Page 1

JEUGDRAAD BLANKENBERGE – JIC ’t Loft Van Monsstraat 19 Ÿ 8370 Blankenberge +32 (0)50 42 82 23 Ÿ info@jeugdraadblg.be Website: www.jeugdraadblg.be

Ons kenmerk:

BR-CBS-1314-07

Contactpersoon: Evert Van Herreweghe Datum:

18 november 2013

Bijlagen:

Ondersteuning Karuur, Advies BBC Ontwikkelingssamenwerking, Advies BBC Jeugd

Betreft: Adviesvorming BBC Ontwikkelingssamenwerking & Jeugd Geacht College van Burgemeester & Schepenen, Geacht Gemeenteraadslid, De Jeugdraad van Blankenberge heeft in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus een Bijzondere Algemene Vergadering opgeroepen op zaterdag 16 november 2013 om 20u in J.I.C. ’t Loft te Blankenberge. Na een eerdere vraag, via onze Jeugdconsulente, om de volledige Beleidsen BeheersCyclus te mogen adviseren hebben wij ons moeten beperken tot de gedeeltes ontwikkelingssamenwerking en jeugd. Wij vinden het spijtig als Jeugdraad dat wij deze kans niet hebben gekregen! Hierop zijn wij advies gaan inwinnen bij Karuur (Vlaamse organisatie die de lokale jeugdparticipatie ondersteunt). De ingewonnen informatie kunt u terugvinden in bijlage. Bij ontvangst van de cascades voor ontwikkelingssamenwerking en jeugd bleek dat deze cascades te beknopt zijn + dat wij als officieel adviesorgaan geen transparantie krijgen in de vooropgestelde budgetten en uitgebreidere omschrijvingen. De Jeugdraad stond voor een moeilijke opdracht om een dergelijk plan met een gigantische betekenis voor het toekomstig ontwikkelingssamenwerkingen jeugdbeleid te adviseren. Uiteindelijk zijn wij in deze opdracht geslaagd. Wij hopen in de toekomst om op een transparantere manier dergelijke zaken te moeten adviseren! Alleen zo is het mogelijk om constructief (samen) te werken voor onze stad én in het bijzonder onze Blankenbergse Jeugd. Wij hopen dan ook dat wij op jullie begrip mogen rekenen voor deze twee afgeleverde adviezen en dat al onze vragen, adviezen en opmerkingen worden opgenomen in de definitieve Beleids- en BeheersCyclus. Pagina 1 van 2


JEUGDRAAD BLANKENBERGE – JIC ’t Loft Van Monsstraat 19 Ÿ 8370 Blankenberge +32 (0)50 42 82 23 Ÿ info@jeugdraadblg.be Website: www.jeugdraadblg.be

Laat ons samen bouwen aan een sterk en doordacht jeugdbeleid waar onze stad alleen maar beter en sterker door kan worden. En vergeet niet dat dit enkel mogelijk is door samen te werken met de jeugd want een goed jeugdbeleid wordt gemaakt voor en door de jeugd. Alvast veel succes toegewenst met de finalisatie van de Beleids- en BeheersCyclus! Ondertekend met de meeste hoogachting,

EVERT VAN HERREWEGHE Voorzitter JRB i.o. Raadsleden & Bestuur Jeugdraad Blankenberge

Pagina 2 van 2

Brief BBC  
Brief BBC  
Advertisement