Page 1

OBSAH: 2 3 4-5 6 7 8 9 10 11 12

Rozhovor s Marcelou Walterovou Odměny a tresty ve výchově dítěte Představení nových pracovníků Neposedy Klienti NZDM Autobus a sociální sítě; program Lyžařská školička pro děti; Panáčci z buráků Bruslení: radost provázející člověka od pradávna Desková hra Elfenland; program NZDM HoPo Program KC Nová beseda Zapojte se! Programy o. s. Neposeda

Únor 2014 Milí čtenáři, první měsíc roku 2014 „utekl jako voda“ a tak se k Vám dostává únorové vydání našich Neposedných novin, ve kterých si tentokrát můžete přečíst jak odborné články, tak rozhovor nebo i typ na volnočasové aktivity. Z hlediska naší organizace patří druhý měsíc roku k těm nejnáročnějším, protože čekáme na výsledky grantových řízení. Jsme tak každoročně v jakémsi očekávání, zda budeme moci poskytovat i nadále všechny služby minimálně v takovém rozsahu, jako doposud. Po zveřejnění výsledků přichází čekání další, a to kdy nám budou případné dotace doručeny. Je pro nás tak velmi důležitá shovívavost a pochopení nejen všech městských částí, kde působíme (Praha 21, Praha 20 a Praha 14), ale i našich pracovníků. Proto bych touto cestou ráda poděkovala všem za jejich loajalitu a „našim“ městským částem za podporu. Těším se na případné setkání a přeji Vám mnoho úsměvů na tváři! Vanda Zemanová, ředitelka www.Neposeda.org www.Facebook.com/Neposeda


Rozhovor s paní Marcelou Walterovou Autorka: Nikola

Paní Marcela Walterová žije v Újezdě nad Lesy, je ilustrátorka a celý život se věnuje výtvarné činnosti. Poslední roky zejména ilustrování dětských knížek. Děkujeme tímto za spoustu krásných knížek, které můžeme s dětmi číst a prohlížet si je.

Chtěla jsi se vždy věnovat výtvarnému umění, a jak si začínala? Ano, chtěla. Od malička jsem si kreslila a vytvářela si své omalovánky. Ve škole jsem navštěvovala výtvarný kroužek a potom jsem vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu – obor grafika. Po vystudování jsem se 30 let věnovala animovanému filmu, kreslila jsem fáze papírkového filmu (rozkreslení pohybu figur). Za tu dobu vzniklo mnoho večerníčků jako např. Červík Pepík, Radovanovy radovánky, Byla jednou koťata apod. Pocházíš z umělecké rodiny, nebo kdo Tě ke kreslení přivedl? Moji rodiče pracovali celý život v zemědělství, ale mě zemědělství nikdy nelákalo. Nikdo mě ke kreslení nevedl, ale rodiče mě vždy podporovali. Jak jsi se dostala k ilustrování dětských knížek? Oslovila mě paní Ljuba Štíplová, která sháněla někoho, kdo bude ilustrovat knížku „Byla jednou koťata“, kterou původně ilustroval Josef Váňa, ale bohužel už zemřel. Knížka se povedla a následovaly další. Ilustruji i knížky svými vlastními ilustracemi – pohádky, říkadla, lepolera, omalovánky atd. Postupně už vzniklo více než 50

knih. Proč právě tvorba pro děti? Dětský svět je krásný, čistý, barevný. Mám radost, když se dětem knížky líbí a stále se k nim vrací. Jak se jmenuje poslední knížka, kterou jsi ilustrovala? Poslední knížka vyšla v prosinci 2013 a jmenuje se Pohádkový zvoneček, napsala ji Jana Semelková a vydalo nakladatelství Jas.

Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 2


Odměny a tresty ve výchově dítěte Autorka: Markéta

Jelikož jsem máma dvou dětí (3,5 a 2), řeším otázku výchovy každý den. Téma odměn a trestů je z mého pohledu velmi zásadní pro celkové nastavení hranic dítěte a myslím, že jde možná i o nejdůležitější výchovný prvek. Stále jde ale o velmi sporné téma, které je předmětem vzrušených debat.

Když někdo nerespektuje hranice a hodnoty, je třeba zasáhnout – komunikovat s dítětem, aby si uvědomilo, v čem je problém, nebo na něj nechat přiměřeně dopadnout důsledky jeho konání a pomoci mu je nést. V tom mu pomůže víc porozumění a podpora, než výčitka („Vidíš, říkal/a jsem ti to.“).

V praxi bych to vyjádřila např. takto: Opakovaně dceru upozorňuji, aby nenechávala hrneček s čajem na kraji stolu, protože by do něj mohla loktem strčit, hrneček se zvrhne a čaj se vylije. Když k tomu nakonec i došlo, mohla jsem si vybrat. Buď na ni budu křičet, že jsem ji na to opakovaně upozorňovala, že mě neposlouchá, že dělá u stolu spoustu jiných věcí, než aby se věnovala jídlu, apod., apod., apod. Nebo ji ukážu, kde najde utěrku a následky svého nepozorného chování si sama uklidí (v rámci svých možností souvisejících s věkem dítěte). Jako rodič máme v rukou velkou moc. Děti nám důvěřují. Souhlasím s tím, že tresty jsou zneužitím moci a důvěru podlamují. Vedou ke strachu, lhaní, podvádění. Přes zvnitřněný strach pak může být člověk snadno ovlivnitelný zvenčí i k nedobrým věcem. Proto moje rada zní: Neučte děti přijímat tresty, ale učte je napravovat, co způsobily. Na odměny také pozor. Nepleťme si odměnu s úplatkem. Podpořili byste pouze chtivost a vypočítavost. Jistě Vám je povědomé, ne-li důvěrné známé: „…jestli uděláš toto, dostaneš tamto…“ Hodnotu činnosti tím vlastně snižujete, protože nechtěně sdělujete, že požadovaná činnost nemá valnou cenu, když za ni musíte nabízet úplatky. Všichni ale potřebujeme, aby ostatní ocenili, jestliže děláme něco podle svých nejlepších schopností a možností. Je to základní lidská potřeba. Dbejte na to, abyste byli konkrétní a přesně popsali, v čem je daná činnost dobrá, za co ji oceňujete. Pokud Vám věta „Ty jsi šikulka“ doma příliš zobecní, může po čase znít neupřímně, a dítě nepochopí, za co ho vlastně chválíte. Často si v našem Centru pro rodinu povídáme o svých zkušenostech s výchovou dětí, o „taktikách a metodách“, které nám více či méně fungují a jak vlastně „na ně“. Což je pro maminky, které se u nás potkávají, velmi přínosné. A i přes to, že se někdy názorově rozcházíme, víme, že děláme pro své děti to nejlepší, co je v našich silách a možnostech. Přijďte mezi nás. Napište mi, o čem byste si chtěli popovídat, jaká aktivita by pro Vás či Vaše dítě byla ta nejlepší. www.neposeda.org nebo marketa@neposeda.org Zdroj: Respektovat a být respektován (2005, Spirála) Autoři: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 3


Milý Ježíšku, přáli bychom si nového pracovníka Autoři: Jirka, Marie, Barbora

Ještě na sklonku roku 2013, v adventním čase, jsme stihli rozšířit pracovní týmy našich dvou sociálních služeb – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus v Běchovicích a NZDM HoPo v Horních Počernicích. V obou službách bylo k dispozici jedno nově vytvořené pracovní místo a oba pracovní týmy si v náročném výběrovém řízení, plném velmi kvalitních a kvalifikovaných uchazečů, nakonec na post „kontaktní pracovník“ vybraly ženy. Ve stručném představení nových pracovníků se dozvíte, koho že to v „HoPu a Autobuse“ nadělili dětem a mládeži pod stromeček.

Bc. Marie Jansová, Kontaktní pracovnice NZDM HoPo K práci s mládeží jsem se dostala už na střední škole, kdy jsem dobrovolnicky vedla volnočasové kroužky a víkendové a prázdninové tábory. Poté co jsem vystudovala Humanistiku na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, jsem začala pracovat v centru prevence pro mládež pod Oblastní charitou Třebíč. Působila jsem jako lektorka primárně preventivních i intervenčních programů na školách, ale hlavně jako pracovnice a vedoucí v nízkoprahovém klubu pro mládež podobném HoPu. Důležitou pro můj osobní i profesní život byla i několikaměsíční zahraniční dobrovolnická zkušenost. Při práci se sídlištní mládeží jsem si uvědomila, jak velkou roli při vzniku problémů, se kterými se potýkají, hraje nejen rodina a širší komunita, ale také obyčejná nuda a bezbřehost v prožívání volného času. Považuji proto za důležité nabídnout jim smysluplné trávení volného času, podporovat jejich iniciativu a přebírání zodpovědnosti za vlastní život a za dění kolem sebe. Ukázat jim, jakou radost a užitek může přinášet mezilidská spolupráce, která dnes není už tak samozřejmá. Líbí se mi, že organizace Neposeda pracuje komunitním způsobem práce a právě tuto spolupráci a aktivní zapojení širšího okolí podporuje. Inspirující jsou pro mě při práci principy zážitkové pedagogiky, přijímající a respektující přístup s jasnými hranicemi, ale např. také přechodové rituály. Myslím, že moje role pracovníka klubu je mimo očekávaného plnění zakázky společnosti, zejména být mladým nablízku, předávat jim pozitivní hodnoty, ale také být pro ně možným identifikačním vzorem, který v počítačových hrách a mobilních aplikacích nenajdou. Na klubu bych se chtěla momentálně zaměřit více na práci s dívkami, ale také třeba navázat na dobrou práci s tématy specifické primární prevence. Ve volném čase se věnuji kromě pořádání víkendových akcí pro mládež v komunitě Chemin Neuf, např. experimentování v kuchyni, výtvarnému umění, literatuře nebo procházkám v přírodě.

Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 4


Bc. Barbora Stifterová, Kontaktní pracovnice NZDM Autobus Jsem služebně nejmladším členem týmu NZDM Autobus, současně k práci ještě studuji poslední ročník magisterského oboru adiktologie (který se zaměřuje na užívání návykových látek, závislostní chování a jejich dopady a souvislosti) na Univerzitě Karlově. Bakalářský akademický titul jsem získala na Jihočeské univerzitě (obor prevence a rehabilitace sociální patologie), čímž jsem dosáhla kvalifikace pro výkon sociální práce. Škola mě baví, zejména proto, že mi často umožňuje vhled do sebe samé a také mi poskytuje prostor pro seberozvoj. V rámci studia mě v poslední době významně oslovila komunikační analýza, která se dá uplatnit v každodenním životě. Ráda bych proto zdůraznila alespoň dvě její podstatné myšlenky. Tou první je význam naší osobnosti v komunikaci – naše sebepojetí, sebeuvědomění, sebevědomí a sebeúcta. Z komunikace lze mnoho vyčíst o nás samých. O tom, jak se vidíme, jaké o sobě máme mínění. Zda se podceňujeme či si věříme. To, jak komunikujeme, vypovídá o naší osobnosti. A naopak, naše sebeúcta či sebepojetí ovlivňují to, jak pozitivně nebo negativně komunikujeme, do jaké míry jsme vstřícní nebo odtažití a také jakým způsobem s námi komunikují ostatní. Tou další myšlenkou je pojetí transakční analýzy Erica Berneho. Tento přístup pojednává o třech egostavech, tzn. pevně provázaných systémech pocitů a modelů chování, které se při komunikaci různě prolínají. Jedná se o pozice rodič – dospělý – dítě. Tyto roviny se při efektivní komunikaci nesmí křížit, ale naopak se doplňovat. Transakční analýza upozorňuje na to, že žádný egostav nemá být potlačen, ale má být využit v adekvátní chvíli. Do Neposedy jsem přišla, protože to pro mne byla skvělá příležitost, jak odstartovat svůj profesní život. Na Neposedovi si vážím příjemného kolektivu a toho, že podporuje své pracovníky v dalším vzdělávání. Zkvalitňuje tím své služby a stará se tak jak o své klienty, tak o samotné pracovníky. Zajímám se o výtvarné umění, a chci se v tomto roce přihlásit na studium arteterapie. Tyto znalosti chci dále uplatnit při práci v NZDM Autobus. Věřím, že to bude přínos pro klienty i mé kolegy. Doufám, že do NZDM Autobus přispěju dobrou náladou a hlavně neodsuzujícím a přijímajícím přístupem.

Doufáme, že se bude oběma novým pracovnicím v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež z. s. Neposeda líbit. Profesionalitu obou týmů zajišťuje kromě patřičného vzdělání pracovníků a interních metodických porad rovněž pravidelná týmová supervize u externího supervizora a supervize vedoucích pracovníků. Velký význam přikládáme také dalšímu vzdělávání pracovníků na kurzech akreditovaných MPSV, které naši pracovníci absolvují nad rámec zákonem stanovených hodinových sazeb. Těšíme se na vydařenou spolupráci s našimi novými pracovnicemi a přejeme jimč.mnoho Neposedné noviny, 14, 2014 úspěchů, osobního růstu a dobrého vlivu na děti a mládež, která k nám dobrovolně přichází.

Strana 5


Klienti NZDM Autobus a sociální sítě Autor: Ondra Sociální sítě jsou propojenou skupinou lidí, která spolu udržuje on-line komunikaci těmi nejrůznějšími nástroji a prostředky. Děti, dospívající, ale i starší generace tak dnes mají celou řadu možností, jak dát o sobě vědět. Mezi nejznámější sítě patří: Facebook, Twitter, Lidé.cz, YouTube.com a mnoho dalších – slyšíme o nich téměř všude. Jedná se o významný fenomén dnešní doby. V následujícím článku bych se rád věnoval především tématu užívání sociálních sítí klienty NZDM Autobus a také typem kontaktní práce, která probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů, zejména přes síť Facebook.

Klienti našeho zařízení mohou oslovit pracovníka prostřednictvím chatu, ať už na facebookových stránkách Neposedy nebo na jeho osobním profilu. Touto cestou si pak mohou domluvit osobní schůzku s pracovníkem nebo v určitých případech řešíme jeho obtížnou životní situaci přímo online. Klienti či zájemci o službu se zde mohou zároveň dozvědět informace o provozu, změnách otevíracích hodin, nadcházejícím programu, ale například i to co se zrovna na klubu děje, nebo jaké pracovníky v NZDM Autobus potkají. Pracujeme tak s komunikačním nástrojem, který denně užívá většina dětí a mládeže. Prostřednictvím poskytnutých intervencí se snažíme o to, aby se v prostředí Facebooku cítili bezpečně. Není to však komunikace nahodilá, a tak i tento styl práce podléhá vnitřní metodice NZDM Autobus.

Pracovníci organizace své facebookové přátele z klubu nebo terénu na sociální síti nesledují, ani samy nekontaktují (to pouze v případě zásadních informací – například dohodnutí výletu apod.). Všechna komunikace ve virtuálním prostoru začíná a končí u potřeb klientů. Přínosy vidím především v bezprahovosti tohoto kontaktu – v době chytrých telefonů a veřejně přístupných wifi sítí, nám může napsat klient téměř odkudkoliv a v případě, že jsme online, je naše odpověď okamžitá. Také informace z klubu se dostávají k facebookovým přátelům velmi rychle a v poslední době stále častěji slýchám věty typu: „Viděl/a jsem program klubu na Facebooku, zaujalo mě to, tak jsem dorazil/a..“ Když bych měl toto téma shrnout, mají sociální sítě mnoho výhod, ale také nevýhod – pokud však dokážeme použít efektivně možnosti, které nabízejí, můžeme i díky nim naše služby nabízet kvalitněji a dostupněji. Staňte se přáteli facebookového Neposedy i Vy www.facebook.com/Neposeda

Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 6


Lyžařská školička pro děti s fotografickou soutěží Autorka: Markéta Pokud uvažujete, že u Vás nastal čas vyměnit malé Zuzance či Filípkovi boby za lyže, pak se není hned nutné trápit myšlenkou: „kdo z nás, proboha, to dítě naučí lyžovat?“. Využijte nabídku lyžařských středisek a dejte Vaše ratolesti do lyžařské školky. Dítě dostane základní lyžařskou průpravu od profesionálů a Vy si ušetříte zvýšenou hladinu adrenalinu. Zvolit si můžete skupinovou či individuální výuku. Skupiny bývají o třech, pěti až sedmi dětech. Malý lyžaři se vzájemně motivují a sdílí společný cíl. S lektorem se domluvte na časovém rozvržení tak, aby respektovalo fyzické možnosti dítěte a nebylo hned napoprvé zbytečně přetíženo. To by ho mohlo odradit od dalšího tréninku. Krok za krokem se děti seznamují s výstrojí a jejím využitím. Učí se s lyžičkami chodit po rovince, nazouvat je, vyzouvat, sedat si i vstávat. Také si procvičí stoupání do svahu a jeho sjíždění. Nedílnou součástí je nasedání a vysedání ze speciálního dětského vleku, výuka obloučků a nezbytná teorie základů lyžování. Úplní začátečníci trénují bez hůlek. Lyžařská školka je standardně určena pro děti od 3 let. U mladších dětí rozhoduje o schopnosti lyžařské výuky lektor. Pokud nechcete hned investovat do výstroje, když nemáte jistotu, zda dítě bude fanouškem lyžování, můžete si kompletní výbavu půjčit. Mnohdy je součástí školky i půjčovna. Pořídíte zde vše – lyže s vázáním, boty, helmu, brýle. Nezapomeňte, že z lyžování je potřeba mít hlavně radost a pokud si to Vaše děťátko nebude hned na poprvé myslet také, pak to zbytečně neuspěchejte a buďte trpělivý. Držím palcem Vám i Vašim dětem. Posílejte fotky Vašich dětí z lyžování na adresu marketa@neposeda.org. Tři vylosované malé lyžaře/ky odměníme samolepkou a odznáčkem Centra pro rodinu. Fotografie zveřejníme na stránkách organizace.

Panáčci z buráků Autorka: Nikola Co potřebujeme: buráky, sisal nebo bavlnky na vlásky, fixy, sirky, párátka nebo špejle, chlupaté drátky, tavná pistole, skořápky od vlašských ořechů Postup: Vybereme si vhodný tvar burského oříšku, tavnou pistolí nalepíme sisal nebo bavlnku jako vlásky. Fixou nakreslíme oči, nos a pusu. Špičatým párátkem uděláme do buráku dírky, do kterých vložíme chlupaté drátky a ohneme jako ručičky. Potom doplníme podle své fantazie, např. uděláme panáčka v lodičce: posadíme oříšek do skořápky od vlašského ořechu, do ručiček dáme sirky jako vesla. Lyžaři tavnou pistolí přilepíme párátka jako lyže a do ručiček vložíme párátka jako hůlky. Nebo turistovi přilepíme jiné malé oříšky jako boty a do ručičky vložíme sirku jako hůlku. Fantazii se meze nekladou a při vymýšlení dalších panáčků můžeme zapojit celou rodinu. Je to trošku titěrná práce a menším dětem bude potřeba pomoct. Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 7


Bruslení: radost provázející člověka od pradávna Autor: Martin Snad málokdo, kdo si kdy nazul brusle, ať klasické na led nebo kolečkové, ovládnul jejich techniku a nepropadl této zábavě, jenž v nás vyvolává pocit, že popíráme zákony gravitace. Pro dospělého člověka je to jedna z mála příležitostí, jak si užít dětský pocit radosti z klouzání. Málokdo však ví, že tento sport, pro některé umění, doprovází člověka od pradávna.

První nálezy bruslí vyrobených ze zvířecích kostí jsou ze starší doby kamenné a nacházejí se po celé Evropě. Dokonce se nalezly také v Čechách a to konkrétně v Libici nad Cidlinou a Čáslavi. Brusle nesloužily pouze jako praktický prostředek k pohybu na ledě, ale také jako zdroj lidové zábavy. Nejstarší zpráva o této lidové zábavě pochází z 12. století. Už ve 13. století se začaly objevovat brusle s železným ostřím, které začaly pomalu nahrazovat staré brusle z kostí. Ve Francii dokonce vznikl cech výrobců bruslí. Ale zemí zaslíbenou bruslení se stalo Holandsko.

V Holandsku je bruslení národním sportem od 15. století až do současnosti. O tom, jak byl tento sport v minulosti populární v Holandsku, nás informují obrazy holandských malířských mistrů z 16. a 17. století. Holanďané měli také svou patronku bruslení svatou Lydvinu. V Amsterodamu dokonce vznikaly improvizované hostince na ledě k občerstvení bruslařů. Roku 1572 holandští mušketýři na bruslích zachránili holandskou flotilu zamrzlou v ledě před Španěly. V některých oblastech Holandska dávali při závodech přednost rychlé jízdě a tím dali základ rychlobruslení, jinde zase estetickému dojmu, čímž přispěli k vytvoření sportovní disciplíny krasobruslení. Dokonce se hrál předchůdce hokeje, takzvaný kolvert. Není také divu, že Holanďané vytvořili v 16. století také první model bruslí se zahnutou špičkou. Z Holandska se tento sport začal šířit po celé Evropě. Do Ameriky v 17. století přinesli bruslení holandští osadníci. Anglie se s bruslením seznámila díky šlechtickým emigrantům, kteří se uchylovali do Holandska před revolucí. V Anglii se bruslení stalo oblíbeným sportem aristokracie a roku 1742 vznikl v Edinburghu první bruslařský klub. Bourbonská předrevoluční Francie vytvořila z mnoha zdánlivě praktických činností jako je šerm či vaření skutečné umění a vdechla mu aristokratickou eleganci. Ne jinak to bylo s bruslením. Francouzští autoři popsali základní bruslařské figury a dokonce vytvořili schémata pohybů. Velká francouzská revoluce sice světu dala moderní pojetí lidských práv, ale pro bruslení ve Francii představovala úpadek. Na počátku 19. století se už v Holandsku a v Anglii pořádaly sportovní rychlobruslařské závody. Do historie bruslení zasáhl v 19. století výrazně Severoamerický kontinent. V Americe se vytvořil nový typ bruslí připevněných přímo k botě s ostřím vyrobeným z oceli. Americký tanečník Jackson Haines se svými tanci na ledě vzbuzoval údiv po celém světě a inspiroval vznik moderního krasobruslení. Kanada pak dala světu sport, který Češi považují za národní a to hokej. Dnes si většina Čechů nedokáže zimu bez bruslení představit a to jak aktivně na kluzištích či pasivně při přenosech hokejových zápasů nebo Olympiády. Stále se však najdou nadšenci, kteří pohrdají uměle vytvořenými kluzišti a nazouvají brusle pouze, když uhodí mráz a zamrznou volné vodní plochy. Internetové stránky pro tyto nadšence jsou http://brusleni.e-zpravy.cz/. Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 8


Elfenland: MHD v elfštině Autor: Jirka Každý z dopravních prostředků se přitom hodil na jiný typ terénu a na jedné cestě mohl být použit vždy jenom jeden z těchto prostředků. Pokud byl prostředek umístěn na nevýhodný terén, musel pro jeho použití a přemístění své figurky z jednoho místa na druhé, použít elfí hráč víc dopravních jízdenek (karet) z ruky, než by býval použil, kdyby tento prostředek využil v terénu pro něj výhodnému. Jeden dopravní prostředek položený elfem A přitom mohl použít i elf B a všichni ostatní elfové, kteří si kladením nevýhodných dopravních prostředků a zátarasů na cestu mohli navzájem škodit. Ale to už se dostáváme na okraj pohádky a do knihy pravidel postarší, přesto však velmi zábavné deskové hry roku 1998 – Elfenland.

Bylo, nebylo, v jedné pohádkové zemi blahobytem kypící a slávou přetékající Elfí království. V tomto království se každý dospívající elf musel podrobit zkoušce dospělosti, která spočívala v navštívení co nejvíce zákoutí elfího království v omezeném čase. Dopravními prostředky, které přitom v té době elfové používali, byly nejrůznější pohádkové bytosti jako draci, trolové, jednorožci, divočáci, kouzelná šlapací kola a další.

Pravidla hry nejsou nijak obtížná a hra sama umožňuje dětem (od 10ti let) i rodičům procvičit během půl hodiny až hodiny schopnost operativně plánovat a kalkulovat – „Budu mít v ruce dostatek jízdenek na uskutečnění cesty, když se rozhodnu položit dopravní prostředek právě sem? Neodhalí pak můj cestovatelský záměr někdo z protivníků a neumístí mi na mou zamýšlenou cestu zátaras? Proč bych se tedy nesvezl po jedné z cest vystavěné protivníkem?“ Hra připomíná různé životní situace, ve kterých to nevyjde vždycky tak, jak jsme si představovali, přesto se lze svézt někam dál, nebo alespoň počkat do dalšího kola na nové dopravní prostředky. 

PROGRAM NZDM HOPO V ÚNORU:

Pondělí Úterý 14:00-18:00 14:00-18:00 3 4

Středa 13:00-17:00 5

Čtvrtek Pátek 14:00-18:00 13:00-17:00 6 7

klub

klub s programem individuální konzultace klub kreativní workshop

klub + dračí doupě s Juditou

10

11

12

14

klub

klub s programem „holčičí“ klub

individuální konzultace klub

klub + dračí doupě s Juditou

17

18

19

21

klub + aktivity s Lucií

klub s programem závislost na PC

individuální konzultace klub

klub + dračí doupě s Juditou

24

25

26

28

klub

klub

individuální konzultace klub

Neposedné noviny, č. 14, 2014

13 20 27

klub + dračí doupě s Juditou

Strana 9


Program KC Nová Beseda Po 03.02. 20:00

FILMOVÝ KLUB NYMFOMANKA, část I.

Út 04.02. 20:00

KOUZELNÍK

St 05.02. 17:00

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

Čt 06.02. 16:00

FOOTBAG (hakisak)

Čt 06.02. 20:00

VLK Z WALL STREET

Pá 07.02. 19:00

ENERGETICKÁ MEDICÍNA

Ne 09.02. 09:45

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (kino)

Po 10.02. 20:00

KRÁSNO

St 12.02. 20:00

BLÍZKO OD SEBE

Čt 13.02. 19:30

BLUES JAM SESSION

Ne 16.02. 04:00

LEGO PŘÍBĚH (kino)

Po 17.02. 20:00

NÁSLEDKY LÁSKY

Út 18.02. 19:30

SOCIAL CLUB - Poklábosení v angličtině

Út 18.02. 20:30

SOCIAL CLUB - Chat in English

St 19.02. 20:00

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 10


ZAPOJTE SE! Zapsaný spolek Neposeda usiluje od roku 1999 o zvyšování kvality života dětí, dospívajících a rodin. Jsme nezisková organizace, naše programy nemají komerční charakter. Naše činnost je v z velké části financována dotacemi z MPSV, MHMP a městských částí. Významnou část našich příjmů tvoří i dary od firem a jednotlivců. Vaše podpora je pro nás důležitá! Jak se můžete zapojit? Staňte se naším příznivcem!  Chcete být s námi v kontaktu a dostávat aktuality o tom, co se u nás děje, co se povedlo a jaké akce chystáme? Napište nám email na priznivci@neposeda.org nebo se staňte fanouškem naší organizace na facebooku – www.facebook.com/neposeda. Přispějte nám zakoupením konkrétního vybavení či zaplacením konkrétní služby! Umožníte nám tak vykonávat naši práci ještě lépe! Aktuálně potřebujeme: -

2x taneční podložka (1 300 Kč/1 ks) molitanová stavebnice (7 000 Kč) 1x preventivní hra Cesta labyrintem města (4 795Kč) předplatné časopisů pro dospívající (2000 Kč/ předplatné jednoho časopisu) vzdělávání pro naše pracovníky (7 000 Kč/1 pracovník/1 rok) 500x samolepka s logem organizace (3000 Kč/zakázka)

Podpořte konkrétní program, který se Vám nejvíce líbí! Fandíte Centru pro rodinu, Komunitnímu terénnímu programu, NZDM Autobus nebo NZDM HoPo? Podpořte ho! Finanční příspěvek využijeme -

na nákup vybavení pro klienty, na nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové prostředky, literatura, nábytek aj.), na úhradu provozních nákladů (nájemné, energie), na uhrazení mzdových nákladů – pro naše klienty je nejdůležitější pracovník – někdo s kým mohou mluvit, kdo s nimi tráví čas a kdo jim poradí

Přispějte nám finančním darem na činnost! Hradíme z něj náklady na pořízení vybavení, na úhradu energií a údržbu prostor a na realizaci nových nápadů. Nejdůležitější jsou pro nás finanční prostředky na mzdové náklady. Naše organizace stojí na činnosti profesionálů, kteří dennodenně provázejí naše klienty a pomáhají jim. Pomozte nám vytvořit pro ně a jejich práci kvalitní zázemí, které se přímo projeví ve zvýšení kvality služeb pro klienty. Bankovní spojení: 193755206/0300 – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna. Zapojte se jako dobrovolník!  Pomozte nám s přípravou našich programů, s realizací našich akcí nebo přispějte Vašimi vlastními nápady. Potřebujeme Vás! Neváhejte a pište na dobrovolnici@neposeda.org.  Přijďte k nám s Vašimi kolegy a věnujte nám jeden pracovní den v rámci firemního dobrovolnictví.  Můžete nám pomoci při úklidu a opravách, při organizování veřejných akcí nebo nám můžete předat své zkušenosti a dovednosti. Budeme velmi vděční!

Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 11


Děkujeme za dlouhodobou podporu naší činnosti: Neposedné noviny, č. 14, 2014

Strana 12

Neposedné noviny únor 2014  
Neposedné noviny únor 2014  

Pokud jiz netrpelive ocekavate druhe vydani Neposednych novin, prave je tu pro Vas. Plne zajimavych clanku, odbornych i zabavnych. Tentokrat...

Advertisement