Page 1

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD MECHELEN 12.12.2012 Aanwezig: Thomas Lambrecht, Reinout Van Bets, Philip Van Vooren (Scoutsgroep P.G. Frassati), Amber Florizone (Chiro Battel), Mihamed Elouali (ROJM), Laurens Van Geel, Stijn Fierens, Jodi Van Gaens (JH joppe), Tara Canipel, Andreas Bienstman (Chiro Coloma), Tine Leroy, Emma Leroy, Ine Van Roy, Lise Feskens (Chiro Leest), Hannelore Cruyelman, Rik Rutten (Chiro Muizen), Verschaeren Michel (Jamaswapi), Sofie Daems (Chiro Hombeek), Ulrik Tobback, Mathias Vermeiren (KSA Mechelen), Wim Verbist (JNM Mechelen), Sam Vanderbergh, Hanna Dewulf, Naomi Permentier (Chiro Gewest Maneschijn), Klaartje Steensens, Sanne Vercammen (Scouts HK), Christophe Van Der Linden (KSJ ter hert), Wouter Van Den Bosch (scouts District Dijle & scouts Woudlopers) Michiel Cabuy (scouts woudlopers), Steven De Wachter, Ben Daeleman, Liesbeth Boucher , Mikkjel Dolferus (vzw Joy), Liese Ceulemans (Chiro Libertus), Kirsten Keuleers, Roisoumi Dounia (VZW mooj), Lynn Bemus, Kristof Bornbergen (SK mechelen), Sauri De Keye (scouts Thila Coloma), Lucas Vandeneede (Scouts Sint Katrom), Anneleen Steensels (Scouts Heilig Kruis), Sander Demeester (Jeugdhuis Doema, vzw Tsentroem), Henning Van Duffel (Thomas More – studentenraad), Annika Sprengers, Jan Bogaerts, Freya Perdaens, Benjamin Cuyt, Katrien Van Hamméé, Peter Meeusen (jeugddienst), Kirsten Mariën (jeugddienst – stagiaire), Herman Beyens (Jeugddienst) – Tim Gordts (jeugddienst), Joris Van Camp (jeugddienst – stagiair), Ninah Van Aelst (jeugddienst – Project Wolf), Kristof Vandegaer (jeugddienst – Club Kamikaze). Verontschuldigd: Francina Engels (De Harlekijntjes), Stijn Van Eupen, Lena Van Reusel (chiro Muizen), Juul De Ruysscher (Scouts Sint-Gummarus)

1. WAT IS EEN JEUGDRAAD EN HOE WERKT DIE? A.d.h.v. een powerpoint volgt er een toelichting over de werking van de jeugdraad.

2. DAGELIJKS BESTUUR JEUGDRAAD Volgende mensen stellen zich kandidaat als bestuurslid van de jeugdraad. Henning Van Duffel Sander Demeester Steven De wachter Ine Vercammen Anneleen Steensels Lucas Vandeneede De vergadering keurde al deze bestuurders goed. 3 aanwezigen stemden tegen.

3. VOORSTELLING CLUB KAMIKAZE, PROJECT WOLF, VILLA32 Project Wolf Skaten, facebookfratsen, graffen, jammen, fuiven organiseren, tekeningen kribbelen,… iedere jongere doet op zijn zotte manier aan cultuur. Project Wolf geeft Mechelse jongeren een fysieke en virtuele verzamelplek waar ze hun creatieve ei kwijt kunnen. Hun uitvalsbasis is Villa32 in de Hanswijkstraat. Op WWW.PROJECTWOLF.BE kan je door het aanmaken van een eigen profiel zelf jouw events en creatieve spinsels online plaatsen.


…MEDIAWOLVEN MAKEN: Leek of expert? Iedere jongere kan in het Project Wolflaboratorium komen experimenteren. Het medialab heeft vier poten: •

Radio: op Studio Wolf kan je je eigen radioprogramma maken: techniek, presenteren en muziek samenstellen.

Video: vanaf maart 2013 gaan de videoreporters op pad. Hier leer je researchen, filmen, monteren en presenteren.

Ontwerp: fotografen, lay-outers, cartoonisten maken beelden die Project Wolf publiceert.

Magazine: Project Wolf heeft twee magazines: het driemaandelijks Gromm-magazine en de jaarspecial gemaakt door de studenten van Thomas More.

…ZET VRIJWILLIGERS VOOROP - Zonder vrijwilligers, geen Project Wolf. Je kan op jouw ritme in Project Wolf stappen en in return gratis workshops volgen. Zo word je een steeds betere fotograaf, redacteur, dj, presentator, technicus, producer, cameraman, webdesigner…. Centen krijg je er niet voor, maar wel veel kansen om samen met een maffe bende te experimenteren met professioneel materiaal. …ZOEKT CREATIEVE JONGEREN - Project Wolf is altijd op zoek naar creatieve jongeren van allerlei slag, allerlei afkomst, allerlei overtuigingen en graag tussen 14 en 26jaar.Mail info@projectwolf.be of www.projectwolf.be/meewerken of bel 015/ 29 77 92

Club Kamikaze Club Kamikaze is een muziekclub waar jongeren zelf de programmatie doen en de organisatie op zich nemen onder begeleiding van de jeugddienst. Alle muziekstijlen kunnen en mogen aan bod komen. Club Kamikaze kadert in een breder muziekbeleid dat vanuit Villa32 vormgegeven is. Het kansen geven aan beginnende groepen en organisatoren is hierbij het vertrekpunt. Zo gaat er jaarlijks de Maanrockrally door waaraan de jeugddienst/Villa32 de laatste jaren zeer actief meewerkt. Grote verandering is dan ook om de maanrockrallyvoorrondes te laten doorgaan in de jeugdhuizen. Jeugdhuizen zijn immers vaak de plek waar eerste bands hun optredenkansen krijgen. Club Kamikaze wil niet concurreren met de jeugdhuizen, integendeel, ze wil inspireren. Het grote verschil met een jeugdhuis is dat een jeugdhuis ontmoeting tussen jongeren voorop stelt. Enkel wanneer er een event doorgaat is de club open. Pure ontmoeting zoals bij een jeugdhuis is er dus niet. De voorbije jaren zijn er al enkele Kamikazemensen in hun eigen jeugdhuis optredens gaan organiseren. Het levert dus zeker iets op. Meer info over club kamikaze op www.clubkamikaze.be

Villa32 De jeugddienst gaat verhuizen. Vanaf 24 december zijn zij te vinden in de Hanswijkstraat 32. Kijk op de website www.mechelen.be/jeugd voor de nieuwe openingsuren. Op 24 februari 2013 is er een openingsfeest waarvoor iedereen nog uitgenodigd zal worden. De uitleendienst blijft bereikbaar in de oude locatie, Zakstraat 1. Van zodra hier iets zou aan veranderen worden alle verengingen op de hoogte gebracht.


4. GAS BOETES, WAT DENKT DE JEUGDRAAD? De GASboetes verdienen een stevig onderbouwd advies. Tijdens de vergadering is er een borddiscussie. De werkgroep gaat hier dan in het voorjaar mee aan de slag. Positief: •

Sterk ontradend effect

Mama en papa betalen toch… -> geen verantwoordelijkheidsbesef

Tolerante flikken (dan is GAS okay)

Negatief: •

Boetes vaak niet in verhouding tot de overtreding

Gemeenten krijgen te veel vrijheid door algemene bewoording in de wet

Te duur! (crisis voor iedereen)

Mogelijke oplossing: verhoog niet de pakkans maar de strafkans!!!

Ouders draaien ervoor op

Intolerante flikken

Overdreven

Geen (officiële) waarschuwingen  2de kans/leerproces

Nog iets: •

billijkheid

moet omschreven worden

in plaats van boetes  sociaal werk, aangepast aan individu, ouderen, jeugdhuizen, straatwerkers, onderhoud,…

geest van de wet in plaats van de letter van de wet!

Jongerenflik/ studentenflik in Mechelen!

Preventiecampagnes in scholen ( met voldoende ervaring!) - vakoverschrijdende eindtermen

Ombudsdiensten

o

voor aantekenen beroep

o

opvolging ervan

o

plek voor vragen

affiches (creatief) met waarschuwingen verspreid over de stad (cafés, studentenplaatsen)= SLOGANS


ook alternatieve straffen (werkstraffen) voor +16 ?

IQ van de politie meten (gewoon om weten)

Willen de GASvergadering volgen: Verbist WIm, De Keye Sauri, Freya Perdaens, Nowria Belhaddad, Thomas Lambrechts, Sander Hobin, Ulrik Tobbak

5. OPSTART VERSCHILLENDE WERKGROEPEN & PLANNING 2012 – 2013, MET WELKE THEMA’S WIL DE JEUGDRAAD AAN DE SLAG? •

WERKGROEP JEUGDWERK De volgende punten werden door alle aanwezigen aangehaald als mogelijke onderwerpen dit jaar: •

Samenwerking tussen de verschillende groepen

Groendienst

Maisveld ( Heilig Kruis, ) speelveld ( chiro libertus want hebben nu enkel de koer) aankoop extra terreinen

Mobiliteit ( zebrapaden, bussen)

Afvalbeleid ( ongedierte tegengaan, meer communicatie hierover, vele groepen weten niets van containerparkregeling en de grote vuilniszakken)

Aanplakbeleid evalueren

Brandveiligheid

Subsidies aankoop extra terreinen

Wat met kinderen met een handicap ( meer informatie over de groepen AKABE bv.)

Jeugdbewegingsflik ( 1 centrale persoon voor de jeugdverenigingen waar ze contact mee hebben, vb. bij een inbraak)

Vorming voor jeugdbewegingen in het algemeen ( zowel chiro, scouts, jamaswapi, klj ….) van het stad uit

Ledenwerving ( combinatie, wie gaat waar, eventuele samenwerking met project wolf voor de flyers)

Lokalenbeheer

Openbare toiletten

Verlichting skatepark à ook tijdens feestjes in perron M

JEUGDHUIZENOVERLEG

Deelnemers: Laukens Van Geel, Stijn Fierens, Jodi Van Gaens (Joppe), Sander Demeester (Doema), Mihamed Elouali (Rojm) Doelstellingen: Naast de opdracht van adviesorgaan wil de werkgroep van de jeugdhuizen ook werken aan meer


samenhorigheid tussen de jeugdhuizen en ook meer bekendheid van de jeugdhuizen. Hiervoor zullen er samen zaken georganiseerd worden en kennismaking tussen de verschillende jeugdhuizen mogelijk gemaakt worden. Activiteiten dit jaar •

Jeugdhuizentocht

Groot Jeugdhuizen feest/fuif

Gezamenlijk weekend/ Gotcha / Jeugdhuizen bonnenplan/ Dag van de diversiteit / Dag van de mensenrechten/…

Thema’s die de werkgroep het komende jaar zal opnemen. Geluidsnormen • •

Info moment over geluidsnormen Vorming voor geluidsnormen

Jeugddienst daagt je uit

Wat? zaalvoetbaltoernooi

Wanneer? Zondag 17 februari

Waar? Sporthal de nekker

Hoofdprijs? Sjotterkast

!! schrijf jullie zo snel mogelijk in !! bij Peter Meeusen

WERKGROEP ONDERWIJS

Deelnemers: Henning Van Duffel, Katrien Van Hammée, Jan Bogaerts In de loop van de vergadering werd duidelijk dat er enkele jongeren, student aan Thomas More, geïnteresseerd waren om een werkgroep op te starten rond onderwijs. Op die manier willen ze de bezorgdheden van het studentenleven binnen de stad overbrengen. We bekijken of dit binnen de jeugdraad moet besproken worden of kan opgenomen worden binnen bestaande overlegstructuren bij de dienst onderwijs of onderwijsondersteuning.

WERKGROEP FUIVEN Deelnemers: Naomi Permeutier, Nouria Belhaddad, Karl Lauwers, Thomas Lambrecht, Tara Canipel, Andreas Bienstman, Tim Gordts, Kirsten Mariën

Wat houdt mensen tegen om wat te organiseren? •

Beperkte doelgroep wordt bereikt.

Budget, toegang tot subsidie?

Kosten security, weinig opkomst

Termijn van de vergunningen duren veel te lang


Te weinig locaties

Locatie? Zalen: ligging, prijs, oppervlakte

Alternatieven voor locaties

Grote investering (tijd, geld). Winst?

Veel administratie

Niet weten hoe te starten

Locatie in Mechelen en niet buiten Mechelen

Niet perse Perron M

Studenten andere voorwaarde (pas drie weken op voorhand)

Verloedering andere locaties in de stad (geen brandverzekering niet meer in orde enz)

Termijn te lang

Aanplakbeleid

Conclusie: •

Er zijn verschillende redenen waardoor de Mechelse jongeren niets organiseren. de organisatoren worden verstrikt in regels en wetten ,dit komt door verschillende beleidsdomeinen en overheidsniveaus (lokaal, Vlaams, stad Mechelen,) en de regels van de plek zelf.

Geremd door geschikt fuifinfrastructuur van andere zalen buiten die aan het douaneplein zijn ook een hekelpunt; de zalen zijn namelijk weinig aantrekkelijk en niet allemaal even juist verzekerd. Dit is een vicieuze cirkel omdat de zalen minder worden verhuurd worden ze ook minder onderhouden.

Alsook vinden ze de infrastructuur van de zaal van Perron M niet optimaal.

Mond aan mond reclame  negatieve beeldvorming rond fuiven

Er is nood aan meer dienstverlening : waarbij we vooral denken aan inhoudelijke en financiële ondersteuning: Voor, tijdens, na het evenement/fuif

Er bestaat te weinig informatie over fuiven organiseren.

Als laatste werd de locatie besproken, Perron M en Club Kamikaze liggen buiten Mechelen wat veel mensen tegenhoudt om uit te gaan.

Wat is er nodig om Mechelen meer te laten feesten? •

diversiteit

danscafé

Een discotheek


Aantrekken andere steden

Locaties +18 maken

Kortingen voor jeugdbewegingen ( met 2 vrijkaarten bij de jeugdbeweging kan je vaak een heel leidingploeg lokken = soort van promotie)

Meer bekende plaatsen, niet enkel in Perron M

Jeugdhuizen bekender maken

Zalen, locatie

Meer dan een fuif

Studentengerichte prijzen

Zalen, locatie

Meer fuiven, feestjes, evenementen

Conclusie: Een stevige brug te bouwen naar het publiek ( door stimulatie, inspiratie, activeren en participatie van de jongeren). Om Mechelen meer te laten feesten moeten er andere plekken dan Perron M aangereikt worden, zoals danscafés, discotheken, verloederde plekken (die terug opgewaardeerd moeten worden). Een interessant idee is om jeugdhuizen bekender te maken.

Wat houdt mensen tegen om in Mechelen naar feestjes te gaan? •

politie

Beperkt aanbod feestjes

Mentaliteit van jongeren (agressies enz., veilig gevoel??)

Veiligheid: diefstal, vechtpartijen, allochtonen

security

Zalen, locatie, ligging

Geen uitgebreid muziekaanbod

Vooroordelen imago Perron M

Vechten , fuiven = enkel Perron M

Gespannen sfeer

Conclusie •

Negatieve beeldvorming houdt mensen tegen om naar feestjes te gaan. Hier gaat het over slechte mond aan mond reclame, alsook amokmakers en vechtersbazen


Bijkomend vindt niet iedereen aansluiting op de fuifzalen. Dit komt omdat het fuifklimaat niet optimaal is.

Er kwam hier ook een vraag naar meer blauw op straat tijdens evenementen ( en hierbij wordt niet bedoeld dat de combi eens eventjes voorbijrijdt en dan weer weg) en betere afspraken met security (naar aanleiding van een voorval met een, fuif van een jeugdbeweging)

Het laatste puntje is dat de gelijkgestemde jongeren te weinig uitwisseling met elkaar zoeken waardoor er te weinig variatie qua muziekgenres en dergelijke meer is.

6. DE STEMWEDSTRIJD De jeugdraad stuurde naar alle jongeren tussen de 18 en de 25 jaar een kaartje waarmee ze uitgedaagd werden om hun stem te laten horen. Volgende ideetjes kwamen binnen. •

Atletiekpiste

Muziek in de winkelstraten

Schraalstraat opfleuren met Mechelse kunstenaars.

Meer kunstesposities, poëzieavonden of wedstrijden….

Bankautomaat op de Vismarkt en een Quick of Macdo op de Grote Markt

Klok projecteren op de Sint Romboutskathedraal

Aandacht voor jongeren in onze maatschappij die het moeilijk hebben

Meer groen in Mechelen, een Central Park

Klimmuur

Het idee van de klimmuur heeft gewonnen. De indiener kreeg een ipod-nano.

7. LOSSE PUNTEN •

Jeugdwerk uitgedaagd - werk aan de 4 UITDAGINGEN en win voor 250 euro VUILZAKKEN! a.

Neem structurele maatregelen in je werking of infrastructuur die het bewust omgaan met afval bevorderen.

b.

Maak leden, je ouders en leiding bewust van afval dat zij creëren.

c.

Breng de uitdaging zichtbaar in beeld bij leden, ouders en het brede publiek. µ

d.

Een zwerfvuilactie in het kader van Stad om te zoenen uitvoeren

Openbare wc’s zouden toegankelijk moeten zijn. De openbare wc van het stadhuis is vaak gesloten.


Verlichting op en rond het skateterrein is meer dan welkom, zeker met de komst van Club Kamikaze.

Chirouniformen zouden ook goedkoper moeten kunnen met de klantenkaart. De jeugdraad kan hier zelf niet veel over zeggen maar de aanwezige vertegenwoordigers van het district zullen het doorgeven aan Chiro Nationaal.

Datum voor algemene vergadering is slecht gekozen, zou beter in oktober doorgaan. Examens zijn over het hele jaar verspreid.

Op zondag 3/2/2013 kunnen jeugdbewegingen naar een voorstelling in MOONBEAT voor kinderen vanaf 8 jaar. Jeugdverenigingen krijgen korting! Meer info bij moonbeat – www.moonbeat.be

8. VOLGENDE VERGADERINGEN •

Algemene Vergadering - 24 april 2013 om 19u30 Locatie zal later meegedeeld worden.

Werkgroep GAS boetes: hiervoor zal een doodle rondgestuurd worden, geïnteresseerden kunnen nog steeds uitgenodigd worden. Geef even een berichtje aan Peter – peter.meeusen@mechelen.be

Werkgroep Fuiven: hiervoor zal een doodle rondgestuurd worden, geïnteresseerden kunnen nog steeds uitgenodigd worden. Geef even een berichtje aan Peter – peter.meeusen@mechelen.be

Werkgroep Jeugdwerk – 20/02/13 & 20/03/13

Werkgroep Onderwijs: na afstemming met de dienst onderwijs zal hierover aan de geïnteresseerden nog een mail gestuurd worden.

Jeugdhuizenoverleg Mechelen - datum zal via doodle afgesproken worden.

Algemene Vergadering 12 12 2012  

Verslag van de Algemene Vergadering van 12 december 2012

Algemene Vergadering 12 12 2012  

Verslag van de Algemene Vergadering van 12 december 2012

Advertisement