Page 1

Aanwezigen: Cynthia Deconinck (Chiro), Sharon Hamers (Jong N-VA), Bram Gadeyne (Bestuur), Emily Massez (Bestuur), Brent Kempens, Thomas Gadeyne (KSA), Bo Bentein (Jong VLD), Isabel Lucker (Jeugdconsulent), Pierre Bisschop (Schepen), Sven Beckaert (Laweit), Kim Simoens (Chiro), Els Titeca (Bestuur), Evert Van Herreweghe (Bestuur).

Verontschuldigd: Jan De Soete (CD&V), Jeroen Bossier (Onafh.), Steven Arents (Leerlingenraad MAB), Lynn Massez (Chiro) Mededelingen en goedkeuring vorig verslagen Goedgekeurd Lopende zaken & vaste punten De schepen van jeugd pierre bisschop blijft tot januari, nadien wordt hij vervangen door Jurgen Content, de nieuwe schepen van jeugd Sponsoring goed doel We zijn op zoek naar een goed doel Voorwaarden: Lokaal, concreet, misschien rond een thema bvb gehandicapten Nieuwe werkgroep: bo, els, evert, emily, sharon, bram? 17/11 ‘s avonds afspraak om 20u Nadenken over wat we kunnen steunen, misschien in samenwerking met het ocmw? Overlopen werkgroepen:  Dag van de jeugdbeweging: evaluatie - Het was een succes, al de boterkoeken waren op - Wel jammer dat weer enkel de chiro paraat stond om te helpen, ook enkel hun vlag was aanwezig. - Er zijn ook foto's van de bewuste dag, gelieve deze op facebook te zetten! ( leuk en ideaal om te tonen waar we ook mee bezig zijn)  Lanparty: - Evaluatie volgt op volgende av aangezien de wg nog niet samen kon zitten - Wel al echter een paar mededelingen: - Bedankt aan de mensen die geholpen hebben! - Frietpot is kapotgegaan door te kuisen helaas - Forum is voordelig omdat er internet is, Liever in stadszalen omdat daar goedkopere drank is  Advies jongerencultuur Zie brief memorandum,de cultuurraad was zeer enthousiast over ons advies naar het stadsbestuur, ze adviseerden het stadsbestuur om ons advies te volgen en vragen ook een bredere uitwerking. We kunnen daar samen met cultuurraad eens over denken. Echter zijn we van mening dat niet alles geld moet kosten 1


 Met de werkgroep eens denken over uitbreiding:  Suggestie: graffitti workshop aan de zinderdreef (Aan schepencollege vragen om toestemming)  Jeugdhuis: evaluatie van de infoavond Verdere ontwikkelingen: dienst ruimtelijke ordening, een onteigeningsplan op vraag v regie der gebouwen, zodat stad het kan aankopen via een minnelijke onteigening, dus verkoop aan het geschatte prijs van het comité van verkoop, in december naar gemeenteraad. Rijkswacht aan de kerkstraat moet nog verkocht worden aan stad. Na de aankoop, plannen maken, jeugdraad kan advies plan geven Evaluatie: - Er waren helaas weinig jongeren Misschien ook beter om in een café te doen, naar de jongeren toe gaan ipv ze naar ons te laten komen. Café moet wel neutraal zijn ( redelijk moeilijk). Belang van naar de mensen toegaan in de toekomst!  Via jeugddienst kunnen we wel aanvragen om persoonlijke mails te sturen bij verdere info avonden  Kinderparticipatie: naar volgende AV  Communicatie volgende av  Affiches volgende av  Repetitieruimte: - Schepen: plan renovatie kreukel ( meebrengen op volgende av, ziet er ongeveer hetzelfde uit) Er zullen Toiletten in het gebouw zelf komen die enkel langs de buitenkant bereikbaar zullen zijn - Alle bandjes nu op de hoogte van mogelijke repetitieruimtes? Bart keek daarvoor + Misschien wel eens promoten via facebook, infoblaadje? En zeggen dat ze de jeugddienst contact kunnen opnemen, er is wel al 3/7 is bezet  Countdown ( Het treintje) geen partners gevonden bij diensten en/of andere raden. nu reactie afwachten wit Paard/casino er is samengezeten met de mensen van het treintje parcours zou over 1 uur lopen 5 haltes (stops dus om het uur) (tijdstippen worden aangepast aan openbaar vervoer) o pier o helling (tussen casino & wit paard ) o grote markt o kerk van uitkerke o station )  1 euro per rit? (treintje kost 1000 euro) Kinderopvang

    

Geen bereidwillige verantwoordelijken gevonden die aan het profiel voldeden. Zal dus niet voor dit jaar zijn. sponsoring

Dank aan Evert voor het reeds geleverde werk. 2


Dringende oproep aan Werkgroep & raadsleden om hier iets voor te doen... (als ik me niet vergis, ging evert alleen , met mensen die zelfs (nog) niets met de jeugdraad te maken hadden...)  Doodle! Zaterdag 10 nov om 16uur sponsortocht afspraak aan loft  Reeds gesponsord: Lescalles, paravan,The place to be,Oosterstaketse Aan 250 euro Algemeen 

Algemene afspraken Pier en 2 DJ's => OK Shiftlijst

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Asux4Yxx50eYdG9qd19TVG9wX0JLTzNBWFJjckd heXc#gid=1 Vrijwilligers worden gezocht!! ( 2 TABBLADEN!!!)

 Quiz (zie vorige av)  Carnaval te vroeg  Verkeersveiligheid - Wat= Verkeerseducatieve route, kinderen kunnen hieraan deelnemen, alle pijnpunten van stad zit daarin, verzamelpunten waar politie kan info geven, in samenspraak met politie en preventiedienst - Er is een route maar enkel voor de scholen - In de werkgroep nadenken ( vrijdagavond in november 23 november om 20u) Bo bram els evert lien - Hoe leuk maken voor de kinderen? Leuk punt qua activiteit  Speelruimte: Er is nog geen samenkomst geweest  Uitleendienst Casino heeft materiaal nog staan, chris ging eens bekijken hoe en wat vorige week Het is beter dat we het hier stokkeren en eventueel verder gebruiken in jeugdhuis Evalueren nadien Is het nu mogelijk om te printen in het stadhuis? Niet goedgekeurd Voorstel om eens in brugge te kijken, rapid print Eens kijken voor dvc of didier geen goed voorstel heeft, misschien op basis van wat we in brugge zouden krijgen? Puntjes jeugddienst - Jeugdbeleidsplan w niet meer geschreven, 2014tot 2019, nu vast, nu niet meer stuurgroep periode van zes jaar. Soms wel nog interessant om af en toe eens samen te komen. Verenigingen eens uitnodigen, ook scholen ( bijvoorbeeld directie, llnparlement en lkr) - trip lokaal, inschrijven verplicht zie mail - Herfstvakantie speelberge veel volk, grabbelpas kleuteract was minder - Paintbal 30 man gehad - Halloweenbuffet met 50 - Tienerfuif gaat niet door, misschien volgend jaar 3


Briefwisseling - Totaal ksa deze avond - brieven die op jeugddienst toekwamen - Subsidiebrief voor stad - Reclameboekje sponsormateriaal - Subsidiegedoe aanpassen voor terugbetalingen, leeftijd tot 36 j optrekken , twee maand niet wel een jaar

Varia / nieuws aangesloten jeugdwerkinitiatieven  Vzw laweit: Alternatieve muziek vzw laweit nog maar een jaar opgestart, onder de 36 jaar Reeds aangesloten bij de cultuurraad

Casino, jong volk nog steeds veel geld. We zijn ons daarvan bewust maar de drankprijs kan niet ingedekt worden 

Bram Stopt met penningmeester, is er iemand die dit wil opvolgen vanaf juli? Vanaf na de kerstvakantie gaat hij een beetje minderen Galabal sint-pieters college 10 nov zijn er mensen die gaan? Sharon is ingeschreven in de provinciale jeugdraad

Cynthia Christus koning ontbijt

Voor verslag, Cynthia

4

AV 2  

AV 2 Verslag

AV 2  

AV 2 Verslag

Advertisement