Issuu on Google+

AKČNÍ NABÍDKA

AKČNÍ NABÍDKA!

VÍCEBITOVÉ ŠROUBOVÁKY ,396

250

,-

0-68-011

FatMax® CLLi SADA AUTOMATICKÉHO KŘÍŽOVÉHO LASERU 1-77-123

ráčnový

,480

300 ,-

• Dodává án s 10 ku sy 1/4“ b • Úložný itů systém n a bity s p mechanis ružinovým mem pro • Magne s n adný přís tický držá tup k bitů v d • Trojhra říku nná bima teriální ru s vroubko kojeť váním pro • Chrom pohodlné ovaný oce držení lový dřík proti koro odolný • Pro 0-6 zi 8-010 na víc přepín ráčnový m ací echanism us s možn zabloková ostí ní

0-68-010

FatMax® DIGITÁLNÍ VODOVÁHY OVÁHY nému lay k snad LCD disp ý n e c ví s t odno • Pod ěřených h jů čtení nam acení úda vr ře p ké c u ti a vo m la h to u d na • A při práci jednotek h íc na displayi c ří ě mnoha m • Výběr z F) du °; %; C°; ; odném pá /m (mm ce při náh ° ra 0 9 lib a ka ° t 5 s 4 • Možno e při 0°, c a liz a n ig s ěření • Zvuková ních 9 m na posled /m • Paměť m st +/- 1 m • Přesno 0-42-063

40 cm

0-42-065

60 cm

0-42-086

120 cm

,-

90 39

1/4“ a 1/2“ 97dílná sada hlavic

od 1

490

,-

0-42-063 0-42-065 0-42-086

Stanley® DIGITÁLNÍ LNÍ SKLONOMĚR

m 0 - 32 m hlavice 1 á 14; 15; n e n c ra vi h la 6 h “ dloužená • 16x 1/2 ro p á n n “ 6hra • 4x 1/2 m m ,5 - 14 m m 17; 19 m hlavice 3 6 - 13 m á n e n c vi ra la h h “ 6 dloužené ro • 14x 1/4 p á n m n “ 6hra 16; 21 m • 8 x 1/4 na svíčky páčkou; “ hlavice /2 přepínací 1 s erzální x a 2 n č • rá : č mm; univ a d 0 a 5 vl 2 o a “ 5 /2 2 1 c 1 1/2“M • 5x cí nástave la 3/8“F x ; prodlužova kce/ jezdec vratid u; vratidlo ko č á p í c u a d ín ; re p n ; a ře n p a rd s rd ka í ka : ráčna univerzáln “ ovladač 50 mm; • 5x 1/4 stavec 1 á n í c va prodlužo xF; s rukojetí x 1/4“He nástavec bity 1/4“F a n r té p • 2x ada /16“HexF 1/2“F x 5 da bitů a s á íln • 26d

39 30 ,-

,0 9

26

1-94-668

0,-

9

23

• Pracovn í dosah 2 5 m, pro a exterié použití v ru interiéru • Promít á 1 horizo ntální a 1 • Indikac ve e náklonu mimo rozs rtikální linku • Uzamyk ah samon atelný kyva ivelace dlový mec pro bezp hanismus ečnou pře samonive • Sada o prav vu zaříze lace bsahuje C ní LLi křížový magnetic laser, rozp ký terčík, ěrnou tyč • Přesno adaptér, , st nivelac baterie e +/- 4 m m @ 10 m

SADY HLAVIC

0,9 7 od 1

1490,1890,2490,-

49 90 ,-

0 cm • Délka 4 play is d D C L • hu ly v rozsa h ú ří • Mě ° 0 8 0° - 1 tální , horizon • 2 libely í a vertikáln lná hliníková a odo á vn e P • e konstrukc ° st +/- 0,1 • Přesno

2990,,-

0-42-087

0-42-087

40 cm

1/2‘‘ 28dílná sada hlavic MicroTough™ • 22x 1/2 “ standard ní 6hrann 8 - 32 m é hlavice m • 1/2“ M icroTough profesion s aretací, ální ráčna 72 zuby, 5° krokem ergonom ickou bim ateriální ru a • 1x 1/2 “ univerzá kojetí Dyn lní kardan aGrip • 1x 1/2 “ vratidlo • 3x 1/2 “ prodlužo vaní násta a 250 m vec 75, 1 m 50

2304 ,-

2390,-

NABÍDKA PLATÍ DO 30. 4. 2012 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2-85-584

0,169 Všechny Vš h ceny jjsou uvedeny včetně DPH.


AKČNÍ NABÍDKA BOXY OXY

AKČNÍ NABÍDKA

19‘‘ One On ne Touch box na nářa ad se zásuvkou nářadí • Velmi o dolná kon strukce b • Výjimate oxu lná vnitřn í přihrádka malých p pro uklád ředmětů ání • Integro vané očk o na visa možnost cí zámek uzamčen pro í boxu • „V“ žláb ek ve víku pro založe apod. při n í latí, trub řezání ek • 48,1 x 27,9 x 2 8,7 cm

990,-

,90

7

ŘEZAČKY TRUBEK Ř

0-70-446

490,-

540,-

390,-

440

,-

0-70-445 4 445

0-70-445 0

15 mm

0-70-446 0

22 mm

390,440,-

1-70-316

Stanley Rolling workshop s boxem a zásuvkou

• Kovové tělo řeza čky • Rychlé a snadné čisté řezy bez seřízení • Snadné použití - ře zání pouhým o táčením • Vyměn itelný řezn ý kotouč

NASTAVITELNÉ TELNÉ ŘEZAČKY ŘEZA AČKY A ČKY Č K TRUBEK TRUBE

ý řenositeln

24

90

,-

0,9 4 3

p mostatně ý box, sa n d jíz o p ací ykatelný, • Rozklád , je uzam vky u zásuvku n zásuvky, box i zásu d je ké o á b m lu h 9“ box z mělké a př. pro á a d n lá • Horní 1 r sk ní díl se čný prosto te ta s o prostřed d poskytuje spodní díl žňuje kojeť umo řadí á n ro kt kopická ru ele s le te vá hliníko • Odolná lika výšek í do něko nastaven 4,8 cm 48,8 x 3 • 86,6 x

Trojnožková á LED svítilna a

í nastaven Možnost lou ce á ýv kr o řezačky p ek b u tr ěrů řadu prům vé tělo vo ko é • Odoln řezačky ručují kolečka za • Vodící z ře tý čis č přesný a zný kotou ře ý ln e it n í n d • Vymě ra -448 náh • U 0-70 v rukojeti č u to ko

290,-

200,-

0,-

0-70-447

3 - 22 mm

0-70-448

3 - 30 mm

0-70-447

200,300,-

790,-

SSCL 180 křížový laser & laserová olovnice

Profesion áln o průměru í ohýbačka měděn ých trube 15 a 22 • Dlouhá k mm ramena za ručují velk a snadné ý pákový použití efekt • Přesné profily a vo dítka pro bez jakých ohýbání koliv defo • Čtyřhra rmací nné nálitky umožňují ohýbačky upnutí do svěráku

,-

0 49

0-77-218

14

Všechny ceny jsou uvedeny d včetně č t ě DPH DPH.

Miniohýbačka na trubky

,690

0-70-451

199

0,-

90

0,9 9 1

OHÝBAČKY TRUBEK

0,9 4 2

0-95-112 bodů měřování přesné za a é n d a n • Pro s i rovin anuální elace - m hodin • Typ niv í - až 60 ri te m st ba mm @ 2.5 6 • Životno +/ í n 0 nm st měře 630 - 67 x 2 ) • Přesno m (N a m d io 0 d 1 t vá nos rie • Lasero ná vzdále žková bate ální měře lkalická tu a • Maxim “ A „A x ní - 2 • Napáje

,375

30

• Nakláp ěcí hlava svíti • Otřesu vzdorná čo lny čka o při pádech a nárazech dolává • Dosah světelnéh o paprsku • Napáje až 77 m ní 3 bate riemi (nejs balení) ou součá ástí • Nepřetr žité svíce ní až 40 hodin

1-79-206 206

0-70-448

,0-70-452

590,-

trubek ěděných ohýbání m je u žň o m m m • U chop 6, 8 a 10 snadňují ú o průměru rukojeti u é n va é n ko s • Vroub ručuje pře ní úhlů za • Označe ybu h o lu h í ú nastaven

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Akční leták 1Q 2012