Page 1

Jimi le Roux [litur'gie (-gieë) s.nw. voorgeskrewe gebede, liedere en handelinge by ‘n erediens. li’turgies] “Bly in My, soos Ek in julle.” “Bid altyddeur” So sê die Woord. Maar hoe kan dit gebeur? Die lewe neem ons so mee dat ons beswaarlik aan die Here kan dink deur ons dag – wat nog te sê bid. Om selfs net ‘n paar keer per week by gebed uit te kom is vir die meeste Christene ‘n prestasie! Die Kerk het van vroegs af erns gemaak met hierdie vraag en een van die antwoorde wat ontwikkel het, was die gebruik om DIE URE te bid. In ons geestelike tradisie het dit verlore geraak. Maar die Ure, saam met ander ou geestelike gebruike word weer ontdek as ‘n manier om werklik deur jou dag die teenwoordigheid van die Here te beleef. In hierdie kursus leer ons die beginsels van die Ure aan – maak dit jou erns en ervaar hoe jou gebedslewe permanent verander...

Inhoud Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11

Die Dissipline van Pouses .................................................................. 1 Die Dissipline van Gedurige Gebed.................................................... 3 Laude ................................................................................................ 7 Terce ................................................................................................. 10 Sext ................................................................................................... 13 None ................................................................................................. 16 Vespers ............................................................................................. 19 Compline .......................................................................................... 22 Nocturne ........................................................................................... 25 Die Dissipline van Sakramente .......................................................... 28 Indekse .............................................................................................. 31

© 2008 www.jimileroux.co.za Duplisering verbode


Jimi le Roux Liturgie vir die Lewe

p.2

Deel 1

Die Dissipline van Pouses Die doel van hierdie deel is om jou bekend te stel aan pouses in jou dag en om jou te help om ‘n gewoonte van pouses neem aan te leer. Ons lewe is te vinnig, te vol en te vlak. Die moderne lewe bied ons drie bedenklike “geskenke”, nl. ‘n GEJAAG, ‘n GERAAS en ‘n GEMAAL. In so ‘n lewe KAN ons nie by die Here uitkom nie – dis onmoontlik. Wat ons nodig het vir ‘n dieper lewe is stilstand, stilte en solitariteit. Ons leef ook te veel in die toekoms wat nooit kom nie, want daar is altyd weer ‘n môre. Byvoorbeeld: ons wens dis naweek; ons sien uit na die vakansie; ons beplan vir ons aftrede, en so aan. Ons leef vir die eendag. So wens ons ons lewe om. Die dae, weke en maande vlieg verby sonder dat ons dit besef, of dit hoegenaamd beleef het! Is dit soos ons moet leef? Natuurlik nie! Die Here sê in die verband: 26

Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27 Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 28 En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; 29 en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 30 As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ’n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 31 Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Matteus 6:26-34 Let op: Jesus sê (o.a.): • ons moet in die huidige leef: vandag se dinge vandag doen • ons moet vandag God se heerskappy en wil soek • môre behoort aan die Here en Hy sal voorsien • ons moet na die voëls en blomme kyk en iets by hulle leer Dit is ‘n geloofsdaad om “môre” aan die Here oor te gee en “vandag” te leef in eenvoudige vertroue dat God daar is en sal voorsien. Dis ‘n lewenstyl van vandag voluit aangryp, omdat dit ‘n unieke, onherhaalbare gawe van God is. Een manier om die dag so te beleef, asook die dag met die Here te leef, is die dissipline van pouses. Wat is dit? Pouses is die plekke waar ons die dag telkens onderbreek om die moment te beleef, en op die Here te fokus. Die dissipline van pouses is ‘n lewenstyl wat ons aanleer om dikwels deur die dag momenteel te stop – die “pause” knoppie te druk – en om vir ‘n oomblik op iets te fokus, te waardeer, God raak te sien, dankie te sê. Dit neem dalk net ‘n paar sekondes, maar verleen rykdom en diepte aan die dag.

 

© 2008 www.jimileroux.co.za Duplisering verbode


Jimi le Roux Liturgie vir die Lewe

p.3

Kom ons leer die volgende: • en sien ‘n voëltjie, ‘n blom, ‘n wolk, ‘n berg, ‘n vlakte, ‘n dagbreek, ‘n sonsondergang... how great Thou art... • en kyk by jou kantoorvenster uit na die horison, na die mense, na die wolke... • en voel die wind op jou wang, of die gras onder jou voete, die grond tussen jou vingers... • en luister: wat hoor jy? ‘n Haan, ‘n hond, kinders wat speel.... • en luister na die suising van die stilte... • en ruik die see, die koffie, die rose, die braaivleisvuur... • en geníét daardie glas koue water, die wyn, die vars brood met botter... • en word bewus van God se teenwoordigheid en sy uitnodiging... kom na My toe... • en hoor God se boodskap aan jou by die lees van sy Woord... • en sien Hom in die gesig van ‘n ander... • en voel die ondersteunende aanraking van ‘n vriend of vriendin... • en word aangeraak deur die gebrokenheid van die wêreld... • en word bewus van jou emosie: wat voel ek presies? Hoekom? Jy kan enige-plek, enige-tyd ‘n pouse maak. Neem ook langer pouses: maak jou kantoordeur toe en neem tien minute stilte. Gaan stap vir tien minute in die park (is daar nog sulke plekke?). Kyk vir tien minute na die branders, of na die wolke (plat op jou rug!). Om met pouses te leef is om die dag voluit te beleef, en om die dag met God te beleef. Dit bring ons terug na die hede, herfokus ons, sentreer ons, verdiep ons bewussyn en maak ons meer sensitief. Dit hou ons gesond en gegrond. Dit eer die Here van die dag: 24 Dit

is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees! Psalm 118:24 Die vraag is nie waarna jy kyk nie, maar wat jy regtig sien – Thoreau As jy lank genoeg na ‘n graankorrel kyk, sal jy oorweldig word deur die heerlikheid van God – Luther

Dit hang alles af van hoe jy na dinge kyk, nie hoe dit werklik is nie – Jung

≡≡≡OPDRAG≡≡≡ 1. Leer hierdie week om met pouses te leef. Stop bewustelik deur jou dag en

• •

Fokus op iets vir ‘n paar oomblikke Bring dit momenteel met die Here in verband

© 2008 www.jimileroux.co.za Duplisering verbode

Liturgie vir die Lewe  

Die voorblad en eerste deel van Liturgie vir die Lewe - 'n kursus wat jou help om God deel van jou dag te maak.

Advertisement