Page 1

Bijlage: Antwoord Karuur m.b.t. Beleids- en BeheersCyclus Info Karuur <Info@karuur.be> 15 november 2013 08:44 Aan: Evert Van Herreweghe <voorzitter@jeugdraadblg.be> Dag Evert, Als ik me niet vergis hebben jullie morgen jullie Bijzondere Algemene Vergadering. Hopelijk ben je nog wat met deze feedback. Ik heb de documenten die je doorstuurde even doorgenomen. Eerst en vooral, de documenten die jullie kregen zijn nogal beknopt. Jullie mogen als jeugdraad immers advies geven over het volledige meerjarenplan en niet alleen over de zaken die met jeugd en jeugdbeleid te maken hebben. Een meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: • • •

Een strategische nota: hierin vind je alle beleidsdoelstellingen die de stad prioritair wil realiseren Een financiële nota: hierin vind je het financiële plaatje van het meerjarenplan Een toelichting: hierin vind je achtergrondinformatie van de stad (organogram, samenwerkingen...) maar ook alles wat niet-prioritair beleid is, het 'overig beleid'. (Hierbij gaat het min of meer over 'dagdagelijks beleid', zaken die een gemeente hoe dan ook moet doen zoals het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen, het onderhouden van straten en het ophalen van huisvuil. Dit lijkt niet belangrijk, maar het is wel belangrijk om het volledige plaatje te kunnen zien.)

Als je dus het gevoel hebt dat je zaken mist in de documenten die je kreeg, kan het best zijn dat ze in één van bovenstaande documenten staan. Je kan deze normaal gezien wel opvragen. Hopelijk lukt dat nog. Wat ik ook mis, is het financiële kader hierbij. Jullie krijgen alle doelstellingen en acties in verband met jeugd toegestuurd maar je zou ook moeten weten hoe en hoeveel daar wordt op ingezet. Dit lijkt me toch essentieel om een advies te kunnen geven. Ook dat zou de stad normaal al moeten hebben dus dat kan je ook opvragen. Ten derde. Jullie gaan moeten werken met wat jullie kregen. Indien jullie werkelijk het gevoel hebben dat er zaken onvoldoende in zitten dan mogen jullie dat zeker in jullie advies opnemen. Misschien deden jullie naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wel een oefening om na te gaan waar het toekomstig jeugdbeleid van Blankenberge naartoe moet. Dit materiaal kan je nu zeker terug gebruiken om een evaluatie te maken van wat je daadwerkelijk doorkreeg. Je mag dit zeker ook wat breder bekijken dan het strikte jeugdbeleid. Als jullie opmerkingen hebben met betrekking tot mobiliteit, milieu, veiligheid of

1


Bijlage: Antwoord Karuur m.b.t. Beleids- en BeheersCyclus

wat dan ook, dan mogen jullie daar ook gerust iets van zeggen. Dat is meteen ook wat ik bedoel met mijn eerste punt: als jeugdraad mag je over het gehele plan advies geven om de eenvoudige reden dat 'jeugd' niet eenvoudigweg te vatten is onder 'jeugdbeleid'. Ook die andere thema's hebben impact om kinderen en jongeren en zijn daarom net zo relevant voor jullie. Tot slot, dit meerjarenplan zet de lijnen uit voor het beleid van de komende jaren. Dus het is best wel belangrijk. Je advies mag dan ook stevig zijn. Hou je dus niet in! Bekijk het breed maar probeer een overzichtelijk advies te geven waarbij je enkele (3-5) punten naar voor schuift die voor jullie ĂŠcht belangrijk zijn. Zet deze in je advies in de kijker. Je kan ook nog verder met je advies aan de slag. Nodig jezelf uit op het college om het advies toe te lichten. Zo kan je in overleg met de burgemeester en de schepenen laten zien wat jullie belangrijk vinden. Je kan ook het advies naar alle leden van de gemeenteraad sturen. Hoogstwaarschijnlijk krijgen zij dit wel te zien, maar het is niet zeker dat ze het allemaal even grondig zullen lezen. Als ze het van jullie zelf in de mailbox krijgen, is de kans groter dat ze het lezen en ze er ook wat mee doen. Hopelijk ben je iets met dit antwoord en lukt het om morgen tot een stevig advies te komen. Je mag ons nadien ook altijd gerust nog mailen of bellen als je bezig bent met het uitschrijven van het advies. Veel succes ermee! Katrien

Â

2

Ondersteuning Karuur  
Ondersteuning Karuur  
Advertisement