Page 1

Lublin, dn. 25.06.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia ........................................

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:387,83

2. Kwota uzysku: 193,92 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 193,92 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:34,90 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:352,93 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa euro dziewięćdziesiąt dwa eurocenty)

........................................... ............................................... Zleceniodawca Zleceniobiorca

rachunek  

utworzony przy użyciu nf.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you