Page 1

Beleidsdoelstellingen

17 het cc biedt een divers, kwalitatief en toegankelijk podiumkunsten en evenementenaanbod aan waarbij plaats is voor vaste waarden en vernieuwing 1 De stad Blankenberge optimaliseert het beheer van het eigen patrimonium en de infrastructuur in functie van het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening 1 De stad Blankenberge optimaliseert het beheer van het eigen patrimonium en de infrastructuur in functie van het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening 1 De stad Blankenberge optimaliseert het beheer van het eigen patrimonium en de infrastructuur in functie van het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening 1 De stad Blankenberge optimaliseert het beheer van het eigen patrimonium en de infrastructuur in functie van het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening 1 De stad Blankenberge optimaliseert het beheer van het eigen patrimonium en de infrastructuur in functie van het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening 4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen

Actieplann en

Welke projecten gaan we uitvoeren? Wat gaan we doen om het resultaat te halen?

Acties

Wat gaan we heel concreet doen om het resultaat te halen? Uit welke acties bestaat het AP?

Code Vlaamse beleidsprioriteit

LCBVBP03/LJBVBP03

Dienst

17.5

Het cc programmeert in overleg en in samenwerking met andere partners zodat versterking en complementariteit vooropstaat

17.5.1

overleg jeugdraad en implementatie in programmatie

1.2

Het uitbouwen van een geschikte locatie om de bestaande diensten en de werking en activiteiten die de jeugd aanbelangen te herlokaliseren.

1.2.1

Het uitwerken van een behoeftenplan waarin alle aspecten van de jeugdwerking aan bod komen en het screenen van sites die potentieel hiervoor in aanmerking komen.

jeugd

1.2

Het uitbouwen van een geschikte locatie om de bestaande diensten en de werking en activiteiten die de jeugd aanbelangen te herlokaliseren.

1.2.2

Het verder optimaliseren van de dienstverlening en van de jeugdinfrastructuur.

jeugd

1.2

Het uitbouwen van een geschikte locatie om de bestaande diensten en de werking en activiteiten die de jeugd aanbelangen te herlokaliseren.

1.2.3

Het verwerven van patrimonium geschikt voor de gewenste bestemming en herlokalisatie.

jeugd

1.2

Het uitbouwen van een geschikte locatie om de bestaande diensten en de werking en activiteiten die de jeugd aanbelangen te herlokaliseren.

1.2.4

Het aanstellen van een ontwerpbureau dat instaat voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling.

jeugd

1.2

Het uitbouwen van een geschikte locatie om de bestaande diensten en de werking en activiteiten die de jeugd aanbelangen te herlokaliseren.

1.2.5

Het realiseren van het complex en het in gebruik nemen.

4.4

Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke 4.4.1 doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden. Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke 4.4.2 doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden. Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke 4.4.9 doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden.

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.4 aandacht aan kansengroepen

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.4 aandacht aan kansengroepen

cultuurce ntrum/je ugd

LJBVBP03

jeugd

Het inzetten van een personeelslid die zowel instaat als LJBVBP02 verantwoordelijke van het integratieproject voor kinderen en jongeren als zorgcoรถrdinator/vertrouwenspersoon tijdens de vakantiewerkingen voor de jeugd

jeugd

Doelgroepgerichte promotie voeren en doelgroepen stimuleren tot deelname

LJBVBP02

jeugd

Aanbieden van en investeren in projecten/ruimte waar specifieke doelgroepen (niet-georganiseerde) via dit aanbod hun weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

LJBVBP02

jeugd


7 Stad Blankenberge voert een integraal en kwalitatief vrijetijdsbeleid over de sectoren heen zodat aanbod en dienstverlening geoptimaliseerd worden voor inwoner/tweedeverblijver en bezoeker/toerist 8 Stad Blankenberge ondersteunt de verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken 9 De inspraak en adviesverlening van individuen en verenigingen wordt bevorderd via verschillende adviesorganen voor vrijetijd 20 De particuliere jeugdwerkinitiatieven blijven ondersteund en nieuwe jeugdwerkinitiatieven worden aangemoedigd om een optimale werking te kunnen aanbieden 20 De particuliere jeugdwerkinitiatieven blijven ondersteund en nieuwe jeugdwerkinitiatieven worden aangemoedigd om een optimale werking te kunnen aanbieden 21 De jeugd op een gevarieerde, educatieve en zo toegankelijk mogelijke manier een ruime jeugdwerking aanbieden. 21 De jeugd op een gevarieerde, educatieve en zo toegankelijk mogelijke manier een ruime jeugdwerking aanbieden. 21 De jeugd op een gevarieerde, educatieve en zo toegankelijk mogelijke manier een ruime jeugdwerking aanbieden. 21 De jeugd op een gevarieerde, educatieve en zo toegankelijk mogelijke manier een ruime jeugdwerking aanbieden. 21 De jeugd op een gevarieerde, educatieve en zo toegankelijk mogelijke manier een ruime jeugdwerking aanbieden. 22 Extra aandacht besteden aan jeugd- en jongerencultuur rekening houdend met de leefwereld van de kinderen en jongeren door het aanbieden van specifieke projecten en ruimte / infrastructuur. 22 Extra aandacht besteden aan jeugd- en jongerencultuur rekening houdend met de leefwereld van de kinderen en jongeren door het aanbieden van specifieke projecten en ruimte / infrastructuur.

7.3

De vrijetijdsdiensten communiceren hun aanbod en 7.3.4 dienstverlening

De jeugddienst communiceert en voert promotie via diverse LJBVBP01/02/03 kanalen (print en digitaal)over hun aanbod en dienstverlening

jeugd

8.1

Financiële & materiële ondersteuning voor verenigingen

8.1.6

LJBVBP01

jeugd

9.1

Stad Blankenberge organiseert adviesraden binnen de vrijetijdssector en ondersteunt deze

9.1.3

jeugdverenigingen worden gesubsidieerd via het toepassen van het subsidiereglement, het reglement kadervorming en het aanbieden van specifieke vorming De jeugdraad ontvangt een werkingssubsidie en krijgt administratieve ondersteuning van de jeugddienst

LJBVBP01

jeugd

20.1

20.1.1 sJeugdwerkinitiatieven worden gestimuleerd om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de jeugdraad

De jeugddienst legt voldoende contacten met de leiding en verantwoordelijken en kinderen/jongeren

LJBVBP01

jeugd

20.1

sJeugdwerkinitiatieven worden gestimuleerd om 20.1.2 deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de jeugdraad

De jeugdienst zorgt voor een optimale informatiedoorstroming naar de jeugdwerkinitiatieven

LJBVBP01

jeugd

21.1

De kwaliteit van de vakantiewerkingen en binnenen buitenactiviteiten wordt gegarandeerd

21.1.1

Organisatie van een grabbel- en swapwerking

LJBVBP01

jeugd

21.1

De kwaliteit van de vakantiewerkingen en binnenen buitenactiviteiten wordt gegarandeerd

21.1.2

Organisatie van speelpleinwerking

LJBVBP01

jeugd

21.1

De kwaliteit van de vakantiewerkingen en binnenen buitenactiviteiten wordt gegarandeerd

21.1.3

Organisatie van losse activiteiten (Open Straatdag, filmvoorstellingen, buitenspeeldag(en), halloweenfestival, fuifjes, …)

LJBVBP01

jeugd

21.1

De kwaliteit van de vakantiewerkingen en binnenen buitenactiviteiten wordt gegarandeerd

21.1.4

Aanstellen van animatoren voor de vakantiewerkingen.

LJBVBP01

jeugd

21.1

De kwaliteit van de vakantiewerkingen en binnenen buitenactiviteiten wordt gegarandeerd

21.1.5

Samenwerken met externen (bv jeugdraad en scholen) bij het LJBVBP03 organiseren van activiteiten

jeugd

22.1

Kinderen en jongeren de kans bieden om op een 22.1.1 creatieve en expressieve manier hun ideeën / ding te laten zien / doen op publieke plaatsen en in stedelijke infrastructuur.

Uitkijken naar extra ruimte die kan worden ingericht als repetitieruimte.

LJBVBP03

jeugd

22.1

Kinderen en jongeren de kans bieden om op een 22.1.2 creatieve en expressieve manier hun ideeën / ding te laten zien / doen op publieke plaatsen en in stedelijke infrastructuur.

Organisatie van op maat gemaakte culturele voorstellingen / workshops voor en door kinderen / jongeren tijdens de jaarprogrammatie (inclusief Jong Volk).

LJBVBP03

jeugd


22 Extra aandacht besteden aan jeugd- en 22.1 jongerencultuur rekening houdend met de leefwereld van de kinderen en jongeren door het aanbieden van specifieke projecten en ruimte / infrastructuur. 23 optimaliseren van speelruimten in de 23.1 stad

23 optimaliseren van speelruimten in de stad

23.1

23 optimaliseren van speelruimten in de stad

23.1

26 De stad zet in op de optimale dienstverlening bij de vrijetijdsdiensten en op het optimaal inzetten op de Vlaamse beleidsprioriteiten

26.1

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.1 aandacht aan kansengroepen 4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.2 aandacht aan kansengroepen 4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.2 aandacht aan kansengroepen 4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.3 aandacht aan kansengroepen

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.3 aandacht aan kansengroepen

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.4 aandacht aan kansengroepen

Kinderen en jongeren de kans bieden om op een 22.1.3 creatieve en expressieve manier hun ideeën / ding te laten zien / doen op publieke plaatsen en in stedelijke infrastructuur.

Alle bestaande speelruimten, maar ook eventueel nieuwe speelruimten worden doelgroepgericht, structureel en doordacht behandeld zodat de plaatselijke jeugd maar ook kinderen / jongeren van buiten Blankenberge de speelpleinen kennen en gebruiken. Alle bestaande speelruimten, maar ook eventueel nieuwe speelruimten worden doelgroepgericht, structureel en doordacht behandeld zodat de plaatselijke jeugd maar ook kinderen / jongeren van buiten Blankenberge de speelpleinen kennen en gebruiken. Alle bestaande speelruimten, maar ook eventueel nieuwe speelruimten worden doelgroepgericht, structureel en doordacht behandeld zodat de plaatselijke jeugd maar ook kinderen / jongeren van buiten Blankenberge de speelpleinen kennen en gebruiken. De stad stelt deskundig personeel ter beschikking voor de verschillende vrijetijdsdiensten voor het verwezenlijken van de Vlaamse beleidsprioriteitenvrijetijdswerking

Het aanbieden van ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen om hen maximale kansen te geven Het aanbieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren om hen maximale kansen te geven in hun schoolloopbaan Het aanbieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren om hen maximale kansen te geven in hun schoolloopbaan Het uitwerken van een geïntegreerd onderwijsbeleid dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Het uitwerken van een geïntegreerd onderwijsbeleid dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden.

In samenspraak met kinderen / jongeren openbare ruimten / locaties kunstig opfrissen / aankleden.

LJBVBP03

jeugd

23.1.1

Heropwaarderen van de bestaande speelpleinen.

LJBVBP01

jeugd

23.1.2

Toevoegen van extra speelelementen in het stadscentrum en publieke honken voorzien waar jongeren ongestoord kunnen rondhangen.

LJBVBP03

jeugd

23.1.3

Ontwerpen van een speelpleinkaart en -route.

LJBVBP01

jeugd

26.1.2

LJBVBP01/02/03 De stad stelt deskundig personeel ter beschikking van de jeugddienst voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd - organisatie, coördinatie en begeleiding van activiteiten, projecten specifiek gericht naar jeugdcultuur: 1 personeelslid 2/12 equivalent (5478 euro) organisatie van activiteiten tijdens vakantiewerkingen: 2 x 3/12 equivalent speelpleinwerking (16437,50 euro) en 2 x 2/12 equivalent grabbelpas- en swapwerking (10956 euro) Het behoud en de uitbouw van de samenwerking met CAW FOBVBP01 regio Brugge in kader van campagnes naar kwetsbare jongeren/gezinnen Het behoud en de uitbouw van de samenwerking met 't LJBVBP02 Scharnier in kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid

4.1.1

4.2.1

jeugd

jeugd/fla nkerend onderwijs jeugd/fla nkerend onderwijs jeugd/fla nkerend onderwijs jeugd/fla nkerend onderwijs

4.2.2

Deelname aan de stuurgroep van 't Scharnier en vertegenwoordiging in VZW Spoor Brugge.

LJBVBP02

4.3.1

De organisatie van een G.O.K.-overleg

LJBVBP02

4.3.2

Deelname aan de Lokale Overleg Platform (L.O.P.) die het gelijk onderwijskansenbeleid lokaal helpen mee uitvoeren

LJBVBP02

4.4.3

Nauwe samenwerking met diverse externe diensten die zich ook ontfermen over dergelijke doelgroepen (OCMW , preventiedienst , CAW,...)

LSBVBP04/LJBVBP02/LCBV vrije tijd sport, BP01 cultuur, jeugd

jeugd/fla nkerend onderwijs


4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.4 aandacht aan kansengroepen

4 Stad Blankenberge besteedt bijzondere 4.4 aandacht aan kansengroepen

5 De Stad Blankenberge zorgt via een 5.2 goed uitgewerkte kwaliteitszorg dat de organisatie verder kan groeien 7 Stad Blankenberge voert een integraal en kwalitatief vrijetijdsbeleid over de sectoren heen zodat aanbod en dienstverlening geoptimaliseerd worden voor inwoner/tweedeverblijver en bezoeker/toerist 7 Stad Blankenberge voert een integraal en kwalitatief vrijetijdsbeleid over de sectoren heen zodat aanbod en dienstverlening geoptimaliseerd worden voor inwoner/tweedeverblijver en bezoeker/toerist 7 Stad Blankenberge voert een integraal en kwalitatief vrijetijdsbeleid over de sectoren heen zodat aanbod en dienstverlening geoptimaliseerd worden voor inwoner/tweedeverblijver en bezoeker/toerist 8 Stad Blankenberge ondersteunt de verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken

Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke 4.4.4 doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden. Aanbieden van vrijetijdsbesteding voor specifieke 4.4.5 doelgroepen op een laagdrempelige en financieel haalbare manier. A.h.v. transversale samenwerking tussen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren, eigen initiatieven uitwerken zodat kansengroepen tot deelname aangezet worden en hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod vinden. Digitalisering 5.2.2

7.1

Stimuleren van het integraal denken binnen de vrijetijdssector van de stad Blankenberge

7.1.1

7.1

Stimuleren van het integraal denken binnen de vrijetijdssector van de stad Blankenberge

7.2

8.1

Aanbieden van een pas die ervoor zorgt dat je bij deelname aan het vrijetijdsaanbod, georganiseerd zowel door het stadsbestuur als door plaatselijke handelaars, een korting(bon) ontvangt. UIT Pas?

LSBVBP04/LJBVBP02/LCBV vrije tijd sport, BP01 cultuur, jeugd

Speeldag organiseren voor kinderen in de verschillende wijken LJBVBP02/LSBVBP03/LSBV vrije tijd sport, BP04/LCBVBP03 cultuur, van Blankenberge i.s.m. eigen vrijetijdsdiensten en andere relevante beleidssectoren zodat het contact tussen de jeugd diensten en de kinderen/ouders van jongsaf vertrouwelijk wordt’

De stad Blankenberge heeft een programma dat instaat voor inschrijvingen/verkoop/verhuur van producten bij de vrijetijdsdiensten en dat gekoppeld is aan de financiële softwarepakketten van de stad. Frequent gestructureerd overleg met alle vrijetijdsdiensten

vrije tijd

LCBVBP01/02/03 LJBVBP01/02/03-LSBVBP 01/02/03/04

vrije tijd

7.1.2

De organisatie van evenementen (eigen organisaties en LCBVBP01/02/03 organisaties door externen) wordt inhoudelijk en agendamatig LJBVBP01/02/03-LSBVBP op elkaar afgestemd zodat een optimale spreiding wordt 01/02/03/04 bekomen

vrije tijd

Kwalitatieve ondersteuning van evenementen georganiseerd door externe organisaties

7.2.1

De verschillende vrijetijdsdiensten zorgen voor een optimale facilitering voor externe organisatoren

LCBVBP01/02/03 LJBVBP01/02/03-LSBVBP 01/02/03/04

vrije tijd

Financiële & materiële ondersteuning voor verenigingen

8.1.7

LCBVBP01 - LSBVBP01LJBVBP01

vrije tijd

8 Stad Blankenberge ondersteunt de 8.2 verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken

lokale verenigingen en externen raken vertrouwd met de kanalen waarop ze hun eigen activiteiten kunnen communiceren en promoten

8.2.1

8 Stad Blankenberge ondersteunt de 8.2 verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken

lokale verenigingen en externen raken vertrouwd met de kanalen waarop ze hun eigen activiteiten kunnen communiceren en promoten

8.2.2

8 Stad Blankenberge ondersteunt de 8.2 verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken 8 Stad Blankenberge ondersteunt de 8.3 verenigingen binnen de vrijetijdssector op diverse vlakken

lokale verenigingen en externen raken vertrouwd 8.2.3 met de kanalen waarop ze hun eigen activiteiten kunnen communiceren en promoten Het aanbod zalen is gekend bij lokale sport-cultuur- 8.3.1 jeugd-seniorenverenigingen en organisatoren van socio-culturele en andere activiteiten

Verenigingen krijgen een aanzienlijke korting voor het huren van stadsmaterialen en zalen via het toepassen van de desbetreffende tariefreglementen voor verhuur stadsmateriaal en verhuur zalen Het cultuurcentrum organiseert sensibiliseringsacties en fungeert als helpdesk voor de website uit in blankenberge zodat deze voldoende gekend is door lokale verenigingen en andere organisatoren en door hen wordt gebruikt voor de communicatie/promotie van hun activiteiten verenigingen kunnen hun activiteiten communiceren via de afficekasten van de stad, via de elektronische borden, via flyers in de stadsdiensten,...via het cultuurcentrum verspreiden De stad Blankenberge organiseert een vrijetijdsmarkt

LSBVBP01 - LCBVBP01/03 - vrije tijd LJBVBP01

LSBVBP01 - LCBVBP01 LJBVBP01

vrije tijd

LSBVBP01 - LCBVBP01 LJBVBP01

vrije tijd

Er bestaat één overzichtelijk document/brochure (digitaal en LSBVBP01 - LCBVBP01 fysiek) waarin de gebruiksfaciliteiten en tarieven van de LJBVBP01 verschillende lokalen die in de verschillende gebouwen van de stad ter beschikking gesteld worden

vrije tijd

Cascade Jeugd  
Advertisement