Page 1

JFV Bestuur 2014-2015


Bestuur 2014-2015 Alles uit je studententijd halen? Er wordt vaak gezegd dat je studententijd de mooiste tijd van je leven is en dat je alles er uit moet halen wat er in zit. Een van de manieren om alles uit je studententijd te halen is door middel van een bestuursjaar. Een bestuursjaar, wat houdt dat precies in? Ten eerste zit je van maandag tot en met vrijdag samen met 5 anderen de hele dag op het JFV Hok. Je vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Besturen houdt meer in dan alleen borrels aflopen en commissies aansturen. Een bestuursjaar is heel divers, de ene dag sta je op een constitutieborrel met andere besturen te praten en de volgende dag zit je aan het diner met het Faculteitsbestuur. Je komt veel in contact met hoogleraren, het faculteitsbestuur, kantoren en andere besturen. Het jaar is heel intensief en dat schept een hechte band met je overige bestuursgenoten. Het kan zo maar voorkomen dat je over 10 jaar nog steeds samen op bestuursweekend gaat. Een ander onderdeel van je taken is het begeleiden van commissies. Heel erg leuk, vooral als de grote dag dan daar is aangebroken. Naast de jaarlijkse onderdelen heb je als bestuur ook de mogelijkheid nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren. Deze brochure geeft je wat meer inzicht in wat het bestuur de hele dag doet. Wil jij een heel mooi jaar beleven? Solliciteer dan nu voor het 107e Bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Groningen.

2


Voorzitter De voorzitter leidt de wekelijkse vergadering van het bestuur en is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid. De piekperiode voor de voorzitter is de periode van september tot november. De activiteiten die de voorzitter organiseert vinden dan plaats, daarnaast zijn er veel constitutieborrels. De taken van de voorzitter zijn grof te verdelen in de volgende pijlers: Interne betrekkingen Hieronder vallen de primaire voorzitterstaken: het leiden van de vergadering, het bijspringen bij andere bestuurders en het controleren en delegeren van taken. Je houdt evaluatiegesprekken met je bestuur en geeft feedback. Daarnaast zorg je ook voor de bonding onder de actieve leden. Dit doe je onder andere door het Actieve Leden weekend naar Schiermonnikoog, maar ook door gedurende het jaar activo-activiteiten te organiseren, zoals het kerstdiner. Externe betrekkingen Je bent als voorzitter het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging dan ook naar buiten toe. Je hebt zitting in overlegorganen, zoals het VOG en het FVOG. Meerdere malen per jaar vergader je met het Faculteitsbestuur mee. Algemene PR Voor de algemene PR van de vereniging kan je denken aan alle PR middelen die worden gebruikt ter promotie van de vereniging. Daarnaast houdt dit in dat je met alle commissies overlegt over de PR omtrent de activiteiten. Je stelt een algemeen PR plan op, maar ook voor elke commissie apart. Ook beheer je de sociale media van de JFV, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Je onderhoudt de website van de JFV en commissies helpen met het invullen van hun eigen subwebsite. Naast deze taken moet je allerlei stukjes schrijven zoals voor almanakken en de In Casu. Activiteiten Ondanks dat je als voorzitter geen eigen commissies hebt, heeft de voorzitter wel een paar eigen activiteiten. Deze organiseer je grotendeels alleen. De activiteiten die je organiseertzijn het Actieve Ledenweekend naarSchiermonnikoog, de Propedeuse-uitreiking en de Docent van het Jaar verkiezing. De Docent van het Jaar verkiezing organiseer je samen met het Student-lid van het Faculteitsbestuur. Naast deze taken heeft de voorzitter ook nog zitting in het bestuur van de Stichting Oud Leden en heb je contact met de Bestuursadviescommissie en het ComitĂŠ van Aanbeveling.

3


Vice-voorzitter Als vice-voorzitter neem je de taken van de voorzitter waar, wanneer deze afwezig is. Tevens ondersteun je de voorzitter in zijn of haar taken en het uitvoeren van het algehele beleid van de JFV. Daarnaast ben je hoofd externe contacten en onderhoud je de relaties met kantoren, bedrijven en instellingen (KBI). Dit is een zeer uitdagende taak waar je gedurende je bestuursjaar veel van leert, veel contacten opdoet en veel voldoening uit haalt. Bijna elke commissie binnen de JFV heeft één of twee acquisitie-posities. Als vice-voorzitter bied je al deze acquisiteurs ondersteuning en je probeert de algehele acquisitie van de JFV in goede banen te leiden. Je helpt de acquisiteurs in het proces om kantoren, bedrijven en instellingen te benaderen en het contact te onderhouden. In de zomer begin je met het maken van een sponsoroverzicht en het bezoeken van meer dan 30 KBI waar de JFV in de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt. Samen met de commissaris JFV CarrièreBoard maak je tijdens deze bezoeken door heel Nederland, kennis met de contactpersonen van de KBI. Tijdens deze bezoeken wordt gezamenlijk gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden voor het aankomende academische jaar. De wensen van KBI variëren van hoofdsponsorschappen tot het afnemen van advertenties in het Juridisch Magazine In Casu of deelname aan evenementen. En van het versturen van mailings tot vacatures of banners op de website. Het is jouw taak, als vice-voorzitter, om sponsorcontracten te sluiten en gedurende het gehele bestuursjaar aan de wensen van de KBI te voldoen en daarnaast voor de JFV genoeg acquisitiegelden binnen te halen. Gedurende je bestuursjaar zal je ook nog verzoeken tot samenwerking ontvangen. Naast bestaande contacten zoek je ook actief contact met nieuwe KBI die relatief onbekend zijn voor de JFV. Daarnaast is het jouw taak om alle bijdrages van KBI in het Juridisch Magazine In Casu te verzorgen en een aantal specifieke commissies te begeleiden. Eén daarvan is de congrescommissie. Deze commissie organiseert elk jaar het Groninger Juristen Congres in april. Ook begeleid je de commissie Internationaal Studieproject, welke elk jaar het Internationaal Studieproject organiseert in samenwerking met de faculteit. Hoofdtaken • Algemene acquisitie JFV • Contact onderhouden met kantoren, bedrijven en instellingen (KBI) • Verzorgen van alle bijdrages van KBI in het Juridisch Magazine In Casu • Sluiten van alle contracten met KBI • Begeleiding van de acquisiteurs van alle commissies binnen de JFV • Begeleiding van de congrescommissie en de commissie Internationaal Studieproject

4


Secretaris Als secretaris heb je een aantal zeer veelzijdige taken binnen het bestuur. De volgende zaken vallen hieronder: - algemene secretariële werkzaamheden - drukwerk - inventaris - bijhouden ledenbestand - begeleiding almanak- en galacommissie - hoofdredacteur Juridische Magazine ‘In Casu’ Allereerst ben je, zoals de naam doet vermoeden, verantwoordelijk voor de algemene secretariële werkzaamheden. Dit houdt in het versturen van verschillende kaartjes, de algemene ledenbrief en natuurlijk de JFV Agenda. Daarnaast valt het notuleren van de Algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen hieronder. Een groot gedeelte van de functie bestaat uit het begeleiden van al het drukwerk dat gemaakt wordt binnen de JFV. Als secretaris ben jij verantwoordelijk voor alle flyers, posters & brochures die gedrukt worden. Het is een erg leuke taak, omdat je contact hebt met alle commissies en de activo’s kunt aansturen om zo creatief mogelijk te zijn. Op deze wijze ben je vaak ook op de hoogte van het reilen en zeilen binnen alle commissies. Met ongeveer 2500 leden is de JFV een van de grootste faculteitsvereniginge van Groningen. Als secretaris beheer jij dit ledenbestand. Ook onderhoud jij het contact met de leden over hun lidmaatschap. Tot slot begeleid je twee commissies, namelijk de gala- en de almanakcommissie en ben je hoofdredacteur van het Juridisch Magazine ‘In Casu’ . Kortom de functie van secretaris van de Juridische Faculteitsvereniging Groningen is een uitdagende en veelomvattende functie, waar je enorm veel van leert!

5


Penningmeester Als penningmeester ben je onder andere verantwoordelijk voor het financiĂŤle reilen en zeilen van de JFV. Je bent hierdoor de spil binnen de vereniging, aangezien alle besluiten met geld te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat je midden in de vereniging staat en van alle activiteiten en besluiten goed op de hoogte bent. Daarnaast kan je veel invloed uitoefenen, aangezien je de autoriteit op geldgebied bent. Activiteiten: Als JFV bestuurder is geen week hetzelfde. Je sleept jezelf van het Hok naar borrels ,lezingen, feesten en advocatenkantoren om vervolgens weer terug te keren op het hok. Toch zijn er enkele dingen die elke week terugkomen. Hieronder de functiespecifieke activiteiten van de penningmeester. - Opstellen begroting voor het begin van het boekjaar - Uitvoeren van transacties - Op orde houden van de boekhouding - Begeleiden van de introductiecommissie en de pubcommissie - Bijhouden financiĂŤle huishouding van de Studiewinkel - Verantwoordelijk voor de lopende verzekeringen - Samenwerken met de kascommissie - Uitonderhandelen en sluiten van contracten (het biercontract bijvoorbeeld) - Begeleiden van de penningmeesters van verschillende commissies Kortom: Een zeer diverse, leerzame, interessante, verantwoordelijke, belangrijke en vooral leuke functie. Ik zou dan ook iedereen aanraden te solliciteren voor een plekje in het JFV bestuur als penningmeester!

6


Commissaris JFV CarrièreBoard Als Commissaris JFV CarrièreBoard ben je de brug tussen de student en de werkgever. Door middel van JFV CarrièreBoard probeer je de Groningse rechtenstudent zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn of haar toekomstige loopbaan. Dit kan je op verschillende manieren doen. In de zomermaanden ben je samen met de vice-voorzitter op pad door het hele land. Je gaat bij verschillende kantoren, bedrijven en instellingen langs om sponsorgesprekken te voeren. Als Commissaris JFV CarrièreBoard houd je je specifiek bezig met de sponsoring van JFV CarrièreBoard. Hieronder vallen onder andere de kantoorprofielen, het versturen van mailings, recruitmentdiners en de banners op de website. Na de sponsorgesprekken onderhoud je het hele jaar door veel contact met deze kantoren, bedrijven en instellingen voor allerlei zaken. Dit jaar is er een geheel nieuwe JFV CarrièreBoard website (www.jfvcarriereboard. nl). Op deze website vind je informatie over verschillende kantoren, bedrijven en instellingen. Alles met betrekking tot (recruitment)activiteiten, stages, vacatures en kantoorprofielen kun je terugvinden op deze website. Als Commissaris JFV CarrièreBoard onderhoud je deze website en zorg je dat deze up to date blijft. Op deze manier ben je veel in contact met bijvoorbeeld advocatenkantoren. Als commissaris JFV CarrièreBoard begeleid je de commissie JFV CarrièreBoard en de Bedrijven- en Instellingendagcommissie (BID). De commissie JFV CarrièreBoard houdt zich bezig met het organiseren van de Sollicitatietrainingendag, de JFV CarrièreTour, de Legal English Course en verschillende recruitmentactiviteiten. De BID organiseert elk jaar in februari de Bedrijven- en Instellingendag waar circa 30 potentiële juridische werkgevers aan deelnemen. Steeds meer kantoren maken gebruik van digitale mogelijkheden in plaats van papieren advertenties. Als commissaris JFV CarrièreBoard houd je je daarom steeds meer bezig met het versturen van mailings naar studenten. Zo benaderen kantoren jou wanneer ze bijvoorbeeld een masterclass willen aankondigen. Je ontvangt het materiaal, maakt de mailing op, stuurt deze ter goedkeuring op en uiteindelijk verstuur je ze naar de studenten. Ook het beheren van het computernetwerk behoort tot de taken. De commissaris JFV CarrièreBoard onderhoudt de contacten met de universiteit voor alle internet- en netwerkfaciliteiten en met de internetbouwer. Ook houd je je bezig met het e-mailverkeer.

7


Commissaris studiefaciliteiten Als Commissaris Studiefaciliteiten heb je een redelijk individuele functie binnen het bestuur. Naast dat je veel individuele taken hebt is het echter wel zaak goed samen te werken met andere bestuurders. Zo is het belangrijk om samen met de penningmeester de financiĂŤn van de Studiewinkel in de gaten te houden en overleg je met de voorzitter over de PR van de verschillende activiteiten van de eerstejaarscommissie, excursiecommissie en de commissie studiefaciliteiten. Door het jaar heen is het begeleiden van de commissies belangrijk. Met de excursiecommissie leef je toe naar hun driedaagse excursies naar Den Haag en Brussel/Leuven. Ook moet deze commissie zorgen voor een aantal dagexcursies. De eerstejaarscommissie verzorgt ook een aantal dagexcursies en piekt op drie andere momenten: het JFV Openingsfeest, de JFV Rechten Introductiedag en het Eerstejaarssymposium. De commissie studiefaciliteiten is het hele jaar bezig met het zoeken van schrijvers voor de uittreksels en collegeaantekeningen die verkocht worden in de JFV Studiewinkel. De afhandeling van de contracten met de schrijvers ligt verder bij jou. In de JFV Studiewinkel zal je als commissaris studiefaciliteiten veel aanwezig zijn. Samen met de medewerksters zorg je ervoor dat de winkel netjes blijft en de studenten elke dag hun uittreksels, collegeaantekeningen en tentamenbundels kunnen kopen. Het studiegedeelte van de website van de JFV ligt ook in jouw handen. Zo moet de webshop up-to-date blijven en dienen de laatste weken van de collegeaantekeningen op de website te worden gezet. Over de levering en de verkoop van de boeken heb jij contact met de leverancier. Voordat de boeken kunnen worden besteld, moet er bij de vakgroepen worden geĂŻnformeerd welke literatuur nodig is. De boekenmarkten moeten goed verlopen en dit vergt enige voorbereiding. Op tijd beginnen en goed plannen is binnen deze functie erg van belang. Kortom: Een uitdagende functie waarin je samenwerkt met je bestuursleden maar ook erg veel individuele taken hebt.

8


Oud-besturen

9


Oud-bestuurder aan het woord Jasper Zents Bestuur 2008-2009 Functie: Voorzitter Werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek In 2008-2009 ben ik voorzitter geweest van het JFV bestuur en ik kan vol overtuiging stellen dat dit het mooiste jaar uit mijn studententijd is geweest. Naast het feit dat het een enorme uitdaging is om op jonge leeftijd zo’n grote vereniging te leiden is de JFV een plek waar gezelligheid en het streven naar inhoudeli­jke kwaliteit op unieke wijze worden gecombineerd. Hoewel ik tijdens mijn bestuursjaar weinig heb gestudeerd, kan ik zeggen dat dit een van de meest leerzame jaren van mijn studie is geweest. Het is een fantastische ervaring om je met een groep van 6 mensen een jaar volledig in te zetten voor de Groningse rechtenstudent, waarbij je praktische vaardigheden opdoet die niet of nauwelijks tijdens de rechtenstudie aan bod komen. Nu ik eenmaal aan het werk ben zie ik wat mijn bestuursjaar me allemaal heeft gebracht. Allereerst heb ik mezelf goed leren kennen gedurende dit jaar. Je staat een jaar lang “aan de top” van een vereniging die qua omzet is te vergelijken met een middelgroot bedrijf. Het dragen van de eindverantwoordelijkheid hiervoor gedurende een jaar lang brengt een schat aan ervaring en zelfkennis met zich mee. Daarnaast heb ik vele contacten opgedaan bij advocatenkantoren, bedrijven en oud-bestuurders, die me tot op heden goed van pas zijn gekomen. Niet in de laatste plaats heb ik gedurende dit jaar veel mensen leren kennen die ik tot mijn goede vrienden reken.

10


Voordelen van een bestuursjaar! - Leerzame en uitdagende ervaring - Veel nieuwe mensen leren kennen zowel in Groningen, als in de rest van de Nederland - Oriënteren op de arbeidsmarkt - Een jaartje niet studeren - Een hechte vrienden groep erbij - Een bestuurspak - Pré op je CV - Besturendagen van advocatenkantoren bijwonen - Lekker borrelen - Je ontplooien op sociaal, zakelijk en organisatorisch niveau - Je krijgt een onkostenvergoeding (een bedrag gelijk aan de basisbeurs)

Kom op woensdag 15 januari om 20:30 uur naar de bestuursgeïnteresseerdenborrel in Café de Keyzer!

11


Informatiebrochure JFV Bestuur 2014 2015