:24), och "den som vinner själar är vis" (Ords 11:30). Detta är vår strategi, att bygga broar av tillit och vänskap. Mina muslimska vänner vet att jag inte gömmer på våra skillnader.

---

Vänskap.Den som är vis skaffar sig vänner, och vinner själar. lie.s,gekt uta

kompromiss. Paulus är vårt före-

i köttet. Jag har aldrig personligen mött en muslim, som inte

döme. Vi predikar ett kompromisslöst evangelium, men vi talar respektfullt om andra religioner, som Paulus gjorde i Aten, EfEsus och andra platser.

tillåter mig att fritt dela med mig av detta.

Sök

De vet att jag tror och predikar att Jesus är Gud uppenbarad

emensamma nämnare. Koranen har mycket att

rädsla hos muslimer, som t.ex. i Saudiarabien, Iran och många

säga om Jesus. En del kristna biskopar och ledare tror inte på Jesu jungfrufödelse eller Hans återkomst, men det gör muslimer. Det finns oerhörda skillnader mellan sann Kristendom och Islam, men vi bör också vara medvetna om vad vi båda har gemensamt.

andra länder. Samtidigt har jag hållit Jesusfestivaler

i städer

Jesus. All evangelisation ibland muslimer måste ha fokus på Jesus

där mer än nittiofem procent av befolkningen varit muslimer.

själv. Här handlar det inte om debatt eller att bevisa kristen doktrin. Istället för vi fram ett erbjudande att möta den Jesus, som bor i människor, som tar emot Honom.

Det finns många områden i muslimvärlden där myndigheterna inte ger tillstånd för kristen mission. Detta visar en svaghet och

En del menade att det aldrig skulle gå. Upplevde vi svårigheter och hinder? Absolut, men när jag arbetade i vänskap öppnades

Under, tecken och mirakel. Evangelium utan mirakel blir

dörrar. Jag kritiserar inte Islam. Varför skulle jag göra det? Aposteln Paulus kritiserade inte andra religioner. Vi läser i Apg 19:37, "Ni har fört hit de här männen som varken har rånat tempel eller hädat vår gudinna." Paulus hade för mycket positivt att säga om Jesus Kristus och Honom som korsfäst, för att ta tid att fördöma andra. Han använde inte tiden i Efesus till att tala emot gudinnan Diana. Paulus lyfte fram Jesus. Salomo sa vist, "Den MISSIONS

VISIONEN

kraftlöst. Det var aldrig Guds tanke att vi skulle övertyga med mänsklig visdom, utan i den Helige Andes Kraft.

Nåd, inte lag. Islam är lagens religion, mycket lik fariseismen på Jesu tid. Nådens evangelium är något helt nytt för muslimer. Använd Islams e na traditioner och läror när dessa pekar på evangelium. Det var så Paulus agerade. Han citerade grekiska författare och diktare, när dessa citat främjade evangeliets sak. T. ex när muslimer offrar ett lamm årligen blir detta en fantastisk bild på Jesus, Guds Lamm, som offrades för världens synd. VÅREN

2006


Vi predikar naturligtvis ifrån Bibeln, Guds ofelbara ord. Samtidigt är det intressant när vi hittar sanningar om Jesus också i annan litteratur. Det är chockerande för många att upptäcka hur mycket gott det finns i Koranen angående Jesus. Detta betyder inte att vi accepterar eller på något sätt godkänner Koranen. Paulus visar vägen. Han citerade grekisk litteratur, inte på ett sätt som upphöjde grekisk mytologi, men han använde citat som belyste evangeli sanning (Apg 17). Vi använder Koranen på samma sätt. Koranen säger att Jesus var född aven jungfru. (Surah 19:20-21) Alla profeter omnämnda i Koranen har en far, inklusive Muhammed, vars pappa hette Abdullah. Varför är Jesus den ende född aven jungfru? Vem är Jesus? Fråga dina muslimska bekanta. Maria, Jesu moder, kallas den mest upphöida bland \\v\nnOL (Surah 3: 12) Muhammeds mor, hustrun eller döttrar får inga sådana omnämnanden. Koranen kallar Jesus Guds Ord (Surah 3:39, 45). Andra profeter anses endast vara språkrör eller budbärare för Guds ord. Det är stor skillnad mellan att vara Guds ord och att bära fram Guds ord. Varför får just Jesus denna upphöjda position? Fråga dina muslimska vänner.

Alla profeter i Koranen får söka förlåtelse för sin synd, inklusive Muhammed, men inte Jesus. Han är fri från det onda (Surah 3:36). Hur kommer det sig att just Jesus beskrivs som syndfri? Jesus gjorde mirakel (Surah 5:1, 13). De flesta muslimer tror, precis som Koranen säger, att Muhammed inte gjorde några underverk. Koranen säger att Jesus är "den förste och den siste" (Surah 57:3). Samma uttryck används om Gud, men inte om någon av profeterna. Varför beskrivs Jesus på detta sätt? Detta kan bli en kontaktpunkt i samtal med muslimer. Jesus ska komma tillbaka. (Surah 4:159). De flesta muslimer tror inte på Jesu död på korset och Hans uppståndelse. Detta är ju det centrala i Kristendomen. Även här finns det versar i Koranen som pekar på Jesu död och uppståndelse. I Surah 19:33 står det att Jesus sa, "Så Frid är över mig, Dagen jag föddes, Dagen jag dör, Och dagen då jag ska stå upp till liv igen" (fritt översatt) Detta och andra citat bortförklaras av muslimer. Kanske finns det här ytterligare möjligheter att hjälpa muslimer upptäcka Jesus. Här finns öppningar för gemensamma nämnare. Muslimer är intresserade av Jesus. Tag tillfällen att lyfta fram Jesus, så att muslimer kan få se Honom, världens Frälsare.

Jesus kallas Messias (Surah 3:45, 4: 172, 5: 19, 9, 31).

För dig som vill läsa mer, rekommenderas Emmanuel Luther Ratiqs bok," Jesus - Contact & Confiict Between Christians & Muslims." Förord till denna bok är skrivna av Carl-Erik Sahlberg och Jan Henningsson ifrån Svenska Kyrkan, samt Göran Janzon ifrån Örebro Teologiska Institut.

Mötestider: Fredag 14 juli kl 19.00 Invigning lördag 15 juli Jubileumsdag Måndag-lördag kl 10.00 Förmiddagsmöte kl 14.00 Eftermiddagsmöte kl 19.00 Kvällsmöte Söndag 16 juli kl 10.30, 15.00 & 19.00 Söndag 23 juli kl 10.30 & 15.00

MISSIONS

VISIONEN

VÅREN

2006


llppro --

Kom med Global

VISIONSTEAMET

Evangelisations

och bli Strategi

1. JESUSFESTIVALER: Varje år nås stora skaror genom "Jesusfestivaler"

utö-

8. HELTIDSMISSIONÄRER:

ver världen,. Dessa kampanjer är starkt fokuserade på

Heltidsmissionärer

onådda områden. Mer än 11 miljoner människor har tagit

på årlig basis. Missionsbaser har etablerats i Tanzania,

emot uppföljningsmaterial

Nya Guinea, Kenya, Etiopien, Thailand, Indien, Filippi-

för nyfrälsta.

avskiljs och sänds ut till missionsfälten

nerna och Indonesien. 2. PASTORS & LEDAR SEMINARIER: Seminarier för pastorer och ledare hålls i samband med

9. BÖNECENTER:

Jesusfestivalerna.

Bön är en väsentlig del av varje aspekt i arbetet. Hundra-

Inriktningen på dessa är att träna in-

hemska ledare att fullfölja missionsbefallningen.

246000

tals böneämnen tas emot varje vecka via e-post brev eller

ledare har deltagit på dessa seminarier, ETAL är överho-

telefon. Bönecentrat, tillgängligt 24 timmar per dygn 7

pade med inbjudningar till nya områden där pastorer vill

dagar i veckan, stöder det världsvida evangelisationsarbe-

ha denna träning.

tet och betjänar många individuella behov.

3. TELEVISION:

10. KONTAKT MED UNDERSTÖDJARE:

TV arbetet expanderar och når 70 länder varje vecka.

Peter Ljunggren håller kontakt med och informerar un-

Program sänds nu också i Skandinavien, genom VISION

derstödjarna i ETALs arbete. Detta är inte framför allt en

NORGE, där du kan se ETALs program varje lördag kl.

administrativ sak, utan en viktig del i det andliga arbetet.

17:30 11. MISSION I ISRAEL OCH MELLANÖSTERN: 4. UPPFÖLJNING

FÖR NYFRÄLSTA:

Genom "Fredens Väg", arbetar ETAL med evangelisation

"Frälsning - Vad är det" distribueras till nyfrästa på många

ibland både judar och araber. För närvarande drivs arbete

olik språk. Inhemska församlingar får hjälp att hålla upp-

på 10 olika platser i Israel.

följningsmöten för nyblivna troende. På helt onådda områden hålls uppföljningskampanjer grundläggande

där nyfrälsta får

undervisning.

5. LITTERATUR & PRODUKT DISTRIBUTION: Ett tjugotal böcker och annat studiematerial

har översatts

till mer än 30 olika språk. 6. BIBELSKOLOR: World Impact Bible Institute etablerades 1988 och 2 300 studenter har tränats hittills på skolan i Ontario, Kanada. Många fler får träning genom videoskolor. Det finns anslutna skolor i Indien, Thailand och i Västindien. Examinerade studenter arbetar i 40 nationer ... etablerar församlingar, håller Bibelskolor och når människor med evangelium om Jesus Kristus. 7. FÖRSAMLINGSPLANTERANDE

SATSNINGAR:

Detta är mindre kampanjer som hålls i områden där det finns få kristna och där många inte har hört evangelium.


.ånatllq understödjare till ETAL! När du deltar varje månad i ETALs arbete stöder du ... ... missionskampanjer som når hundratusenden ... träning av pastorer och ledare (12-20 0000 tränas vsrje år)

Käre vän, Ditt stöd av ETALs arbete är en kärlekshandling för människor utöver

... litteratur (bl.a. får hundratusentals nyfrälsta uppföljningsmaterial)

världen som behöver Jesus .

... TV arbete som når mer än 70 länder i veckan

Vi arbetar tillsammans med Jesus

... ett fantastiskt arbete genom ETALs heltidsmissionärer

Kristus i detta. Han är skördens

... evangelisation i Israel, och bland judar och araber runtom i världen

Herre, inte enbart i den stora skörden utöver världen, men också för en

Som partner får du information, brev och undervisning ... ·:·4 ggr per år får du gratis undervisning på CD eller kassett

skörd av välsignelse i ditt liv. Använd gärna det bifogade formuläret. Du blir själv välsignad, och din

•:. Du blir inbjuden till partnerträffar

gåva varje månad når ut med hoppets budskap till människor utan Jesus ..

.:. Specialerbjudanden

Tack! Ditt understöd gör arbetet möjligt!


o

••

o

NAD UTOVER NAD "Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd" (joh 1:16).

Av pastor Aage M. Äleskjeer

.••••••••••

uther betonade "ENDAST NÅD", "endast tro" och

fått höra motsatsen därför att kristna har konfronterat folk med

"endast Jesus". Alla former av legalistisk religion

deras synder. Men evangelierevolutionen

faller till marken i ljuset från evangelium. Paulus

möjligt för oss att predika det sanna evangeliet för världen!

säger: "Men om det var av nåd, så var det inte

på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd" (Rom.l1: 6).

kommer att göra det

DEN NYA SKAPELSEN ÄR AV NÅD Den nya skapelsen är svaret för alla som fruktar att budskapet om nåd är en licens att synda. Verkligheten är precis motsatsen! Ef 2:8-9 beskriver

FRÄLST AV NÅD Alla kristna vet att frälsning är av nåd. "Ty

frälsningen av nåd, utan gärningar. Nästa vers säger; "Ty hans

av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva

verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud

är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma

har förberett, så att vi skall vandra i dem" (Ef 2: 10). Kan du se

sig" (Ef.2: 8-9). Nåd betyder "glädjande

det? Frälsningen är gratis och utan gärningar och det nya livet

överraskning"

och

"oförtjänad välvilja". Frälsningen är en gåva och den är gratis.

är ett GUDS VERK! Den nya skapelsen är ett mirakel, som för

Man betalar inte för en gåva! En gåva må vara dyr, men det är

med sig ett nytt liv med goda gärningar, som en frukt av den nya

givaren som har betalat.för den. Vår frälsning var så dyrbar at1

födelsen. Det är därför som Paulus betonar så starkt att det är av

den kostade Jesus livet, men för oss är den gratis. Det enda vi

NÅD HELA VÄGEN; FRÅN BÖRJAN TILL SLUT! Paulus

behöver göra är att ta emot gåvan! När du tar emot denna gåva.

förklarar i Galaterbrevet 3, att ta emot Anden, se tecken och

sker ett mirakel som kallas att bli född på nytt! Detta sker också

under och helanden, och uppleva Abrahams välsignelse; ALLT

bara av nåd. "De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller

sker av att man hör tron bli predikad. Detta var andledningen

av någon mans vilja, utan av Gud" (Joh 1:13).

till att han målade Jesus som korsfäst ibland dem.

GUDS NÅDESEVANGELIUM

Det finns bara ett evangelium!

FULLHETEN ÄR BARA AV NÅD - NÅD UTÖVER NÅD! En

Jag tror inte att vi har predikat det rent och klart. Kenneth

översättning säger: "Nåd efternåd"." Nåd står på led! Frälsning

Hagin sa att den dag vi gör det kommer vi att få se en strid

är av nåd, fullhet är av nåd, helgelse är av nåd, det nya livet äl

ström av syndare bli frälsta. I sitt häfte, "Paulus uppenbarelse:

av nåd, Andens gåvor och tjänandet är av nåd! Texten i Joh.

Försoningens tjänst", säger han vilken chock det var för honom

l: 16 förklarar att FULLHETEN

är "nåd utöver nåd". Anden

att upptäcka 2 Kor 5: 19. Lyssna till det här: "Gud har försonat

är redan given, du behöver inte be att Anden måste falla.

världen med sig själv, Han tillräknar inte människorna deras

De goda nyheterna är att det redan har hänt! Karismatiska

överträdelser,

DEM; och han har

människor sjunger, "låt Anden falla". Vi har goda nyheter för

anförtrott åt oss försoningens ord - av upprättelse till oförtjänt

dem och för alla andra: Anden har kommit därför att Jesus är

favör." Världen har aldrig fått höra det här budskapet! De hai

förhärligad nu (Joh 7:39). Gud var tvungen att vänta tills Jesus

UTAN ANNULLERAR

MISSIONS

VISIONEN

VÅREN

2006


Evangeliet är "Evangelium om Guds nåd"!

Det är nåd från

örjan

ti

slut!

blivit förhärligad. Det var det enda villkoret. Så fort Han blev

TECKEN OCH UNDER SKERAV NÅD Paulus fortsätter med

förhärligad, var varje hinder borta.

samma mönster rakt igenom hela Galaterbrevet,

Fullheten är nåd utöver nåd! Därför har det ingenting att göra

På samma sätt som frälsning är av nåd och tro; sker tecken,

med dig. Dina böner eller dina egna prestationer kommer aldrig

under och helande som en frukt av Jesu fullbordade verk. Det

kapitel 3.

att få Anden att falla. Han har redan gjort det! Anden är sänd,

är genom att se på Jesus Kristus som korsfäst vi kan ta emot

Det är av nåd, "en glädjande överraskning". Du tar bara emot!

helande, för genom Hans sår är vi helade. I öknen blev folket

Jag är SÅ LYCKLIG för att jag fick se detta! Det avslutade

helade genom att se på den upphöjde ormen. Detta var bara

mitt kämpande och mitt "jagande" efter Gud. Han har kommit!

en skuggbild, en förebild och ett exempel på Jesu kors. Nu

Han har flyttat in! Jesus sa att vi inte behöver törsta mer, vi

har verkligheten kommit! Om Guds kraft kunde flöda genom

har druckit av det levande vattnet och tagit emot en källa på

att man såg på en skuggbild av verkligheten, hur mycket mer

insidan! Ändå, är det många som predikar om att "törsta efter

kan då inte vi bli helade genom Jesu Kristi kors! Jag har läst

Gud", "söka Gud" och "jaga efter Gud". Så lyckliga vi kan

böcker som får det att verka som att VI måste betala priset för

vara, som inte behöver törsta eller söka längre. Vi har en källa

Guds mirakulösa kraft. Men evangelium förklarar att HAN har

med levande vatten på insidan!

betalat priset!

HELIGHET OCH HELGELSE ÄR AV NÅD Detta är

TJÄNANDETÄR AV NÅD Evangeliet är "Evangelium om Guds

det svåraste ämnet för många ärliga kristna. Det är därför som

nåd"! Det är nåd från början till slut! Det är därför det är nåd

en del till och med predikar att lagen måste tillämpas som

utöver nåd. Paulus sa: "Men genom Guds nåd är jag vad jag är,

vägledare och som "trafikregler"

för de kristna. Men detta

och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan j ag har arbetat

skulle vara en skymf mot Jesu Kristi kors! Bibeln förklarar att

mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med

"vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att

mig" (1 Kor 15:10). Alltsammans var ett resultat av Guds nåd!

syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är

Det var inte på grund av Paulus egna ansträngningar, inte hans

slavar under synden" (Rom 6:6). Det är alltså Jesu Kristi kors

mänskliga förmåga, utan bara Guds nåd. Nåd från A till Ö, nåd

som sätter oss fria från syndens slaveri! Nyckeln är att predika

hela vägen! Världen är redo för det här budskapet, därför att

Kristus som korsfäst. Vi är menade att leva ett liv, döda från

religion har misslyckats. Religion har varit en besvikelse för

synden och levande för Gud: av Hans uppståndelsekraft. ALLT

människor och den har lagt ett ok över deras nackar, som Petrus

ÄR I JESUS KRISTUS!

sa i Apg 15. Det är dags att berätta de Goda Nyheterna: Bördan

"Synden skall inte vara herreöverer,

ty ni står inte under lagen

utan under nåden." (Rom. 6:14) Det är BUDSKAPET

OM

NÅD som bryter syndens slaveri. Lagen gav liv åt synd, men nåden sätter oss fria. Jesus Kristus är vår helgelse (1 Kor 1:30). Nyckeln till att lyckas

har lyfts av, oket är brutet!

"Synden skall inte vara herre •• • o • over er, ty, .nistår Inte un'd::'f;

i det kristna livet är att "Jesus tagit gestalt i oss". Helighet är

'.

~:~a~~~"~:~:'I':;~~;G':i;~;~~~~~ 7::~ lagentitanun~f1!<M!~. .:,7, I ALLA! Nåd utöver nåd! Helgelse är en produkt av frälsande o

,

__

na_d_!_D_E_NN __ A_N_Å_D_d_iS_C_ip_l_in_e_ra_r_o_ss_. Pastor Aage M. ÅleskjiEr och hans fru Lillemor

(

:_~:~~;~~~.>?(~y:,,>c:;''''~;~

ID ---lIllL.._R_O___,_6_·...::!t~~..::rt~~::2~:;;~i,i.$"'.~~. &:

Efter många år som en evangelist, bibellärare och bibelskoldirektor, mottog Pas tor Aage Åleskjeer 1985, kallelsen att grunda en församling i Oslo, Norge. Det har blivit den största lokala församlingen i Norge med 3000 med lemmar.

Varje år håller pastor Aage flera seminarier och konferenser, som har vunnit ett omfattande intresse. Hans fokus är på Guds nåd, det Nya Förbundet, och en stark konfrontation med lega1istiskt tänkande. En del kallar pastor Aages undervisning "en ny reformation"!

MISSIONS

VISIONEN


F

ör närvarande arbetar ETAL med femtiosju missionsinitiativ, som stöds varje månad. Bland dem är elever som gått på World Impact Bible Institute och arbetar utifrån "Celebrate Jesus International" - ETALs missionsprogram. Deras fokus är klart - att vinna människor och göra lärjungar. Här kommer några rapporter.

SUMATRA

"Sedan vi anlände till Sumatra förra Med tårar i ögonen och med sprucken

månaden, har jag och mitt team varit

röst fortsatte han, "Jag hade många

upptagna med att predika på många

demoner och de gjorde mig väldigt

olika möten. Alltifrån gudstjänster och

sjuk. Jag var muslim men nu älskar

hemgruppsmöten,

jag Jesus så mycket. Han har gjort så Jessy Djaferian & Basha

mycket för mig. Jag vill tjäna Honom

Mohammad med fru och dotter

av hela mitt hjärta."

Förra söndagen predikade jag i en kyrka med 300 personer. En man i folksamlingen fångade min

till evangelisation

på skolor. Vi har börjat få ingång i samhället. Människor i alla åldrar får höra evangelium om Jesus Kristus och

Hans pastor sa till mig senare,

inbjuds att ta emot Hans fria frälsnings-

"Emmanuel vandrar inte bara med

gåva." - Scott McIntryre i Berastagi,

Jesus ... han springer"! Han har vuxit

Indonesien

andligen, snabbare än många av de

uppmärksamhet. Han satt på kanten

andra församlingsmedlemmarna.

av sin stol och lyssnade intensivt.

Han

är så ivrig att lära sig mer om Jesus.

Efter predikan gjorde jag en frälsningsinbjudan

"Gud har gett mig kärlek till

följt aven inbjudan

muslimerna. Jag trodde knappast inte

att komma med i skördearbetet. 15 människor gav sina hjärtan till Jesus

det var möjligt för muslimer att ta emot

och 22 överlät sig till att ge en timma

frälsning. Prisad vare Gud, mina ögon

per vecka för att sprida evangelium.

har öppnats." - Jessy Djaferian, Clls

Gudsnärvaron var så stark att vuxna

teamledare i Mwanza, Tanzania

män grät inför Gud. Emmanuel var en

"Arbetet på missionsfältet har gått bra.

~--~.-

av dem som kommit fram, och stod

'If••

rakt framför mig. Den Helige Ande

,r. ( '( (~

gav mig ett ord, som jag delade med

I"

.""=

("')({:.( .•.. (I,.,

•.

}.,r :((([.:~r

,.,",., ...;",.... . '.~-.." '. (5,'," jlll·~' tJ>c;'i\ 1..11.::;l111~' ;.:r;' 't( . . .: C. "'V . j r I

honom. Med tårar i sina ögon sa han

l

I

r;

till mig, "Jag älskar Jesus så mycket".

__

{

', __ "

L,- ,,,"' _.

"Varför?" frågade jag,

,

Vi började med att besöka församlingar som ett team. Människor kommer till tro och bekänner Jesus som Herre och troende överlåter sig till att ge åtminstone en timme i veckan för att dela evangelium. Jag trivs med att predika

"Mitt namn var Basha Mohammad men nu heter jag Emmanuel. Jag blev helad när Peter Ljunggren höll en kampanj här förra året. Jag låg döende på sjukhuset, och läkarna hade gett upp. Jag

"Jag har predikat i kyrkor och arbetat

så mycket. Jag tror ibland att jag själv

med gatuevangelisation

blir mer välsignad av min predikan

tillsammans

med ungdomarna. Arbetet går framåt

än församlingen. Det är så underbart!

och är produktivt, jag har sett Gud

Jag älskar att predika Guds Ord och se

verka i oss och i dem - alltsammans är

människors liv förvandlade av Hans

underbart."- Lee Jacob i Tanzania

hostade blod och var väldigt svag, men

kraft." - Serge Leger i Mbeya, Tanzania

de visste inte vad som var fel med mig.

MISSIONS

VISIONEN

VÅREN

2006


eller så liten som jag tillåter den att bli. Jag tror att Gud också håller på att lära mig att vara mer känslig för Hans Ande." - Adam Waterman i Mwanza, Tanzania

"Den här månaden har jag varit upp-

"Teamet och jag har precis varit en

tagen med många områden av arbetet,

månad i Wamena, i Papuas bergs-

som jag aldrig berört förut. När vi har

områden. Det är den största staden i

predikat på gatorna har många fått lära

världen, som enbart kan nås med flyg.

känna Jesus Kristus personligen. Jag

"Vi har börjat hjälpa församlingar att

Evangeliet kom hit för 50 år sedan till

undervisade nyligen på ett pastors-

starta hemgrupper och träna de troende

de många kannibalstammarna

som bor

seminarium, och besökte patienter på

i att evangelisera. Det är så viktigt

i området. Första kvällen på Jesusfes-

ett sjukhus. Gud är god och det är så

att evangeliet får fortsätta att inta nya

tivalen uppskattades folkskaran till

underbart att se Honom arbeta. Det är

områden. I staden Tabora undervisade

30'0000 av stadens 50'0000 invånare.

verkligen Han som gör allt arbetet. Allt

vi på många platser. Vi höll nyligen en

Den fjärde kvällen var folkskaran så

vi gör är att berätta för människor om

kvinnokonferens.

upplivad; regnet öste ned, men de ville

de Goda Nyheterna.

zania är så andligt hungriga. De vill

inte gå hem! Under tiden i Wamena

göra något för Gud. Det är underbart

fick jag se hur underbar Guds plan är

att uppmuntra dem genom Ordet att se

för mig. Han vet vad mitt hjärta längtar

bortom sina omständigheter och se på

efter och han svarar på allt i Sin tid

vad Gud kan göra." - VaRhona Wright i

- det är perfekt."- Susan Hoover, Clls

Mwanza, Tanzania

Teamledare i Berastagi, Indonesien

Gud har verkligen öppnat mina ögon så att jag kan se planen som Han har för mig på ett djupare sätt. Jag har lärt mig att jag inte kan begränsa Gud. Planen som Han har för mig kan bli så stor

Kvinnorna i Tan-

än pengar

-

Stödföreningen ETAL är en ideell förening och dess syfte är som namnet antyder, att stödja det arbete som moderstiftelsen ETAL bedriver, genom att ta emot andra gåvor än pengar. Det finns många sätt att tjäna Gud på. Ett sätt kan vara att ge stöd med sina ägodelar. "Därefter vandrade Jesus från stad till stad ... predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med Honom ... och många andra som tjänade dem med vad de ägde." (Luk 8: 1-3). Kanske inte alla kan vara och ute och predika i samma utsträckning, men vi kan alla vara med och tjäna Gud med det vi äger. Gåvan kan vara något föremål; en tavla, smycken, värdepapper, aktier, en fastighet, en gård ... listan kan göras lång på ägodelar som du kan ge och som sedan kan användas för missionens sak. Det kan också vara att skriva ett testamente till förmån för ETALs arbete. Eftersom stödföreningen är en ideell förening utgår ingen skatt, därför kan tillgångarna gå direkt in i det ideella arbetet för världens evangelisering. Kanske är du en företagare och har någon ide om hur du kan vara med och hjälpa till. Att ge till världens evangelisering har speciella välsignelser med sig. När du samarbetar med Gud, öppnar det en kanal som Gud kan använda för att möta dina behov och som samtidigt leder till att många människor får möta Jesus och blir frälsta. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd; alla bidrag, små som stora - allt som går att på ett enkelt sätt omvandla till pengar gör nytta för världens frälsning. ---.,

Tveka inte - hör av dig till lrene Sundbäck, som är kontorsansvarig

för ETALs arbete i Skandinavien.


av Pat Goss

änniskor kallade honom

trasor och med ett plastskynke om

lämna min kropp."

galen, sinnessjuk,

huvudet. När Peter bad hände något

När Zacharia kom upp på plattfor-

besatt. Alla i Mombasa

extraordinärt. Zacharia kastades två

men för att vittna, var det första man

kände till "Apmannen".

meter upp i luften. Folkmassan skrek

la märke till hans ögon. De var klara

De hade sett honom gå på gatoma

av rädsla när de såg Zacharias kropp

och man kunde se Jesu kärlek i dem.

i trasor, eller med plastskynken runt

skaka.

Hans ansikte var ett enda stort leende.

M

kroppen. Jag börjar berättelsen om Zacharia 1995 i hans hemstad Migori. Han blev demonbesatt och försökte rymma hemifrån. Hans familj fann honom och band honom gång på gång, för att hindra att han sprang iväg. Det spelade ingen roll hur mycket de än försökte, Zacharia bröt sig loss. Till slut gav hans familj upp. Zacharia vandrade från stad till stad, sov utomhus, och letade mat bland soporna. Ibland gick han som en hund på alla fyra.

, ag Kastades upp i luften, skakade och kräktes. När jag kom ned pa marken igen, hörde jag en röst säga till mig, ' Jag är Jesus och idag har jag befriat dig. Du ska inte krypa längre, och inte äta sopor. Ditt namn är inte ängre "Apmannen", utan Zacharia. Du ska predika mitt evangelium'."

Han verkligen strålade av glädje. Tårar började strömma ned för hans kinder. Folkskaran hurrade och ropade, eftersom det var uppenbart att Zacharia hade blivit en förvandlad man.

Nästa kväll presenterade Peter Ljunggren en uppfräschad Zacharia. Publiken kunde inte tro att detta var samma person. Han var alldeles ren i nya skor och en ny kostym. Han kände sig normal, med ett klart sinne, och talade intelligent. Zacharia berättade än en gång att innan han mötte Jesus, var han i fångenskap, klädd i trasor.

Zacharia var i staden Mombasa i

Han berättar med sina egna ord:

Hans ansikte strålade av frid. Detta blev

Kenya samtidigt som Peter Ljunggren

"När Peter bad, kände jag en kraft träffa

en stor nyhet, som ledde till att många

och ETAL kom för att hålla en Jesus-

mig. Jag kastades upp i luften, skakade

kom till tro.

festival. Under tre dagar förberedde

och kräktes. När jag kom ned på mar-

teamet för mötena, man byggde scen,

ken igen, hörde jag en röst säga, 'Jag

Idag predikar Zacharia evangelium om

strålkastar-torn och ljudtorn på det stora

är Jesus och idag har jag befriat dig.

Jesus.

fältet. Zacharia satt på fältet och tittade

Du ska inte krypa längre, och inte äta

på hela tiden; dels av nyfikenhet, dels

sopor. Ditt namn är inte längre "Apman-

för att han kände en inre maning att

nen", utan Zacharia. Du ska predika

vara där. Första kvällen var tusentals

mitt evangelium'.

människor samlade och Zacharia stod

sinne klart, efter att ha varit som i ett

längst fram i folkskaran, klädd i sina

tjockt moln och jag kände demonema

MISSIONS

VISIONEN

Helt plötsligt blev mitt

VÅREN

2006

Pat Goss har arbetat på

ETALs media-avdelning 12 år.

i


Läkedom genom Herrens Heliga Nattvard

Nåd för din Ekonomi Här får du tre praktiska undervisningar om kopplingen mellan nådens uppenbarelse och Guds visdom och välsignelse för din ekonomi.Undervisningen är båda praktisk och smord av den

"Under mer än 30 år som frälst och andedöpt församlingsmedlem har jag aldrig hört något så frigörande och underbart om nattvarden. Nu längtar jag efter

Helige Ande.

varje nattvardsfirande" S.G.

3 CD 180 kr / 18 euro

CD 60 kr / 6 euro

Allt av nåd

Den Helige Andes Positiva Tjänst

På dessa fyra undervisningar får du en grundlig Biblisk uppenbarelse om Guds överflödande nåd. Det är denna nåd som redan har gett oss allt vi behöver ... och nu öppnas våra inre ögon att se och uppleva allt det som är vårt i Kristus.

Två undervisningar som klargör hur den Helige Ande verkar i våra liv. Traditionellt tänkande och religiösa fördomar rivs ner genom uppenbarelsen om hur Nådens Ande fokuserar på Jesus. Här finns mycket praktisk hjälp för det dagliga livet.

4 CD 220 kr / 22 euro

2 CD 120 kr / 12 euro

Timmen Som Varar en Evighet

Seger på Fiendens Område

Praktisk undervisining

Berättelsen om Peter Ljunggrens liv lämnar dig inte oberörd. Du får vara med på stora väckelsekampanjer, men också i den dagliga situationen. Låt dig inspireras och uppmuntras i din lydnad att följa Kristus och Hans kallelse.

om hur

alla troende kan vara med i att fullfölja Missionsbefallningen Bok 79 kr

Bok 149 kr

Beställ gärna på bifogad Plusgiroblankett För beställningar per telefon, var god ring ETAL på 036- 12 60 50

Denpasar

Indonesien

13-17Juni

Jayapura

Indonesien

18-21 Juni

Toronto / Niagara Kanada 25 Juni - 2 Juli - Fire Conference med Peter Ljunggren, Peter KariYoungren, samt gästande talare, Aage Åleskjffir, Tim BagweIl, Joseph Prince, Tim Storey, Charles Nieman

"Mina muslimsk"fIE.'tijnli'e.,l1~R ftategi för att" förmedla Guds kärlek till muslimvärlden.

Oslo Campmeeting

Norge

4-6 Juli

Antananarivo

Madagaskar

7-12 Juli

Arken, Stockholm

Sverige

14-16 Juli

Ulanbator

Mongoliet

23-29 Augusti

. ~------~~------~~==~

.


Emanuel J. Söderberg Ekliden, Rumskulla 598 92 Vimmerby

C

Alla möten Kl. 19,00 )

Göteborg

10 maj;

Kalmar

11 maj;

Novaskolans matsal, Norrlidsvägen

Jönköping

12 maj;

Per Brahes aula, R,esidensgatan

Örebro

18 maj;

Brunnsparken, Adolfsbergs centrum

Stockholm

19 maj;

Församlingen Arken, Kungsängen

Martin Soe , Lovsångsledare

För ytterligare information: • ring 036-126050 • info@etal.se

Sverige· Danmark

Norge

Finland

Adress: ETAL . Box 430 551 16 Jönköping· Sverige Tel 036 126050· Fax 036 715311 E-post: info@etal.se www.etal.se Sverige, Plusgiro 353479-9 Danmark, Giro 893-7346

Adress: ETAL . Postboks 3507·3007 Drammen Tel 0046 36 126050 . Fax 0046 36 715311 E-post: info@etal.nu www.etal.nu Giro 7878 0537 409

ETAL· Korsholmsesplanaden 38 D . 65100 Vasa Tel· Fax 00358 6 3176000 E-post: mailto:info@ekm.nu www.ekm.nu Sampo 800016-70320192 Sp Aktia 497010-217832

Missionsvisionen Våren 2006  

Missionsvisionen Våren 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you