Page 1

CONCEPT

2019

DE KWEKERS VAN FLORIADE ALMERE 2022 Het Groene Stad Arboretum

Jaymi Sowirono | Geo, Media & Design | Aeres Hogeschool te Almere

CONCEPT


CONCEPT


FLORIADE ALMERE 2022 B.V. Zevende editie wereldtuinbouwtentoonstelling

Archerpad 8 | 1324 ZZ Almere | 036 - 8200 303 www.floriade.nl

CONCEPT


CONCEPT


INLEIDING

INLEIDINGSOPGAVE

Het arboretum van de Floriade Het Arboretum dient als een ‘levend laboratorium’, waar nieuwe technologieën voor groen, voeding, energie en gezondheid worden onderzocht en toegepast. Het is een geordende bomen- en planten bibliotheek, van A tot Z, volgens de Latijnse namen van bomen.

INLEIDING P5

De kwekers van de Floriade Alle kwekers van Nederland zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Floriade Expo 2022. Door bomen, planten en ook bloemen en bollen te leveren verschaft de Floriade deze kwekers een waardevol internationaal podium.

KAART Kwekers over heel NL

P6

DASHBOARD P8 Bomen per kweker

VOORBEELD

Dashboard Lappen

DASHBOARD v2 Kwaliteit per boom

P10

P13

Om de deelnemende kwekers een speciaal plekje te geven binnen de Floriade, is er een kaart gemaakt waarop de locaties van de kwekerijen over heel Nederland te zien zijn (zie hoofdstuk 1). Vervolgens is er een dashboard ontworpen om de bijdrage per kweker in te zien (zie hoofdstuk 2). Niet alleen is de boomlocatie op de Arboretum te zien in het dashboard, maar ook alle ingezonden bomen aantal, status en boomsoorten op de Latijnse naam per kweker.

CONCEPT


Kwekerlocaties over heel Nederland

CONCEPT


KAART: KWEKERS OVER HEEL NEDERLAND In het voorbeeld hiernaast zijn alle kwekers in kaart gebracht die een bijdrage hebben geleverd aan de Arboretum van de Floriade. Op de kaart is aan de linker kant een keuzemenu lijst te zien. Deze lijst bevat alle Floriade kwekers. Zodra een kweker geselecteerd wordt, verschijnt er een groen vlak op de selecteerde boomkwekerij in de lijst. Vervolgens wordt er op de kaart ingezoomd op de locatie van de kweker, met een blauwe rand om de locatie. Bij het selecteren van een kweker wordt het aantal geplante bomen weergegeven per gekozen kweker. Ook is het de bedoeling dat er algemene informatie wordt gegeven over de gekozen kweker, om een impressie te geven.

CONCEPT


DASHBOARD: BOMEN PER KWEKER Op de afbeelding hiernaast is het dashboard te zien van het Arboretum. Dit dashboard laat in het beginscherm een overzicht zien van het gehele Arboretum, met daaronder het totaal aantal bomen van alle deelnemende kwekers. Wanneer er binnen het “Alle kwekers” drop-down menu een kweker geselecteerd wordt, wordt alleen de informatie van de gekozen kweker weergegeven. Daaronder staat het drop-down menu “Alle boomsoorten” en deze laat een overzicht van alle ingezonden boomsoorten zien. Deze staan alfabetisch geordend.

LEGENDA

TOTAAL = Aantal ingezonden bomen GEPLANT = Staan op het Arboretum AANWEZIG = Aanwezig op het Floriade Depo BIJ DE KWEKER = Aanwezig bij de kweker AANPLANT = Boomsoorten die in de loop van 2019/2020 nog ingezonden kunnen worden

CONCEPT


Aantal bomen op de Arboretum per kweker

CONCEPT


VOORBEELD In het voorbeeld hiernaast is de functie te zien waarin er informatie verschijnt wanneer er op een kwekerij wordt geklikt. In dit voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van de kwekerij Lappen. Zoals te zien is op de afbeelding op de volgende bladzijde veranderd de weergave van de bomen op het Arboretum. Alle bomen die op de volgende bladzijde weergegeven staan zijn ingezonden door kweker Lappen. Vervolgens laten de onderstaande gekleurde blokken de status van de bomen en het aantal bomen zien. Benieuwd naar de boomsoorten die Lappen heeft ingezonden? Klik op het drop-down menu “Alle boomsoorten”. Zoals in de afbeelding hiernaast te zien, zijn alle boomsoorten van kwekerij Lappen op alfabetische volgorde geordend. Met één klik op een kweker zijn de locaties, aantallen, status en boomsoorten van de kweker te zien.

CONCEPT


Voorbeeld: bomenoverzicht van kwekerij Lappen

CONCEPT


Voorbeeld: Overzicht van de Arboretum bomen per Floriade thema en een voorbeeld van de kwaliteit van de ingezonden bomen

CONCEPT


DASHBOARD: VOORBEELD BOMEN PER KWEKER v2 Voor het vervolg is het de bedoeling dat er meer informatie over de Arboretum bomen beschikbaar komt. Zo zijn de aantal bomen per district (Food, Green, Health, Energy) zichtbaar en wordt er in de onderstaande grafiek meer informatie gegeven over de waarde van de bomen. Zo laat de grafiek per boom de bijdrage aan het ecosysteem zien. De waardes van de bomen zijn beoordeeld met een score van 1 t/m 4. Hoe hoger de score, hoe positiever. In het voorbeeld is er gebruik gemaakt van de Castanea Sativa en de Amelanchier lamarckii. Deze twee bomen zijn als voorbeeld genomen om duidelijk te spiegelen tussen één boom die positiever scoort op Fijnstof, CO2, NOx/ O3 en opwarming, wat positieve effecten heeft op de gezondheid en één boom die positiever scoort op de nektarbron voor de insecten, wat positiever is voor de biodiversiteit. Het is de bedoeling dat het dashboard in de volgende versie de kwaliteit van de bomen per kweker in beeld brengt binnen de onderwerpen van het wegvangen van Fijnstof, Co2, NOx/ O3, Opwarming en de kwaliteit van de nektarbron voor insecten.

CONCEPT


FLORIADE ALMERE 2022 B.V.

FLORIADE EXPO 2022: Growing Green Cities

Zevende editie wereldtuinbouwtentoonstelling

Archerpad 8 | 1324 ZZ Almere | 036 - 8200 303 www.floriade.nl

CONCEPT

Profile for Jff Sowy

De Floriade Kwekers  

De Floriade Kwekers  

Profile for jffsowy
Advertisement