Baratáinknak 2016/3

Page 1

élet‑ vezetés 2016. tél


Tartalom Szemlélődő lelkigyakorlat Nürnbergi jelentés Hűséges figyelem Lelkigyakorlatok a Jezsuban Kössünk össze! Lelkigyakorlatból születő hivatás Életrendezés Alap Megérkeztem önmagamhoz és hivatásomhoz Oázis – ahol meghallgatnak Felkarolni az embereket Kis templom, nagy közösség A hogyan fontosabb, mint a mit Ne többet, hanem jobbat Új köntösben a jezsuita.hu Friend-raising

4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23

Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk alapján értesítettük. Adatait kizárólag a Rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtől további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük jelezze a friendraiser@jezsuita.hu címen vagy a +36 1 327 4054-es telefonszámon. Ha szeretné a jezsuiták értesítőjét – Barátainknak – következő számától kezdve digitálisan fogadni, kérjük, küldje el kérését a friendraiser@jezsuita.hu címre. A digitális formátum igénylésével segít csökkenteni postai költségeinket. Köszönjük!

ADOMÁNYAIKAT A MINDENKORI JEZSUITA MUNKÁKRA BÁRMIKOR KÖSZÖNETTEL FOGADJUK A „JTA BARÁTAINK” ELNEVEZÉSŰ ALAPÍTVÁNYI BANKSZÁMLÁRA:

11100104-18064333-12000007 (CIB BANK ZRT.) BARÁTAINKNAK – A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága

Hogyan válhat missziónk részesévé külföldről?

Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Szerkesztő: Jacsó Annamária

Több lehetőség áll rendelkezésére, hogy támogatásával részese legyen a jezsuita missziónak Magyarországon. A választás az Öné, annak alapján, hogy hogyan kíván segíteni, illetve milyen lehetőség áll rendelkezésére.

Grafikai tervezés: Tar Éva

ESETI ÁTUTALÁS (WIRE TRANSFER) EURÓPÁBÓL

Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ

Fotók: Czope Anna, Dudásné Ijjas Teréz, Hegedűs Márton, Herpai Áron, Kajtor Domonkos, Józsa Judit, Tar Éva.

Vegyen részt a magyarországi jezsuita misszióban

Adományt, a magyar rendtartomány részére, elektronikus banki utalással az alábbi adatok felhasználásával, magyarországi bankszámlánkra indított átutalással, köszönettel fogadunk:

szolgálat munkatársa látható, a belvárosi irodában (Buda-

• Bank neve és címe: CIB Bank Zrt., 1024 BUDAPEST, PETREZSELYEM U. 2–8. • BIC (Swift Code): CIBHHUHB • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU25 11100104-18064333-12000007 • Bankszámla neve: JTA Barátaink (Society of Jesus Foundation)

pest VIII., Mária utca 25.).

ESETI ADOMÁNYOZÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL ÉS KANADÁBÓL

A címlapképen az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés

Kapcsolat: www.jezsuita.hu, friendraiser@jezsuita.hu, /jezsuitak (Jezsuiták Barátai) www.mixcloud.com/jezsuitak www.youtube.com/c/jezsuitak

Az Egyesült Államokból, illetve Kanadából a magyar rendtartomány számára adományt csekken, vagy utalvánnyal (donation by check/money order) az alábbiak szerint, a „Saint Jutta Foundation” részére címezve küldhetnek:

• Kanada: Saint Jutta Foundation, 432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont, M2N 3B7 Canada. • USA: Saint Jutta Foundation, Jesuit International Missions, 2050 N. Clark St. Chicago IL 60614 USA.


KÖSZÖNTŐ

Kedves Barátaink!

Ö

römmel írom le itt is a már közzétett hírt, miszerint P. Generális megnevezte utódomat P. Vízi Elemér személyében. Isten áldja őt új, majdani szolgálatában! Ha a lassan lezáródó évre figyelek, abban nagy szerepet játszott a hatéves feladatomra történő rátekintés, hogy mi is igazán a fontos, a mélyben húzódó folyamat? Úgy érzem, hogy mára valóban lezártunk egy hosszú, fáradtságos, „rendszerváltó” időszakot: az elmúlt huszonöt évet. Túl vagyunk a múlt „akadálymentesítésén”, világosan látjuk és tesszük küldetésünket a jelenben – nem magától értetődő, nagy dolognak tartom ezt! Ezen időszak sikereit és örömeit kiemelném: mind belső, közösségi életünkben, mind a külső szolgálatunkban életünk letisztultabb, megszólíthatóbb lett, és hitelesebbé vált. A külföldről hazaérkező, idősebb jezsuiták után az új generáció vette át a stafétát, és ezzel egy kisebb, de fiatalabb közösség született meg. Érdekes, sőt megható volt látni a mostani reflexiós folyamatban, hogy az öt évvel ezelőtti Apostoli Tervünkben megfogalmazott célok közül milyen sokban sikerült előrelépnünk, sőt milyen sok területen születhettek annál nagyobb csodák is körülöttünk. Hiszem, hogy mindez azért volt lehetséges, mert egyszerre tudtunk a megkülönböztetés figyelmével keresni az Úr hívását a sok kihívás közepette, s mertünk bátran egyes területeket elengedni, másokra jobban koncentrálni. Kérem imáikat e számomra szép, de sok kihívást hordozó záró-időszakra, hogy benne az elengedés szabadságát tapasztalhassam meg. A téli kampányunkban az Életrendezés Alap támogatására kérjük Barátainkat. A kampány részleteiről a 12. és 13. oldalon olvashatnak. Hiszem, hogy a lelki élet rendezése fontos része lelkigyakorlatos szolgálatunknak: legyenek részei Önök is e küldetésnek! Áldott adventi készületet kívánok, tisztelettel:

P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális

2016. tél

3


L e l ki s é g

Szemlélődő lelkigyakorlat Jálics Ferenc atya a jezsuita rend tagja, 1963-tól kísér folyamatosan lelkigyakorlatokat. Hosszú lelkipásztori munkája során meggyőződött arról, hogy a legkülönfélébb emberek lelke mélyén ott él az Isten utáni vágy, és hogy életüket ez a vágy irányítja. Szól mindannyiunkhoz, akik úton vagyunk Jézus és az Atyaisten felé, és vágyunk egyszerű, közvetlen és spontán kapcsolatot teremteni velük. Szemlélődő lelkigyakorlat című könyve praktikus gyakorlókönyv, amely bevezető lehet egy zárt lelkigyakorlathoz, amikor egy időre csendben visszavonulunk, de alkalmas „hétköznapi lelkigyakorlat” végzéséhez is.

„E

bben a könyvben nagy feladatot tűztem ki magamnak, és ez paradox módon éppen annak egyszerűségében rejlik. Isten egyszerű, és az Atyához vezető út, melyet Jézus Krisztus mutatott, felettébb egyszerű út. Nem mindig könnyű, de mégis roppant egyszerű, egyáltalán nem komplikált út. A szerény, alázatos és szünet nélküli Isten felé fordulásból áll. Szinte nem is lehet erről mást mondani, mint csak erre az odafordulásra felhívni a figyelmet. És pontosan ez a nehéz: könyvet írni, amelyben az embernek nincs több mondanivalója azon kívül, hogy Isten felé kell fordulnunk. Sőt, ezen kívül minden más csak közvetlen elterelés, ami eltávolít a lényegestől. Paradoxonnak tűnhet, hogy sok szóra van szükség ahhoz, hogy megértessem: nincs szükségünk szavakra. Ugyanígy az is visszatetsző lehet, hogy gondolatokkal érvelek amellett, hogy nincs szükség a gondolatokra, vagy éppen képekkel igyekszem illusztrálni azt, hogy ezen úton nem segítenek a kivetítések, illetve szövegeket hozok fel annak bizonyítására, hogy minden írás egyben elkalandozás más irányba, sőt könyvet írok arról, hogy maguk a könyvek is csak akadályoznak minket ezen az úton. Minél érdekesebb lenne ez a könyv, annál inkább eltérítene a lényegtől. Tulajdonképpen abban kellene reménykednem, hogy unalmassá válik a könyv olvasása, és a lelkigyakorlatozó végre rátalál a lényegesre.” (Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat, Korda Kiadó, Budapest, 2014, 18–19.)

4

B A R Á TA I N K N A K


" +&;46*5" -&-,*4²( ,½;&-²#&/ .PMOÈS 3FOÈUB )PGIFS +Ø[TFG 4+ " .0;(«4 -&-,*4²(&

/FNFT ½EÚO 4+ 1FSD[FM 'PSJOUPT %ØSB " -&-,*7&;&5²4 .67²4;&5&

+BNFT .BSUJO +&;46*5" 41*3*56"-*5«4

+ÈMJDT 'FSFOD 4+ 4;&.-²-0%0 -&-,*(:",03-"5 XXX KF[TVJUBLJBEP IV LPOZWFL!KF[TVJUB IV

2016. tél

5


TÁRSASÁG

Nürnbergi jelentés

A

hét elsőéves novícius szeptember 18-án költözött be a nürnbergi noviciátusba, ahová ez évtől ötödikként a magyar rendtartomány is küldi a képzésre felvett tagjait. Az első két hét, az ún. jelöltidő az ismerkedésről szólt, amely folyamán a jelöltek rövid bevezetést kaptak az előttük álló két évről, elsősorban az újévig a házban töltött mindennapok gyakorlatairól: napi imádság és szentmise, examen, közösségi megosztás, házi szolgálatok (konyha, mosás, takarítás). A jelöltidő a noviciátusi ígérettel zárult, mellyel egy időben kezdetét vette a rendi életbe való bevezetés: Szent Ignác életének, valamint a Jézus Társasága történetének és jelen helyzetének mélyebb megismerése. Emellett heti egy alkalommal minden novícius valamilyen szolgálaton vesz részt, amely jelenthet kórházi látogatást, magányos idősekkel vagy hajléktalanokkal való beszélgetést, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartott foglalkozást, és a fiatalkorúak javító- és nevelőintézetének látogatását. A másodévesek a kéthetes jelöltidő alatt visszavonultan dolgoztak. Írásba foglalták eddigi tapasztalataikat, meglátásaikat egy olyan ignáci fogalomról, amely eddigi képzési és lelki utjuk során számukra fontossá vált. Ezek az írások most a házon belül mindenki számára olvashatók, hogy ezáltal felkészülhessenek a néhány hét múlva esedékes csoportos megbeszélésre. Ezekben a hetekben az ajánlott olvasmányok, a novíciusmester által adott bevezetők, és az utána következő csoportos beszélgetések az evangéliumi tanácsokról, azaz a szerzetesi fogadalmakról szólnak. Nagyon izgalmas dolog ezeknek az ősi formáknak a mai jelentését, a különböző személyes megközelítéseit átimádkozni, átbeszélni, és együtt keresni, hogy ezeken keresztül, hogyan vezet növekedésre Isten. Az újév előtt a másodévesek részt vesznek a tanuló rendtagok találkozóján, és később egy lelkigyakorlat keretében megismerkednek a „Szív imádságával”, a csendes kontemplatív imával Gries-ben. NP. Tóth Árpád SJ és N.Kiss Ferenc SJ

Szemlélődő csendes imanapok a Párbeszéd Házában Sajgó Szabolcs SJ szombat délelőtti imára várja az elcsendesedni vágyókat december 17-én, január 14-én és február 25-én. A program 9-13 óráig tart, 25 perces imaegységekből épül fel, amelyeket 5 perces szünetek követnek. Jelentkezéseket a titkarsag@parbeszedhaza.hu címen fogadunk.

6

B A R Á TA I N K N A K


TÁRSASÁG

Hűséges figyelem Sötét hajnalok, tovaszárnyaló napok és München első hópihéi. A fogadalomtétel után elkezdtem Németországban a tanulmányi időszakomat, a skolasztikus életet. Új tapasztalatok, kihívások és persze életvezetési, lelki kérdések, miközben a tanulandók szinte teljesen kitöltenék a legapróbb gondolataimat is. Ignác atyánk tudta mire kell figyelni ebben az időszakban: „A próbaidő (noviciátus) lejárta után, amikor a tanulmányoknak szentelik magukat, […] vigyázni kell […], hogy meg ne fogyatkozzék bennük a szilárd erények és a szerzetesi élet szeretete […].” [RA 340] Az élő istenkapcsolat vágyának és a tanulás monotonitásának a feszültsége. Mi a gyógyír? Hogy ne a gyógyírt keressük, mert az nincs. Sokkal inkább arra vagyunk meghívva, hogy gyakoroljuk a hűséget és a figyelmet, melyeket a jó tanulás gyakorlata, a kitartás és az odaadottság csak megerősíthet, finomíthat. Így még tanulmányaink is segíthetnek az imaéletünk elmélyülésében. Ott, ahol csak hűséges figyelemmel tudunk várakozni az Érkezőre. N. Kajtor Domonkos SJ

A jezsuita múlt aktualitása

P. Csávossy Elemér SJ Csávossy Elemér 1883. október 24-én született, a ma Romániához tartozó, bánsági Bobdán. Két alkalommal, 1924–1927, majd 1949 szeptemberétől a szerzetesrend feloszlatásáig a magyar jezsuita rendtartomány provinciálisa volt. Csávossy fáradhatatlan munkálkodása nagyban hozzájárult a Rend felvirágoztatásához. Kiemelt hangsúlyt fektetett a jezsuita lelkiség terjesztésére. Nevéhez fűződik többek között az első Manréza jezsuita lelkigyakorlatos ház 1927-es megalapítása Zugligetben, valamint a szemlélődő és tevékeny életformát egyesítő Unum Testvérek Társulatának létrehozása 1937–38-ban, de jelentős szerepet vállalt a Kínában szolgáló magyar jezsuita misszió életre hívásában is. Házfőnökként és tanárként jelentős szerepe volt az 1938-ben visszatért Kassa lelki életének szervezésében. Irodalmi tevékenysége a harmincas évek elején bontakozott ki igazán, számos lelkiséggel foglalkozó, elmélkedéseket tartalmazó kötete jelent meg (pl. a háromkötetes lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartalmazó sorozata). 1972. október 22-én hunyt el Pannonhalmán. Ternovácz Bálint


O K TAT Á S

Lelkigyakorlatok a Jezsuban J

ezsuita lelkipásztori szemléletünkben központi szerepet játszanak a lelkigyakorlatok. Szent Ignác elképzelése szerint ez az apostoli tevékenység az, amiben minden jezsuitának valamilyen módon jártasságot kell szereznie. Rendalapítónk meg volt győződve arról, hogy a lelkigyakorlatok egy olyan kivételes apostoli eszközt jelentenek, amivel egészen kivételes módon tudjuk segíteni embertársainkat, hogy Istent megismerjék és megszeressék, ami a Jézus Társaságának központi célja (vö. jezsuita Rendalkotmány 446). Ebből is következik, hogy jezsuita iskola, pedagógia elképzelhetetlen a lelkigyakorlatok nélkül. Az ignáci lelkigyakorlatok egyik sajátossága a rugalmasság, azaz, hogy mindig a lelkigyakorlatozó helyzetéhez, képességéhez alkalmazkodva történik. Iskolánkban különböző lelkigyakorlatok

8

B A R Á TA I N K N A K

vannak. A tanévkezdés előtti napokban a tanári kar lelkigyakorlatára kerül sor. Az évközi elmélyülést, lelki feltöltődést segíti a tanárok két lelki napja is, többnyire az ádventi és a nagyböjti időszakban. Ekkor az egész iskolát megmozgató lelki napokat is tartunk, amikor mind a nyolc évfolyam egy közös témát dolgoz fel, persze korosztálynak megfelelő módon. A lelki napok fontos részei azok a kiscsoportos foglalkozások, amiket idősebb diákok – az ún. Parázs csoport tagjai – és tanárok vezetnek. Az iskolai lelkigyakorlatok szívét az osztályok lelkigyakorlatai jelentik. A nagygimnazista (9–12.) osztályokkal két napra kimegyünk a Bükkbe (Kurtabércre, illetve Bükkszentkeresztre); évfolyamonként változó tematikával és programmal dolgozunk. Vannak persze közös elemek, hiszen mind-


O K TAT Á S

egyikben van játék, kiscsoportos beszélgetés, imádság és meglepetés titok is. Bizony titok, mert ezt nem szabad elmondani másoknak, úgyhogy én sem teszem, de annyit mondhatok, hogy olyan szimbolikus eseményről van szó, ami mindig mélyen megérinti a diákokat, még azokat is, akik egyébként nem különösebben rajonganak a lelki dolgokért. Az osztályok lelkigyakorlatain „parázsos” diákok segítenek nekünk. Ők vezetik a csoportbeszélgetéseket, és közben újra átélik, immár érettebb fejjel is a lelkigyakorlatot. A Parázs ugyanakkor egy közösség is: „Mit jelent nekem a Parázs? Egy olyan apró megfogalmazhatatlan dolog, amely nélkül nem lehet tűz. A tűz pedig létfontosságú az emberi életben. A tűz képes felmelegíteni az emberek szívét. Különleges lehetek azáltal, hogy én is a csoporthoz tartozhatok a lelkigyakorlatok által. A Parázs egy olyan hely ahol tudom, hogy mindig szívesen látnak, ahol mindig meghallgatnak, egy biztos pont a rohanó, sulis hétköznapokban.” (Gyurkó Kinga, 10a) Végül mit is jelent egy kurtabérci lelkigyakorlat? Álljon itt egy diák beszámolója: „Számomra a kurtabérci lelkigyakorlat lelki békét és megnyugvást jelentett. Már régebb óta vártam ezt az alkalmat, mert hallottam legendás mivoltáról, de mindenre számítottam csak arra nem, amit átéltem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen szeretetet tapasztalhatok meg osztálytársaim által,

vagy a puszta létben. Ezek mellett a legfontosabb azonban az, hogy nem a programok tették csodálatossá a lelkigyakorlatot, hanem az, hogy képesek voltunk egy kicsit ráhangolódni Isten szeretetére.” (Kovács Lőrinc, 9a)

P. Koronkai Zoltán SJ iskolalelkész

2016. tél

9


Ö REGDI Á K S Á G

Kössünk Össze! A Kössünk Össze egy fiatalokból álló csapat jótékonysági kezdeményezése. De ami meghatározza, az a „Magis – Jobbra és többre való törekvés”. Ez a jelmondat már gimisként, Miskolcon meghatározta az életünket. A Jezsuból elballagva, belecsöppenve a fővárosi pörgős életbe is élt bennünk a vágy, hogy közös programokat szervezzünk. Úgy gondoltuk, hogy ha már együtt vagyunk, akkor valami jó dolgot is csináljunk. Így megszületett 2011-ben a Zsakett Hölgyegylet. A közösség tagjai pedig gyorsan Nagy Luca eldöntötték, hogy a diákéveiket meghatározó szeretetszolgálatot az egyetemi évek alatt is szeretnék folytatni. Így egy budai gyermekotthont választottak, ahová azóta is rendszeresen jár a csapat, kiegészülve új barátokkal. Aztán egyszer csak jött az ötlet, hogy miért ne lehetne a kötést – mint a hölgyek egyik kedves hobbiját – összekötni a jótékonykodással. Innen már egyértelművé vált az elképzelés és a küldetés: 2014 decemberében megtartottuk az első Kössünk Össze Jótékonysági Vásárt és Árverést. Az új feladat új készségeket is igényelt tőlünk, és sokat tanultunk egymástól a közös munka során; az esemény ma is a legjobb emlékeink között szerepel. Több mint 1,2 millió Ft-ot tudtunk eddig felajánlani a gyermekotthon művészetterápiás helyiségének kialakítására. A nagy siker azt mutatta, hogy van igény az általunk kínált jótékonysági lehetőségre, így nem állhattunk meg. 2016 februárjában megrendeztük a Kössünk Össze Gardróbcsere és Árverést, melynek bevételével egy beregszászi óvoda udvarának rendezését, játszóterének felújítását tudtuk támogatni. És ez még mindig nem a vége! Szeretettel várunk mindenkit december 17-én, a Kössünk Össze Jótékonysági Vásárra és Árverésre! Idén a LEA Anyaotthon édesanyáinak munkába állását fogjuk támogatni. (Facebook – Kössünk Össze, kossunkossze@gmail.com) Így kötünk mi össze régi, közös, gimis élményeket, értékeket és mai jótékonysági projekteket; adakozókat és rászorulókat; vágyakat és azok megvalósítását!

10

B A R Á TA I N K N A K


h i vat á s

Lelkigyakorlatból születő hivatás A Lelkigyakorlatokat Szent Ignác azért írta, gyakorolta és adta, hogy a gyakorlatozó „keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze” (Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok 1.). Valamennyi megkeresztelt érintett ebben, ráadásul a gyakorlatok bizonyos részeit lehet tágan is értelmezni, ugyanis sok más vallás istenkereséséhez is hozzájárulhatnak. Más szavakkal, nem csak jezsuiták az alanyai a lelkigyakorlatoknak. Jezsuita életem előtt végeztem először a lelkigyakorlatokat. Ha jól meggondolom, többször is. Már akkor tudtam, hogy fontos szerepet fog játszani az életemben. Sosem pihenés, mégis megkönnyebbülést ad. Sosem kikapcsolódás, mégis feltöltődöm általa. Sosem önismereti tréning, közben mégis közelebb kerülök önmagamhoz is. Sosem lesz „új” a program, még sincs két egyforma alkalom. Talán a legfontosabb szerepe, hogy megálljunk, és újra felfedezzük Istent az életünkben. Ahol élek, ott van Ő. Ahol vagyok, ott van velem. Jezsuitaként kötelező elvégezni évente egyszer egy nyolcnapos lelkigyakorlatot. Ez azt jelenti: hagyni, hogy „a Teremtő a teremtménnyel és a teremtmény az ő Teremtőjével és Urával közvetlen kapcsolatban tevékenykedjék” (Vö. Lelkigyakorlatok 15.). Ha megkérdeznek, mi az, amit szívesen fogadtam az életemben a kötelező dolgok közül, a lelkigyakorlatoknak előkelő helye lenne. A gyakorlatok közepén van egy rész a döntésről. Ez a hivatás kulcsa. Választottam. Azóta is ezzel imádkozom minden alkalommal. Hiszek abban, hogy a hivatás az ebben a választásban való élet. Ezt újra és újra megélem. Alakítom hozzá az életem. Akkor van hivatásom, ha tudok együtt nőni a választott utammal. Ez, hála Istennek, mindig kétoldalú. P. Horváth Ferenc SJ A kérdés: hogy vagyok Benne?

2016. tél

11


K a m p án y

Életrendezés Alap S

ok éve annak, hogy a jezsuiták létrehozták az Életrendezés Alapot olyanok számára, akik keresik a helyüket, az útjukat. Hivatások, de egész életek is tévútra futnak kallódások és reménytelen útkeresés közben. A kiúttalanságban azonban egy személyesen kísért lelkigyakorlat vagy egy lelki beszélge2013–2015 között tés is személyes csodát hozhat. Az Oázis lelkigyakorlaton részt vevő Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat a Manréza Lelkigyakorlatos Házzal együtt kapott személyből az Életrendezés Alapból támogatva tudja támogatást. biztosítani évről évre a segítő szolgálatot. A magyar jezsuiták a dobogókői Manrézában állnak a keresők rendelkezésére évek óta, ahol alapelv, hogy a lelkigyakorlatozás lehetősége minél szélesebb körben elérhető legyen, minél függetlenebbül a lelkigyakorlatozni kívánó anyagi lehetőségeitől. Ezért a lelkigyakorlatok napi díja rugalmasan alkalmazkodik a lelkigyakorlatozók élethelyzetéhez. Diákoknak, egyetemi hallgatóknak, szorult anyagi helyzetben élőknek és mindazok számára, akiknek nehézséget okoz a teljes napi díj (10.600 Ft) kifizetése, lehetőség van támogatott napi díjon (5.700 Ft) részt venni a lelkigyakorlatokon, és indokolt esetben további támogatást kérni. Támogatóink, barátaink jóvoltából tudja a Ház fedezni a különbözetet.

2689

370

5000 Ft támogatással most Ön is hozzájárulhat egy lelkigyakorlatozó egy teljes napi ellátásához! Egyszeri

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Intézetben lelkigondozók, mentálhigiénés szakemberek, lelkivezetők, keresztény pszichológusok várják térítésmentesen azokat a fiatal felnőtteket, akik szeretnék, ha valaki meghallgatná őket, ha megoszthatnák örömüket, gondjaikat egy megértő, megbízható szakemberrel. Szolgálatuk lelki beszélgetést, spirituális, etikai támogatást nyújt a betérőnek, bármilyen téma is foglalkoztatja őt. Ha többalkalmas folyamatra van szükség, segítenek a továbblépésben.Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Intézetben

12

B A R Á TA I N K N A K


K a m p án y

lelkigondozók, mentálhigiénés szakemberek, lelkivezetők, keresztény pszichológusok várják térítésmentesen azokat a fiatal felnőtteket, akik szeretnék, ha valaki meghallgatná őket, ha megoszthatnák örömüket, gondjaikat egy megértő, megbízható szakemberrel. Szolgálatuk lelki beszélgetést, spirituális, etikai támogatást nyújt a betérőnek, bármilyen téma is foglalkoztatja őt. Ha többalkalmas folyamatra van szükség, segítenek a továbblépésben.

Gondolt már arra, hogy havi rendszeres

adományozóként évente 12 fiatal felnőttet segítsen egyéni útja megtalálásában? Rendszeres támogatónak az alábbi elérhetőségeken jelentkezzen: friendraiser@jezsuita.hu vagy 30/946-2404 Ezekkel a sorokkal kérjük, s bíztatjuk Önöket ismét: tegyünk együtt korunkért, válaszokat kereső embertársainkért, fiataljainkért. Kérjük, tegyen hozzá Ön is a jezsuita Életrendezés Alaphoz, hogy a további években is támogatást tudjunk nyújtani a rászorulóknak. Talán épp az Ön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy akinek gondot jelent egy részvételi díj befizetése, mégis hozzájuthasson a lelki segítséghez.

Támogatását a Jézus Társasága Alapítvány „JTA Életrendezés Alap” nevű 10702019-18064333-52500006 (CIB Bank Zrt.) számlájára várjuk és fogadjuk köszönettel. 2016. tél

13


K Ö Z Ö S S ÉGEI N K ÉLE T ÉB Ő L

megérkeztem önmagamhoz és hivatásomhoz

L

elkigondozóként és pszichodráma vezetőként megérkeztem önmagamhoz és hivatásomhoz. Már rádiós újságíróként is mindig a találkozás vonzott, mígnem közösséget keresve felvázoltam Rochlitz Kyra Mária OSB obl. (azóta közösségvezetőm) számára, mit is jelent számomra a kommunikáció. Kapcsolatban lenni Istennel, önmagammal és a másik emberrel. Ő akkor szelíd egyszerűséggel valahogy így felelt: „…hiszen ez a lelkigondozás alapja.”. A kommunikáció, mely értelmezésemben maga az Élet – az a bizonyos nagybetűs ajándék lét, melyet kapunk – egészleges mivoltában a tiszta kapcsolat megvalósulása. Az, amely a találkozások mélyén a jelenben születik. Az, aminek (Akinek?) az érintését az Úr munkatársaként, „kapcsolatépítőként” naponta megtapasztalhatjuk az Oázisban. Különleges ajándék az az út, amit az elmúlt tizenegy évben emberileg és szakmailag bejártam. Hálás vagyok azért, hogy mindezt a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorhoz kapcsolódó Szent Lukács Ökumenikus Lelkigondozó Dékániában tehettem meg. Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálatba 2015 januárjában kaptam meghívást, a vezetés szolgálatát 2016 szeptemberében vettem át, mivel alapító vezetőnk rendi közösségében nemzetközi képzést folytat.

14

B A R Á TA I N K N A K

Törőcsik Júlia szociális testvér a továbbiakban szakmai tanácsadóként vesz részt a belső team munkájában. Az elmúlt három évben egy stabil szakmai csapat, és a hazai szükségletek szerint alakított rugalmas működésű szervezet létrehozásával annak kívánt eszköze lenni, hogy elérhető legyen „a hely, ahol meghallgatnak”, ahol bárki erőt, reményt meríthet. Az Oázis – ahol meghallgatnak 2014. február 11-én nyílt meg Budapest belvárosában, és mára új életszakaszhoz érkezett. Az irány és a társadalmi küldetésünk azonban változatlan: jelenlétünkkel professzionális segítő szakemberként és az Oázis csapata mintegy jelként is a „több Élet”-et szolgálja. Kovács Éva az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat vezetője


K Ö Z Ö S S ÉGEI N K ÉLE T ÉB Ő L

Oázis – ahol meghallgatnak Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat www.oazis.jezsuita.hu

É

letünk határhelyzetei – ha segítséget kérünk – találkozási lehetőséget adhatnak nemcsak valódi önmagunkkal hanem Krisztussal és embertársainkkal egyaránt. Ilyen megpihenési és találkozási pont az Oázis – ahol meghallgatnak – Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat. A szerzetesi összefogással és civilek együttműködésével önkéntes alapon létrejött Oázis csapata arra kapott meghívást, hogy segítse azokat, akik vágynak arra a kapcsolatra, amelyben újjáéledhet reményük. Az Oázisba betérőket tapasztalt segítő szakemberek várják (köztük hat szerzetesrend képviselői) egy vagy néhány alkalmas lelkigondozói találkozásra anonim módon, térítésmentesen, bejelentkezés nélkül. A heti 27 órás nyitvatartási időben az egész országból érkeznek hozzánk. A lelkigondozás lényege nem a tenni, hanem a lenni. Úgy „vele lenni”, hogy a hozzánk forduló – lelke oázisában – maga találkozhasson saját forrásánál Azzal, akitől az élő vizet kapja. A szükségletekre válaszolva önismereti csoportokat is indítunk. A résztvevők számára ezek is térítésmentesek, más forrásból finanszírozottak. Elsődleges célcsoportunk: a fiatal felnőttek és családosok, akiknem mindig tudják előteremteni a számukra megfizethetetlen önismereti – lelki és testi egészségüket

támogató – lehetőségek piaci árát. Tapasztalataink pedig azt mutatják, hogy az általunk kínált alkalmak segítségével érzelmi és lelki életük tartósan kiegyensúlyozottá válik, és ezzel életminőségük, gyakran istenkapcsolatuk, társadalmi jóllétük is megújul. Jelenleg hat csoport fut párhuzamosan, a Beszéljünk róla… sorozatunkban pedig ismeretterjesztő szándékkal fórumot kínálunk ahhoz, hogy érzékeny és tabuként kezelt kérdésekről párbeszéd születhessen. Szolgálatunk 2014-es nyitása óta összesen 1955 embernek nyújtott segítséget. Működésünk kezdetétől jó gyakorlattal szolgáltunk más segítő szakmabeli kezdeményezések számára is, ennek pozitív társadalmi hatására mára létrejött egy szakmai kapcsolatépítő műhely. Kovács Éva, Moser Erika SDS, Törőcsik Júlia SSS, Orosz Andrea az Oázis részmunkaidős, belső munkatársai

2016. tél

15


K Ö Z Ö S S ÉGEI N K ÉLE T ÉB Ő L

Felkarolni Az embereket

A Manrézában szervezett lelkigyakorlatokról

A

lelkigyakorlatoknak nagyon sokféle formája ismert, Magyarországon többnyire az ún. prédikált lelkigyakorlatok honosak, melyeknek gyökere a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokban rejlik. A napi 5 óra imát, a hozzá tartozó anyagokkal átalakították prédikációkká, mert nehéz volt nagy tömegeket személyesen kísérni. Így nagyobb számban vált elérhetővé a lelkigyakorlatok tartalma, ami inkább egy ismeretet, tudást közvetített a hitről, Istenről, a lelki életről, és aminek nyilván megvoltak a kegyelmi tapasztalatai. Kezdetben viszont másként történt a lelkigyakorlatok adása. Ignác személyesen kísért embereket a lelkigyakorlatos úton – szemtől szembe, figyelve a személy adottságaira, egyéni útjára, és arra, hogy Isten hogyan mozgatja őt, milyen megmozdulások történnek a lelkében. Pontosabban: hogyan kommunikál Isten a lelkigyakorlatozóval. Ignác tudatában volt annak, hogy a kísérőnek nincs sok dolga, csupán teret kell nyitnia Isten működésének, és segíteni a lelkigyakorlatozót, hogy nagylelkűen válaszolni tudjon Isten hívására. Így ír az imádságra kijelölt elmélkedési anyagról a lelkigyakorlatos könyvében: „Ha az elmélkedő önmaga gondolja át, s mérlegeli és talál valamit, ami azt kissé jobban megvilágítja vagy érzékelteti – akár a saját gondolkodása, akár azáltal, hogy értelmét isteni erő vilá-

16

B A R Á TA I N K N A K

gítja meg – nagyobb örömet talál benne és gyümölcsözőbb lesz számára, mintha a lelkigyakorlat vezetője hosszan fejtegetné és bőven magyarázná a történet értelmét. Mert nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli.” (Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 2.) A múlt század közepén a jezsuiták – részben a II. vatikáni zsinat hatására – megújult erővel találtak vissza a lelkigyakorlatok személyesen kísért formájához. A Manrézában ennek adunk teret, mert szeretnénk szélesebb körben is otthonossá tenni Isten keresésének, a vele való kapcsolat elmélyülésének útját. Ez egy új kultúrát igényel – a tömeges pasztorációval ellentétben a személyesre épít, kevésbé látható és mérhető a gyümölcse, de hosszabb távon nagy hatása van, mert a személyek belülről alakulnak át, abból a tapasztalatból, ahogy Isten megérinti őket, ahogyan találkozás születik közöttük. Hogy kiket várunk a lelkigyakorlatokra? Természetesen azokat, akik Istent keresik, szeretnék elmélyíteni vele kapcsolatukat, és azt a tapasztalatot, hogy életüket átjárja az a figyelem, mely újra és újra teret enged Istennek akkor, amikor a mindennapi dolgokban tevékenykednek. A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok megkövetelik azt a képességet a lelkigyakorlatozótól, hogy tudjon befele figyelné,


K Ö Z Ö S S ÉGEI N K ÉLE T ÉB Ő L

érzékeny legyen azokra a mozgásokra, megmozdulásokra, amik a bensejében történnek és valamilyen módon tudja artikulálni azokat. A személyes kísérés ennek mentén történik, figyelembe véve a személy adottságait és mindazt, amit magával hozott. Az embereket ott karoljuk fel, ahol éppen vannak, és nem ott, ahol lenni szeretnének. Az alapvető kérdés, hogy Isten mit tesz itt és most, hogyan szólít meg valakit, és mi van ebben a megszólításban, mit mond, mire hív… Élettörténetünk, körülményeink természetesen jelen vannak, amikor a Szentírás történeteivel imádkozunk. Sőt, ha rátalálunk Istenre, akkor felismerjük, hogy eddigi utunk nem véletlen volt, hanem nagyon is az Ő kegyelme és irányítása hatotta át. Ott, ahol jelen van és tapasztalhatóvá válik Isten, megváltoznak a kapcsolatok, megjelenik az öröm és a béke, elindul a kiengesztelődés – elsősorban önmagunkkal, embertársainkkal, de az egész teremtett világgal, mert felismerjük, hogy mennyire ajándék minden. Az egész teremtés Isten ajándéka számunkra. Ehhez viszont egy belső látásra van szükség, amit egyedül Isten adhat meg. E látás által képesek leszünk felfedezni a kicsiben is a Nagyot, mint tette Simeon, amikor a templomban a kisded Jézusban felismerte a Megváltót. Ehhez egy sajátos figyelemre van szükség, egy belső érzékre, ami azáltal születik meg, hogy ott időzünk a csendben, a jelenlétben, Isten terében. Ehhez segítenek a szentírási részek, amikor egybevetjük azokat saját életünkkel, és engedjük, hogy Isten igéje átjárja érzéseinket és gondolkodásunkat, egész bensőn-

ket, utat nyitva ezzel Önmagához és saját igazi valónkhoz. És itt egészen más közegben hangzik Ignác meghívása: „Kérem, amire vágyom” (Lelkigyakorlatos könyv). A másik kiemelkedő módja a Manrézában tartott lelkigyakorlatoknak, az ún. szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat – ami Jálics Ferenc atya módszerét követi –, és teljességgel arra hív meg, hogy szavak és gondolatok nélkül időzzünk Isten jelenlétében. Itt az egyszerűség felé halad a lelkigyakorlatozó, ami jó esetben a belső útjának természetes fejlődése. Ez egyszerre nehezebb és könnyebb út, mert itt a lelkigyakorlatozó átadja magát Isten jelenlétének, és anélkül, hogy maga bármit aktívan alakítana, átadja a vezetést annak az Erőnek, aki képes legmélyebb valónkban átalakítani, megtisztítani, hogy megajándékozhasson a szemlélődés szépségével – hogy mindent Istenben lássunk. Bármilyen lelkigyakorlatos módon imádkozik is valaki, az alapvető magatartás a ráhagyatkozásban rejlik, ahogy Szent Ignác mondja: „Kevesen sejtik, mit alkotna Isten az életükből, ha feltétel nélkül rábíznák magukat az ő vezetésére.”

www.manreza.hu

P. Vízi Elemér SJ

2016. tél

17


K Ö Z Ö S S ÉGEI N K ÉLE T ÉB Ő L

Kis templom, nagy közösség A

z utóbbi évben két szomszédos házat is felújítottak, és néhány szinttel megmagasítottak a Jézus Szívetemplom mellett, pedig a Gellért-hegyről eddig is alig lehetett látni a pesti Palotanegyed impozáns épületei közül éppen csak kimagasló templomtornyokat. Ez a viszonylag kis templomocska – melyről az hírlik, hogy eleve csak kápolnának épült, és sosem működött plébániaként, csak templomigazgatóságként – mégis a főváros egyik leglátogatottabb szakrális gyülekezőhelye. A programokat tekintve egy átlagos hétvégén közel tíz misét ünneplünk, és ehhez jönnek még az esküvők, a havi egy ovis mise, és a különböző közösségek rendkívüli imaalkalmai is. A leglátogatottabb szentmisénk kétségkívül a vasárnap esti Jezsuita Nyolcas. Templomunkban eleve kétszáz ülőhely van, de ezen a misén legalább még ennyien állnak szorosan a padok körül mind a három templomhajóban. Évközben délelőtt a fél tízes családi misénken is bőven megtelik a templom, és amikor a Miatyánk ideje alatt a gyerekekkel körbeálljuk az oltárt, alig férünk el a szentélyben. A délelőtti tizenegyes szentmisén az egyik legnépszerűbb jezsuita, Nemeshegyi Péter atya prédikál, aki miatt a fővároson kívülről is sokan jönnek. Vasárnap este hatkor gyakran népes kórusok emelik a liturgia fényét, a reggeli nyolcas misén viszont inkább egyházi népénekeket hallhatunk. Szombaton két vasárnap előesti szentmisét is mondunk, az egyiket öt órakor angol nyelven, a másikat este hétkor a jellegzetes taizéi énekek kíséretében. Minden hónap legelső vasárnapján ovisoknak és még kisebbeknek tartunk külön szentmisét délután fél ötkor. A templom körül mintegy negyven különböző közösség működik, ezek közül a legújabb a most induló baba-mama klub, éppen formálódik egy zarándokközösség, és szeptemberben hat önkéntes egyetemista is beköltözött a tetőtérben kialakított lakrészbe. Ők reményeink szerint részt vesznek majd a templomunk közösségi életének szerveP. Horváth Árpád SJ zésében.

18

B A R Á TA I N K N A K


ar c é l

A hogyan fontosabb, mint a mit Miután a megválasztott új P. Generális megnevezte a jövendő magyar provinciálist, elkezdődött az átadás-átvétel időszaka. Ebben a számban visszatekintésre kérjük Forrai Tamást, míg a következőben majd előretekintésre Vízi Elemért. Mi az elmúlt időszak vigasza? Számomra egyértelműen az, hogy világosan látjuk és megéljük küldetésünket. Belső, életünk közösségibb lett, és jobban segíti személyes elmélyülésünket. Bízom benne, hogy megszólíthatóbbak is lettünk. Kisebb, de fiatalabb közösség született meg, amely belegyökerezett világunkba. Erre épülhetett a külső szolgálatunk, amely mára letisztult, láthatóvá és megbecsültté vált, illetve erős közösségi egyetértésre épül. Tervezhető-e a jövő? A bevezetőben írtam az elmúlt évek tervezési és reflexiós folyamatának gyümölcseiről. Ez alapján hiszem, hogy ha a valóságot figyeljük, és közben merünk nyitni a jövőre – azaz ha egy valódi megkülönböztetésben élünk – akkor lehet, sőt kell tervezni is. Ehhez szükséges, hogy néha hátrébb lépve az egészre nézhessünk rá. E távolságvétel tudatosítja, hogy Isten Országa túl van a mi erőfeszítéseinken, sőt még a mi víziónkon is. Semmilyen terv ezt be nem fogadhatja. De ültethetünk, ami majd talán növekedni fog. És öntözhetjük azt, amit más vetett el. Mindennek pedig egy jó gyakorló terepe az, ha tudunk elengedni ügyeket. Hol a fókusz? Látható, hogy nem tudunk mindent megcsinálni, és ennek az elfogadása valóban felszabadító tapasztalat. Ez hozzásegít ahhoz, hogy valamit tegyünk, de azt jól! A biztos alapunk a lelkigyakorlatok megélt és naponta kihívás elé állító tapasztalata. Hiszem, hogy ennek a perspektíváján keresztül tudunk legtöbbet adni a hazánknak. Ennek pedig a célja, hogy az egyén és a közösség szintjén a mélyben megújulás, megtérés történhessen. Munkáinkban ezt keressük. És ez azt is jelzi, hogy talán a hogyan fontosabb, mint a mit. A fókuszunk ott kell, hogy legyen: amit Isten Országáért tehetünk, abba másokat is meghívunk, azt másokkal is megosztjuk. P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális 2016. tél

19


J e z s u i ta ki t e kin t é s

Ne többet, hanem jobbat Befejeződött a jezsuiták 36. általános rendgyűlése Rómában. A negyvenkét napig tartó tanácskozáson megválasztották a Jézus Társasága új generálisát és közvetlen segítőit, megfogalmazták a követendő irányvonalat és az elkövetkezendő évek legfőbb teendőit. A magyar rendtartomány számára legfontosabb esemény november 7-én történt, amikor. Arturo Sosa általános rendfőnök kinevezte a következő magyar provinciálist Vízi Elemér személyében. Az új tartományfőnök maga is részt vett az általános rendgyűlésen. Az alábbiakban egy részletet olvashatnak rendtársaink írt beszámolójából. Megható, ahogy 214 ember figyelme ott marad egy közös fókusznál, még ha ez olykor türelmet igényel is részünkről, amikor úgy tűnik, hogy fölösleges köröket futunk a hozzászólások és kérdések mentén. De talán nem is igen lehet ezt megspórolni egy ilyen sokszínű és nagyszámú közösségben, mint a

20

B A R Á TA I N K N A K

miénk. Mindez része az útnak. És továbbra is vigasszal tölt el az a tapasztalat, hogy minden kontinensen ugyanúgy keressük a lelkiségi megújulás lehetőségeit és módjait, hogy ne az adminisztráció és a szervezés jellemezzen minket, hanem az, hogy Isten emberei vagyunk. Újra és újra elhangzik, hogy nem aka-


J e z s u i ta ki t e kin t é s

runk civilszervezet lenni, hanem épp a lelkiségünknek és az Istennel való kapcsolatunknak kellene meghatároznia identitásunkat. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy a Társaság egészét egyfajta túlszervezés – a sokirányú tevékenységek, a mindenre válaszolni akarás – jellemzi. Ebben nagyon jók vagyunk, de lelkigyakorlatos nyelvezettel szólva ez inkább a második embercsoportnak felel meg, azaz nagyon is tudjuk, hogy mit akarunk, a belátásaink és a lehetőségeink szerint cselekszünk, majd minderre Isten pecsétjét kérjük. Örülnék, ha elindulna egy növekedés a harmadik embercsoport magatartása irányába, és jobban a sajátunkká válna az, amire Ignác is meghív. Az ehhez a csoporthoz tartozó ember jellemzője, hogy mielőtt a különböző és sokféle lehetőség tudatában cselekedne, megkérdezi Istent, hogy ő mit szeretne, és arra indul el. Persze ehhez szükséges a megkülönböztetés gyakorlati ismerete a személyes istenkapcsolat hátterével, ami nyilván nem könnyű. Azt hiszem, ez mindannyiunknak kihívás lehet, de érdemes megelőlegezni a bizalmat, hogy jó irányba indulunk el, ha Istenre figyelünk, ha merünk erre időt szánni, és tudunk kivárni, annak ellenére, hogy sokszor a saját erőnkből és belátásaink szerint könnyebb cselekedni. Ennek feszültsége jellemzi a rendgyűlést is. Számomra sokat jelentett, amikor a P. Generális egyik hozzászólásában a „magis”-ról beszélt, és hangsúlyozta, hogy ez nem a többet jelenti, hanem a jobbat. Talán itt rejtőzhet a rendgyűlés mottójának értelme: „Evezz a mélyre!” – mélyebben, jobban, alaposabban.

2016. tél

21


S J MÉDIA

Új köntösben a jezsuita.hu

T

udatos online, web2-es jelenlétünk megújulásának egyik legfontosabb mérföldköve az új megjelenéssel elindított jezsuita.hu. Négy évvel ezelőtt kezdtük el műveink kiterjedt online hálózatának rendszerbe foglalását, és az egyes oldalak és web2-es tartalmak megújítását. Többek között elindítottuk a jezsuita YouTube (www.youtube.com/jezsuitak), Mixcloud (www.mixcloud.com/jezsuitak) és Picasa szolgáltatásainkat, a jezsuita.blog.hu is új megjelenést kapott. Valamint a heti frissítésű Reflexió (http://parbeszedhaza.hu/reflexio) oldalunk immár 3 éve folyamatosan követi az egyházi, társadalmi eseményeket. Mintegy két éve a Párbeszéd Háza legjelentősebb eseményei élőben, online követhetőek, és vissza is nézhetőek a ház Youtube csatornáján (https://www.youtube.com/c/ParbeszedHaza_PH). Szeretettel adjuk át a látogatóknak a megújult jezsuita.hu oldalt, melyre a régi oldal megannyi tartalmát átemeltük, és elérhetőségüket a modern, leegyszerűsített struktúrával adjuk közre. Az új oldal fejlesztése közel fél évet vett igénybe, igyekeztünk minél körültekintőbben megoldani az átállást, de ha nehézsége vagy megjegyzése van, kérem jelezze a kiss.marton@jezsuita.hu e-mail címre.

Kiss Márton médiareferens

22

B A R Á TA I N K N A K


Friend-raising

Kedves Jezsuiták Barátai!

A

különböző intézmények és programok által megszólított, és eltérő formákban elköteleződő Barátok – felajánlott önkéntes vállalásaikon túl –, idén is hozzájárultak a tervek megvalósíthatóságához több adománygyűjtés során is. Kiemelten köszönetet mondunk a tavasszal, 2014 után ismét életre hívott Közös-Tér kampányra adott 1 951 000 forintért. Az idei személyi jövedelemadó bevallásnál felajánlható egy százalékokból 703 személytől összesen 4 278 823 forint érkezett a Jézus Társasága Alapítvány számára. Ezzel, a közel 26 000 szervezet közül a legsikeresebb 200 közé tartozik a jezsuiták civil szervezete. Ez a felajánlók érdeme, köszönetet mondunk ezért is. Végül az előző Barátainknak újság felhívására (nem kiemelt célokra, hanem a kisebb projektekre szánható) eddig elkönyvelt 915 000 forint hozzájárulás is értékes segítséget jelent a jezsuita kezdeményezésekhez. Mindezeken felül 2016-ban további, több mint 5 000 000 forint érkezett más-más munkáinkra, egyéni felajánlásokból. Mindezeket hálával köszönjük meg. S végül bátorítjuk Önöket, viseljék szívükön az Életrendezés Alap sorsát is. Aktuális kiadványunk ennek küldetését, vagyis a nehezebb sorsú embertársaink lelki segítséghez jutását, illetve lelki fejlődésük előmozdításának lehetőségét biztosítja hosszú évek óta. Ismerjék meg jobban az Alap gondolatiságát ak- Jacsó Annamária tuális kiadványunkból! Friendraiser

Búcsúzom – hálával!

Ö

t évig volt feladatom világi munkatársként az ignáci közösségek, a jezsuiták környezetébe tartozó barátok, munkákban társak, támogatók és együttműködők közösséggé formálása, egységük erősítése. A cél az volt, hogy mind erősebb kötelék alakuljon ki Önök és a jezsuiták között a közös küldetés érdekében. Ami: „a hit szolgálata és az igazságos társadalom előmozdítása hiteles jezsuita közösségek és barátaink együttműködésével” (Provincia Apostoli Terve 2012–2020). A cél megmarad, s hálás vagyok, hogy eddig szolgálhattam. A továbbiakban, ezt a kifejezetten közösségfejlesztő („Friend-raising”) feladatot Jacsó Annamária folytatja. Segítsék őt is felbecsülhetetlen figyelmükkel és nyitottságukkal! Köszönöm, hogy Önök által hasznos részévé válhattam az ignáci családnak. Hivatásom a közönségkapcsolati (Public Relations) munka új területei felé irányít. Búcsúzom – hálával! Naszádos Márk Friendraiser

2016. tél

23


Hitükben való kiteljesedést, s az ehhez vezető úton áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!