Page 1

Verslag Jeugdwerkraad woensdag 25 april 2018 Aanwezigen: Ward Pauli, Toon Tielens ( chiro vlierbeek), José Butaye (KMK), Marthe Van Hoof (Sint Paulus), Margo Gyselen, Roman Peeters (Chiro Hekeko), Roel Lefevre (Scouts Vlierbeek), Marie Van Espen (&of holebi jongeren), Jan Dupont, Thomas Boon (chiro blauwput), Pierre Francke (Scouts Leuven), Luka Van de Walle, Sebastiaan Vincent (Chiro Wijgmaal), Helena Vermeersch (Bazart); Karen Van Bockstal, Trees Ostyn, Bas Scheers (scouts Leuven), Inne Peeters (scouts vlierbeek), Marjolein Van Weyenbergh, margot Vandenbossche (chirospirit), Pepijn Demol (chiro don bosco), matilde Inghelram , Siebe Diels (scouts wezenplein), Jochen Smets, Katelijne Wouters, Maureen Pierloz, Bruno Magnus (jeugddienst Leuven). Agenda: Kennismakingsrondje Brandveiligheid in je jeugdlokaal Uitwisseling: diversiteit in de jeugdbeweging Vorming: EHBO GDPR Update kampvervoer Kampbezoeken Varia

1. Brandveiligheid in je jeugdlokaal Brandveiligheid van jeugdlokalen = bevoegdheid van de stad Elke 4 jaar: controle door brandweer Niet in orde? Burgemeester sluit je lokaal. Neem het laatste brandweerverslag en kijk na of alles nog klopt (functie van de lokalen, overnachtingen, contactpersonen, …) Opslag: ₋

Beperk het gebruik en het opslaan van brandbare voorwerpen (o.a. meubilair)

Zet geen (volle of lege) gasflessen in de lokalen zelf

Zorg voor degelijke verluchting in stookplaatsen (onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten)

Signalisatie: ₋

Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij zijn


Zorg voor signalisatie van de vluchtwegen en zorg dat deze overal zichtbaar is

Breng noodverlichting aan en controleer jaarlijks de werking van de noodverlichting (hoofdschakelaar uitzetten)

Keuringen: ₋

Laat de gasdichtheid keuren minstens elke 5 jaar keuren

Laat de (gas)kachels en hun aansluitingen op de schouw jaarlijks keuren

Zorg dat er in elke ruimte brandblussers aanwezig zijn en dat deze jaarlijks gekeurd worden

Laat de elektriciteit om de 5 jaar keuren door een erkend keuringsorganisme (bv. Vincotte of BTV)

Verhuur: ₋

Bij overnachting/verhuur: voorzie een branddetectiecentrale en laat ook deze jaarlijks keuren

Bij verhuur: zorg voor een branddeur aan de keuken

Stad Leuven voorziet volledige terugbetaling van de kosten voor de keuring. Vb brandblusapparaten, gasdichtheid, elektrische installatie,… Aanvragen op www.mijnLeuven.be/brandveiligheid

2. Uitwisseling: diversiteit Doelstellingen: ₋

Het aanbod jeugdbewegingen bekend maken bij de doelgroep. Voelen, proeven, ruiken.

Het concept en het aanbod jeugdbewegingen bekend maken bij de ouders.

Ondersteunen van de jeugdbewegingen in het toegankelijker worden. Op maat.

Jongeren toeleiden naar het jeugdwerk.

Vragen: 1. Welke kansen zie je voor het jeugdwerk? Welke kansen zie je voor de jongeren? JW: Verbreden van het netwerk Positieve beeldvorming = maatschappelijk relevant Geeft veel voldoening = uitdaging voor de leiding Verbeteren van het aanbod Jongeren: = Culturele uitwisseling Uitbreiden van hun netwerk Oefenkans Nederlands Leuke ontspanning


2. Welke drempels zie je? Taal Hechte groepen om in te stromen, dus nieuwe instroom is moeilijker op die leeftijden Andere culturele gewoontes (Hallal, Ramadan, Hoofddoeken, jongens/meisjes, …) Onbekend bij zowel de jongeren als bij de ouders, onbekend = onbemind Financieel? Niet echt want er bestaan heel wat mogelijkheden, maar niet goed genoeg bekend bij de verenigingen alsook bij de ouders. 3. Allochtone Jeugdbeweging? Ja/neen Liever geen aparte jeugdbeweging Het bestaande jeugdwerk kan mee evolueren, in beperkte mate, in stapjes. Nood aan meer acties naar kansengroepen als we die willen bereiken en dus niet enkel bestaande netwerk aanspreken Misschien is werven in middelbare scholen een optie? Er is genoeg openheid vanuit het jeugdwerk om allochtone jongeren in hun werking op te nemen Buddysysteem opzetten? Ouders van Vlaamsche kinderen begeleiden allochtone ouders, stellen gerust, ondersteunen, …

Hoe gaan we hiermee verder? ₋

Introductiefilmpje

Initiatie op woensdagnamiddag

Begeleiding op maat

3. Vorming: EHBO – 2 mei 2018 Theoretische en praktische initiatie over verwittigen van de hulpdiensten, verzorgen van brandwonden/huidwonden, bloedneus, letsels aan botten, spieren, gewrichten én verschillende verband- en verzorgtechnieken. 19u tot 22u in Jeugdcentrum Vleugel F / inschrijven via jeugdwerk@leuven.be!

4. GDPR – privacy wetgeving Welke gegevens heb je en wat doe je ermee? ₋ ₋ ₋

Alles gegevens registreren Informeren over hoe lang je welke gegevens bijhoudt (vb medische fiche, foto’s, financiële gegevens,…) Vermeld waarvoor gegevens gebruikt worden

Welke gegevens vraag je aan je leden? -

Inschrijvingsformulieren en medische fiches: Welke gegevens en waarom?

-

Enkel relevante gegevens vragen!


-

Privacyverklaring toevoegen

-

Extra toelatingen vragen -

Akkoord met privacyverklaring

-

Akkoord met portretrecht

-

Akkoord over distributie

Hoe beveilig je je gegevens? -

Wachtwoorden

-

Geen toegang voor ex-leiding

Ondersteuning vanuit de koepels: -

sjabloon voor verwerkingsregister

-

Aangepaste medische fiche

-

Privacyverklaring

Vragen? -

privacy@chiro.be – Ward

-

privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be – Pieter

-

rik@fos.be – Rik

-

Jos.meers@formaat.be – Jos

Of jeugdwerk@leuven.be 5. Update kampvervoer Alle aanvragen binnen? PROCES: -

firma’s aanschrijven & aanstellen

-

Firma belt jullie op voorhand op om afspraken te dubbelchecken (enkele dagen voor kamp)

-

Afrekening via jeugdwerktoelage (50 EUR per rit)

6. Kampbezoeken Elke zomer brengt het jeugdwerkteam samen met de schepen van jeugd en de enkele fotografen van de mijnLeuven-crew bezoek aan enkele kampen om de sfeer op te snuiven. Bij wie zijn welkom?

7. Varia


a. Nieuwe groepsleiding volgend jaar? Laat het ons weten via jeugdwerk@leuven.be Ên pas je gegevens aan in de jeugdwerkdatabank. b. Levensloop zoekt vrijwilligers: Levensloop Leuven - www.levensloop.be/leuven Gsm: 0497 41 90 30 – Hugo Lachi - helpers krijgen ook jetons om te eten en te drinken c. Blijf op de hoogte: e-zine / facebookgroep

Verslag Jeugdwerkraad 25 april 2018  
Verslag Jeugdwerkraad 25 april 2018  
Advertisement