Page 13

vietoje, kur stovėjo vėliava, bus pastatytas paminklas jam – skulptūra, kur šis kitatautis studentas stovi išdidžiai, iš aukšto žvelgdamas į pasaulį, laikydamas vėliavą rankose – ta pačią, kuri nusinešė jo gyvybę. Nors nieko jis ir nepadarė, tik atsidūrė netinkamoje vietoje, netinkamu laiku. Tai turėjau būti aš. Aš tai jaučiau. Dabar būtų statomas paminklas man. Ne už politinius nuopelnus, bet už atsitiktinę mirtį. Kai valstybė tokia maža, jie tai būtų padarę – tai didžiausia naujiena per pastaruosius metus. Ir laikraštyje būtų parašę apie mane. Kai visą šią istoriją perskaičiau, lauke buvo tamsu. Danguj jau švietė mėnulis. Buvo beveik pilnatis. Trūko mažyčio gabaliuko kairėje pusėje. Kaip gaila.

13

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Šnaresys  

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir alumnų kūrybos rinkinys 2016

Advertisement