Issuu on Google+

žvelgia į Tėvo ir jo Mylimosios santykius ir paskui greitai dingsta daugelio lajų apsuptyje. Tas žvilgsnis pro rakto skylutę, stebėtojo pozicija – išjaustas ir puikiai užfiksuotas momentas. Tikrai būta estetinio pasigerėjimo – puikios spalvos, kameros rakursai. Ši kino juosta yra artima vien dėl temos aktualumo. Ji kalba apie mus: mūsų skaudulius, nesupratimus, baimes, susikurtas iliuzijas ir lėkimą nuo nežinia ko. Bartas nagrinėja stiprėjančią žmogaus degradaciją, parodo jaunystę kaip žavų, naivų, tyrą reiškinį, akis akin sako: „Mylėk atmerktomis akimis.“ Ir giliai įkrenta į pasąmonės užkaborius, nuskaidrina. Tai lėtas kinas, galbūt dėl to įtraukiantis ne visus, bet, be abejo, ryškiai žibąs lietuviškojo kino kontekste.

70


Šnaresys