Page 1

Inspiratiegids voor Inspiratiegids ondersteuning voor en vorming

toegankelijk jeugdwerk


2


3

In balans Er wordt weleens gezegd dat jongleren je helemaal in balans brengt. Door concentratie en coรถrdinatie komen je handen en ogen tot een feilloze samenwerking. Zo houd je de balletjes in de lucht. Probeer maar, oefening baart kunst. Jeugdwerk Voor Allen streeft naar een evenwichtig jeugdwerk. Ons netwerk concentreert zich op de inclusie van kwetsbare kinderen en jongeren in het jeugdwerk. We doen dit door gratis ondersteuning en vorming aan te bieden en te inspireren tot samenwerking. Dit is soms jongleerwerk, maar wanneer alles in balans raakt, is het resultaat magisch. In deze gids willen we jeugddiensten en jeugdwerkers inspireren met onze expertise, ondersteuning, vorming en gerealiseerde projecten.


4

Inhoud Wie jongleert mee? // 5 Wij houden verschillende thema’s in de lucht // 6 Inspiratie nodig? Nodig ons uit! // 7 In alle maten en vormen // 8 Getuigenis: jeugdwerkers // 10 Inspiratie voor jouw jeugddienst // 11 Getuigenis: jeugddienstmedewerker // 13 Dit is er al! // 14 Hoe werkt het? // 15 Eigen vragen en ideeÍn // 16


5

Wie jongleert mee? Jeugdwerk Voor Allen is een netwerkorganisatie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het netwerk bestaat uit organisaties die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie of die een beperking hebben. Ook verschillende jeugdbewegings- en speelpleinkoepels maken deel uit van ons netwerk. Verdere informatie vind je op onze website

www.jeugdwerkvoorallen.be

jongleertip 1

sta stevig rechtop, bovenarmen recht naast het lichaam, onderarmen recht vooruit.

jeugdwerktip 1 Om meer kinderen uit de buurt te betrekken kun je een mobiel speelaanbod organiseren of regelmatig een activiteit laten doorgaan in de wijk.


6

Wij houden verschillende thema’s in de lucht Hou jij de jongleerballen al in de lucht? Wij doen dat met verschillende thema’s: HH Kinderen en jongeren met een beperking. HH Kinderen en jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. HH Armoede. HH Superdiversiteit. HH Samenwerken rond toegankelijk jeugdwerk. HH Inclusie.

jongleertip 2

begin met 1 bal, gooi die ongeveer 30 cm boven je hoofd, gooi schuin omhoog, vang op met je andere hand.

jeugdwerktip 2

Is het mogelijk om één of meerdere leiding (deels) vrij te stellen als vertrouwensfiguur? Iemand die de kinderen wat beter kent en een ankerfiguur kan zijn? Dit biedt immers heel wat veiligheid zowel voor de ouders als voor de kinderen die het iets moeilijker hebben.


7

Inspiratie nodig? Nodig ons uit! Leven er vragen bij de jeugdwerkingen? Wil je ze graag een beetje wakker schudden rond deze maatschappelijke thema’s? Neem contact met ons op. Wij komen graag eens langs met een leuke methodiek. Zo leert de jeugdraad of een andere jeugdwerking ons kennen.

jongleertip 3 neem een bal in elke hand en gooi beide ballen recht omhoog.

jeugdwerktip 3

Probeer folders zoveel mogelijk te combineren met persoonlijk contact. Gebruik ook eenvoudige taal. Zeker voor mensen die niet graag lezen, niet kunnen lezen of onze taal niet (goed) begrijpen.


8

In alle maten en vormen Enkele gesprekken om ideeĂŤn uit te wisselen? Gewoon wat tips geven? Iemand met expertise die geregeld langskomt? Je kan van ons elke soort ondersteuning krijgen. Een langere ondersteuning is mogelijk waar nodig. Jeugdhuizen, speelpleinen, jeugdbewegingen, jeugdraden en andere jeugdwerkvormen kloppen bij Jeugdwerk Voor Allen aan voor vorming, advies en tips.

jongleertip 4

lukt het om de twee ballen omhoog te gooien en op te vangen? Gooi nu de ene bal pas als de andere op zijn hoogste punt is!

jeugdwerktip 4

Visueel maken wat je zegt, is een extra ondersteuning om iets te begrijpen. Gebaren zijn makkelijker te verstaan dan woorden. Pictogrammen maken een tekst duidelijker.


9

Ondersteuning houdt in dat we naar jullie

vragen en noden luisteren en

op maat een antwoord zoeken.


10

Getuigenis: jeugdwerkers ‘Wij zaten zeker niet in de problemen, dat niet, maar de ondersteuning en expertise in huis halen kan nooit kwaad.’ ‘Ik vond het erg verhelderend om eens van gedachten te wisselen met iemand die goed zicht heeft op inclusie in het jeugdwerk.’ ‘Vrijwilligers moeten het verhaal mee dragen, het is fijn dat Jeugdwerk Voor Allen daar aandacht voor heeft.’

jongleertip 5

gooi nu de linkerbal schuin omhoog naar je rechterhand. Is de bal op z’n hoogste punt, lanceer dan de rechterbal richting linkerhand.

jeugdwerktip 5

De meeste aanpassingen helpen niet alleen voor kindjes met een beperking, maar voor alle kinderen. Zo is het visueel voorstellen van een bosspel met een schema extra duidelijk voor alle kinderen en niet enkel voor het kind met een mentale beperking.


11

INSPIRATIE VOOR JOUW JEUGDDIENST Aan het begin van deze gids zag je dat we rond verschillende thema’s werken. We zetten hierna ‘samenwerken’ en ‘armoede’ even extra in the picture.

1. Samenwerken in de gemeente rond toegankelijke jeugdwerk Laat verschillende soorten jeugdwerk samenwerken binnen je gemeente of stad. Organisaties leren elkaar kennen en komen in contact met ‘andere’ kinderen en jongeren dan bij hen in de werking. Wil je verschillende organisaties laten samenwerken om meer ‘toegankelijk’ jeugdwerk mogelijk te maken? Zorg ervoor dat je als eerste een brug slaat tussen de diverse organisaties. Vraag een ondersteuning aan bij Jeugdwerk Voor Allen. Meer info vind je op onze website www.jeugdwerkvoorallen.be. Je mag ons natuurlijk ook altijd contacteren.

jongleertip 6 blijven oefenen tot het gooien en opvangen van 3 ballen vlot gaat. Laat het jongleren niet vallen!

jeugdwerktip 6

Straffen is de laatste optie. Vaststellen van grenzen, afspraken maken en het kind belonen voor wat het goed doet komen op de eerste plaats!


12

2. Ondersteuning armoede Over deelname van kinderen in armoede aan jeugdwerk bestaan nog veel vragen. We weten dat deze kinderen en jongeren worden tegengehouden door verschillende drempels. Het thema leeft en dat is maar goed ook, want het aantal kinderen in armoede stijgt. Werken jullie aan een beleid rond vrijetijdsparticipatie? Krijgen jullie vragen vanuit het jeugdwerk? Wij bekijken jullie noden en vragen samen met de geschikte organisaties om jullie te ondersteunen.

jongleertip 7

nu met 3 ballen! Doe hetzelfde als met twee ballen. Als de tweede bal op zijn hoogste punt is, gooi je bal 3 schuin omhoog. En opvangen!

jeugdwerktip 7

Ruimte geven om te praten over emoties en psychische moeilijkheden en bereidheid om te luisteren naar kinderen kunnen wonderen doen. Combineer dit met een positieve benadering van elk kind. Het falen van het kind benadrukken mag je nooit doen!


13

Getuigenis: jeugddienst­medewerker ‘De jongeren in de jeugdraad gaven aan dat ze eigenlijk niets doen voor kinderen en jongeren met een beperking. We wilden graag een activiteit organiseren als eerste kennismaking. Het leek ons best om dat samen met een organisatie te doen die voor deze doelgroep werkt. Zo krijgen onze jongeren inzicht en ervaring. Zij zien dan hoe deze kinderen en jongeren in de werking kunnen meedoen.’

jongleertip 8

doorgaan met jongleren is eigenlijk gewoon blijven gooien, waarbij je steeds van hand wisselt.

jeugdwerktip 8

Heel wat kinderen hebben het moeilijk om aan bepaalde verwachtingen of normen te voldoen. Hierdoor krijgen ze vaak een negatief etiket opgeplakt. Ga eens na waarom we een als ‘gewoon’ en het andere als ‘ongewoon’ benoemen. Door dit te doen merk je hoe relatief het onderscheid tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ is. Maar dat ‘onderscheid’ kan wel groepen mensen uitsluiten.


14

DIT IS ER AL! Interesse naar vroegere realisaties van Jeugdwerk Voor Allen? Op onze site (www.jeugdwerkvoorallen.be) vind je onder andere de volgende brochures. Vraag gerust de papieren versie aan.

Leiding met beperking Meer en meer kinderen en jongeren met een beperking nemen deel aan het jeugdwerk. Het is dan ook logisch dat er meer en meer jongeren met een beperking leid(st)er willen worden. Maar dit roept vaak vragen op: ‘Kan dit?’ ‘Hoe gebeurt dit in de praktijk?’, ‘Wat zijn mogelijkheden en grenzen?’...

Receptenboek armoede In dit receptenboek vind je concrete tips om in je werking met armoede om te gaan. Je leest er hoe je draagvlak creëert in je ploeg en hoe je kinderen en jongeren in armoede kan bereiken. Daarnaast bundelt het receptenboek een reeks praktische tips en voorbeelden rond armoede in je werking.

Zelf aan de slag-brochures Er zijn al twee ‘Zelf aan de slag’-brochures:

HH Eén met een reeks tips per beperking. HH Een tweede bundelt de belangrijkste tips om met kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties aan de slag te gaan.


15

hoe werkt het? thema Inclusie

Diversiteit Maatschappelijke kwetsbaarheid Armoede

Superdiversiteit

Samenwerking rond toegankelijk jeugdwerk

voor

Jeugdbeweging

Jeugddienst

Speelplein

Jeugdraad

Andere Jeugdwerkvormen.

Inspiratie wat kan ik doen rond dit thema?

vorming

gratis aanbod

andere ...

expertise

ondersteuning We zouden graag een langer traject aangaan.

We merken bepaalde moeilijkheden, hoe pakken we deze het best aan?

www.jeugdwerkvoorallen.be vragen@jeugdwerkvoorallen.be 0479 63 39 87


16

Eigen vragen en ideeĂŤn


17


18

jeugdwerktip 9

Aarzel niet en neem contact op met Jeugdwerk Voor Allen, dan bekijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.


19


www.jeugdwerkvoorallen.be

Inspiratiegids voor toegankelijk jeugdwerk  
Inspiratiegids voor toegankelijk jeugdwerk  
Advertisement