Page 1

CLUBBLAD

O* VAN DE SPORTVER» ## DALEN "


sStoaeaaeS

J , KALOIJR

Z

CENTRA k r u i d e n i e r

Z

Be Bente

imam

Voor bruiloften, vergaderingen en familie-diner's

= HOTEL , DE. BOER ,--

Tell 286

2 gemoderniseerde

HET AI5HES voor uw

ü

LEVENSMIDDELEN en DIEPVRIES VLEES , GROENTE , enz.

I

tel» 05941»20i

Bloemen brengen

gezondnej-dsscnuer.t jes maken en houden de kinder-voet a-eBornl.

a i

g ezelli;s"h e i d i n hu is, Voor een GOEDE sortering naars Bloemen h\i i s K _K N_K_

markt

',ï o

3 ohoenhandei

COEVORDEN

Ol/hiVUitJuciü

Voor a l uw

-

aardappelen groente en fruit levensmiddelen diepvrissprodukten

ASSEMS Z.B. De Brinken 2, Door rechtstreekse inkoop aan de grootste veilingen in geheel Nederland a U y d zeer s c h e r p |3^zenJ_

vsn 3) 0 R S T E ff

Voor a l uw * gaskachels en * fornuizen * huishoudelijke artikelen * rijwielen * bromfietsen * landbouwwerktuigen en * gereedschappen naar R. HttDRIKS Jfechanisatie- en loodgietersbedrxj f l a e ti t I I B .

* Speciaal adres voor fruitmanden. ,„„-m-^.,-,


CLUBBLAD "ONS SPORT(w)OORD" van de sportvereniging Dalen. 2e jaargang-nr. 1 Redactie-adres; Bente 2 , Dalen. Van de redactie» Medewerker ïïendrikus Assen is ons ontvallen. We hebben helaas slechts enkele keren van zijn gaven als tekenaar voor ons blad, gebruik kunnen maken, doch bewaren aan deze korte samenwerking de prettigste herinneringen. Zijn nabestaanden wensen wy_veel kracht toe bij dit verlies. 2e jaargang. De werving van abonnee's voor de 2e jaargang van ons clubblad is zo goed als afgewerkt. Helaas hebben we niet alle lezers voor de 2e jaargang kunnen winnen. Direkt voegen wij hier evenwel aan toe, dat er ook nieuwe lezers zijn bijgekomen, zodat het aantal vrij gelijk is gebleven. Met de advertentie *s is het goed gegaan. Ook wel een opzegging,, maar gelukkig weer nieuwe in de plaats. Al niet al kan gesteld worden, dat de uitgave van de 2e jaargang financieel wel is verzekerd. Allen die hebben medegewerkt om dit te bereiken, hartelijk dank. Ter introductie bij niet-abonnéé' s wordt Sport(w)oord nogmaals huis aan huis bezorgd. Ga.arne nemen de bezorgers of de leden van de redactie nog nieuwe lezers aan. Het abonnementsgeld bedraagt slechts ƒ 3»= per jaar en daarvoor ontvangt men 23 keer ons clubblad. Waar kan men goedkoper terecht? V.H.C, Na een zeer zwakke wedstrijd van verleden week, kwam een herboren Dalen 4 terug. Het slachtoffer van dit terugkomen werd V.E.C. 3c Het werd een waar schuttersfestijn. In de 10e minuut werd de score geopend door Wolting na een goede pass van Wagt. Vijf minuten later lanceerde Hoekstra, Jan Esschendal en dat betekende 2 - 0 . Vlak voor de rust zorgde Wolting voor 3 - 0 , na weer goed aangeven van Wagt. Na de rust kwam V.H.C, terug en hun rechtsbuiten bracht de stand op 3 - 1. Dalen 4 vond het zo wel genoeg en Jan Esschendal maakte er na een goede doorbraak 4 - 1 van. De voortreffelijk spelende


Baks had de hele wedstrijd al gewacht op een kansje en hij kreeg zijn beurt met een penalty die hij goed benutte 5 - 1 . Onze nieuwe aanwinst G.J. Albring gaf 10 minuten later een goede voorzet, die Ruinemans keihard inschoot; 6 - 1 . In de laatste minuut gaf de achterhoede van Balen aan V.H.C, nog een doelpunt weg, zodat de eindstand op 6 ~ 2 terecht kwam. Een leuke wedstrijd, een goede scheidsrechter en een sport ie- ve tegenstander. „ ,r , ,. ö R. Woltmg. Stanfries - Balen» Balen ondernam met gemengde gevoelens de reis naar Appelscha. Bit bleek echter geheel niet nodig te zijn, want de thuisclub voldeed niet aan de verwachtingen. Voor de rust golfde het spel wat heen en weer; waarbij beide ploegen slecht weinig reële kansen kregen. Er werd matig gevoetbald en Balen stelde in de eerste helft het publiek danig teleur. Voor Balen kreeg Villy Foth nog een mogelijkheid om de man aan het scorebord aan het werk te zetten, maar hij miste vrij voor doel.Bij een duel tussen H. Joosten en een achterspeler van de gastheren werd laatstgenoemde zo ongelukkig geraakt, dat hij waarschijnlijk een beenbreuk opliep. Een spijtig voorval in een toch wel sportieve wedstrijd,, K'a, de rust kwam er een geheel ander Balen in het veld. Er werd snel en zuiver gespeeld, waarbij vo; ral Bert Boer zich als de grote spielmacher ontpopte, dit in tegenstelling tot zijn vaak minder zuivere passes in de eerste helft. Boor één van zijn passes kreeg Geert Lanjouw een prachtige kans om te scoren, maar de keeper van Stanfries reageerde voortreffelijk. Veel mogelijkheden zijn er verder niet geweest voor Balen en daar ook Stanfries niet opgewassen was tegen de sterk spelende defensie, eindigde de wedstrijd zoals, die vas begonnen. Rest mij nog op te merken dat Willy Foth vervangen werd door Eenk Sibon en Henk Ruinemans door Hans Wssterhof, die zijn tegenstanders nog een paar keer de hakken liet zien. W. van Tarel. Gesloten winterseizoen van de afd. Brenthe. Be J0 en te

competitie zal worden stopgezet van 22 december tot januari zaterdag 20 en zondag 21 december wordt er ijs weder dienende nog gevoetbald. Be b.= i zal weer beginnen rollen op 31 januari en 1 februari. B.K. v.d.-Meulen.


Dagalijkse D r o s t e n d l e p 47 l i j n d i e n s t e n ! T e l . 05240-5189 ASSEN-GRONINGEN-MEFPEL


H

SIIVICA

E H G E L

*Schi Ié&rs hsdrfj4

v e i l i g - snel 3 uïnig

S P

!

Striem*

^- 97

töuiSHOud&lifUe

ART

RAIFFEISENBANK

ifl

en

RIJDEN

BMOOWËR ■ DALEN

O R T A R T

3

RIJDEN

Telefoon ©f241 - 411

Dealer ©..«. *. Cstevardsn #n ©mgsvlng

.Dalen ­ Coevorden"

Kantoren? Balen, Hoofdstraat 33 Coevorden, Friesestr 14 Dalerveen, Dalsrveen 56

Zittingens Dalerpeel in Dorpshuis Waohtum in „ds Kon?"

SPAARBANK met diverse spaarmogeiykheden GOEDE RENTE Alle andere bankzaken c a » VOORSCHOTTE N, HYPOTHEKEN, KREDIETEN, PERSOONLIJKE LENINGEN, EEKENING­COURMT foor al_J3w_banksakgn een prettige en persoonlijke behandeling

«J4S m BABI SiffiEj LO EMPIA'S,

EEN GOEDE RAAD

Voor t l O s lekkers baptj«s m s naar U i Ë U S

Ci^AgïA

Klazles&veea

»•

Dalen

Spseialiteiian nit algen keatam &ok8ttea8 Sassi- en BÊsiteiles Slaatjes au porties Hassi öahakfctallsïs ea J-Haaafejss

ff ©, *§' s

gebruik

*

„COMINZO"

:

melkproducten en üw sportieve prestaties sullen beter worden

«anaswo^i w> saasHflamH


Balen 4 - Raptim 4 Dalen 4 speelde een wisselvallige wedstrijd. Ka de eerste helft gaf een falende achterhoede en een soepel draaiende voorhoede te zien. Na de rust het omgekeerde beeld. De voorhoede,welke in de eerste 45 minuten de kansen uitstekend wist te benutten, liet enkele zekere doelpunten liggen.De achterwae.rtsen hadden het spel van Raptim nu nu echter door en gaven geen kansen meer weg. De wedstrijd was nog maar zeven minuten oud of Gerard Lambers schoot Dalen na goed aangeven beheerst naar een 1 - 0 voorsprong. Een dekkingsfout was de oorzaak dat even later de stand gelijk stond. Raptim drukte door en wist, weer mede door verkeerd ingrijpen van de achterhoede, de stand op 1-2 te brengen. Een sterker wordend Dalen wist door een hard schot van Albert Ruinemans, via de paal, gelijk te maker Enkele minuten later was,door een kopbal van Jan Esschendal, het 3~?• Door een misverstand,van de anders toch geroutineerde Jaap Wagt en keeper Roelof Arends, profiteerde Raptim onmiddellijk en nia.akte 3-3° Mede door de harde wind werd Dalen gedwongen zich tot d-e rust tot verdedigen te beperken. ÏTa de rust gaf een sterker Dalen te zien. De kansen werden echter niet benut. De beslissing viel na, ongeveer 20 minuten, Na een listig genomen vrije schop scoorde Roel Wolting beheerst. Met rustig spel wist Dalen de resterende tijd de voorsprong te consolideren. Al met al een verdiende overwinning van 4-3» Jan Esschendal. Wist ü dat......? .......de striptease bij W. Perkaan niets om het lijf had, .......dat DCG de grootste amateur club van Amsterdam is, .......dat de Heerenveense doelman Bouke van der ïïeide waarschijnlijk met ingang van het volgend seizoen naar Heracles gaa.t, ....... dat DCG met 60 elftallen aan de competitie deelneemt, .......dat AC Roma in Italië schertsend "het tweede team vanInter Milaan" wordt genoemd, ....... dat twee elftallen van Dalen nog ongeslagen zijn, .......dat Dennis Law hoogstwaarschijnlijk Manchester United gaat verlaten, .......dat Pleun Strik de elegantste verdediger van Nederland is, .......dat Pleun Strik Cruijff de gevaarlijkste spitsspeler van Nederland vindt, .......dat volgens de computer Rapid Wien kampioen van Oostenrijk wordt, .......dat Henk Terlingen alleen door een super-bloedtransfusie Peijenoord-supporter zou kunnen worden.


Vist IJ dat .....? ...... .Sport(w)'oord streeft naar mede-inspraak van de lezer, .......dat Max Merkel en de FC NĂźrnberg nog steeds ruzie hebben, .......dat 'Theo Lazerorns goed met scheidsrechters kan opschieten, .......dat Georg Kesslersdie reeds Spaans leerde, om zich volgend jaar in Mexico te kunnen redden, daar ijlings mee gestopt is, .......dat een Engelse bierbrouwerij voor acht Engelse profclubs een extra geldsom van dertig mille per elftal in het vooruitzicht heeft gesteld, ........de maker van het eerste doelpunt in de wedstrijd Asser-Boys-Dalen na de wedstrijd wilde gaan kijken of het net nog schroeide, .o .....het daarom het overwegen waard is voor het bestuur om brandvrije netten san te schaffen, .......Dalen I twee verschillende systemen beheerst. .......Balen I-in thuiswedstrijden een variatie van het 4-2-4 systeem en het 4~3~3 speelt, .......Dalen I in uitwedstrijden het 1-4-2-3 systeem speelt met Foth als nul, oh nee ik bedoel in de 1, .......deze systemen zijn ontsproten aan het geniale brein van trainer SĂśInner, .......een scheidsrechter kan opvallen door de wijze waarop hij niet opvalt, ...... .Germanicus zich rt:eds voorbereidt op de derby van volgend jaar, .......Johan Cruijff laatst tegen Georg Kessler zei "je t'aime mon amour", ...... .Manuel Velasques van Heal Ma,drid in het huwelijksb o o t j e g e s t a.p t i t

9

Dalen 3 - Emmer-schans 3. Het aantal toeschouwers bij deze wedstrijd was nihil, hetgeen wel getuigt van een geringe belangstelling voor de lagere elftallen. Jammer ! Het was op zichzelf een rommelige wedstrijd waarin de, strijd gelijk opging. Toch was het Emmerschans die op 0-1 Ikawam door een misverstand tussen keeper Hidding en halfspeler Kiers. Maar de Dalen-spelers lieten de moed niet zakken. Toch kreeg' E-schans de kans om op 0-2.te komen door een penalty, veroorzaakt door rechtsachter J. Eesse.


Over deze penalty was men (de Dalers en ook enige Schansers) niet tevreden, aangezien het geen penalty was» Doch de kans werd gemist en de strijd ging door. Ruststand 0­1 . Ha de rust een men­ taal zeer sterk Dalen (door de mentale injectie van coach­leider Oosting) dat toch wel de toon aan gaf. Doch aanvankelijk geen doelpunten. Toch kwam Dalen nog op 1­1 en ja, zelfs 2­1 door een penalty, benut door J.F. Kalkdijk. E­schans kwam vervolgens terug op 2­2. En de Emmerschansers "behaalden toch nog de zege door woei een penalty. Einduitslag dus 2­3. Rest nog te vermelden; B. ^.­old.; eruit gestuurd wegens natrappen en een officiële waarschuwing voor E o Hazelaar. J. nesse. ■ De scheidsrechter en het horloge. (van onze speciale verslaggever). In de tweede helft van de wedstrijd Dalen III ­Emmerschans III zag de scheidsrechter dat de penalty­killer van Dalen III, zijn horloge nog om had. De scheidsrechter "beval hem zijn horloge af te doen. Onze speler was echter ijverig aan het voetballen en ver­ gat zijn horloge af te doen. Toen de scheidsrechter floot en de aanvoerder bij zich riep om een waarschuwing uit te delen, be­ greep, hij dat het voor hem was. Hij dacht vliegensvlug na en deed het horloge af en stopte het bij zijn broek in. Toen de scheids­ rechter hern wilde opschrijven, vroeg hij beleefd waarom. De scheids­ rechter stapte grijnslachend op hein af en pakte hem bij de pols om te laten zien dat hij het horloge nog om had. Hij bemerkte tot zijn schrik da.t het horloge niet meer om de pols zat. Hierna­ greep hij naar de andere hand om te kijken of het horloge daar zat. Hij wist niets anders te doen dan verslagen naar de grond te kijken. Hij was zelfs zo overstuur dat hij het inmiddels op de grond geval­ horloge niet eens opmerkte. 26 oktober.

E DAL H ­ TITAN

4 —

1

Dalen trad voor de 4e thuiswedstrijd met gemengde gevoelens in het strijdperk, omdat tegenstander Titan, de vorige competitie nog een beslissingswedstrijd tegen D.V.C. 59 moest spelen voor een plaats in de tweede klasse. Tot dusver had Titan het in de competitie ook niet slecht gedaan, mar?.r deze plaats konden ze geen moment waar maken.' Direkt na de aftrap ging Dalen in de aanval. Met gevarieerd spel, zoals Dalen de laatste tijd gewoon is te spelen, wTerd Titan in de verdediging gedrukt. De voorhoede


sprong echter te nonchalant met de kansen om en verder dan enkele schoten uit de 2e linie kwam Dalen niet. Ha een half uur spelen viel d.an toch het lang verwachte doelpunt. Een voorzet van V. Poth werd door H. Ruinemans voor de voeten van G. Lanjouw gekopt en deze hoefde alleen maar in te schieten. Hoewel er nog verscheidene kansen waren om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, werd er niet meer gescoord. Direkt na de rust ging Dalen via de "beide vleugelspelers 'heftig in de aanval, Bert Boer gaf weer meesterlijke dieptepasses aart zijn medespelers en het duurde dan ook niet lang of M. Joosten wist van een van deze kansen gebruik te maken. Titan was nu mentaal aangeslagen. Dalen ging toen nog even door en het duurde niet Lang of de 3 verscheen op het scorebord. V. Poth kreeg de bal op links, trok hem on tiid voor om il. Jo osten de kans te geven om met een geweldige snoekduik d.e bal in het net te koppen. Hij deed dit feilloos. Dalen deed het hierna wat kalmer aan. Er werd wat nonchalant gespeeld, hetgeen resulteerde in een tegendoelpunt. De rechtsbuiten kreeg de bal op het randje van buitenspel toegespeeld, trok hem keurig voor, zodat het voor de rechisöinnen een koud kunstje was om te scoren, la dit doelpunt schrok Dalen weer wakker en Titan moest opnieuw met man en macht verdedigen. Maar toch konden ze niet verhinderen, dat Dalen ket-r op keer door de verdediging van Titan sneed. Maar de voorhoedespelers sprongen te nonchalant om met de vele kansen die hen geboden werden. Het vierde doelpunt kwam dan ook tot stand door een bijzonder scherp genomen voorzet van Bert Boer, waarbij de bal met behulp van de keeper direkt in het doel werd gewerkt Geert L an j ouw. Mededeling "betreft de Gymnastiek van de jeugd. De lessen van Dinsdag van 15 = 45 uur tot 17.45 uur zijn verplaatst naar de Donderdag van 16.15 uur tot 18.15 uur. Dit zijn de lessen die werden verzorgd door Mevr. WestermanKiers. De lesverandering van de heer Prins 'hoort ïï op de gymnastiekles. De secretaris J. Mulder,


• Het afscheid van Jufrouw Kootstra. Het zal u allen wel bekend zijn dat juf. Kootstra de gymnastiekvereniging Dalen (als leidster) gaat verlaten, daar ze een beter betaalde baan in Hoogeveen kon krijgen. Dit gebeurde niet zomaar met een "wel bedankt juf", maar er werd nog wel even aandacht aar.' besteed, mede dank zij de heer Prins. Deze zorgde ervoor dat ieder lid van de gymnastiekvereniging zijn geld heeft meegebracht voor een cadeau. Dit alles is gebeurd zonder dat Juffrouw Kootstra, er ook maai' iets van af wist. Ook gaf de heer Prins iedereen de boodschap mee, ais het kon, op woensdag 29 oktober om vijf uur in de hal van de lagere school te zijn, bij het afscheid van de Juf. En inderdaad, woensdag om vijf uur was er een grote groep gymnasten verschenen, maar ook waren er enkele bestuursleden. Onze persm,aii L.A. IJpelaar was ook aanwezig en la. eft van dit afscheid enige leuke plaatjes gemaakt» Toen iedereen binnen was nam de voorzitter van de sportvereniging, de heer Hesse, het woord en sprak vanaf het toneel Juffrouw Kootstra een woord van dank toe, waarin ondermeer gezegd werd dat ze 6-ir jaar lang • de gymnastiek in Dalen geleid had en dat ze voorn 1 erg gewaardeerd wordt bij de jeugd. Maar dat ze als leidster gaat vertrekken betekent niet dat ze zich helemaal-uit de gymnastiekwereld gaat terugtrekken. Nee, ze blijft lid van de gymnastiekvereniging Dalen, aldus de heer Hesse. Nadat de heer Hesse zijn woord gezegd head, kreeg de heer Prins nog even het woord en bedankte ook vanaf die plaats Juffrouw Kootstra.. Vervolgens kondigde de heer Prins aan dat men kon overgaan tot hetuitreiken van de cadeau's. Eerst werd er een pakje aangeboden door de kleutergroepen en na dit te hebben opengemaakt bleek niereen mouwplankje in te zitten. Vervolgens brachten 2 leden van de jongens en meisjes groepen een cadeau naar de juf en dat was een strijkplank. Toen was de dames-en herengroep aan de beurt en door een dameslid werd een stoomstrijkijzer aangeboden. Dus strijken kon Juffrouw Kootstra nu wel. Kaar volgens de heer Prins, kun je, ale je moe thuis komt van het werk, niet nog gaan staan strijken en om dit een beetje te vergemakkelijken bood hij een-krukje aan. Zo was dus alles wat het strijken betreft compleet. Ook de gehuwde dames bleken Juffrouw Kootstra niet te vergeten tehebben en een paar;leden boden haar een cadeaubon aan. Het bestuur van de sportvereniging wilde niet achterblijven en uit de handen vai de heer Hesse ontving zij een enveloppe met inhoud. Toen alle cadeau' s naar de Juf gebracht waren, sprak zij een kort dankwoord uit aan alle gevers en geefsters en aan de heer Prins, waarmee ze, vol-


-gens haars 6J- jaar heel prettig samengewerkt had. Ka deze woorden klonk er nog een driewerf "hoera," voor de Juf en toen ging iedereen naar huis. Diezelfde avond had het "bestuur van de sportvereniging de heer Prins en Mej. Kootstra,, onze nieuwe leidster Mevr. Vesterman met haar echtgenoot uit Coevorden en enkele damesieden uitgenodigd om in het Trefpunt met elkaar nog even gezellig na te "babbelen. Daar hoorden we van de heer ' Prins hoe Juffrouw Kootstra al op vijftienjarige leeftijd als leidster in ITw-Amsterdam is begonnen. Hoe ze daar het eerste jaar alles van elke les heeft opgeschreven, daarna een cursus heeft gevolgd en toen pas echt is begonnen met lesgeven. ï?a een paar jaar is ze toen in Dalen gekomen en daar ie ze gebleven, maar liefst 6J- jaar la.ng, ÏÏu zal Mevr. Vesterman haar taak voortzetten, al is het maar tijdelijk. Mevr. ïesterman, in Dalen waarschijnlijk beter bekend als Mej. Chris Kiers, werd hartelijk verwelkomd en wij wensen haar een prettige tijd toe in Dalen. Ondertussen werden de glazen nog weer eens gevuld, maar tenslotte brak dan toch de tijd aan dat we allemaal echt afscheid van Juffrouw Kootstra moesten gaan nemen. Nogmaals bedankte zij iedereen voor de cadeau's, voor deze afscheidsavond en voor de prettige samenwerking die zij deze 6ïj jaar heeft gehad. Vanaf deze plaats wensen we haar veel succes met haar nieuwe baan en wij hopen haar nog eens terug te zien op onze jaarlijkse uitvoering. B. Me ij er ing. S.S.S. II

-

Dalen II.

Om 7 uur vertrok een tot de tanden gewapend 2e herenteam naar Emmen. Kier werd e,rst aangetreden tegen S.S.S. II uit E-compascuum. Dalen ging goed vp.n start en kwam al spoedig met 8-4 voor te staan. Hierna verslapte de aandacht een beetje en de S.S.S. kwam terug. Het werd een spannend slot met meer spanning dan fraai volleybal. S.S.S. won tenslotte deze slijtageslag met 15-13» In de tweede set wist D?„len dat ze moest winnen en speelde dan ook weergaloos. S.S.S. had totaal geen verweer tegen de goede smashes die werden afgewisseld met prachtige taietische ballen. Dalen won met 15—3 o De 3e beslissende set stond op een veel lager peil dan de 2e„ Dalen kon geen opening forceren op het zich goed


verdedigende 3.S.S,. Toen S.S.3. ia et 8-6 kwam voor te staan voltrok zich het noodlot over Dalen. Sr werden J. opslagen achter elkaa„r gemist, er volgden enkele dubieuze beslissingen van de overigens goed leidende scheidsrechter en Dalen was een geslagen ploeg, Dalen ging met 15-6 ten onder» Einduitslag 2-1 in het voordeel van 3.S.S.. Dalen II - Olympia I. De tweede wedstrijd voor Dalen was tegen Olympia. uit Nw-Amsterdam, Deze ploeg speelde hoofdzakelijk verdedigend en daardoor kreeg de Daler-sianval alle gelegenheid zich van haar goede zijde te laten zien* De set-ups werden steeds beter en de smashes waren goed* Tegen het eind van de 1e set kwam Olympia nog even terug m--ar Dalen won met 15-13» In d.e tweede set gebeurde er weinig spectaculairs en Dalen behaalde met een safety-first spelend team een 15-11 set-overwinning. Deze wedstrijd ward verdiend gewonnen door het over alle linies beter spelend Dalen» Een alleszins goed debuut van de jongens van coach Je Costing in de tweede klasse, Opms Als de Daler reserves nog een iets betere mentaliteit aan de dag kunnen leggen zullen ze nog hogere ogen gaan gooien in de tweede klasse, want aan de kwe.liteiten van de spelers ligt het r.i Ik dacht dat-- hier nog een mooie maar zeer moeilijke taak voor de coach lag weggelegd. Zijn kwaliteiten kennende moet dit dacht ik wel lukken. Misschien kan de T.C. nog eens voor enkele oefenwedstrijden zorgen, zodat de spelers beter op elkaar ingespeeld raken Geert Garming. Alhoewel de volleybalcompetitie nog maar enkele weken oud is, spri: gen enkele resultaten van onze teams er tussen uit. Onae verwaci tingen zijn dan wat deze competitie betref t ,'noog gespannen. Als wc de verschillende teams die deelnemen aan de competitie er tussen uit lichten komen we mijns inziens tot de volgende prognoses. De heren treden met twee teams de competitie in, In vergelijking met het vorige jaar is hot zestal van het eerste team da,nig veranderd. Door het vertrek of door andere oorzaken kreeg het team een geheel ander gezicht. Gelukkig kwam er ook versterking en uii de eigen gelederen kwamen enkele jeugdigen sterk naar voren. De verwachtingen voor" dit team zijn;dat een plaets bij de eerste drie zeker tot de mogelijkheden behoort, hetgeen promotie betekent na-a: een nieuw in te stellen promotieklasse. Deze zal tussen de over-


-gangsklasse en de eerste klasse komen. Het zal een districts klasse worden, wat "betekent dat er ook andere teams dan uit het district Emmen in komen. Wanneer er flink aangepakt wordt behoort deze promotie er voor Dalen "beslist in te zitten. Het tweede team dat vorig jaar zo prachtig kampioen werd speelt nu in de tweede klasse, daax het verschil tussen de derde en de tweede klasse niet zo groot is, mogen we aannemen dat dit team ook hier de belangrijke rol zal gaan spelen, ondanks het vertrek van enkele spelers. Vat de dames betreft, gezien do gespeelde wedstrijden mogen we aannemen dat hier weer een kampioenschap uit voort zal komen. Het eerste damesteam is nogal veranderd t.o.v. het vorige jaar. Ook hier is de opkomst van de jeugdspesisters merkbaar. De oude kern is gebleven, met daaromheen de nieuwen. De eerste drie wedstrijden brachten ons zeer ruime winst op de concurrenten,vooral de overwinning op het sterke Yonk was verrassend. Het tweede damesteam speelt voor het eerst in de competitie en zette al dadelijk de twee wedstrijden in overwinningen om, vrat een schitterende prestatie is. Ook hier hooggespannen verwachtingen. Het derde damesteam bestaat geheel uit meisjes die net een paar maanden 'by volleybal zijn. We mogen hier direct geen hoge verwachtingen van koesteren, maar het zal mij niets ververwonderen wanneer zij in de loop van de competitie een geducht tegenstander gaat worden voor de verschillende ploegen, zelfs voor ons tweede team, dat in de zelfde klasse speelt. Zo te zien een optimistische prognose voor de competitie, maar'het zit er in. Het zou "prachtig zijn een zelfde resultaat als het vorige jaar behaald kan worden, of nog beter? Ik wens de teams heel veel sterkte in de komende zware wedstrijden, maar ook ons Daler voetbalelftal dat het zo verbluffend doet, laat zien dat Dalen een geducht woordje meespreekt op het gebied van sport. Misschien opent dat perspectieven voor de bouw van een sporthal, een probleem dat bij de volleyballers steeds nijpender wordt. P.O. I ! I 1 I I t t I t I t I


QM&gASHt V88ft

Dancing

WAT HS7 &SVAL IS

UW $pff®T

H€Sft

éisiHA

„WELGELEGEN"

Oosterhesselerbrug IEDERE sondag DANSEN ALLgg

vanaf 2 uur

8

s middags

prima consumpties en ruime sortering ia

I

gedestilleerde DRANKEN TUINGEREEDSCHAPFBN

Zoekt ÏÏ gezelligheid, Uit of thuis

IJZERWAKEN GEREEDSCHAPPEN

dan c a f é - r e s t a u r a n t slijterij

GRASMACHINES HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN NABER Emmerweg 3

"HALFWEG" de Loo - tel. 05240-2862 IJ belt.....wij bezorgen!

tel« 324

Candia tankstation.

GASVERWARMING SN LOODGIETERSWERKEN

Voort

?LORETT

BLÈR

BABYG0ED.,-_ BEDDEN - DEKENS.-

de

WONINGINRICHTING en SPORTKLEDING naar

sportieve bromfieta PA.

SCHOLTEN DALEN DALERVEEN

MANUPACTUREN -

A A

JS

A

A.

A

TEXTIELHUIS : H. ASSEN noordwijk 18

tel 5 245

P.S.i LET op onze voordeelartikelen!!!!


H. G. SPUKMAW -

COEVORDEN

TELEFOON 2814 fir^^^a!9rv^a!n'w!^strv!X^KB^Kw!^»^


DALEl­i" II

­ GERMMICUS IV.

Dalen II en Gerrnanicus IV speelden in de eerste helft, op­ een glad maar goed bespeelbaar veld in de eerste helft een .aardige wedstrijd» Jan Post was voor deze wedstrijd teruggehaald uit het derde o Vanuit de achterhoede werden leuke aaarva.llen opgebouwd. Vooral back H. Westerhof, die zich in <3­e 2e helft wegens een knieblessure sou laten vervangen door Jannes Kalkdijk, speelde hierbij een hoofdrol o Toch nam Gerrnanicus verrassend de leiding,, A, Almeloo beoordeelde een bal verkeerd zode.t een Germanicus­ aanvaller vrij voor doelman Schutten kwam te staan, Hij maakte geen fout, en Gerrnanicus IV stond met 1­0 voor. Balen II pro­ beerde met eenvallen over de vleugels de Ge­rmanicus­verdediging uit elkaar te schudden. Dit gelukte maar gedeeltelijk. Vooral de achter de voorhoede opererende Letteboer had veel pech met zijn afstansschoten. Toch kwam de gelijkmaker. Eén van de 'Germanicus­ verdedigers maakte in het strafschopgebied hands„De terecht toe­ gekende penalty werd door aanvoerder M. Ru.inema.ns beheerst in een doelpunt omgezet. Dit gebeurde allemaal vlak voo'r de rust., In de rust dacht iedereen "Na de rust zal Dalen wel even door­ drukken". Het bleek echter een vergeefs gekoesterde hoop te ahn. Eet was Gerrnanicus IV, dat de lakens uitdeelde. De eerste de bes te aanval na. de rust ever links bracht de bal bij J. Post. Hij .. plaatste de bal voor het doel. Een Germanicus­verdediger wilde de bal met een ferme trap uit de gevarenzone brengen, maar ..kreeg de bal zo ongelukkig op zijn voet, dat deze precies voor Dalen langs de goede kant van de paal in eigen doel verdween., 2­1 dus , Bij Dalen II viel na deze ■ tref f er ,'door conditie­gebrek bij enkele spelers, het gehele middenveld weg, Gerrnanicus IV zag.dat Dalen te kloppen.was en ging in de aanval. Een corner werd 'niet goed weggewerkt. Een toestormende Germanicusspeler strafte dit reso­ luut af en schoot Gerrnanicus naast D3,1 en. Dalen kreeg anog een prachtige kans opnieuw een voorsprong te nemen, maar H. Sibon treuzelde, vrij voor de keeper sta.ande, veel te lang (voor rust ook al een keer) zodat deze gemakkelijk kon ingrijpen. Vijf minuten voor het. einde ­kwam de klap. De Dalen I'I­verdediging was door een 20­meter pa.ss uit het evenwicht geraakt. Een Germa,nicus~a„a,r.­ valler maakte hier dankbaar gebruik en schoot Gerrnanicus' naar' een a­2 voorsprong. Toen de goed leidende scheidsrechter voor he einde floot was er in de stand geen verandering meer gekomen. H.


Standen Senioren zondagvoetbal per 28 oktober 1969» Dalen II W.K.E. II Sleen II S.V.B.O. III Vios II Dalen II Germanious IV Protos II Sp­Erica IV Schoonebeek II V.H.C. II

7­12 7­11 7­ 9 7­ 8 7­ 8 7­ 7 6­ 5 7­ 3 6­ 2 6­ 0

Dalen III Zwartemeer III Sp.Oranje II ZBC II Raptim III DVC 59 III Dalen III E­schans III SVBO IV Weitev.Boys III Schoonebeek III (') 2 punten in ring n.o. 5­10­

5­10 6­10 6­10 7­10 7­ 8 6­ 6 6­ 2 6­ 2 4­ 0 5­ 0 minde­

69

DalenlV Protos III 7­12 Germanious V 5­ 7 VGG II 5­ 6 Sp.Erica VI 6­ 7 Dalen IV 4­ 4 DCS II 5­ 3 Sp.Oranje III 2­ 3 NAB III 3­ 3 Raptim IV 5­ 1 4­ 0 VHC III' (') 2 punten in min­ dering n.o. 19 ­10­'69

******************************************************************* * * * HOTE L ­ RESTAURANT ­ CAFE ­ BAR ­ DANCING * * * S P O O R Z I C H T * *

*

Gezelligheid kent geen tijd. Daarom gaan we ook dansen bij

*

J U T S T R A

COEVORDEN

* * ******************************************************************* SPORTPUZZEL. Oplossingen inzenden voor 22 november aan Bente nr. 2

1

«6 3

^ 5 6 13 13a

12 17

22 ­:•&:>­: \£> 2b

r £i

14

20

21

£3

24 24a 28

30

31

32 33 34

§£!35 37

11

18

~

29

10

||9 15 1b

7 8

11 □ ~Tl§ 38

36

Deze puzzel is van de hand van Geert Garming. Er is een leuke prijs aan deze puzzel verbonden. Horizontaal. 1. leden v.e. vereniging die hun club aanmoedigen. 9. voetballer van Feijenoord 10. .'sportartikel 12. voorzetsel 13. land dat op de Olympische spelen de meeste medailles behaalde 14. moderne vorm van radio­ graphische beeldtelegrafie 15. ervaren 18. ongeveer 19. vordering 20. boksterm 22.zangnoot 23.dwaas 24.en dergelijke 25.zangnoot 27.gevierde sportfiguur 30.sportterm 31.Olympische Spelen(afk) 32.sportartikel 35.en andere(afk) 36.plaats 37.sport 38.bestuurslid van sportver.Dalen

Verticaal: 1.bestuurslid Sportver."Dalen ■ 2.bekend figuur bij sportver.''Dalen;' 3.gewicht 4.voor­ zetsel 5.file 6.ten name van 7.godsdienst 8.sporttere) 11.voetbalclub 1e kl.amateurs 13a.einduitsla I6.melkklier 17.Intelligentie Leeftijd(afk) 20.speelvak 21.sportartikel 23.voetbalclub uit het be­ taalde voetbal 26. jongensnaam 27.vorm van het w.w. vullen 28.examens 29.voetballer van Dalenl 33.contanten 34,plaats in Drenthe 35.1andbouBrwerktuig 36.Sociaal Economisch(afk). Geert Garming. In het ene omlijnde vakje plaatst men de juiste leeftijd van bovengenoemde puzzelmaker. In het andere vakje het aantal doelpunten die Dalen I zondag 26 oktober j.l. heeft gescoord.


Voor YER3ANB en BROG1STARTIKELEN is Uw adres DROGISTERIJ K A L K B I J K

Koop al Uw gedestilleerd (ook in Bierflessen) wynen$ bier enz* bijs )

CAPE KUIPER

)

Hoofdstraat 9 (

)

(

)

P_0_0

(

(

Beleefd aanbevelend» Het FIJNSTE b r o o d

Steeds vers geslacht jong vess voor de uiterste lage prijzen9 Ruim gesorteerd* ook in vleeswaren» Koop vlees by de vakman Uw slager!-!!! K „

Vo

BALEN

Schoolstraat

ALMELO

komt

S

v a n de

»

WABME BAKKER !!

S

L.A* YPELAAR

§

53

zelfbediening

»

Bente 24 BALEI Tels 283 f sje^isaswuxïïaiï-r*

Y O H S H G E H ' S H T I C E 3 . LITMAATH

COEVORDEN

TSLs 3141

voor een GOEDE en BETROUWBARE AUTO is dit Uw adres VERKOOP

-

INKOOP

-

SERVICE

FINANCIERING


VOOR ALLES OP-HÉT. GEBIED V-Aty

EsTHUlgjË

POT-P-«n H L M

Schoolstraat S, Te}, 2 751,

Coe v ordeo

Öaar komen -de kenners en fijnproevers. SPEOAUTsrr sw,. CHINESE LO gNPiA'i SArf U-HAM 3ÖÜÏJES SAiAOSS HALVE HAAhTTJgS "

COÊVORDEN

MÊËB

<*&-t£3

^>N

-

S«nth«iwirs*raat 15

33

-MAK

ËEJ'

-

Tsisréan Ï 5 * S

Ls-SRIj»

'K'Aft'SÖNAD£

j Steeds het NIEUWSTE en

Sluit u w V E R Z E K E R I N G E N bjf

™ 1 B ™ " a ™ a * " " , " , ï "J""'' "*8

i

|in k w a l i t e i t h e t "BESTE

BERENDS ­ CASPE RS

j g^ ­p —

I

^

j C O EV O R D EN j

h e t Assurantiekantoor....'/

~_ » _ « g.

HE A R DE E NB G

sinds 1878­

H o o f d s t r 51 Dalen tels„ 05.241. ­,217. ­.. Tevens agent d e r stichting' N E D , MID»

SPAARBANK.

u u r w e r k e n ­ goud en silve] ootiek

¥ij staan in h e t v e r v o l g te D A L E N , iedere V R I J D A G v a n J­ m i r mets BLOEMEN, SNIJBLOE ME N en PERKPLANTEN standplaats

de. -kerk. Beleefd aanbevelend,

E2*-ï2§JLÏêL.DIJKEÏÏ Bloemisterij Nw0-B-uinen T e l , 05990 - 3573

.Voor al. U w v e r v o e r .i­­.­ sand of grind n a a r tran.?portbedrïjf K.LANJOUW ü8l * 0 5 2 4 1 ­ 2 1 9 .■v­.¥fl;­..gaaii nu­ ook n a a r alle veemarkten. maandag! Hoogeveen dinsda^i.,. G r o n i n g e n vrijdag "»' Z w o l l e ,

­

—*

clubplad vv Dalen  

oudsteblad

clubplad vv Dalen  

oudsteblad

Advertisement