Page 1

1

ZET DE STAP:

MAAK HET MEE

JOIN THE Benieuwd wat voor commissies de JFV te bieden heeft? Kijk dan snel verder!


2

Inhoudsopgave * Bedrijven- en Instellingendagcommissie........................................... 4 * Commissie JFV CarrièreBoard........................................................... 5 * Eerstejaarscommissie.......................................................................7 * Symposiumcommissie......................................................................8 * Congrescommissie..........................................................................10 * International Committee.................................................................11 * Kleine Reiscommissie......................................................................12 * Galacommissie...............................................................................14 * In Casu Redactie..............................................................................15 * Introductiecommissie.....................................................................17 * Commissie Legal Experience............................................................18 *Mediacommissie...................................................................19 * Commissie Studiefaciliteiten...........................................................20


3

Commissie doen bij de JFV? Organiseer jij volgend jaar het Rechten Introductiekamp of het EBF/JFV Kerstgala? Of past het organiseren van de buitenlandse studiereis meer bij jou? Ben jij klaar voor een onvergetelijk jaar? De JFV organiseert ieder jaar een groot aantal evenementen voor rechten studenten, jij kan hieraan bijdragen! Een commissie doen bij de JFV biedt jou de mogelijkheid om interessante evenementen te organiseren en tegelijkertijd legt het de basis voor vele nieuwe vriendschappen. Het is een leuke afwisseling tussen formele activiteiten, zoals het Groninger Juristen Congres en informele activiteiten, zoals de wintersport of het openingsfeest. Ontwikkel jezelf, daag jezelf uit en heb vooral veel plezier!

* = Eerstejaarscommisies, dit houdt in dat je aankomend jaar naar je tweede studiejaar gaat. - Gemengde commissies zijn voor tweedejaars rechtenstudenten en ouder. - Ouderejaarscommissies zijn voor derdejaars rechtenstudenten en ouder.


4

Bedrijven- en Instellingendagcommissie Het grootste recruitmentevenement van het Noorden is de Bedrijven- en Instellingendag (BID). Dit evenement trekt jaarlijks meer dan dertig grote en middelgrote kantoren, bedrijven en instellingen. Op de BID komen ongeveer 250 tot 300 studenten. Het is dé gelegenheid voor studenten om in één dag kennis te maken met veel verschillende kantoren. De dag begint met een plenair gedeelte waar je je kunt laten inspireren door verschillende sprekers die vertellen over hun eigen loopbaan. Hierna volgen enkele workshops en een banenmarkt. Gedurende de dag vinden tevens individuele gesprekken plaats tussen kantoren en studenten. ‘s Avonds is er een kantorendiner waar studenten op een informele wijze nog beter kennis kunnen maken met de kantoren. Ten slotte is er uiteraard een afterparty! De Bedrijven- en Instellingendag vindt plaats in februari. Dit betekent dat de commissie vanaf de zomer tot en met februari druk is met de organisatie van het evenement. De commissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een acquisitiekoppel en een vormgevingskoppel. Tijdens de sollicitatie zal gevraagd worden welke functie jij denkt dat goed bij je past.

Soort commissie: Ouderejaars Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


5

Commissie JFV CarrièreBoard De Commissie JFV CarrièreBoard organiseert activiteiten waarbij rechtenstudenten in contact worden gebracht met verschillende kantoren om zo de eerste stappen in hun carrière te zetten. Het grootste evenement dat deze commissie organiseert is het Skills Event: solliciteer op niveau! Ook neemt de commissie jaarlijks studenten mee op Carrièretour Noord en Carrièretour West. Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks variërende recruitmentactiviteiten, waaronder een kantorendiner. De activiteiten die deze commissie organiseert zijn erg verschillend van omvang, waardoor het jaar voor hen rustige en drukke perioden kent. Zo is december een rustige tijd, maar in de weken voor het grootste evenement, het Skills Event, moet er hard gewerkt worden. Bij de Commissie JFV CarrièreBoard worden de functies per evenement gerouleerd. Voor deze commissie is het belangrijk dat alle commissieleden zich gedurende het hele jaar actief willen inzetten voor de acquisitie.

Soort commissie: Ouderejaars Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


6


7

Eerstejaarscommissie Deze commissie is de brug tussen de eerstejaars rechtenstudent en de JFV. Het hele jaar organiseren zij allerlei activiteiten voor de eerstejaarsrechtenstudenten. De grootste evenementen zijn de Facultaire Introductiedag en het Eerstejaarssymposium. Daarnaast organiseert de commissie een eerstejaarsdiner en een openingsfeest in het begin van het collegejaar. Door deze verschillende activiteiten is de Eerstejaarscommissie een erg diverse commissie. Hoewel de activiteiten door het jaar heen zijn, is de commissie vooral in het begin en het einde van het studiejaar druk met het organiseren van de activiteiten.

Soort commissie: Eerstejaars* Aantal leden: 6 Intensiviteit: ď‚Ťď‚Ťď‚Ť


8

Symposiumcommissie De Symposiumcommissie organiseert het JFV Symposium en twee kroegcolleges. Tijdens het symposium wordt door één of meerdere sprekers diepgaand ingegaan op een actueel en aantrekkelijk thema. Als commissie houd je recente ontwikkelingen bij op verschillende maatschappelijke gebieden. Op basis hiervan wordt het thema gekozen. Vervolgens wordt er gezocht naar interessante sprekers die verschillende kanten van het thema belichten. Daarnaast wordt er een mooie geschikte locatie gezocht waar het symposium zal plaatsvinden. Afsluitend zal er uiteraard geborreld worden. Ook tijdens de verschillende kroegcolleges wordt een actueel juridisch thema van verschillende kanten belicht. De kleine groep deelnemers genieten onder het genot van een biertje van een interessant college. De commissie zoekt naar verschillende geschikte locaties in de stad en zoekt naar interessante sprekers. Voorafgaand aan het symposium en voorafgaand aan de kroegcolleges wordt over het onderwerp een kleine informatiebrochure gemaakt.

Soort commissie: Ouderejaars Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


9


10

Congrescommissie De Congrescommissie organiseert het Groninger Juristen Congres. Ieder jaar wordt tijdens het congres een juridisch onderwerp belicht. Afgelopen jaar was het thema van het Congres ‘What the hack?’. Als eenmaal het thema vaststaat gaan twee leden van de Congrescommissie op zoek naar een geschikte dagvoorzitter. Vervolgens schrijven zij verschillende sprekers aan met de vraag of zij een lezing willen verzorgen tijdens het plenaire gedeelte van het congres. Daarnaast gaat het acquisitiekoppel bezig met het benaderen van kantoren. Het acquisitiekoppel onderhoudt het contact met kantoren en organiseert de workshops. Twee commissieleden zijn verantwoordelijk voor vormgeving en locatie. Zij gaan over het drukwerk en de online promotie. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de locatie. De werklast gedurende het jaar verschilt per functie, maar in de aanloop naar het evenement is iedereen erg druk met de laatste voorbereidingen.

Soort commissie: Ouderejaars Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


11

International committee The JFV attempts to integrate international and Dutch students by organizing activities that can be attended by both international and Dutch law students. These activities are organized by the International committee! This is a joint committee between the JFV and Nexus Student Association. The International committee organizes the PALS programme, which brings International students in touch with Dutch ‘patrons’, who will show them the city, the Dutch way of living and who will organize fun activities. At the beginning of the year the International committee organizes an introduction activity to welcome the new international students. Last year the International committee organized a Scavanger hunt and a Running dinner. The International committee also organizes two day excursions, like the excursion to Westerbork. Furthermore, the International pubquiz and the JFV lecture are organized by the International commitee. The International committee is open for international students, but for Dutch students as well.

Soort commissie: Gemengd Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


12

Kleine Reis commissie De Kleine reis commissie organiseert twee grotere meerdaagse excursies. Deze excursies bestaan uit de Den Haag-reis en een kleine excursie in het buitenland. Voorgaande jaren is dit de Brussel/Leuven-reis geweest. Met een groep van 30 personen zullen we hier naar toe reizen, waar de commissie verantwoordelijk is voor het organiseren van de excursies. Daarnaast is de commissie er verantwoordelijk voor dat de dagen soepel en efficiënt verlopen. Samenwerking en flexibiliteit zijn hierbij erg belangrijk! De excursies zijn verdeeld over het jaar, waardoor de commissie het gehele jaar bezig is zonder uitzonderlijk drukke periodes.

Soort commissie: Eerstejaars* Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


13


14

Galacommissie De Galacommissie bestaat voor de helft uit JFV-leden en de helft uit EBF-leden. Samen organiseren zij het EBF/JFV Kerstgala, waar ieder jaar 650 studenten naar toe komen. Na het gala organiseren de drie JFV-leden van de commisie het JFVestival. De commissie gaat direct aan de slag met het bedenken van het thema voor het gala. Dit thema blijft geheim, totdat op de november van beide verenigingen het thema door middel van een filmpje bekend wordt gemaakt. Hierna start de promotie en kaartverkoop voor het gala. De commissie is verantwoordelijk voor de hele avond. Zo gaan zij zelf op zoek naar artiesten en kleden zij de locatie aan. Het JFV. en Als

JFVestival is een sportief en gezellig Dit evenement is toegankelijk voor en wordt georangiseerd door de drie commissie denk je zelf na over een

Soort commissie: Eerstejaars* Aantal leden: 6 Intensiviteit: ď‚Ťď‚Ť

evenement van de alle rechtenstudentleden van de JFV. locatie en activiteit.


15

In Casu redactie De In Casu redactie is verantwoordelijk voor het maken van het Juridische Magazine ‘In Casu’. Er verschijnen jaarlijks meerdere edities van het blad. De redactie bestaat uit maar liefst negen redacteuren, waaronder twee eindredacteuren. Speciaal voor de redactie wordt een schrijfworkshop georganiseerd die uit een aantal bijeenkomsten bestaat. Tijdens deze bijeenkomsten leer je als redactielid hoe je een aantrekkelijk, interessant en goed gestructureerd stuk schrijft voor een juridisch magazine. De redacteuren van de In Casu redactie zitten bovenop het nieuws en het magazine wordt online gepubliceerd.

Soort commissie: Gemengd Aantal leden: 9 Intensiviteit: 


16


17

Introductiecommissie De Introductiecommissie kom je als één van de eersten tegen als je lid wordt van de JFV, namelijk op het door hen georganiseerde Rechten Introductiekamp. Tevens organiseren zij de JFV Wintersport en deelname aan de Batavierenrace in het voorjaar. Als eerste gaat de nieuwe Introductiecommissie mee als begeleiders van het introductiekamp dat wordt georganiseerd door hun voorgangers. Op deze manier krijgt de commissie al een goed beeld van wat hun komend jaar te wachten staat. Daarna begint deze commissie in de zomer al met het organiseren van de wintersport. In het voorjaar en de zomer die daarop volgt, wordt er hard gewerkt aan het Rechten Introductiekamp. Voor de invulling van dit kamp is de commissie erg vrij. Er is genoeg ruimte voor nieuwe en creatieve ideeën. Voor de deelnemers staat gezelligheid en kennismaken met de medestudenten centraal, maar daarnaast is het introductiekamp ook het moment om de deelnemers voor te bereiden op het studeren. In het studiejaar zijn de werkzaamheden van de Introductiecommissie goed te combineren met het studeren. De zomermaanden voorafgaand aan het introductiekamp vormen het piekmoment van de commissie.

Soort commissie: Eerstejaars* Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


18

Commissie Legal Experience De Commissie Legal Experience (LEX) is een ouderejaars commissie en organiseert een veel omvattend project. De LEX bestaat uit kantoorbezoeken, hoorcolleges omtrent een thema en een internationale reis. Het thema van de LEX 2017-2018 was ‘Genderdiscriminatie: Goed genoeg of gezeur?’ De reis ging naar Toronto, Canada. Binnen de Commissie Legal Experience zijn twee leden verantwoordelijk voor het thema. Zij bedenken het thema en via de onderwijsdirecteur van de Faculteit krijgen ze een begeleidend docent toegewezen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van de hoorcolleges. Verder is het acquisitiekoppel binnen de LEX verantwoordelijk voor het organiseren van de kantoorbezoeken, zowel in Nederland als op plaats van bestemming. Ten slotte zijn twee commissieleden verantwoordelijk voor de reis. Vanaf het moment van aanstelling in mei zijn zij druk met het zoeken van een geschikte locatie. Wanneer de locatie eenmaal vaststaat gaan zij bezig met het plannen van de dagactiviteiten op locatie.

Soort commissie: Ouderejaars Aantal leden: 6 Intensiviteit: 


19

Mediacommissie De Mediacommissie is de meest creatieve commissie van de JFV. De commissie draagt bij aan de algehele promotie van de JFV. Bij elke activiteit van de JFV is minstens één commissielid aanwezig om foto’s te maken van het evenement. Daarnaast maakt de commissie aftermovies van de grote activiteiten zoals de Bedrijven- en Instellingendag, het Skill Event en het Groninger Juristen Congres. Ter afsluiting maakt de commissie een jaarfilm over de JFV. De commissie is een gemengde commissie en bestaat uit studenten uit verschillende studiejaren. De commissie houdt zich bezig met filmen, filmbewerking en fotograferen. Je leert als lid van de Mediacommissie daardoor te werken met verschillende programma’s. Binnen de Mediacommissie is er ruimte voor nieuwe ideëen ter promotie. Creativiteit is dus een pré!

Soort commissie: Gemengd Aantal leden: 8 Intensiviteit: 


20

Commissie Studiefaciliteiten De commissie Studiefaciliteiten bestaat uit zes studenten en is verantwoordelijk voor het verzorgen van collegeaantekeningen en uittreksels die in de JFV Studiewinkel te koop zijn. De commissie zoekt studenten die deze collegeaantekeningen en uittreksels (cu’s) willen schrijven en tweede correctoren die deze cu’s willen nakijken. Tevens organiseren zij de Boekenmarkt op de Facultaire Introductiedag en tentamentrainingen. De tentamentrainingen worden gegeven door grote advocatenkantoren uit het noorden en worden aangeboden voor ongeveer drie vakken per blok. De commissie Studiefaciliteiten is een intensieve commissie. De werklast is echter wel gelijkmatig over het jaar verdeeld. Wil jij onmisbaar zijn voor je medestudenten en een leerzame, leuke commissie doen? Kom dan solliciteren voor de commissie Studiefaciliteiten!

Soort commissie: Gemengd Aantal leden: 6 Intensiviteit: 

Commissies bij de JFV Groningen  
Commissies bij de JFV Groningen  
Advertisement