Page 1

Algemene Vergadering (2012-2013 nr.3)

22/12/2013

Aanwezigen: Isabel lucker ( jeugdconsulent), natchai stappers, kurt taffein (ksa), alloo tristan ( animo), kris lagast ( jeugddienst), jan de soete ( jong cd&v), bram gadeyne, cynthia deconinck ( chiro), sharon hamers ( jong nv-a), massez emily ( chiro), massez lynn ( chiro), declerck jamie, brent kempener, gadeyne thomas ( ksa), renee knudde( mab), alain menge ( milieuambtenaar), jeroen bossier, els titeca( voorzitter), evert van herreweghe ( ondervoorzitter), pierre bisschop ( schepen jeugd), beckaert sven ( vzw laweit)

Verontschuldigd: Nico geldof, Bo bentein, Steven arents, Charlotte monballyu, Kim simoens

Uitleg nieuwe muzieknormen door Alain Menge milieudienst Er zijn drie categoriën. 1) max 85 decibel over 15 min (Toetsingnorm 92 max) Dit zijn praatcafé en resto, Uitbater moet het niet meten, normen bij buren is 25 decibel, afwijkingen kunnen twaalf keer per jaar, 2 keer per maand dit moet gevraagd worden aan college en schepenen (Dan wel meten!) 2) Muziekcafe, dancings: 95, max 102 gemiddeld per kwartier, normen buren, uitbater moet geluid meten ( ook dj), of een geluidsdemper (Afwijkingsaanvragen mogelijk) 3) Milieuvergunning klasse 3 nodig  100 over 60 min, oordoppen moeten ter beschikking zijn, permanent gemeten, 1 maand bijhouden, voor rockconcerten, milieuvergunning klasse 2 vlarem Wat met organisators van eenmalige fuif? - Heeft de zaal al een vergunning ( casino komt in orde) tot 95 db over kwartier - Geen vergunning, dan een afwijking aanvragen, normen bij de buren gelden dan niet! - Tent is 85 db en anders afwijking aanvragen! Prov uitleendienst verhuurd zo’n meters, misschien eens kijken met de jeugddienst om die aan te schaffen? Het zou kunnen dat een subsidie kan komen voor stad om dat aan te kopen, eventueel een mobiel? Jeugdbewegingen, kleinschalige baravonden niet echt nodig (Als je onder die 85 blijft...) Met nog vragen kan je terecht bij Alain of je milieudienst, hij bekijkt ook nog eens de subsidies daarvoor

Mededelingen en goedkeuring vorig verslag Brent zijn naam stond verkeerd 1


Lopen zaken en vaste punten - Evaluatie data avs Afwisselend lijkt beter! - Overlopen lijst afgevaardigden Zie document in bijlage Gecoro, wachten tot januari want stad beslist wie er komt of niet, afspreken met bo hoe op te lossen Mag stadsmensen zijn Nodig om kort op de bal te spelen Lok als jeugddienst, kregen we de uitnodiging? Komt ook zelden samen Speelpleinen: Bodi was er helaas niet, wel lang samengezeten, en commentaar op onze suggesties bekeken, er is ook een suggestie om een ludieke actie te doen om aan te kaarten dat er niets wordt gedaan (Eerst technische dienst afwachten)  Bij afvaardigen ook misschien opvolgen of die persoon gaat! - Werking jeugdraad herhaling Zie documentje in bijlage - Overlopen werkgroepen Advies jongerencultuur We kregen antwoord van stadsbestuur: ze kunnen zich vinden in de meeste punten Cultuurraad stond er ook achter (zie vorige vergadering) Stadsbestuur staat er positief tegenover, zijn met sommige zaken bezig, maar zeggen dat het nog te weinig concreet uitgewerkt is  we willen gerust uitwerken maar er moet ook wisselwerking zijn, we willen niet uitwerken als er toch geen vraag naar is, geen werk doen als er geen vraag naar is  Anticiperen naar nieuw stadsbestuur dat we willen mee concreet helpen indien nodig  Jeugddienst kan al eens bekijken wat kinderen willen, neemt contact op met jeugdraad daaromtrent  Bij concrete vragen misschien wel adviseren, cultuur wil eens samenkomen, vergadering doen, niet meteen plannen uitwerken, samen zitten met verschillende mensen Nieuw beheers en beleidscyclus, vrije tijd ( samenwerking jeugd, sport, ...) een groot budget! Advies speelruimte Werkgroep had laatst een bijeenkomst maar helaas was Bodi er niet, wel lang samen gezeten, en commentaar op onze suggesties bekeken, er is ook een suggestie om een ludieke actie te doen om aan te kaarten dat er niets wordt gedaan (Eerst technische dienst afwachten) Goedkeuren advies jeugdhuis Er moet nog een index bij, bram wil jeroen helpen Jan verbrugge van formaat had drie opmerkingen: 1) Waarom is een jeugdhuis nodig beter verplaatsen naar het begin. OK 2) Bij onderste, gemeente voltijdse jeugdwerker, bij mindere momenten? We vinden het niet erg om het expliciet te bevragen, behouden we dus 3)We hopen op verhuur als zelfbedruipend, we kunnen terugvallen op budget. OK  Goedgekeurd! 2


Fotoalbums moeten er ook op komen Kernwoorden in bold zetten Evert maakt nog teksten Kinderparticipatie gemeenteraad Goedgekeurd Campagne Voor jongeren van 16 j informeren Jeroen mailde dat er veel foldertjes zijn, staat al in advies ďƒ¨ goedgekeurd Communicatie Nieuw logo Neuwe website Evert wil zich daarmee bezighouden Tabletvriendelijk Drouple, hoe updaten? (nog bekijken!) De teskten van politieker niet op site zetten om onze neutraliteit te bewaren! Logo goedkeuren? OK Kleur knopjes misschien aanpassen? Kleuren waren oorspronkelijk om neutraliteit te doen idem als van karuur Countdown Bijna alles is in orde, mails gingen rond Reclame affiche meenemen Shuttle zorgde voor wat vertraging Shiftlijst invullen! Beloofd mooie editie te worden! Carnaval Nico moest werken en hij moest wachten op mail van guy Oproep aan jeugdbeweging om kindercarnaval te begeleiden Verkeersveiligheid Bo verontschuldigd zich, een keer samengekomen, besloten om info op te nemen met andere diensten ďƒ¨ volgende av Lanparty eva en toekomst Algemeen goed verlopen! -68 euro , er zijn nog prijzen over dus ongeveer winst van 10 euro 3


23 mensen officieel ( er waren er meer), minder dan jaar voordien, reclame was minder Volgende editie is natchai verantwoordelijk, voorstel: Zelfbedruipend laten worden door meer reclame, ook scholen in Brugge contacten om bezoekersaantal te verdubbelen, dat is haalbaar, winst terug naar de volgende editie ( net zoals de uitleendienst) = lange termijn plan ( buffer jeugdraad apart zou in toekomst niet meer nodig zijn). Startbudget behouden ( geen aparte rekening). Forum ligt alweer vast voor volgend jaar!

Plan kreukel Wordt verbouwd, oppervlakte blijft zelfde Toegangswegen worden aangepakt. Internetconnectie zit in gebouw, wordt overwogen Terrein keerlus DeLijn, MDK zou dat ook ter beschikking stellen voor festiviteiten, start in maart en zal een 60 dagen in beslag nemen. Ideeen die zeker eens bekeken moeten worden: Bergruimte twee open ruimtes,komt daar iets extra??? Mogelijk om in bergruimte kasten voorzien die sluitbaar zijn?? Polyvalente ruimte, opsplitsen in twee met geluidsmuren mogelijks twee bandjes?

Cultuur Als er voorstellen zijn voor culturele jeugdgerelateerde avonden dan doorsturen naar cultuur (altijd welkom!), enkele voorstellen: - Ed sheeran - Philippe Geubels - Guga - The lunatics, improvisatietheater - Alex agnew Werkgroep: jeroen evert isabel en caro ( koen nam initiatief) wordt beslist in de werkgroep zelf els mailt koen terug Cultuurraad vroeg om showcase 123 comedy te helpen organiseren, wij een derde vd kosten op ons nemen, caro met koen zaten samen, kunnen we niet goedkeuren want we moeten het exacte budget weten

Triplokaal Sessie jeugdraad van de toekomst je kan terecht bij els Persoonlijk kinderen kansarmoede Veiligheid gasboetes, in blg? Indien geactiveerd worden dan zou het zeer gespecificeerd zijn, het is zeker de bedoeling niet broodjeseters te bestraffen…  we blijven dit opvolgen om als jeugdraad inspraak te hebben via een advies (ons idee is echter wel om Gas te vermijden, eerst participatie van de jongeren gevraagd!) 4


Puntjes jeugddienst - Katrien v provincie, de opmerking gekregen dat in zeebos ruimte zou gemaakt worden voor een speelplein. De eugdraad zal adviseren om speelplein te zetten, moet in thema passen iets avontuurlijks ofzo  Mensen uitnodigen v jeugdbewegingen om iets te plaatsen lynn, emily, jeugddienst nodigt uit - ecogolf petitie: jeugdlokalen verdwijnen doet de ronde, schepen reageerde dat dit helemaal niet klopt (friends of the earth, dwarsgroen verspreid dit onterecht!) Manier waarop naar jeugdbewegingen gestapt is(met valse info en dergelijke) kan niet! Het wordt een zone voor recreatie, niet in het poldergebeid! Jeugd zou daar totaal geen invloed op gehad hebben, is niet waar Het kan niet dat je je(dwarsgroen) niet informeert en zelfs desinformeert, dit kan echt niet door de beugel. Wanneer jeugdbewegingen om gegronden redenen beslissen van niet mee te doen en dan toch een foto publiceren, dat kan niet! Foto staat bij nancy laseire, wij zijn niet op de hoogte is onwaar, staat nog steeds op facebook! - buitensepeeldag 27 maart, willen er mensen helpen? Emily, contact opnemen met isabel - speelpleinwerking start terug.

Briefwisseling Reclame Subsidies goedgekeurd Antwoord van jongerencultuur, reeds vermeld

Varia Evert Voorstel wukgieder, evert zal het doormailen Jeroen -Kaarten voor de fuif voor zichzelf of om te verkopen - naar stadsbestuur: manier v communicatie wordt betreurd, er werd geïmpliceerd dat stadsbestuur meerdere malen communicatie had gehad ivm met het jeugdhuis terwijl dit zo goed als niet waar is. Het is de jeugdraad die al deze contacten heeft gelegd, het kan niet dat iemand steeds met de pluimen van de jeugdraad gaat lopen!  we kunnen er nu niet veel aan veranderen, maar in het vervolg moeten we hierop meteen reageren, want dit kan echt niet meer Thomas Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar Nieuw lid jamie 5


Schepen Laatste zitdag: hopelijk werkt de jeugdraad even hard, laatste drie jaar kreeg de jeugdraad zeker een push in de goede richting! Sven 19 janurai vier bandjes die komen optreden kreukel 6 euro, 8 uur Bram De wereld is niet vergaan Beste wensen Els Voornemen alle verslagen bewaren op de site Voor verslag, Cynthia

6

AV 3  

AV 3 Verslag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you