Issuu on Google+

CÀLCUL MENTAL D'OPERACIONS 1 1. Calcula escrivint els passos necessaris: a) 3 x (4 + 10)

b) 3 x 4 + 10 : 2

c) 4 + 2 x 3

d) (4 + 2) x 3

e) 4 + (2 x 3)

f) 2 x 3 + 3 x 5

CÀLCUL MENTAL D'OPERACIONS 2 2. Calcula escrivint els passos necessaris: a) 2 x (3 + 3) x 5

b) 4 + 4 : 4

c) 3 x 48 – 21

d) (484 – 36) : 8

e) 3 x (48 – 21)

f) (18 – 8) : 2

CÀLCUL MENTAL D'OPERACIONS 3 3. Calcula escrivint els passos necessaris: a) (4 + 4) : 4

b) (2 x 5) x 3

c) 2 + 2 + 3 x 2

d) (39 + 165) : 3

e) 39 + 165 : 3

f) 4 x 38 – 30

CÀLCUL MENTAL D'OPERACIONS 4 4. Calcula escrivint els passos necessaris: a) (30 + 30) – (5 x 6)

b) 4 x (38 - 30)

c) 7 x 5 + 20 : 4

d) (21 + 9) : 3

e) 57 – 6 x 5

e) 67 x (5 - 3)


Operacions combinades 1, 2, 3, 4