Page 1

Informatiebrochure

Bestuur 2017-2018


Bestuur 2017-2018 Het wordt vaak gezegd. De studententijd is de mooiste tijd van je leven. Deze mooiste tijd van je leven bestaat niet uit alléén maar studeren. Het zijn ook de ervaringen die je tijdens je studententijd opdoet die dit tot een mooie tijd maken. Één van die leerzame ervaringen kan een bestuursjaar zijn bij de Juridische Faculteitsvereniging Groningen. Wat houdt het precies in, zo’n bestuursjaar? Een jaar lang vertegenwoordig en bestuur jij, samen met vijf anderen, de JFV. Een vereniging van zo’n 2500 leden, waarvan ruim 80 leden actief zijn binnen één van de vele commissies die de JFV rijk is. Van maandag tot en met vrijdag zit je op het JFV Hok. Daarnaast bestaat de JFV Groningen volgend jaar 110 jaar en organiseer je in samenwerking met de lustrumcommissie het 22ste JFV Lustrum. Een bestuursjaar is zeer divers. Een van de taken is het begeleiden van commissies. Dit is erg leuk en leerzaam, zeker wanneer de grote dag van het evenement of de activiteit is aangebroken. Naast het begeleiden van commissies, onderhoud je ook veel contacten met kantoren, andere besturen, hoogleraren en het Faculteitsbestuur. Bovendien is er ook een groot sociaal aspect, zoals het aflopen van constitutieborrels in Groningen, maar ook elders in het land bij zusterverenigingen. Een bestuursjaar is intensief en dat schept een hechte band met je overige bestuursgenoten. Veel oud-besturen spreken elkaar nog wekelijks en sommigen gaan nog steeds op bestuursweekend! Uiteraard heb je de mogelijkheid als bestuur nieuwe dingen voor de vereniging te bedenken en uit te voeren. Kortom, genoeg mogelijkheden! Middels deze brochure krijg je wat meer inzicht in de verschillende bestuursfuncties. Wil jij een mooi jaar beleven? Een jaar lang aan het hoofd staan van de Juridische Faculteitsvereniging? Samen met vijf anderen een geweldig jaar neerzetten? Solliciteer dan nu voor het 110e Bestuur der Juridische Faculteitsverenging Groningen! Als JFV bestuurder beschik je over de volgende competenties: - Samenwerken - Flexibel - Oplossingsgericht denken - Inventief - Stressbestendig - Leiderschap

2


Voorzitter De Voorzitter van de JFV is de voorman/vrouw van de vereniging en het bestuur en daarmee eindverantwoordelijk voor het algehele beleid en de strategie voor de lange termijn. De taken van de voorzitter zijn grof te verdelen in de volgende pijlers: Interne betrekkingen Hieronder vallen de primaire voorzitterstaken: het leiden van de vergaderingen, het bijspringen bij andere bestuurders en het controleren en delegeren van taken. Je bent verantwoordelijk voor de interne sfeer binnen je bestuur. Daarnaast zorg je ook voor de bonding onder de actieve leden. Externe betrekkingen Je bent als voorzitter het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging dan ook naar buiten toe. Je hebt zitting in overlegorganen, zoals het Verenigingen Overleg Groningen (met andere rechtenverenigingen van de faculteit Rechtsgeleerdheid) en het FVOG (met studieverenigingen van verschillende faculteiten). Je onderhoudt bovendien contact met de studentenfracties binnen de Universiteitsraad. Daarnaast vergader je meerdere malen per jaar met het Faculteitsbestuur mee en onderhoud je regelmatig contact met de studentassessor van het Faculteitsbestuur. Algemene PR Als Voorzitter ben je verantwoordelijk voor alle PR middelen en PR uitingen van de vereniging. Daarnaast houdt dit in dat je met alle commisies overlegt over de PR-strategie omtrent activiteiten. Je stelt een algemeen PR plan op, maar ook voor elke commissie apart. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de sociale media van de JFV. Je onderhoudt bovendien de website van de JFV. Naast deze taken schrijf je stukken voor almanakken en de In Casu. Activiteiten Ondanks dat je als voorzitter geen eigen commissies hebt, heeft de voorzitter wel een paar eigen activiteiten. Deze organiseer je grotendeels alleen. De activiteiten die je organiseert zijn het Actieve Ledenweekend naar Schiermonnikoog, de Propedeuseuitreiking en de Docent van het Jaar-verkiezing. Naast deze taken heeft de voorzitter ook nog zitting in het bestuur van de Stichting Oud Leden en heb je contact met de Bestuursadviescommissie en het ComitĂŠ van Aanbeveling.

Kortom, beschik jij over communicatie- en netwerkvaardigheid? Ben jij niet bang om het voortouw te nemen en bied je tevens een luisterend oor? Dan is deze functie misschien iets voor jou! 3


Vicevoorzitter Ben jij commercieel ingesteld, veerkrachtig en netwerkvaardig? Dan is de functie Vicevoorzitter misschien wel wat voor jou! Als Vicevoorzitter ben je hoofd externe contacten en onderhoudt je de relaties met kantoren, bedrijven en instellingen (KBI). Daarnaast neem je de taken van de Voorzitter waar wanneer hij of zij afwezig is en ondersteun je de Voorzitter in taken en het uitvoeren van het algehele beleid van de JFV. Eindverantwoordelijk zijn voor de acquisitie van de vereniging is een zeer uitdagende taak waar je veel van leert. In de zomer begin je met het maken van een sponsoroverzicht en het bezoeken van ongeveer 30 KBI waar de JFV in de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt. Samen met de Commissaris JFV CarrièreBoard maak je tijdens deze bezoeken door heel Nederland, kennis met de contactpersonen van de KBI. Naast dat je op bezoek gaat bij KBI waarmee de JFV al eerder heeft samengewerkt, benader je ook nieuwe partijen. Tijdens deze bezoeken wordt gezamenlijk gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden voor het aankomende studiejaar. Alle KBI hebben andere wensen en het is jouw taak om hen een passend voorstel te doen. Om de vereniging draaiende te houden moeten er natuurlijk genoeg acquisitiegelden worden opgehaald. Naast dat je zelf veel met acquisitie bezig bent begeleid je ook de commissies in de acquisitie. Bijna elke commissie binnen de JFV heeft één of twee acquisitie-posities. Als Vicevoorzitter bied je al deze acquisiteurs ondersteuning en leid je de acquisitie van de commissies in goede banen. Het is erg leuk om de commissieleden te begeleiden in zo’n leerproces. Door deze begeleiding ben je betrokken bij veel commissies van de JFV. Als Vicevoorzitter begeleidt je naast de acquisiteurs ook de Congrescommissie en de Commissie Legal Experience. Als begeleider ben je nauw betrokken bij beide evenementen. Wanneer het evenement plaatsvindt ben jij de eindverantwoordelijke. Dat is natuurlijk best spannend, maar geeft ook een super goed gevoel als de commissie een mooi evenement heeft neergezet! Hoofdtaken: - Algemene acquisitie van de JFV - Contact onderhouden met kantoren, bedrijven en instellingen - Sluiten van alle contracten met kantoren, bedrijven en instellingen - Begeleiding van de acquisiteurs van alle commissies binnen de JFV - Begeleiding van de Congrescommissie en de Commissie Legal Experience 4


Secretaris Ben jij creatief, nauwkeurig en leergierig? Dan is de functie van secretaris misschien wel iets voor jou! Als secretaris heb je zeer veelzijdige taken binnen het bestuur. De volgende zaken vallen onder de functie van secretaris: - Algemene secretariële werkzaamheden - Drukwerk - Bijhouden ledenbestand - Begeleiding Mediacommissie en Galacommissie - Hoofdredacteur Juridische Magazine ‘In Casu’ Allereerst ben je, zoals de naam doet vermoeden, verantwoordelijk voor de algemene secretariële werkzaamheden. Dit houdt onder andere in het versturen van verschillende kaartjes en mailtjes. Daarnaast valt het notuleren van de Algemene ledenvergaderingen en de van Bestuursvergaderingen onder jouw takenpakket. Een groot gedeelte van de functie bestaat uit het begeleiden van al het drukwerk dat gemaakt wordt binnen de JFV. Als secretaris ben jij verantwoordelijk voor alle flyers, posters & brochures die gedrukt worden. Dit is leuke taak, omdat je contact onderhoudt met alle commissies en zo de activo’s kunt aansturen om zo creatief mogelijk te zijn. Op deze wijze ben je vaak ook op de hoogte van het reilen en zeilen binnen alle commissies. Daarnaast kun je zelf ook al je creativiteit kwijt in het maken van al het algemene verenigingsdrukwerk. Met ruim 2500 leden is de JFV een van de grootste faculteitsverenigingen van Groningen en Nederland. Als secretaris beheer jij het ledenbestand. Ook onderhoud jij het contact met de leden over hun lidmaatschap. Tot slot begeleid je twee commissies, namelijk de Mediacommissie en de Galacommissie. De Mediacommissie maakt onder andere alle foto’s en aftermovies van activiteiten. De Galacommissie organiseert in samenwerking met de EBF het jaarlijkse EBF/JFV Kerstgala. Ook begeleid je de In Casu Redactie waar je als hoofdredacteur eindverantwoordelijk bent voor het Juridisch Magazine ‘In Casu’. Hier hou je je met name bezig met de vormgeving van het digitale magazine. Kortom de functie van Secretaris van de Juridische Faculteitsvereniging Groningen is een uitdagende en veelomvattende functie, waar je enorm veel van leert!

5


Penningmeester Als Penningmeester heb je een uiteenlopende functie, waarbij je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Het draait natuurlijk voornamelijk om de financiën, maar daar blijft het niet bij! Voorafgaand aan je bestuursjaar stel je een begroting op, die je de rest van het jaar als rode draad gebruikt bij je doen en laten. Tijdens het opstellen van je begroting werk je, samen met je kandidaatsbestuur, je beleid al tot in de puntjes uit. Op deze manier verdiep je je vóór je overdracht al in het financiële reilen en zeilen van de JFV. Als de begroting en het beleid zijn goedgekeurd mag je echt aan de slag! Je dagelijkse taken bestaan vooral uit het beheren van de geldstromen van de JFV. Heel veel dingen kosten geld en heel veel dingen leveren op hun beurt ook weer geld op. Zo ben je veel bezig met rekeningen betalen, factureren, incasso’s verwerken, noem maar op. Dit houd je allemaal bij in de boekhouding. Ook de financiën van de Studiewinkel vallen onder je dagelijkse taken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een groot aantal contracten: de verzekeringen, de huur van de Studiewinkel, telefoon-, internet- en energiecontracten, de boekenverkoop, locaties van evenementen en ook niet onbelangrijk: de locatie van de borrels. De Penningmeester begeleidt de Introductiecommissie, de Collegecommissie en de Pubcommissie. Heel erg leuk, omdat je samen met zowel eerste- als ouderejaars commissieleden aan de slag gaat om een aantal totaal verschillende evenementen neer te zetten – van symposium tot pubquiz, van scriptietraining tot introductiekamp. Je werkt daarnaast samen met de penningmeesters van veel verschillende commissies om begrotingen voor hun evenementen op te stellen. Dit is bij ingewikkelde begrotingen een heel proces, waarbij je ook na het opstellen van de oorspronkelijke begroting in de gaten houdt hoe de geldstromen van een commissie ervoor staan. Ook heb je samen met de Vice-voorzitter regelmatig vergaderingen met de kascommissie, die de commissiebegrotingen, resultaten en de algehele financiële gang van zaken met je bespreken. Één van de leukste dingen aan deze functie is dat je bijna overal van op de hoogte bent, omdat iedere cent via jou gaat. Zo sta je midden in de vereniging en krijg je van alles wel wat mee!

Als penningmeester is het belangrijk dat je het overzicht bewaart, een kritische blik hebt en secuur werkt. Daarnaast komt creativiteit ook goed van pas!

6


JFV CarrièreBoard Als Commissaris JFV CarrièreBoard ben je de brug tussen de student en de werkgevers. Door middel van het platform JFV CarrièreBoard probeer je de Groningse rechtenstudent zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn of haar toekomstige loopbaan. Dat kan op allerlei verschillende manieren, dat maakt de functie ook zo mooi divers! Gedurende de zomer (en indien nodig in de periode daaropvolgend) ben je samen met de Vicevoorzitter op pad door het hele land om op allerlei advocatenkantoren sponsorgesprekken te voeren voor de vereniging. Na de sponsorgesprekken heb je nog het hele jaar door contact met recruiters van kantoren, bedrijven en instellingen voor allerlei zaken. Daarnaast heb je je eigen website, www.carriereboard.nl, en je eigen Facebookpagina, die je kan gebruiken om informatie aan studenten te verschaffen over activiteiten, stages en vacatures van kantoren, bedrijven en instellingen. Als Commissaris JFV CarrièreBoard zorg je ervoor dat de website up-to- date is en dat je de facebookpagina aantrekkelijk houdt, zodat mensen op een positieve manier betrokken blijven bij JFV CarrièreBoard. Tevens hoort het begeleiden van commissies tot je takenpakket, een buitengewoon veelzijdige, uitdagende, maar erg leuke taak! De commissie JFV CarrièreBoard en de Bedrijven- en Instellingendagcommissie vallen onder jouw verantwoordelijkheid. De commissie JFV CarrièreBoard organiseert door het jaar heen de JFV CarrièreTour (vaak naar het westen), de JFV CarrièreTour Noord (Groningen), de Sollicitatietrainingendag en overige recruitmentactiviteiten (bijvoorbeeld kantoorbezoeken). De Bedrijven- en Instellingendag commissie organiseert (hoe kan het ook anders) de Bedrijven- en Instellingendag! Dit is het grootste recruitmentevenement van Noord-Nederland met rond de 34 deelnemende kantoren (voornamelijk), bedrijven en instellingen. Aangezien we in een steeds meer gedigitaliseerde wereld leven, is er door kantoren ook steeds meer vraag naar digitale promotie. Als Commissaris JFV CarrièreBoard ben jij degene die ze in die behoefte voorziet. Of het nou mailings, banners of facebookposts zijn, jij bent degene die er (met het door hen aangeleverde materiaal) een mooi product van maakt en het naar de studenten verzend. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het computernetwerk, zo beheer je de wachtwoorden van de commissies en ben jij degene de aangevlogen wordt als er technische problemen zijn.

Ben jij creatief? Heb jij je netwerkvaardigheid op peil en heb je gevoel voor ondernemerschap? Dan is de functie van Commissaris JFV CarrièreBoard wellicht iets voor jou!

7


Studiefaciliteiten Als Commissaris Studiefaciliteiten heb je een breed takenpakket. Naast de boekenverkoop faciliteer jij de collegeaantekeningen en uittreksels, draag je er zorg voor dat studenten naar gratis tentamentrainingen kunnen en heb je regelmatig contact met Capita over cursussen, de oefenpakketten en de verdere uitvoering van het contract. Binnen je bestuur is het belangrijk om samen met de Penningmeester de financiĂŤn van de Studiewinkel goed in de gaten te houden. Met de Voorzitter overleg je over de PR van de Studiewinkel en de activiteiten van je commissies. Verder heb je contact met de Vicevoorzitter over de sponsoring van de collegeaantekeningen, uittreksels en het contract met Capita Selecta. Gedurende het jaar begeleid je vier commissies. Met de Excursiecommissie leef je naast de dagexcursies toe naar hun meerdaagse excursies naar Den Haag en Brussel/Leuven. De Eerstejaarscommissie piekt op vier andere momenten: de Facultaire Introductiedag, het JFV Eerstejaarsdiner en Openingsfeest, Het Eerstejaars Borreldictee en het Eerstejaarssymposium. De commissie Studiefaciliteiten is het hele jaar bezig met het werven van schrijvers voor de collegeaantekeningen en uittreksels. De commissie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de collegeaantekeningen en uittreksels aan jou. De afhandeling van de contracten met de schrijvers ligt verder bij jou. Om ervoor te zorgen dat de collegeaantekeningen en uittreksels van goeie kwaliteit zijn is het belangrijk dat je nauwkeurig kunt werken. De International Committee is nieuw en vormt een brug tussen de Nederlandse en internationale studenten. Zij organiseren evenementen die voor beide studentengroepen interessant zijn. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de JFV Studiewinkel. Dit houdt in dat je zorg draagt voor de uitstraling van het pand, maar ook zorgt dat er voldoende collegeaantekeningen, uittreksels en oefenpakketten op voorraad zijn. Overzicht houden is hierbij dan ook erg belangrijk. Het studiegedeelte van de website valt ook onder jouw verantwoordelijkheid: jij zorgt ervoor dat de informatie up-to-date is, dat de laatste weken van de collegeaantekeningen tijdig online staan en dat studenten zich in kunnen schrijven voor tentamentrainingen. Ten slotte heb je veel contact met de boekenleverancier over de levering en verkoop van de boeken via de JFV Webshop. Je bent er verantwoordelijk voor dat de juiste boeken tijdig in de webshop worden weergegeven. Om dit goed te kunnen doen moet er bij de vakgroepen worden geĂŻnformeerd welke literatuur is voorgeschreven. De boekenmarkt aan het begin van het jaar vergt de nodige voorbereiding en als eerste contactmoment met de JFV moet deze goed verlopen. Op tijd beginnen en goed plannen is binnen deze functie erg van belang.

Kortom: ben jij ondernemend, kun je goed overzicht houden en werk je nauwkeurig? Dan is deze functie misschien wat voor jou! 8


Oud-Besturen

9


Oud bestuurder Max Werkhoven Bestuur 2013-2014 Functie: voorzitter Werkzaam bij Houthoff Buruma Samen met mijn bestuursgenoten stond ik in 20132014 aan het roer van deze prachtige vereniging. Zonder enige twijfel kan ik zeggen dat dit een fantastisch jaar was, wat ik iedereen aan kan raden! Eén jaar lang is het je taak om samen met een groep Activo’s de JFV draaiende te houden en naar een hoger plan te tillen. Los van het feit dat dit een ontzettend leuke uitdaging is, biedt het ook de kans om ervaring op te doen en daarvan te leren. Naast het besturen en de omgang met mensen, leer je veel over jezelf en leer je in de loop van het jaar steeds beter schrijven en verwoorden. Hoewel we in de studiebanken ontzettend veel droge theorie tot ons nemen, zijn deze skills uiteindelijk echt belangrijker. Kan je dit ook ergens anders leren? Vast wel. Maar ik betwijfel of je daar net zo veel plezier zult hebben als tijdens een JFV Bestuursjaar. Het feit dat je deze folder leest betekent eigenlijk al dat ik je daar niet meer van hoef te overtuigen! Als JFV Bestuur geef je feitelijk leiding aan een middelgroot bedrijf. Vergis je niet; met een kleine 2500 leden, om en nabij 100 actieve leden en een flinke begroting, is de vergelijking bepaald niet onterecht! Gedurende het jaar zul je worden geconfronteerd met problemen die om goede en praktische oplossingen vragen. Hierbij moeten vele facetten worden betrokken. Dat brengt dan ook een grote mate van verantwoordelijkheid met zich mee. Het omgaan met deze verantwoordelijkheden levert een schat aan ervaring, vaardigheden en zelfkennis op, hetgeen op geen enkele wijze in de rechtenstudie aan bod komt. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat het werkende leven wat dát betreft zelfs een klein stapje terug is! Tot slot heb ik gedurende ons jaar veel contact gehad met advocatenkantoren, bedrijven en oud-bestuurders. Inlikken dus? Nee. Maar het geeft je wel een (beter) beeld van wat er allemaal mogelijk is na je studie. Tot zover het verhaal voor je ouders. Een bestuursjaar biedt namelijk ook gewoon veel ruimte voor mooie gekkigheid! Ken je een andere plek waar je al het bovenstaande mag combineren met een jaar lang ouwehoeren, drinken en gave shit doen? Mijn jaar was een bizar mooie ervaring die van mijn vijf bestuursgenoten dierbare vrienden heeft gemaakt, waarmee ik gelukkig nog heel veel contact heb! Als je vragen hebt (of gewoon slechte verhalen van vroeger wil horen), neem dan vooral contact op met oud-bestuurders! Het bestuur heeft hun contactgegevens. 10


Voordelen * Het is een leerzame en uitdagende ervaring * Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel in Groningen als in de rest van Nederland * Je kunt je oriĂŤnteren op de arbeidsmarkt * Een hechte vriendengroep erbij * Het is een prĂŠ op je CV * Je kunt besturendagen bij advocatenkantoren bijwonen * Je ontplooit je op sociaal, zakelijk en organisatorisch niveau * Je krijgt een onkostenvergoeding De sollicitaties openen op donderdag 12 januari en sluiten op maandag 20 februari om 12:00 uur. Mocht je het een en ander wat uitgebreider willen bespreken dan raden wij je aan contact op te nemen met oud-bestuurders. Je kunt hun contactgegevens ontvangen door te mailen naar jfv@jfvgroningen.nl.

11

Informatiebrochure bestuur 2017 2018  
Informatiebrochure bestuur 2017 2018  
Advertisement