Page 82

Tariama tobulybė Etimologai aiškino – jotvingius iš visų baltų genčių taip vadino tik lietuviai dėl to, kad iki jų reikėję jot vingiais. Ir tai yra melas. Neurologai aiškino – tarp neuronų yra sūrymo, skysčio, leidžiančio sklisti impulsams. jis kaip maža jūra mumyse. Jo druskingumas skaičiais lygus visų pasaulio jūrų druskingumų vidurkiui. Ir tai yra melas. Sutikau rytietį. Mes, kaip visad, apie kalbą: jojo yra toninė ir labai poetiška – pavyzdžiu pateikė tavo vardą – jų kalboje tas žodis reiškia spalvą, sukuriamą saulės spindulio, sklindančio pro drugelio sparną. Ir visa tai yra melas. Išskyrus Tave.

82

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Advertisement