Page 1

Vytyčuje novou laťku pro dokonalé povrchy: profesionální brusivo Bosch

NOVINKA! Vlastní výzkum, vývoj a výroba. Kompletní program podle průmyslové normy.


2 I Broušení a leštění

Nový sortiment brusiva Bosch Špičková kvalita podle průmyslové normy

Firma Bosch nabízí v novém výrobním programu vhodné brusivo pro téměř jakýkoliv požadavek a jakékoli použití. Pro vynikající výsledky při broušení všech materiálů. Firma Bosch přitom využívá více než 130 let zkušeností společnosti sia Abrasives, která nedlouho patří do skupiny Bosch. Společnost sia Abrasives je po celém světě známá jako špičkový výrobce inovačního brusiva. Výzkum a vývoj se přitom řídí podle požadavků, se kterými se uživatelé musí denně vypořádávat. Spolupráce se špičkovými výrobci barev a laků zaručuje vývoj nového brusiva pro nejkvalitnější zušlechťování povrchů. Modulární skladba sortimentu brusiva umožňuje rychle a kompetentně reagovat na měnící se potřeby trhu. Veškeré flexibilní brusivo na podkladu se vyrábí ve špičkové kvalitě podle průmyslové normy ve Švýcarsku. Tím je zajištěno, že lze požadovaných výsledků broušení dosáhnout i u nejnáročnějších povrchů a drahých materiálů. Odpadají náklady na poškozené obrobky. Výroba výrobků z brusného rouna probíhá v Anglii ve specializovaném závodu sia Fibral. Brusná rouna doplňují sortiment v oblasti netvarovacího opracování povrchů. Vysoce kvalitní brusivo na pěnové hmotě se vyrábí rovněž v Anglii. Vyrábí ho sia Abrafoam Ltd, přední světový výrobce brusiva této kategorie. Od brusiva pro ruční broušení až po vhodné brusivo pro veškeré běžné ručně vedené elektrické nářadí: Bosch nabízí profesionální a rozsáhlý sortiment brusiva, který požadují řemeslníci. Vynikající kvalita a struktura sortimentu zaměřeného na příslušná použití přitom zaručuje ještě úspěšnější prodejnost a tedy spokojenější zákazníky.


Broušení a leštění I 3

Obsah

Správný vzorec pro dokonalé povrchy

Materiály, přídavné povrchové vrstvy, velur

Optimální konečná úprava pro dokonalé povrchy

Lisování, spoje pásů, zvláštní změkčení

13 – 15

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy

Struktura, podklad, pojivo, brusné zrno, rozložení

16 – 23

4 – 12

Správné přiřazení k elektrickému nářadí

24 – 25

Optimální brusný papír pro každé použití

26 – 27

Které nářadí si žádá který brusný papír?

28 – 31

Který brusný papír se hodí pro které nářadí?

32 – 36


4 I Broušení a leštění

Správný vzorec pro dokonalé povrchy

Brusivo špičkové kvality, průběžné inovace, vysoká bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a efektivní ochrana zdraví jsou u firmy Bosch a sia Abrasives na prvním místě. Inovace a optimalizace procesů probíhá v úzké spolupráci s mezinárodními výrobci barev a laků a při zohledňování potřeb zákazníků i vyvíjejícího se trhu. Díky nejmodernějším součástem zařízení je dosahováno kontrolovaných a průběžně optimalizovaných způsobilých procesů při spolehlivých a ergonomických pracovních podmínkách. Výrobní procesy aktivně přispívají ke stále menšímu zatížení pracovníků a životního prostředí. sia Abrasives Industries AG používá například při výrobě brusiva pojiva bez obsahu rozpouštědel. Nejnovější odvětrávací zařízení, ekologická likvidace odpadů a recyklovatelný obalový materiál umožňují co možná nemenší zatěžování životního prostředí. Švýcarský certifikační orgán SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und ManagementSysteme) podrobuje jako akreditovaná a nezávislá instituce systém řízení procesů pravidelným kontrolám a uděluje certifikáty na základě následujících norem:

ISO 9001:2000/ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007


Broušení a leštění I 5

Prvenství v technologii Pečlivý výběr prvotřídních surovin, nejmodernější výrobní a dokončovací zařízení a dále vyspělé výrobní technologie zaručují brusivo na nejvyšší úrovni v konstantní kvalitě. Pro obrábění povrchů se špičkovými výsledky.

Prvenství ve vývoji a výrobě Flexibilní brusiva vyvíjí ve Švýcarsku společnost sia Abrasives podle průběžně se měnících potřeb uživatelů a podrobných analýz materiálů. Reprezentují vysoce hodnotnou švýcarskou přesnost a kvalitu práce s jediným cílem: Pomocí nejlepších brusiv dosahovat perfektního povrchu. Pro konstantní špičkovou kvalitu výsledků broušení.

Prvenství v inovacích V úzké spolupráci se špičkovými výrobci laků a barev, nábytkářským průmyslem a automobilovým průmyslem při vlastním výzkumu a vývoji jsou vytyčovány nové laťky v oblasti brusiv. Výsledkem jsou pokroková brusiva a skutečné inovace výrobků. Broušení se tak stává technologií úpravy povrchů. Optimální řešení broušení pro nové druhy použití.

Kompetentní poradenství Široká nabídka školení s vysokým podílem praxe skýtá pro prodejce a profesionální uživatele možnost převzetí know-how a výměny zkušeností. Pro optimální podporu prodeje od profesionálů pro profesionály.


6 I Broušení a leštění

Požadavky pro dosažení dokonalých povrchů

Cílem broušení je dosáhnout perfektní kvality povrchu pro: n

Bezchybné a hladké povrchy.

n

Jemné strukturování povrchu obrobku.

n

Optimální nanesení základního nátěru.

n

Sníženou spotřebu laku při mezibroušení při lakování díky povrchu bez vláken.

n

Stejnoměrnou tloušťku obrobku (kalibrace).

n

Hospodárné použití brusek.


Broušení a leštění I 7

Správný vzorec pro dokonalé povrchy

Pro náročné opracování drahých povrchů má mimořádný význam kvalita a přesnost brusiva. Poškození povrchu, chybná místa nebo nepravidelnosti na povrchu totiž zapříčiňují větší časovou náročnost a další náklady, má-li být dosaženo požadovaného povrchu. Rozhodující rozdíl pro dosažení optimálního výsledku broušení spočívá u flexibilních brusiv ve správném vzorci.

Materiály Spoje pásů

Změkčení Velur

Lisování

Přídavné povrchové vrstvy


8 I Broušení a leštění

Správný vzorec pro dokonalé povrchy: materiály

Optimalizované složení materiálu pro jakékoli použití

Kvalitní podklad Optimalizovaný podklad skýtá lepší přilnavost, roztažnost, odolnost proti roztržení, flexibilitu a stabilitu. (Například podklady s obsahem latexu pro mimořádně stabilní a zároveň flexibilní papíry pro ruční broušení.) Konstantní rozvrstvení pojiva Rovnoměrné a konstantní rozvrstvení základního a krycího pojiva díky jedinečné měřicí a regulační technice. Podle typu broušení se používají měkčí, pružnější, tvrdší nebo houževnatější pojiva. Správná velikost brusného zrna Pro každý typ broušení se používá optimalizovaná stálá velikost, tvrdost, houževnatost a tvar zrna. Konstantní rozložení zrna Optimální rovnoměrná vzdálenost zrn díky správnému rozložení.


Broušení a leštění I 9

Hrubozrnný brusný papír*

Jemnozrnný brusný papír*

n

podélné, ostré zrno

n

zrno se zaoblenými hranami

n

otevřené rozložení pro odvod třísek

n

pravidelná velikost zrn pro jednotný povrch

n

uzavřené rozložení pro malou vzdálenost zrn

Pro konstantně vysoký úběr materiálu Pro rovnoměrné jemné broušení

* Př.: Bosch Best for Wood


10 I Broušení a leštění

Správný vzorec pro dokonalé povrchy: přídavné povrchové vrstvy

Dlouhá životnost a vysoký úběrový výkon díky speciální povrchové vrstvě se stearanem Povrchová vrstva se stearanem se osvědčila obzvláště při broušení barev, laků a tmelu. Účinná látka stearan vápníku se u brusiv Bosch Best for Paint nanáší jako přídavný povlak. Tento vosku podobný krycí materiál umožňuje zjednodušené odstranění brusného prachu – hlavně částic barvy – z povrchu brusiva. Díky jedinečné technologii povlakování je stearan rovnoměrně rozvrstven na krycím pojivu. Výsledkem je, že stearan spojuje velmi lehký prach z laku do shluků, které pak lze snadněji odsávat. Navíc stearan při broušení laku ochlazuje lakovaný povrch. Brusivo Best for Paint s povrchovou vrstvou se

Výhody povrchové vrstvy se stearanem

stearanem

n

zabraňuje ucpávání

Standardní

n

lepší úběrový výkon

n

až 4x delší životnost než brusiva bez speciální povrchové vrstvy

Standardní: brusivo bez speciální povrchové vrstvy

Méně prachu díky antistatické vrstvě brusných pásů

Antistatická vrstva brusných pásů Best for Wood zabraňuje tomu, aby se brusivo, nářadí a obrobek v důsledku broušení nabíjel elektrostatickým nábojem. n

Delší životnost a hospodárnější práce.

n

Nepatrné ucpávání brusiva.

n

Účinné odsávání prachu.

n

Nářadí, povrchy a obrobky bez prachu.

n

Čisté pracovní prostředí.


Broušení a leštění I 11

Mimořádně chladné broušení díky vysoce aktivní ochranné vrstvě

Speciální vrstva s vysoce aktivními účinnými látkami se používá především při obrábění ušlechtilé oceli. Snižuje se vyvíjení vysokých teplot a zabraňuje se oxidaci povrchu obrobku. Vysoce aktivní účinné látky u brusiv Bosch Best for Inox usnadňují tvorbu třísky, snižují teplo vznikající třením, a chrání tak brusné zrno před opotřebením. n

Chladné broušení.

n

Nedochází k téměř žádnému zabarvení obrobku při náběhu.

n

Výrazně omezené odlétávání jisker.


12 I Broušení a leštění

Správný vzorec pro dokonalé povrchy: velur

Přímý přenos síly díky speciálnímu tenkému veluru Direct Force

Velmi tenký velur Direct Force vyvinutý společností sia Abrasives zaručuje ve srovnání s běžnými silnými velury optimální přenos síly při broušení jakéhokoli povrchu. n

Větší výkon při menším přítlaku.

n

Větší úběr materiálu.

n

Odolnost a dlouhá životnost.

n

Odolnost vůči prachu, vlhkosti a kolísání teplot.

Velur Bosch Direct Force

Standardní silný velur

(tenký velur)

Velur Direct Force zaručuje přímý přenos síly

Běžný silný velur způsobuje vůli mezi

z brusného talíře na brusný papír.

brusným talířem a brusným papírem.

Výsledek: maximální brusný výkon.

Výsledek: nižší brusný výkon kvůli ztrátě síly.


Broušení a leštění I 13

Optimální konečná úprava pro dokonalé povrchy: lisování

Dokonalé povrchy díky jedinečnému způsobu lisování pomocí matrice

Pomocí nejmodernější výrobní techniky jsou zajištěny čistě řezané hrany a přesné otvory v konstantně vysoké kvalitě.

Výhody přesného lisování Bosch: n

Nedochází k poklesům kvality.

n

Čisté děrování téměř bez otřepů.

n

Nevylamuje se zrno.

Závažné nedostatky nečistého standardního lisování: n

Nečistě řezané hrany často způsobují chyby při broušení.

n

Vylamování zrna může vést k nežádoucímu poškrábání povrchu.

n

Nekvalitně vyražené otvory mohou snižovat odsávací výkon.


14 I Broušení a leštění

Optimální konečná úprava pro dokonalé povrchy: spoje pásů

Vysoce kvalitní spoje pásů pro perfektní výsledek broušení.

Jedinečná a chráněná technologie spojování společnosti sia Abrasive zaručuje, že brusné pásy mají trvale vysokou kvalitu a vytváří skvělé povrchy. Konečná úprava a spojování pásů jsou mimořádně důležité prvky výroby brusného pásu: Ustřižení na požadovanou šířku a délku, přibroušení obou konců pro lepení, nanesení lepidla na lepená místa, přesné spojení a přesné slisování vysokým tlakem. Tyto činnosti musí být přizpůsobené podle použití a příslušného brusiva. Každý spoj pásu ve velké míře ovlivňuje kvalitu povrchu všech obrobků, neboť i ty nejnepatrnější nepřesnosti jsou na obrobku vidět.

Spoj pásu Bosch

Standardní spoj pásu

Technologie spojování sia Abrasives

Drobná poškození, vylamování zrna, nerovnoměrnosti

n

Žádné stopy po chvění a rázech.

nebo nepřesné spoje pásu způsobují:

n

Nejpřesnější, čistý pás bez zbytků lepidla.

n

Stopy způsobené přechodem přes spoj pásu.

n

Specifické spoje pásů podle typu použití.

n

Kvalitativní nedostatky výsledku broušení.

n

Vysoká stabilita a odolnost proti roztržení

n

Rychlejší trhání brusného pásu.

pro dlouhou životnost.

n

Zkrácení životnosti brusného pásu.


Broušení a leštění I 15

Optimální konečná úprava pro dokonalé povrchy: zvláštní změkčení.

Perfektní struktura povrchu díky zvláštnímu změkčení

Aby se zabránilo samovolnému vylamování zrn při broušení v důsledku neustále se měnícího namáhání tlakem a ohybem, je brusivo sia ošetřeno lineárním změkčovacím procesem. Brusivo je díky tomu velmi flexibilní. Změkčováním – narušováním celistvé plochy brusných zrn – je dosaženo stejnoměrné pružnosti celého brusného materiálu. Což je vlastnost, která je nepostradatelná zejména u brusných papírů pro ruční broušení a rolí.

Brusivo Bosch se změkčením

Brusivo bez změkčení

Změkčené brusivo má výrazné výhod:

Významné nevýhody brusiva bez změkčení:

n

Je flexibilní a praktické.

n

Chyby a rýhy ve struktuře povrchu.

n

Lze ho jednoduše utrhnout, ustřihnout nebo složit

n

Poškození povrchu, vady a nerovnoměrnosti.

na požadovanou velikost.

n

Neelastické.

n

Nevylamuje se zrno.

n

Vylamování zrna.

n

Nevylamuje se povrchová vrstva.

n

Brusivo praská.

n

Vylamuje se povrchová vrstva.


16 I Broušení a leštění

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy: struktura

Struktura flexibilního brusiva Struktura flexibilního brusiva: První fixování brusných zrn na podkladovém materiálu zajišťuje základní pojivo. Nanášení druhé vrstvy pojiva se provádí po sušení a slouží k definitivnímu upevnění brusného zrna na nosném materiálu. Na krycí pojivo lze nanášet ještě další povrchové vrstvy. V podstatě se jedná o látky, které působí proti předčasnému ucpávání nebo zanášení brusiva při broušení nebo o přídavné látky, které mají chladicí efekt při náročném broušení kovových materiálů.

Speciální vrstvy Stearany, vysoce aktivní (chladicí) účinné látky, antistatické vrstvy Krycí pojivo Syntetické pryskyřice, klih, účinné látky, plniva, barviva Základní pojivo Syntetické pryskyřice, klih Brusné zrno Zirkonkorund, hnědý korund, poloušlechtilý korund, bílý korund, karbid křemíku Podklad Papír, tkanina, fíbr Speciální vrstva Krycí pojivo Brusné zrno Základní pojivo Podklad


Broušení a leštění I 17

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy: podklad

Podklady Jako podklad se u flexibilního brusiva používá papír, tkanina, plastové fólie, vulkanizovaný fíbr, pěnová hmota nebo kombinace papíru a tkaniny. Tyto podklady dodávají brusivu specifické vlastnosti ohledně přilnavosti, roztažnosti, odolnosti proti roztržení, pevnosti v tahu, flexibility a stability – v závislosti na požadavcích příslušného procesu.

Podklad

Flexibilita podkladu

Odolnost proti roztržení podkladu

vysoká

vysoká

nízká

nízká EYX-

DXV8-

CXF-

BJV6-

A- Papír JF- Tkanina Vulkanizovaný fíbr

EYX-

DXV8-

CXF-

BJV6-

AJF-

Papír Tkanina Vulkanizovaný fíbr

Papír (kód)

g/m2

Oblast použití

Tkanina (kód)

Vlastnosti

Oblast použití

A

< 85

Ruční broušení, jemné broušení

H

Maximálně flexibilní

Jemné broušení, broušení profilů

B

86 – 110

Ruční broušení, jemné broušení

JJ

Vysoce flexibilní

Broušení kontur, jemné broušení, broušení profilů

C

111 – 135

Ruční broušení, broušení ručním nářadím

J

Flexibilní

Broušení kontur

D

136 – 220

Broušení ručním nářadím, strojové broušení

X

Tuhá/těžká

Vysoce výkonné pásové broušení

E

221– 270

Strojové broušení (lehký široký pás)

Y

Tuhá/mimořádně těžká

Vysoce výkonné pásové broušení

Vlákno Vlákno

Oblast použití 0,65/0,80/0,85

Rotační broušení kovu, kamene


18 I Broušení a leštění

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy: pojivo

Pojivo Společnost sia Abrasives používá dnes už jen systémy pojiv bez obsahu rozpouštědel, kterým je v závislosti na oblasti použití dodávána pružnost pomocí různých disperzí. Díky použití těchto systémů lze vyrobit velmi tvrdá a tedy výkonná brusiva. Na druhé straně tak ale lze vyrobit také maximálně flexibilní výrobky pro dokončovací práce. Zvířecí klihy (kožní klihy) se dnes používají již jen v ojedinělých případech.

n

Základní pojivo

Pomocí základního pojiva se brusná zrna upevní v požadované poloze a požadovaném rozvrstvení na podkladu. Jako pojivo se používají především syntetické pryskyřice, kožní klih ztratil na významu.

Základní pojivo

n

Krycí pojivo a aktivní chladicí substance

Krycí pojivo definitivně spojuje brusná zrna navzájem a s podkladem. Jako pojivo se používají především syntetické pryskyřice, kožní klih ztratil na významu. Podle oblasti použití brusiva se používají měkčí, elastičtější nebo tvrdší, houževnatější pojiva. Tvrdost pojiva ovlivňuje agresivnost Krycí pojivo

a životnost brusiva.

Aktivní chladicí substance

Pro broušení oceli se přidávají aktivní chladicí substance, které snižují teplotu broušení. Přídavné vrstvy se stearanem zabraňují zanášení povrchu brusiva brusným prachem.


Broušení a leštění I 19


20 I Broušení a leštění

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy: brusné zrno

Brusná zrna Nejpoužívanějšími brusnými minerály jsou dnes korund a karbid křemíku v nejrůznějších formách. Stále více se používají také nové minerály, jako je zirkonkorund, keramický korund a diamant. Podíl přírodních minerálů, jako je granát a smirek, silně klesá. Tvrdost a houževnatost brusných zrn, která vyplývá z výchozího materiálu, je rozhodující pro vlastnosti a použití brusiva. Brusná zrna

Brusné minerály: tvrdost a houževnatost

Tvrdost (Mohsova stupnice tvrdosti)

100 Karbid křeíku

98

Bílý korund

96 94

Hnědý korund

92

Zirkonkorund

Poloušlechtilý

90

korund

88 86 84 82 80 78 76

24

26

28

30

Houževnatost (podle metody Batelle)

Brusná zrna

Obrábění

Brusná zrna

Zirkonkorund

Legované oceli

Bílý korund

Obrábění Dřevo

Nědý korund

Kovy všeobecně

Karbid křemíku

Šedá litina, kámen, tvrdé dřevo, sklo

Poloušlechtilý korund

Kov, dřevo


Broušení a leštění I 21

Velikosti zrn

Velikosti zrn Makrozrnitosti

Zrnitost (P)

Střední zrno ø µm-1/1000 mm

Makrozrnitosti

Zrnitost (P)

Střední zrno ø µm-1/1000 mm

Zrnitost (P)

Střední zrno ø µm-1/1000 mm

Zrnitost (P)

Střední zrno ø µm-1/1000 mm

16

1324

60

269

240

58,5

600

25,6

20

1000

80

201

280

52,2

800

21,8

24

764

100

162

320

46,2

1000

18,3

30

642

120

125

360

40,5

1200

15,3

36

538

150

100

400

35

1500

12,6

40

425

180

82

500

30,2

2000

10,3

50

336

220

68

2500

8,4

Norma FEPA* velikost zrna P16

16 otvorů síta na 1 palec lineárně

25,4 mm 25,4 mm (1") Velikost zrn se označuje číslem zrn. Číslo zrn odpovídá počtu otvorů síta na palec (lineárně), 1 palec = 25,4 mm.

* www.fepa-abrasives.org


22 I Broušení a leštění

Komponenty brusiva pro dokonalé povrchy: rozložení

Rozložení zrn n

Uzavřené rozložení

Krycí pojivo

Brusná zrna jsou na podkladu rozmístěna bez Základní pojivo

vzájemného odstupu a pokrývají celý povrch. V případě uzavřeného rozložení je v záběru

Podklad

více hrotů zrna, úběrový výkon je vyšší a drsnost nižší.

n

Otevřené rozložení

Krycí pojivo

Brusná zrna jsou rozmístěna v definované Základní pojivo

vzdálenosti a pokrývají cca 50-70 % povrchu. V případě otevřeného rozložení brusiva zabírá

Podklad

méně zrn a používají se na hliník, měkké dřevo, barvy a laky.


Broušení a leštění I 23

Poloha zrn

+

n

Elektrostatický posyp

Brusná zrna jsou nabitá elektrostatickým nábojem (opačným, kladným nábojem) a jsou přitahována podkladem s naneseným pojivem. V elektrosta-

tickém poli jsou brusná zrna nasměrována tak, aby na podklad s pojivem dopadla podélnou osou kolmo. Brusiva s elektrostatickým posypem jsou agresivní a dosahují většího brusného výkonu než brusiva s mechanickým posypem.

Výhody oproti klasickému posypu působením přitažlivosti* jsou: n

Optimální množství zrn

n

Perfektní kvalita přilepení brusného zrna

n

Jednotná poloha zrn

n

Větší prostor pro odvod třísek

n

Rovnoměrné a opakovatelné rozložení zrn

* Při mechanickém posypu nebo posypu působením přitažlivosti padají nanášená brusná zrna na podklad se základním pojivem volně pomocí posypového zařízení.


24 I Broušení a leštění

Správné přiřazení k elektrickému nářadí

Kvalita povrchu

Nářadí

Použití

Úběrový výkon

Vhodnost pro tvary a poloměry

Vhodnost Barvy pro použití v rozích a na hranách

Best for Paint

10 0 % 50 %

Excentrické brusky pro jemné broušení rovných a vyklenutých ploch.

0% 100 %

K 40 – 400

50 %

Trojúhelníkové a delta brusky pro perfektní broušení až do těch nejmenších růžků.

0% 100 %

K 40 – 320

50 %

Vibrační brusky pro velké a perfektní povrchy a na nejjemnější dokončovací broušení až do rohů.

0% 100 %

K 40 – 320

50 %

Pásové brusky pro největší úběr na velkých plochách.

0% 100 % 50 %

Vario brusky pro velký úběr na malých a těžko přístupných plochách.

0%

100 % 50 %

Úhlové brusky pro rychlý a hrubý úběr.

0% 100 % 50 %

Vrtačky pro menší rovné povrchy.

Vibrační brusky a ruční broušení.

0%

K 40 – 320

K 40 – 320


Broušení a leštění I 25

Dřevo

Kov

Speciální

Best for Wood

Best for Metal

Professional for Metal

Best for Stone

K 40 – 400

K 80 – 1200

K 40 – 400

K 80 – 1200

Nerez (Inox)

Best for Stone waterproof

Best for Inox

K 40 – 400

K 40 – 400

K 40 – 240

K 40 – 240

K 60 – 240

Lamely K 40 – 120 Lamely K 40 – 120 Vlákno K 24 – 120 Vlákno K 24 – 120

Lamely K 40 – 80 Vlákno K 60 – 120

K 60 – 320

K 60 – 320

K 40 – 240/K 40– 180

K 40 – 400

K 40 – 320

K 80 – 1200

K 40 – 400

K 40 – 400

K 80 – 800


26 I Broušení a leštění

d kla Po d

Ba rvy Lak y Pln iva Tm ely Zák la Dře dní n vo/ átěr Mě dřev kk ěn Tvr é dře é ma vo ter dé iály Dře dřev o vo s Pře ob sah kli em Dře žka pr y vot sky Pa řísk řic nel ové e des Mi y ky/ ner M á l Sk DF lola ní ma min teri Ko á á l y ty ( v GF Uš K) lec h t ilá Oc oce el ( Lit ocel l (Ino ina C/k x on ) Oc str elo ukč v ní o Tit ý ple cel an ch ) Ba rev Hli né ko ník vy Ká me n Mr am Žu or la Sk lo Ple xis Po klo lym Sk ery ( lola C min orian ,V áty (GF arico r) K)

Optimální brusný papír pro každé použití

Papír B, C, podle velikosti zrna Papír B, C, podle velikosti zrna

Papír B, C, podle velikosti zrna Papír B, C, podle velikosti zrna Tkanina J Tkanina JJ

Tkanina X

Vulkanizovaný fíbr 0,80, 0,84 mm podle velikosti zrna Tkanina X Tkanina J

Tkanina X

Vulkanizovaný fíbr 0,65, 0,80 mm podle velikosti zrna

Papír F Papír C Papír C, voděodolný

waterproof

Tkanina X

Vulkanizovaný fíbr 0,65, 0,80-0,84 mm podle velikosti zrna

Hlavní použití Zrnitost:

Vedlejší použití y Systém suchého zipu Paint:

hrubá 40 – 60

střední 80 – 120

jemná 180 – 400

Wood:

hrubá 40 – 60

střední 80 – 120

jemná 180 – 400

Metal:

hrubá 24 – 60

střední 80 – 120

jemná 180 – 320

Stone:

hrubá 80

střední 100 – 120 jemná 180 – 400 velmi jemná 600 – 1200

Inox:

hrubá 40 – 60

střední 80 – 120


zip u pás y Sys tém suc héh o

sky bru

Bru sné

ční Ru

Dru hz rna Exc ent ric ké bru Tro sky júh eln íko vé bru Vib rač sky ní b rus ky Pá sov éb rus ky Va rio bru sky Úh lov éb rus ky Vrt ačk y

ná Úč in

p Po sy

Po ji

vo

lát ka

Broušení a leštění I 27

Pryskyřice/klih

elektrostatický otevřený/zavřený

Stearat

Poloušlechtilý korund

Pryskyřice/klih

elektrostatický otevřený/zavřený

Stearat

Poloušlechtilý korund

Pryskyřice/klih

elektrostatický otevřený

Poloušlechtilý korund

Pryskyřice/klih

elektrostatický otevřený/zavřený

Poloušlechtilý korund

Pryskyřice/klih

elektrostatický otevřený

Poloušlechtilý korund

40 – 220

Pryskyřice/klih

elektrostatický zavřený

Poloušlechtilý korund

280 – 320

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Účinné látky v krycím pojivu

Zirkonkorund/ poloušlechtilý korund

40 – 120

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Účinné látky v krycím pojivu

Zirkonkorund/ poloušlechtilý korund

24 – 120

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Účinné látky v krycím pojivu

Poloušlechtilý korund

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Účinné látky v krycím pojivu

Zirkonkorund/ poloušlechtilý korund

40 – 120

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Účinné látky v krycím pojivu

Poloušlechtilý korund

24 – 120

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Karbid křemíku

80 – 180

80 – 180

80 – 180

80 – 180

80 – 180

y

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Karbid křemíku

240– 1200

240– 1200

240– 1200

240– 1200

240– 1200

y

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Karbid křemíku

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Vysoce aktivní účinné látky v 2. krycím pojivu

Zirkonkorund

40 – 80

Prysk./prysk.

elektrostatický zavřený

Vysoce aktivní účinné látky v 2. krycím pojivu

Zirkonkorund/ poloušlechtilý korund

60 – 120

40 – 400

40 – 400

40 – 400

y

40 – 320 40 – 400

40 – 400

40 – 320

40 – 400

40 – 400

40 – 320

40 – 400

40 – 400

y 40 – 400

40 – 400

40 – 320

40 – 320

40 – 220

40 – 180

Poloušlechtilý korund

40 – 320

80 – 1200

80– 1200

80– 1200


28 I Broušení a leštění

Který brusný papír se hodí pro které nářadí?

Bosch

Elu

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Excentrické brusky

Kress

GEX 125A/AC

125

8

ES 55E

125

8

900 MPS

125

GEX 150AC/ACE

150

6

ES 56E/EK

150

6

900 HEX

150

6

GEX 150 Turbo

150

6

Fein

CPS 6125-1/E

125

8

PEX 12A/AE

125

8

MSF 636-1

150

8

CPS 6125E Set

125

8

PEX 15AE

150

6

MSF 649-2A/2B

150

8

HEX 1385E

125

8

PEX 125A

125

8

150

16

HEX 6385E

125

8

PEX 125AE

125

8

Felisatti

PEX 220A

125

8

TP 521/(E)AS

150

6

BO 5000

125

8

PEX 270A/AE

125

8

TP 522/AS/CE

150

6

BO 5010

125

8

PEX 300A/E

125

8

Festo/Festool

BO 5021(K)

125

8

PEX 400AE

125

8

ES 125/E

125

8

BO 6030

150

8

PEX 420AE

150

6

ETS 125 EQ-Plus

125

9

BO 6040

150

8

ETS 125 EQ

125

9

Metabo

AEG

8

Makita

EX 400

125

8

ETS 125 Q-Plus

125

9

SXE 125

125

8

EX 450

125

8

ETS 125 Q

125

9

SXE 425

125

8

EX 450 (150)

150

16

RO 150 FEQ-Plus

150

9

SXE 425XL

150

6

EXE 400

125

8

RO 150 FEQ

150

9

SXE 450 DUO

150

6

EXE 450

150

8

ETS 150/3 EQ-Plus

150

9

Milwaukee

ETS 150/3 EQ-C

150

9

PRS 125E

125

8

ETS 150/3 EQ

150

9

ROS 150E

150

6

ETS 150/5 EQ-Plus

150

9

Peugeot

ETS 150/5 EQ-C

150

9

PRX 150E

150

6

ETS 150/5 EQ

150

9

Pro Tool

WTS 150/7 E-Plus

150

9

ESP 150E

150

9

WTS 150/7 E

150

9

Ryobi 125

8

EXE 460 (125)

125

8

125/150

8/6

EXE 460 (150)

150

16

ROS 150E

150

6

EXE 460

Atlas Copco TEX 150

125

8

TXE 150

150

16

ES 150/3 EQ/EQ-C

150

9

ERO 2412V

BD 190/S/D

125

8

ES 150/5 EQ/EQ-C

150

9

Skil

BD 190/S/E

125

8

ET 2E/E-Plus

150

9

7400

125

8

KA 190/S/E

125

8

Flex

7402

125

8

KA 198GT

125

8

XS 712A

125

8

7425

125

8

XTA 90EK

125

8

X/XS 1107VE

150

6

7430

125

8

7435

125

8

Black & Decker

Casals VEX 150E

Hilti WFE 380

150

6

Stayer

WFE 450-E

150

6

LRT 115

115

8

LRT 150

150

6

LRE 84H

125

8

RT 118N

150

6

RTE (1)46L

150

6

RX 91C

150

6

150

8

D 26410

150

6

Hitachi

D 26453

125

8

SAY 150A

150

6

Wegoma

DW 423

125

8

SV 13YA

125

8

DW 443

150

6

SV 13YB

125

8

TSV 13Y

125

8

DeWalt

Einhell BES 125

125

8

Holz Her 2445

150

16

TSV 13Y

125

8


Broušení a leštění I 29

Bosch

DeWalt

GDA 280E

93

6

D 26430

PDA 100

93

6

Einhell

PDA 120E

93

6

BDS 180

PDA 180/E

93

6

Festo/Festool

PDA 240E

93

6

DS 400/E/EQ

Casals

DX 93E/Plus

BLD 180

93

6

Makita

VLD 230

93

6

BO 4561

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Po če to tvo rů

mm Ø

Ty p

Trojúhelníkové brusky

Metabo 93 93

6 6

DSE 130

93

6

DSE 170

93

6

DSE 300/Intec

93

6

Skil 100 x 150

7

7110

93

6

95

6

7115

93

6

93

6


30 I Broušení a leštění

Který brusný papír se hodí pro které nářadí?

Bosch

e ec ifik ac Sp

Po če to tvo rů

Ty p

Ro zm pa ěr pír bru u v sn mm ého

e ec ifik ac Sp

Po če to tvo rů

Ro zm pa ěr pír bru u v sn mm ého

Ty p

Vibrační brusky

Festo/Festool

GSS 16A

80 x 133

8

suchý zip

LRS 93G/M

93 x 185

8

suchý zip

GSS 23AE

93 x 185

8

suchý zip

RS 1STF

115 x 230

14

suchý zip

GSS 230A/AE

93 x 185

8

suchý zip

RS 2/E/STF

115 x 230

14

suchý zip

GSS 280A/AE

115 x 230

14

suchý zip

RS 3/E

93 x 185

8

suchý zip

PSS 23

93 x 185

8

suchý zip

RS 4E

80 x 133

8

suchý zip

PSS 23A/AE

93 x 185

8

suchý zip

RS 4 STF/ESTF

80 x 133

8

suchý zip

115 x 230

14

suchý zip

93 x 178

8

suchý zip

PSS 240A/AE

93 x 185

8

suchý zip

RS 400

80 x 133

8

suchý zip

PSS 250AE

93 x 185

8

suchý zip

RS 400-Plus

80 x 133

8

suchý zip

PSS 280AE

115 x 230

14

suchý zip

Hitachi

PSS 300AE

115 x 230

14

suchý zip

FS 10SB

PSS 28AE

AEG

SV 12SD/V

FS 2

80 x 133

8

suchý zip

SV 8SA

VS/E 230

93 x 185

8

suchý zip

Holz Her

VS/E 260

93 x 185

8

suchý zip

Atlas Copco VS 11 VSE 230 VSE/VSS 22 VSS/VSSE 20

2241

93 x 185

8

suchý zip

115 x 230

14

suchý zip

80 x 133

8

suchý zip

115 x 230

14

suchý zip

115 x 230

14

suchý zip

Kress 80 x 133

8

suchý zip

CRS 6175A/EA

115 x 230

14

suchý zip

Makita

93 x 185

8

suchý zip

9036

93 x 185

8

suchý zip

115 x 230

14

suchý zip

9045B/N

115 x 230

14

suchý zip

9046

115 x 230

14

suchý zip

Black & Decker KA 175

93 x 185

8

suchý zip

Metabo

8

KA 186/E

93 x 185

suchý zip

SR 356

93 x 185

8

suchý zip

KA 197E

93 x 185

suchý zip

SR 357

93 x 185

8

suchý zip

KA 197EKA

93 x 185

suchý zip

SR 358

115 x 230

14

suchý zip

KA 197KA

93 x 185

suchý zip

SR 4350

93 x 185

8

suchý zip

KA 273

115 x 230

14

suchý zip

SR 4351

115 x 230

14

suchý zip

P 63-01

80 x 133

8

suchý zip

SRE 359

115 x 230

14

suchý zip

80 x 133

8

suchý zip

PV 240A

93 x 185

8

suchý zip

TV 4102

93 x 185

8

suchý zip

Casals

Milwaukee

BLR 250

115 x 230

14

suchý zip

POS 13

KLR 210

93 x 185

8

suchý zip

Peugeot

VLR 300

115 x 230

14

suchý zip

DeWalt D 26423

suchý zip

93 x 185

Einhell

Ryobi NS 6200

115 x 230

14

suchý zip

EST 170

93 x 185

8

suchý zip

NS 6300A

115 x 230

14

suchý zip

ERU 270

115 x 230

14

suchý zip

S 33K

93 x 185

8

suchý zip

14

suchý zip

Elu VS 41/71

Skil 115 x 230

14

suchý zip

Fein MSS 641A/B

115 x 230

14

suchý zip

Felisatti

666

115 x 230

7270

93 x 185

7300

93 x 185

8

suchý zip

7320

93 x 185

8

suchý zip

suchý zip

TP 31

80 x 133

8

suchý zip

7330

93 x 185

8

suchý zip

TP 31E

80 x 133

8

suchý zip

7340

93 x 185

8

suchý zip

7360

93 x 185

8

suchý zip

7365

93 x 185

8

suchý zip

7390

93 x 185

8

suchý zip

7395

93 x 185

8

suchý zip

Wegoma LR 184H

93 x 185

suchý zip


Broušení a leštění I 31

Bosch

Festo/Festool

GBS 75A/AE

75 x 533

GBS 100AE GBS 100A/AE

Ro zm pa ěr pír bru u v sn mm ého

Ty p

Ro zm pa ěr pír bru u v sn mm ého

Ty p

Ro zm pa ěr pír bru u v sn mm ého

Ty p

Pásové brusky

Ryobi

BS 75

75 x 533

B 422

100 x 610

BS 75E

75 x 533

B 7075

75 x 533

100 x 620

BS 75 E-Plus

75 x 533

B 7076

75 x 533

GVS 350AE

40 x 305

BS 75 E-Set

75 x 533

B 7100

PBS 7

75 x 457

BS 105

105 x 620

B 7200A

PBS 7AE

75 x 457

BS 105E

105 x 620

B 850F/FK5

PBS 60/E

60 x 400

BS 105 E-Set

105 x 620

BE 321SF

75 x 533

PBS 75A/AE

75 x 533

BU 25

100 x 560

BE 422K5

100 x 560

PVS 300AE

40 x 305

Hitachi

AEG

9924 DB

75 x 610 100 x 610

100 x 560

75 x 610 100 x 610 75 x 533

BE 424

100 x 610

HB 422

100 x 560

BBS 1100

100 x 560

SB 10T/V

HBE 422

100 x 560

BBSE 1100

100 x 560

SB 75

75 x 533

EBS 1310VF

100 x 610

SB 110

105 x 620

EBS 9576V

75 x 533

110 x 620

Skil

HBS/HBSE 65 HBS/HBSE 100

65 x 410 100 x 560

Holz Her

593U

63 x 406

HBSE 600

75 x 533

2405

65 x 410

594U

75 x 533

RBSE 75AE

75 x 533

2406

65 x 410

1100

75 x 457

2410

75 x 533

1200

75 x 457

100 x 560

2411

75 x 533

1200H

75 x 457

100 x 620

2420

75 x 533

1205

75 x 457

100 x 560

2422

100 x 620

1205H

105 x 620

1400

100 x 552

100 x 620

Atlas Copco BBS 100 BBSE 100

100 x 620

75 x 457

HBSE 75

75 x 533

2423

100 x 620

1400H

100 x 552

MBSE 705

75 x 533

2424

100 x 620

1405H

100 x 552

105 x 620

5903

63 x 406

7600

75 x 457

7600A

75 x 457

7610

75 x 457

100 x 610

7620

75 x 457

100 x 620

7630

75 x 457

Black & Decker BD 83/E

65 x 410

Kress

BD 85

75 x 508

CBS 6800/E

BS 650

65 x 410

Makita

DN 83/E

65 x 410

9402

DN 85/E

75 x 508

KA 75/E

75 x 533

9403

100 x 610

7640

75 x 533

KA 83

65 x 410

65 x 410

9404

100 x 610

7650

75 x 533

75 x 508

9901

75 x 533

7675

75 x 457

KA 83E

65 x 410

9902

75 x 533

7675S

75 x 457

KA 85

75 x 457

9903

75 x 533

Stayer

KA 88

75 x 533

9910

75 x 457

2 N75

Powerfile KA 290

13 x 455

9911

75 x 457

Wegoma

Powerfile KA 292E

13 x 455

9920

75 x 610

LB 31EA

Powerfile KA 293E

13 x 455

9924

75 x 610

SR 500E

75 x 508

9900B

XT 80EK

75 x 533

9924DB

LC 75

75 x 533

Metabo

LC 110

110 x 620

BA 0665

Casals

75 x 533 100 x 610 100 x 620

DeWalt

65 x 410

BA 0666

65 x 410

DW 430

75 x 533

BA 0775

75 x 533

DW 431

75 x 533

BA 6100

100 x 620

DW 432

75 x 533

BA 6101

105 x 620

DW 433

75 x 533

BAE 0876

75 x 533

DW 650

100 x 560

BAE 1075

75 x 533

DW 650E

100 x 560

Peugeot

Einhell BBS 720

75 x 457

Elu

75 x 533

PB 75

75 x 457

PB 600/H

MHB 90/E

100 x 560

MHB 157E

75 x 480

MHB 158/E

75 x 480

Felisatti TP 411

PAB 75

75 x 533

RP 102 TPB 7500

75 x 457 100 x 552 75 x 457

75 x 533 100 x 610


32 I Broušení a leštění

Který brusný papír se hodí pro které nářadí?

Ty p

ka

125 mm, 8 otvorů

Zn

Ty p

Zn

ka

Brusné papíry pro excentrické brusky

150 mm, 6 otvorů Bosch

GEX 125A/AC

Bosch

PEX 12A/AE

GEX 150 Turbo

PEX 125A-1

PEX 15AE

PEX 125AE

PEX 420AE

PEX 220A

AEG

PEX 270A/AE DeWalt

PEX 400AE

Elu

EX 400

Felisatti

EX 450

Black & Decker DeWalt Elu Fein Festo/Festool

Flex

EXE 450

Hilti

Kress

TXE 150

Hitachi

BD 190/S/E

Kress

KA 190/S/E

Metabo

DW 423

900HEX SXE 425XL ROS 150E

Peugeot

PRX 150E

ES 125/E

Pro Tool

ESP 150E

Stayer

TSV 13Y

LRT 150 RO 150

CPS 6125-1/E

Wegoma

RX 91C

150 mm, 8 otvorů

HEX 1385E

AEG

HEX 6385E

Casals

BO 5000

Fein

EXE 450 VEX 150E MSF 636-1 MSF 649-2A/-2B

Makita

SXE 125 SXE 425

BO 6030 BO 6040

150 mm, 9 otvorů

7400

Festo/Festool

7402

Wegoma

SAY 150A

MSF 636-1

BO 5021 (K)

Skil

WFE 380

Milwaukee

BO 5010 Metabo

X/XS 1170VE

SXE 450 DUO

ES 55E

CPS 6125 Set

Makita

TP 521AS/EAS

WFE 450E

ES 125 (Plus) Hitachi

DW 443 ES 56E/EK TP 522AS

EXE 400 EXE 460 (125) Atlas Copco

EXE 460 (150) ROS 150E

PEX 300A/E AEG

GEX 150AC/ACE

ET 2E RO 150 FEQ-Plus

7425

RO 150 FEQ

7430

ETS 150/3 EQ-Plus

7435

ETS 150/3 EQ-C

LRE 84H

ETS 150/3 EQ

125 mm, 9 otvorů

ETS 150/5 EQ-Plus Festo/Festool

RO 125 FEQ-Plus

ETS 150/5 EQ-C

ETS 125 EQ-Plus

ETS 150/5 EQ

ETS 125 EQ

WTS 150/7 E-Plus

ETS 125 Q-Plus

WTS 150/7 E

ETS 125 Q

ES 150/3 EQ/EQ-C ES 150/5 EQ/EQ-C ET 2E/E-Plus Pro Tool

ESP 150E

150 mm, 16 otvorů AEG

EX 450 EXE 450 EXE 460 (150)

Atlas Copco Fein Holz Her

TXE 150 MSF 649-2A/-2B 2445


Broušení a leštění I 33

Ty p

ka

93 mm, 6 otvorů

Zn

Ty p

Zn

ka

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky

95 mm, 6 otvorů Bosch

GDA 280E

DS 400/E/EQ

DX 93E/E Plus

Festo/Festool

DS 400/E/EQ

PDA 100 PDA 120E PDA 180/E PDA 240E PSM 160A Casals

BLD 180 VLD 230

Makita

BO 4561

Metabo

DSE 130 DSE 170 DSE 300/Intec

Skil

7110 7115

100 x 150 mm, 7 otvorů


34 I Broušení a leštění

Který brusný papír se hodí pro které nářadí?

80 x 133 mm, 8 otvorů, suchý zip Bosch AEG Atlas Copco Black & Decker Felisatti Festo/Festool

93 x 185 mm, 8 otvorů, suchý zip GSS 16A

Black & Decker

FS 2 VS 11 P 63-01 TP 31E RS 4/E/STF

115 x 230 mm, 14 otvorů, suchý zip Bosch

RS 400

PSS 28AE PSS 280AE

SV 8SA

Milwaukee

POS 13

PSS 300AE Atlas Copco

93 x 178 mm, 8 otvorů, suchý zip

RS 3/E

VSS 20/E Black & Decker

GSS 23AE

BLR 250

Einhell

ERU 270

VLR 300 Elu

GSS 230A/AE PSS 22 PSS 23/A/AE PSS 200A PSS 250AE

Fein Festo/Festool

Casals Einhell Festo/Festool

Kress

SV 12SD/V 2241 CRS 6165A CRS 6175EA

Makita

9045B/N 9046

Metabo

SR 358 SR 4351 SRE 359

EST 170

Peugeot

TV 4003

Ryobi

NS 6200

LRS 93G/M FS 10SB

Makita

9036 SR 356 SR 357 SR 4350 PV 240A TV 4102

Skil

Holz Her

KLR 210

Hitachi

Peugeot

RS 1STF

VSS 260/E

RS 3SFE/E

Metabo

Hitachi

VS 230/E VSS 22/E

MSS 641A/B RS 2STF/E

VS/E 230 VSS/E 260

VS 41 VS 71

PSS 180A PSS 240A/AE

KA 273

Casals

RS 4/E/STF 93 x 185 mm, 8 otvorů, suchý zip

Atlas Copco

VS 280/E/SE VSE 230

LRS 93G LRS 93M

AEG

GSS 28/A/AE GSS 280A/AE

RS 400 Plus Hitachi

Bosch

KA 175 KA 186/E

RS/E 4

Festo/Festool

Ty p

ač Zn

Ty p

Zn

ka

ka

Brusné papíry pro vibrační brusky

7330 7340 7360 7365 7300/S 7390 7395

TV 4103 NS 6300A Skil

666


Broušení a leštění I 35

40 x 305 mm

Ty p

ač ka Zn

Ty p

Zn

ač ka

Brusné pásy pro pásové brusky

75 x 533 mm Bosch

GVS 350AE

Felisatti

PVS 300AE

Festo/Festool

TP 411 BS 75, BS 75E BS 75 E-Set

6/13 x 455 mm

Hitachi Black & Decker

Powerfile KA 290

Holz Her

Powerfile KA 292E

Makita

SB 75 2410, 2411, 2420 9900B 9901

60 x 400 mm

9902 Bosch

PBS 60

9903 Metabo

PBS 60E

BAE 0775 BAE 0876

63 x 406 mm

BAE 1075 Skil

Peugeot

593 5934

Skil

5903

Stayer

65 x 410 mm

Ryobi AEG Black & Decker

HBS 65

BE 321SF B 7075, B7076

BD 83/E

75 x 610 mm

BS 650

Hitachi

9924DB

DN 83/E

Makita

9920, 9924

2405

Ryobi

Metabo

Makita

BA 0665 100 x 560 mm

75 x 457 mm

AEG Bosch

PBS 7A/AE

Makita

9910

Atlas Copco

9911

DeWalt

PB 75

Elu Festo/Festool Ryobi

TPB 7500

MHB 90/E/K BU 25 B 422, BE 422K5

100 x 610 mm

1205

Bosch

7600

Hitachi

7610

Holz Her

2422, 2423, 2424

7620

Makita

9402, 9403, 9404

Ryobi

B 7200A, BE 424

7675

Wegoma

2 N75

75 x 480 mm

GBS 100A/AE SB 10T/V

9924DB

7630 Stayer

BBS 100/E DW 650, DW 650E

HB 422/E

1100 1200

BBS 1100, BBSE 1100 HBS 100/E

PB 600 Skil

M 99

CBS 6800/E BAE 0666

Peugeot

B 7100

100 x 533 mm

2406 Kress

LEN 75 B 850F/K7

HBSE 65

KA 83/E Holz Her

PAB 75 7640, 7650

LB 31EA

100 x 620 mm Elu

MHB 157/E

Bosch

MHB 158/E

AEG

HBS 100/E

Atlas Copco

BBS 100/E

75 x 508 mm Black & Decker

BD 85 DN 85/E KA 83

Hitachi

SB 110

Makita

9402, 9924DB

Metabo

SR 500E

Peugeot Skil 105 x 620 mm Festo/Festool

HBSE 600

Hitachi

HBSE 75

Holz Her

MBSE 705 Black & Decker

BS 105, BS 105E BS 105 E-Set

RBSE 75AE Atlas Copco

RP 102 1400, 1405

GBS 75A/AE PBS 75A/AE

AEG

BA 6100

100 x 552 mm

75 x 533 mm Bosch

GBS 100A/AE

Metabo

KA 75/E

SB 110 2422, 2423, 2424 BA 6100

110 x 620 mm

Casals

LC 75

DeWalt

DW 430

Casals

LC 110

DW 431

Hitachi

SB 110


36 | Broušení a leštění | Excentrické brusky

Brusné papíry pro excentrické brusky n n n

n

Robustní brusné papíry v provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for Stone Na barvy, laky, dřevo a nekovové materiály, jako je sklo, kámen a autolak S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu listů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu Brusné listy pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný list

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 125 mm, 8 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/

Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

DIRECT FORCE

í Ku s

ův

len

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

lo čís

ba Dr

uh

jed na

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

Suchý zip, 8 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 125

40

2 608 607 984

C0a

50

1

552196

125

60

2 608 607 985

C0a

50

1

552202

125

80

2 608 607 986

C0a

50

1

552219

125

100

2 608 607 987

C0a

50

1

552226

125

120

2 608 607 988

C0a

50

1

552233

125

180

2 608 607 989

C0a

50

1

552240 552110

125

240

2 608 607 990

C0a

50

1

125

320

2 608 607 991

C0a

50

1

552257

125

400

2 608 607 992

C0a

50

1

552264


Broušení a leštění | Excentrické brusky | 37

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 125 mm, 9 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

DIRECT FORCE

Suchý zip, 9 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 125

40

2 608 608 002

C0a

50

1

552349

125

60

2 608 608 003

C0a

50

1

552356

125

80

2 608 608 004

C0a

50

1

552363

125

100

2 608 608 005

C0a

50

1

552370

125

120

2 608 608 006

C0a

50

1

552387

125

180

2 608 608 007

C0a

50

1

552394 552400

125

240

2 608 608 008

C0a

50

1

125

320

2 608 608 009

C0a

50

1

552417

125

400

2 608 608 010

C0a

50

1

552424

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,

Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, PROTOOL, Stayer, Wegoma

DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

Balení 50 ks 150

40

2 608 607 993

C0a

50

1

552271

150

60

2 608 607 994

C0a

50

1

552288

150

80

2 608 607 995

C0a

50

1

552103

150

100

2 608 607 996

C0a

50

1

552097

150

120

2 608 607 997

C0a

50

1

552295

150

180

2 608 607 998

C0a

50

1

552301 552318

150

240

2 608 607 999

C0a

50

1

150

320

2 608 608 000

C0a

50

1

552325

150

400

2 608 608 001

C0a

50

1

552332


38 | Broušení a leštění | Excentrické brusky

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 9 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

DIRECT FORCE

Suchý zip, 9 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 150

40

2 608 608 011

C0a

50

1

552431

150

60

2 608 608 012

C0a

50

1

552448

150

80

2 608 608 013

C0a

50

1

552455

150

100

2 608 608 014

C0a

50

1

552462

150

120

2 608 608 015

C0a

50

1

552479

150

180

2 608 608 016

C0a

50

1

552486 552493

150

240

2 608 608 017

C0a

50

1

150

320

2 608 608 018

C0a

50

1

552509

150

400

2 608 608 019

C0a

50

1

552516

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,

Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Balení 50 ks DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

125

40

2 608 607 824

C0a

50

1

550352

125

60

2 608 607 825

C0a

50

1

550369

125

80

2 608 607 826

C0a

50

1

550376

125

100

2 608 607 827

C0a

50

1

550383

125

120

2 608 607 828

C0a

50

1

550390

125

180

2 608 607 829

C0a

50

1

550406 550413

125

240

2 608 607 830

C0a

50

1

125

320

2 608 607 831

C0a

50

1

550420

125

400

2 608 607 832

C0a

50

1

550437


Broušení a leštění | Excentrické brusky | 39

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 125 mm, 9 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os

DIRECT FORCE

Suchý zip, 9 otvoru

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

Objednací informace

Balení 50 ks 125

40

2 608 607 860

C0a

50

1

551335

125

60

2 608 607 861

C0a

50

1

551342

125

80

2 608 607 862

C0a

50

1

551359

125

100

2 608 607 863

C0a

50

1

551366

125

120

2 608 607 864

C0a

50

1

551373

125

180

2 608 607 865

C0a

50

1

551380 551397

125

240

2 608 607 866

C0a

50

1

125

320

2 608 607 867

C0a

50

1

551403

125

400

2 608 607 868

C0a

50

1

551410

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,

Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, PROTOOL, Stayer, Wegoma

Balení 50 ks DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

150

40

2 608 607 833

C0a

50

1

550444

150

60

2 608 607 834

C0a

50

1

550451

150

80

2 608 607 835

C0a

50

1

550468

150

100

2 608 607 836

C0a

50

1

550475

150

120

2 608 607 837

C0a

50

1

550482

150

180

2 608 607 838

C0a

50

1

550499 550505

150

240

2 608 607 839

C0a

50

1

150

320

2 608 607 840

C0a

50

1

551137

150

400

2 608 607 841

C0a

50

1

551144


40 | Broušení a leštění | Excentrické brusky

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

n Pro excentrické brusky AEG, Casals, Fein, Makita

Objednací informace

Balení 50 ks 150

40

2 608 607 842

C0a

50

1

551151

150

60

2 608 607 843

C0a

50

1

551168

150

80

2 608 607 844

C0a

50

1

551175

150

100

2 608 607 845

C0a

50

1

551182

150

120

2 608 607 846

C0a

50

1

551199

150

180

2 608 607 847

C0a

50

1

551205 551212

150

240

2 608 607 848

C0a

50

1

150

320

2 608 607 849

C0a

50

1

551229

150

400

2 608 607 850

C0a

50

1

551236

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 9 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

Balení 50 ks 150

40

2 608 607 851

C0a

50

1

551243

DIRECT FORCE

150

60

2 608 607 852

C0a

50

1

551250

Suchý zip, 9 otvoru

150

80

2 608 607 853

C0a

50

1

551267

150

100

2 608 607 854

C0a

50

1

551274

150

120

2 608 607 855

C0a

50

1

551281

150

180

2 608 607 856

C0a

50

1

551298 551304

150

240

2 608 607 857

C0a

50

1

150

320

2 608 607 858

C0a

50

1

551311

150

400

2 608 607 859

C0a

50

1

551328

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 16 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro excentrické brusky AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her

Balení 50 ks 150

40

2 608 607 869

C0a

50

1

551427

150

60

2 608 607 870

C0a

50

1

551434

150

80

2 608 607 871

C0a

50

1

551441

150

100

2 608 607 872

C0a

50

1

551458

DIRECT FORCE

Suchý zip, 16 otvoru

150

120

2 608 607 873

C0a

50

1

551465

150

180

2 608 607 874

C0a

50

1

551472 551489

150

240

2 608 607 875

C0a

50

1

150

320

2 608 607 876

C0a

50

1

551496

150

400

2 608 607 877

C0a

50

1

551502


Broušení a leštění | Excentrické brusky | 41

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 125 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů jako kamene, skla, plexiskla, autolaku

nebo vypalovaného laku n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/ Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 125

80

2 608 608 020

C0a

50

1

552523

125

100

2 608 608 021

C0a

50

1

552530

125

120

2 608 608 022

C0a

50

1

552547

125

180

2 608 608 023

C0a

50

1

552554 552561

125

240

2 608 608 024

C0a

50

1

125

320

2 608 608 025

C0a

50

1

552578

125

400

2 608 608 026

C0a

50

1

552585

125

600

2 608 608 027

C0a

50

1

552592

125

1200

2 608 608 028

C0a

50

1

552608

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 125 mm, 9 otvorů n Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů jako kamene, skla, plexiskla,

autolaku nebo vypalovaného laku n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

DIRECT FORCE

Suchý zip, 9 otvoru

Balení 50 ks 125

80

2 608 608 038

C0a

50

1

552707

125

100

2 608 608 039

C0a

50

1

552714

125

120

2 608 608 040

C0a

50

1

552721

125

180

2 608 608 041

C0a

50

1

552738 552745

125

240

2 608 608 042

C0a

50

1

125

320

2 608 608 043

C0a

50

1

552752

125

400

2 608 608 044

C0a

50

1

552769

125

600

2 608 608 045

C0a

50

1

552776

125

1200

2 608 608 046

C0a

50

1

552783


42 | Broušení a leštění | Excentrické brusky

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 150 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů jako kamene, skla, plexiskla, autolaku

nebo vypalovaného laku n Pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma

DIRECT FORCE

í

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

Suchý zip, 6 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 150

80

2 608 608 029

C0a

50

1

552615

150

100

2 608 608 030

C0a

50

1

552622

150

120

2 608 608 031

C0a

50

1

552639

150

180

2 608 608 032

C0a

50

1

552646 552653

150

240

2 608 608 033

C0a

50

1

150

320

2 608 608 034

C0a

50

1

552660

150

400

2 608 608 035

C0a

50

1

552677

150

600

2 608 608 036

C0a

50

1

552684

150

1200

2 608 608 037

C0a

50

1

552691

Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 150 mm, 9 otvorů n Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů jako kamene, skla, plexiskla,

autolaku nebo vypalovaného laku n Pro excentrické brusky Festo/Festool, PROTOOL

DIRECT FORCE

Suchý zip, 9 otvoru

Balení 50 ks 150

80

2 608 608 047

C0a

50

1

552790

150

100

2 608 608 048

C0a

50

1

552806

150

120

2 608 608 049

C0a

50

1

552813

150

180

2 608 608 050

C0a

50

1

552820 552837

150

240

2 608 608 051

C0a

50

1

150

320

2 608 608 052

C0a

50

1

552844

150

400

2 608 608 053

C0a

50

1

552851

150

600

2 608 608 054

C0a

50

1

552868

150

1200

2 608 608 055

C0a

50

1

552875


Broušení a leštění | Excentrické brusky | 43

Příslušenství pro excentrické brusky Bosch n n

n

Brusné talíře pro rozšíření nebo jako náhradní talíř excentrické brusky Stupňovitá geometrie okraje talíře způsobuje menší tuhost v okrajových pásmech a lepší broušení na zaobleních a hranách Dokonalý brus na plochách díky adaptabilní pěnové podložce

Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch n Tvrdé brusné talíře (modré) pro hrubé obroušení s velkým úběrem a nízkou kvalitou

povrchu n Pro obrušování barev, stěrek, sádry a povrchově neupraveného přírodního dřeva na

rovných plochách n Vysoká pevnost hran – ideální na úzké hrany n Středně tvrdé brusné talíře (černé): pro standardní až hrubé broušení n Měkké brusné talíře (šedé): pro standardní broušení n Dobrý úběr a dobrá kvalita povrchu – univerzálně použitelný n Extra měkké brusné talíře (šedé): na jemné broušení a broušení na zakřiveních a tvaro-

vaných dílech. n Nejvyšší kvalita povrchu při nízkém úběru. Pro broušení mezi nanášením laků a před

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ku s

ův

len í ba

Dr

Ob

uh

jed

na

mm Pr

ům

ěr

en í Pr ov ed

modrý – tvrdý

čís

lo

konečným lakováním, pro truhláře, lakýrníky, stavitele kuchyní, zpracovatele materiálu Corian

Objednací informace

Brusné talíře Hodí se pro Bosch GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

cerný – stredne tvrdý

extra měkký

125

2 608 601 117

C1c

1

1

219488

měkký

125

2 608 601 118

C1c

1

1

219495

tvrdé

125

2 608 601 119

C1c

1

1

219501

Brusné talíře Hodí se pro Bosch GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

šedý – mekký/extra mekký

extra měkký

150

2 608 601 114

C1c

1

1

219457

měkký

150

2 608 601 115

C1c

1

1

219464

tvrdé

150

2 608 601 116

C1c

1

1

219471


44 | Broušení a leštění | Excentrické brusky

Vlastnosti produktů

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl Ob

Dr uh b

jed n

m Pr ům ěr m

Pr ov ed en í

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch

Objednací informace

Brusné talíře Hodí se pro Bosch GEX 150 Turbo Professional měkký

modrý – tvrdý

150

2 608 601 185

C1c

1

1

375214

Brusné talíře Hodí se pro Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE měkký

125

2 608 601 063

C1c

1

1

077460

středně tvrdý

125

2 608 601 062

C1c

1

1

077453

tvrdé

125

2 608 601 061

C1c

1

1

077446

cerný – stredne tvrdý

Brusné talíře Hodí se pro Bosch GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

šedý – mekký/extra mekký

měkký

150

2 608 601 051

C1c

1

1

063074

středně tvrdý

150

2 608 601 052

C1c

1

1

063081

tvrdé

150

2 608 601 053

C1c

1

1

063098

Brusné talíře Hodí se pro GEX 125-1 AE Professional extra měkký

125

2 608 000 351

C1c

1

1

465489

středně tvrdý

125

2 608 000 349

C1c

1

1

454957

tvrdé

125

2 608 000 352

C1c

1

1

465496

3 608 601 006

C1c

1

1

018616

C1c

1

1

019125

C1c

1

1

294751

Brusné talíře Hodí se pro GEX 150 ACE Professional středně tvrdý

150

Hnací kotouč Hodí se pro Bosch GEX 150 ACE Professional -

150

3 607 031 211

Brusné talíře Hodí se pro GEX 270 A; GEX 270 AE Professional středně tvrdý

125

2 608 601 173


Broušení a leštění | Excentrické brusky | 45

Vlastnosti produktů

í ale n

ac íč ísl

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

m Pr ům ěr m

Pr ov ed en í

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch

Objednací informace

Brusné talíře Hodí se pro Bosch PEX 115 měkký

115

2 608 601 066

C1c

1

1

079174

středně tvrdý

115

2 608 601 065

C1c

1

1

079181

tvrdé

115

2 608 601 064

C1c

1

1

079198

125

2 608 601 175

C1c

1

1

329217

C1c

1

1

260459

C1c

1

1

331944

Brusné talíře Hodí se pro Bosch PEX 220 A středně tvrdý

Brusné talíře se šrouby a šestihranným klíčem Hodí se pro Bosch PEX 270 A; PEX 270 AE středně tvrdý

125

2 608 601 169

Brusné talíře Hodí se pro Bosch PEX 15; PEX 420 AE středně tvrdý

150

2 608 601 179

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

jed

na c

ba le

íč

ísl o

Přídavná rukojeť pro excentrickou brusku

Objednací informace

Přídavná rukojeť Hodí se pro Bosch GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11 2 602 026 070

P0b

1

1

113816

2 602 026 046

P0b

1

1

014847

Přídavná rukojeť Hodí se pro Bosch PEX 115


46 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky n n n

n

Kvalitní brusné papíry v provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for Stone K broušení barev, laků, dřeva, kamene a autolaku v rozích a na plochách S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu listů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu Brusné listy pro nářadí všech běžných značek a průměrů

S trojúhelníkovými brusnými

Brusná deska je otočná v

listy v rozích menších než 90°

krocích po 120° a díky sy-

čisté a přesné broušení

stému SDS ji lze vyměnit bez použití nástrojů

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 93 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

DIRECT FORCE

ův Ku s

uh

ba le

na cí Dr

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

lo čís

Vlastnosti produktů

Ob jed

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

Suchý zip, 6 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 93

40

2 608 608 056

C0a

50

1

552882

93

60

2 608 608 057

C0a

50

1

552899

93

80

2 608 608 058

C0a

50

1

552905

93

100

2 608 608 059

C0a

50

1

552912

93

120

2 608 608 060

C0a

50

1

552929

93

180

2 608 608 061

C0a

50

1

552936

93

240

2 608 608 062

C0a

50

1

552943

93

320

2 608 608 063

C0a

50

1

552950


Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 47

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 95 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

Ob

Dr uh b

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

jed n

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 95

40

2 608 608 064

C0a

50

1

552967

95

60

2 608 608 065

C0a

50

1

552974

95

80

2 608 608 066

C0a

50

1

552981

95

100

2 608 608 067

C0a

50

1

552998

95

120

2 608 608 068

C0a

50

1

553001

95

180

2 608 608 069

C0a

50

1

553018

95

240

2 608 608 070

C0a

50

1

553025

95

320

2 608 608 071

C0a

50

1

553032

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 100x150 mm, 7 otvorů n Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool

DIRECT FORCE

Suchý zip, 7 otvoru

Balení 50 ks 100x150

40

2 608 608 072

C0a

50

1

553049

100x150

60

2 608 608 073

C0a

50

1

553056

100x150

80

2 608 608 074

C0a

50

1

553063

100x150

100

2 608 608 075

C0a

50

1

553070

100x150

120

2 608 608 076

C0a

50

1

553087

100x150

180

2 608 608 077

C0a

50

1

553094

100x150

240

2 608 608 078

C0a

50

1

553100

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 93 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Balení 50 ks

DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

93

40

2 608 607 878

C0a

50

1

551519

93

60

2 608 607 879

C0a

50

1

551526

93

80

2 608 607 880

C0a

50

1

551533

93

100

2 608 607 881

C0a

50

1

551540

93

120

2 608 607 882

C0a

50

1

551557

93

180

2 608 607 883

C0a

50

1

551564

93

240

2 608 607 884

C0a

50

1

551571

93

320

2 608 607 885

C0a

50

1

551588

93

400

2 608 607 886

C0a

50

1

551595


48 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 95 mm, 6 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

Ob

Dr uh b

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

jed n

t nit os

DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

n Pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool

Objednací informace

Balení 50 ks 95

40

2 608 607 895

C0a

50

1

550567

95

60

2 608 607 896

C0a

50

1

550574

95

80

2 608 607 897

C0a

50

1

550581

95

100

2 608 607 898

C0a

50

1

550598

95

120

2 608 607 899

C0a

50

1

550604

95

180

2 608 607 900

C0a

50

1

550611

95

240

2 608 607 901

C0a

50

1

550628

95

320

2 608 607 902

C0a

50

1

550635

95

400

2 608 607 903

C0a

50

1

550642

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 100x150 mm, 7 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool

Balení 50 ks 100x150

40

2 608 607 887

C0a

50

1

551601

DIRECT FORCE

100x150

60

2 608 607 888

C0a

50

1

551618

Suchý zip, 7 otvoru

100x150

80

2 608 607 889

C0a

50

1

551625

100x150

100

2 608 607 890

C0a

50

1

550512

100x150

120

2 608 607 891

C0a

50

1

550529

100x150

180

2 608 607 892

C0a

50

1

550536

100x150

240

2 608 607 893

C0a

50

1

550543

100x150

320

2 608 607 894

C0a

50

1

550550

Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Stone, 93 mm, 6 otvorů n Hodí se pro hrubý až lesklý brus extrémně tvrdých materiálů jako je kámen,

sklo, plexisklo, autolak nebo vypalovací lak n Pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo

DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

Balení 50 ks 93

80

2 608 608 079

C0a

50

1

553117

93

100

2 608 608 080

C0a

50

1

553124

93

120

2 608 608 081

C0a

50

1

553131

93

180

2 608 608 082

C0a

50

1

553148

93

240

2 608 608 083

C0a

50

1

553155

93

320

2 608 608 084

C0a

50

1

553162

93

400

2 608 608 085

C0a

50

1

553179

93

600

2 608 608 086

C0a

50

1

553186

93

1200

2 608 608 087

C0a

50

1

553193


Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 49

Příslušenství pro trojúhelníkové brusky Bosch

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Brusná deska pro trojúhelníkové brusky Bosch

Objednací informace

Brusné desky Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E 2 608 000 211

C1d

1

1

109505

2 608 000 149

C1d

1

1

076401

2 608 000 320

C1c

1

1

357227

C1c

1

1

332293

Brusné desky Hodí se pro PDA 100; PDA 120 E

Brusné desky Hodí se pro Bosch-PRIO; PSM 80 A

Brusné desky Pro PSM 160 A; PSM 160 AE; PSM Ventaro 1400 2 608 601 181

Lamelový brusný nástavec pro trojúhelníkové brusky Bosch n Hodí se pro broušení lamelových dveří nebo okenic

Lamelové brusné nástavce Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400 2 608 000 200

C1d

1

1

109499

2 608 000 145

C1d

1

1

073127

Lamelové brusné nástavce Hodí se pro PDA 100; PDA 120 E

Náhradní suchý zip k lamelovému brusnému nástavci Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 140 2 601 099 044

C1d

2

1

076395


50 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky

Brusné jazyky pro trojúhelníkové brusky Bosch n Hodí se pro broušení v úzkých meziprostorách n Pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

1400

Objednací informace

Náhradní suchý zip pro brusný jazyk 2 601 099 074

C1c

2

1

110907

2 608 000 199

C1d

1

1

109482

2 608 000 198

C1d

1

1

109475

Brusný jazyk, plochý

Brusný jazyk, oválný

Adaptér pro trojúhelníkové brusky Bosch n Hodí se pro obzvlášť měkkou práci, ideální pro broušení kontur nebo vykle-

nutých ploch DIRECT FORCE

Suchý zip, 6 otvoru

n Pro trojúhelníkové brusky GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA

180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; BoschPrio

Adaptér 2 608 601 137

C1c

1

1

223782


Broušení a leštění | Vibrační brusky | 51

Brusné papíry pro vibrační brusky n n n

n

Kvalitní brusné papíry v konečném formátu v provedení Best for Paint, Best for Wood Na barvy, laky a tmely, dřevěné materiály, tvrdé dřevo, dřevotřískové a stavební desky a kov S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu listů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu Brusné listy pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný list

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 80x133 mm, 8 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti, Festo/Festool,

Hitachi, Milwaukee

í

ův

uh

Ku s

ba len

na c Dr

Ob

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ísl íč

Vlastnosti produktů

jed

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

Suchý zip, 8 otvoru

o

DIRECT FORCE

Objednací informace

Balení 50 ks 80x133

40

2 608 607 952

C0a

50

1

551632

80x133

60

2 608 607 953

C0a

50

1

551649

80x133

80

2 608 607 954

C0a

50

1

551656

80x133

100

2 608 607 955

C0a

50

1

551663

80x133

120

2 608 607 956

C0a

50

1

551670

80x133

180

2 608 607 957

C0a

50

1

551687

80x133

240

2 608 607 958

C0a

50

1

551694

80x133

320

2 608 607 959

C0a

50

1

551700


52 | Broušení a leštění | Vibrační brusky

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x180 mm, 8 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro vibrační brusky Festo/Festool

í

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 93x180

40

2 608 607 960

C0a

50

1

551717

93x180

60

2 608 607 961

C0a

50

1

551724

93x180

80

2 608 607 962

C0a

50

1

551731

93x180

100

2 608 607 963

C0a

50

1

551748

93x180

120

2 608 607 964

C0a

50

1

551755

93x180

180

2 608 607 965

C0a

50

1

551762

93x180

240

2 608 607 966

C0a

50

1

551779

93x180

320

2 608 607 967

C0a

50

1

551786

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro vibrační bursky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,

Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

Balení 50 ks 93x186

40

2 608 607 968

C0a

50

1

551793

93x186

60

2 608 607 969

C0a

50

1

551809

93x186

80

2 608 607 970

C0a

50

1

551816

93x186

100

2 608 607 971

C0a

50

1

551823

93x186

120

2 608 607 972

C0a

50

1

551830

93x186

180

2 608 607 973

C0a

50

1

551847

93x186

240

2 608 607 974

C0a

50

1

551854

93x186

320

2 608 607 975

C0a

50

1

551861


Broušení a leštění | Vibrační brusky | 53

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x230 mm, 14 otvorů n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/

Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

o

DIRECT FORCE

Suchý zip, 14 otvoru

Objednací informace

Balení 50 ks 115x230

40

2 608 607 976

C0a

50

1

551878

115x230

60

2 608 607 977

C0a

50

1

552134

115x230

80

2 608 607 978

C0a

50

1

552141

115x230

100

2 608 607 979

C0a

50

1

552158

115x230

120

2 608 607 980

C0a

50

1

552127

115x230

180

2 608 607 981

C0a

50

1

552165

115x230

240

2 608 607 982

C0a

50

1

552172

115x230

320

2 608 607 983

C0a

50

1

552189

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 80x133 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti, Festo/

Festool, Hitachi, Milwaukee

Balení 50 ks

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

80x133

40

2 608 607 904

C0a

50

1

550659

80x133

60

2 608 607 905

C0a

50

1

550666

80x133

80

2 608 607 906

C0a

50

1

550673

80x133

100

2 608 607 907

C0a

50

1

550680

80x133

120

2 608 607 908

C0a

50

1

550697

80x133

180

2 608 607 909

C0a

50

1

550703

80x133

240

2 608 607 910

C0a

50

1

550710

80x133

320

2 608 607 911

C0a

50

1

550727

80x133

400

2 608 607 912

C0a

50

1

550734


54 | Broušení a leštění | Vibrační brusky

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x180 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu

í

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

n Pro vibrační brusky Festo/Festool

Objednací informace

Balení 50 ks 93x180

40

2 608 607 913

C0a

50

1

550741

93x180

60

2 608 607 914

C0a

50

1

550758

93x180

80

2 608 607 915

C0a

50

1

550765

93x180

100

2 608 607 916

C0a

50

1

550772

93x180

120

2 608 607 917

C0a

50

1

550789

93x180

180

2 608 607 918

C0a

50

1

550796

93x180

240

2 608 607 919

C0a

50

1

550802

93x180

320

2 608 607 920

C0a

50

1

550819

93x180

400

2 608 607 921

C0a

50

1

550826

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro vibrační bursky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,

Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Balení 50 ks

DIRECT FORCE

Suchý zip, 8 otvoru

93x186

40

2 608 607 922

C0a

50

1

550833

93x186

60

2 608 607 923

C0a

50

1

550840

93x186

80

2 608 607 924

C0a

50

1

550857

93x186

100

2 608 607 925

C0a

50

1

550864

93x186

120

2 608 607 926

C0a

50

1

550871

93x186

180

2 608 607 927

C0a

50

1

550888

93x186

240

2 608 607 928

C0a

50

1

550895

93x186

320

2 608 607 929

C0a

50

1

550901

93x186

400

2 608 607 930

C0a

50

1

550918


Broušení a leštění | Vibrační brusky | 55

Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x230 mm, 14 otvorů n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu n Pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t

Suchý zip, 14 otvoru

nit os

DIRECT FORCE

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

Objednací informace

Balení 50 ks 115x230

40

2 608 607 931

C0a

50

1

550925

115x230

60

2 608 607 932

C0a

50

1

550932

115x230

80

2 608 607 933

C0a

50

1

550949

115x230

100

2 608 607 934

C0a

50

1

550956

115x230

120

2 608 607 935

C0a

50

1

550963

115x230

180

2 608 607 936

C0a

50

1

550970

115x230

240

2 608 607 937

C0a

50

1

550987

115x230

320

2 608 607 938

C0a

50

1

550994

115x230

400

2 608 607 939

C0a

50

1

551007


56 | Broušení a leštění | Vibrační brusky

Příslušenství pro vibrační brusky Bosch

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

o

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

ale n

ac íč ísl

ru sn ý Dé lka ,b

Šíř

ka ,b

ru sn ý

pa pír

pa pír

mm

mm

Brusné desky pro vibrační brusky

Objednací informace

Brusná deska prodloužená Tvar delta do úzkých rohových ploch, použitelná oboustranně, se suchým zipem. Rozměry jako trojúhelníková bruska Bosch a brusný papír 93 x 185 mm Pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional 93

185

2 608 000 189

P0b

1

1

105767

Brusná deska prodloužená tenké provedení pro lamely a jiná obtížně přístupná místa, se suchým zipem. K tomu vhodné brusné listy (93 x 280 mm) Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional 93

185

2 608 000 190

P0b

1

1

105774

P0b

1

1

111898

P0b

1

1

127271

P0b

1

1

111904

P0b

1

1

127288

2 608 000 071 PC1c

1

1

018302

2 608 000 326

P0b

1

1

402163

2 608 000 128 PC1c

1

1

045827

Brusná deska, se suchým zipem, standardní Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional 93

185

2 608 000 202

Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional 93

185

2 608 000 213

Brusná deska, se suchým zipem, standardní Hodí se pro GSS 280 A; GSS 280 AE Professional 93

185

2 608 000 204

Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení Hodí se pro GSS 280 A; GSS 280 AE Professional 93

185

2 608 000 215

Brusná deska se suchým zipem Hodí se pro GSS 16 A Professional 80

130

Brusné desky Hodí se pro GSS 23 AE Professional 93

185

Brusná deska bez suchého zipu Hodí se pro GSS 16 A Professional 83

131


Broušení a leštění | Vibrační brusky | 57

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

o

Ku sů v

ale n

ac íč ísl Ob

Dr uh b

jed n

ru sn ý Dé lka ,b

Šíř

ka ,b

ru sn ý

pa pír

pa pír

mm

mm

Brusné desky pro vibrační brusky

Objednací informace

Brusné talíře Hodí se pro PSS 300 AE 114

230

2 608 601 187

P0b

1

1

375962

Adaptéry pro vibrační brusky n Adaptér slouží jako přídavná mezivložka pro zvláště měkkou práci. DIRECT FORCE

n Ideální pro broušení kontur a prohnutých ploch.

Systém suchého zipu

Adaptéry, 8 otvorů 80

133

2 608 601 128

C1a

1

1

220736

93

185

2 608 601 129

C1a

1

1

220743

230

2 608 601 130

C1a

1

1

220750

Adaptéry, 14 otvorů 115


58 | Broušení a leštění | Pásové brusky

Brusné pásy pro pásové brusky n n

n n n

n

Velmi stabilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení Best for Wood a Best for Metal. Specifické spoje pásů pro příslušné použití s konstantně vysokou kvalitou pro perfektní povrchy. Díky antistatické struktuře bezprašné brusné pásy, obrobky a elektrické nářadí. Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy. Brusné pásy s maximálně přesným, čistým během bez zbytků lepidel a klihů pro nejlepší kvalitu povrchu. Brusné pásy pro pásové brusky všech běžných značek a rozměrů.

Vysoce účinné brusivo pro velkoplošné broušení a úběr dřevěných materiálů

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 60x400 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

í Ku s

ův

len

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

lo čís Dr

Ob

uh

ba

na

Vlastnosti produktů

jed

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky Bosch PBS 60; PBS 60E

Objednací informace

Balení 3 ks 60

400

40

2 608 606 000

C1e

3

4

163361

60

400

60

2 608 606 001

C1e

3

4

163378

60

400

80

2 608 606 002

C1e

3

4

163385

60

400

100

2 608 606 003

C1e

3

4

163392

60

400

150

2 608 606 004

C1e

3

4

163408

60

400

220

2 608 606 005

C1e

3

4

163415

60

400

280

2 608 606 006

C1e

3

4

163422

60

400

60 80 100

2 608 606 007

C1e

3

4

163439

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 63x406 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Skil

Balení 3 ks 63

406

40

2 608 606 008

C1e

3

4

163446

63

406

60

2 608 606 009

C1e

3

4

163453

63

406

80

2 608 606 010

C1e

3

4

163460

63

406

100

2 608 606 011

C1e

3

4

163477

63

406

150

2 608 606 012

C1e

3

4

163484

63

406

220

2 608 606 013

C1e

3

4

163491

63

406

60 80 100

2 608 606 014

C1e

3

4

163507


Broušení a leštění | Pásové brusky | 59

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 65x410 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

Objednací informace

Balení 3 ks 65

410

40

2 608 606 015

C1e

3

4

163514

65

410

60

2 608 606 016

C1e

3

4

163521

65

410

80

2 608 606 017

C1e

3

4

163538

65

410

100

2 608 606 018

C1e

3

4

163545

65

410

120

2 608 606 019

C1e

3

4

163552

65

410

150

2 608 606 020

C1e

3

4

163569

65

410

180

2 608 606 021

C1e

3

4

163576

65

410

220

2 608 606 022

C1e

3

4

163583

65

410

60 80 100

2 608 606 023

C1e

3

4

163590

65

410

40

2 608 606 024

P0n

10

1

163606

65

410

60

2 608 606 025

P0n

10

1

163613

65

410

80

2 608 606 026

P0n

10

1

163620

65

410

100

2 608 606 027

P0n

10

1

163637

65

410

120

2 608 606 028

P0n

10

1

163644

65

410

150

2 608 606 029

P0n

10

1

163651

Balení 10 ks

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 75x457 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer

Balení 3 ks 75

457

40

2 608 606 032

C1e

3

4

163682

75

457

60

2 608 606 033

C1e

3

4

163699

75

457

80

2 608 606 034

C1e

3

4

163705

75

457

100

2 608 606 035

C1e

3

4

163712

75

457

120

2 608 606 036

C1e

3

4

163729

75

457

150

2 608 606 037

C1e

3

4

163736

75

457

180

2 608 606 038

C1e

3

4

163743

75

457

220

2 608 606 039

C1e

3

4

163750

75

457

60 80 100

2 608 606 040

C1e

3

4

163767


60 | Broušení a leštění | Pásové brusky

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 75x480 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky Elu MHB 157; MHB 157 E, MHB 158; MHB 158 E

Objednací informace

Balení 3 ks 75

480

40

2 608 606 042

C1e

3

4

163781

75

480

60

2 608 606 043

C1e

3

4

163798

75

480

80

2 608 606 044

C1e

3

4

163804

75

480

100

2 608 606 045

C1e

3

4

163811

75

480

120

2 608 606 046

C1e

3

4

163828

75

480

150

2 608 606 047

C1e

3

4

163835

75

480

180

2 608 606 048

C1e

3

4

163842

75

480

220

2 608 606 049

C1e

3

4

163859

75

480

60 80 100

2 608 606 059

C1e

3

4

163958

75

480

40

2 608 606 051

P0n

10

1

163873

75

480

60

2 608 606 052

P0n

10

1

163897

75

480

80

2 608 606 053

P0n

10

1

163880

75

480

100

2 608 606 054

P0n

10

1

163903

75

480

120

2 608 606 055

P0n

10

1

163910

75

480

150

2 608 606 056

P0n

10

1

163927

Balení 10 ks

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 75x508 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Black & Decker

Balení 3 ks 75

508

40

2 608 606 060

C1e

3

4

163965

75

508

60

2 608 606 061

C1e

3

4

163972

75

508

80

2 608 606 062

C1e

3

4

163989

75

508

100

2 608 606 063

C1e

3

4

163996

75

508

120

2 608 606 064

C1e

3

4

164009

75

508

150

2 608 606 065

C1e

3

4

164016

75

508

180

2 608 606 066

C1e

3

4

164023

75

508

220

2 608 606 067

C1e

3

4

164030

75

508

60 80 100

2 608 606 068

C1e

3

4

164047


Broušení a leštění | Pásové brusky | 61

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 75x533 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov n Pro pásové brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, DeWalt, Felisatti,

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer

Objednací informace

Balení 3 ks 75

533

40

2 608 606 069

C1e

3

4

164054

75

533

60

2 608 606 070

C1e

3

4

164061

75

533

80

2 608 606 071

C1e

3

4

164078

75

533

100

2 608 606 072

C1e

3

4

164085

75

533

120

2 608 607 258

C1e

3

4

247955

75

533

150

2 608 606 073

C1e

3

4

164092

75

533

180

2 608 607 260

C1e

3

4

247979

75

533

220

2 608 606 074

C1e

3

4

164108

75

533

280

2 608 606 075

C1e

3

4

164115

75

533

320

2 608 606 076

C1e

3

4

164122

75

533

60 80 100

2 608 606 078

C1e

3

4

164146

75

533

40

2 608 606 080

P0n

10

1

164160

75

533

60

2 608 606 081

P0n

10

1

164177

75

533

80

2 608 606 082

P0n

10

1

164184

75

533

100

2 608 606 083

P0n

10

1

164191

75

533

120

2 608 607 259

P0n

10

1

247962

75

533

150

2 608 606 084

P0n

10

1

164207

75

533

180

2 608 607 261

P0n

10

1

247986

75

533

220

2 608 606 085

P0n

10

1

164214

75

533

280

2 608 606 086

P0n

10

1

164221

75

533

320

2 608 606 087

P0n

10

1

164238

Balení 10 ks

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 75x610 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Hitachi, Makita, RYOBI

Balení 3 ks 75

610

40

2 608 606 089

C1e

3

4

164252

75

610

60

2 608 606 090

C1e

3

4

164269

75

610

80

2 608 606 091

C1e

3

4

164276

75

610

100

2 608 606 092

C1e

3

4

164283

75

610

120

2 608 606 093

C1e

3

4

164290

75

610

150

2 608 606 094

C1e

3

4

164306

75

610

60 80 100

2 608 606 095

C1e

3

4

164313


62 | Broušení a leštění | Pásové brusky

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 100x533 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásovou brusku Makita M 99

Objednací informace

Balení 3 ks 100

533

40

2 608 606 102

C1e

3

4

164382

100

533

60

2 608 606 103

C1e

3

4

164399

100

533

80

2 608 606 104

C1e

3

4

164405

100

533

100

2 608 606 105

C1e

3

4

164412

100

533

150

2 608 606 106

C1e

3

4

164429

100

533

60 80 100

2 608 606 112

C1e

3

4

164481

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 100x552 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Peugeot, Skil

Balení 3 ks 100

552

40

2 608 606 161

C1e

3

4

164979

100

552

60

2 608 606 162

C1e

3

4

164986

100

552

80

2 608 606 163

C1e

3

4

164993

100

552

100

2 608 606 164

C1e

3

4

165006

100

552

120

2 608 606 165

C1e

3

4

165013

100

552

150

2 608 606 166

C1e

3

4

165020

100

552

60 80 100

2 608 606 173

C1e

3

4

165099

100

552

40

2 608 606 167

P0n

10

1

165037

100

552

60

2 608 606 168

P0n

10

1

165044

100

552

80

2 608 606 169

P0n

10

1

165051

100

552

100

2 608 606 170

P0n

10

1

165068

100

552

120

2 608 606 171

P0n

10

1

165075

100

552

150

2 608 606 172

P0n

10

1

165082

Balení 10 ks


Broušení a leštění | Pásové brusky | 63

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 100x560 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, RYOBI

Objednací informace

Balení 3 ks 100

560

40

2 608 606 113

C1e

3

4

164498

100

560

60

2 608 606 114

C1e

3

4

164504

100

560

80

2 608 606 115

C1e

3

4

164511

100

560

100

2 608 606 116

C1e

3

4

164528

100

560

120

2 608 606 117

C1e

3

4

164535

100

560

150

2 608 606 118

C1e

3

4

164542

100

560

60 80 100

2 608 606 128

C1e

3

4

164634

100

560

40

2 608 606 120

P0n

10

1

164566

100

560

60

2 608 606 121

P0n

10

1

164573

100

560

80

2 608 606 122

P0n

10

1

164580

100

560

100

2 608 606 123

P0n

10

1

164597

100

560

120

2 608 606 124

P0n

10

1

164603

100

560

150

2 608 606 125

P0n

10

1

164610

100

560

180

2 608 606 126

P0n

10

1

164627

100

560

220

2 608 606 127

P0n

10

1

164641

Balení 10 ks

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 100x610 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, RYOBI, Wegoma

Balení 3 ks 100

610

40

2 608 606 129

C1e

3

4

164658

100

610

60

2 608 606 130

C1e

3

4

164665

100

610

80

2 608 606 131

C1e

3

4

164672

100

610

100

2 608 606 132

C1e

3

4

164689

100

610

120

2 608 607 262

C1e

3

4

247993

100

610

150

2 608 606 133

C1e

3

4

164696

100

610

60 80 100

2 608 606 139

C1e

3

4

164757

100

610

40

2 608 606 134

P0n

10

1

164702

100

610

60

2 608 606 135

P0n

10

1

164719

100

610

80

2 608 606 136

P0n

10

1

164726

100

610

100

2 608 606 137

P0n

10

1

164733

100

610

120

2 608 607 263

P0n

10

1

248006

100

610

150

2 608 606 138

P0n

10

1

164740

Balení 10 ks


64 | Broušení a leštění | Pásové brusky

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 100x620 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo

Objednací informace

Balení 3 ks 100

620

40

2 608 606 141

C1e

3

4

164771

100

620

60

2 608 606 142

C1e

3

4

164788

100

620

80

2 608 606 143

C1e

3

4

164795

100

620

100

2 608 606 144

C1e

3

4

164801

100

620

150

2 608 606 145

C1e

3

4

164818

100

620

220

2 608 606 146

C1e

3

4

164825

100

620

280

2 608 606 147

C1e

3

4

164832

100

620

320

2 608 606 148

C1e

3

4

164849

100

620

40

2 608 606 151

P0n

10

1

164870

100

620

60

2 608 606 152

P0n

10

1

164887

100

620

80

2 608 606 153

P0n

10

1

164894

100

620

100

2 608 606 154

P0n

10

1

164900

100

620

150

2 608 606 155

P0n

10

1

164917

100

620

220

2 608 606 156

P0n

10

1

164924

100

620

280

2 608 606 157

P0n

10

1

164931

100

620

320

2 608 606 158

P0n

10

1

164948

Balení 10 ks

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 105x620 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Metabo

Balení 3 ks 105

620

40

2 608 606 174

C1e

3

4

165105

105

620

60

2 608 606 175

C1e

3

4

165112

105

620

80

2 608 606 176

C1e

3

4

165129

105

620

100

2 608 606 177

C1e

3

4

165136

105

620

120

2 608 606 178

C1e

3

4

165143

105

620

150

2 608 606 179

C1e

3

4

165150

105

620

40

2 608 606 181

P0n

10

1

165174

105

620

60

2 608 606 182

P0n

10

1

165181

105

620

80

2 608 606 183

P0n

10

1

165198

105

620

100

2 608 606 184

P0n

10

1

165204

105

620

120

2 608 606 185

P0n

10

1

165211

105

620

150

2 608 606 186

P0n

10

1

165228

Balení 10 ks


Broušení a leštění | Pásové brusky | 65

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 110x620 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro pásové brusky Casals, Hitachi

Objednací informace

Balení 10 ks 110

620

40

2 608 606 190

P0n

10

1

165266

110

620

60

2 608 606 191

P0n

10

1

165273

110

620

80

2 608 606 192

P0n

10

1

165280

110

620

100

2 608 606 193

P0n

10

1

165297

110

620

150

2 608 606 194

P0n

10

1

165303

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood, 6/13x455 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek,

kov n Pro pásové brusky Black & Decker

Balení 3 ks 6

455

40

2 608 606 200

C1k

3

4

165365

6

455

60

2 608 606 201

C1k

3

4

165372

6

455

120

2 608 606 202

C1k

3

4

165389

13

455

40

2 608 606 203

C1k

3

4

165396

13

455

60

2 608 606 204

C1k

3

4

165402

13

455

120

2 608 606 205

C1k

3

4

165419

Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Metal, 13x455 mm n Hodí se pro broušení ušlechtilé oceli, litiny, ocelového plechu n Pro pásové brusky Black & Decker

Balení 3 ks 13

455

40

2 608 606 217

C1k

3

4

174848

13

455

60

2 608 606 218

C1k

3

4

174855

13

455

120

2 608 606 219

C1k

3

4

174862


66 | Broušení a leštění | Pásové brusky

Příslušenství pro pásové brusky Bosch

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Podstavce pro pásovou brusku

Objednací informace

Podstavec Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E 1 608 030 024

C1a

1

1

002509

C1a

1

1

110747

1

1

015691

1

1

015189

1

1

048712

C1a

1

1

031721

C1a

1

1

109222

Brusné rámy pro pásové brusky Brusné rámy Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional 2 608 005 057

Brusné rámy s kartáčovou a plastovou vložkou Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 2 608 005 026

C1a

Paralelní a úhlový doraz pro pásové brusky Paralelní a úhlový doraz Hodí se pro GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60 2 607 001 079

C1a

Paralelní a úhlový doraz Hodí se pro GBS 100; GBS 100 A; GBS 100 AE Professional 1 608 932 046

C1a

Deska pro jemný výbrus pro pásové brusky n Hodí se pro velmi měkké broušení n Upozornění: seznamte se s návodem k obsluze

Grafitové podložky pro jemné broušení Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional 3 601 010 509

Grafitové podložky pro jemné broušení Hodí se pro GBS 75 AE; GBS 75 AE-Set Professional 2 601 098 043


Broušení a leštění | Pásové brusky | 67

Rukojeť pro pásové brusky

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Ob

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

n Pro pásové brusky Bosch PBS 75; PBS 75 E

Objednací informace

Rukojet‘ Hodí se pro PBS 75; PBS 75 E 1 607 000 916

P0b

1

1

051521


68 | Broušení a leštění | Vario brusky

Brusné pásy pro vario brusky Bosch n n n

V provedení Best for Wood, Best for Metal Extrémně odolná proti roztržení a dlouhá životnost díky speciálnímu fóliovému spoji Pro rychlé, efektivní broušení na těžko přístupných místech

Na jedné straně opotřebované

Brusné pásy Best for Metal

brusné pásy jednoduše otočte

jsou ideální pro práci s kovem

- tím se životnost zdvojnásobí

Brusné pásy pro vario brusky, Best for Wood, 40x305 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a k obrušování

barev

í

ův

uh

Ku s

ba len

na cí Dr

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

lo čís

Vlastnosti produktů

Ob jed

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro vario brusky Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE

Objednací informace

Balení 3 ks 40

305

40

2 608 606 929

C1e

3

4

188562

40

305

60

2 608 606 206

C1e

3

4

165426

40

305

80

2 608 606 207

C1e

3

4

165433

40

305

120

2 608 606 208

C1e

3

4

165440

40

305

180

2 608 606 209

C1e

3

4

165457

40

305

60 80 120

2 608 606 211

C1e

3

4

165471

40

305

40

2 608 606 930

P0n

10

1

188579

40

305

60

2 608 606 212

P0n

10

1

165488

40

305

80

2 608 606 213

P0n

10

1

165495

40

305

120

2 608 606 214

P0n

10

1

165501

40

305

180

2 608 606 215

P0n

10

1

165518

Balení 10 ks


Broušení a leštění | Vario brusky | 69

Brusné pásy pro vario brusky, Best for Metal, 40x305 mm n Hodí se pro broušení nerezu, oceli, litiny, ocelového plechu

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro zm ěr

Ro zm ěr

yp ás u,

yp ás u,

šíř ka mm

dé lka mm

n Pro vario brusky Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE

Objednací informace

Balení 3 ks 40

305

60

2 608 606 220

C1e

3

4

174879

40

305

80

2 608 606 221

C1e

3

4

174886

40

305

120

2 608 606 222

C1e

3

4

174893

40

305

180

2 608 606 223

C1e

3

4

174909

40

305

60 80 120

2 608 606 225

C1e

3

4

174923

40

305

60

2 608 606 226

P0n

10

1

174930

40

305

80

2 608 606 227

P0n

10

1

174947

40

305

120

2 608 606 228

P0n

10

1

174954

40

305

180

2 608 606 229

P0n

10

1

174961

Balení 10 ks


70 | Broušení a leštění | Vario brusky

Příslušenství pro vario brusky Bosch n

Praktický stacionární přípravek pro vario brusky Bosch GVS, PVS

Podstavec upevněný svěrkou pro

Pohodlné vedení obrobku po

Pro přesné vnitřní zaoblení je

Broušení na pokos s úhlovým

stacionární broušení

brusném pásu

obrobek veden přes přední

dorazem

vodicí kladku

Podstavec pro vario brusky n Hodí se pro řadu prací, ideální k začištění a zkosení hran lišt a s plynulým úhlovým dora-

zem k broušení pokosů n Variabilní polohování pro operativní práci

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

ba

jed na

len í

čís

lo

n Se svorkou a podélným/úhlovým dorazem

Objednací informace

Podstavec Hodí se pro vario brusku Bosch; PVS 300 AE 0 603 999 012

C1a

1

1

140096

Přídavná rukojeť pro vario brusky Rukojet‘ Hodí se pro GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A a všem jednoručním úhlovým bruskám Bosch a vario bruskám s M 10; PWS 6-13 1 602 025 024

P0f

1

1

016377


Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 71

Brusné papíry pro ruční broušení a pro vibrační brusky

n n n

n n

V provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal a Best for Stone. Mimořádně flexibilní a šikovné brusné papíry pro univerzální a širokou oblast použití. Vyvinuté pro ruční broušení: tvarované brusivo bez vylamování zrn a povrchové vrstvy pro perfektní strukturu povrchu. Dá se složit, utrhnout a ustříhnout na libovolný rozměr. Hodí se pro broušení za sucha i za mokra (bez elektrického nářadí).

Velmi flexibilní a šikovné

Dají se jednoduše utrhnout,

brusné papíry

ustříhnout nebo složit na libovolný rozměr

U brusných papírů s jednotkou prodejního balení = 1 se cena vztahuje na jeden brusný papír. Minimální objednací množství činí ovšem 50 nebo 25 ks (1 krabice), další objednací množství jsou násobky.

Listy brusného papíru, Best for Paint, 230x280 mm n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení n Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír - dá se složit, utrhnout a ustříhnout na

í Ku s

ův

len

Dr

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

lo čís uh

ba

jed na

Vlastnosti produktů

Ob

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

libovolný rozměr

Objednací informace

Balení 1 ks 230x280

40

2 608 607 790

P0f

1

25

550017

230x280

60

2 608 607 791

P0f

1

50

550024

230x280

80

2 608 607 792

P0f

1

50

550031

230x280

100

2 608 607 793

P0f

1

50

550048

230x280

120

2 608 607 794

P0f

1

50

550055

230x280

180

2 608 607 795

P0f

1

50

550062

230x280

240

2 608 607 796

P0f

1

50

550079

230x280

320

2 608 607 797

P0f

1

50

550086


72 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky

Listy brusného papíru, Best for Wood, 230x280 mm n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a kovu n Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír - dá se složit, utrhnout a ustříhnout na

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Ob

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Dr uh b

jed n

t nit os Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

libovolný rozměr

Objednací informace

Balení 1 ks 230x280

40

2 608 607 798

P0f

1

25

550093

230x280

60

2 608 607 799

P0f

1

50

550109

230x280

80

2 608 607 800

P0f

1

50

550116

230x280

100

2 608 607 801

P0f

1

50

550123

230x280

120

2 608 607 802

P0f

1

50

550130

230x280

180

2 608 607 803

P0f

1

50

550147

230x280

240

2 608 607 804

P0f

1

50

550154

230x280

320

2 608 607 805

P0f

1

50

550161

230x280

400

2 608 607 806

P0f

1

50

550178

Listy brusné tkaniny, Best for Metal, 230x280 mm n Hodí se pro broušení kovu, hliníku, oceli, litiny, ocelového plechu n Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír - dá se složit, utrhnout a

ustříhnout na libovolný rozměr

Balení 1 ks 230x280

40

2 608 607 807

P0f

1

25

550185

230x280

60

2 608 607 808

P0f

1

50

550192

230x280

80

2 608 607 809

P0f

1

50

550208

230x280

100

2 608 607 810

P0f

1

50

550215

230x280

120

2 608 607 811

P0f

1

50

550222

230x280

180

2 608 607 812

P0f

1

50

550239

230x280

240

2 608 607 813

P0f

1

50

550246

230x280

320

2 608 607 814

P0f

1

50

550253


Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 73

Listy brusného papíru - vodovzdorné, Best for Stone, 230x280 mm n Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo, mra-

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n

ac íč ísl

o

Vlastnosti produktů

Ob

žádné elektrické náradí.

t

mokra nepoužívejte

nit os

Pozor: pri broušení za

Zr

Ro z v m měr m bru sn éh op ap íru

mor, autolak nebo vypalovaný lak n Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír - dá se složit, utrhnout a ustříhnout na libovolný rozměr n Vhodné také pro broušení za mokra (bez elektrického nářadí!)

Objednací informace

Balení 1 ks 230x280

50

2 608 607 815

P0f

1

50

550260

230x280

100

2 608 607 816

P0f

1

50

550277

230x280

120

2 608 607 817

P0f

1

50

550284

230x280

180

2 608 607 818

P0f

1

50

550291

230x280

240

2 608 607 819

P0f

1

50

550307

230x280

320

2 608 607 820

P0f

1

50

550314

230x280

400

2 608 607 821

P0f

1

50

550321

230x280

600

2 608 607 822

P0f

1

50

550338

230x280

1200

2 608 607 823

P0f

1

50

550345


74 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky

Role brusiva pro ruční broušení a pro vibrační brusky

n n n n

V provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal a Best for Stone-waterproof V provedení „minirole“ po 5 m a standardní role po 25/50 m Dají se jednoduše ustříhnout na potřebnou délku Pro všechny běžné vibrační brusky, protože jsou nařezané na šířku Role brusiva Bosch pro broušení nejrůznějších materiálů vibrační bruskou nebo ručně

Pozor: Při broušení s výplachem nepoužívejte elektrické nářadí!

Role brusného papíru, Best for Paint n Hodí se pro obrušování barev, laků, stěrek

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Dr

Ku s

ba uh

jed

ův

len

í

čís

Vlastnosti produktů

Ob

Zr

nit os

t

na

m ro le lka Dé

Šíř

ka ro le

mm

lo

n S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku - omezuje předčasné zanášení

Objednací informace

Balení 1 ks, 93 mm x 5 m 93

5

40

2 608 607 720

P1f

1

1

549318

93

5

60

2 608 607 721

P1f

1

1

549325

93

5

80

2 608 607 722

P1f

1

1

549332

93

5

120

2 608 607 723

P1f

1

1

549349

93

5

180

2 608 607 724

P1f

1

1

549356

93

5

240

2 608 607 725

P1f

1

1

549363

549455

Balení 1 ks, 115 mm x 5 m 115

5

40

2 608 607 734

P1f

1

1

115

5

60

2 608 607 735

P1f

1

1

549462

115

5

80

2 608 607 736

P1f

1

1

549479

115

5

120

2 608 607 737

P1f

1

1

549486

115

5

180

2 608 607 738

P1f

1

1

549493

115

5

240

2 608 607 739

P1f

1

1

549509

Balení 1 ks, 93 mm x 50 m 93

50

40

2 608 607 712

P0f

1

1

549233

93

50

60

2 608 607 713

P0f

1

1

549240

93

50

80

2 608 607 714

P0f

1

1

549257

93

50

100

2 608 607 715

P0f

1

1

549264

93

50

120

2 608 607 716

P0f

1

1

549271

93

50

180

2 608 607 717

P0f

1

1

549288

93

50

240

2 608 607 718

P0f

1

1

549295

93

50

320

2 608 607 719

P0f

1

1

549301


Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 75

Vlastnosti produktů

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Zr

nit os

t

m ro le Dé lka

Šíř

ka ro le

mm

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Role brusného papíru, Best for Paint

Objednací informace

Balení 1 ks, 115 mm x 50 m 115

50

40

2 608 607 726

P0f

1

1

549370

115

50

60

2 608 607 727

P0f

1

1

549387

115

50

80

2 608 607 728

P0f

1

1

549394

115

50

100

2 608 607 729

P0f

1

1

549400

115

50

120

2 608 607 730

P0f

1

1

549417

115

50

180

2 608 607 731

P0f

1

1

549424

115

50

240

2 608 607 732

P0f

1

1

549431

115

50

320

2 608 607 733

P0f

1

1

549448

Role brusného papíru, Best for Wood n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a

kovu

Balení 1 ks, 93 mm x 5 m 93

5

40

2 608 607 706

P1f

1

1

549172

93

5

60

2 608 607 707

P1f

1

1

549189

93

5

80

2 608 607 708

P1f

1

1

549196

93

5

120

2 608 607 709

P1f

1

1

549202

93

5

180

2 608 607 710

P1f

1

1

549219

93

5

240

2 608 607 711

P1f

1

1

549226

549110

Balení 1 ks, 115 mm x 5 m 115

5

40

2 608 607 700

P1f

1

1

115

5

60

2 608 607 701

P1f

1

1

549127

115

5

80

2 608 607 702

P1f

1

1

549134

115

5

120

2 608 607 703

P1f

1

1

549141

115

5

180

2 608 607 704

P1f

1

1

549158

115

5

240

2 608 607 705

P1f

1

1

549165

Balení 1 ks, 93 mm x 50 m 93

50

40

2 608 607 691

P0f

1

1

549028

93

50

60

2 608 607 692

P0f

1

1

549035

93

50

80

2 608 607 693

P0f

1

1

549042

93

50

100

2 608 607 694

P0f

1

1

549059

93

50

120

2 608 607 695

P0f

1

1

549066

93

50

180

2 608 607 696

P0f

1

1

549073

93

50

240

2 608 607 697

P0f

1

1

549080

93

50

320

2 608 607 698

P0f

1

1

549097

93

50

400

2 608 607 699

P0f

1

1

549103

Balení 1 ks, 115 mm x 50 m 115

50

40

2 608 607 682

P0f

1

1

548939

115

50

60

2 608 607 683

P0f

1

1

548946

115

50

80

2 608 607 684

P0f

1

1

548953

115

50

100

2 608 607 685

P0f

1

1

548960

115

50

120

2 608 607 686

P0f

1

1

548977

115

50

180

2 608 607 687

P0f

1

1

548984

115

50

240

2 608 607 688

P0f

1

1

548991

115

50

320

2 608 607 689

P0f

1

1

549004

115

50

400

2 608 607 690

P0f

1

1

549011


76 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky

Role brusné tkaniny, Best for Metal

Vlastnosti produktů

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Zr

nit os

t

m ro le Dé lka

Šíř

ka ro le

mm

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

n Hodí se pro broušení kovu, hliníku, oceli, litiny, ocelového plechu

Objednací informace

Balení 1 ks, 50 mm x 5 m 50

5

40

2 608 607 748

P1f

1

1

549592

50

5

60

2 608 607 749

P1f

1

1

549608

50

5

80

2 608 607 750

P1f

1

1

549615

50

5

120

2 608 607 751

P1f

1

1

549622

50

5

180

2 608 607 752

P1f

1

1

549639

50

5

240

2 608 607 753

P1f

1

1

549646

50

5

320

2 608 607 754

P1f

1

1

549653

Balení 1 ks, 38 mm x 25 m 38

25

40

2 608 607 755

P0f

1

1

549660

38

25

60

2 608 607 756

P0f

1

1

549677

38

25

80

2 608 607 757

P0f

1

1

549684

38

25

100

2 608 607 758

P0f

1

1

549691

38

25

120

2 608 607 759

P0f

1

1

549707

38

25

180

2 608 607 760

P0f

1

1

549714

38

25

240

2 608 607 761

P0f

1

1

549721

38

25

320

2 608 607 762

P0f

1

1

549738

Balení 1 ks, 50 mm x 50 m 50

50

40

2 608 607 740

P0f

1

1

549516

50

50

60

2 608 607 741

P0f

1

1

549523

50

50

80

2 608 607 742

P0f

1

1

549530

50

50

100

2 608 607 743

P0f

1

1

549547

50

50

120

2 608 607 744

P0f

1

1

549554

50

50

180

2 608 607 745

P0f

1

1

549561

50

50

240

2 608 607 746

P0f

1

1

549578

50

50

320

2 608 607 747

P0f

1

1

549585


Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 77

Role brusného papíru - vodovzdorný, Best for Stone n Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo, mra-

elektrické náradí.

Vlastnosti produktů

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Zr

nit os

t

m ro le Dé lka

mokra nepoužívejte žádné

Šíř

Pozor: pri broušení za

ka ro le

mm

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

mor, autolak nebo vypalovaný lak n Vhodné také pro broušení za mokra (bez elektrického nářadí!)

Objednací informace

Balení 1 ks, 93 mm x 5 m 93

5

120

2 608 607 772

P1f

1

1

549837

93

5

180

2 608 607 773

P1f

1

1

549844

93

5

240

2 608 607 774

P1f

1

1

549851

93

5

320

2 608 607 775

P1f

1

1

549868

93

5

400

2 608 607 776

P1f

1

1

549875

549974

Balení 1 ks, 115 mm x 5 m 115

5

120

2 608 607 786

P1f

1

1

115

5

180

2 608 607 787

P1f

1

1

549981

115

5

240

2 608 607 788

P1f

1

1

549998

115

5

400

2 608 607 789

P1f

1

1

550000

Balení 1 ks, 93 mm x 50 m 93

50

80

2 608 607 763

P0f

1

1

549745

93

50

100

2 608 607 764

P0f

1

1

549752

93

50

120

2 608 607 765

P0f

1

1

549769

93

50

180

2 608 607 766

P0f

1

1

549776

93

50

240

2 608 607 767

P0f

1

1

549783

93

50

320

2 608 607 768

P0f

1

1

549790

93

50

400

2 608 607 769

P0f

1

1

549806

93

50

600

2 608 607 770

P0f

1

1

549813

93

50

1200

2 608 607 771

P0f

1

1

549820

Balení 1 ks, 115 mm x 50 m 115

50

80

2 608 607 777

P0f

1

1

549882

115

50

100

2 608 607 778

P0f

1

1

549899

115

50

120

2 608 607 779

P0f

1

1

549905

115

50

180

2 608 607 780

P0f

1

1

549912

115

50

240

2 608 607 781

P0f

1

1

549929

115

50

320

2 608 607 782

P0f

1

1

549936

115

50

400

2 608 607 783

P0f

1

1

549943

115

50

600

2 608 607 784

P0f

1

1

549950

115

50

1200

2 608 607 785

P0f

1

1

549967


78 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky

Příslušenství pro vibrační brusky nebo pro ruční broušení

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na cí čís l

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

rac e pe rfo De ro vá ní,

Šíř

ka ,

Dé lka ,

br

br

us ný

us ný

pa pír

pa pír

mm

mm

Děrovačky pro neděrované brusné listy

Objednací informace

Děrovačka z plastu 93

230

8

2 608 190 016

P0f

1

1

018593

115

280

14

2 608 190 017

P0f

1

1

018135

Podložky pro ruční broušení

Špalík pro ruční broušení z tvrdokovu Hodí se pro broušení barev, měkkého nebo tvrdého dřeva, sklolaminátů a mazacích materiálů jako jsou plniva nebo stěrky Dvě zrnitosti, „střední“ a „jemná“ na špalíku pro ruční broušení Brusný list osazený tvrdokovem natrvalo spojen se špalíkem pro ruční broušení – umožňuje maximální stabilitu a životnost 60

100

-

-

2 608 604 670

C1d

1

5

182928

Špalík pro ruční broušení z korku, malý 100

60

-

-

2 607 000 636

C1d

1

5

106573

120

80

-

-

2 607 000 637

C1d

1

5

106580

1

1

106566

Špalík pro ruční broušení z pryže s třmenovou sponou 100

60

-

-

2 607 000 635

C1d


Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče | 79

Fíbrové brusné kotouče pro úhlové brusky Nové fíbrové brusné kotouče Best for Inox

Mimořádně chladné broušení díky speciální povrchové vrstvě: n Až 4x větší úběr materiálu ve srovnání s běžnými

fíbrovými kotouči s oxidem hlinitým. n Velmi vysoká životnost. n Nejlepší poměr ceny a výkonu. n Nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu

materiálu při náběhu. n Výrazně omezené odlétávání jisker.

Optimální doplněk programu na kov – nové fíbrové kotouče Best for Inox: n Vysoce aktivní ochranná vrstva ve 2. krycím pojivu. n Vysoce výkonný zirkonkorund. n Speciální pojivo.

Fíbrové brusné kotouče, Best for Inox - EN 13743 n Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox). n Obrušování svarů, broušení ploch, odstraňování otřepů a srážení hran, začišťovací práce. n Fíbrový brusný kotouč s vysoce výkonným zirkonkorundem, s pojivem ze syntetické

pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,65 nebo 0,80 mm a vysoce aktivní ochranná vrstva. n Velmi vysoký úběrový výkon a maximální životnost. n Chladné broušení, při kterém téměř nedochází k zabarvení povrchu obrobků při náběhu

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

uh

Ob jed

ba

na

len

í

čís

lo

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

t nit os Zr

ěr ům Pr

Pr

ům

ěr

otv o

ru

ko tou č

em

mm

m

a s výrazně omezeným odlétáváním jisker. n Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř.

Objednací informace

Balení 25 ks, průměr 125 mm, optimální otáčky 5 000-7 500 ot/min 125

22,23

60

12 250

2 608 607 641

P0f

25

1

528818

125

22,23

80

12 250

2 608 607 642

P0f

25

1

528825

125

22,23

120

12 250

2 608 607 643

P0f

25

1

528832


80 | Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče

Fíbrové brusné kotouče, Best for Metal - EN 13743 n Hodí se pro jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování ušlechtilé

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ní ale

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na

cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

ru ro tvo ům ě Pr

Pr

ům ě

rk oto uč em

mm

m

n

t

n

nit os

n

Zr

n

oceli, oceli, litiny a ocelových plechů. Zvláště se hodí pro použití v automobilovém průmyslu. Fíbrový brusný kotouč s vysoce výkonným zirkonkorundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,80 nebo 0,84 mm. Maximální úběrový výkon a životnost. Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř.

Objednací informace

Balení 25 ks, průměr 115 mm 115

22,23

24

13 300

2 608 608 088

P0f

25

1

553209

115

22,23

36

13 300

2 608 608 089

P0f

25

1

553216

115

22,23

60

13 300

2 608 608 090

P0f

25

1

553223

115

22,23

80

13 300

2 608 608 091

P0f

25

1

553230

115

22,23

100

13 300

2 608 608 092

P0f

25

1

553247

115

22,23

120

13 300

2 608 608 093

P0f

25

1

553254

Balení 25 ks, průměr 125 mm 125

22,23

24

12 250

2 608 608 094

P0f

25

1

553261

125

22,23

36

12 250

2 608 608 095

P0f

25

1

553278

125

22,23

60

12 250

2 608 608 096

P0f

25

1

553285

125

22,23

80

12 250

2 608 608 097

P0f

25

1

553292

125

22,23

100

12 250

2 608 608 098

P0f

25

1

553308

125

22,23

120

12 250

2 608 608 099

P0f

25

1

553315

Balení 25 ks, průměr 180 mm 180

22,23

24

8 500

2 608 608 100

P0f

25

1

553322

180

22,23

36

8 500

2 608 608 101

P0f

25

1

553339

180

22,23

60

8 500

2 608 608 102

P0f

25

1

553346

180

22,23

80

8 500

2 608 608 103

P0f

25

1

553353

180

22,23

100

8 500

2 608 608 104

P0f

25

1

553360

180

22,23

120

8 500

2 608 608 105

P0f

25

1

553377

Balení 25 ks, průměr 230 mm 230

22,23

24

6 650

2 608 608 106

P0f

25

1

553384

230

22,23

36

6 650

2 608 608 107

P0f

25

1

553391

230

22,23

60

6 650

2 608 608 108

P0f

25

1

553407

230

22,23

80

6 650

2 608 608 109

P0f

25

1

553414

230

22,23

100

6 650

2 608 608 110

P0f

25

1

553421

230

22,23

120

6 650

2 608 608 111

P0f

25

1

553438


Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče | 81

Fíbrové brusné kotouče, Professional for Metal - EN 13743 n Hodí se pro jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování, pro různé

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Ot áč ky ,

t nit os

Vlastnosti produktů

o

ma x. ot/ mi n

mm ru Zr

Pr ům ěr otv o

Pr ům ěr ko tou če m

m

materiály jako dřevo, lak, kov, kámen n Fíbrový brusný kotouč s poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,65 nebo 0,80 mm. n Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř.

Objednací informace

Balení 25 ks, průměr 100 mm 100

16,00

24

15300

2 608 608 112

P0f

25

1

553445

100

16,00

36

15300

2 608 608 117

P0f

25

1

553490

100

16,00

60

15300

2 608 608 113

P0f

25

1

553452

100

16,00

80

15300

2 608 608 114

P0f

25

1

553469

100

16,00

100

15300

2 608 608 115

P0f

25

1

553476

100

16,00

120

15300

2 608 608 116

P0f

25

1

553483

Balení 25 ks, průměr 115 mm 115

22,23

24

13 300

2 608 608 118

P0f

25

1

553506

115

22,23

36

13 300

2 608 608 119

P0f

25

1

553513

115

22,23

60

13 300

2 608 608 120

P0f

25

1

553520

115

22,23

80

13 300

2 608 608 121

P0f

25

1

553537

115

22,23

100

13 300

2 608 608 122

P0f

25

1

553544

115

22,23

120

13 300

2 608 608 123

P0f

25

1

553551

Balení 25 ks, průměr 125 mm 125

22,23

24

12 250

2 608 608 124

P0f

25

1

553568

125

22,23

36

12 250

2 608 608 125

P0f

25

1

553575

125

22,23

60

12 250

2 608 608 126

P0f

25

1

553582

125

22,23

80

12 250

2 608 608 127

P0f

25

1

553599

125

22,23

100

12 250

2 608 608 128

P0f

25

1

553605

125

22,23

120

12 250

2 608 608 129

P0f

25

1

553612

Balení 25 ks, průměr 180 mm 180

22,23

24

8 500

2 608 608 130

P0f

25

1

553629

180

22,23

36

8 500

2 608 608 131

P0f

25

1

553636

180

22,23

60

8 500

2 608 608 132

P0f

25

1

553643

180

22,23

80

8 500

2 608 608 133

P0f

25

1

553650

180

22,23

100

8 500

2 608 608 134

P0f

25

1

553667

180

22,23

120

8 500

2 608 608 135

P0f

25

1

553674

Balení 25 ks, průměr 230 mm 230

22,23

24

6 650

2 608 608 136

P0f

25

1

553681

230

22,23

36

6 650

2 608 608 137

P0f

25

1

553698

230

22,23

60

6 650

2 608 608 138

P0f

25

1

553704

230

22,23

80

6 650

2 608 608 139

P0f

25

1

553711

230

22,23

100

6 650

2 608 608 140

P0f

25

1

553728

230

22,23

120

6 650

2 608 608 141

P0f

25

1

553735


82 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče

Lamelové brusné kotouče pro úhlové brusky Nové lamelové brusné kotouče Best for Inox

Mimořádně chladné broušení díky speciální povrchové vrstvě. Výhody lamelového brusného kotouče Best for Inox: n Extrémně vysoký úběrový výkon. n Velmi vysoká životnost. n Nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu

materiálu při náběhu. n Výrazně omezené odlétávání jisker.

Nový lamelový kotouč Best for Inox – vynikající kvalita zajišťuje: n Vysoce aktivní ochranná vrstva ve 2. krycím pojivu. n Vysoce výkonný zirkonkorund. n Speciální pojivo.

Výkonnost lamelových brusných kotoučů Výkonnost brusného kotouče

170

= úběr materiálu a životnost 100 0

50

100

150

200%

U lamelových brusných kotoučů s jednotkou prodejního balení = 1 se cena vztahuje na jednotlivý kotouč. Nejmenší objednatelné množství ale obnáší 10 ks.

Lamelové brusné kotouče Best for Inox, rovné provedení - EN 13743 n Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox). n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

jed

ba

na c

len

í

íč

ísl

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

Zr

nit os

t

otv o ěr ům Pr

Pr

ům ěr

ko tou

ru

če

mm

mm

a vysoce aktivní ochranná vrstva. n Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti. n Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. n Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem nastavení 5-15°.

Objednací informace

Průměr 125 mm, optimální otáčky 5 000-7 500 ot/min 125

22,23

40

12 250

2 608 607 638

U0

1

10

528788

125

22,23

60

12 250

2 608 607 639

U0

1

10

528795

125

22,23

80

12 250

2 608 607 640

U0

1

10

528801


Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče | 83

Lamelové brusné kotouče Best for Metal, rovné provedení - EN 13743 n Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových plechů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X. n Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti. n Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. n Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem nastavení

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í ale n

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

nit os

t

ru Zr

ro tvo Pr

Pr

ům ě

ům ě

rk oto uč em

mm

m

5-15°.

Objednací informace

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 607 322

P0f

1

10

270236

115

22,23

60

13 300

2 608 607 323

P0f

1

10

270243

115

22,23

80

13 300

2 608 607 324

P0f

1

10

270250

115

22,23

120

13 300

2 608 607 325

P0f

1

10

270267

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 607 326

P0f

1

10

270274

125

22,23

60

12 250

2 608 607 327

P0f

1

10

270281

125

22,23

80

12 250

2 608 607 328

P0f

1

10

270670

125

22,23

120

12 250

2 608 607 329

P0f

1

10

270687

Balení 1 ks, průměr 180 mm 180

22,23

40

8 500

2 608 607 330

P0f

1

10

270694

180

22,23

60

8 500

2 608 607 331

P0f

1

10

270700

180

22,23

80

8 500

2 608 607 332

P0f

1

10

270717

180

22,23

120

8 500

2 608 607 333

P0f

1

10

270724

Lamelové brusné kotouče Best for Metal, lomené provedení - EN 13743 n Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových

plechů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní

tkanina X. n Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti. n Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. n Lomené provedení – na zabrušování hran/opracovávání svarových švů a rovin-

né broušení, s úhlem nastavení 15-25°.

Balení 1 ks, průměr 100 mm 100

16,00

40

15 300

2 608 606 713

P0f

1

10

179782

100

16,00

60

15 300

2 608 606 714

P0f

1

10

179799

100

16,00

80

15 300

2 608 606 715

P0f

1

10

179805

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 605 450

P0f

1

10

162708

115

22,23

60

13 300

2 608 605 451

P0f

1

10

162715

115

22,23

80

13 300

2 608 605 452

P0f

1

10

162722

115

22,23

120

13 300

2 608 607 319

P0f

1

10

270205


84 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Ot áč ky ,

t nit os

Vlastnosti produktů

o

ma x. ot/ mi n

mm ru Zr

Pr ům ěr otv o

Pr ům ěr ko tou če m

m

Lamelové brusné kotouče Best for Metal, lomené provedení - EN 13743

Objednací informace

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 606 922

P0f

1

10

185219

125

22,23

60

12 250

2 608 606 923

P0f

1

10

185226

125

22,23

80

12 250

2 608 606 924

P0f

1

10

185233

125

22,23

120

12 250

2 608 607 320

P0f

1

10

270212

Balení 1 ks, průměr 180 mm 180

22,23

40

8 500

2 608 606 737

P0f

1

10

180023

180

22,23

60

8 500

2 608 606 738

P0f

1

10

180030

180

22,23

80

8 500

2 608 606 739

P0f

1

10

180047

180

22,23

120

8 500

2 608 607 321

P0f

1

10

270229

Lamelové brusné kotouče Best for Metal, rovné provedení - EN 13743 n Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových

plechů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní

tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva. n Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti. n Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři. n Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem nastavení 5-15°.

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 607 334

P0f

1

10

270731

115

22,23

60

13 300

2 608 607 335

P0f

1

10

270748

115

22,23

80

13 300

2 608 607 336

P0f

1

10

270755

115

22,23

120

13 300

2 608 607 337

P0f

1

10

270991

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 607 338

P0f

1

10

270762

125

22,23

60

12 250

2 608 607 339

P0f

1

10

270779

125

22,23

80

12 250

2 608 607 340

P0f

1

10

270786

125

22,23

120

12 250

2 608 607 341

P0f

1

10

270793

Balení 1 ks, průměr 180 mm 180

22,23

40

8 500

2 608 607 342

P0f

1

10

270809

180

22,23

60

8 500

2 608 607 343

P0f

1

10

270816

180

22,23

80

8 500

2 608 607 344

P0f

1

10

270823

180

22,23

120

8 500

2 608 607 345

P0f

1

10

270830


Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče | 85

Lamelové brusné kotouče Professional for Metal, rovné provedení - EN 13743 n Zvláště vhodné na obrábění kovů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X. n Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů. n Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. n Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem nastavení

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í ale n

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

nit os

t

ru Zr

ro tvo Pr

Pr

ům ě

ům ě

rk oto uč em

mm

m

5-15°.

Objednací informace

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 607 349

P0f

1

10

270878

115

22,23

60

13 300

2 608 607 350

P0f

1

10

270885

115

22,23

80

13 300

2 608 607 351

P0f

1

10

270892

115

22,23

120

13 300

2 608 607 352

P0f

1

10

270908

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 607 353

P0f

1

10

270915

125

22,23

60

12 250

2 608 607 354

P0f

1

10

270922

125

22,23

80

12 250

2 608 607 355

P0f

1

10

270939

125

22,23

120

12 250

2 608 607 356

P0f

1

10

270953

Lamelové brusné kotouče Professional for Metal, lomené provedení - EN 13743 n Zvláště vhodné na obrábění kovů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní

tkanina X. n Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů. n Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. n Lomené provedení – na zabrušování hran/opracovávání svarových švů a rovin-

né broušení, s úhlem nastavení 15-25°.

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 606 752

P0f

1

10

180177

115

22,23

60

13 300

2 608 606 753

P0f

1

10

180184

115

22,23

80

13 300

2 608 606 754

P0f

1

10

180191

115

22,23

120

13 300

2 608 607 346

P0f

1

10

270847

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 606 716

P0f

1

10

179812

125

22,23

60

12 250

2 608 606 717

P0f

1

10

179829

125

22,23

80

12 250

2 608 606 718

P0f

1

10

179836

125

22,23

120

12 250

2 608 607 347

P0f

1

10

270854

Balení 1 ks, průměr 180 mm 180

22,23

40

8 500

2 608 606 936

P0f

1

10

196154

180

22,23

60

8 500

2 608 606 937

P0f

1

10

196161

180

22,23

80

8 500

2 608 606 938

P0f

1

10

196178

180

22,23

120

8 500

2 608 607 348

P0f

1

10

270861


86 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče

Lamelové brusné kotouče Professional for Metal, rovné provedení - EN 13743 n Zvláště vhodné na obrábění kovů. n Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X. n Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů. n Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři. n Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem nastavení

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í ale n

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

nit os

t

ru Zr

ro tvo ům ě Pr

Pr

ům ě

rk oto uč em

mm

m

5-15°.

Objednací informace

Balení 1 ks, průměr 115 mm 115

22,23

40

13 300

2 608 607 361

P0f

1

10

271011

115

22,23

60

13 300

2 608 607 362

P0f

1

10

271028

115

22,23

80

13 300

2 608 607 363

P0f

1

10

271035

115

22,23

120

13 300

2 608 607 364

P0f

1

10

270663

Balení 1 ks, průměr 125 mm 125

22,23

40

12 250

2 608 607 365

P0f

1

10

271042

125

22,23

60

12 250

2 608 607 366

P0f

1

10

271059

125

22,23

80

12 250

2 608 607 367

P0f

1

10

271066

125

22,23

120

12 250

2 608 607 368

P0f

1

10

271073

Balení 1 ks, průměr 180 mm 180

22,23

40

8 500

2 608 607 369

P0f

1

10

271080

180

22,23

60

8 500

2 608 607 370

P0f

1

10

271097

180

22,23

80

8 500

2 608 607 371

P0f

1

10

271103

180

22,23

120

8 500

2 608 607 372

P0f

1

10

271110


Broušení a leštění | Úhlové brusky | 87

Rounové kotouče pro úhlové brusky Nové čisticí kotouče Best for Inox

Díky otevřené struktuře se nezanášejí. Výhody kotouče pro hrubé čištění Best for Inox: n Odstraňují modravá místa svaru na nerezové oceli (Inox). n Dlouhá životnost. n Nezanášejí se. n Šetří náklady ve srovnání s běžnými postupy s použitím

pasty s obsahem kyselin.

Díky otevřené struktuře

Tvarově přizpůsobitelné.

se nezanášejí.

Čisticí kotouč, Best for Inox, 50 m/s n Hodí se pro čištění ušlechtilé oceli (Inox) n Odstraňování modrých zabarvení svarů, čištění ušlechtilé oceli n Nepatrné zanášení díky otevřené struktuře rouna. Povrchová vrstva z oxidu hlinitého. n Čisticí kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři. Pozor: schvá-

n Pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch GWS 14-125 Inox

leno pro 50

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

jed

ba

na

len í

čís

lo

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

t nit os Zr

ěr ům Pr

Pr

ům

ěr

otv o

ko tou

ru

če

mm

mm

m/s

Objednací informace

Balení 1 ks, průměr 125 mm, optimální otáčky 5 000 ot/min 125

22,23

-

7 650

2 608 607 634

U0

1

5

528740


88 | Broušení a leštění | Úhlové brusky

Čisticí kotouč, Best for Metal, 50 m/s n Hodí se pro kovy, hliník, měď. n Ideální pro odstraňování rzi, barev, oxidových vrstev, vápenatých usazenin, mechu a graf-

fiti z kamene, mramoru a betonu a dále zbytků těsnění. n Nepatrné zanášení díky otevřené struktuře rouna. Povrchová vrstva z karbidu křemíku. Pozor: schvá-

n Čisticí kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři.

leno pro 50

n Pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch GWS 14-125 Inox

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ní ale

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

na

cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

nit os

t

ru Zr

ro tvo ům ě Pr

Pr

ům ě

rk oto uč em

mm

m

m/s

Objednací informace

Balení 1 ks, optimální otáčky 5 500 ot/min 115

22,23

-

8 350

2 608 607 632

U0

1

5

528726

125

22,23

-

7 650

2 608 607 633

U0

1

5

528733


Broušení a leštění | Úhlové brusky | 89

Nové rounové kotouče SCM Best for Inox

Díky otevřené struktuře se nezanášejí. Výhody rounového kotouče SCM* Best for Inox: n Jedinečná kombinace agresivity, konečné úpravy a dlouhé životnosti. n Rovnoměrná a dokonalá konečná úprava. n Nezanášejí se.

*SCM= Surface Conditioning Material (zachovává

Díky otevřené struktuře

strukturu povrchu)

se nezanášejí.

Tvarově přizpůsobitelné.

Rounový kotouč SCM, Best for Inox, 50 m/s n Surface Conditioning Material (SCM) na konečné úpravy n Hodí se na ušlechtilou ocel (Inox) n Ideální pro odstraňování otřepů, opracování svarů, zahlazování stop po

broušení, přípravu pro zušlechťování povrchů. n Rounové kotouče na tkaninovém podkladu s upínáním na gumový opěrný talíř. Pozor: schváleno pro 50

n Pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch GWS 14-125

Inox

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

jed

na c

ba len

í

íč

ísl

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

t nit os Zr

mě r Pr ů

Pr

ům

ěr

ko tou

otv or u

če

mm

mm

m/s

Objednací informace

Balení 2 ks, průměr 125 mm, mimořádně hrubé - hnědá barva, optimální otáčky 4 500-6 500 ot/min 125

22,23

-

7 650

2 608 607 635

P1d

2

5

528757

Balení 2 ks, průměr 125 mm, hrubé - světle hnědá barva, optimální otáčky 4 500-6 500 ot/min 125

22,23

-

7 650

2 608 607 636

P1d

2

5

528764

Balení 2 ks, průměr 125 mm, střední - červenohnědá barva, optimální otáčky 4 500-6 500 ot/ min 125

22,23

-

7 650

2 608 607 637

P1d

2

5

528771


90 | Broušení a leštění | Úhlové brusky

Brusné papíry pro úhlové brusky Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Wood

Ku sů v

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

o ale

na Ob

Dr uh b

cí čís l

Vlastnosti produktů

jed

t nit os Zr

Pr

DIRECT FORCE

Suchý zip, bez otvoru

ům ě

rk oto uč em

m

n Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu

Objednací informace

Balení 50 ks, průměr 115 mm 115

40

2 608 607 940

C0a

50

1

551014

115

60

2 608 607 941

C0a

50

1

551021

115

80

2 608 607 942

C0a

50

1

551038

115

120

2 608 607 943

C0a

50

1

551045

115

180

2 608 607 944

C0a

50

1

551052

115

240

2 608 607 945

C0a

50

1

551069

125

40

2 608 607 946

C0a

50

1

551076

125

60

2 608 607 947

C0a

50

1

551083

125

80

2 608 607 948

C0a

50

1

551090

125

120

2 608 607 949

C0a

50

1

551106

Balení 50 ks, průměr 125 mm

125

180

2 608 607 950

C0a

50

1

551113

125

240

2 608 607 951

C0a

50

1

551120

Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Stone n Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexis-

klo, mramor, autolak nebo vypalovaný lak

Balení 50 ks, průměr 115 mm DIRECT FORCE

Suchý zip, bez otvoru

115

80

2 608 608 151

C0a

50

1

557085

115

120

2 608 608 152

C0a

50

1

557092

115

320

2 608 608 153

C0a

50

1

557108

125

60

2 608 608 154

C0a

50

1

557115

125

80

2 608 608 155

C0a

50

1

557122

Balení 50 ks, průměr 125 mm


Broušení a leštění | Úhlové brusky | 91

Příslušenství pro úhlové brusky Pryžový brusný talíř pro fíbrové brusné papíry, včetně matice

Vlastnosti produktů

Ku sů v

ale

na

Dr uh b

Pr

Ob

jed

ům ě

rm

m

cí čís l

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

n Vysoká zatižitelnost teplotou, vynikající klidný chod, odolný proti zlomení.

Objednací informace

Opěrný talíř Závit příruby M 10, maximální otáčky 15 200 min-1 100

2 608 601 046

C1a

1

1

047265

C1a

1

1

031202

C1a

1

1

016551

C1a

1

1

026444

1 608 601 007

C1a

1

1

026451

2 603 345 018

P0b

1

1

109253

115 125

2 603 345 002

P0b

1

1

029711

180 230

1 603 345 004

P0b

1

1

024266

Opěrný talíř Závit příruby M 14, maximální otáčky 13 200 min-1 115

2 608 601 005

Opěrný talíř Závit příruby M 14, maximální otáčky 12 200 min-1 125

1 608 601 033

Opěrný talíř Závit příruby M 14, maximální otáčky 8 500 min-1 180

1 608 601 006

Opěrný talíř Závit příruby M 14, maximální otáčky 6 500 min-1 230

Kulatá matice se závitem příruby M 10 100

Kulatá matice se závitem příruby M 14


92 | Broušení a leštění | Úhlové brusky

Talíř se suchým zipem pro brusné papíry

Vlastnosti produktů

í

Ku sů v

ale n

Dr uh b

jed n Ob

Pr ům ěr m

m

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

DIRECT FORCE

Systém suchého zipu

Objednací informace

Talíř se suchým zipem Závit příruby M 14, maximální otáčky 13 200 min-1 115

2 608 601 076

C1d

1

1

086585

C1d

1

1

086592

1

262866

Talíř se suchým zipem Závit příruby M 14, maximální otáčky 12 200 min-1 125

2 608 601 077

DIRECT FORCE

Systém suchého zipu

Talíř se suchým zipem max. otáčky 15 200 ot/min Pro GWS 14,4 V Professional a brusné papíry se suchým zipem -

2 608 601 170

C1c

1

Ochrana rukou pro úhlové brusky n Pro všechny úhlové bruskyBosch v kombinaci s přídavnou rukojetí n Chrání při práci s pryžovým talířem

Ochrana rukou v kombinaci s přídavnou rukojetí -

1 601 329 013 PC1c

1

1

001885


Broušení a leštění | Vrtačky | 93

Brusné papíry pro vrtačky Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Wood n Pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154 n Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, i na kov

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ní ale

na

cí čís l

Vlastnosti produktů

Ku sů v

Ob

jed

Dr uh b

t nit os Zr

Pr

ům ě

DIRECT FORCE

Suchý zip, bez otvoru

o

rk oto uč em

m

n Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu

Objednací informace

Balení 50 ks, průměr 125 mm 125

40

2 608 607 946

C0a

50

1

551076

125

60

2 608 607 947

C0a

50

1

551083

125

80

2 608 607 948

C0a

50

1

551090

125

120

2 608 607 949

C0a

50

1

551106

125

180

2 608 607 950

C0a

50

1

551113

125

240

2 608 607 951

C0a

50

1

551120

Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Stone n Pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154 n Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, ple-

xisklo, mramor, autolak nebo vypalovaný lak

DIRECT FORCE

Suchý zip, bez otvoru

Balení 50 ks, průměr 125 mm 125

60

2 608 608 154

C0a

50

1

557115

125

80

2 608 608 155

C0a

50

1

557122

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

Dr

Ob

uh

jed

na

ba le

čís

sto pk y, Pr ům ěr

mm ěr ům Pr

lo

mm

Opěrné talíře s upínací stopkou pro vrtačky

Objednací informace

Pryžový talíř pro brusivo Ø 125 mm k upínání šroubem/podložkou 125

DIRECT FORCE

Systém suchého zipu

8

1 609 200 240

C1c

1

1

004435

1

1

003971

Talíř se suchým zipem pro brusivo Ø 125 mm na suchý zip 125

8

1 609 200 154

C1c


94 | Broušení a leštění | Přímé brusky

Brusné prstence pro přímé brusky n n

n

Mnohostranně použitelná brusná pouzdra jsou ideální pro přesné broušení Kvalita: Blue Metal-top (odpovídá kvalitě Best for Metal), vysoce odolné proti roztržení a s vynikajícím úběrovým výkonem Jsou k dostání ve všech rozměrech, které jsou běžně na trhu

Při odstraňování otřepů odvádějí brusná pouzdra nejlepší práci

Brusné prstence pro přímé brusky n Hodí se pro broušení nerezu, oceli, litiny, ocelového plechu n Vysoce kvalitní zirkonkorundové brusivo pro vysoce výkonné třískové obrábění n Bavlněná tkanina (typ X) s pojivem pryskyřice/pryskyřice

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í Ku s

ův

len

Dr

Ob

uh

ba

na

Vlastnosti produktů

jed

t nit os Zr

Ro zm ěr

mm

čís

lo

n Dobrý poměr ceny/výkonu

Objednací informace

Průměr (Ø) 15 mm, šířka (B) 30 mm Ø15 x B30

36

2 608 606 863

C0a

50

1

181280

Ø15 x B30

60

2 608 606 864

C0a

50

1

181297

Ø15 x B30

80

2 608 606 865

C0a

50

1

181303

Ø15 x B30

120

2 608 606 866

C0a

50

1

181310

Průměr (Ø) 30 mm, šířka (B) 20 mm Ø30 x B20

36

2 608 606 867

C0a

50

1

181327

Ø30 x B20

60

2 608 606 868

C0a

50

1

181334

Ø30 x B20

80

2 608 606 869

C0a

50

1

181341

Ø30 x B20

120

2 608 606 870

C0a

50

1

181358

Ø30 x B30

36

2 608 606 871

C0a

50

1

181365

Ø30 x B30

60

2 608 606 872

C0a

50

1

181372

Ø30 x B30

80

2 608 606 873

C0a

50

1

181389

Ø30 x B30

120

2 608 606 874

C0a

50

1

181396

Průměr (Ø) 45 mm, šířka (B) 30 mm Ø45 x B30

36

2 608 606 875

C0a

50

1

181402

Ø45 x B30

60

2 608 606 876

C0a

50

1

181419

Ø45 x B30

80

2 608 606 877

C0a

50

1

181426

Ø45 x B30

120

2 608 606 878

C0a

50

1

181433


Broušení a leštění | Přímé brusky | 95

Vlastnosti produktů

í ale n

Ku sů v

Dr uh b

jed n

Zr

Ob

nit os

Ro zm ěr

t

mm

ac íč ísl

o

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

Brusné prstence pro přímé brusky

Objednací informace

Průměr (Ø) 60 mm, šířka (B) 30 mm Ø60 x B30

36

2 608 606 879

C0a

30

1

181440

Ø60 x B30

60

2 608 606 880

C0a

30

1

181457

Ø60 x B30

80

2 608 606 881

C0a

30

1

181464

Ø60 x B30

120

2 608 606 882

C0a

30

1

181471

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í Ku s

ův

len ba

Dr

Ob

uh

jed

na

cí čís l

o

ma x. ot/ mi n Ot áč ky ,

Pr ům ěr

m ka m Šíř

Pr

ům

ěr,

up

íná

sto pk y,

mm

mm

Upínací stopky pro brusné prstence

Objednací informace

15

30

6

36.000

2 608 620 034

P1c

1

1

192781

30

20

6

19.100

2 608 620 035

P1c

1

1

192798

30

30

6

19.100

2 608 620 036

P1c

1

1

192804

45

30

6

12.700

2 608 620 037

P1c

1

1

192811

60

30

6

9.500

2 608 620 038

P1c

1

1

192828


96 | Bezpečnost práce

Příslušenství pro bezpečnost práce

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

o

Ku sů v

ale n

ac íč ísl

Dr uh b

jed n Ob

Př ez ko uš en o

po

dle

Ochranné brýle

Objednací informace

Uzavřené ochranné brýle S nepřímým větráním a bezbarvým plastem. Proti silným nárazům, hrubému prachu a tekutinám. Vhodné i pro nositele brýlí. EN 166

2 607 990 037

P1d

1

1

093668

Sklopné svářečské brýle S nepřímým větráním. Atermální svářečská skla, stupeň ochrany 5A1. Pro svařování autogenem, svařování v ochranné atmosféře, svařování plazmou a pájení natvrdo. S možností odklopení pro broušení, leštění, frézování a vrtání. Vhodné i pro nositele brýlí. Nehodí se pro práci s laserem! EN 166

2 607 990 038

P1d

1

1

093675

2 607 990 041

P1d

1

1

093705

2 607 990 045

-

1

1

093743

Ochranné brýle Plně průhledné, mohou se nosit přes dioptrické brýle. EN 166

Ochranný štít na obličej Používat speciálně s řetězovými pilami -

Ochranná maska

Ochranná maska proti jemnému prachu Proti nejedovatému jemnému prachu, pro domácí kutily, na práce typu vrtání, sekání a dělení materiálu. Není vhodné jako ochrana proti jedovatým plynům a parám! EN 149 FF P1

2 607 990 032

P1d

2

1

093613

Ochranná maska proti jemnému prachu Proti mírně jedovatým částicím, jemnému prachu, brusnému prachu, broušení dřev a betonu; například mírně jedovatý jemný brusný prach z barvy. Stejně jako třída FF P1, ale s vyšším stupněm ochrany. EN 149 FF P2

2 607 990 034

P1d

2

1

093637

Respirátor proti pachům a jemnému prachu Proti mírně jedovatým, škodlivým organickým pachům a částicím (maska na stříkání barev). S výdechovým ventilem pro lehčí dýchání. S integrovaným filtrem z aktivního uhlí pro lepší potlačení pachů. EN 149 FF P2

2 607 990 036

P1d

2

1

093651


Bezpečnost práce | 97

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

í

o ale n

ac íč ísl

Ku sů v

Dr uh b

jed n Ob

Př ez ko uš en o

po dle

Chrániče sluchu

Objednací informace

Chrániče sluchu Koeficient útlumu 19 dB (A) Přestavitelná oblouková rukojeť z umělé hmoty. Všechny díly jsou omyvatelné vodou. Hodnota L 14 dB, hodnota M 20 dB, hodnota H 27 dB, poměr signálu k šumu 23 dB EN 352

2 607 990 042

P1d

1

1

093712

Chrániče sluchu Koeficient útlumu 24 dB (A) Složitelné, polstrované se stavitelným hlavovým třmenem. Hodnota L 17 dB, hodnota M 25 dB, hodnota H 32 dB, poměr signálu k šumu 28 dB EN 352

2 607 990 043

P1d

1

1

093729

Ochranné zátky do uší V pouzdru z umělé hmoty. Hodnota L 31 dB, hodnota M 32 dB, hodnota H 32 dB, poměr signálu k šumu 34 dB EN 352

2 607 990 044

P1d

10

1

093736

Ochranné a pracovní rukavice n Také ruce se musí chránit - při páčení může například nekontrolovatelně odletět ostrohr-

Vlastnosti produktů

ba len í Ve lko ob ch .b ale EA ní N 31 -kó 65 d 14 0.. .

ův Ku s

ba le Dr

Ob

uh

jed

na cí č

ísl

o

anný materiál.

Objednací informace

Pracovní rukavice Z šedé vyčiněné hovězí kůže 1,2 mm tlusté, svršku rukavic z hrubé bavlněné příze, ochrany nehtů, kotníků prstů a zápěstí, všitého gumového tahu, plastifikované drilichové manžety, podšívky na dlaních, délky 26 cm, standardní pánské velikosti 10 2 607 000 134

P1d

1

1

017954


98 | Přehled balení

Obaly, které přehledně informují.

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (Cardboard)

C0a

Krabice bez eurootvoru

C1a

Krabice s eurootvorem

C1d

Obalový karton s eurootvorem

C1c

Taška s eurootvorem

C1e

Zavěšení s eurootvorem

C1k

Kartonový list s páskou, s eurootvorem

P1c

Taška s eurootvorem

P1d

Sáček s posuvným uzávěrem s eurootvorem

Plastový obal (Plastic)

P0b

Sáček bez eurootvoru


Přehled balení | 99

Plastový obal (Plastic)

P0f

Zataveno bez eurootvoru

P1f

Zataveno s eurootvorem

Kombinovaný kartonový a plastový obal (Plastic and Cardboard)

PC1c Karton Skin s eurootvorem

P0n

Páska bez eurootvoru

Nezabalené zboží (Unpacked)

U0

bez eurootvoru

Objednané množství pro jedno objednací číslo v kusech = kusů v balení x velkoobch. balení Objednaná množství musí souhlasit s uvedenými počty kusů velkoobchodního balení (např. 5 -> 10 -> 15).


Materiály

Přednosti brusiva

Složení

Barvy, laky, plniva, tmely

Technologie zabraňující předčasnému zanášení, až čtyřnásobná životnost

Korund s povrchovou vrstvou stearanu vápníku, s pojivem ze syntetické pryskyřice na papíru

Dřevěné materiály, tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, kov

Vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost

Korund s pojivem ze syntetické pryskyřice na papíru, resp. tkanině

Vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost

Korund s účinnými látkami v krycím pojivu, s pojivem z pryskyřice/pryskyřice na tkanině, resp. vulkanizovaném fíbru

Ušlechtilá ocel, vanadová ocel, chromniklová ocel, litina

Špičkové brusivo pro nejvyšší výkon a velkou zátěž

Korund s účinnými látkami v krycím pojivu, s pojivem z pryskyřice/pryskyřice na tkanině, resp. vulkanizovaném fíbru

Kámen, sklo, plexisklo, vypalovaný lak, mramor

Vysoký výkon od hrubého broušení až po leštění

Karbid křemíku s pojivem pryskyřice/pryskyřice na papíru

Kámen, sklo, plexisklo, vypalovaný lak, mramor s vodou

Na tvrdé materiály; vhodné i na broušení za mokra

Karbid křemíku s pojivem ze syntetické pryskyřice na vodovzdorném papíru

Vysoký úběrový výkon a chladné broušení

Zirkonkorund s vysoce aktivními účinnými látkami, s pojivem z pryskyřice/ pryskyřice na tkanině, resp. vulkanizovaném fíbru

Kov, ocel

waterproof

Ušlechtilá ocel

Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4 – Krč www.bosch.cz/ew www.bosch-pt.com

1 619 A00 TH2 - cs - PT-ACE/MKB-BO - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne. Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. Stav: 01.08.2009

08_SchleifenPolieren_CZ  

profesionální brusivo Bosch NOVINKA! Vlastní výzkum, vývoj a výroba. Kompletní program podle průmyslové normy. Od brusiva pro ruční broušení...

08_SchleifenPolieren_CZ  

profesionální brusivo Bosch NOVINKA! Vlastní výzkum, vývoj a výroba. Kompletní program podle průmyslové normy. Od brusiva pro ruční broušení...

Advertisement