Page 1

FRANSIE DU TOIT VGK PRIMĂŞRE SKOOL DAGBEPLANNING MONITERING OPVOEDER : ___________________________________ KWARTAAL : ______

GRAAD : ___________

DATUM/WEEK : _____________________________________

KRITERIA 1. Word Wiskunde daagliks gedoen ?

JA

NEE

KOMMENTAAR

2. Word Afrikaans daagliks gedoen ? 3. Word Engels daagliks gedoen ? 4. Is beplanning volgens klasrooster daagliks ? 5. Stem dagbeplanninng ooreen met werk in leerderboeke ( inhoud en datums ) ? 6. Is inhoud in dagbeplanning duidelik oor wat daagliks met leerders gedoen sal word ? 7. Is daar verwysing na watter bronne(leermateriaal) gebruik word en is dit voldoende en relevant ? 8. Is werk/inhoud wat beplan word voldoende t.o.v. tyd toegeken op klasrooster ? 9. Is dagbeplanning in lyn met KABV-beplanning ( ander vlakke van beplanning ) 10. Is uiteensetting van werk netjies, logies en duidelik? Algemene kommentaar : ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Handtekening : Opvoeder : _______________________________ Datum : _______________________ Prinsipaal : ______________________________ Datum : _______________________

Dagbeplanning