Page 1

Różnorodność kulturowa Anglia jest bardzo zróżnicowanym narodowościowo krajem. Jest to jednym z powodów, który czyni ten kraj tak interesującym dla turystów. Spotkaliśmy tam wielu ludzi z różnych narodowości. Najwięcej jednak było ich na ulicach Londynu. Wielu z nich pochodziło zapewne z dawnych kolonii brytyjskich. Ciemnoskórzy pochodzili z krajów Afryki, a Azjaci z Indii, które były kiedyś perłą kolonii brytyjskich. Na ulicach Londynu, Bristolu, Cardiff i Bath zauważyliśmy uczniów w mundurkach. W wielu szkołach w Polsce, w tym w naszej, obowiązują mundurki, jednak polscy uczniowie traktują je często jako zło konieczne, natomiast Anglicy w placówkach edukacyjnych od najmłodszych lat noszą z dumą umundurowanie

Na początku uczestnicy programu podzielili się na małe grupki wynikające z różnic kulturowych, Pochodziliśmy z różnych narodów. Dużym utrudnieniem też była bariera językowa. Wydawało nam się, że w języku angielskim nie będziemy w stanie porozumieć się. Polacy początkowo trzymali się Czechami, jako że mamy podobne zwyczaje i język. Mogliśmy się z nimi porozumiewać mówiąc każdy w swoim ojczystym języku, a i tak rozumieliśmy się bez problemu. Anglicy, Turcy i Węgrzy na początku raczej trzymali się w swoich grupach. W dalszej części programu Comenius, dzięki wspólnym aktywnościom różnice pomiędzy nami niemal całkowicie zanikły. Przełamaliśmy obawy, a język angielski sprawił, że wszyscy ze wszystkimi rozmawiali i byli dla siebie mili. Nawiązały się nawet nowe przyjaźnie.

anglia  

Anglia jest bardzo zróżnicowanym narodowościowo krajem. Jest to jednym z powodów, który czyni ten kraj tak interesującym dla turystów. Spotk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you