Page 1

NOVINKA - ÚHLOVÁ BRUSKA XR 18 V – VIZ STRANA 4

25 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

AKCE

NOVINKA - POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM – VIZ STRANA 5

AKUMULÁTOROVÉ ˇ ADÍ NÁR

NOVINKA

ˇ EVOOBRÁBE ˇNÍ DR

ˇETNE ˇ DPH VC

BETON A ŽELEZO

9 990,- Kc ˇ

ˇ ÍSLUŠENSTVÍ NOVINKA - PR SDS PLUS – VIZ STRANA 6

OBCHODNÍ NABÍDKA 05-08/2012

www.

.eu

22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 1

29/02/2012 16:19


XR LI-ION 18 V BEZUHLÍKOVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

JEDEN VÝKONNÝ ˇ TE SYSTÉM – DOPLN ˇADÍ POUZE NÁR

DCF895L2 & DCF835L2

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

NOVINKA

CO JE TO BEZUHLÍKOVÝ MOTOR ? AKUMULÁTOROVÉ ˇADÍ NÁR

UHLÍKOVÝ MOTOR

Na základeˇ mnoha hodin testování a pru˚zkumu prˇímo na staveništích chápeme, že se snažíte o efektivní využití nákladu˚, proto si budete moci zakoupit “holé“ stroje (bez baterií a nabíjecˇky), abyste si mohli vytvorˇit Váš vlastní systém akumulátorového nárˇadí. DEWALT tento meˇsíc zacˇíná s prodejem "holého" nárˇadí, které Vám umožní porˇídit si jakýkoliv stroj s požadovaným napájecím napeˇtím s kapacitou baterie 1,5A h a 3,0 Ah.

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Zjisteˇte další podrobnosti u nejbližšího autorizovaného prodejce.

Uhlíky jsou v elektrickém nárˇadí používány k prˇenosu síly z baterie do motoru. V "bezuhlíkovém" nárˇadí je prˇenos síly plneˇ elektronický.

AKUMULÁTOROVÉ ˇADÍ NÁR

My v DEWALTu chápeme, že požadujete, aby Vaše akumulátorové nárˇadí pracovalo jako jeden systém, díky tomu mu˚ žete svou práci udeˇlat rychleji. Naše inteligentní nárˇadí XR Li-lon bylo vyvinuté na práci se 3 typy napájecího napeˇtí; 10,8 V, 14,4 V a 18 V. Všechno nárˇadí lze nabíjet v jedné multi-napeˇt´ové nabíjecˇce.

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR = DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA

Bezuhlíková konstrukce snižuje zahrˇívání stroje, což zmenšuje energetické ztráty, takže nárˇadí má delší provozní dobu na jedno nabití a vyšší výkon, který Vám pomu˚že zefektivnit práci. Napájecí napeˇtí

18 V

Napájecí napeˇtí

Kapacita baterie

3,0 Ah

Kapacita baterie

Držák nástroju˚ Výstupní výkon

1/4" (6.35mm)

Držák nástroju˚

290 W

Výstupní výkon

14, 4 V 3,0 Ah 1/4" (6,35mm) 235 W

Otácˇky naprázdno

0-950/0-1900/0-2850 ot./min

Otácˇky naprázdno

0-950/0-1850/0-2800 ot./min

Pocˇet úderuˇ za minutu

0-1300/0-2400/0-3300 ú/min

Pocˇet úderuˇ za minutu

0-1200/0-2300/0-3200 ú/min

Maximální kroutící moment Maximální pru˚meˇr šroubu Délka x výška

170 Nm M12 132 x 240 mm

Maximální kroutící moment

160 Nm

Maximální pru˚meˇr šroubu Délka x výška

M12 132 x 240 mm

• Bezuhlíkové rázové utahováky XR Li-Ion poskytují až o 80 % delší provozní dobu • 3 rozsahy otácˇek zarucˇují maximální ovladatelnost prˇi všech aplikacích • Konstrukce zapušteˇného upnutí nástroje umožnˇuje použití nárˇadí i na místech se špatným prˇístupem • Kruhová svítilna vytvorˇená ze 3 LED diod poskytuje maximální osveˇtlení obrobku • Dodáváno se 2 nasunovacími bateriemi XR Li-Ion s kapacitou 3,0 Ah, univerzální nabíjecˇkou a kufrˇíkem

V NABÍDCE OD 2 590,- KCˇ

ˇ ÍSLUŠENSTVÍ PR

˚ S RÁZOVOU SPOJKOU DT7513 DRŽÁK BITU

Prˇevezmeˇte kontrolu. Ulomené nebo poškozené hlavy šroubu˚ jsou již minulostí. Sˇ roubování do kovu˚ není snadné. Zabranˇte poškození hrotu nástroje a poškození montážních prvku˚ pomocí jediného držáku bitu˚ s RÁZOVOU SPOJKOU na trhu • Regulace momentu - univerzální prˇi zapojení nebo odpojení spojky • Delší provozní životnost - ZAPNEˇTE SPOJKU, chcete-li regulovat kroutící moment a minimalizovat poškození nástroje a šroubu, zejména beˇhem prˇipevnˇování kovu na kov

NOVINKA

699,- Kcˇ ˇETNE ˇ DPH VC ŠROUBOVÁNÍ ŠROUBU 12 MM DO OCELOVÝCH NOSNÍKU˚*

120-

„Je to opravdu pohodlné. Úplneˇ cítíte rozdíl, a to zejména prˇi práci s hrubými plechy a kovy, prˇi které muˇže dojít k ulomení hlav šroubu˚.“ Perry W - sádrokartonárˇ

02 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 2-3

DCB123 10.8V 1.5Ah

Nabíjecˇka 10,8 V

Univerzální nabíjecˇka

2 990,- Kc ˇ

Univerzální nabíjecˇka do automobilu˚

2 990,- Kc ˇ

1 490,- Kc ˇ

1 690,- Kc ˇ

5 990,- Kc ˇ

3 490,- Kc ˇ

6 990,- Kc ˇ

3 690,- Kc ˇ

DCB100

DCB105

806040-

• Maximalizace kroutícího momentu - ODPOJTE SPOJKU, chcete-li maximálneˇ využít kroutící moment vašeho rázového utahováku

DCB121 10.8V 1.3Ah

Baterie a nabíjec ˇky XR

100-

POCˇET ŠROUBU˚

5X DELŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJE*

DCB119

20-

DCB140 14.4V 3.0Ah

DCB141 14,4V 1.5Ah

DCB180 18V 3.0Ah

DCB181 18V 1.5Ah

1 890,- Kc ˇ

0 DRŽÁK BITU˚ S RÁZOVOU SPOJKOU DeWALT DT7513-QZ

DRŽÁK BITU˚ DeWALT DT7500-QZ

03 29/02/2012 16:19


ˇ EŠENÍ PILOVÉHO LISTU DeWALT VYNIKAJÍCÍ R ˇ ÍMOC ˇARÉ PILY DeWALT ZARUC ˇUJE PR ˇ ESNOST R ˇ EZU OVLADATELNOST A PR

DCG412L2 • Nejnoveˇjší generace vynikajících úhlových brusek ˇrady XR využívající technologii Li-Ion • Výkonný a vysoce úcˇinný motor chlazený ventilátorem s vymeˇnitelnými uhlíky poskytuje ˇETNE ˇ DPH VC až 7000 ot./min, což umožnˇuje rychlé ˇrezání a broušení NOVINKA • Kryt nastavitelný bez použití jiného nárˇadí zarucˇuje univerzální použití • Dvoupolohová bocˇní rukojet´ nabízí veˇtší komfort a ovladatelnost • Dodáváno se 2 nasunovacími bateriemi XR Li-Ion s kapacitou 3,0 Ah, univerzální nabíjecˇkou, klícˇem, bocˇní rukojetí a kufrˇíkem

100

£ 9 990,- Kcˇ

Napájecí napeˇtí

AKUMULÁTOROVÉ ˇADÍ NÁR

3,0 Ah

Maximální pru˚meˇr kotoucˇe

DCS331L2

125 mm

Výstupní výkon Otácˇky naprázdno

ˇ ÍMOC ˇARÁ PILA XR 18 V LI-ION PR

18 V

Kapacita baterie Li-Ion

405 W

M14

Hmotnost

3 kg

• Výkonný a vysoce úcˇinný motor chlazený ventilátorem a vymeˇnitelné uhlíky umožnˇuje pile rychlé rˇ ezání díky až 3000 zdvihu˚m za minutu, což maximalizuje produktivitu práce ˇETNE ˇ DPH VC • Inteligentní spoušteˇcí spínacˇ s plynulou regulací otácˇek a zajišt´ovací tlacˇítko umožnˇují rychlé ovládání rˇ ezuˇ NOVINKA a zvyšují bezpecˇnost práce • Patka pily nastavitelná bez použití jiného nárˇ adí s krytem proti poškrábání umožnˇuje provádeˇní šikmých rˇ ezuˇ v úhlu 45° v obou smeˇrech • Rychlý a jednoduchý patentovaný systém výmeˇny pilového listu bez použití jiného nárˇ adí umožnˇuje upnutí pilových listu˚ se stopkou ve tvaru T • Trˇ ístupnˇový prˇ edkmit ovládá optimální hladkost a kvalitu rˇ ezu • Odfuk pilin udržuje stále dobrˇ e viditelnou cˇáru rˇ ezu • Dodáváno se 2 nasunovacími bateriemi XR Li-Ion s kapacitou 3,0 Ah, univerzální nabíjecˇkou a kufrˇ íkem

12 990,- Kcˇ

7000 ot./min

Závit vrˇetena

• Špicˇková ocel zarucˇuje maximální odolnost a silneˇjší teˇlo poskytuje snadnou ovladatelnost a dokonalou prˇesnost • Optimalizovaná geometrie zubu˚ zarucˇuje delší životnost a snižuje riziko zlomení • Vyšší rychlost - velká a hluboká vybrání umožnˇují snadneˇjší odstraneˇní trˇísek • Plunge point ( zapichovací špicˇka ) umožnˇuje snadný zápichový rˇez

° DEWALT ˇ ADA DIAMANTOVÝCH KOTOUC ˘U R JE NAVRŽENA TAK, ABY NABÍZELA SPRÁVNÝ ˘ PRO SPRÁVNÝ ÚKON KOTOUC

Napájecí napeˇtí

VIZ AKCE STR.: 14 CENA OD 199,- Kcˇ

• Na diamantových kotoucˇ ích je velké množství diamantových zrn špicˇ kové kvality, která zarucˇ ují vynikající rˇezný výkon prˇi práci s extrémneˇ tvrdými materiály • Segmety jsou navarˇeny laserem, což umožnˇuje použít kotoucˇ i prˇi nárocˇ neˇ jších pracovních operacích • Vysoce kvalitní kotoucˇ z oceli s nízkým obsahem uhlíku omezuje deformace jádra prˇi puˇsobení vysokých teplot

18 V

Kapacita baterie Li-ion

3.0 Ah

Výstupní výkon

400 W

Pocˇet zdvihu˚ naprázdno Délka zdvihu Kapacita šikmého rˇezu Hmotnost

0-3000 z/min 26 mm 45° 3.1kg

ˇ ADÍ XR 18 V SADA KOMPAKTNÍHO NÁR LI-ION SE 2 RYCHLOSTMI DCK285L2

ˇ ADÍ XR 18 V COMBO SADA S 5 KUSY NÁR LI-ION DCK591L3

• DCD785 dvourychlostní prˇ íklepová vrtacˇka XR, maximální kroutící moment 66/27 Nm • DCF885 rázový utahovák 155 Nm • Dodáváno s 2 bateriemi s kapacitou 3,0 Ah, 60min nabíjecˇkou a kufrem Tough System

• Dvourychlostní prˇ íklepová vrtacˇka XR DCD785, rázový šroubovák DCF885, kotoucˇová pila DCS391, mecˇová pila DCS380 a svítilna DCL040

15 490,- Kcˇ ˇETNE ˇ DPH VC

25 990,- Kcˇ ˇETNE ˇ DPH VC

• Dodáváno se 3 bateriemi s kapacitou 3,0 Ah, 60min nabíjecˇkou a kufry Tough System

04 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 4-5

EXISTUJE POUZE 1 VOLBA

25 990,- Kcˇ ˇETNE ˇ DPH VC

NOVINKA

• Kombinovaná pila s možností provádeˇní prˇ ícˇných a podélných rˇ ezuˇ • Inovovaná konstrukce krytu maximalizuje bezpecˇnost a viditelnost osy rˇ ezu • Pracovní osveˇtlení XPS poskytuje vynikající viditelnost osy rˇ ezu prˇ i rychlých a opakovaných rˇezech bez nutnosti serˇ ízení, což zvyšuje produktivitu práce • Prˇesneˇ odlévaná hliníková základna a horní cˇást stolu zarucˇují vysokou prˇ esnost rˇ ezu˚ v obou režimech rˇezání • Vysoké a stabilní zadní vodítko zvyšuje prˇ esnost prˇ i provádeˇní všech pokosových rˇ ezu˚ • Unikátní konstrukce poskytuje vynikající viditelnost prˇ i práci v režimu podélných i pokosových rˇ ezu˚ Prˇíkon

1600 W

Výstupní výkon

1030 W

Otácˇky kotoucˇe

3300 ot./min

Pru˚meˇr kotoucˇe

305 mm

Pru˚meˇr upínacího otvoru

30 mm

Kapacita šikmých rˇezu˚

48°

Kapacita pokosových rˇezu˚ (pravý/levý)

50/50°

Hmotnost 19,5 kg

19,5kg

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 90°/90° (š x v)

160 x 85 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 90°/90° (š x v)

180 x 40 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 45°/90° (š x v)

160 x 55 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 45°/90° (š x v)

160 x 55 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 90°/45° (š x v)

110 x 85 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 90°/45° (š x v)

110 x 85 mm

Kapacita rˇezu˚ prˇi nastavení 45°/45° (š x v)

110 x 55 mm

Maximální kapacita rˇezu˚ (poloha stolu pily 90°/90°)

ˇESNOST PR

JASNEˇ VIDITELNÁ OSA RˇEZU

SNADNÉ POUŽITÍ

SNADNÁ MANIPULACE

51 mm

ˇ ÍSLUŠENSTVÍ PR POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM Více než 70 let technického výzkumu a inovací bylo investováno do vývoje nejnoveˇjších pilových kotoucˇu˚ znacˇky DEWALT.

Prˇ íslušenství DEWALT, ideální volba pro profesionálního uživatele.

1 690,- Kcˇ DS300

D27113

Jsou vyrobeny z materiálu˚ špicˇkové kvality, jejich kombinace preciznosti, prˇ esného a plynulého rˇ ezu s vynikající kvalitou povrchu a odolnosti zarucˇuje prˇ i použití se stacionárními pilami DEWALT vynikající výkon.

CENA OD:

DS150

POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM 305 MM

ˇ EVOOBRÁBE ˇNÍ DR

ÚHLOVÁ BRUSKA XR 18 V LI-ION

DS400

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE U SVÉHO PRODEJCE DeWALT

ˇ. KAT. C

POPIS

DT4210

Rychlé podélné rˇezy - prˇekližka, prˇírodní drˇevo a MDF

DT4330

Univerzální rˇezy - prˇekližka, prˇírodní drˇevo a MDF

DT4340

Univerzální rˇezy - prˇekližka, prˇírodní drˇevo a MDF

DT4290

Extra jemné rˇezy - dýhy, lamináty a plasty

DT1160

Rychlé podélné rˇezy - meˇkké drˇevo, surové drˇevo a drˇevo s hrˇebíky

DT1161

Univerzální rˇezy - meˇkké drˇevo, použité drˇevo a drˇevo s hrˇebíky

DT1162

Univerzální rˇezy - meˇkké drˇevo, použité drˇevo a drˇevo s hrˇebíky

DT4218

Panely pokryté lamináty a PVC

05 29/02/2012 16:19


ˇ IDITELNÝ SER HLOUBKOVÝ DORAZ

SYSTÉM PRO ZATLOUKÁNÍ ˚ BEZ KOTEVNÍCH SVORNÍKU NUTNOSTI POUŽITÍ KLADIVA KROK 1

KROK 2

Rychlý a prˇesný. První prˇíslušenství tohoto druhu, které odstranˇuje nadmeˇrnou záteˇž prˇi usazování kotevních svorníku˚.

KROK 3

Rychlý a prˇesný. Perfektní pro spolehlivé vrtání deˇr pro instalaci kotevních šroubu˚.

KROK 1

NOVINKA

Kat. cˇ.

Popis

DT89ADS-QZ

Seřiditelný hloubkový doraz

• • •

SYSTÉM PRO ZATLOUKÁNÍ KOTEVNÍCH SVORNÍKU˚ Kat. cˇ.

Popis

DT89PAD-QZ

Systém pro zatloukání svorníku˚

• • •

6

Patentovaný systém DeWALT Prˇ esné nastavení hloubky - zarucˇuje rovnomeˇrné usazení kotevních šroubu˚ Nastavení hloubky provádeˇné jednou rukou usnadnˇuje a urychluje provádeˇní zmeˇn hloubky vrtání hloubky

SYSTÉM PRO ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU

Rˇádné upevneˇní kotevního svorníku - stacˇí pouze jedno nárˇ adí Není nutné použití kladiva - snižuje riziko poškození okolního materiálu Ideální pro práce provádeˇné nad hlavou - omezuje únavu obsluhy

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST - MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

DT9515R-QZ DT8913R-QZ Made in Germany

Kat. cˇ.

Popis

DT89SCS-QZ

Systém pro zachytávání prachu

• •

ø

mm

10

M8

12

M10

15

M12

DT8928G-QZ DT8929G-QZ DT8933G-QZ DT8934G-QZ DT9573G-QZ DT9574G-QZ

Minimalizuje množství prachu beˇhem vrtání, které je provádeˇno nad hlavou Flexibilní materiál - zarucˇuje maximální viditelnost pro přesné vrtání Používá se spolecˇneˇ se serˇ iditelným hloubkovým dorazem

OBA VÝROBKY JSOU IDEÁLNÍ PRO PRÁCE PROVÁDENÉ NAD HLAVOU

Made in Germany

KLADIVO SDS-PLUS 22 MM

VÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM

KLADIVO SDS-PLUS 26 MM VE TVARU L

KLADIVO XR 18 V LI-ION SE 3 PRACOVNÍMI REŽIMY

D25013K

D25124K

D25324K

DCH214L2

• Vhodné pro vrtání otvoru˚ pro kotevní šrouby do betonu a zdiva s pru˚meˇrem 4 - 22 mm • Vrtacˇka se 3 pracovními režimy - vrtání s prˇíklepem, standardní vrtání bez prˇíklepu a zastavení otácˇení pro lehké sekací práce • Nízká úrovenˇ vibrací pu˚sobících na ruce/paže obsluhy (11 m/s²)

• Ideální pro vrtání otvoru˚ pro kotevní šrouby do betonu a zdiva s pru˚meˇrem od 4 do 26 mm • Kladivo se 3 pracovními režimy - vrtání s prˇíklepem, standardní vrtání bez prˇíklepu a ˇETNE ˇ DPH VC zastavení otácˇení pro lehké sekací práce • Rychlovýmeˇnné sklícˇidlo pro beˇžné vrtání do drˇeva, oceli, keramiky a pro šroubovací práce • Velký prˇíklepový mechanismus poskytuje vysoký výkon prˇi malém zatížení du˚ležitých komponentu˚, což zvyšuje odolnost nárˇadí • Elektronická regulace otácˇek zarucˇuje maximální ovladatelnost prˇi jakékoli práci

• Ideální pro vrtání otvoru˚ pro kotevní šrouby do betonu a zdiva s pru˚meˇrem od 4 do 26 mm • Systém aktivní regulace vibrací s plovoucí rukojetí zarucˇuje extrémneˇ nízké vibrace a více komfortu ˇETNE ˇ DPH VC • Vrtacˇka se 3 pracovními režimy - vrtání s prˇíklepem, standardní vrtání bez prˇíklepu a zastavení otácˇení pro lehké sekací práce • Rychlovýmeˇnné snímatelné sklícˇidlo pro beˇžné vrtání do drˇeva, oceli, keramiky a pro šroubovací práce • Elektronická regulace otácˇek zarucˇuje maximální ovladatelnost prˇi jakékoli práci • Velký prˇíklepový mechanismus 22 mm poskytuje vysoký výkon prˇi malém zatížení du˚ležitých komponentu˚, což zvyšuje odolnost nárˇadí

• Ideální pro vrtání otvoru˚ pro kotevní šrouby do betonu, cihel a zdiva s pru˚meˇrem od 4 do 20 mm • Nová baterie 18 V Li-Ion s kapacitou 3,0 Ah poskytuje vysoký výkon, dlouhou životnost a ˇETNE ˇ DPH VC maximální délku provozní doby • Rychlovýmeˇnné snímatelné sklícˇidlo pro beˇžné vrtání do drˇeva, oceli, keramiky a pro šroubovací práce • Nejnižší vibrace v této trˇídeˇ, 6,9 m/s², snižují únavu obsluhy a maximalizují pracovní dobu • Vrtacˇka se 3 pracovními režimy - vrtání s prˇíklepem, standardní vrtání bez prˇíklepu a zastavení otácˇení pro lehké sekací práce • Jasné bílé sveˇtlo LED diody se zpožd´ovací funkcí zlepšuje viditelnost a poskytuje funkcˇní pracovní svítilnu

4 990,- Kcˇ VIZ AKCE STR.:

7 990,- Kcˇ

11 990,- Kcˇ

16 990,- Kcˇ

Napájecí napeˇtí Prˇíkon Výstupní výkon

650 W

Prˇíkon

300 W

Výstupní výkon

800 W

Prˇíkon

395 W

Výstupní výkon

800 W

Kapacita baterie

395 W

Výstupní výkon

Otácˇky naprázdno

0-1550 ot./min

Otácˇky naprázdno

0-1150 ot./min

Otácˇky naprázdno

0-1150 ot./min

Otácˇky naprázdno

Pocˇet úderu˚ za minutu

0–4550 ot./min

Pocˇet úderu˚ za minutu

0–4300 ot./min

Pocˇet úderu˚ za minutu

0–4300 ot./min

Energie rázu (EPTA 05/2009)

Energie úderu (EPTA 05/2009) Držák nástroju˚ Hmotnost

06 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 6-7

1.8 J SDS-Plus 2.3 kg

Energie úderu (EPTA 05/2009) Držák nástroju˚ Hmotnost

2.8 J SDS-Plus 2.9 kg

Energie úderu (EPTA 05/2009) Držák nástroju˚ Hmotnost

2.8 J

Pocˇet úderu˚ za minutu SDS-Plus 3.5 kg

Držák nástroju˚ Hmotnost

BETON A ŽELEZO

BETON A ŽELEZO

KROK 3

SERˇIDITELNÝ HLOUBKOVÝ DORAZ NOVINKA

ø mm

KROK 2

18 V Li-Ion 3.0 Ah 300 W 0-1100 ot./min 2.0 J 0-4200 ot./min SDS-Plus 3.4 kg

07 29/02/2012 16:20


3 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

5 KG SEKACÍ KLADIVO

5 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25323K

D25831K

D25501K

8 990,- Kc ˇ

15 990,- Kc ˇ

18 990,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

+ Prˇíkon

+

800 W

Energie úderu EPTA05 / 2009:

2,8 J

Max otvor do betonu:

26 mm

Hmotnost:

3,4 kg

+

? 2 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO DW907K2 2 x 12 V 1,3 Ah NiCd sklícˇidlo 10 mm 20 Nm

D25323KG

11 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

+

+ D28132C 125 mm 1 200 W 2,5 kg

+ DT3711

Prˇíkon Prˇíkon Energie úderu EPTA05 / 2009: Pocˇet úderu˚ / min:

DT6801 DT6802

+

1 250 W

Hmotnost:

1 100 W

Energie úderu EPTA05 / 2009:

8J 1430 - 2840 6,1 kg

8J

Max. pru˚meˇr otvoru do betonu:

40 mm

Hmotnost:

6,15 kg

7 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

10 KG BOURACÍ KLADIVO

D25711K

D25901K

D25323K

23 990,- Kc ˇ

22 990,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

1-70-323

2 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25013K

D25123K

AKCE

2 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

4 990,- Kc ˇ

6 990,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

+

+

DC013 DWD024 650 W prˇíklep Prˇíkon

Prˇíkon Energie úderu EPTA05 / 2009:

650 W 1,8 J

Max otvor do betonu:

22 mm

Hmotnost:

2,4 kg

08 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 8-9

+

+

Prˇíkon

D28139 125 mm 850 W

Energie úderu EPTA05 / 2009:

800 W 2,8 J

Max otvor do betonu:

26 mm

Hmotnost:

2,9 kg

AKCE

DS400

DWD024 650 W prˇíklep

Energie úderu EPTA05 / 2009:

1 250 W 9J

Max. pru˚meˇr otvoru do betonu:

48 mm

Hmotnost:

8,7 kg

D28139 125 mm 850 W Prˇíkon Energie úderu EPTA05 / 2009: Pocˇet úderu˚ / min: Hmotnost:

1 500 W 17,9 J 1020 - 2040 10,9 kg

09 29/02/2012 16:20


ˇKA 12 V VRTAC

ˇKA S PR ˇ ÍKLEPEM 12 V VRTAC

125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

DC740KA

DC745KA

D28139

D28134KD

• 3 x NiCd 1,3 Ah • Sklícˇidlo 10 mm • 26 Nm

• 3 x NiCd 2,0 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 35 Nm

• 850 W • 10 000 ot/min • 2,1 kg

• 1 100 W • 10 000 ot/min • Odfuk necˇistot • 2,2 kg

3 590,- Kc ˇ

5 690,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

1 890,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

2 690,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

+

+ 3 x DT3445

DT3711

3 X AKUMULÁTOR

3 X AKUMULÁTOR

ˇKA 18 V VRTAC

ˇKA S PR ˇ ÍKLEPEM 18 V VRTAC

125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

DCD780L3K

DCD985L3K

D28136KD

D28490

• 3 x Li-Ion 3,0 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 35 Nm

• 3 x Li-Ion 3,0 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 3 rychlosti • 55 Nm

• 1 500 W • Regulace otácˇek • Odfuk necˇistot • 2,6 kg

• 2 000 W • 6 500 ot/min • 5,5 kg

10 990,- Kc ˇ ™

ˇETNE ˇ DPH VC

12 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

3 990,- Kc ˇ

DS150

3 490,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

+

+

DS150

DT3711

DT3731

3 X AKUMULÁTOR

ˇKA 14,4 V VRTAC

ˇKA 18 V VRTAC

DCD730C2

ˇKA A BRUSKA 18 V VRTAC

DCD780C2

DCK284L2

6 690,- Kc ˇ

7 490,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

DCD780 • 2 x Li-Ion 3,0 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 35 Nm

• 2 x Li-Ion 1,5 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 32 Nm

• 2 x Li-Ion 1,5 Ah • Sklícˇidlo 13 mm • 35 Nm

+

+ DCL030/DCL040

11 990,- Kc ˇ

230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

355 MM ROZBRUSKA

D28498

D28710V

• 2 400 W • Pomalý rozbeˇh • 6 500 ot/min • 5,5 kg

• 2 200 W • Kotoucˇ 355 mm • 3 800 ot/min • 17 kg

5 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

6 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

AKCE

3 X AKUMULÁTOR

AKCE

Ilustracˇní foto

DCG412 • 125 mm • 7 000 OT/MIN

+

+

+ DS300

3 x DT3445 DT3731

10 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 10-11

11 29/02/2012 16:21


DW088KD • Dosah s prˇijímacˇem 50 m bez prˇijímacˇe 10 m • Automatické srovnání +/- 4 ° • Prˇesnost +/- 0,3 mm/m

9 490,- Kc ˇ

ˇNÍ LASER – KOMPLETNÍ SADA ROTAC

ˇOVÁ PILA KOTOUC

ˇ ÍMOC ˇARÁ PILA PR

DW075PK

D23620

DW331K

• Dosah s prˇijímacˇem 100 m • Automatické srovnání +/- 5 ° v horizontále i vertikále • Prˇesnost +/- 0,2 mm/m

• 1 150 W • Kotoucˇ 174 x 16 mm • Max. prorˇez 65 mm

25 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

• 701 W • Pocˇet zdvihu˚ 0 – 3 100 z/min • Max. prorˇez 135 mm

3 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

+ • Dosah 40 m • Prˇesnost +/- 3 mm/ 40 m

ˇ EZAC ˇKA DLAŽBY R

PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁLY

D24000

DW393

• Prˇíkon 1 600 W • Mokré u suché rˇezání • Max. prorˇez 95 mm • Prˇícˇný rˇez 90° 610 mm • Hmotnost 32 kg • VCˇETNEˇ STOJANU

• Prˇíkon 1 350 W • Plátky DT2966 ZDARMA

25 990,- Kc ˇ

DT1149 Ilustracˇní foto

DWD014S

ˇ OVACÍ FRÉZA OHRAN

VRCHNÍ FRÉZA

LAMELOVACÍ FRÉZA

D26200

DW625E

DW682K

• 900 W • Zdvih 55 mm • Kleština 6-8 mm • Max. nástroj 36 mm • Hmotnost 1,9 kg

• 2 000 W • Zdvih 80 mm • Kleština 6-12, 7 mm • Max. nástroj 50 mm • Hmotnost 5,1 kg

5 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

9 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

125 MM EXECENTRICKÁ BRUSKA

D26414

D26543

• 2 000 W • 50 – 600 °C • 0,85 kg

• 280 W • Zdvih 2,4 mm

3 990,- Kc ˇ

3 590,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

AKCE

2 190,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇOVÁ PILA MEC

DWD014S

DW311K

• Rychloupínací sklícˇidlo 10 mm • Otácˇky 0 – 2800 ot/min • Prˇíkon 550 W

• Prˇíkon 1 300 W • Pocˇet zdvihuˇ 0 - 2 600 • Prorˇez 300 mm • Hmotnost 4,0 kg

ˇETNE ˇ DPH VC

+ DT5911

D26500 • 1 050 W • Hloubka rˇezu 4 mm • Falcování 25 mm • 4,0 kg

6 490,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

DWD014S

ˇKA ELEKTRICKÁ VRTAC

1 790,- Kc ˇ

4 MM HOBLÍK

ˇETNE ˇ DPH VC

DT2966

• Rychloupínací sklícˇidlo 13 mm • Otácˇky 0 – 2800 ot/min • Prˇíkon 650 W

6 990,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

+

DWD024S

• 600 W • Max. nástroj 100 mm • Hmotnost 3,0 kg

13 990,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ELEKTRICKÁ ˇ ÍKLEPOVÁ VRTAC ˇKA PR

ˇETNE ˇ DPH VC

+

+

+

5 990,- Kc ˇ

+

+ D26441

8 590,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

+ D26441

POKOSOVÁ PILA

STOLNÍ PILA

DWS780

DW745

• 1 675 W • Kotoucˇ 305 x 30 mm • XPS sveˇtelný systém • 24,8 kg

29 990,- Kc ˇ ˇETNE ˇ DPH VC

• 1 700 W • Kotoucˇ 250 x 30 mm • Otácˇky 3 800 ot/min • 22 kg

15 990,- Kc ˇ

AKCE

ˇ ÍŽOVÝ LASER S PR ˇ IJÍMAC ˇEM KR A STATIVEM

ˇETNE ˇ DPH VC

+ DE7023

12 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 12-13

13 29/02/2012 16:22


11DÍLNÁ SADA BITU˚

29DÍLNÁ SADA BITU˚

32DÍLNÁ SADA BITU˚

SADA VRTÁKU˚ SDS+

DT7915

DT7944

DT7969

DT9700

259,- Kc ˇ

379,- Kc ˇ

499,- Kc ˇ

329,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇ EVA VRTÁKY DO DR

˚ ZNÝCH VRTÁKY DO RU ˚ MATERIÁLU

KUP SI 3 VRTÁKY A 4. DOSTANEŠ ZDARMA

KUP SI 3 VRTÁKY A 4. DOSTANEŠ ZDARMA

Rozmeˇry 3 - 20 mm*

3+1

Rozmeˇry 4 - 12 mm*

3+1

CENA OD 31,- Kcˇ

CENA OD 79,- Kcˇ

˚ SADA VRTAKU ˇ DO DREVA

˚ SADA VRTAKU DO KOVU

˚ SADA VRTAKU DO ZDIVA

29DÍLNÁ SADA DO KOVU

DT4535

DT5911

DT6952

DT7926

121,- Kc ˇ

199,- Kc ˇ

159,- Kc ˇ

2 190,- Kc ˇ

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

ˇETNE ˇ DPH VC

KUP SI 3 VRTÁKY A 4. DOSTANEŠ ZDARMA Rozmeˇry 6 - 30 mm*

3+1 CENA OD 105,- Kcˇ

PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY ALLIGATOR KUP SI 3 PLÁTKY A 4. DOSTANEŠ ZDARMA

3+1 KÓD

POPIS

CENA

DT2964

Cˇerné plátky, 48 zubu˚, délka 425 mm na rˇezání pálených deˇrovaných cihel 12N/mm2 POROTHERM, POROTON, UNIPOR

3 087,- Kcˇ

DT2965

Žluté plátky, 48 zubu˚, délka 425 mm na rˇezání porobetonových tvárnic PPW 2, 4, 6, YTONG, YPOR, HEBEL

3 087,- Kcˇ

DT2966

Cˇerné plátky, 78 zubu˚, délka 425 mm na rˇezání pálených deˇrovaných cihel 20N/mm2 POROTHERM, POROTON, UNIPOR

6 771,- Kcˇ

ˇOVÝCH PIL PILOVÉ PLÁTKY DO MEC

ˇE DIAMANTOVÉ KOTOUC

VRTÁKY DO ZDIVA

VRTÁKY SDS PLUS

VRTÁKY SDS PLUS XLR

KUP SI 2 BALENÍ A 3. DOSTANEŠ ZDARMA

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY

KUP SI 4 VRTÁKY A 5. DOSTANEŠ ZDARMA

KUP SI 4 VRTÁKY A 5. DOSTANEŠ ZDARMA

KUP SI 4 VRTÁKY A 5. DOSTANEŠ ZDARMA

Rozmeˇry 4 - 16 mm*

Rozmeˇry 6 - 30 mm*

Rozmeˇry 6 - 12 mm*

KÓD

POPIS

CENA

DT3711

Na suché rˇezání betonu a cihel - 125 x 22,2 mm

259 Kcˇ

DT3731

Na suché rˇezání betonu a cihel - 230 x 22,2 mm

659 Kcˇ

DT3761

Na žulu - 125 x 22,2 mm

599 Kcˇ

DT3763

Na žulu - 230 x 22,2 mm

999 Kcˇ

DT3703

Pro suché rˇezání 115 mm

199 Kcˇ

DT3713

Pro suché rˇezání 125 mm

249 Kcˇ

KÓD

POPIS

CENA

DT3732

Turbo rˇezání betonu - 230 x 22,2 mm

899 Kcˇ

DT2407*

Rychlé rˇezy kovu˚ - 5 ks, 152 mm

549 Kcˇ*

DT3733

Kotoucˇ na keramické obklady pro D24000

999 Kcˇ

DT2408*

Rychlé rˇezy kovu˚ - 5 ks, 203 mm

719 Kcˇ*

DT3734

Kotoucˇ na rˇezání kamene a porcelánu, pro D24000

1 499 Kcˇ

DT2409*

Rychlé rˇezy kovu˚ - 5 ks, 304 mm

999 Kcˇ*

DT2301

Demolicˇní na kovy, plasty a vrstvené mat. - 5ks, 152 mm

616 Kcˇ

DT2303

Demolicˇní, na kovy, profily a trubky - 5ks, 152 mm

604 Kcˇ

ˇE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK KOTOUC ˚ ˇU KUP SI 2 BALENÍ KOTOUC A 3. DOSTANEŠ ZDARMA

4+1

4+1

VRTÁKY DO KOVU JOBBER

DT2307

Demolicˇní na drˇevo - 5 ks, 228 mm

823 Kcˇ

Demolicˇní ma kovy, plasty a vrstvené mat. - 5ks, 228 mm

739 Kcˇ

DT2349

Do drˇeva s hrˇebíky, rychlé rˇezy - 5ks, 228 mm

554 Kcˇ

DT2350

Do drˇeva s hrˇebíky, rychlé rˇezy - 5ks, 305 mm

817 Kcˇ

KÓD

POPIS

CENA

DT2351

Do drˇeva, jemné a rychlé obloukové rˇezy - 5ks, 152 mm

429 Kcˇ

DT3442

Rˇezný na nerez a kov, tenký, 115 x 1 mm

36 Kcˇ

DT2353

Na kovy, plechy, trubky a profily od 3 do 8mm - 5ks, 203mm

493 Kcˇ

DT3405

Rˇezný na kov plochý - 115 x 1,6 mm

DT2354

Na kovy, plechy, trubky a profily do 3 mm - 5ks, 203 mm

669 Kcˇ

DT3402

Brusný na kov vypouklý - 115 x 6 mm

51 Kcˇ

DT2361

Na kovy, plechy, trubky a profily od 3 do 8mm - 5ks, 152 mm

431 Kcˇ

DT3445

Rˇezný na nerez a kov, tenký 125 x 1mm

41 Kcˇ

DT2384

Na kovy, plechy, trubky a profily do 3 mm - 5ks, 152 mm

485 Kcˇ

DT3409

Rˇezný na kov plochý - 125 x 1,6 mm

41 Kcˇ

DT2387

Na plasty, vrstvené mat. a trubky od 3 do 12mm - 5ks, 203 mm

533 Kcˇ

DT3412

Brusný na kov vypouklý - 125 x 6 mm

51 Kcˇ

CENA OD 11,30 Kcˇ

DT2422*

Rˇezání lehcˇeného betonu, cˇervených cihel, vláknitého cementu do tloušt´ky 400 mm - 1 ks, 457 mm

1 590 Kcˇ*

DT3415

Rˇezný na kov plochý - 150 x 2,5 mm

47 Kcˇ

cena za balení 10 ks 113,- Kcˇ

DT3416

Brusný na kov vypouklý - 150 x 6 mm

63 Kcˇ

DT2441*

Sada 12 ks v úložném pouzdrˇe, 1 x DT2307, 3 x DT2349, 2x DT2359, 3 x DT2353, 3 x DT2361

990 Kcˇ*

DT2440*

Sada 6 ks v úložném pouzdrˇe, 2 x DT2307, DT2349, 2 x DT2353

590 Kcˇ*

Pozn.:

* na tyto produkty se nevztahuje akce 2+1

14 22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 14-15

DT3484

Rˇezný plochý na kov - 230 x 1,85 mm

36 Kcˇ

KUP SI 4 BALENÍ ˚ A 5. BALENÍ VRTÁKU DOSTANEŠ ZDARMA Rozmeˇry 2 - 10 mm* Baleno po 10 ks

ˇE SEKÁC ˇE A 5. SEKÁC ˇ KUP SI 4 SEKÁC DOSTANEŠ ZDARMA

4+1 KÓD

4+1

Brusný na kov vypouklý - 230 x 7 mm

136 Kcˇ

DT3450

355 x 3 mm do stolních rozbrušovacˇek, na kov, D28710 a D28715 KUP SI 8 KOTOUCˇU˚ A 2 DOSTANEŠ ZDARMA

176 Kcˇ

POPIS

CENA

SDS PLUS DT6801

Špicˇák 250 mm

298 Kcˇ

DT6802

Plochý 20 x 250 mm

298 Kcˇ

DT6803

Plochý 40 x 250 mm

536 Kcˇ

SDS MAX

114 Kcˇ

DT3432

CENA OD 169,- Kcˇ

CENA OD 56,- Kcˇ

DT2308

Ilustracˇní foto

CENA OD 79,- Kcˇ

4+1

* Prˇesný rozpis akcˇních vrtáku˚ k nahlédnutí na prodejneˇ

AKCE

2+1

AKCE

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO ˇ EVA DR

KÓD

POPIS

CENA

HEX 19 MM DT6940**

Špicˇák 400 mm

499 Kcˇ

DT6942**

Plochý 20 x 400 mm

504 Kcˇ

HEX 28 MM

DT6821

Špicˇák 400 mm

446 Kcˇ

DT6823

Plochý 25 x 400 mm

494 Kcˇ

DT6821

Špicˇák 400 mm

877 Kcˇ

DT6824

Plochý 50 x 400 mm

822 Kcˇ

DT6823

Plochý 25 x 400 mm

877 Kcˇ

** Na uvedené sekácˇe HEX 19 mm je akce 5+1

15 29/02/2012 16:22


ˇESNOST PR

MOTOGP

ˇNÍ PRAVIDEL A PODMÍNEK ÚPLNÉ ZNE NALEZNETE NA INTERNETU

ˇESNOST PR • VÝKON

VÝKON

ZÁŽITEK

DOKONALÝ

SÍLA

SÍLA

VYHRAJTE

BUD´TE PRVNÍ, KDO UVIDÍ NOVINKY O PRODUKTECH A SPECIÁLNÍ NABÍDKY SPOLECˇNOSTI DeWALT... ZAREGISTRUJTE SE NA STRÁNKÁCH MYDEWALT, ABYCHOM VÁM MOHLI POSLAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU NAŠICH PRODUKTU˚EMAILEM. JEDNODUŠE NAVŠTIVTE STRÁNKY WWW.DEWALT.EU/MYDEWALT

MY CˇESKÁ REPUBLIKA Türkova 5b 149 00, Praha 4 Telefon: 261 009 777

www.

Váš prodejce DeWALT:

.cz

Žlutá a cˇerná barevná kombinace používaná na elektrickém nárˇadí a prˇíslušenství DeWALT je používána jako obchodní znacˇka. Spolecˇnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádeˇt zmeˇny nabídky bez prˇedchozího upozorneˇní. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby nerucˇíme. všechny uvedené ceny jsou vcˇetneˇ DPH 20%.

MP16298-CZ

22847.09_DeWalt_Onsite_16pp_CZ.indd 16

29/02/2012 16:22

Akční nabídka nářadí Dewalt květen-srpen 2012  

Akční nabídka nářadí Dewalt květen-srpen 2012

Advertisement