Page 1

renovatio Renovatio is ‘n gratis begeleidingsprogram aan leraars en geestelike leiers. Dit behels ‘n weeklikse e-pos met kontemporêre informatiewe en inspirerende materiaal. Die doel van Renovatio is om leraars en leiers te ondersteun in hulle bediening.

INHOUD

Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Psalm 1:3

#0 welkom leierskap #1 slaap heelheid #2 regula geestelike vorming #3 visie leierskap #4 luister bediening #5 anhedonie heelheid #6 rus en werk geestelike vorming #7 integrasie geestelike vorming #8 spiraal geestelike vorming #9 dissiplines geestelike vorming #10 stres heelheid #11 God se stem geestelike vorming #12 kwadrant 2 leierskap #13 afsondering geestelike vorming #14 tyd leierskap #15 leierskap leierskap #16 kommunikeer bediening #17 uitbranding heelheid #18 sabbat geestelike vorming #19 seisoene geestelike vorming #20 openbaring bediening #21 depressie heelheid #22 vorming geestelike vorming #23 fasilitering bediening

HEELHEID LEIERSKAP Ons behandel temas van persoonlike, interpersoonlike en geestelike leierskap.

Ons behandel temas van die gesondheid van liggaam, siel en gees.

GEESTELIKE VORMING Ons behandel temas van geestelike groei en die innerlike lewe.

#24 grense heelheid #25 leierskap + leierskap #26 seks bediening #27 lectio geestelike vorming #28 meditatio geestelike vorming #29 paradigmas leierskap #30 spiritualiteit leierskap #31 oratio geestelike vorming #32 contemplatio geestelike vorming #33 woede heelheid #34 kontemplatief leierskap #35 charismaties leierskap #36 emerging leierskap #37 vergader bediening #38 coaching bediening #39 identiteit leierskap #40 kruis geestelike vorming

© 2016 ● Jimi le Roux ● www.jimileroux.com ● Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding toegelaat nie.

BEDIENING Ons behandel temas wat verband hou met die gemeentelike praktyk.


Welkom by renovatio Coaching notas

0. Welkom en bekendstelling

Dankie dat jy hier lees. 0.1 Ek aanvaar dat jy ‘n besige en professionele geestelike leier is. Jou tyd is beperk en daar is baie wat jou aandag verg. Ek wil myself en hierdie program baie kortliks aan jou bekend stel. Ek het ‘n passie vir die Here, die bediening en leraars – daarby sluit ek ook geestelike leiers en Christenleiers oor die algemeen in. Meer as dit, ek glo die Here het my tot hierdie bediening geroep. Ek is saam met jou bekommerd oor die stand van die kerk en van leraars vandag en het die volgende statistiek gelees, wat ek heeltemal kan glo:  10 % van die leraars wat (met blink oë) die bediening betree as student, tree uiteindelik as leraars af – 90% het langs die pad agtergebly;  50% van leraars twyfel oor hulle bediening, beleef ‘n bedieningskrisis of oorweeg om die bediening te verlaat.

Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God! My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Psalm 42

Dit is ‘n ernstige situasie. Daar is baie redes waarom die kerk in ‘n krisis is en ons is bekend daarmee, maar dis moeilik om daarmee te deel. Die tye het verander en die kerk sukkel om daarby aan te pas. 0.2 Wat ons wel kan doen, is om ons leraars te versterk. My ervaring en waarneming is dat:  Leraars onder groot druk werk. Terwyl lidmate dink dat leraars ‘n lekker maklike werk het (immers, hy’s al wéér op verlof, nie waar nie?), besef hulle nie watter spanning kollega-probleme, onrealistiese verwagtings, onvoldoende bronne, werksonsekerheid, ens. meebring nie;  Leraars dikwels nie in die ondersteunende verhoudings is wat hulle nodig het nie. Trouens, leraars mag ontsettend eensaam wees. Om verskillende redes mag hulle geïsoleer voel van hulle kollegas, lidmate en eggenote. Oral moet hulle die front hou, en hulle ware vrese en onsekerhede mag nooit wys nie. Geen wonder dat stres en uitbranding sy tol eis, en leraars die bediening verlaat nie. Stanley en Clinton (1992, Connecting: The Mentoring Connections) stel voor dat elkeen in die volgende “konstellasie” van mentorverhoudings staan:  Mentor – elkeen behoort mentors in sy lewe te hê: persone wat hy ken, vertrou en doelbewus en gereeld mee tyd deurbring om van hulle te leer;  Ko-mentor (subjektief) – elkeen behoort iemand te hê binne-in sy eie situasie en verwysingsraamwerk met wie hy kan deel (soos ‘n kollega/eggenoot);

© 2016 ● Jimi le Roux ● www.jimileroux.com ● Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding toegelaat nie.

Jimi le Roux is ‘n opgeleide geestelike en lewensbegeleier en geregistreer by Comensa. Meer inligting is beskikbaar by www.jimileroux.com en www.comensa.org.za

renovatio is ‘n begeleidingsprogram aan Christelike leraars of leiers, en behels 1) weeklikse notas en 2) persoonlike begeleiding (opsioneel) Hierdie notas is my vertroulike begeleidingsmateriaal aan jou en mag nie gedupliseer of aangestuur word nie.


 Ko-mentor (objektief) – elkeen behoort iemand te hê op sy vlak, maar buite sy direkte verwysingsraamwerk met wie hy kan deel (soos ‘n vriend/portuur in ‘n ander veld);  Mentorling – elkeen behoort diegene te hê in wie se lewe hy gereeld en doelbewus inbou, soos sy kinders, sy spanlede e.a. van ‘n volgende generasie. Hierdie verhoudings voeg waarde en energie toe tot ons lewe, en voorsien struktuur en balans tussen invloei en uitvloei. My voorstel is dat hierdie program langs jou kan kom om waarde toe te voeg tot jou bediening deur objektiewe begeleiding te verskaf. 0.3 renovatio as program behels die volgende:

 ‘n Gratis diens aan jou – alhoewel Renovatio in die verlede deur borge vir hulle leraars betaal is, bied ons

He delights in the teachings of the LORD and reflects on his teachings day and night. He is like a tree planted beside streams - a tree that produces fruit in season and whose leaves do not wither.

dit nou gratis aan as ‘n bediening aan leraars.  ‘n Weeklikse e-pos soos hierdie met begeleidingsnotas. Die notas het die volgende formaat: -dis kort en kragtig en nie meer as 2 bladsye nie (en ‘n 3de met oefeninge, as jy wil); -dis van ‘n coaching aard: inspirerend, doelgerig, direk, aan jou kant, nie-voorskriftelik, ens. -dis net die kern-notas oor ‘n tema. Dis nie wydlopig nie, en nie algemene kennis nie. Temas soos leierskap en postmodernisme word goed hanteer elders; ek het eerder ‘n seleksie gemaak van wat ek dink minder bekend is en vir die meeste leraars waarde sal toevoeg.  Hierdie program sal 40 weke duur (min of meer ‘n jaar se weke) en dan stop.  Die temas wat ons gaan dek is min of meer eweredig verdeel onder die volgende: -liggaam/siel temas soos stres, uitbranding, anhedonie, slaap, seksualiteit, ens. -kontemplatiewe temas soos jou regula, die sirkel van genade, contemplatio, ens. -bedieningstemas soos die trinitariese bedieningsmodel, emerging kerke, geestelike vorming, ens. -bestuurstemas wat aspekte dek soos jou span, hersteltyd, tydsbestuur, jou grense, ens. -coaching temas soos jou waardes, kragte, doelwitte, fasilitering, konflik, ens.  Waarde toevoegings bv. materiaal wat jy kan gebruik in jou gemeente, kleingroepe, ens.  Die moontlikheid om met my ‘n vertroulike coaching gesprek te voer – persoonlik of per e-pos – is altyd daar, maar dit is jou keuse. Ek is ‘n geregistreerde begeleier. 0.4 Wat word van jou verwag? As jy die program wil ontvang, of vir ‘n paar weke wil uitkyk, niks. As jy verseker weet dis nie vir jou nie, reply maar net in die verband. Jy kan te enige tyd onttrek, natuurlik. Tydens die program word ook niks van jou verwag nie – geen huiswerk, selfontbloting (in hemelsnaam!) of enige-iets nie (tensy jy terugvoer wil verskaf). Ek hoop dat ons verhouding ‘n langtermyn een sal wees, en dat dit wedersyds opbouend en geseënd sal wees. Vrede vir jou.

Jimi le Roux

Psalm 1

© 2016 ● Jimi le Roux ● www.jimileroux.com ● Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding toegelaat nie.

Wie is ek? Ter wille van bekendstelling en die bou van ‘n verhouding, die volgende inligting oor myself: ● Ek is lief vir die Here en is ‘n oortuigde Jesus-volgeling! ● Ek is steeds ‘n geordende leraar en het kwalifikasies in teologie, sielkunde en beraad, onderwys en begeleiding (life & business coaching). ● Ek het 20 jaar lank in klein en groot gemeentes gewerk, waarvan die laaste vier jaar by Mosaïek Gemeente, Johannesburg was. ● Ek is sedert 2010 voltyds in ‘n internet-bediening, is die outeur van ‘n aantal boeke en maak bydraes tot weeklikse radioprogramme en ‘n maandelikse vroue-tydskrif. ● Ek behoort aan die Christelike Gereformeerde Kerk en ken die gereformeerde wêreld en sy mooi dinge goed; ● Ek het ook die vernuwing en gawes van die Heilige Gees beleef en ken die charismatiese wêreld ook baie goed; ● Ek groei tans in die kontemplatiewe spiritualiteit en dis wonderlik watter diepte dit vir my toevoeg; ● Richard Verreynne, Johan Geyser, Koos van der Merwe, Gary Kieswetter, Stefan Joubert, Willem Nicol en Trevor Hudson kan van my iets sê.


0. Oefening

 

Hierdie oefeninge is die toepassing van die week se coaching notas. Dit is vrywillig en hoef nie terug gestuur word nie, tensy jy wil.

Stanley & Clinton se konstellasie-model van verhoudings (1992):

Bou vir jou ‘n coaching portefeulje op.

1. Skryf die name van die persone wat die volgende rolle in jou lewe speel (n.a.v. die bg. notas):

Jy kan dit ook gebruik vir jou eie opleiding, berading of begeleiding (sien hieronder).

 Wie is my mentors? ............................................................................................................................  Wie is my subjektiewe ko-mentors? ...................................................................................................  Wie is my objektiewe ko-mentors?......................................................................................................  Wie is my mentorlinge? ...................................................................................................................... 2. Op watter terrein is ek arm? Waar voel my netwerk swak? Waaraan voel ek ‘n behoefte in my hart?

.................................................................................................................................................................. 3. Wat sal gebeur as ek op hierdie terrein swak bly of verder verswak?

.................................................................................................................................................................. 4. Wat is my plan van aksie?

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

© 2016 ● Jimi le Roux ● www.jimileroux.com ● Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding toegelaat nie.

© Kopiereg Gebruik van hierdie oefeninge of materiaal aan derde partye of in groepsverband is onderhewig aan die volgende voorwaardes: ● Die program mag nie as geheel aan derde persone aangebied word nie en nooit teen vergoeding nie. Verwys belangstellendes asb. na ons webruimte. ● Wanneer materiaal uit die program op ad hoc basis gebruik word, moet dit sonder veranderinge gefotostateer word, m.a.w. met outeur, webadres en kopieregkennisgewing intak.

Renovatio3 voorbeeld vir issuu  

'n Voorbeeld van ons begeleidingsprogram vir leraars.

Renovatio3 voorbeeld vir issuu  

'n Voorbeeld van ons begeleidingsprogram vir leraars.

Advertisement