Page 1

Tipy na výlet Cyklo výlety www.branadocech.cz


Obsah 1 Na kole Šluknovským výběžkem 2 Okruh národní parkem České Švýcarsko 3 Cyklookruh za lidovou architekturou i koupáním 4 Na kole kolem Labe 5 Cyklovýlet po hřebenu Krušných hor 6 Okruh bez hranic 7 Cyklovýlet za léčivými prameny 8 Okruh okolo Ohře 9 MTB okruh Bránou do Čech 10 MTB okruh Labskými pískovci Dresden D PL

Praha CZ

D

A

Mariina skála

SK


Důležité tipy: Hrad Tolštejn – otevřen celoročně 9.00–21.00, vstupné 15 Kč Štola Sv. Jana Evangelisty otevírací doba: květen–říjen ÚT–NE 10.00–16.00, vstupné: dospělí 50 Kč / děti do 15 let 30 Kč, větrovku s sebou – ve štole je chladno! Další info na tel.: +420 607 856 819 Hornické muzeum otevírací doba: ÚT–PÁ 8.00–16.00, SO–NE 9.00–14.00, vstupné 15 Kč Dům Českého Švýcarska – otevírací doba na www.ceskesvycarko.cz vstupné dospělí 50 Kč / děti, studenti, důchodci 25 Kč Cyklopůjčovna – www.cyklopujcovna.com

Chřibská

Na kole Šluknovským výběžkem Tolštejn

Chřibská – Krásná Lípa - Doubice Oblast: Šluknovský výběžek Délka: 40 km Převýšení: 820 m Náročnost: střední Typ kola/ povrch: horské kolo, e-kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 101 Nástupní místo: Chřibská – náměstí GPS: 50°51‘47.697“N, 14°28‘56.568“E Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Chřibská, Rybniště - výhodnější) Informační centrum: Dolní Chřibská: pouze v sezoně – Saula - Dolní Chřibská 284, Chřibská 407 44 tel.: +420 412 384 031, e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz www.ceskesvycarko.cz Jiřetín pod Jedlovou - Nám. Jiřího 300, Jiřetín pod Jedlovou 407 56 tel.: +420 412 379 336, e-mail: info@jiretin.cz, www.jiretin.cz Krásná Lípa - Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa 407 46 tel.: +420 412 383 413, e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz www.ceskesvycarsko.cz Zajímavosti v okolí: Zachovalé lidové stavby v Chřibské - podstávkové domy, Tolštejn, Stříbrná štola Sv. J. Evangelisty, Hornické muzeum, Křížová hora, Mnišská kaplička, Krásný buk, Dřevěné sochy v Doubici, Chřibský hrádek

Popis trasy:

Z malebného městečka Chřibská vyrazíme po  značené cyklotrase 3052, po  několika kilometrech se k  ní připojí cyklotrasa 211, po  které budeme pokračovat dál až k rozcestí Chřibská u žst. Z něho se vydáme po cyklotrase 3013, která nás povede kolem druhého nejvyššího vrchu Lužických hor Jedlové. Na křižovatce tras zvané Tolštejnská cesta pojedeme doleva po čísle 3015, které nás zavede až pod samotný hrad Tolštejn. K němu si uděláme asi 300 metrovou zajížďku po  červené. Poté co si hrad prohlédneme, sjedeme zpět na cyklotrasu, po níž se dostaneme do Jiřetína pod Jedlovou. Tam na nás čeká mnoho zajímavostí spojených s těžbou mědi, olova, cínu a stříbra. Z Jiřetína se buď dáme po cyklotrase číslo 3052 a nebo po zelené křížovou cestou na  Křížovou horu, po  této cestě ale budeme muset kolo na  vrchol asi 300 m tlačit či nést. Na  vrcholu je kostel a  kaple. Kousek ještě pojedeme po  zelené, pak se napojíme na  trasu 3052, po  které se dostaneme do Jedlové. Z obce se dáme po červené turistické trase. Ta nás dovede opět na rozcestí Chřibská u žst. Z něho se naše cesta bude ubírat směrem do Krásné Lípy po trase číslo 211. Poté co projedeme Rybništěm, se po  několika kilometrech na  trasu připojí červená. Na  tomto místě se nachází Mnišská kaple. Asi po 4 kilometrech se dostaneme do již zmíněné Krásné Lípy. Tam můžeme navštívit dům Českého Švýcarska. Dále budeme pokračovat po trase číslo 3013 až do Kyjova. Během cesty pojedeme obcí Krásný Buk, ve které se kousek nad ní nachází stejnojmenný hrad. Z Kyjova se vydáme po  trase číslo 3029 přes Doubici a  podél Doubického potoka do Dolní Chřibské. U infocentra zvaném Saula můžeme odbočit k Chřibskému hrádku nebo jet dál po silnici směrem do Dolní Chřibské. Na křižovatce se dáme doleva po trase 3052, která nás dovede zpět na náměstí v Chřibské.


Chřibská

Zajímavosti na trase:

Už v Chřibské si můžeme všimnout zachovalých starých lidových staveb zvaných podstávkové domy. Většina z  nich je kulturní památkou. O  něco později si vyjedeme ke zřícenině hradu Tolštejn. Název vznikl z německého jména Dohlenstein (Kavčí hrad). První zmínky o hradu pocházejí z 13. století. Prvním majitelem byl Vaník z Vartenberka. Zánik hradu způsobila třicetiletá válka, kdy byl zapálen a  poničen. Když dojedeme do  Jiřetína můžeme navštívit Hornické muzeum a  Stříbrnou štolu Sv. J. Evangelisty. Hornické muzeum se nachází na náměstí v budově bývalé fary z roku 1755. Původní fara roku 1750 vyhořela. V roce 1994 prošla rekonstrukcí. Od roku 1998 je zde otevřeno muzeum se dvěma expozicemi. Jedna nabízí historii dolování a druhá dějiny hradu Tolštejn. Štola byla založena v roce 1782. Těžil se zde hlavně stříbronosný galenit a měděná ruda chalkopyrit. Koncem 18. století byla těžba kvůli malému výnosu zastavena. Doly definitivně zanikly roku 1910. Zhruba v polovině 440 metrů dlouhé chodby je prostor zvaný kaple. Štola byla zpřístupněna veřejnosti v  roce 1999. Nad Jiřetínem na  Křížové hoře dal na přelomu 17. A 18. st. místní farář Wenzel Grutler vystavět první dřevěné kříže. Na to navázal farář Gottfried Liessner, který začal s výstavbou křížové cesty vysvěcené v roce 1764. Na vrcholu hory je kostel a kamenná kaple. Dále na  trase budeme zastavovat v  Krásné Lípě. Nachází se zde Dům Českého Švýcarska se stálou expozicí pod názvem České Švýcarsko. Můžeme se v  něm dozvědět mnoho užitečných informací. Na  cestě do Kyjova můžeme spatřit původně královský hrad Krásný Buk pocházející z  13. století nad říčkou Křinicí. Roku 1339 byl hrad dobyt a  už nikdy nebyl obnoven. Dnes jsou patrné základy válcové věže a  mohutný kruhový val. Když budeme projíždět Doubicí uvidíme venkovní galerii dřevěných soch. Na konci výletu v Dolní Chřibské vystoupáme k Chřibskému hrádku, jehož nepatrné zbytky zůstaly na  skalním ostrohu. Byl založen za  Michalovců ve 14. století, ale ještě v témže století zanikl.

Výškový profil trasy 700 600 500 400 300 m

Stará hospoda – Doubice

km

10

20

30


Důležité tipy: v národním parku lze jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách; pod Malou Pravčickou branou lze kolo zamknout ke stojanu Cyklopůjčovna – www.cyklopujcovna.com

Jetřichovice

Okruh Národním parkem České Švýcarsko Jetřichovice Oblast: Českosaské Švýcarsko Délka: 22 km Převýšení: 550 m Náročnost: střední Typ kola/ povrch: horské kolo, trekové kolo, e-kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 101 Nástupní místo: Jetřichovice GPS: 50°51‘8.723“N, 14°23‘47.318“E Dopravní dostupnost: auto Informační centrum: Jetřichovice – Jetřichovice 393, 407 16, tel.: +420 412 554 286 e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz

Jetřichovice

Popis trasy:

Náš výlet startuje v Jetřichovicích a celý povede národním parkem České Švýcarsko. Z  obce pojedeme po cyklotrase 3076, na níž můžeme už od začátku sledovat krásné pískovcové věže a další útvary, kolem nichž budeme stoupat až na Tokáň. Z  Tokáně budeme sjíždět po cyklotrase 3029 Táborovým a Mokrým dolem kolem Ptačích kamenů. Poté odbočíme doprava na cyklotrasu 3030, po které se dalším klesáním dostaneme až do bývalých Zadních Jetřichovic. Z nich zahneme doleva a budeme stoupat dál po stejné cyklotrase. Pojedeme kaňonem Hlubokého dolu, na druhé straně cesty zase můžeme vidět Pusté skály. Na rozcestí zvaném Hluboký důl se dáme doleva. Po chvíli uvidíme odbočku k asi půl kilometru vzdálené Malé Pravčické bráně a drobná zajížďka se rozhodně vyplatí. Červeně značená cesta nás by nás dovedela i k  bývalému skalnímu hradu Šaunštejn, ale tu musíme absolvovat pěšky. Stejnou cestou se vrátíme zpět na cyklotrasu 3030, ze které odbočíme opět doleva na cyklotrasu číslo 21 směrem na Vysokou Lípu. Z Vysoké Lípy budeme neustále následovat trasu číslo 21, po níž se dostaneme zpět do Jetřichovic. Na okraji Jetřichovic si ještě můžeme všimnout zrekonstuovaného Starého Mlýna.

Zajímavosti v okolí: Falkenštejn, Malá Pravčická brána, Šaunštejn, Jetřichovické stěny, Starý Mlýn

Falkenštejn


Šaunštejn

Zajímavosti na trase:

Po zahájení cyklovýletu máme možnost spatřit nad severovýchodním okrajem Jetřichovic skalní hrad Falkenštejn, jež byl vystavěn na vysoké skále, která je součástí masivu Havraních kamenů. Dochovalo se z  něj několik neúplných místnůstek. Při stoupání na Tokáň budeme míjet další zajímavá místa jako je Krkavčí skála nebo Vlčí jámy. S  Tokání je spojena zajímavá historie. V  místě bývalé hájovny vyhořel v  r. 1905 lovecký zámeček, který nahradili dnešní sruby postavené v alpském stylu. V r. 1938 se zde setkal lord Runciman, host Oldřicha Ferdinanda Kinského s  henleinovskou šlechtou Česka. Když budeme opouštět Tokáň, budeme sjíždět údolím Táborového dolu, které nás bude svírat svými mohutnými skalisky. Před odbočením na trasu 3030 pojedeme ještě kousek širším údolím jménem Mokrý důl, kde můžeme vidět zajímavé skalní útvary pod názvem Ptačí kameny. Poté co se dáme doprava, bude naše cesta směřovat po takzvané České silnici až do bývalých Zadních Jetřichovic. Je to zaniklá vesnička ležící u  Křinického potoka. Leží u hranic s Německem. Dále pak pojedeme údolím Hlubokého dolu, po  nějaké době stoupání, si můžeme z  rozcestí další půl kilometr vystoupat k Malé Pravčické bráně. Je to přírodní skalní oblouk s výškou asi 2,30 m a šířkou 3,30 m. O kousek dál narazíme i na bývalý skalní loupežnický hrad Šaunštejn. Byl vystavěn na konci 14. století. Leží ve výšce 340 m n. m. a do dnešní doby se kromě hradní cisterny nic nezachovalo. Na závěr naše oko jistě upoutá zrestaurovaný Starý neboli Günterův Mlýn. Díky své krásné pohádkové atmosféře si ho vybrali filmaři k natáčení Pyšné princezny.

Výškový profil trasy

400

300

m Malá Pravčická brána

km

5

10

15

20


Důležité tipy: Jízda historickým motoráčkem – jízdní řád na www.zmz.cz tel.: +420 725 099 546, e-mail: zmz@cmail.cz Informace o otevírací době a vstupném skanzenu http://skanzen.zubrnice.cz/informace/, tel.: +420 475 228 267 Informace o otevírací době a vstupném muzea - www.zmz.cz tel.: +420 775 130 479, info@zubrnice.cz Jezero Chmelař – možnost koupání, plavky s sebou, vstupné: dospělí 25 Kč / děti do 150 cm 10 Kč, otevřeno červenec–srpen Víťova rozhledna – otevírací doba: dle počasí, květen–říjen, ČT–NE 9.00–17.00, vstupné 15 Kč / děti do 6 let zdarma

Zubrnice

Cyklookruh za lidovou architekturou i koupáním Zubrnice – Úštěk Oblast: České středohoří Délka: 33 km Převýšení: 790 m Náročnost: náročná Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo, e-kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 107/110 Nástupní místo: Zubrnice GPS: 50°38‘57.909“N, 14°13‘14.005“E Dopravní dostupnost: auto, historický motoráček (nástupní stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, jezdí každou sobotu v období července–zaří) Informační centrum: Úštěk – Mírové náměstí 47, Úštěk 411 45, tel.: +420 416 795 368, e-mail: mk.ustek@worldonline.cz Zajímavosti v okolí: Zubrnice Skanzen, Zubrnická muzeální železnice, zámek Konojedy, zřícenina kostela Bílý Kostelec, rozhledna Náčkovice

Zubrnická museální železnice

Popis trasy:

Jako výchozí bod jsme si pro výlet zvolili obec Zubrnice nedaleko od Ústí nad Labem. Z nich se vydáme po neznačené cyklotrase směrem na Touchořiny. V této obci odbočíme doleva, po pár set metrech se napojíme na zelenou a  po ní pojedeme do Horní Vysoké, nad níž na kopci kdysi stával hrad Levín. Ve vsi se pak napojíme na hlavní silnici vedoucí do Úšteka. Budeme míjet zříceninu kostela v Habřině. Zanedlouho už uvidíme jezero Chmelař. Jestli se nebudeme zastavovat, objedeme ho a na křižovatce za jezerem odbočíme doleva. Pojedeme rovně po silnici kolem vinice a neustále dál, dokud nenarazíme na obec Konojedy. V  této obci uvidíme velký zámek, který však nyní díky novému majiteli prochází rozsáhlými úpravami. Z Konojed se vydáme do Bílého Kostelce a z něho do Mukařova. Zde nás čeká stoupání. Když přejedeme silnici uvidíme rozhlednu Náčkovice čili Víťovu rozhlednu. K ní budeme muset vyjet už menším stoupáním. Od rozhledny sjedeme zpět na silnici, po které se dostaneme do Náčkovic. Z Náčkovic budeme klesat skrz vesnice Dolní Šebířov a Klínky, ve kterých zahneme doprava a budeme pokračovat dál mírným klesáním zpátky do Zubrnic.


Zajímavosti na trase:

Na počátku okruhu se v obci Zubrnice nachází skanzen lidové architektury. Poblíž kostela ve středu obce se zachovalo několik roubených stavení. Na návsi se vyjímá barokní roubená studna z konce 17. století. V Zubrnicích dále můžeme vidět původně gotický kostel Sv. Máří Magdaleny z 15. století, který byl v 18. století barokně přestavěn. V obci můžeme navštívit i malé železniční muzeum umístěné na nádraží na již zrušené trati. Výletní motoráčky zde ale jezdí. Dále na trase uvidíme na kopci nad Horní Vysokou věž bývalé zvonice již neexistujícího hradu Levín, věž nyní slouží jako rozhledna. Na začátku Úštěku se rozprostírá jezero Chmelař, kde se můžeme vykoupat nebo si jít odpočinout na pláž. Z Úštěka pak dojedeme do Konojed. Tam spatříme historickou i kulturní památku, obrovský barokní zámek, jehož chátrání zastavil nový majitel. Původně byla větší část komplexu klášterem. Po druhé světové válce se vlastníkem stala armáda, po jejímž působení byl zámek zcela zdevastovaný. Nyní na zámku probíhají nutné opravy. V další vesnici v Bílém Kostelci uvidíme zříceninu kostela sv. Havla. Při našem výletu pak dále vyšlápneme k  Víťově rozhledně (616 m  n.  m.), která byla postavena v  roce 2003 jako telekomunikační stožár. Z  vyhlídkového ochozu se nám nabídne nečekaně vzrušující výhled na České středohoří na jihu, Lužické hory na východě a Krušné hory na západě.

Výškový profil trasy 700 600 500 400 300 m Úštěk

km

10

20

30


Důležité tipy: Oblastní muzeum v Litoměřicích – otevírací doba: ÚT–NE 10.00–17.00, vstupné: dospělí 25 Kč/  děti, studenti, důchodci, invalidé 12Kč ; rozhledna Kalich na náměstí otevírací doba: duben až říjen, 10.00–16.30 hod., vstupné: dospělí 40 Kč, Děti 6–15 let 15 Kč, Studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP 25 Kč Svatostánek českého vinařství v gotickém hradě – otevřeno od pondělí do neděle 8.30–17.00 hodin Výlety lodí Porta Bohemica, www.labskaparoplavba.cz Zámek Roudnice nad Labem – otevírací doba: ÚT–PÁ 10.00–14.00 a SO–NE 11.00–14.00, vstupné: dospělí 60 Kč / děti, důchodci, studenti 40 Kč www.kzm-roudnice.cz/cz/pro-turisty/pristupne-pamatky-prohlidky/ Památník Terezín – Malá pevnost zimní čas (1. 11. – 31. 3.): denně 8.00–16.30 letní čas (1. 4. – 31. 10.): denně 8:00 – 18:00 vstupné: dospělí 170 Kč, student, dítě (6–18 let), důchodce 140 Kč možnost navštívit další objekty v Terezíně; www.pamatnik-terezin.cz

Litoměřice

Na kole kolem Labe Litoměřice – Roudnice nad Labem Oblast: České středohoří Délka: 40 km Převýšení: 90 m Náročnost: nízká Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 107 Nástupní místo: Litoměřice GPS: Litoměřice parkoviště centrum 50°32‘7.695“N, 14°7‘43.461“E

Přívoz Nučničky

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Litoměřice město) Informační centrum: Litoměřice – Mírové náměstí 16/8a 412 01 Litoměřice - Město, tel.: 416 732 440, 411 131 083, e-mail: info@litomerice-info.cz www.litomerice-info.cz Roudnice nad Labem – Karlovo nám. 21, Roudnice n. L. 413 01 tel.: 416 850 201, e-mail: info@roudnicenl.cz www.roudnicenl.cz/infocentrum.html Terezín – nám. ČSA 179, Terezín 411 55, tel.: 416 782 616, e-mail.: info@terezin.cz www.terezin.cz, www.pamatnik-terezin.cz Zajímavosti v okolí: Historické centrum Litoměřic, pevnost Terezín, centrum Roudnice nad Labem, (Říp), Gotický hrad Litoměřice, vyhlídka Kalich

Popis trasy:

V Litoměřicích přejedeme Tyršův most a téměř hned za ním zahneme doleva po cyklotrase číslo 6. Pojedeme po ní podél Ohře až do Terezína. V tomto pevnostním městě určitě stojí za to se zdržet a prohlédnout si jeho bohatou historii. Poté co přejedeme Ohři, nebudeme odbočovat po trase doprava, ale budeme pokračovat dál rovně směrem k Malé pevnosti. Před pevností se dáme doleva po značené cyklotrase číslo 3102, která nás dovede do Českých Kopist. Po  ní dojedeme po  7 kilometrech do  Nučniček k  přívozu. Tam si díky němu můžeme trasu zkrátit. Poté pokračujeme přes Libotenice, před kterými mineme kostel sv. Kateřiny, dále pak přes Hrobce a Židovice. Když dorazíme do  Roudnice nad  Labem, jistě spatříme místní směrové tabule, které budou udávat směr na  horu Říp a  pokud budeme chtít, můžeme si udělat asi celkem 10km zajížďku k  této národní hoře. Z  Roudnice, kde přejedeme most na pravý břeh Labe se vydáme po cyklotrase číslo 2, jinak také zvané Labská stezka a  vracíme se zpět do  Litoměřic přes Černěves, Lounky a  Křešice. Celý cyklovýlet z  Litoměřic i  zpět pojedeme rovinatým terénem po zpevněném povrchu nebo po silnicích. Je tedy velmi nenáročný a určitě se hodí na vyjížďku pro rodiny s dětmi.


Pevnost Terezín

Zajímavosti na trase:

V bývalém královském městě Litoměřice je toho jistě mnoho k  vidění. Na  Mírovém náměstí se nachází velké množství architektonicky cenných domů a  sledovat stavební slohy od  gotiky až do  20. stol. Některé z  těch v  gotickém stylu, patří mezi nejstarší trvale obývané domy v  celé České republice. Na náměstí se dále nachází bývalá renesanční radnice, ve které nyní sídlí oblastní muzeum se stálou expozicí geologického vývoje regionu, archeologie, doby románské, gotické, barokní, historií Litoměřic do  roku 1945 a  dále řemesel, zemědělství a  rybářství. V  rohu náměstí se nachází barokní kostel Všech svatých. V blízkosti tohoto je mnoho dalších převážně barokních kostelů. Nedaleko náměstí můžeme objevit krásnou stavbu Katedrálu sv. Štěpána. Biskupství zde sídlí od  roku 1655. Dále na  naší trase budeme projíždět pevnostním městečkem Terezín. Město se dělí na Malou a Velkou pevnost. Pevnost byla založena Josefem II. roku 1780. Město pojmenoval na  počest své matky Marie Terezie. Měla původně ochrannou funkci během prusko-rakouských válek. Za  2.  sv. války sloužila hlavní pevnost nacistickému Německu jako židovské ghetto, malá pevnost pak neslavně proslula jako věznice pražského gestapa. V  prostorách malé pevnosti je zřízen Památník Terezín. Objekt je národní kulturní památkou. Než se dostaneme do  Roudnice, před Libotenicemi můžeme spatřit kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Původní kostel byl zbořen a roku 1703 byl postaven nový. Za  největší roudnickou dominantu lze považovat raně barokní zámek, který se tyčí na  skalnatém ostrohu nad řekou Labe. Na místě zámku kdysi stál velkolepý hrad. Z něho se dochovalo obvodové zdivo a velký přízemní sál. Za navštívení určitě také stojí městská věž Hláska, která slouží jako rozhledna, Kratochvílovu rozhlednu či starý židovský hřbitov. A pokud si budete chtít udělat již zmíněnou vyjížďku na horu Říp, určitě neuděláte chybu. Nahoře na vás čeká románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Ta je spolu se samotnou horou zapsána mezi národní kulturní památky. Říp je také považován za památné místo české mytologie.

Výškový profil trasy

150

140

m Zámek v Roudnici nad Labem

km

10

20

30


Důležité tipy: Cyklobus – jezdí v sobotu z Litvínova v 9.00 z autobusového nádraží ze stanoviště č. 5, jízdné: kolo 20 Kč, dospělí 20 Kč, děti do 10let 10 Kč www.mulitvinov.cz Novoveské muzeum: otevřeno každou SO a NE 10.00–16.00 Rozhledna Hora sv. Kateřiny – otevírací doba: celoročně, denně od 11.00–17.00, vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Krušné hory

Cyklovýlet po hřebenu Krušných hor Nová Ves v Horách – Kalek Oblast: Krušné hory Délka: 40 km Převýšení: 780 m Náročnost: střední až náročná Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo, e-kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 105 Nástupní místo: Nová Ves v Horách – výšina GPS: 50°35‘28.176“N, 13°29‘19.633“E Dopravní dostupnost: auto, cyklobus z Litvínova Informační centrum: Nová Ves v Horách – Nová Ves v Horách 33 Nová Ves v Horách 435 45, tel.: 476 113 156, e-mail: novaves@iol.cz www.novavesvhorach.cz

Lesenská pláň

Popis trasy:

Z Nové Vsi vyrazíme po  červené turistické značce, po  níž se dostaneme k  rozcestí  u  Dřevařského rybníka. Od  něj pojedeme jedinou neznačenou cestou, kterou mezi sebou svírají zelená a  červená značka. Z  této cesty budeme moci odbočit na  Medvědí skálu. O  kilometr a  půl dál na  rozcestí Červená jáma se napojíme na  modrou turistickou trasu. Ta nás dovede do  obce Lesná. Z  Lesné budeme pokračovat dál po  modré a  v  Rudolicích už najedeme na  cyklotrasu číslo 23 - Krušnohorskou magistrálu. Vlnitým terénem se postupně kolem rybníků a  rašelinišť dostaneme až do  obce Kalek. Na  křižovatce tras v  Kalku zahneme doleva po  cyklotrase 3077. Po ní dojedeme až do Zákoutí, kolem kterého se nachází mnoho studánek a pramenů. Ze Zákoutí budeme pokračovat dál po trase číslo 3081. U Nového rybníku odbočíme doleva na  cyklotrasu 3079, po  ní se dostaneme opět do Rudolic a z nich opět po cyklotrase č. 23 přes Malý Háj a Horu sv. Kateřiny až do Nové Vsi v Horách.

Zajímavosti v okolí: Novoveské muzeum, Dřevařský rybník, Medvědí skála, Krušnohorský lidový dům Lesná, Volárenský rybník, kostel sv. Václava v Kalku, velké množství studánek, kostel Malý Háj

Nový rybník


Hotel Lesná

Zajímavosti na trase:

V Novoveském muzeu jsou umístěny exponáty související s  hračkářskou výrobou, která tu měla svůj počátek v  2.  pol. 18.  stol. a  která  pro mnohé znamenala zdroj příjmu.  Kousek dál za  Novou Vsí pojedeme kolem Dřevařského rybníka. Původně sloužil jako zadržovací nádrž pro plavení dřeva po Albrechtickém potoce. Nyní se využívá ke koupání. Medvědí skála, na kterou si můžeme vystoupat, je nejvyšším vrcholem Rudolické hornatiny (924 m n.m.). Z  vrcholu je krásný kruhový rozhled. Z  rozcestí v  Lesné si asi kilometr můžeme zajet ke  Krušnohorskému lidovému domu u  hotelu Lesná. Je to skanzen, který tu byl v  roce 2010 nově postaven a  slouží jako prezentace života místních obyvatel převážně německy hovořících, kteří tu žili před sto lety. Na cyklotrase číslo 23 směrem do Kalku uvidíme Volárenský rybník, který krásně dotváří krajinný ráz. Přímo v obci Kalek je pak zajímavou dominatou kostel sv. Václava. Kopeček, na  kterém stojí, je protkán štolami, které souvisí s  dávnou  těžbou a  zpracováním železné rudy. O několik kilometrů dál v Malém Háji nemůžeme přehlédnout kostel Nejsvětější trojice. Pochází z  roku 1791. V  Malém Háji je také až dojímající výhled na  okolní krajinu. Po  silnici vedoucí kolem Hory sv. Kateřiny ještě můžeme spatřit rozhlednu tyčící se v této obci, kterou můžeme i navštívit.

Výškový profil trasy 900 800 700 600 500 m Medvědí skála

km

10

20

30


Důležité tipy: Cyklobus – linka č. 141 ze zastávky Teplice, Hlavní nádraží jezdí v období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 o víkendech a svátcích v časech 7.15, 11.15 a 15.15, cena za kolo 30 Kč; s sebou průkaz totožnosti pro případnou hraniční kontrolu.

Cínovec

Okruh bez hranic Cínovec Oblast: Krušné hory Délka: 50 km Převýšení: 815 m Náročnost: náročná Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo, e-kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 106 Nástupní místo: Cínovec nadchod (u hotelu Pomezí) GPS: 50°43‘29.660“N, 13°45‘55.100“E Dopravní dostupnost: auto, cyklobus Informační centrum: Moldava – Moldava 113, Moldava 417 81 tel.: +420 417 822 821, e-mail: itc@moldava.cz, www.itcmoldava.wz.cz Zajímavosti v okolí: Telekomunikační věž a rozhledna Vlčí hora, obora Fláje, vodní nádrž Fláje, Sklářská huť, Biatlonový stadion Altenberg

Z Výsluní na Měděnec

Popis trasy:

Z parkoviště u nadchodu se vydáme po cyklotrase číslo 23, která se táhne po celých Krušných horách jako Krušnohorská magistrála. Na kraji Cínovce po obou stranách silnice uvidíme golfové hřiště zřízené v roce 2004. Zhruba po  4 kilometrech přijedeme na  Vitišku, ze které budeme pokračovat dál do  Nového Města. Na  rozcestí Nové Město v  Krušných horách vyrazíme po cyklotrase číslo 231. Ta nás povede kolem větrné elektrárny u vrchu Tří pánů. Chvíli budeme mírně klesat, ale těsně před Dlouhou Loukou začne stoupání, na němž zpátky nastoupáme ztracené výškové metry. Z Dlouhé Louky pojedeme po  cyklotrase číslo 3072. Po  ní pojedeme kolem Flájské obory a  nakonec nás přivede i  k  Flájské přehradě. Budeme po  ní ještě kus pokračovat, pak nás ukazatel navede na  trasu číslo 23, která lemuje přehradu z  druhé strany. Přejedeme hráz a  náš okruh se bude ubírat dál kolem rašelinišť. Po  několika kilometrech se na  křižovatce odpojíme z  cyklotrasy a  pojedeme po  silnici č.382 směrem na  Moldavu. Přejedeme státní hranici do Německa a hned za ní zahneme doprava po cestě vedoucí kolem Hraničního potoka. Po  ní se později dostaneme na  rozcestí, ze kterého budeme následovat modrou turistickou značku. Z modré odbočíme doprava na cyklotrasu vedoucí kolem biatlonového stadionu v německém Zinnwaldu. Po této trase dorazíme přes hranice zpátky na Cínovec.


Krušnohorský okruh

Zajímavosti na trase:

Cínovec býval kdysi těžební obcí, cín se zde těžil už někdy kolem roku 1378. Později bylo objeveno stříbro a wolfram. Veškerá těžba rudy skončila v roce 1990. Když přijedeme na  Vitišku, rozvine se pod námi podkrušnohorská pánev s úchvatný výhledem na okolní kopce, města a vesnice pod Krušnými horami ale i  České středohoří. Za  Dlouhou Loukou pak můžeme vyjet na  Vlčí Horu, kde je multifunkční věž, která slouží jako telekomunikační vysílač i  jako rozhledna. Ochoz rozhledny, která je volně přístupná, sahá do výšky 15 m a nabízí se nám z ní krásný výhled na okolí. Po cestě k Flájské přehradě pojedeme kolem Flájské obory, která slouží k chovu jelení zvěře. Byla založena Valdštejny v  18. st. Má rozlohu 1930 ha a  na  jejím území žije populace ca 300 ks jelení zvěře a  mnoho chráněných živočichů jako je tetřívek obecný nebo různé druhy orlů. Flájská přehrada je unikántní technologickou stavbou. Byla vybudována na Flájském potoce a na místě již zaniklé osady Fláje v roce 1963. Slouží jako zásobárna pitné vody pro velkou část Ústeckého kraje a  jako vodní elektrárna. Její hráz je dlouhá 740 m. Později na našem okruhu můžeme v Moldavě navštívit repliku sklářské huti, ke které vede naučná sklářská cesta. V huti můžeme vidět zrestaurovanou středověkou sklářskou pec na otop dřevem. V 90. letech v ní byly realizovány 3 experimentální tavby. V  Německu již nedaleko od  hranic na  Cínovec, pojedeme kolem biatlonového stadionu a po lyžařských tratí, na kterých se jezdí třeba i světový pohár.

Výškový profil trasy

850

800

750

m Fláje

km

10

20

30

40


Důležité tipy: Hrad Kadaň – otevírací doba: PO–PÁ 9.00–16.00, SO–NE 10.00–15.00, vstupné: základní 50 Kč / snížené 30 Kč Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu otevřeno celoročně, další info na www.zamek-klasterec.cz Informace o léčebných účincích pramenů www.lazneevzenie.cz

Hrad v Kadani

Cyklovýlet za léčivými prameny Kadaň – Klášterec nad Ohří Oblast: Dolní Poohří Délka: 32 km Převýšení: 520 m Náročnost: střední Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 105 Nástupní místo: Kadaň rozcestí (za mostem) GPS: 50°22‘29.972“N, 13°16‘27.368“E / parkoviště Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Kadaň) Informační centrum: Kadaň – Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01, tel.: +420 474 319 550, e-mail: galerie@mesto-kadan.cz www.mesto-kadan.cz

Lávka Vítka Brandy – Kadaň

Popis trasy:

V Kadani se vydáme z  rozcestí po červené turistické značce, která nás zavede do samotného centra města. Za Mikulovickou bránou už však nebudeme následovat červenou, ale pojedeme rovně. Asi po necelém kilometru uvidíme odbočku po žluté k  rozhledně Svatý kopeček, kam si můžeme zhruba kilometr vystoupat. Jestliže si tam nebudeme zajíždět, pojedeme dál rovně po silnici číslo 224, po níž se přes Mikulovice dostaneme až do Klášterce nad Ohří. Na začátku města zahneme doleva k „Porcelánce“ a tato cesta nás dovede až na cyklotrasu Ohře nesoucí č. 6 (bývalá cyklotrasa č. 204). Po trase pojedeme podél řeky Ohře, kterou po několika kilometrech přejedeme přes most vedoucí do Perštejna. O něco dál v  obci Okounov odbočíme z  cyklotrasy na neznačenou silnici vedoucí kolem obory Javor. Z  této silnice nebudeme nikam uhýbat, dokud nenarazíme na červenou turistickou značku. Na této křižovatce pojedeme doprava a na další možné odbočce zahneme doleva. Touto cestou se dostaneme do obce Rašovice, odkud se naše cesta bude ubírat opět po cyklotrase č. 6 směrem do Kadaně. V Kadani odbočíme doleva na most po modré, která nás dovede na nástupní místo.

Klášterec nad Ohří – náměstí Dr. E. Beneše 86, Klášterec nad Ohří 431 51, tel.: +420 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz www.muklasterec.cz Zajímavosti v okolí: Historické centrum Kadaně, interaktivní nábřeží Maxipsa Fíka rozhledna Svatý kopeček, vodní nádrž Kadaň, zámek Klášterec nad Ohří, Kyselka Klášterec nad Nisou, Lázně Evženie

Zámek Klášterec nad Ohří


Cyklostezka Ohře

Zajímavosti na trase:

Naše nástupní místo Kadaň je známé jako královské město. Jeho část je obehnána hradbami, za kterými můžeme spatřit hrad, Alžbětinský klášter či jeden z kostelů. Hrad byl založen kolem roku 1260 Přemyslem Otakarem II. jako královský. Za svoji existenci byl za husitských válek dobyt, dvakrát vypálen a za dob Marie Terezie byl přestavěn na kasárny. Na začátku 19.st. byl obnoven. Součástí městského opevnění jsou i  dvě brány - Žatecká a  Mikulovická. Z  Mírového náměstí do  Sokolovské ulice vede nejužší ulička v České republice. V jejím nejužším místě bychom naměřili pouhých 66,1 cm. Západní od ní je pak situován Františkánský klášter. Nad městem stojí rozhledna Svatý kopeček. Leží v  nadmořské výšce 390 m n. m. a celkově měří 16 m. Za  zastavení stojí i  nevšedně zařízené Nábřeží Maxipsa Fíka, kde si dostatečně vyhrají malí i  velcí na  mnoha atrakcích. Dále na  trase v  Klášterci nad Ohří budeme projíždět krásným zámeckým parkem v  anglickém stylu s  mnoha vzácnými dřevinami, pozor však, cyklisté zde musí kolo tlačit. Samotný zámek byl postaven v  16. století. Postupné požáry způsobovaly postupnou proměnu vzhledu zámku. Nyní je k  vidění jeho klasicistní podoba. Prohlídky nabízejí tři různé okruhy - porcelánový, pohádkový a  výstavní. U  lázní Evženie, které jsou přímo u  trasy, si můžeme načepovat do lahve minerální vodu z  jednoho z  léčivých kláštereckých pramenů (pramen Městský a Evženie). Katova ulička

Výškový profil trasy 900 800 700 600 500 m km

10

20

30


Důležité tipy: Zámek Libochovice informace o otevírací době a vstupném na www.zamek-libochovice.cz Muzeum české vesnice Peruc otevírací doba: květen–říjen, ÚT–NE 10.00–16.30 www.peruc.cz / potřebná telefonní čísla Hrad Budyně nad Ohří, Jandovo muzeum otevírací doba: duben–říjen, ÚT–NE 10.30–17.00, ostaní měsíce zavřeno, vstupné plné 20 Kč / snížené 10 Kč, pro skupiny větší než 10 osob je možno domluvit prohlídku mimo otevírací dobu na tel.: +420 603 485 388, www.budyne.cz/kultura/vodni-hrad-a-jandovo-muzeum.html

Popis trasy:

Zámek Libochovice

Okruh okolo Ohře Libochovice Oblast: Poohří Délka: 36 km Převýšení: 420 m Náročnost: nízká Typ kola/ povrch: horské, trekové kolo Doporučená mapa: SHOCart č. 108 Nástupní místo: Libochovice GPS: 50°24‘21.840“N, 14°2‘32.059“E Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Libochovice město) Dopravní dostupnost: auto, cyklobus Informační centrum: Libochovice – náměstí 5. května 48, Libochovice 411 17 tel.: +420 416 725 856, e-mail: info@libochovice.cz Zajímavosti v okolí: Zámek Libochovice, židovský hřbitov Libochovice, zámek Peruc, Muzeum české vesnice – Peruc, Boženina studánka, hrad Budyně nad Ohří

Z Libochovic se vydáme neznačenou cestou po silnici č. 246, směr Dubany a Křesín, v němž se dáme doleva a u kostela sv. Václava přejedeme most přes Ohři. Tato silnice nás dovede až do vesnice Levousy, kde se napojíme na  cyklotrasu č. 204. Ve  Stradonicích na  křižovatce začneme následovat trasu 202, po níž pojedme Débeřským údolím podél Débeřského potoka až se dostaneme do  obce Peruc. V tomto městečku určitě stojí za  to si na  chvilku zastavit. Po  prohlídce Peruce se vrátíme na  rozcestí Oldřichův dub. Odtud budeme následovat modrou turistickou značku, která nás zavede do  obce Chrastín. Tam zahname doprava a  budeme pokračovat po  modré. Pojedeme skrz vesnici Horka a  pak pořád dál až do  obce Poplze, v níž se připojíme opět na cyklotrasu č. 204. Trasa nás povede podél Malé Ohře, přes Kostelec nad Ohří až nakonec dorazíme do Budyně nad Ohří. V Budyni pojedeme kolem hradu a po chvíli se odpojíme i  z  cyklotrasy a  kousek cesty se budeme řídit červenou turistickou značkou. Na  ní přejedeme po  barokním mostu Malou Ohři a  později i  Ohři samotnou. Poté pojedeme opět po  silnici č. 246, po  které se skrz Žabovřesky nad Ohří a Radovesice dostaneme zpět do Libochovic. Oldřichův dub


Zajímavosti na trase:

Již ve výchozím bodě našeho výletu se nám nabízí mnoho památek. Jedna z  nich je velkolepý Libochovický zámek. Byl vybudován hrabětem Gundakarem z Ditrichštejna na konci 17.st. v renesančním stylu. K zámku dále přiléhá volně přístupný zámecký park. Mimo jiné můžeme v Libochovicích ještě navštívit židovský hřbitov z  roku 1583, který čítá na  550 náhrobků různého stáří a slohů. Nedávno proběhla jeho rekonstrukce. Zámek i hřbitov jsou chráněny jako kulturní památka. Dále na trase můžeme ve Stradonicích odbočit po žluté náročným stoupáním na rozhlednu Keltské Valy. Už podle názvu vychází z keltské kultury, která tu v dřívějších dobách byla rozšířena. Z  rozhledny je krásný výhled na  České středohoří. Kousek před Perucí se u rozcestí vyjímá jeden z nejznámějších památných stromů Oldřichův dub. V  samotné Peruci se nachází renesanční zámek. Původně to byla gotická tvrz. Nynější podobu získal v druhé polovině 18. století, kdy byl v majetku Ledebourů. V roce 2007 odkoupili zámek dva Britové, kteří z něj chtějí udělat hotel. V městyse můžeme navštívit ještě Muzeum české vesnice, které bylo vybudováno v  bývalé barokní výsypce. Věnuje se historii starých řemesel na venkově i zemědělské činnosti. Peruc je také spjata s pověstí o Oldřichovi a  Boženě, to kromě Oldčichova dubu dokazuje také Boženina studánka, která je kousek pod zámkem. Poté co vyjedeme z  Peruce po  modré, zanedlouho narazíme na  Krásnou vyhlídku nebo také Čechovu vyhlídku. Naskytne se nám z ní daleký výhled především na České středohoří. Když už pojedeme po trase číslo 204 směrem do Budyně, budeme míjet přírodní rezervaci Myslivnu. V  Budyni nad Ohří se nachází vodní hrad. Původně to byl dřevěný hrad v  majetku českých panovník. Největšímu rozkvětu se hrad doznal za  doby, kdy patřil Zajícům z  Hazmburka. Během  této doby byl dovezen z cesty z Egypta krokodýl, který měl ve vodní příkopu chránit hrad. Nyní visí jeho vycpanina v jedné z hradních síní. V hradě také můžeme navštívit starou ale zachovalou alchymistickou dílnu. Mimo jiné bylo v areálu hradu také otevřeno Jandovo muzeum, které návštěvníkovi nabízí expozici historie Budyňska od  pravěku do  r. 1848 a  expozici alchymie na  hradě v  Budyni. Na  konci stojí za  zmínku ještě barokní most, který přemosťuje Malou Ohři. Byl postaven kolem roku 1772 a osazen různými sochami, které tam už v dnešní době nejsou.

Výškový profil trasy

300

200

m Budyně nad Ohří

km

10

20

30


Tipy na MTB výlety pro Vás sestavila a otestovala Vítězka seriálu Kolo pro život 2012 Lucie Müllerová.

Zajímavosti v okolí: Hrad Střekov, rozhledna Varhošť - řeka Labe, Brána do Čech - Porta Bohemica, gotický hrad Litoměřice, historické centrum Litoměřic. Důležité tipy: Hrad Střekov- info o vstupném a otvírací době na www.hradstrekov.cz nebo na tel.: +420 475 530 682, cyklostojan u hradu, s sebou zámek na kolo

MTB okruh Bránou do Čech Ústí nad Labem – Litoměřice Délka: České středohoří - východ Délka: 50 km Převýšení: 1500 m Náročnost: vysoká Typ kola/ povrch: horské kolo (celoodpružené) Doporučená mapa: SHOCart č. 107 Nástupní místo: Ústí nad Labem- Střekov (parkoviště u hradu Střekov) / Litoměřice GPS: Hrad Střekov 50°38‘24.324“N, 14°3‘5.494“E Litoměřice parkoviště centrum 50°32‘7.695“N, 14°7‘43.461“E Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, nebo Ústí nad Labem Střekov, Litoměřice horní nádraží nebo Litoměřice město) Informační centrum: Ústí nad Labem - Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz/cz/turistum/informacni-stredisko-mesta-usti-nad-labem Litoměřice - Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice - Město tel.: +420 416 732 440, 411 131 083, e-mail: info@litomerice-info.cz www.litomerice-info.cz

hrad Střekov

Popis trasy:

Naše cesta začíná na parkovišti u gotické zříceniny hradu Střekova. Z něho se vydáme náročnějším stoupáním po  červené turistické trase. Když dojedeme do  malé obce jménem Nová Ves, budeme následovat zelenou turistickou značku směr Sedlo, na které můžeme kousek za vsí obdivovat krásný rozhled na kaňon Labe a hřeben Krušných hor a po cestě budeme také míjet vrchol Vysoký Ostrý. Poté, co přijedeme do Sedla, napojíme se opět na červenou. Po ní budeme pokračovat až na rozcestí Pod Homolkou, kde odbočíme doprava po modré směrem na kopec Varhošť. Na samotný vrchol Varhoště se dostaneme po  žluté turistické značce. Na  vrcholu nás čeká moderní rozhledna se skvostným  výhledem na  krajinu a  především na  meandry řeky Labe, kterých lze spatřit opravdu hodně. Jakmile se dostatečně nabažíme krásou Českého středohoří, můžeme vyrazit dál. Sjezdem po  žluté a  následovně po  zelené značce se dostaneme do Kundratic, odkud pojedeme mírným stoupáním do obce Hlinná. V té se napojíme na žlutou, po které lehce vystoupáme na vršek Hradiště, odkud budeme celou cestu až do Pokratic u Litoměřic sjíždět. Než ale dojedeme do Litoměřic, ve Skalici se dáme doprava po červené. V Pokraticích zahneme kousek za kapličkou doprava po zelené, po níž přijedeme do Miřejovic, tam pojedeme rovně po  cyklotrase číslo 3058. Na  rozdělení cest pojedeme doprava po  neznačené zpevněné cestě na  Plešivec, z  něho sjedeme po modré na cyklotrasu číslo 3057, kterou budeme následovat přes Kamýk, kolem kapličky Sv. Marie, na Kalvárii. Z ní budeme už jen odpočívat ve sjezdu až do Libochovan, z nichž budeme pokračovat až do Sebuzína po cyklotrase číslo 2 vedoucí podél Labe. V Sebuzíně se pak vydáme po žluté turistické, na které pojedeme po vrstevnicové cestě do Brné. Z ní nám zbývají už jen poslední tři kilometry po zelené trase zpět na hrad Střekov. Tady náš výlet končí.


Rozhledna Varhošť

Zajímavosti na trase:

Hned na začátku trasy můžeme navštívit zachovalou gotickou zříceninu hradu Střekov, která se tyčí nad pravým břehem Labe. První zmínky jsou již z počátku 14. století. Impuls k  výstavbě dal Jan Lucemburský. Sloužil jako strážní stanice pro bezpečnou plavbu na Labi, ale i jako celní stanice. Postupem času se měnili majitelé a velikost hradu. Nyní patří rodu Lobkowiczů. Dále pak doporučuji udělat si nad Novou Vsí zajížďku nebo spíše výšlap na vrch Vysoký Ostrý (587 m n. m.), na něm je kamenná rozhledna, odkud je pěkný výhled na Labské údolí. Jedno z  dalších zajímavých míst je moderní 12 m vysoká ocelová rozhledna na čedičovém vrchu Varhošť (639 m n. m.). Lze z ní spatřit Říp, Hazmburk, Milešovku a dokonce Krušné hory. Také se nám otvírá výhled na Labe a na jeho 8 zákrut od Štětí až po Ústí nad Labem. Na vršek Velké Hradiště se dostáváme z obce Hlinná, naskytne se nám z  něj pěkný rozhled na okolní kopce. Z  Pokratic si také můžeme vybočit do Litoměřic a jeho historického centra. Přímo na naší cestě nás čeká také zřícenina hradu Kamýk ve stejnojmenné obci. Z trasy 3057 si lehce sjedeme dle ukazatelů na Kalvárii, odkud se nám nabídne výhled na úzký kaňon Labe Portu Bohemicu čili Bránu do Čech. A pokud si s sebou vezmete plavky, můžete se v Brné zastavit na termálním koupališti. Tipy na MTB výlety pro Vás sestavila a otestovala Vítězka seriálu Kolo pro život 2012 Lucie Müllerová.

Výškový profil trasy 700

500

300

100 m Porta Bohemica

km

10

20

30

40


Tipy na MTB výlety pro Vás sestavila a otestovala Vítězka seriálu Kolo pro život 2012 Lucie Müllerová.

Důležité tipy: Zoo Děčín otevřena po celý rok, více info na www.zoodecin.cz nebo na tel.: +420 412 531 164 Zámek Děčín, info na www.zamekdecin.cz nebo na tel.: +420 412 518 905, +420 775 862 639, možnost uzamknutí kola na cyklostojanech v ulici Dlouhá jízda vedoucí k zámku Rozhledna Děčínský Sněžník – vstupné dospělí – 20 Kč, děti do 15 let – 5 Kč Tiské stěny – návštěva skalního města www.tisa.cz

MTB okruh Labskými pískovci Děčín – Tisá Oblast: Labské pískovce Délka: 44 km Převýšení: 1650 m Náročnost: vysoká Typ kola/ povrch: horské kolo (celoodpružené) Doporučená mapa: SHOCart č. 101/107 Nástupní místo: Děčín – Tyršův most GPS: 50°46‘52.121“N, 14°12‘23.132“E / parkoviště Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Děčín hl. n., Děčín východ) Informační centrum: Děčín – Karla Čapka čp. 1441/3, Děčín 1 tel.: +420 412 532 227, e-mail: info@idecin.cz infocentrum@dcknihovna.cz, www.idecin.cz Tisá – Tisá čp. 205, 403 36 Tisá, tel.: +420 475 222 440 Zajímavosti v okolí: Zámek Děčín, Rozhledna Pastýřská stěna, Zoo Děčín, Děčínský Sněžník, Vlčí  jezírko, Kristin Hrádek, Tiské stěny

Cesta Maxičky – Kristin hrádek

Popis trasy:

Tento mountainbikový okruh zahájíme na levém břehu Labe u Tyršova mostu v Děčíně. Z  něho se vydáme doleva po silnici směrem do městské části Děčín Podmokly, ze které je to kousek do děčínské zoo i na vyhlídku Pastýřská stěna. Jestliže chceme navštívit jedno ze zmíněných míst, budeme se řídit místním silničním značením, které nás k těmto místům dovede. Od vyhlídky pak budeme pokračovat doleva prudším stoupáním až na vrchol Pastýřské stěny, dokud nenarazíme na červenou turistickou značku. Z  ní odbočíme doprava technickým sjezdem do lokality Červený vrch, až se dostaneme na místní komunikaci, po níž se dáme doleva. Po pár set metrech zahneme doprava opět na červenou turistickou. Asi po půl kilometru dojedeme na rozcestí u Terezínského rybníka, kde se napojíme na cyklotrasu číslo 3017. Až do Bělé pojedeme po silnici, poté už budeme stoupat po široké lesní vrstevnicové cestě. Asi po 2 kilometrech se cyklotrasa spojí s červenou turistickou, po které naše cesta povede až k památnému dubu, u kterého se dáme doprava opět po cyklotrase číslo 3017. Projedeme okolo Vlčího jezírka a na rozcestí u Kristina Hrádku odbočíme doleva na zelenou turistickou trasu. Ta nás zavede k  vyhlídkovému místu Koňská hlava a později i k dominantě Děčínského Sněžníku, s rozhlednou. Z vrcholu sjedeme do obce Sněžník, kde se opět vrátíme na cyklotrasu číslo 3017. Než dojedeme na rozcestí Nad Rájcem, můžeme obdivovat krásné skalní útvary Tiských stěn. Na rozdělení cest pojedeme po žluté turistické trase, po níž se dostaneme do Ostrova, odkud se vydáme dál po červené turistické. Z ní přibližně po jednom kilometru zahneme doleva na neznačenou cestu. Na ní se budeme stáčet doprava, dokud nás cesta nenavede k  Oborskému rybníku. Poté pojedeme rovně až k silnici, na které se dáme doleva směrem na cestu zvanou Telefonka. Ta nás dovede přímo ke Kristinu Hrádku. Asi po třech kilometrech se dostaneme na zelenou turistickou značku, po které pojedeme do Maxiček a z nich budeme klesat technicky náročnějším sjezdem zpět do Děčína k Tyršovu mostu.


Pastýřská stěna – Děčín

Zajímavosti na trase:

Již v samotném Děčíně, nejníže položeném městě České republiky, nás upoutá mnoho zajímavostí. Nad soutokem Labe s Ploučnicí se tyčí děčínský zámek, který byl postaven na místě původního hradu z dob Přemyslovců. Další dominantou města je naše nástupní místo Tyršův most, který byl vybudován na  původních kamenných pilířích a  nahradil tak předešlý řetězový most. Jedno z dalších zajímavých míst je skalní vyhlídka Pastýřská stěna s budovou restaurace, která byla postavena jako napodobenina hradu na 150 metrů vysoké skále na levém břehu řeky Labe s nádherným výhledem na  Děčín. Celá stavba je viditelná z  velké dálky. O  kousek dál můžeme navštívit ZOO Děčín. Na cyklotrase číslo 3017 pak budeme míjet Vlčí jezírko, kde se můžeme za horkého počasí i osvěžit. Dalším cílem je mohutná stolová hora Děčínský Sněžník, na  které se vyjímá kamenná rozhledna. Lze z  ní spatřit Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, Krušné hory a České středohoří. Za dobrého počasí jsou viditelné i Krkonoše. Asi po 17 kilometrech naší cesty narazíme na  hotel a  restauraci Kristin Hrádek stojící nedaleko německých hranic. Původně to byl lovecký zámeček, který nechal v  první polovině 18. století vystavět Jan Josef Thun-Hohenstein a  pojmenoval ho po  své manželce Marii Kristýně. V 90. letech minulého století byl po dlouhé době chátrání objekt opraven. Během sjezdu do  Dolního Žlebu nás zaujme unikátní skalní masiv Labských pískovců na druhém břehu řeky Labe. Tipy na MTB výlety pro Vás sestavila a otestovala Vítězka seriálu Kolo pro život 2012 Lucie Müllerová.

Výškový profil trasy

800 600 400 200 m Kaňon Labe z Růžové vyhlídky

km

10

20

30

40


Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Telefon: +420 475 657 111; fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz; www.kr-ustecky.cz Mapová část: © Kartografie PRAHA, a.s. Foto: archiv Ústeckého kraje Texty: NOESIS s.r.o. Produkce a konzultace: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. Dresden D PL

Praha CZ

D

A

SK

www.branadocech.cz

Tipy na cyklovylety 2012 11 15  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you