Page 1

CABBY - EN SVENSK HUSVAGN BYGGD ENLIGT CABBY-METODEN


CABBY CARA VAN GROUP - ENA V SKANj ~ Cabby Caravan Group är en av ._.. Skandinaviens största husvagn stillverkare med fabriker i Sverige, Holland och England. Cabby - byggd enligt Cabby-metoden - är en helt unik husvagnskonstruktion. Vagnarna byggs isoleringsmässigt enligt samma princip, som moderna kylskåp och ger Dig garantin för en sval sommarvagn och en varm och ombonad vintervagn.

Åtskilliga husvagnstester har dokumenterat Cabbys överlägsenhet vad beträffar styrka, isolering och värmeekonomi. Det Cabby erbjuder som standard kan Du inte ens köpa som extrautrustning till konventionellt byggda vagnar. Cabby uppfyller de krav en husvagnsköpare av idag bör ha! CABBY-KVALITET SYNS - OCH KÄNNS! - Vill Du veta mer om Cabby-metoden begär våra s pecialbroschyrer Isolering och Värmeekonomi.

Cabby Caravan Group er en av Skandinaviens stli}rste caravanfabrikanter med fabrikker i Sverige, Holland og England. Cabby - bygget etter Cabby-metoden e r en helt unik caravankonstruksjon. Vognene bygges isoleringsmessig etter samme prinsipp som moderne kjli}leskap og gir deg garantien for en sval sommervogn og e n varm og he1'.lig vintervogn.


DINA V/ENS STORA I HUSVAGNAR Mange caravantester har dokumentert Cabbys overlegenhet da de t gjelder styrke, isole ring og varme'i)konomi. Det Cabby tilbyr som standard kan Du ikke en gang kj'i)pe som ekstrautstyr til konvensjonelt byggde vogner. Cabby oppfyller de krav e n caravankj'i)per av idag b<Jr ha. CABBY :... KVALITET SYNES - 00 MERKES. - Vill du vite mer om Cabby-metoden les våre spesial brosj yrer Isolering og Varme'i)konomi.

Cabby Caravan Oroup er en af Skandinaviens st'i)rste caravanproducenter med fabriker i Sverige, Holland og England. Cabby - bygget efter Cabby-metoden - er en he lt anden caravankon struktion. Vognene bygges efter isoleringsmressige principper som i k!illeskabe og giver dig garanto for e n sval sommervogn og en varm og rar vintervogn.

Adskillige caravantester har dokumenteret Cabby's overlegenhed, hvad angår styrke , isolering og varme'i)konomi. Det Cabby tilbyder som standard kan du ikke kl')be som ekstra udstyr til konventionell byggede caravans. Cabby opfylder de krav en caravank'i)ber af i dag b!ilr have! CABBY - KVALITET SES - 00 MtERKES ! - Vil du vide mere om Cabby-metoden sp'i)rg efter vor specialbroc hurer på Isolering og Varme'i)konomi.


CABBY NOVA 420 =-=

Cabby Nova-serien har snabbt blivit mycket populär. Cabby Nova 420 har fått en rad lovord: robust, slitstark och mycket prisvärd. Cabby Nova 420 finns i tre olika modeller, samtliga med nattplats för fyra. En femte bädd kan monteras som överbädd fram. CABBY NOVA 420 - en prisbillig vagn med många funktioner! 420 - med centralt placerad kamin 420 C - med centralvärme, kylskåp 220 V-anläggning 422 C - med centralvärme, kylskåp och 220 V, vinkel bädd och klaffbord för större golvutrymme

lfm

Cabby - Nova serien har hurtig blitt meget populrer. Cabby Nova 420 har fått en rekke lovord: robust, slitesterk og meget prisvennlig. Cabby Nova 420 finnes i tre ulike modeller, samtlige med nattplass for fire pe rsoner. Dem femte plassen kan monteres som overk'i)ye fremme. Cabby Nova 420 - en rimelig vogn med mange funksjoner. 420 - med sentralt plassert kamin 420 C - med sentralvarme , kj0leskap og 220V opplegg 422 C - med sentralvarme og klaffbord som gir st'i)rre gulvplass

IHft~~

~

Cabby Nova - serien er hurtigt blevet meget populrer. Cabby Nova 420 har fäet et godt image: robust, slidstrerk og meget rimelig pris. Cabby Nova 420 findes i tre forskellige modeller, alle med soveplads til 4. En femte seng kan monteres som overk'i)je i forenden. CABBY NOVA 420 - en prisbillig vogn med mange funktioner. 420 - med centralt placeret kamin 420 C - med centralvarme , k'i)leskab og 220 V. indlagt 422 C - med centralvarme, k'i)leskab og 220 V. indlagt vinkelsofa og klapbord giver st0rre gulvareal.


CABBY NOVA 470 '"""

Cabby Nova 470 är Nova-seriens mest sålda. Den finns i fyra utföranden med nattplats för upp till sex personer. Nytt för i år är ännu en pfanlösning, Cabby Nova 473 CT, med två jämnstora sovutrymmen och toalettrum. Vi har dessutom satsat lite extra på tri vseldetaljer och erbjuder i å r bl. a. tonade fönster och bättre innerbelysning. 470 CT - toalett, centralvärme, kylskåp 472 CT - toalett, centralvärme, kylskåp, vinkelbädd , klaffbord 472 CLK - med centralvärme, kylskåp oc h plats för flera 473 CT - den nya planlösningsmodellen med två jämnstora sovutrymmen och toalettrum

ll..llllll

;im

Cabby Nova 470 er Nova seriens mest solgte. Den finnes i fire utf0relser med nattplass for opp til seks personer. Nytt for iår e r e nnu en planl0sning, Cabby Nova 473 CT, med to like store sitte/ligge plasser og toalettrom. Vi har dessuten satset litt ekstra på trivselsdetalje ne og kan iår tilby bl.a. tonede vinduer og bedre innerbelysning. 470 CT - med toalett, sentralvarme og kj0leskap 472 CT - med toalett, sentralvarme, kj0leskap , vinkelsalong. 472 CLK - med sentral varme, kj0leskap , 473 CT - den nye planl0sningsmodellen med to like store sitte/ligge plasser og toalettrom

~

Cabby Nova 470 er Nova-seriens mest solgte. Den findes i fire udforelser med soveplads helt op til seks personer. Nyhed i å r e r endnu en planl0sning, Cabby Nova 473 CT, med to lige store sovearealer og toiletrum. Vi har desuden satset lidt ekstra på trivseldetaljer og tilbyder i år bla. tonede vinduer og bedre inderbelysning. 470 CT - toilet, centralvarme, k0leskab 472 CT - toilet, centralvarme, k0leskab , vinkelsofa, klapbord 472 CLK - med centralvarme, k0leskab 473 CT - den nye planl0sningsmodel med to ligestore sovearealer og toiletrum


CABBY NOVA 532 CT Större familjer väljer Cabby Nova 532 CT - lågprisvagnen med de stora ytorna. Rymligt pentry och toalettrum, stora förvaringsutrymmen och med fem sovplatser. En sjätte kan monteras som överbädd fram. Bland årets många nyheter: nytt chassi och nykonstruerad, lättåtkomlig elcentral. Tänk på att: den styrka som är standard i en Cabby kan Du inte ens köpa som extr~utrustning till konventionellt byggd vagn. Cabby Nova 532 CT - vagnen med lång livslängd och högt andrahandsvärde!

e

St0rre familier velger Cabby Nova 532 CT - lavprisvognen med den store plassen. Romslig kj0kkenbenk og toalettrom, godt om skapplass og fem soveplasser. Den sjette kan monteres som overk0ye fremme. Blandt årets mange nyheter: nytt chassi og nykonstruert lett tilgjengelig 220 V. sentral. Tenk på at: den styrke som er standard i en Cabby kan du ikke en gang kj0pe som ekstrautstyr til en konvensjonelt bygget vogn. Cabby Nova 532 CT - vognen med lang livslengde og h0y annenhåndsverdi.

~ftft~ ft~ ~

=:=

St0rre familier vrelger Cabby Nova 532 CT -:- Lavprisvognen med den store plads. Rummeligt k0kken og toiletrum, meget skabsplads og hele fem sovepladser. En.6. kan monteres som overk0je i forenden. Blandt årets mange nyheder: nyt chassis og nykonstrueret, let tilgrengelig elcentral. Trenk på: at den styrke som er standard i en Cabby, kan du ikke k0be som ekstra udstyr til en konventionelt bygget caravan. Cabby Nova 532 CT - caravanen med lang livslrengde og h0j gensalgsvrerdi !


CABBY DE LUXE 472 CT Cabby De Luxe-serien - för Dig som kräver lite mer! Cabby De Luxe 472 CT har fyra sovplatser och en funktionell utrustning. Hel pentryskiva med infällbar vask och spis, sopkärl, toalett, sidohyllor över alla fönster som standard. Inför modellåret -78 har vi dessutom kompletterat med nya läslampor, TV-hylla och längre stödben. En femte sovplats finns som extrautrustning och monteras fram. Cabby De Luxe 472 CT - kvalitet som både syns och känns!

1fm

Cabby de luxe serien - for deg som krever noe mer. Cabby de luxe 472 CT har fire soveplasser og er funksjonelt utstyrt. Hel kj0kkenbenplate med innfelt vask og kokebluss, s0ppelb0tte, toalett, sidehyller over alle vinduer som standard. Innenfor modellåret -78 har vi dessuten kompletert den med nye leselamper, TV-hylle og lengre st0ttebein. En femte sengeplass finnes som ekstrautstyr og monteres fremme. Cabby de luxe 472 CT - kvalitet som både synes og merkes.

~H;:) ~

=:=

Cabby De Luxe - serien til dig som kne ver lidt mere! Cabby De Luxe 472 CT har 4 sovepladser og en virkelig brugbar udrustning. Hel k0kkenbordsplade med nedfreldet vask og gasblus, affaldsstativ, toilet, sidehylder over alle vinduer som standard. I modelåret -78 har vi desuden kompletteret med nye lreselamper, TV-hylde og lrengere st0tteben. En femte soveplads findes som ekstraudrustning og kan monteres i forenden af vognen. Cabby De Luxe 472 CT - kvalitet som både ses og mrerkes !


CABBY DE LUXE 532 CT =::;

Cabby De Luxe-serie n har inför det nya modellåret fått en ny exklu siv exteriör. Grundfärg i guld med brun och vit dekor. Cabby De Luxe 532 CT - är en elegant och rymlig vagn med stora sällskapsutrymmen. Årets modell har vi kompletterat med en skjutdörr, som ger Dig ett avskilt rum i främre delen av vagnen. E n praktisk detalj, inte minst för barnfamilje rna ! Cabby De Luxe 532 CT har nattplats för fem. En sjätte bädd kan monteras som överbädd fram. Bland övriga nyheter: nytt c hassi, modifierat pentry, sidohyllor runt om och överskåp med klaffluckor.

m

Cabby de luxe serien har innenfor dette modellå ret fått ett nytt exklusivt exteri0r . Grunnfargen e r i gull med brune og hvite dekorasjonsfelte r. Cabby de luxe 532 CT er en elegant og romslig vogn med stor plass. Årets modell har vi kompletert med en skyved0r som gir deg et avskilt rom i fremre delen av vognen. En praktisk detalj , ikke minst for barnefamiliene. Cabby de luxe 532 CT har nattplass for fem. En sjette sengeplass kan monte res som overk0ye fremme i vognen. Blant de 0vrige nyhetene: nytt c hassi, bruksvennl ig kj0k kenavdeling, sidehyll er rundt hele og overskap med klaffd0rer.

~

Cabby De Luxe-serien har i det nye modelå r fäe t et ny exclusivt exteri0r. Grundfarven i guld med brune og hvide de korationsfelter. Cabby De Luxe 532 CT - er en elegant og rummelig caravan med stort selskabsareal. Årets mode! har vi kompletteret med e n skyded0r som giver dig et adskilt rum i forreste del af vognen. En praktisk detalje, ikke mindst for familien med b0rn ! Cabby De Luxe 532 CT har soveplads til fem. En 6. seng kan monteres som overk0je i forenden. Blandt de 0vrige nyheder: nyt c hass is, brugsvenligt k0kken, sidehylder rundt vognen og overskabe me d klaplåger.


CABBY GRAND DE LUXE 532 CTR Cabby Grand De Luxe 532 CTR en husvagn för den verklige finsmakaren. Praktisk, elegant och komfortabel med sovpla ts för fem, ett topputrustat pentry och extra stora avställningsytor. Främre delen av vagnen skärmar Du enkelt av med den bekväma skjutdörre n. Grand De Luxe e rbjuder dessutom en rad trivselfaktorer. Vi har inrett med ny skön rund sittgrupp, smakfulla tex tilie r och prak tiska överskåp med klafflucko r. Cabby Grand De Luxe 532 CTR är vagnen Du kan känna dig hemma i.

e

Cabby Grand de lu xe - en caravan for den kresne caravani st. Praktisk, e legant og komfortabel. 532 CTR har soveplass for fe m, en topputrustet kjq,kkenavdeling og ekstra godt med skapplass. Fremre delen av vognen skjermer man e nkelt av med den bekvemme skyvedq,ren. Grand de luxe tilbyr dessuten en rekke trivselfaktorer. Vi har innredet den med en ny koselig rundsittegru ppe, smakfulle tekstiler og praktiske overskap med klaffdq,rer. Cabby Grand de luxe 532 CTR er vognen du fq,ler deg hjemme i.

::=

Cabby Grand De Luxe - en caravan for den rigtige entusiast. Praktisk , elegant og komfortabel. 532 CTR med soveplads til fe m, e t topudrustet kq,kken og ekstra stort bordareal. Forreste del af caravanen adskiller du let med den bekvemme skydedq,r. Grand De Luxe tilbyder desuden e n rrekke tri vselfaktorer. Vi har indrettet en ny skq,n rundsiddegruppe, smagfulde tekstiler og prakti ske overskabe med klaplåger. Cabby Grand De Luxe 532 CTR er vognen du fq,ler dig hjemme i.

~~ftfl] j~§p


CABBY GRAND DE LUXE 535 CTR

=

Tolv års samlad erfarenhet av husvagnsbyggande har lett fram till Cabby Grand De Luxe 535 CTR. Naturligtvis byggd enligt Cabby-metoden och med en sober och påkostad inredning. Bland årets många nyheter: modifierad karos~ med mjukare linjer. Bekväm rundsittgrupp med pelarbord, TV-hurts som ger extra förvaringsutrymmen, indirekt belysning och nya textilier i modem färgsättning. Cabby Grand De Luxe 535 CTR - för Dig som vill unna Dig någonting extra. - En vagn som måste ses!

1:::1~1p I~

lfm

Tilsammen tolv års erfaring har gjort at vi har kommet frem til Cabby Grand de luxe 535 CTR. Naturligtvis bygget etter Cabby metoden og med en sober og på kostet innredning. Blant årets mange nyheter: Modifisert karosseri med mykere linjer. Bekvem rundsittegruppe med fritt stående bord , TV hj~rne som gir ekstra med plass, innderekte belysning og nye tekstiler i moderne fargesammensetning. Cabby Grand de luxe 535 CTR - for deg som vil unne deg noe ekstra. - En vogn som må sees.

=:=

12 års samlede erfaringer i fremstilling af caravans er indgået i Cabby Grand De Luxe 535 CTR. Naturligtvis bygget efter Cabby-metoden og i en sober og lrekker indretning. I årets mange nyheder: flot karosseri med bl~dere linier. Bekvem rundsiddegruppe med !~st bord, TV-skab som giver dig mere skabs og skuffeplads , indirekte belysning og nye tekstiler i moderne farvesammensretning. Cabby Grand De Luxe 535 CTR - til dig som vi! have noget ekstra godt. - En vogn som skal ses!


-

. . . - Chassi med jämnstarka ram. _ . balkar och bultförband. Kraftiga stödben med stor stöd platta. Ny lättåtkomlig elcentral. Dubbla fönster är standard på alla Cabby. Centralvärmesystem som fungerar utan batteri. Stort kylskåp. Gas, 12- eller 220 V. Lägg märke till Cabbys rymliga toalettrum. Modernt pentry med praktiska förvaringsutry'mmen. Begär Cabbys specialbroschyr på isolering och värmeekonomi.

m -

Chassi med jevnsterk profil og boltforbindelser. Kraftige stQJttebein med stor fotplate Ny lett tilgjengelig 220 V. sentral Dobble vinduer er standard i alle Cabby Sentralvarme som fungerer helt uten batteri Stort kJ0leskap. Gass, 220V eller 12V Legg merke till Cabbys romslige toalettrom Moderne kjQJkkenavdeling med praktiske oppbevaringsrom SpQJr etter Cabby's spesialbrosjyre på isolering och varmeQJkonomi

::= -

Chassi med strerke sammenboltede vanger. Kraftige stQJtteben med stor stvitteplade Ny Jet tilgrengelig el-central Dobbelte vinduer er standard i alle Cabby Central varmesyste m som fungerer uden batteri Stort kQJ!eskab. Gas, 12- eller 220 V Lreg mrerke til Cabby's rummelige toiletrum Moderne k0kken med praktis ke opbevaringsrum SpQJrg efter Cabby's specialbrochure på isolering og varmevikonomi.


"

Borgs1roms Mo1ala . 77

:i

(P

C.

t

(11 C) C/J I\) 0 (P

.g 3 -:i

(11 :::r(11 Il> ~

:i 5 · 0 0 (P ><

~::::!. 0 ~ OJ

~

-I -

0

~

C)

)>;m

-<r -<):,, (l):n

I

473CT

2500

w

2500

w

2

=

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

\ \

1197 1192 1185 1193

1197 1192 1185 1193

I

I

I 58

Cabby förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

T onede vinduer Nyt chassis Nyt design på interi~r Nyt design på exteri~r Ny Jet tilgrengelig batteribox (ej Nova 420)

I 82

I 270 I 252 I 523 I 650 I210 I197 I192 1185 1193 1120 I 78

5JK x 13 Mercedes 5JK x 13 Mercedes

I

I

62

1133 111 0

I 62

62

• K largjo rt for mon te ring

Bestill spesialbrosjyre: På isolasjon og varme~konomi.

Bestil specialbrochure: På isolering og va rmel,llkonomi.

Beställ specialbroschyr: På isolering och värmeekonomi

x Standardutstyr

76

133 110 n85/ 270 252 523 650 210 197 192 ~50 193 120 78 120 110 190 270 252 530 675 210 197 192 155 193 120 68 120 130

133

175SR x 13 Reinforced 175SRx 13 Reinforced

70 270 252 523 650 210 197 192 185 193 120

'

175SRx13 Reinforced 175SRx 13 Reinforced

270 252 467 597 210 197 192 185 193 120

1133 111 0

1193 1120 I 70 1133 111 0

I

I 250 I 252 I467 I 597 I210 I197 I 192 I134

1193

175SRx 13 Reinforced

I 250 I 252 1467 I 597 I210 I197 1192 1185

l 250 l 252 l 467 l 597 l 210 l 197 l 192 l 185 l193 l120 170 1133

6.40X 13 6 ply

5JKx 13 Mercedes 5JK x 13 Mercedes

1133

158 1133

62

cm cm cm 61 133 62

Hil

I 250 I 252 I 467 I 597 I210 I197 I 192 I185 I193 I120 I 70 I133 I 62

I 250 I 252 1415 I 542 1210

I 250 I 252 1415 1542 1210

kPa cm cm cm cm cm cm cm cm cm 250 252 415 542 210 197 192 185 196

5J X13 Opel 5Jk X13 Mercedes

5Jx13 Opel

• • • • •

Tonede vinduer Nytt chassi Ny innvendig design Ny utvendig design Ny tilgjengelig batteriboks (ikke Nova 420)

\

6.40 x 13 6 p ly 6.40 x1 3 6 ply

• • • • •

Tonade fönster Nytt chassi Ny invändig design Ny utvåndig design Ny lättåtkomlig batteribox (ej Nova 420)

\

M.UU.UI

I I I I I I I I I I I I I

\\

-I~~~:~'

5Jx 13 Opel

• • • • •

=:=

10.5

10.5

10.5

9.4

10.5

9.4

9.4

9.4

9.4

8.3

8.3

\

6.40 X 13 6 ply 6.40x13 6 ply 6.40 x 13 6 ply 6.40 x 13 6 ply

~ ·

• Mo ntering for beredt

11

11

10

10

7

7

6

7

7

6

6

5J X13 Opel 5J x 13 Opel 5J x 13 Opel 5Jx13 Opel

Nyheder Cabby -78:

m

4

4

4

4

3

3

3

3

3

X

x Standardudrustning

X

X

X

X

X

X

X

X

2

2

6

Nyheter Cabby -78:

X

X

X

X

• • • • • • • • • •

• • • • •

2

13 M2 8.3

Nyheter Cabby -78:

x Standardutrustning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

• Montering förberedd

(1)

WT 3500

535 CTR

X

(1)

X

WT 3500

X

X

X

X

X

X

X

WT 3500

X

X

X

X

X

X

532 CTR

(1) Kylskåp 80 l iter

\ /.

~\, \~:\~~12 \ \

WT 3500

WT 3500 WT I 3500 WT I 3500 WT I 3500 WT I 3500

532CT Cabby Grand De Luxe

472CT

Cabby De Luxe

I

I

472 CLK

532CT

I

472 CT

X

No,\ \

470CT

422 C

420 C

Zz S:o

m:i:,.

420

.,,

)>;0 r :n rI

(/)

Cabby

~

~~...\ i~~-

Cabby broschyr 1978  
Cabby broschyr 1978  
Advertisement