Page 1

Haglsprøjten Haglsprøjten Haglsprøjten 16. årgang • nr. 1 • april 2012


Læs i dette nummer Formanden .... .... .... .... .... .... .... .... 3 Ny hjemmeside på vej .... .... .... .... .. 4 Løgn og Pral .... .... .... .... .... .... .... .. 6 Tvis Kloster Mølle .... .... .... .... .... .... 7 Høvsørejagten .... .... .... .... .... .... .... 9 Indskydning med riffel ... . ... . ... . ... . 11 For Sjov- og Pokalskydning .... .... ... 13 Skydebanen på Ringkøbingvej .... Hund og Jæger .... .... .... .... .... .... Skal vi snart afsted far? ... . ... . ... . ... Kontaktpersoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kontingent 2012 ... . ... . ... . ... . ... . ...

. 15 . 16 . 17 ..20 . 20

Forside . En bette fugl..

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Thomsen Redaktør/layout: Tommy Bruhn Udgiver Jægerforbundet Holstebro v. Hans Thomsen Telefon: 97 40 46 36

Tryk Johansen Grafisk Oplag 350/ to gange årligt Produktion Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.


Formanden har ordet Den 17. marts 2012 blev der afholdt kredsmøde i Kreds 2, Midt Vestjylland på Dejbjerglund Efterskole i Dejbjerg. Norbert Ravnsbæk modtog ikke genvalg til HB, så ny kandidat – formand for JKF Holstebro Lars Jensen – blev enstemmigt valgt af forsamlingen som vores nye HBmedlem. Herfra skal der lyde et stort tillykke til Lars Jensen. Til Norbert Ravnsbæk vil jeg gerne sige mange tak for den store indsats, han har gjort for os og jagtens sag gennem mange år. Norbert fik af Danmarks Jægerforbunds formand Ole Roed overrakt sølvnålen for denne indsats. En fortjent udmærkelse, som vi ønsker tillykke med det herfra. Da Lars Jensen var formand for JKF Holstebro, betyder det, at næstformand Stig Jessen fra Ulfborg Jægerforening nu indtager formandsposten for JKF Holstebro. Vi er ved gøre klar til at modtage jer på skydebanen på Ringkøbingvej de kommende tirsdage med start tirsdag, den 3. april 2012 kl. 18.00. Vi kan godt bruge nogle flere hjælpere. Så hvis du har lyst – så meld dig til Tommy Bruhn. Som I har kunnet læse i JÆGER og i dette blad, så gøres der en stor indsats mod mårhunden, der er en trussel for biodiversiteten. Der er uddannet et specielt korps af jægere, som varetager denne opgave i vores kreds. JKF Holstebro har valgt Jens Otto Hundsdal som reguleringskoordinator for vores område – Holstebro Kommune – og han kan kontaktes, når I observerer mårhunden, eller når I ønsker at få reguleret duer, måger, krager eller hvad der måtte være ønske om at regulere. Trafikdræbte mårhunde rapporteres til Naturstyrelsen i Klosterheden. De vil så hjælpe jer videre. På vores Generalforsamling blev der afholdt valg til bestyrelsen. Jørgen Fruensgaard blev genvalgt som kasserer. Tommy Bruhn, Svend Erik Pedersen og Sune Akselsen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har således uændret sammensætning. Sammensætningen af bestyrelsen kan ses på bagsiden af nærværende udgave af Haglsprøjten. Alle er valgt for ny toårig periode. Husk at få indberettet jeres vildtudbytteskema og få betalt jeres jagttegn. Dette gælder især jer, der også har riffel, så alle kan se frem til den kommende og spændende jagtsæson. Knæk og bræk til jer alle sammen P.b.v. Hans J. Thomsen

3


Ny hjemmeside på vej www.jfbholstebro.dk får snart et nyt layout Hjemmesiden vil få et mere ”indbydende” ansigt og vil blive lidt nemmere at navigere rundt i. Der vil stadig være gammelkendte funktioner så som at booke ind på Tvis Klosters efterårsjagter og se belastningen på skydebanen i forbindelse med leje af denne. Der vil også stadig være en aktivitetskalender, så i kan se hvilke tiltag der foregår i vores forening. Som noget nyt er der mulighed for, at tilmelde sig et nyhedsbrev, som vi får mulighed for at linke op på Jægerforbundets hjemmeside. Ligeledes bliver Haglsprøjten digitaliseret og lagt ud som en PDF som kan downloades direkte til din computer. Aktuelle emner vil blive lagt ud på siden således at man hele tiden kan holde sig ajour med, hvad der rør sig i jægerkredse og der vil også blive oprettet en Køb og salg-side. Der vil også være mulighed for, løbende, at indrykke en artikel eller en god jagthistorie som i gerne vil dele med andre også gerne garneret med nogle billeder af oplevelsen. Er der nogen som har nogle gode opskrifter på, hvordan man tilbereder diverse vildt, ville dette også være muligt. Ja! Der er stort set frit slag til at formidle næsten hvad som helst på hjemmesiden, så har du nogle gode ideer så kom bare med dem. Hjemmesiden går ”i luften” inden udgangen af april. Så glæd dig! Venlig Hilsen Per Odefey

4


5


Løgn og Pral 2012 Når du er færdig med bukkejagten mandag morgen, den 16. maj 2012, så kom ud på skydebanen på Ringkøbingvej og fortæl om dine oplevelser. Foreningen er vært ved en kop varm kaffe, rundstykker og måske en ”lille én”! Her vil vi så fortælle om vore oplevelser – forhåbentlig også vise den fine buk, man har skudt – fortælle gode historier – løgn og pral – kort sagt, vi hygger os. Har du ikke været på jagt – så kom alligevel – det er jo trods alt jægernes helligdag.

6


Tvis Kloster Mølle Der vil igen i år blive afholdt en aktivitetsdag på Tvis Kloster Mølle, og i år vil det være lørdag, den 28 april 2012. Vi mødes ved hytten kl. 10.00. Kom og giv en hjælpende hånd - sammen med dine jagtkammerater. Vi skal have opsamlet affald, samt udført et par andre småting. Fællesjagter i 2011 / 2012 Der blev afholdt fire drivjagter. Det samlede udbytte blev: 1 hare, 2 rådyr og 1 sneppe. Fællesjagter i 2012 / 2013 (Sø) 14.10.12 / (Lø) 03.11.12 / (Sø) 25.11.12 / (Lø) 15.12.12 / (Sø) 06.01.13

7


8


Høvsørejagten Så er endnu en vellykket jagtsæson ovre. Vildtudbyttet blev dog ikke helt som håbet, men til gengæld har der været masser af gæs og dejlige oplevelser. Alle 20 kort blev solgt. Udbyttet blev 31 stykker vildt fordelt med fem gæs, syv gråænder, 13 andre ænder, fem vadefugle og en måge. Selv om resultatet ikke er prangende for 20 jægere, er det dog en lille fremgang i forhold til 2010, hvor der blev nedlagt 29 stykker vildt. Der er set rigtig mange gæs gennem hele sæsonen. Det har dog knebet meget med at komme på skudhold. Ofte er fuglene fløjet stik øst eller helt ud langs vestkysten og meget ofte har de også været for højt oppe. Mange af kortløserne har dog også tilkendegivet, at de ikke har været ret meget på jagt i Høvsøre og der er også stort set altid rigtig god plads på vores jagtareal. Er man heldig at være på rette sted og på rette tidspunkt, er der virkelig gode muligheder for at få gås på tasken. Der har igen været problemer med for høje skud til gæs ved fjorden, vi har dog heldigvis ikke hørt om sådanne tilfælde på vores jagtareal. Vi har fastsat en forevisningstur til vores jagtareal onsdag, den 22. august 2012 med afgang fra parkeringspladsen ved Platanvej kl. 18.30. På generalforsamlingen blev 16 af 20 kort solgt, der er således fire kort tilbage. Er du interesseret i at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte Sune Akselsen på tlf. 26 81 88 67 eller via mail på holstebro1@hotmail.com

9


10


Indskydning og træning med riffel Riffelindskydningen i foråret har været så stor en succes, at det er besluttet at udvide tilbuddene med indskydning/træning til flere dage: • • • • •

tirsdag den mandag den onsdag den torsdag den mandag den

17. april 2012 23. april 2012 02. maj 2012 10. maj 2012 14. maj 2012

kl. 1800-2100 kl. 1800-2100 kl. 1800-2100 kl. 1800-2100 kl. 1800-2100

Indskydning foregår på JDR’s skydebane ved Holstebro kaserne – indkørsel fra Skjernvej og Harrestrupvej – følg skiltene. Der vil desuden være mulighed for indskydning af riffel • søndag, den 06. maj 2012 kl. 08:00 - 14:00 på Ulfborg Skydecenter. Samme dag er der JFU Feltskydning. Husk at din Jagtansvarsforsikring ikke dækker skader ved indskydning af riffel på egen ejendom, eller ejendom hvor man har jagtret! Indskydning eller kontrolskydning bør altid ske på en godkendt skydebane, for så er man helt sikker på at være dækket forsikringsmæssigt.

11


12


For Sjov Skydning og Pokalskydning Kristi Himmelfartsdag – torsdag, den 17. maj 2012 kl. 10.00 – afholder vi for sjov skydning med efterfølgende Pokalskydning på Holstebro Skydecenter. For sjov skydning For sjov skydning er en uhøjtidelig dag for hele familien. Skytterne får lov til at afprøve nogle spændende udfordringer med haglgeværet – mens øvrige deltagere enten ser på eller hygger med et lille glas og en snak. Navnet på aktiviteten siger næsten sig selv – det er en dag på skydebanen, hvor det er det sociale, der står i højsæde. Det handler mest om at være med. Pokalskydning Pokalskydningen afholdes fra kl. ca. 1300 – 1530. Der bliver åben skydning om følgende pokaler: • Rævepokalen • Sportingpokalen • Skeetpokalen • Jagtskydning til 24 og 40 duer Der bliver lukket skydning kun for medlemmer af Jægerforbundet Holstebro. • Jagtskydning til 24 duer i Mester-/ A- og B-række NB. Der skydes efter de nye gældende regler! Grillen startes Efter skydningerne starter vi grillen, og medbragt mad kan tilberedes. Herefter er der hygge med kammerater og familie. Mød op til en hyggelig dag på skydebanen. Vel mødt! Tommy Bruhn

13


www.jfbholstebro.dk 14


Skydebanen på Ringkøbingvej Når du læser dette er vi igen i gang med en ny sæson på skydebanen, Ringkøbingvej. Banen åbnede tirsdag den 3. april kl. 18.00. Vi skyder hver tirsdag i hele sæsonen, frem til og med tirsdag den 11. september 2012. Skydetid fra kl. 1800. Sidste skydekort sælges kl. 2015. Hjælpere Vi har igen i år meget hårdt brug for hjælpere. I år er der kun to hjælpere på banen, heraf en på Sporting. Derfor kan der være ventetid på skydningerne på Sportingbanen, men vi forsøger at løse det så hurtig vi kan hver gang. Så hvis vi skal opretholde en fornuftig standard på skydebanen, skal vi bruge flere hjælpere. Har du lyst til at give en hånd med, så henvend dig til formanden eller hjælperne på banen, TAK!! Velkommen på skydebanen. Tommy Bruhn formand E-mail: zenta@paradis.dk

15


Hund og Jæger Hundetræning startede lørdag, den 14. januar 2012 kl. 13.00 til 16.00 på det militære øvelsesterræn. Mødestedet er ved klubhuset på Holstebro Skydecenter, Ringkøbingvej, 7500 Holstebro. Træningen foregår herefter hver lørdag til og med lørdag, den 3. marts 2012. Herefter trænes der tirsdag aften fra kl. 18.00 – 21.00 – første gang den 10. april 2012. Mødestedet er sø-terrænet. Afslutning på forårstræning er Grundlovsdag, den 5. juni 2012. Vintertræningen starter tirsdag, den 7. august 2012 og slutter torsdag, den 30. august 2012. HUSK: Hvis nogen af jeg skyder krager eller andet jagtbar vildt, som I ikke selv vil bruge, så gem disse til Poul Aage, da han meget gerne vil aftage fuglene til brug for hundetræningen. Poul Aage Nielsen træffes på tlf. 26 27 71 49.

Aktivitetskalender findes på vores hjemmeside www.jfbholstebro.dk Hold dig orienteret, også selvom du ikke har nogen pc’er. Alle datoer for diverse aktiviteter kan ses i JÆGER/ FORENINGSNYT, som vore medlemmer automatisk får tilsendt hver måned. 16


Skal v i snar t afst ed fa r?

17


18


19


Afsender: Jægerforbundet Holstebro v/Jørgen Fruensgaard Hornshøjparken 101 7500 Holstebro

Kontaktpersoner Bestyrelse Formand Hans J. Thomsen

Gyldendal 3, Lihme,

7860 Spøttrup

tlf. 97 40 46 36

Hornshøjparken 101,

7500 Holstebro tlf. 97 42 52 14

Sune Akselsen

Bakken 7,

7500 Holstebro tlf. 26 81 88 67

Thomas Lauridsen

Ellehammersvej 57,

7500 Holstebro tlf. 97 42 96 90

Svend Erik Pedersen

Ellehammersvej 6,

7500 Holstebro tlf. 97 42 85 95

Per Odefey

Kobberupvej 205,

7500 Holstebro tlf. 42 74 53 00

Tommy Bruhn

HF Skovbrynet, nr. 41,

7500 Holstebro tlf. 30 91 01 48

Carlo Gabelgaard

Nørgårdsvej 10,

7500 Holstebro tlf. 96 10 01 50

Skydebane Tommy Bruhn

Ringkøbingvej 3 C, 7500 Holstebro tlf. 29 86 14 55 E-mail: zenta@paradis.dk tlf. 30 91 01 48

Kasserer Jørgen Fruensgaard

Bestyrelsesmedlemmer

Tvis Kloster Mølle

Hornblæserlaug Keld Nielsen

Øster Stendis Vej 8,

7830 Vinderup

Kontingent 2012 Ordinært 805, Junior (0 - 15 år) 122, Ungdom (16 - 25 år) 440, Senior (65 år -) 500, Husstand 320, Medlem u/blad (ekstraordinært) 120,-

tlf. 97 46 84 87

Haglsprøjten april 2012  

medlemsblad for jægerforbundet Holstebro

Haglsprøjten april 2012  

medlemsblad for jægerforbundet Holstebro

Advertisement