Page 1

(lliçó 8, model de publicació)

(dibuix) Hem aprés a usar el diccionari i hem buscat la definició de què és una màquina. --------------------------------------------------------------------(dibuix) Hem vist de quin material estan fetes les màquines i com ens ajuden els electrodomèstics en la nostra faena.


(dibuix) Hem descobert què és una energia i els diferents tipus.. ---------------------------------------------------------------------

(dibuix) Hem pogut comparar màquines d'abans i d'ara i hem vist com han avançat (evolucionat).


(dibuix) Hem aprés a descriure màquines, fer fitxes i ordenar-les alfabèticament en un fitxer.. ---------------------------------------------------------------------

dibuix

Hem estudiat una màquina que coneixem bé: la bicicleta. I hem aprés a utilitzar-la i, inclús, com arreglar-la.


dibuix

I, per Ăşltim, hem conegut alguns inventors i els seus invents, i com grĂ cies a ells, la nostra vida ha anat canviant.

prova  

prova de la prova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you