Page 1

!

ADVIES

‘GENOEG! Het is mijn leven!’ Jeugdraad Blankenberge www.jeugdraadblg.be

!

!

!


Jeugdraad Blankenberge ADVIES ‘GENOEG! Het is mijn leven!’ ! MISSIE! De!16*jarigen!in!Blankenberge!hun!mogelijkheden!leren!kennen!a.d.h.v.!een!campagne.!! VISIE! We!vinden!16*jarigen!een!heel!belangrijke!leeftijdsgroep.!Als!16*jarige!start!je!met!het! bepalen!van!je!eigen!leven,!je!krijgt!er!een!pak!rechten!en!plichten!bij.!!Je!kan!een! studentenjob!kiezen,!een!rekening!openen,!je!kan!begeleid!zelfstandig!gaan!wonen!etc.! Vanaf!de!leeftijd!van!16!is!het!mogelijk!om!lid!te!worden!van!de!jeugdraad!en!inspraak!te! krijgen!in!de!jeugdgerelateerde!onderwerpen!van!je!stad.!!Je!leert!er!ideeën!uitwerken,! je!leert!er!samenwerken,!je!groeit!er!op.!! 16*jarigen!hebben!ook!heel!vaak!te!kampen!met!vragen!rond!seksualiteit,!drugs!en! alcohol.! We!vinden!het!belangrijk!dat!de!jongeren!rond!al!deze!zaken!informatie!kunnen!krijgen.! Ze!moeten!weten!waar!de!overheid!en!andere!instanties!hen!bij!kan!helpen.!! DOELSTELLINGEN! 1) de!drempel!verlagen!om!de!stap!richting!jeugddienst!te!zetten! 2) de!jongeren!doen!inzien!dat!ze!zelf!een!deel!van!hun!leven!kunnen!bepalen! 3) de!jongeren!aan!de!hand!van!extra!informatie!aan!te!zetten!tot!actie! 4) de!jongeren!informeren!betreft!hun!rechten!en!plichten!! 5) de!jongeren!met!thema’s!uit!hun!leefwereld!confronteren! 6) de!jongeren!over!hun!mogelijkheden!informeren! 7) de!jongeren!aanzetten!tot!participeren!binnen!de!jeugdraad,!binnen! jeugdbewegingen!of!binnen!politieke!verenigingen! 8) de!jongeren!confronteren!met!de!mogelijke!gevaren!van!hun!16!jaar!zijn! 9) de!jongeren!informeren!over!anticonceptie!en!alcohol! ! ! ! ! ! !

!

Pagina | 2


Jeugdraad Blankenberge ADVIES ‘GENOEG! Het is mijn leven!’ STRATEGIE! DEEL$1:$CASES$ We!willen!vertrekken!vanuit!onze!eigen!16*jarigen!om!de!doelgroep!te!bereiken!en!in!te! lichten.! Aan!de!hand!van!vier!cases,!willen!we!de!jongeren!informatie!verschaffen!over! studentenjobs,!onderwijscheques,!!studiebeursaanvragen,!kortingen!op!sportclubs,! @4us,!gebruik!van!pc’s!op!de!jeugddienst,!computerlokalen!en!in!de!bib,!het!jip!en! natuurlijk!over!de!jeugdraad!!De!drie!cases!willen!we!zo!opstellen!dat!wanneer!je!ze!alle! vier!gelezen!hebt,!we!met!die!vier!cases!alle!bovenstaande!doelstellingen!hebben! bereikt.!De!cases!bestaan!uit!getuigenissen!van!Blankenbergse!16*jarigen.!! Jongere!1:! *!gaat!graag!uit! *!werkt!in!horeca! Jongere!2:! *!wil!alleen!gaan!wonen!en!wil!hiervan!de!mogelijkheden!te!weten!komen! *!wil!graag!verder!studeren!! *!wil!graag!sparen!om!te!kunnen!studeren! Jongere!3:! *!kwam!in!aanraking!met!het!gerecht!(!brommer!werd!in!beslag!genomen)! !Jongere!4:! *!wil!participeren!in!zijn/!haar!stad! *!is!naar!jeugddienst!gestapt! *>!Alle!doelstellingen,!behalve!nummer!1,!worden!hiermee!bereikt.! ! We!willen!het!boekje!via!de!post!verspreiden!want!dit!heeft!tal!van!voordelen.!De! jongeren!kunnen!deze!informatie!anoniem!absorberen.!We!denken!dat!groepsdruk!bij! die!leeftijd!ervoor!kan!zorgen!dat!indien!de!jongere!dit!via!de!school!krijgt,!dit!niet!durft! te!lezen!of!zijn!aandacht!hier!gewoon!niet!zal!op!vestigen.!Daarbij!komt!nog!het!feit!dat! niet!alle!16*jarigen!in!Blankenberge!naar!school!gaan.!! ! DEEL$2:$HET$PAKKET$ In!elke!brochure!zit!een!bon!om!een!gerelateerde!goodybag!te!komen!ophalen!in!de! jeugddienst.! *>!doelstelling!1!wordt!hiermee!bereikt! De!goodybag!bevat!informatie!die!we!zullen!aanvragen!bij!karuur,!Vlaamse!jeugdraad,! OCMW,!JIP,!banken!(spaarrekening!openen)…!!en!gadgets!die!we!verkrijgen!via! sponsoring!van!verschillende!instanties.! ! !

!

Pagina | 3


Jeugdraad Blankenberge ADVIES ‘GENOEG! Het is mijn leven!’ DEEL$3:$AFFICHE$2$>$Genoeg,$het$is$mijn$leven,$ik$ga$….$$$ Jongeren!krijgen!de!mogelijkheid!om!op!de!affiche!te!schrijven.! (!voorbeeld!affiche!maken)!! !Dit!alles!zien!we!gerealiseerd!in!samenwerking!met!de!jeugddienst!en!het!OCMW.! Volgens!ons!is!dit!een!groot!project!waar!zowel!jeugdraad,!jeugddienst!en!OCMW!baat! bij!hebben,!aangezien!een!dienst!op!zich!niet!bij!alle!aspecten!van!het!leven!van!een!16* jarige!betrokken!is!lijkt!een!samenwerking!noodzakelijk.! Met!de!jeugdraad!zouden!we!hiermee!in!maart!willen!starten!en!hiervoor!2! vertegenwoordigers!van!uit!de!jeugdraad!sturen!naar!de!werkgroep!die!zal!ontstaan!uit! OCMW,!jeugdraad!en!jeugddienst.!Graag!zouden!we!deze!eerste!campagne!af!hebben! tegen!september!2013.! TOEKOMST!VISIE!! 2014!!is!een!belangrijk!verkiezingsjaar,!in!dat!jaar!willen!we!er!werk!van!maken!om!18*! jarigen!van!Blankenberge!in!hierover!in!te!lichten.!! Naar!volgende!edities!toe!zouden!we!er!een!actie,!zoals!een!quiz!of!een!wedstrijd,!aan! vast!willen!binden.! !

!

Pagina | 4

Advies Campagne  

Advies Campagne

Advies Campagne  

Advies Campagne

Advertisement