Page 1

Oldenzaal als onderdeel van een verenigd stedendriehoek

Jimmy Wolf Sander Slijkhuis Serena van Amersfoort

Groep:

Merckys Wakonda Fondu

Oldenzaal II


Inhoud Inleiding  Oldenzaal 2050: het volgen van de bestaande trend  Oldenzaal 2050: Oldenzaal als onderdeel van een verenigd economische stedendriehoek  Oldenzaal 2050: kans voor natuurontwikkeling  Oldenzaal 2050: Onderdeel van kennisregio Uitwerking beste scenario  Luchthaven Enschede Airport Twente  Bedrijvigheid  Tegengaan bevolkingskrimp  Wonen  Infrastructuur  Ligging  Recreatie & toerisme  Kennis- en onderwijsinstellingen  Ecologische hoofdstructuur Conclusie


Oldenzaal 2050: het volgen van de bestaande trend 

Wonen

Vliegveld Twente

Werken

Krimp bevolking

Recreatie & toerisme

Verkeer & vervoer

Groen & natuur


Oldenzaal 2050: Oldenzaal als onderdeel van een verenigd stedendriehoek 

Luchthaven uitbreiding

Economische impuls, veel bedrijvigheid

Tegengaan van bevolkingskrimp

Betere samenwerking tussen gemeenten

Ecologische Hoofdstructuur verdwijnt

Infrastructuur verbeteren

Recreatie en toerisme


Oldenzaal 2050: kans voor natuurontwikkeling 

Sloop vliegveld Twente

Herstructurering en toevoegen aan de Ecologische Hoofdstructuur

Krimp bevolking

Wonen in het groen

Recreatie en toerisme


Oldenzaal 2050: onderdeel van kennisregio 

Sloop vliegveld  kenniscentrum

Onderdeel van kennisregio

Betere samenwerking tussen gemeenten

Prettig woonklimaat

Recreatie en toerisme

Ecologische Hoofdstructuur behouden


Advies en de uitwerking beste scenario 

 

Oldenzaal 2050: Oldenzaal als onderdeel van een verenigd economische stedendriehoek Samenwerking tussen gemeenten Gemeentelijke herindeling


Luchthaven 

Ligging ten opzichte van Nederland en buurlanden.

Hoe groot wordt de luchthaven?

Referentie schiphol.

Aanvliegroutes.

Geluidsoverlast.


Ligging ten opzichte van Nederland en buurlanden.


Hoe groot wordt de luchthaven?


Referentie schiphol


Aanvliegroutes


Geluidsoverlast


Bedrijvigheid    

Oldenzaal een van de grootste economische groei per km2 van Nederland Toename werkgelegenheid Optimaal leefklimaat Aantrekkingskracht


Wonen 

Meer woningbouw noordzijde spoorlijn

Van hoge kwaliteit/duurzaam

Voor elke leeftijd passend

Variatie in prijsklasse

Tegengaan bevolkingskrimp

Wijk Zuid-Berghuizen verplaatsen

Veel groen


Infrastructuur 

Sterk verbeterde infrastructuur door economie

A1 geen barriere

Goed openbaar vervoer met hoge frequentie

Tramverbinding?


Ligging   

Goede ligging t.o.v. Duitsland Goede ligging t.o.v. ander luchthavens Ligging gemeente Dinkelland opstakel


Recreatie & toerisme 

Hulsbeek

Fiets en wandelroutes

Toerisme


Kennis- en onderwijsinstellingen ď Ž

Mogelijk uitbreiding universiteit Twente


Ecologische hoofdstructuur 

Bestaande ecologische hoofdstructuur

Twee mogelijkheden


Conclusie 

Economische impuls

Elke stad eigen kwaliteiten

Verbetering infrastructuur

Tegengaan bevolkingskrimp

Goede samenwerking tussen Enschede, hengelo en Oldenzaal


Vragen?

Presentatie Oldenzaal  
Presentatie Oldenzaal  

Presentatie Oldenzaal

Advertisement