Page 1


SPIS TREŚCI I. Podstawy 1. Wprowadzenie do grafiki rastrowej (rozdzielczość, kolory, piksel) i wektorowej 12 2. Podstawy wiedzy o kolorze (CMYK i RGB) 3. Zarządzanie kolorem

16 18

II. Wprowadzenie do programu 1. Wymagania sprzętowe 2. Pobieranie, zakup i instalacja 3. Pierwsze uruchomienie programu 4. Preferencje i ustawienia

20 20 22 23

III. Tworzenie i zapisywanie dokumentu 1. Tworzenie nowego dokumentu 2. Zapisywanie pliku 3. Otwieranie dokumentu 4. Otwieranie zdjęcia 5. Otwieranie pliku RAW 6. Łączenie zdjęć 7. Skanowanie zdjęcia 8. Drukowanie 9. Formaty plików – sposoby wykorzystania w praktyce

26 27 29 29 30 32 33 34 36

IV. Obszar roboczy 1. Zmiana trybów widoku 2. Powiększanie i przesuwanie dokumentu

40 42


3. Miarki 4. Używanie linii pomocniczych 5. Pomiar odległości 6. Narzędzia – podstawowe informacje 7. Panele 8. Okna

45 46 48 49 53 57

V. Podstawy pracy z obrazem 1. Obracanie obrazu 2. Zmiana rozmiaru i rozdzielczości 3. Kadrowanie 4. Zaznaczanie 5. Obszar roboczy 6. Rozjaśnianie i przyciemnianie 7. Historia i cofanie zmian

60 61 64 67 70 72 75

VI. Warstwy 1. Tworzenie nowej warstwy 2. Kopiowanie warstwy 3. Ukrywanie i wyświetlanie warstwy 4. Usuwanie warstwy 5. Zmiana kolejności warstw 6. Zmiana tła w warstwę 7. Zmiana nazwy warstwy 8. Grupy warstw 9. Scalanie i spłaszczanie 10. Blokowanie warstwy 11. Styl warstwy 12. Krycie i wypełnienie 13. Tryb mieszania 14. Obiekty inteligentne

78 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 95 96 101


VII. Maski i kanały 1. Tworzenie maski warstwy 2. Poprawianie maski 3. Przenoszenie i kopiowanie maski 4. Usuwanie maski 5. Maska wektorowa 6. Szybka maska 7. Kanał alfa 8. Kanały

104 106 109 110 111 113 115 116

VIII. Zaznaczanie 1. Zaznaczanie prostokątne 2. Zaznaczanie eliptyczne 3. Lasso 4. Lasso wielokątne 5. Lasso magnetyczne 6. Szybkie zaznaczanie 7. Zaznaczanie koloru 8. Poprawianie krawędzi zaznaczenia 9. Odwracanie zaznaczenia 10. Kopiowanie i wklejanie 11. Wypełnianie i obrysowanie zaznaczenia 12. Zaznaczanie na warstwie

120 123 124 125 126 128 129 130 132 134 136 139

IX. Ścieżki 1. Tworzenie nowej ścieżki 2. Edycja ścieżki 3. Wypełnianie i obrysowanie ścieżki 4. Zamiana ścieżki na zaznaczenie 5. Kształty 6. Dodawanie tekstu do ścieżki

142 145 149 151 153 156


X. Edycja kolorów 1. Kolor narzędzia i tła 2. Wybór koloru 3. Histogram 4. Jasność i kontrast 5. Poziomy 6. Krzywe 7. Automatyczne dopasowanie 8. Jaskrawość 9. Barwa i nasycenie 10. Biel i czerń

160 160 165 167 169 171 174 176 177 180

XI. Rysowanie i malowanie 1. Wybór pędzla 2. Edycja pędzla 3. Tworzenie nowego pędzla 4. Ołówek 5. Gradienty 6. Edycja i tworzenie gradientu 7. Gumka 8. Wiadro z farbą

184 186 187 187 187 188 191 191

XII. Tekst w programie Photoshop CC 1. Wpisywanie tekstu 2. Ustawienia kierunku tekstu 3. Zaznaczanie tekstu 4. Wybór czcionki 5. Formatowanie akapitu 6. Przekształcanie tekstu 7. Efekty tekstu 8. Rasteryzacja tekstu 9. Wypełnienie tekstu obrazem

194 196 197 198 200 202 204 204 205


XIII. Retusz obrazu 1. Stempel 2. Pędzel korygujący 3. Łatka 4. Przesuwanie elementów zdjęcia 5. Usuwanie efektu czerwonych oczu 6. Zmiana kolorów 7. Usuwanie tła 8. Rozmywanie i wyostrzanie

208 209 211 213 215 216 217 219

XIV. Filtry 1. Rozmywanie 2. Galeria rozmyć 3. Filtry artystyczne 4. Filtry korygujące 5. Galeria filtrów 6. Inteligentne filtry 7. Filtr Camera Raw

222 226 229 230 237 240 242

XV. Praktyczne wykorzystanie narzędzi 1. Korekta fotografii 2. Retusz starej fotografii 3. Pocztówka z wakacji 4. Zdjęcie niedoświetlone

Dodatek. Podstawowe skróty klawiaturowe

246 248 252 258

261


IV

Obszar roboczy Nadszedł czas, by poznać otoczenie, w którym będziesz używać funkcji programu. Zapamiętanie rozmieszczenia podstawowych elementów ułatwi proces nauki: pozwoli ci szybciej zlokalizować opisywane narzędzia. W tym rozdziale zapoznasz się z obszarem roboczym Adobe Photoshop CC. Dowiesz się m.in., czym jest tryb widoku i jak go zmienić. Nauczysz się powiększać i przesuwać dokument oraz używać narzędzi umożliwiających precyzyjne rozmieszczanie elementów graficznych. Poznasz nazwy i funkcje narzędzi, z których składa się przybornik, oraz dowiesz się, czym są okna i panele.

1.

!"#$#%&'()*+%+",-./ ...................................................................... 40

2. 0-+"1.23#$"4%"%5'342/+#$"4%,-./!4$&/............................................ 42 3. 6"#'." ................................................................................................. 45 4. 78(+#$"4%9"$""%5-!-:$":3(:; .............................................................. 46 5. 0-!"#'%-,94<=->:" ............................................................................... 48 6. ?#'31,3"#%@%5-,2&#+-+4%"$A-'!#:B4 ................................................. 49 7. 0#$494 ................................................................................................. 53 8. C.$# ................................................................................................... 57


1. !"#$#%&'()*+%+",-./ Po pierwszym uruchomieniu programu Adobe Photoshop CC (zob. kroki opisane na str. 22) na ekranie pojawi się obszar roboczy w widoku standardowym.

panele ukryte pod postaciami ikon pasek menu

IV Obszar roboczy

pasek opcji narzędzi

panele

przybornik z narzędziami

Sposób, w jaki wyświetlany jest ekran główny, można zmienić. Służy do tego narzędzie Zmień tryb ekranu (Change Screen Mode) znajdujące się na dole przybornika z narzędziami.

40

Do wyboru są trzy sposoby wyświetlania ekranu głównego.

1 Standardowy tryb ekranu – przy tym ustawieniu widoczne są wszystkie wyświetlone elementy okna programu. Jest to domyślny tryb pracy programu.


Photoshop CC

2 Tryb pełnoekranowy z paskiem menu – okno programu zajmuje całe dostępne miejsce na ekranie. Dzięki temu zyskujesz dodatkową przestrzeń na wyświetlanie obrazu, zdjęcia lub grafiki, nad którą pracujesz. Widoczne są: pasek menu, pasek opcji narzędzi, przybornik z narzędziami i panele. Wyświetlany obraz jest natomiast pozbawiony pasków przewijania.

www.samosedno.com.pl

41

3 Tryb pełnoekranowy – okno programu również zajmuje cały ekran komputera, jednak wszystkie narzędzia i panele zostały ukryte. Dzięki temu możesz skupić się wyłącznie na obrazie, nad którym pracujesz. Obraz wyświetlony jest na czarnym tle, dzięki czemu twój wzrok nie jest rozpraszany przez dodatkowe kolory.


IV Obszar roboczy

WSKAZÓWKA Aby szybciej zmieniać tryby pracy ekranu, możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego. Wciśnij przycisk [F] – sposób wyświetlania okna programu zostanie zmieniony.

CIEKAWOSTKA W trybie pełnoekranowym nie ma dostępnych pasków przewijania obrazu. Jeśli jest on duży i nie mieści się na ekranie, wciśnij spację. Kursor zamieni się w rączkę. Trzymając wciśniętą spację, będziesz mógł łatwo przesuwać obraz.

42

2. 0-+"1.23#$"4%"%5'342/+#$"4%,-./!4$&/ Do pracy nad szczegółami obrazu konieczne jest jego powiększenie. Aby ponownie zobaczyć grafikę w całości, będziesz musiał ją zmniejszyć. 1 Podstawowa informacja o skali obrazu podawana jest w procentach na pasku tytułu okna dokumentu.

2 Informacja ta znajduje się również w lewym dolnym rogu okna obrazu.


Photoshop CC

3 Do powiększenia obrazu używane jest narzędzie Lupka (Zoom) . Znajduje się ono w przyborniku. Odszukaj w przyborniku po lewej stronie ikonę ze szkłem powiększającym i kliknij na nią. 4 Wskaźnik myszy zmienił się w małą lupę ze znakiem + w środku . 5 Najedź nią na wybrane miejsce na edytowanym obrazie i kliknij. 6 Obraz zostanie powiększony do określonego poziomu. Kolejne kliknięcie to dalsze powiększenie.

WSKAZÓWKA Możesz powiększać lub pomniejszać obraz bez klikania na nim bezpośrednio. Wystarczy, że wciśniesz [Alt], najedziesz kursorem myszy na fragment, który chcesz przeskalować, i zaczniesz kręcić rolką myszy. Zależnie od kierunku, w którym będziesz to robił, obraz zostanie powiększony lub pomniejszony.

CIEKAWOSTKA Maksymalne powiększenie obrazu w programie Photoshop CC to 3200%.

www.samosedno.com.pl

43

7 Do pomniejszania obrazu również możesz użyć tego samego narzędzia. Z wybranym narzędziem Lupka (Zoom) wystarczy wcisnąć na klawiaturze przycisk [Alt]. Znak + na wskaźniku myszy zmieni się w – . Trzymając wciśnięty przycisk [Alt], kliknij na obraz – spowoduje to jego zmniejszenie. Przełącznik powiększania i zmniejszania znajduje się również na pasku opcji narzędzia na górze ekranu .


Dodatek. Podstawowe skróty klawiaturowe Narzędzie (nazwa polska)

Move Tool Rectangular Marquee Tool Elliptical Marquee Tool Lasso Tool Polygonal Lasso Tool Magnetic Lasso Tool Quick Selection Tool Magic Wand Tool Crop Tool Perspective Crop Tool Slice Tool Slice Select Tool Eyedropper Tool 3D Material Eyedropper Tool Color Sampler Tool Ruler Tool Note Tool Count Tool Spot Healing Brush Tool Healing Brush Tool Patch Tool

Skrót klawiaturowy V M M L L L W W C C C C I I I I I I J J J

Content-Aware Move Tool

J

Red Eye Tool Brush Tool Pencil Tool Color Replacement Tool Mixer Brush Tool Clone Stamp Tool Pattern Stamp Tool History Brush Tool Art History Brush Tool Eraser Tool Background Eraser Tool Magic Eraser Tool Gradient Tool

J B B B B S S Y Y E E E G

261

Przesunięcie Zaznaczanie prostokątne Zaznaczanie eliptyczne Lasso Lasso wielokątne Lasso magnetyczne Szybkie zaznaczanie Różdżka Kadrowanie Kadrowanie perspektywiczne Cięcie na plasterki Zaznaczanie plasterków Kroplomierz Kroplomierz materiału 3D Próbkowanie kolorów Miarka Notatki Zliczanie obiektów Punktowy pędzel korygujący Pędzel korygujący Łatka Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości Czerwone oczy Pędzel Ołówek Zastępowanie kolorów Pędzel mieszający Stempel Stempel ze wzorkiem Pędzel historii Artystyczny pędzel historii Gumka Gumka tła Magiczna gumka Gradient

Narzędzie (nazwa angielska)


III Tworzenie i zapisywanie dokumentu

1. 6+-'34$"4%$-+47-%,-./!4$&/

1 2 3 4

5

Po uruchomieniu programu Adobe Photoshop CC pojawia się w głównym oknie pusta przestrzeń robocza (więcej na ten temat w kolejnym rozdziale). Utwórz w niej nowy dokument graficzny. W tym celu na pasku menu wybierz polecenie Plik > Nowy (File > New). W oknie, które właśnie zostało otwarte, musisz określić podstawowe parametry nowego dokumentu. Najpierw nazwij dokument. Domyślnie pojawia się nazwa „Bez nazwy-1”. Teraz ustal wielkość dokumentu, nadając mu rozmiar np. kartki A4. Aby to zrobić, rozwiń menu Ustawienia domyślne (Preset) i wybierz Papier International (International Paper). Pojawi się opcja Rozmiar (Size) z domyślnym ustawieniem A4. Gdy rozwiniesz menu, pojawią się inne wielkości dokumentu. Możesz też sam określić rozmiar tworzonego dokumentu. Wpisz w odpowiednie pola szerokość i wysokość. Domyślną jednostką miary są centymetry, ale klikając na pole Centymetry, możesz ją zmienić na inną.

26

6 Teraz określ rozdzielczość dokumentu. Domyślnie wartość jest podawana w pikselach na centymetr (pixels/cm), ale częściej stosuje się jednostkę piksele na cal (pixels/inch). Przestaw ją więc odpowiednio.

CIEKAWOSTKA Na tym etapie nauki wystarczy, jeśli zastosujesz jedną z dwóch rozdzielczości zależnych od przeznaczenia dokumentu: 300 ppi do druku lub 72 ppi dla dokumentów elektronicznych do oglądania na ekranie.


Photoshop cc srodek druk  
Photoshop cc srodek druk  
Advertisement