Page 1


THE PLACEBO EFFECT kevin hadley

Warszawa 2014


kevin hadley THE PLACEBO EFFECT

8

“HAVE YOU CALLED HIM YET?”

CHAPTER 8

Susan

asked. “I was just about to,” Gerry replied. “I’ll be back in a while.” Susan watched Gerry leave the villa and walk off along the dusty track. “Where’s he going to?” Alan asked. “Work. He’s got an important call to make. He can never sit still when he’s on the phone.” Once he was a few hundred metres down the road, Gerry took out his phone. “Gerry. Enjoying your holiday?” the voice on the other end of the line asked. “I am. And I’ll be enjoying it even more when you tell me you’ve sorted things out.” “Everything’s taken care of, don’t worry.” “Good. What happened?” “I went to see him in the hospital, but he’d been discharged…” “Discharged? That’s a good thing then, I suppose…” “For us it is… I went round his house.” “What sort of state was he in then?” “He was still having a fair bit of trouble breathing. He’s got this portable oxygen tank he wheels around with him. He told me the doctors told him his lungs should get back to at least 90% of what they were, and most likely 100%.” “Was he upset about what happened?” “He knew the risks. He admitted as much. And then when I explained to him the compensation package, he was more than satisfied.” “Did he sign the confidentiality agreement?”

to be about to do sth – mieć coś zrobić zaraz dusty – zakurzony track – ścieżka, droga to sit still – usiedzieć

to discharge – wypisać za szpitala to go round – odwiedzać a fair bit – spory portable – przenośny oxygen tank – butla tlenowa compensation package – pakiet odszkodowań confidentiality agreement – umowa poufności

41


CHAPTER 8

amicable – sympatyczny, przyjazny

to proceed – przechodzić do relief – ulga

42

kevin hadley THE PLACEBO EFFECT

“Yes.” “Well, Martin, job well done.” “It was all very amicable. Anyway, I won’t waste any more of your holiday.” Half an hour after leaving, Gerry walked back into the garden of the villa. “Well?” asked Susan. “All sorted,” said Gerry. “We can proceed with the final part of the trials without worrying.” “That’s a relief.”

www.jezykiobce.pl


EXERCISES

CHAPTER 7 & 8

1. Decide if the statement is true (T), false (F), or the text does not say anything about it (D). 1. Leslie was expecting Libby to arrive with her parents.

T/F/D

2. Libby objects to being called Liberty because she T/F/D

thinks it sounds snooty. 3. Working in a casualty department can be nerve-racking.

T/F/D

4. Libby was so parched after the drive that she was longing for a drink.

T/F/D

5. At first, Libby didn’t manage to coax John into trying T/F/D

the drug. 6. After sniffing the drug, John was imagining that Libby was swimming topless.

T/F/D

7. The man was browbeaten into signing the confidentiality agreement.

T/F/D

2. Match the words with their synonyms. 1. distract

a.

arcane

2. cryptic

b. solitary

3. transfixed

c.

4. nod off

d. mesmerized

5. secluded

e. doze off

6. reveal

f.

divulge

divert

43


CHAPTER 7 & 8

EXERCISES

3. Solve the crossword.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. HASŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. a cloud of smoke or dust 2. the feeling of happiness when something bad stops or doesn’t happen at all 3. done outside; in the open air 4. naughty; enjoying teasing and annoying people 5. a dark shadow or shape of somebody 6. done in a friendly way 7. sleepy, sluggish, lethargic

4. Complete the sentences with words from the crossword. 1. The car zoomed off, leaving a . . . . . . . . . . . . . . of dust behind it. 2. Dazzled by the sunlight, I only saw the assailant’s . . . . . . . . . . . . . . . 3. Having got out of bed, Suzy yawned and trudged towards the kitchen feeling rather . . . . . . . . . . . . . . . 4. It’s a lovely day, let’s dine . . . . . . . . . . . . . . ! 44

www.jezykiobce.pl


EXERCISES

CHAPTER 7 & 8

5. Translate the missing parts of the sentences. 1. Poszedłem odwiedzić go w szpitalu, ale wypisali go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . see him . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 2. Czy on podpisał umowę poufności? ........................................................................ ? 3. Nadal miał spore problemy z oddychaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 4. Wszystkim się zająłem, nie martw się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of, don’t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 5. Ma ważny telefon do wykonania. Poza tym nigdy nie może usiedzieć, kiedy rozmawia przez telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to make. Besides, he . . . . . . . . . . . . . .............................................. . 6. Wypiliśmy kilka drinków przy basenie i przysnąłem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . off. 7. Nie myślałeś nigdy, żeby się przebranżowić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . out? 8. No dalej, zaszalej! To ci nie zaszkodzi! Come . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . little! It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 9. Przez parę minut udawał, że czyta. For a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reading.

45


SŁOWNICZEK

DICTIONARY

SŁOWNICZEK A

air – nastrój al fresco – na zewnątrz, na

220

a fair bit – sporo

powietrzu

a great deal of – dużo

alarming – niepokojący

a lot at stake – wysoka stawka

all but – wszystko poza…, niemal,

A&E – ostry dyżur

prawie

absorbed (in) – pochłonięty

all hands to the / on deck –

abstruse – zawiły, niejasny

wszyscy do pracy

acknowledge – pozdrawiać

allure – pokusa

act out – odegrać

amble – iść powoli, spacerować

adamant – stanowczy, przekonany

amicable – sympatyczny, przyjazny

adjust – poprawiać, dopasowywać

annoying – denerwujący

(się)

anticipation, in ~ – wyczekująco

ado – zamieszanie

anticoagulants – leki przeciw-

adrift – unoszący się

zakrzepowe

adverse reaction – niepożądana

antipasti – przystawki

reakcja

anxiously – niespokojnie, lękliwie,

advise (frml.) – poinformować

z niepokojem

affair – tu: rzecz, budynek; sprawa,

any good? – nadaje się? i jak?

wydarzenie; romans

ape – małpa; naśladować, małpować

affluent – bardzo bogaty, zamożny

apply – aplikować, stosować

aftermath – następstwo, skutek,

appointment – wizyta, spotkanie

pokłosie

apportion blame – obciążać winą

agitated – poruszony

apprehend – zatrzymywać,

aglow – rozświetlony

aresztować

agreeable – przyjemny

approach – zbliżać się, podchodzić;

ahead – przed nami

nadejście; postawa (wobec czegoś)

www.jezykiobce.pl


DICTIONARY

SŁOWNICZEK

arc – łuk

avuncular – dobrotliwy, ojcowski,

arcane – tajemniczy, zawiły

braterski

arch – wyginać się (w łuk)

awkward – niewygodny, dziwny

arm bending – przekonywanie, naciskanie

B

array – szeroki wybór; układ, szyk artful – przebiegły, wymyślny

back and forth – tam i z powrotem

ascend – wspinać się, wznosić się

back up – potwierdzać, dostarczać

as pleased as Punch – bardzo

dowodów, wspierać

zadowolony ashen – blady, popielaty askew – przekrzywiony, na bakier assault – napadać, atakować; napaść assess – oceniać asset – atut assume – zakładać, przyjmować at short notice – w krótkim terminie, nagle at some point – w którymś

bargain – targować się, negocjować barmy – stuknięty, zwariowany bash – impreza, balanga bathed – skąpany batsman – zawodnik wybijający piłkę (krykiet) bear up – trzymać się, dawać radę be a bit of a… – być trochę… be a natural – mieć talent, być urodzonym… be about to do sth – mieć coś zrobić zaraz

momencie

be better off – mieć się lepiej

at the scene – na miejscu

be coming from – chodzić komuś o

(zdarzenia)

coś, sugerować

attempt – próbować; próba

be destined to – być

attend to sth – załatwiać coś,

przeznaczonym do czegoś;

zajmować się czymś

gwarantować

autopsy – autopsja

be familiar with – znać

avail, to no ~ – bez skutku

be going on about sth – gadać

avaricious – zachłanny, chciwy

o czymś, mieć coś na myśli

221


Theplaceboeffect  
Theplaceboeffect  
Advertisement