Page 70

žvelgia į Tėvo ir jo Mylimosios santykius ir paskui greitai dingsta daugelio lajų apsuptyje. Tas žvilgsnis pro rakto skylutę, stebėtojo pozicija – išjaustas ir puikiai užfiksuotas momentas. Tikrai būta estetinio pasigerėjimo – puikios spalvos, kameros rakursai. Ši kino juosta yra artima vien dėl temos aktualumo. Ji kalba apie mus: mūsų skaudulius, nesupratimus, baimes, susikurtas iliuzijas ir lėkimą nuo nežinia ko. Bartas nagrinėja stiprėjančią žmogaus degradaciją, parodo jaunystę kaip žavų, naivų, tyrą reiškinį, akis akin sako: „Mylėk atmerktomis akimis.“ Ir giliai įkrenta į pasąmonės užkaborius, nuskaidrina. Tai lėtas kinas, galbūt dėl to įtraukiantis ne visus, bet, be abejo, ryškiai žibąs lietuviškojo kino kontekste.

70

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Advertisement