Page 1

Zelf aan de slag: Met kinderen en jongeren in

maatschappelijk kwetsbare situaties


1

Spelen Mobiel speelaanbod Om meer kinderen uit de buurt te bereiken kan je een mobiel speelaanbod organiseren of regelmatig een activiteit laten doorgaan in de wijk. Een mobiel speelaanbod is een rondtrekkend vrijetijdsinitiatief dat kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving wil benaderen.

De leefwereld Ga op zoek naar de leefwereld van de kinderen, wat doen ze graag, waarin zijn ze geĂŻnteresseerd, van wie zijn ze grote fan. Speel daarop in en probeer je spel te laten aansluiten bij hun leefwereld.

Voorbeeld: Een dagje op het mobiel speelp lein van Lochristi (Joepla) 9u: Start voorbereiding. Twee animatoren wor den aangeduid voor de mobiele werking. 9u - 12 u: Voorbereiden van de activiteit. 12u: Vertrek richting buurtpleintje. 13u: Aankomst buurtpleintje. EĂŠn animator zet alles klaar, de andere maakt enthousiast reclame. 13.30: Verzamelen van de kinderen. 14u: Start activiteiten. 15u - 15.15u: Vieruurtje en babbelmomentje . 15.15u - 16u: Vervolg activiteiten. 16u: Einde activiteit. Animatoren en kinderen ruimen samen het terrein op en evalueren kort de activiteit. 16.30u: Vertrek richting Joepla. 17u: Aankomst Joepla.


2

De leiding of animatoren Vertrouwensfiguur Is het mogelijk om één of meerdere animatoren (deels) vrij te stellen als vertrouwensfiguur? Iemand die de kinderen wat beter kent en een anker- figuur kan zijn? Dit biedt immers heel wat veiligheid zowel voor de ouders als voor de kinderen die het iets moeilijker hebben. Een vertrouwensband kan je ook opbouwen door onder andere de kinderen persoonlijk te leren kennen. Het is niet de bedoeling dat ze je vriend worden, maar het is toch belangrijk om regelmatig een babbeltje met hen te doen en hen zo beter te leren kennen. Op die manier kom je ook sneller te weten wanneer er iets is of als ze met vragen zitten. Hoe kan je een vertrouwensband opbouwen met ouders en kinderen?

Maak babbeltjes met de kinderen tijdens ‘vrije’ momenten. Ga tussen de kinderen zitten tijdens het middagmaal, vieruurtje... Speel mee met de kinderen.

Zorg ervoor dat je aanwezig bent bij het begin of het einde van de dag of activiteit. Maak een praatje met de ouders, de stap is op die manier kleiner om een vraag te stellen. Spreek ouders aan, niet enkel om negatief nieuws te brengen of wanneer er iets is verkeerd gelopen maar ook als alles goed loopt. Misschien hebben de ouders wel zin om mee te helpen met bepaalde dingen. Denk maar aan lid worden van het oudercomité, helpen koken op een kookactiviteit, mee helpen promo maken voor de werking...

De kinderen die komen spelen hebben ouders, of andere mensen die voor hen zorgen en instaan. Het is handig als je deze mensen een beetje leert kennen.


3

Een oogje in het zeil houden Probeer een oogje in het zeil te houden. Worden de kinderen die ‘anders’ gekleed zijn, anders praten, niet de nieuwste kleren aanhebben... niet gepest of uitgesloten? Wanneer er dingen worden opgemerkt of er lopen zaken wat moeilijk, is het goed om ervoor te zorgen dat je hierover kan praten met elkaar als leidingsploeg. Mogelijke methodieken hiervoor: Een frustratieflap of spuwbox in het lokaal. Als er dingen opvallen tijdens de activiteit kan je het op de flap schrijven of in een briefje in de box steken. Tijdens de evaluatie of op een groepsraad kunnen de flap of de briefjes van de spuwbox erbij genomen worden om te bespreken. Probeer na te denken over een gezamelijke aanpak. De hoofdleiding of groepsleiding geeft bepaalde stellingen Bijvoorbeeld: Het zou goed zijn als kind X wat meer begeleiding krijgt tijdens de activiteiten, want hij doet nooit goed mee aan de activiteiten.

Andere leiding kan nu reageren: • Door een groen of rood kaartje in de lucht te steken • Door jezelf te positioneren in de ruimte, hoe hoger je staat hoe meer akkoord je bent

Let op: Probeer steeds op zoek te gaan naar de oorzaak van iemand zijn gedrag! Op die manier kan je preventief te werk gaan en vervelende situaties vermijden.


4

De kostprijs Om meer kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties te bereiken is het belangrijk om onder andere de kostprijs zo laag mogelijk te houden.

Discretie Zijn er kortingen via de gemeente voor mensen in maatschappelijk kwestbare situaties? Niet iedereen hoeft te weten wie hier beroep op doet, wees dus discreet.

Als je niet goed weet hoe dit discreet aan te pakken, kan je ervoor zorgen dat iedereen de informatie rond ondersteuningsmaatregelen sowieso krijgt.

Informeren Geef ouders informatie over ondersteuningsmaatregelen zoals de vrijetijdspas, het participatiefonds, de fiscale aftrekbaarheid... en geef hen eventueel de nodige documenten. Deze kan je makkelijk opvragen bij de jeugddienst, het OCMW, het ziekenfonds... Vergeet niet prijzen van uitstappen vooraf door te geven aan ouders en informeer hen ook over alternatieve activiteiten.

Ook hier is het aangewezen om deze informatie aan alle ouders op een duidelijke manier te bezorgen. Je weet nooit alles als animator of leiding en soms is het moeilijk om uit te maken wie bij deze informatie baat zal hebben. Vandaar dat we op zeker spelen.

Meer informatie over ondersteuningsmaatregelen en financieringsmogelijkheden vind je op pagina 6 van deze brochure.


5

Promo Leg informatie en folders op plaatsen waar mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties komen: het OCMW, het buurthuis, de kringwinkel, de sporthal, scholen (ook buitengewoon onderwijs), de moskee, verenigingen, huisartsen... Organiseer een positieve actie tijdens de zomer waarmee je naar buiten kan komen.

Organiseer bijvoorbeeld een open speelpleindag waarbij buurtbewoners een dag kennis kunnen maken met je werking.

Persoonlijk contact Probeer folders zoveel mogelijk te combineren met persoonlijk contact. Zeker voor mensen die niet graag lezen, niet kunnen lezen of onze taal niet (goed) begrijpen. Ga langs op scholen en stel je werking persoonlijk voor aan de kinderen.

Wil je meer teweten komen over communiceren met meertalige ouders, neem dan zeker een kijkje op de site www.jeugdwerkvoorallen.be

Het kan handig zijn partners bij je werking te betrekken, vooral voor de promotie en eventuele financiĂŤle ondersteuning van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Mogelijke partners: OCMW Gemeente (jeugd, sociaal huis, cultuur, sport) Mutualiteiten Lokale buurtwerker Verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen


6

Financieringsmogelijkheden Er zijn heel wat financieringsmogelijkheden om het deelnemen aan het jeugdwerk voor iedereen betaalbaar te maken. We proberen hieronder een overzicht te geven van enkele financieringsmogelijkheden. Deze verschillen echter nogal per stad/gemeente; per mutualiteit...

Uitpas of vrijetijdspas In veel gemeenten en steden is er een kaart waarmee iedereen die wil genieten van cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten spaart of korting krijgt. Ga hiervoor langs op de jeugddienst van je stad/gemeente.

Mutualiteiten Diverse mutualiteiten hebben hun eigen voordelen. Dit gaat van een korting voor kleuterzwemmen tot tegemoetkomingen in het lidgeld van een sportclub of voor het inschrijvingsgeld van jeugdkampen. Als lid van een mutualiteit kan je enkel genieten van de voordelen die je eigen mutualiteit je aanbiedt.

Steunpunt Vakantieparticpatie en Rap op Stap kantoor Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een aanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Het Rap op Stap kantoor in Gent biedt reis –en vrijetijdsadvies voor mensen met een beperkt budget.

Projectsubsidies Wil je graag eens iets uitproberen met of rond een specifieke doelgroep? Wil je graag iets op poten zetten die jullie werking overstijgt? Vraag het aan je koepelorganisatie, gemeente of stad. Zij kunnen jullie ondersteunen. Daarnaast kan je ook terecht bij Jint (www.jint.be) en de jeugddienst van de gemeente/stad voor subsidies.


Voor meer informatie: www.jeugdwerkvoorallen.be

vragen@jeugdwerkvoorallen.be

Zelf aan de slag met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties  
Zelf aan de slag met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties  
Advertisement