Page 1

Veřejné licence v akademické praxi Jiří Marek

Obrázek č. 1, dostupný z:http://www.kvalitnidekorace.cz/569-nastenny-vesak-ruka.html

Nápady Sdílení tvorba kopií, efemerní pojetí (stín) dílo je možné osadit licencí a ta může měnit svého majitele jako kabát Je zde nutný projev vůle = podání rukou Kabát zakrývá dílo = nejasné licenční podmínky toho, kdo dílo vlastní kopie se mohou prolínat jako stíny = “share culture” Ale tato ruka není dílo dle autorského zákona, není jedinečná, úplně totožnou mám vedle a případně tu není žádná kreativní myšlenka, ruka je ruka... Zeď jako svět Kopie a rozmoženiny zpětně ovlivňují autora

Souvislý text Základní snahou licencí je dílo rozšířovat a dostávat za něho tedy určitou odměnu, jak již materiální či nemateriální. Licence se může chovat jako věc která nám umožnuje ochránit naše zájmy, které jsme získali za nějakou práci (peníze), tak jak si to představujeme, stejně jako kabát nám ochrání nový oděv. Licence je smlouva, je nutné potřesení si rukou, ne však vždy je nutné o tomto kontaktu vědět. Třeba když svůj obrys ruky umístíme na zeď a někdo si s námi plácne skrz tento obrys. Je však nutné, aby toto plácnutí bylo jasné pro obě strany. Pokud se třeba ruka rozbije, co bude znamenat plácnutí třeba jen do jednoho prstu. Dílo a jeho stín a je to vůbec stín? Kopie je takový divný stín, ale asi to stín bude, může se však tento stín spojit se svou předlohou? Jak zajistit aby stíny byly viditelné a přitom skryté?

Tvůrčí psaní v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi  

Tvůrčí zamyšlení nad veřejnými licencemi v akademické praxi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you