Page 24

ABSOLVENT

POLICISTA V SOBĚ MUSÍ MÍT ÚCTU K BLIŽNÍMU Životním posláním doktoranda Teologické fakulty JU, majora Jiřího Ignáce Laňky, je služba lidem. Ať již ve funkci šéfinstruktora jednotky Útvaru rychlého nasazení Policie ČR nebo trvalého jáhna v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze.

Před cestou k vám jsem se kolegům zmínil, že jedu na setkání s naším absolventem, který je šéfinstruktorem URNA. Asi vás nepřekvapí, že Teologickou fakultu si netipl nikdo. No vidíte a já znám jednoho kolegu pyrotechnika, který ji také vystudoval. Nás „poldů“ na těchto fakultách studuje docela dost, spousta z nich si muselo doplnit vysokoškolské vzdělání. Asi se domnívali, že na teologických fakultách získají diplom za odměnu. Pak byli někteří překvapeni. Měl jsem možnost být u oponentur bakalářských prací několika policistů a opravdu nevím, jestli byl ten hon za povinným vzděláním šťastné řešení.

Vy ale studujete rád, v bakalářském stupni dokonce s červeným diplomem. Jak jste se dostal ke studiu na Teologické fakultě JU? Studoval jsem nejdříve Pedagogickou fakultu v Olomouci a v průběhu studia jsem pocítil potřebu prohloubit si vědomosti v oblasti teologie. Bylo to v době, kdy jsem přijal křest. S kamarádem policistou jsme se jeli podívat do Českých Budějovic a bylo rozhodnuto. Fakulta mi hodně sedla, je otevřená a zaměřená na praxi. Pokud někdo chce studovat a nedělá to z donucení, musí si studium ohromně užívat. Prostředí není zaťatě katolické, mohou tam studovat protestanti i nevěřící – a to říkám jako katolík. Co jste studoval? Ještě vlivem pedagogiky jsem v bakaláři studoval Náboženskou výchovu a etiku, ale pak jsem hned přestoupil na bakalářský program Pastorační asistence. Magistra jsem vystudoval na Teologii služby, v té době už jsem musel splnit povinné penzum pro jáhenské svěcení. A protože se mi na fakultě moc líbí, zůstal jsem na doktorský program Církevní historie na Katedře teologických věd. Pan profesor Weis je opravdu skvělý a má se mnou svatou trpělivost. Služba u policie je hodně časově náročná, pastorace také, takže nejsem v Budějovicích tak často, jak bych chtěl. Četl jsem o vás, že jste se prý chtěl kdysi

22

Journal 01/2017  
Journal 01/2017  
Advertisement