Page 1

r g a AT I - & nis EVE ati eM E D UU Z I E o r g CAT K - & ani IEV sat E ie

t r e e t n e s pre

MU EDU ZIE o r g CAT K & ani IEV sat E ie

ww

ugd e j . w

en

iek muz

.be

t k n kli IJS! W


20 sei & L K 12 zo O N A G L E & en D E E R U T 20 RW ER 1 IJS

3


se izoen 2012 & 2 0 1 3 MUZIEK IS OVERAL Muziek is overal om ons heen aanwezig. Van de metro tot het jeugdhuis, van de in-ear tot het megafestival. Hoe vinden kinderen en jongeren hun weg nog in die lawine van geluid? Een deskundige omkadering maakt wel degelijk het verschil.

GEĂ?NTEGREERDE PROJECTEN Via onze projecten trachten we kinderen en jongeren wegwijs te maken binnen deze wondere wereld van muziek. We porren, we prikkelen en dagen hen uit. We ontwikkelen vernieuwende concepten en projecten, telkens op hun maat gesneden. Ook voor het seizoen 2012-2013 zetten we maximaal in op projecten die de actieve aan de receptieve muziekparticipatie koppelen. De verdere verdieping van onze educatieve concepten blijft een prioriteit.

AFDELINGEN Met trots presenteren we dit aanbod voor het seizoen 2012-2013. Vergeet zeker ook niet via onze website (www.jeugdenmuziek.be) of via onze afdelingen, die verspreid zijn over heel Vlaanderen, op de hoogte te blijven van de vele andere initiatieven van Jeugd en Muziek! Muziek is overal. Graag kwalitatief en uitnodigend... Roel Vanhoeck Directeur Jeugd en Muziek Vlaanderen Bruno Tuybens Voorzitter Jeugd en Muziek Vlaanderen

www.jeugdenmuziek.be 3


ŠSyl Lefevre


i nho u d

IJS

3

lESMAPPEN PROJECTEN Actief musiceren Navorming Boekingen contactgegevens Jeugd en Muziek Index kleuteronderwijs Index basisonderwijs :

7 8 49 57 58 58 62 63

20 seiz & L K 12 oe ON AG LEU & n D E E R T E 20 RW R 1

L e g e nd e Hoe meer kruisjes, hoe complexer de technische fiche. Voor meer info, neem contact op met de plaatselijke afdeling of met Jeugd en Muziek Vlaanderen. geen extra voorzieningen nodig beperkte voorzieningen nodig (bv.: Verduisterbare ruimte) bijkomende voorzieningen (bv.: GELUIDSINSTALLATIE, belichting, projectie, piano) aangepaste locatie, belichting, PA, lange opbouwtijd, extra’s

lesmap beschikbaar

6+

geeft aan vanaf welke leeftijd de voorstelling in vrije tijd kan bijgewoond worden Surf naar ons youtube kanaal en bekijk er de filmpjes van voorstellingen of workshops www.youtube.com/jeugdenmuziekvzw

5


kt k l i nI J S ! W

klink W I J St!

M E D UU Z I E o r g CAT K - & ani IEV sat E ie

M E D UU Z I E o r g CAT K - & ani IEV sat E ie

kt ! n i l k IJS W

& IEK- VE M U Z CAT I E t i e E D Ug a n i s a or

& IEK- VE M U Z CAT I E t i e E D Ug a n i s a or

& IEK- VE M U Z CAT I E t i e E D Ug a n i s a or

M E D UU Z I E o r g CAT K - & ani IEV sat E ie

kli IJS! W

M E D UU Z I E o r g CAT K - & ani IEV sat E ie

klinkt WIJS!


les

ma

pp

en

!

Jeugd en Muziek maakt een educatieve bijlage voor een groot aantal van haar projecten. In deze lesmap krijgt de muziekeducatieve werking specifieke accenten, gekoppeld aan de doelgroep van het project. Deze lesmappen bereiden leerlingen en leerkrachten voor op een voorstelling of een bezoek van een muzikant of de komst van een muziekanimator. Ze kunnen ook nuttig zijn bij nabesprekingen. Verder voldoen ze inhoudelijk aan de volgende criteria: kwaliteitsvolle achtergrondinformatie en bronnenonderzoek, relevante lesopdrachten die de zelfwerkzaamheid van de jongeren stimuleert, aansluiting bij de onderwijspraktijk (leerdoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen), vlotte schrijfstijl, muzikaaltechnische verwerking die uitmondt in een bewuster actief luisteren en/of musiceren, aantrekkelijke communicatiemix op maat van het doelpubliek (vb. promoclip, interview, reportage, gadget ‌). De lesmappen kunnen gratis gedownload worden op de Jeugd en Muziek site. Via een speciaal Youtube kanaal kan je de bijbehorende video’s bekijken. (www.youtube.com/jeugdenmuzieklesmap)

www.jeugdenmuziek.be 7


10+

l ager ond e rwij s / / 3 de gr aad

v

rs oo

t

in ell

g!

K & VE ZIE TIE ie M U U CA i s a t ED rgan o

klin kt WIJ S!

Alles wat niet mag van de juf piano Iedere pianist leert om op een ‘behoorlijke’ manier piano te spelen, met de tien vingers netjes op de toetsen. Is er dan geen andere mogelijkheid om geluid

U i t v oerder Luk Vaes (piano) d uu r 35 min. m a x . aantal lln. 100 s p e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c hnische fi ch e

te scheppen uit dit omvangrijke instrument? Kan het kwaad om eens buiten de lijntjes te kleuren? Kan je de piano doen huilen, schreeuwen, donderen of klagen? Luk Vaes doorzocht het pianorepertoire en kwam tot de vaststelling dat de piano ook op een heel tegendraadse manier bespeeld kan worden. Niet met de technieken die je in de pianoles aangeleerd worden en niet wat doorgaans aanvaardbaar is op een concertpodium. Er bestaat namelijk veel muziek die de uiterste grenzen van de piano aftast. En het kan wel al eens gebeuren dat de uitvoerder daarvoor ellebogenwerk moet verrichten of zelfs in de piano moet kruipen om de juiste snaar te raken. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

8


ŠMarleen Peeters

9


6+

l ager onderwij s / / 1 ste & 2 de gr aad

Als de klok dúmdi rumdi du tikt …

v

rs oo

U i t v oerders Dimos De Beun (klavecimbel) Maja Jantar (concept & regie) Thomas Gerard (animatie) Brecht Beuselinck (techniek) Koen Goossens (techniek) d uu r 45 min. m a x . aantal lln. 100 s p e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi ch e

t

in ell

g!

Das wohltemperierte Klavier (1722-1742) geldt als een van de hoofdwerken van Johann Sebastian Bach. Enkele fuga’s en preludes vormen het raderwerk van een voorstelling als een muziekdoosje, waarbij vreemde figuren zich uit de klavecimbel losmaken, om terecht te komen in een reeks absurde situaties. Die situaties zijn geïnspireerd op de ludieke versjes die Ebenezer Prout (18351909), Engels muziektheoreticus en componist, voor elk van de 48 fuga’s schreef. Zo komen we midden in het mechanisme van de muziek terecht, in een wonderlijk universum waar het niet meer duidelijk is wie wat aandrijft. Bestuurt de muziek de figuren? Of zwengelen zij de wieltjes aan die de muziek de ruimte insturen? Of is er nog iets anders achter de radertjes en wieltjes dat alles beweegt? En het klokje tikt verder... dúmdi rumdi du.... Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen en Concertgebouw Brugge.

10


6+

l age r o nderw ijs // 1 st e & 2 de gr aad

Als de klok dúmdi rumdi du tikt …

w

or

ks

ho

p!

Spelenderwijs leren we enkele hoofdthema’s van de fuga’s en preludes uit de voorstelling zingen, spelen en herkennen. Een muziekanimator brengt muziekinstrumenten en bewegingsspelletjes mee die de muziek van Bach tastbaar maken en volledig laten beleven als voorbereiding op het concert.

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. min. 2 klassen en max. 6 klassen per dag per klas max. 25 lln. sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

11


2+

k leuteronderwij s / / alle kl asse n

Berenjacht

U i t v oerders Sarissa Rombouts (alt- en sopraansaxofoon) Martje Sermeus (gitaar, zingende zaag) Shana Massa (kostuums en decor) du u r 45 min. ma x . aantal lln. 30 (2,5 tot 6-jarigen) 20 personen met een mentale handicap (mentale leeftijd tot 7 jaar) sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

vo

or

st

el

lin

g!

‘Wij gaan op berenjacht, wij gaan op berenjacht, wij zijn niet bang!’ Met deze ritmische zin scanderen de kleuters zich een weg door het bos van klanken en geluiden. Het jonge publiek zoekt mee naar de beer! Ze moeten door een woud, ruiken aan het hoge gras, voelen de sneeuwklokjes, zwemmen door de rivier, ... Om van de ene naar de andere plaats te gaan, loodsen de muzikanten de kinderen al zingend en musicerend door het parcours. Berenjacht is een interactieve zintuigprikkelende voorstelling naar het boek van “Wij gaan op berenjacht” van Helen Oxenbury en Michael Rosem. île Sagit neemt de kleuters mee op een muzikale wandeling door de natuur. Elke plaats is waarneembaar voor de zintuigen in geur, beeld, klank en het publiek wordt actief betrokken door beweging, zang en spel. De gespeelde muziek is soms klassiek, soms hedendaags en soms heel mysterieus.

12


3+

k l e u t eronderw ijs // a lle k l asse n

wo

Blaaskop M EDU UZIE o r g CAT K & ani IEV sat E ie

vo

or

rk

st

o sh

el

lin

p!

g!

kt k l i nI J S ! W

M EDU UZIE o r g CAT K & ani IEV sat E ie

In dit workshopconcert staan interactie en creativiteit van de kleuters centraal.

Uitvoerders Berlinde Deman (bastuba) Via sterke visuele prikkels en betrokkenheid van de kinderen willen wij de Michel Mast (tenorsaxofoon) honger naar muziek opwekken. Benjamin Boutreur en Joris Blanckaert (composities) In ‘Blaaskop’ wordt, net zoals bij ‘Peter en de Wolf’, ieder personage met zijn Geert Vandyck (regie) eigen karakter muzikaal verbeeld door een bepaald instrument. Verschillende d uur 25 min. (concert) muzikale parameters (duur, toonhoogte, timbre, dynamiek) worden duidelijk + 25 min. (workshop) gemaakt aan de hand van grote contrasten. ma x. a a n ta l l l n. 30 Deze contrasten worden extra in de verf gezet doordat Berlinde en Michel op s pe e l p e r i o d e het eerste gezicht onverenigbaar zijn. Zij is een jonge vrouw, klassiek ge2012-2013, op aanvraag schoold. Hij is een wat oudere man die zich spelenderwijs in de ‘jazz’ bekwaamd t e c h n i sc h e f i c h e

heeft. Neem daarbovenop een ongebruikelijke combinatie van instrumenten en twee componisten met een verschillend verhaal… De kleuters zullen wat hebben om naar te kijken en te luisteren…

13


4+

l ager onde rwij s / / 1 ste gr aad k leuteronderwij s / / alle kl asse n

Canta conmigo / Zing met mij …

vo

t ors

e

g llin

!

n lof ts da e i n lf en t l va s n ikze a e n , : een e s kla o o rd elling e t h d s r e n o i i “W oo e e vo ops an. M a o rk s h o rm va n d t w n o e d echt sp en o ve r staat rm e n oten n a n e r w e e g , m ’s ind llega l intie an door k de co maar hee v r e rkt.” ing g, ) belev vo u d i é n we , e Genk l d a a r CC entr mato ek en c i m z a r u g m pro ans, (Karo

U i t v oerders Paolo Marquez (zang en fluit) Jan Blieck (zang en gitaren) Rui Salgado (zang, contrabas, gitaar en fluiten) Maja Jantar (regie) d uu r 45 min. m a x . aantal lln. 80 s p e e lperiode n.t.b. t e c h nische fi ch e

canta, canta, canta conmigo esta canción

lien A

k k e rm

Kom en zing dit lied met mij

en laat je stem weerklinken

canta, canta, canta

kom en zing dit lied met mij

que nos alegra el corazón

en zing het met je hart

Drie muzikanten. Drie nationaliteiten. Drie persoonlijkheden. Ze begrijpen elkaar niet. Maar hun muziek lijkt een brug te slaan. Beetje bij beetje herkennen ze melodieën en harmonieën. Muziek overstijgt de taal; de muzikanten hoeven niet meer te spreken om elkaar te verstaan. De hemelse stem van Paola Marquez (Colombia/België), de zoete gitaren en stem van Jan Blieck (België) en de wollige basklanken van Rui Salgado (Portugal) nemen de kinderen mee op een ontdekkingsreis. Liedjes van hier en uit verre landen, liedjes met verhalen en liedjes in veel talen. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

14


4+

l age r onderw ijs // 2 d e & 3 d e gr aad k l e u t e ronderw ijs // a lle k l asse n

Canta conmigo / Zing met mij …

w

or

ks

ho

p!

©www.fototuur.be

Liedjes met verhalen, liedjes in vele talen, melodietjes om te zingen en ritmes om te swingen. Een zingende en swingende animator van Jeugd en Muziek leert de kinderen liedjes uit de voorstelling aan. Op een leuke en interactieve manier klinken de liedjes niet alleen bekend in de oren als de kinderen naar de voorstelling gaan, maar kan iedereen zalig mee zoemen, neuriën of zingen. Stel je de instrumentale begeleiding en de prachtige stemmen van Jan, Paola en Rui er nog bij voor, en deze combinatie workshop/voorstelling wordt voor iedereen een onvergetelijke muzikale reis.

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. min. 2 en max. 6 klassen per workshop max. 25 lln. sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

15


6+

l ager onde rwij s / / alle gr ade n

v

rs oo

te

! U Z IE K & gM n E i D U CAT IE V E ll

o r g a n is a t ie

k WI link JS t !

Dag Djinn

M U Z IE K E D U CAT IE V&E o r g a n is a t ie

U i t voerders Hilde De Clercq (zang en percussie, darbouka, bendir, rig) Osama Abdulrasol (kanoen, tafelharp) duur ŠMarleen De Maeseneer 45 min. (schooltijd) Via zang en ritmes op darbouka, bendir en rig, en de feeÍrieke klanken van 70 min. (vrije tijd) de kanoen (tafelharp) leiden Hilde De Clercq en Osama Abdulrasol de kindem a x . aantal lln. ren binnen in de wereld van de sprookjes van 1001 nacht. Met een spannend max. 2 klassen per voorstelling, per klas max. 25 lln. sprookje als leidraad, en via verhalende uitstapjes naar de oorsprong van de s p eelperiode instrumenten, komen de kinderen meer te weten over Arabische en Turkse mu2012-2013, op aanvraag ziek. In een aantal liedjes mogen de kinderen meewerken: oosterse pret verzet e chnische fich e sch oo ltijd

kerd!

t e chnische fich e vr ije tijd

De voorstelling kan ook in een meer uitgebreide versie in culturele centra gebracht worden, versterkt met multi-instrumentalist Jan Marmenout als derde muzikant.

16


4+

l age r onderw ijs // a lle gr ade n

Dame Jeanne

w

or

ks

ho

p!

©Mich Leemans

U i t vo e r d e r Joeri Wens d uur 50 min. (schooltijd) Ooit al gehoord van darbouka, daf of “zang-e Saringoshti” (vingercymbaaltjes)? 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. Dit zijn Arabische percussie-instrumenten. Tijdens de workshop van Dame min. 2 klassen en Jeanne krijgen leerlingen de kans om deze instrumenten echt te bespelen. Ze max. 6 klassen per dag worden ingewijd in de strakke ritmes uit de woestijn en mystieke nomadenper klas max. 25 lln. gezangen. Wanneer ze alle geheimen van de Arabische muziekpraktijk ontsluis pe e l p e r i o d e erd hebben en de fijne kneepjes van het vak kennen, wordt er samengespeeld. 2012-2013, op aanvraag

Iedereen doet z’n ding! De een verliest zich in het vaste, hypnotiserende ritme van de darbouka, de ander legt liever accenten met vingercymbaaltjes.

17


6+

fam il ie voorst e ll in g

De Notenkraker

rs o o v

t

in ell

g!

Tijdens een feestje krijgt de kleine Clara een pop cadeau waarmee je noten kan kraken. Wanneer ze dit cadeautje uitpakt, gaan de poppetjes pas echt aan het dansen. ’s Nachts komt de pop tot leven en verandert hij in een knappe prins, die Clara meeneemt op een spannend avontuur. Zo moeten ze het opnemen tegen de Muizenkoning en komen ze al vechtend in een toverlantaarn terecht die hen langs verschillende landen voert. Eenmaal terug, gaat het gevecht op leven en dood U i t v oerders JeMOO o.l.v. Geert Soenen Sien De Kat (tekeningen) Freddy Claeys (regie en techniek) Tonny De Rijcke (techniek) du u r 45 min. ma x . aantal lln. onbeperkt sp e e lperiode oktober 2012 (13/10, 14/10, 19/10, 20/10 en 21/10; 2 voorstellingen mogelijk behalve op vrijdag) t e c h nische fi c he

verder. Tot de Notenkraker wordt geraakt … Overwinnen Clara en de Notenkraker de Muizenkoning? Krijgt Clara haar prins terug? Of was dit allemaal een nare droom? De zinnenprikkelende muziek van Tsjaikovski wordt uitgevoerd door het Jeugd en Muziek Orkest Oost-Vlaanderen onder leiding van dirigent Geert Soenen. Bovendien wordt deze levendige uitvoering visueel ondersteund door een adembenemend geanimeerd stripverhaal van de hand van Sien De Kat. Dit alles, samen met een boeiend scènebeeld van Freddy Claeys, staat garant voor een uurtje heerlijk wegdromen met de hele familie. Jeugd en Muziek kan bij deze voorstelling een voorbereidende workshop aanbieden op aanvraag. Meer info: contacteer Wim De Bruycker via info@jeugdenmuziekgent.be. Een productie van JeMOO in samenwerking met Jeugd en Muziek Gent en Jeugd en Muziek Vlaanderen.

18


ŠMarleen De Maeseneer


4+

k leuteronderwij s / / 2 de & 3 de KLAS

vo

or

st

el

lin

g!

Droes diabolus in musica

U i t v oerders Sabrina Avantario (piano) Emanuel Vanden Berghe (tenor) Lorenzo Muzzi (bas-bariton) du u r 40 min. ma x . aantal lln. 40 sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag (bij voorkeur op maandag) t e c h nische fi c he

Spreken, roepen, fluisteren, zingen,… de kleuters smeren en schrapen hun stembandjes om samen met Droes op zoek te gaan naar de mooiste aria’s die hij in verschillende opera’s kreeg. De ‘Droes’ uit Faust, Mefistofele en Les Contes d’Hoffman komt om de hoek piepen en verleidt de kleuters met zijn verschillende gedaantes. Droes laat de kinderen hun stem verkennen en brengt hen met zijn zwavelige en hete stem even dichter bij de hel. De drie muzikanten stelden Droes proefondervindelijk samen. Dat kleuters de voorkeur geven aan karakter en ritme boven melodie is maar een van de ingrediënten die op maat van het jonge publiek gegoten is. Muziek van Charles Gounod, Jacques Offenbach en Arrigo Boito

20


l age r onderw ijs //2 d e & 3 d e gr aad

8+

Exit_Brass!

Laat je (om)verb(l)azen!

vo

o

MU rste E Z l o r gD U CATI E K & l i n g ! ani IEV sat E ie

kt k l i nI J S ! W

Mag je hardop lachen met klassieke muziek? Kan je de French can-can dansen terwijl je trompet speelt? Zou Michael Jackson in zijn graf mee swingen met deze jongens? Tuurlijk wel!!

M EDU UZIE Glenn, Harmen, Stan klassiek opgeleide muzikanten die alles o r gen Tim CATzijnK vier & uit de kast halen om een te laten swingen. Rossini, Bizet en Beethoven a nzaal I EVE i s saai? Vergeet het. Met hun cornetten, a t i euphonium en alto blazen de jongens van e Exit_Brass! je letterlijk omver.

Uitvoerders Exit Brass: Harmen Vanhoorne (cornet) Stan Nieuwenhuis (cornet) Tim de Maeseneer (alto) Glenn Van Looy (euphonium) d uur 45 min. ma x. a a n ta l l l n. 100 s pe e l p e r i o d e 2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e

21


8+

l ager onderwij s / / 2 de & 3 de gr aad

Fijnbesnaard

rs

g!

©Nele Van Steenwegen

voo

lin tel

Met handen en voeten, met enkele liedjes en een koffer vol instrumenten duik je samen met Fijnbesnaard de wereld in van de tokkelinstrumenten. Een gitaar uit Spanje, een Italiaanse mandoline, een Amerikaanse banjo met Afrikaanse wortels… Fijnbesnaard reisde over bergen, diepe dalen, eindeloze zeeën, verU i t v o e rder Piet Decalf (zang, spel en tekst) du u r 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x . aantal ll n. 25 sp e e l p eriode 2012-2013, op aanvraag te c h nische fich e

schroeiende woestijnen, koude ijsvlaktes en diepe meren op zoek naar grote en kleine tokkelinstrumenten, met houten en metalen, bolvormige en platte en met vier tot acht snaren. Fijnbesnaard laat je luisteren naar, voelen aan, kijken in én spelen op akoestische tokkelinstrumenten. Alle geheimen van deze instrumentjes ontrafelt Fijnbesnaard; enkel voor jou! Kinderen maken kennis met verschillende akoestische tokkelinstrumenten en krijgen de kans om zelf de snaren te beroeren.

22


Herm

an e

ŠJan Geerts

n Ro s z.o.z ita Dewi t .


6+

voo

work

shop

l ager onderwij s / / alle gr ade n

rst

elli

Herman en Rosita Dewit

ng!

Muziek uit de keuken

!

In dit sterk visuele, humoristische en soms poëtische programma presenteren Herman en Rosita de kinderen hun ‘keukeninspiratie’. Hiervoor gebruiken ze een uniek zelfgebouwd instrumentarium met gerecycleerd keukenmateriaal zoals een wortelklarinet, een visrasp, een banaandoedelzak, een drinkbusviool, een visplankofoon, een wijnkisttrom, een chocotoffbourdon, een vorkharp, een pilchardpiano, een flessofoon, een bloemzeefrasp en een kreeftpootfluit. Herman en Rosita staan garant voor een boeiend, educatief ondersteund en smakelijk muziekfestijn! Workshop mogelijk bij dit concert.

o vo

w

or

rs

h ks

t

l el

op

!

in

g!

Muziek van op ’t grof huisvuil …hé, hier komt muziek uit!?!... Tijdens deze voorstelling laten Rosita en Herman Dewit de kinderen kennismaken met een unieke reeks van gerecycleerde muziekinstrumenten. Met weggegooid materiaal zoals conservenblikken, PVC-buizen, bierblikjes, een fietspomp, een sigarenkist en kapotte emmers herscheppen zij dit ‘afval’ op een zeer inventieve wijze tot een echt muziekinstrument: een milieuboxdrumstel, een conservofoon, een violon bidon, een fietspompfluit, een recykulele, een bierblikfluit, een banaandoedelzak, een emmerbas, een PVC - klarinet, een gietersaxofoon, een sigarenkistviool, een petflesofoon, … ! Een muzikaal en milieube-

du u r 50 min. (concert), 3 * 50 min.

wust spektakel.

(workshop: 1 klas per lesuur)

en Rosita Dewit.

Deze voorstelling kan ook in combinatie met een workshop van Herman

wo

U i t v o erders Herman en Rosita Dewit m a x . aantal lln. 200 s p e e l periode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fich e

Muzikale vertelsels

voo rks

ho

rste

llin

g!

p!

Tijdens dit concert staan de verhalen volledig in functie van de liedjes en de muziek. Herman en Rosita spelen voor en mét de kinderen op zelfgebouwde volks- en kinderinstrumenten: een hommel, een hakkebord, een doedelzak, een rietfluit, een kleifluit, een draailier, een rommelpot, een bultkarkas, een mondharp, kleppers, een eenhandsfluit en een snarentrom.

24


6+

l age r onderw ijs // 2 d e & 3 d e gr aad k l e u t e ronderw ijs // a lle k l asse n

Muziek voor en met kleuters

M E D UvUoZ I E o r g CATo rKs & ani IEV te sat E lli ng ie

!

kt k l i nI J S ! W

Een echt programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Rosita en Herman Dewit laten de kleuters zingen, dansen en meespelen in een aaneenschakeling van rustige muziekjes en verhaaltjes.

Sportieve Muziek Zag je ooit een tennisraket waar echt muziek op gespeeld wordt? Wat te denken van een duet op pistool- en pingpongbalfluit?

DoelgroeP Kleuteronderwijs, alle klassen

M EDU UZIE o r g CAT K & ani IEV sat E ie

Een basketbal wordt een heuse doedelzak in harmonisch samenspel met het stuur van een koersfiets. Rosita en Herman Dewit presenteren met deze muzikale sportattributen weer een sterk en visueel programma.

DoelgroeP Lager onderwijs, alle graden

Muziek met bucht, brol en bazaar Rommel allerhande, bucht, brol en bazaar worden hergebruikt tot verbazend juist klinkende muziekinstrumenten. Met deze recyclage instrumenten serveert dit duo jullie schitterende voorbeelden van aanstekelijke muzikale en milieubewuste creativiteit. Mede door het sterk visuele aspect en de interactieve aanpak past deze voorstelling wonderwel in alle mogelijke milieu-, natuur- en recyclageprojecten.

Uitvoerders Herman en Rosita Dewit d uur 50 min. ma x. a a n ta l l l n. 200 sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e

25


6+

l ager onde rwij s / / alle gr ade n

Muziekterreur

Grafische partituur wo

h rks

op

U i t v oerder muziekanimator Jeugd en Muziek du u r 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x . aantal lln. max. 2 klassen per voorstelling, per klas max. 25 lln. sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

!

Schuilt er in elk kind een componist? Jazeker!! Maar hoe zet je je hersenspinsels op papier zonder een noot muziek te kennen? Hoe krabbel je de gekste muzikale ideeën neer? En vooral... hoe klinkt dat dan? We starten met een muzikale brainstorm. Daarna structureren we samen met een muziekanimator alle ideeën en zetten deze grafisch om tot een voor ons ‘leesbare’ muziekpartituur. En uiteraard staan we ook zelf garant voor de uitvoering van ons opus 1! Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

26


6+

l age r onderw ijs // a lle gr ade n

Laat je mond ‘ns openvallen

w

or

ks

ho

p!

©Hendrik Braet

Vocale improvisatie voor stem, keelrasp, tongdrums en tanden Welke klanken hoor je op een doordeweekse groentemarkt? Hoe klinkt een jazzorkest of een disco, of hoe maak je je verstaanbaar in het Taiwanees zonder een woord te spreken? In deze vocale workshop kunnen deelnemers zelf scènes, beelden, sferen en verhalen verklanken met een gamma aan mogelijkheden die iedere stem heeft! Laat je mond dus maar eens openvallen… Een professionele zanger komt op bezoek bij een groep kinderen en brengt heel wat vocale verrassingen mee. De muziekanimator laat iedereen zijn eigen stemgeluid op een creatieve manier ontdekken en samenvoegen tot een nieuwe vocale creatie. Die ‘vocal scat drumming’ zorgt voor een unieke sensatie!

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. 25 lln. + begeleider min. 2 en max. 6 klassen per dag sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

27


6+

l ager onderwij s / / 1 ste & 2 de gr aad

Kaba

v

rs oo

te

U i t v oerders Ana Naqe (viool & zang) Maja Jantar (regie) du u r 40 min. ma x . aantal lln. 80 sp e e lperiode op aanvraag t e c h nische fi c he

g llin

!

Ana Naqe vermengt haar Albanese roots met haar klassieke zang- en vioolopleiding in een ver van traditionele muziekvoorstelling. Onbekende Albanese volksmelodieën zijn de basis voor nieuwe composities. Ze vertelt een verhaal uit haar thuisland; ontroerend, speels, vrolijk met af en toe een ‘blue note’. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

28


l age r onderw ijs // 1 st e & 2 d e gr aad

Kaba

ŠJohan Van Der Hasselt

w

or

ks

ho

p!

Kinderen uit de lagere school leren enkele traditionele Albanese volksmelodieĂŤn uit de voorstelling zingen en ritmeren. Vanuit dit muzikaal gegeven breien zij zelf een vervolg op een trouw- of treurmelodie, voegen tekst toe of maken een begeleiding met Orff-instrumenten die de muziekanimator meebrengt. Kinderen geven door het spelen en zingen van deze weemoedige of vrolijke muziek zelf uiting aan hun gevoelens en verklanken ze ook samen.

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. min. 2 klassen en max. 6 klassen per dag per klas max. 25 lln. sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

29


l ager onderwij s / / 1 ste & 2 de gr aad

Mannen van het vuil geluid voo

U i t voerders Helder Deploige & Arne Leurentop (viool, gitaar, accordeon, percussie, banjo, balalaika, mondharmonica, contrabas, ukelele, trompetten & blokfluiten) duur 10 min. (klasconcert) + 30 min. (eindconcert) per dagdeel: 6 x klasconcert + 2 x eindconcert m a x . aantal lln. 6 klassen per dagdeel s p e elperiode heel het seizoen met uitzondering van half oktober t.e.m. november 2012 en half april t.e.m. half mei 2013 t e c hnische fich e

rs

lin tel

g!

ŠJonathan Wannyn

Verzamelen van alledaagse, storende geluiden. Theatraal en humoristisch ingekleed. Interactief. Van klas tot klas. In elke klas inspelen op het moment, improviseren. Met de verzamelde geluiden nieuwe klanken maken, over melodieÍn tot muziek. Spelen met luid of stil, scherp of dof, hoog of laag, kort of lang‌ Eindigen doen ze met een concert waarbij de ingebrachte geluiden van de kinderen aan de hand van alle verschillende instrumenten ter plaatse gerecycleerd worden tot muziek. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

30


l age r onderw ijs // 1 st e & 2 d e gr aad

Mannen van het vuil geluid w

©Jan Geerts

or

ks

ho

p!

Na de voorstelling van ‘Mannen van het vuil geluid’ zijn de kinderen zonder twijfel geïnspireerd om zelf verder te experimenteren en te genieten van componeren met alledaagse klanken en geluiden. Het vindmateriaal van de kinderen wordt aangevuld met rariteiten en klinkende objecten die de muziekanimator meebrengt. Zo kunnen de kinderen hun eigen muzikale suite samenstellen en uitvoeren. Kinderen leren klanken ontdekken, manipuleren en inventief omgaan met klanken van voor de hand liggende objecten.

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. min. 2 klassen en max. 6 klassen per dag per klas max. 25 lln. sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

31


6+

l ager onde rwij s / / alle gr ade n

w

w Ni e u

re

oir t r e p

U i t v oerder muziekanimator Jeugd en Muziek DOELGROEP De Schilderijententoonstelling: Lager onderwijs, alle graden De Planeten: Lager onderwijs, 3de graad du u r 3 sessies van 50 min./klas de sessies zijn gespreid over drie weken ma x . aantal lln. 25 lln. + begeleider min. 2 en max. 6 klassen per dag sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

or

ks

ho

p!

e!

Muziek Op Stap

We horen vaak dat het grote symfonische repertoire te moeilijk is voor kinderen, maar dit is geenszins waar! Belangrijk is wel dat de kinderen een toegangspoort aangeboden krijgen om deze, al dan niet, nieuwe wereld binnen te gaan. Speciaal opgeleide muziekanimatoren komen drie keer een lesuur op bezoek in een klas van de basisschool en brengen een muziekkoffer vol instrumenten mee om mee te experimenteren. De animator ontgint samen met de kinderen de bestaande muziek en gaat met één of meerdere essentiële muzikale bouwstenen aan de slag. Op het einde beluisteren de kinderen de fragmenten uit het muziekstuk met heel andere oren. Muziekfragmenten die ze misschien spontaan thuis niet zouden beluisteren, komen hen nu bekend en vertrouwd voor. Ter voorbereiding van de 2de en 3de sessie beschikt de leerkracht over een inspirerende lesmap. Elke klas maakt zijn eigen creatieve verwerkingen die de animator als basis gebruikt voor de verdere sessies. De lesmap bevat informatie over de componist, het muziekstuk, de muzikale en literaire thema’s/motieven/personages, de specifieke opdrachten voor de volgende sessies en extra muziekmateriaal. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

32


ŠSyl Lefevre


l ager onderwij s / / alle gr ade n

voo

rs

lin tel

g!

Odysseia in de klas …

In ‘Odysseia in de klas’ worden de kinderen op sleeptouw genomen door het dynamische en originele Odysseia Ensemble. De leerlingen zullen zich blindeU i t v oerders Odysseia Ensemble du u r 5 x 15 min. (instrumentvoorstelling) + 40 min. (eindconcert) ma x . aantal lln. 7 klassen per daghelft: max. 175 lln. instrumentvoorstellingen: 15 minuten * 7 klassen = 1u45 2 eindconcerten: 2 x 40 min.= 1u20 sp e e lperiode Vanaf februari 2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

lings moeten overgeven aan de muzikanten. Letterlijk geblinddoekt, worden de verschillende instrumenten door middel van uiteenlopende thema’s op de meest veelzijdige en boeiende manier voorgesteld. Speciaal voor deze instrumentenvoorstelling componeerde de jonge componist Frederik Neyrinck een werk dat de grenzen van de instrumenten verkent. Afsluiten doet het Odysseia Ensemble met een verrassend klasconcert met alle muzikanten samen. De originaliteit van het Odysseia Ensemble laat zich op diverse vlakken merken. Zo worden blazers, strijkers en stem gecombineerd tot gesmaakte en unieke voorstellingen. Deze instrumentale veelzijdigheid wordt gecombineerd met een doordachte programmakeuze, waarbij zij klassieke meesterwerken en ongekende hedendaagse composities in dialoog met elkaar uitvoeren. Sarah Goldfarb/Remua werkt met de muzikanten de instrumentenvoorstelling uit. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen.

34


6+

l age r onderw ijs // a lle g r ade n

Prinses Aiko

vo

or

st

el

Uitvoerders Chia-Fen Wu (sopraan) Dirk Moelants (arrangementen & gamba) Dimos De Beun (klavecimbel & fluit) Twee akelige bewakers nemen Prinses Aiko gevangen. Samen met haar hof Maya Sapera (dans) dame probeert ze al dansend en zingend de tijd te verdrijven. Maar als de deur Lieven Baert (regie) van haar kamer op een kiertje staat, waagt ze een ontsnappingspoging. Prinses Hans Spilliaert Aiko krijgt hierbij de hulp van verschillende dieren. Alleen zijn de bewakers er (3D animatie) altijd snel bij en weten ze haar telkens weer tegen te houden. Tot er onverwacht Josephine Schreibers (video) een mythisch wezen opduikt... Jan Kuppens (productieleiding) d uur In deze voorstelling nemen we je mee op een muzikale reis die leidt van Japan 50 min. tot India, van Perzië tot China. De klassieke aria’s uit opera’s van Händel, Pucma x. a a n ta l l l n. cini, Ravel, Gretry, Lehar, e.a. zijn bewerkt voor gamba, klavecimbel, fluit en 250 sp e e l pe r i o d e Oosterse instrumenten. 2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e

lin

©Hans Spilliaert

g!

Prinses Aiko is het vervolg op het nu al legendarische ‘Het Fantoom van de opera... en zijn vriendjes’. Een productie van De Vlaamse Opera, IPEM, Jeugd en Muziek Gent en Jeugd en Muziek Vlaanderen.

35


l ager ond e rwij s / / 3 de gr aad

Scherzi Musicali

U i t v oerders Nicolas Achten (zang, theorbe, harp) Lambert Colson (cornetto en blokfluit) Eriko Semba (gamba) du u r 40-50 min. ma x . aantal lln. 80 sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

or

st

el

lin

g!

ŠPhilip Van Ottegem

vo

Een schoolconcert vol Italiaanse klanken. Nicolas Achten en de zijnen verrassen je met contrasterende emoties en met vreemde instrumenten uit een ver verleden. Nicolas is de barokmusicus bij uitstek: net als in de zeventiende eeuw begeleidt hij zijn zang op theorbe of harp. Geruggensteund door een violist en een gambist bezingt hij de avonturen van Orpheus. Veel Italiaanse componisten uit de zeventiende eeuw lieten zich immers inspireren door deze figuur. De muzikanten spelen met passie werken van Caccini, Merula, Monteverdi en Landi.

36


ŠMarleen De Maeseneer


10+

na win

a

l ager ond e rwij s / / 3 de gr aad

AH E Y r

-

rd! a w a

!

slagRoom

vo

or

st

el

lin

g!

ek Muzi 11 n e 0 eugd Award 2 t J d r we s he ean uctie g EARop ” tijden .u. ck. d o r un ep abr nce r dez et de Yo erforma l in Osn o o V a “ m “p festiv oond orie bekr e categ l YEAH!in d ationaa n inter

U i t v oerders Triatu + 1: Björn Denys, Frank Van Eyken, Dimitri Dumon & Tom De Cock duur aanslag in de klas: 3 min. (in totaal 10 per daghelft) eindconcert: 30 min. (in totaal 2 per daghelft) m a x . aantal lln. per daghelft: 10 klassen s p e e l periode 2012 - 2013, op aanvraag t e c hnische fi c he

©Torsten Kollmer

Vier percussionisten slaan zich een weg doorheen je school, ze laten niemand onberoerd en geven je de figuurlijke slag in je gezicht waardoor je even verlamd van verwondering - en ook wel bewondering - geen woord kan uitbrengen. Nog voor je goed en wel beseft wat je overkomt, zijn ze al weer weg. Later schudden de vier je nog eens door elkaar met brute aardse percussie en subtiele klankwolken, met experimentele klankkleuren en onverwachte mokerslagen. Werk van S. Reich, M. Kagel, J. Cage en C. Crockarell. Een eerste fase van slagRoom gaat door in de verschillende klassen: zo’n drie minuten worden de leerlingen onverwacht belaagd door de percussionisten die in de klas een groove maken met alles wat voorhanden is. De tweede fase bestaat uit een concert van het ensemble voor alle leerlingen samen. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen en Triatu.

38


l age r onderw ijs // 3 d e gr aad

Bodypercussion

slagRoom

w

or

ks

ho

p!

ŠHendrik Braet

Vinger-, voet-, hand- en tandgeluiden verkennen. Alle ritmische elementen ordenen en samenvoegen en iedere groep krijgt een heerlijke groove waarin iedereen een cruciale muzikale rol speelt. Met de hulp van een animator van Jeugd en Muziek slaagt de klas erin om in een mum van tijd een eigen ritmisch werk te creĂŤren!

U i t vo e r d e r muziekanimator Jeugd en Muziek d uur 50 min. (schooltijd) 60 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. min. 2 klassen en max. 6 klassen per dag per klas max. 25 lln. sp e e l pe r i o d e 2012-2013, op aanvraag

Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen en Triatu.

39


l ager onde rwij s / / alle gr ade n

w

or

ks

ho

p!

Soundpainting U i t v oerder soundpainter voor de workshop voor de slotvoorstelling soundpainter en lln. (op aanvraag met 5 professionele muzikanten) du u r 2 x 50 min. per klas (workshop) + slotconcert: 50 min. ma x . aantal lln. min. 2 en max. 6 klassen per dag, per klas max. 25 lln. sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

Soundpainting is de universele gebarentaal om ‘live’ te componeren vanuit gestructureerde improvisatie. In de workshop leert de soundpainter iedere klas een reeks universele basisgebaren die hen dwingt en tegelijk vrij laat zelf een klank te maken met stem of instrument zonder technische vereisten. Dit zeer creatief groepsgebeuren, dat met de nodige humor wordt gebracht, dwingt tot samenwerking, luisteren en openstaan voor elkaar. De workshop Soundpainting is de ideale manier om kinderen en jongeren van alle leeftijden plezier te laten beleven aan het ordenen en samengaan van klanken en geluiden. Na de workshop mag een toonmoment met enkele professionele muzikanten niet ontbreken. Met een 100-tal leerlingen en muzikanten toont iedere school zijn muzikale engagement en creatieve groepsgeest! Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen. De animatoren volgden een opleiding bij soundpainter Walter Thompson (USA).

40


6+

L age r onderw ijs // a lle k l asse n

wo vo

or

rk

st

o sh

el

lin

p!

g!

©Tatake!-Taiko

Tátake!-Taiko Uitvoerders Saskia Rock Tátake! -Taiko (‘Tátake’ is Japans voor ‘geef er een lap op’ en ‘Taiko’ betekent Bart Gits ‘grote trom’) bestaat uit Vlaamse en internationale percussionisten en arties (+1 of 2 extra ten die de kunst van het traditioneel Japans drummen – Taiko – beoefenen en muzikant(en)) verspreiden. De indrukwekkende trommels zijn houten vaten, overspannen met d uur dikke runderhuiden die bespeeld worden met stokken. Tátake!-Taiko bouwt deze 50 min. (schooltijd) 60-70 min. kostbare instrumenten zelf. of 2 x 45 min. (vrije tijd) ma x. a a n ta l l l n. De percussiegroep toont de verschillende speelstijlen die mogelijk zijn met deze 25 (workshop) trommels; staand, zijdelings, bovenarms of zelfs liggend. Heel arbeidsintensief! onbeperkt (vrije tijd) sp e e l pe r i o d e In de muziek zelf vind je niet echt een bepaald patroon terug zoals in de Wes2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e terse en Afrikaanse percussie. De volumineuze diepe tonen van de grote drums

zorgen voor een schouwspel dat recht naar de buik gaat.

41


l ager onderwij s / / 2 de & 3 de gr aad

vo

U i t v oerders Dimitri Dumon (slagwerk, presentatie) Frank van Eycken (slagwerk) Björn Denys (slagwerk) du u r 50 min. ma x . aantal lln. 150 sp e e lperiode 2012-2013, op aanvraag t e c h nische fi c he

or

st

el

lin

g!

AFRIKA

Van Afrika tot Amerika

Triatu

Een driekoppige slagwerklinie met pit. Verrassend, creatief, hedendaags en mondig. Naast instrumenten zoals een marimba, een vibrafoon, een xylofoon, een klokkenspel,… bespelen de leden van Triatu ook nog een waaier van minder gekende slaginstrumenten zoals een pandeiro, een berimbau, een djembé, een conga, aangevuld met bruitages en jawel… zelfs gewone tafels. Met handen en voeten overrompelen ze het jonge publiek met hun instrumenten en muziek. Dimitri Dumon geeft tekst en uitleg.

42


8+

or

AMER

vo

IKA

l age r onderw ijs // 1 st e & 2 d e gr aad

st

el

lin

g!

Mijn vader

Triatu

Josefien is een klein meisje dat erg trots is op haar vader. Een vader zoals die van haar heeft niemand anders. Ze vertelt verhaaltjes waarin ze ons laat kennismaken met haar held. Haar vader is lang, héél lang! Als ze iets wil vertellen, moet ze helemaal naar boven klimmen. Ze vertelt hoe haar vader een boef onder haar bed aanpakt

U i t vo e r d e r s Dimitri Dumon en door het venster slingert. Maar op een andere dag brak haar vader zomaar (slagwerk, presentatie) doormidden! De dokter moest komen om hem terug aan elkaar te naaien. En Frank van Eycken (slagwerk) soms kan hij ook heel boos zijn. Maar als haar vader vrolijk is, dan bewegen de Björn Denys (slagwerk) schilderijen in huis heen en weer door zijn gelach. Ingrid Vanrutten (actrice) Toon Tellegen (tekst) Triatu ondersteunt het verhaal van Toon Tellegen muzikaal. Je hoort muziek op d uur 60 min. onder andere een grote trom, bongo’s, marimba’s, een pandeiro, een vibrafoon, ma x . a a n ta l l l n. een klokkenspel, witte tafeltjes en Chinese cimbalen. Kijk uit voor zes aanste200 kers die in het pikkedonker een heus vlammentrio laten oplichten! Muziek van s pe e l p e r i o d e B. Quartier, D. Dumon, N.J. Zivkovic, F. Geysen, Th. De Mey, G. Wenjing. 2012-2013, op aanvraag t e c h n i sc h e f i c h e

Het jonge publiek ontdekt eigentijdse klanken en een hoop ongekende en onverwachte slagwerkinstrumenten en proeft tegelijk van de prikkelende vertelwereld van de schrijver.

43


4+

rs o o v

l ager onderwij s / / alle gr ade n

t

in ell

g!

The Snowman ‌

De twee beleven een nacht vol avonturen. Na een verkenningstocht door het U i t v oerders Juniorenorkest van Jeugd en Muziek Antwerpen o.l.v. Roel Willems. Inleiding door Kobe Baeyens du u r 35 min. ma x . aantal lln. onbeperkt in theaterzalen sp e e lperiode januari - februari 2013

huis, neemt de sneeuwman de jongen mee op reis. Ze vliegen samen door de lucht, over huizen, wegen en weilanden, naar de Noordpool, waar een feest voor sneeuwpoppen plaatsvindt. Ze ontmoeten er de Kerstman, die het jongetje een sjaal cadeau doet. Samen vliegen de sneeuwman en het jongetje terug naar huis, waar de sneeuwman zijn plek in de tuin weer inneemt. Maar‌ de volgende ochtend schijnt de zon en het jongetje ontdekt dat de sneeuwman gesmolten is. Toch kan het avontuur geen droom geweest zijn, want het jongetje heeft de sjaal van de Kerstman nog... De film is gebaseerd op een boek van Raymond Briggs, met muziek gecomponeerd door Howard Blake. Het Juniorenorkest speelt de muziek live terwijl de film vertoond wordt op een groot scherm. Een productie van het Juniorenorkest van Jeugd en Muziek Antwerpen.

44


l age r onderw ijs // 1 st e gr aad

Wagon

rs o o v

t

in ell

6+

g!

Nicolas Rombouts en Joris Caluwaerts zijn intrigerende muzikanten die met hun muziek en een kamer vol voorwerpen een hele film voor je ogen toveren. Ze spelen piano en contrabas, maar ook andere ‘instrumenten’ zoals een trein, sporen, wissels, luidsprekers en daartussen heel veel kabels. In een mum van tijd nemen ze je mee in een droom, een muzikale fantasiewereld. Met fascinerende ingrepen prikkelen de twee muzikanten constant je

U i t vo e r d e r s Nicolas Rombouts Joris Caluwaerts d uur 35 min. ma x . a a n ta l l l n. 80 (schooltijd), 100 (vrije tijd) s pe e l p e r i o d e najaar 2012, op aanvraag 1ste voorstelling telkens na 12u technische fiche

verbeelding en zorgen voor een spannende geluidsreis. Melodie en harmonie gaan hand in hand met creatieve, avontuurlijke klankenmakerij. Een productie van Zonzo-compagnie.

45


l ager onderwij s / / 1 ste & 2 de gr aad

wo

rk

vo

o sh

p!

Ziad El Ahmadie or

st

el

U i t v oerderS Ziad El Ahmadie (zang & oud) & muziekanimator Jeugd en Muziek du u r 4 x 50 min. (1 klas per workshop) + 1 x 50 min. (4 klassen samen voorstelling) ma x . aantal lln. max. 4 klassen per dag, per klas max. 25 lln. sp e e lperiode 2013, n.t.b.

lin

g!

De Libanese Ziad El Ahmadie is een van de muzikale sleutelfiguren in Beiroet (Libanon). Op vraag van Jeugd en Muziek werkt hij samen met een muziekanimator een workshop uit rond Arabische muziek. Samen neuriën ze melodieën, zingen ze teksten en spelen ze ritmes uit Libanon. Dé ideale inleiding voor een concert op het einde van de dag van de oud-speler/componist/zanger Ziad. De kinderen krijgen de kans de aangeleerde melodieën en ritmes mee te spelen tijdens de voorstelling. Een productie van Jeugd en Muziek Vlaanderen i.s.m. Taxi Orient.

46


3+

k l e u t e ronderw ijs // a lle kl asse n

Zindering

voo

rste

Zindering ... is zacht en klinkt als een geurige bloem, doet soms pijn maar streelt als een warme wind, is luid en zilt en zoet in de mond. ... laat kleuters klassieke muziek ruiken, voelen, zien, proeven en horen, prikkelt de zintuigen, doet wegdromen naar de verte en is vreemd dichtbij. ... houdt het midden tussen een interactief concert, een voorstelling en een zintuiglijke reis met twee muzikanten, een speler, een viola da gamba en een theorbe. ... heeft als uitganspunt ‘Suitte d’un Gout Etranger’ van Marin Marais voor viola da gamba en basso continuo. De suite bevat een ‘verbazende verscheidenheid aan expressies met een uitgesproken smaak van oude en onbekende werelden, doch is bijzonder actueel, vol leven, poëzie en ver-

llin

g!

Uitvoerders Romina Lischka (viola da gamba) Sofie Vanden Eynde (theorbe) Alexandra Aerts (concept & spel) Ilse Vynckier (kostuumadvies) Fabrice Commeyne (technisch advies) d uur 40 min. ma x. a a n ta l l l n. Schooltijd: max. 70 (waarvan max. 50 tot 65 kleuters) Vrije tijd: max. 80 (waarvan max. 50 kleuters) s pe e l p e r i o d e najaar 2012, op aanvraag 1ste voorstelling telkens na 12u t e c h n i sc h e f i c h e

beelding.’ (Jordi Savall)

47


NIET TE MISSEN!

Week van Jeugd en Muziek Krokusvakantie 2013

Jeugd en Muziek wil je steeds opnieuw verwonderen en verrassen. Tijdens de eerste “Week van Jeugd en Muziek” plaatsen we daarom de rijkdom van onze activiteiten in de kijker. Misschien wist je ‘t nog niet, maar ook in jouw streek kan je onze activiteiten bijwonen. Proef en geniet van onze concerten en voorstellingen, schrijf je in voor een muziekkamp of de musiceerdagen of leef je muzikaal uit in een van de vele workshops. Het zijn maar enkele van de zeer diverse activiteiten die ©Jan Geerts

onze afdelingen en jeugdorkesten in de krokusvakantie www.jeugdenmuziek.be

2013 organiseren en dit in jouw buurt. Houd onze website in de gaten voor meer info!

Imagine

Inschrijvingen vanaf oktober 2012 Schrijf je in en doe mee met Imagine! Deze internationale muziekwedstrijd van Jeugd en Muziek geeft podiumkansen aan jongeren tussen 12 en 20 jaar. Alle genres zijn welkom. Speel je nu klassieke piano, rap je hip hop, blink je uit in rockgitaarriffs (in je eentje?), maak je deel uit van een doedelzakkenkwartet of speel je punk op een barokhobo? Het kan allemaal, zolang het maar live wordt gebracht. Je doet mee voor meer podiumervaring, masterclasses, concertreizen naar het buitenland, muzikale prijzen of… voor de fun! Houd de Imagine website in de toekomst zeker in het oog!!

www.imaginefestival.be 48


act i e f m u s i c e ren

50

jeugdorkesten

52

musiceerdagen

54

regio antwerpen

55

regio BRUSSEL

57

NAVORMING

49


Jeugdorkesten Jeugd en Muziek is niet minder dan vier symfonische jeugdorkesten ĂŠn drie jazzorkesten rijk! Elk orkest verzorgt jaarlijks een aantal concerten. Het enthousiasme waarmee de jonge talentvolle musici optreden, werkt telkens weer verrassend voor de luisteraar en straalt dubbel met een vermenging van jeugdig kameraadschap en intens speelplezier. Muziekstages, repetitieweken en af en toe buitenlandse concertreizen behoren tot de vaste activiteiten. Tijdens open stages of een play-in kunnen nieuwe muzikanten kennismaken met het orkest.

Jeugd en Muziek Orkest Oost-Vlaanderen (JeMoo) dirigent Geert Soenen

contact Elly Deflo elly.deflo@telenet.be 0486/94 36 69 www.jemoo.be

Jeugd en Muziek Orkest van Antwerpen dirigent Ivo Venkov

contact Veerle Braem veerle.braem@muzarte.be 0497/35 88 33 www.jemoa.be

50 ŠJohan Van Der Hasselt


Juniorenorkest van Jeugd en Muziek Antwerpen

Limburgs Orkest Jeugd en Muziek

dirigent

dirigenten

Roel Willems

Pieter Schuermans, Wouter Lenaerts en Dirk De CaluwĂŠ

contact

contact

Veerle Braem veerle.braem@muzarte.be 0497/35 88 33

Dany Haeck limburgsorkest@hotmail.com 011/22 22 63

www.juniorenorkestantwerpen.be www.limburgsorkest.com

Not So Bigband van Jeugd en Muziek Antwerpen dirigent Vincent Brijs

contact Brigitte Lodewijckx jma@desingel.be 03/237 97 30

Strings XS Orkest Jeugd en Muziek Antwerpen dirigent Lily Moons

contact Brigitte Lodewijckx jma@desingel.be 03/237 97 30

Brussels Youth Jazz Orchestra

i.s.m. Brussels Jazz Orchestra dirigenten Lode Mertens, Pierre Drevet, Nils Landgren

contact Jan Geerts jan.geerts@jeugdenmuziekbrussel.be 02/507 83 40 www.jeugdenmuziekbrussel.be/byjo

Ghent Youth Jazz Orchestra i.s.m. MuziekmozaĂŻek artistiek leider Filip Verneert

contact Wim De Bruycker wim@jeugdenmuziekgent.be 09/232 13 45 www.jeugdenmuziekgent.be

51


6-18

Musiceerdagen Kinderen en jongeren die actief willen musiceren tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie kunnen deelnemen aan de Musiceerdagen in Gent en/of Antwerpen. Zowel J&M Antwerpen als J&M Gent bieden hiermee de gelegenheid aan jonge musici om samen te spelen met leeftijdgenoten van hetzelfde muzikale niveau. Onder begeleiding van een specialist-instrumentalist brengen de deelnemers de Musiceerdagen door in ensembles, instrumentengroepen of koor. Twee dagen lang tokkelen, strijken, blazen, slaan of zingen ze naar hartenlust om de laatste dag te besluiten met een heus slotconcert. Ouders, familie en vrienden zijn hierop meer dan welkom! De Musiceerdagen organiseren we voor iedereen die graag zingt of musiceert. Om in een groep te kunnen meespelen moet je minstens ĂŠĂŠn jaar instrumentles gevolgd hebben. Wie deze ervaring nog niet heeft, kan altijd meezingen in het koor. Maak je vooral geen zorgen over je technische bekwaamheid: zowel beginners als gevorderden komen aan hun trekken!

Jeugd en Muziek Antwerpen Herfstsessie data n.t.b.

krokussessie data n.t.b.

Paassessie data n.t.b.

praktisch uren 1ste dag: van 9 tot 17 uur (paassessie tot 17.30 uur) Onthaal vanaf 8.30 uur 2de dag: van 9 uur tot na het concert plaats Koninklijk Vlaams Conservatorium, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen slotconcert data n.t.b. telkens om 19.30 uur in deSingel te Antwerpen info en inschrijvingen Brigitte Lodewijckx - jma@desingel.be - 03/237 97 30

www.jeugdenmuziekantwerpen.be 52


6-

18

Jeugd en Muziek Gent Herfstsessie za. 3 en zo. 4 november 2012

Krokussessie za. 16 en zo. 17 februari 2013

praktisch uren 1ste dag: van 9 tot 17 uur Onthaal vanaf 8.30 uur 2de dag: van 9 uur tot na het concert (ong. 20u30) plaats Koninklijk Conservatorium, Hoogpoort 64, 9000 Gent slotconcert zo. 4 november 2012 (herfstsessie) zo. 17 februari 2013 (krokussessie) telkens om 18u30 in de Concertzaal Karel Miry van het Koninklijk Conservatorium Gent info en inschrijvingen Wim De Bruycker info@jeugdenmuziekgent.be - 09/232 13 45

www.jeugdenmuziekgent.be

53 ŠMarleen De Maeseneer


Regio Antwerpen Musiceerdagen p. 52 Muziekkampen

6-18

2

7-2

Pak je rugzak en vertrek met Jeugd en Muziek op kamp. Intensief muziek maken, daar gaan we voor! Naast musiceren kan je kiezen uit verschillende sport- en andere (buiten-)activiteiten. Voor de kampen met overnachting organiseren bekwame en gediplomeerde monitoren ook ‘s avonds allerlei leuke momenten boordevol muziek en amusement. Ideaal om een pak nieuwe vrienden te leren kennen. Ook voor beginners is er plaats. Een aantal van onze leraars heeft bijzondere ervaring met het lesgeven aan kinderen die hun eerste stappen zetten op de notenbalk. Op het einde van het kamp zijn je familie en vrienden welkom tijdens een afsluitend toonmoment. ‘Zomerkamp’, klinkt als muziek in de oren, zeker met een team enthousiaste monitoren! Gitaarkamp, Harpkamp, Jazz en Popmuziek, Koorkamp, Musicalstage, Pianokamp, Orkestweek, Djembékamp, Saxofoonkamp, Strijkerskamp, Muziekstage (hogere graad dko).

Workshop 11-11

5-12

Op 11 november kan je in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen jaarlijks verschillende workshops volgen. Zo kan je o.a. meedoen aan een toffe muziekinitiatie (van 5 tot 8 jaar) en aan een leuk kinderkoor (van 8 tot 12 jaar) .

praktisch info en inschrijvingen Brigitte Lodewijckx jma@desingel.be - 03/237 97 30 www.jeugdenmuziekantwerpen.be 54


Regio Brussel Klankkleuren: ateliers

7-12

Op diverse locaties in Brussel Bij Klankkleuren ontdekken kinderen van diverse afkomst muziek spelenderwijs. Dat ze geen noten kunnen lezen is helemaal geen bezwaar. Samen ontdekken ze culturen, spelen en beleven ze muziek. Ze luisteren naar elkaar, maken iets moois of proeven lekkers uit elkaars streek van origine en leren zo de leefwereld van de ander kennen. Ze kiezen zelf hun instrument uit het klankaanbod (strijkers, gitaar of percussie). Op het einde van het schooljaar brengen ze als één groot Klankkleurenorkest een multimediaspektakel in Brussel. Het klankkleurenatelier vindt wekelijks plaats en duurt 2,5 uur. Elk kind kiest voor één van de instrumenten uit de Klanksessie, neemt deel aan een sessie rond Kleur of Sport en eindigt met de Samenspelsessie.

Klank op tien

-6

2,5

Interculturele muziek- en crea-activiteiten voor kinderen Organiseer in jouw buurt één van de reeksen van 10 vervolgworkshops of zoek met ons naar een formule op maat. Kleuterklanken [4 - 6 jaar] Samen gaan we op zoek naar het geheim van geluid en ritme. Op instrumenten zoals een xylofoon, darbouka of belletjes ontdekken we een nieuwe, magische wereld. Geluidenverhalenjacht [2,5 - 3,5 jaar] Wij gaan op jacht, op geluidenjacht, op verhalenjacht! Kleine ritmes, leuke melodietjes, bizarre geluiden en klanken, ... Verhaal en muziek samen hand in hand!

www.jeugdenmuziekbrussel.be 55


Regio Brussel 4-12

Dagkampen Op diverse locaties in Brussel

In de herfst-, krokus- en zomervakantie kunnen jonge rakkers samen een nieuw creatief avontuur (muziek, knutselen, sport, taal en poĂŤzie) beleven tijdens een dagkamp in Brussel. Ochtend- en avondopvang worden voorzien. herfst- en krokusvakantie

Muziekkampen

0

6-2

In de zomer- en de paasvakantie nemen elk jaar honderden jongeren deel aan de muziekkampen van Jeugd en Muziek Brussel in Hanenbos, Beersel. Tijdens deze kampen duik je elke dag helemaal in de muziek. Er wordt sterk gefocust op samen musiceren. Heb je nog nooit een instrument gespeeld? Ook dan kan je deelnemen. Jeugd en Muziek Brussel stelt voor beginnelingen een aantal instrumenten ter beschikking op aanvraag. Er wordt voldoende afgewisseld met tal van andere activiteiten zodat je een boeiend lessenrooster krijgt. Tenslotte trakteer je familie en vrienden op een spetterend concert aan het einde van het kamp. Zomer- en paasvakantie

praktisch info en inschrijvingen kampen@jeugdenmuziekbrussel.be

www.jeugdenmuziekbrussel.be 56


18

+

Navorming op maat NAVORMINGSWEEKEND Voor professionele musici, muziekpedagogen, conservatoriumstudenten en muziekanimatoren Jeugd en Muziek Vlaanderen organiseert jaarlijks een navormingsweekend om mensen uit het muzikale werkveld samen te brengen en nieuwe impulsen aan te bieden in een breed muzikaal kader. Elk navormingsweekend komen er nieuwe coachen of musici aan bod om via praktische en creatieve oefeningen tot verrijkende muzikale lesvormen en ideeën te komen. Met o.a. Kristina Fuchs, Jan Rzewski, Sarah Goldfarb, Joris Vanvinckenroye, Rik debonne, Wim Henderickx, Paul Dinneweth, Bart Maris, Yves Senden, Hilde Broeckhove, Peter Spaepen, Magda Thielemans, Bo Spaenc, Jos Zwaanenburg e.d. konden deelnemers reeds proeven van verscheidene werkmethoden. Musicerende of muziekonderwijzende ervaring is noodzakelijk. Het eerstvolgende weekend gaat door van vrijdag 16 t.e.m. zondag 18 november 2012 in het vormingscentrum Destelheide te Dworp. Inschrijven kan via ‘navorming’ op onze website.

bijscholing op maat Voor leerkrachten uit het kleuter-, basis en secundair onderwijs Jeugd en Muziek Vlaanderen biedt leerkrachten uit het kleuter-, basis -en secundair onderwijs muzikale bijscholingen op maat aan. Deze navormingen kaderen perfect in een pedagogische studiedag of kunnen van pas komen om de eindtermen muzische vorming een sterker kader te geven. Bovendien kan deze formule worden afgestemd op de behoefte van de school. Een ervaren muziekdocent reikt vanuit een breed muzikaal kader vakoverschrijdende tools en tips aan als inspiratiebron voor uw leerkrachtenteam om muziek en creativiteit in het onderwijs een nieuwe impuls te geven. praktisch Data, onderwerp en aantal sessies zijn af te spreken Anneleen Nauwelaerts anneleen@jeugdenmuziek.be - 02/533 39 16

www.jeugdenmuziek.be 57


Afdelingen Jeugd en Muziek heeft een uitgebreid netwerk van plaatselijke afdelingen. Indien je een activiteit wenst te boeken of nog vragen hebt, neem dan contact op met een regionale afdeling. De plaatselijke medewerkers kunnen je meer vertellen over de beschikbare data en de uitkoopsommen. Is er geen afdeling in je buurt, neem dan contact op met Jeugd en Muziek Vlaanderen (info@jeugdenmuziek.be - 02/533 39 10)

J&M Aalst

J&M Gent

J&M Antwerpen

J&M Geraardsbergen

J&M Brugge

J&M Hasselt

Arbeidsstraat 23, 9300 Aalst 0487/61 35 29 contact@jmaalst.be concertenopschool@jmaalst.be www.jmaalst.be

Brigitte Lodewijckx Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 03/237 97 30 jma@desingel.be www.jeugdenmuziekantwerpen.be

Sophie Verlinde Annuntiatenstraat 32, 8000 Brugge 0472/81 51 04 info@jmbrugge.be www.jmbrugge.be

J&M Brussel

Hendrik Veuchelen Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 02/507 83 43 basisscholen@jeugdenmuziekbrussel.be www.jeugdenmuziekbrussel.be

J&M Eeklo

Stijn De Kesel Moerwege 18A, 9991 Adegem 0495/42 29 03 stijndekesel@telenet.be

58

Wim De Bruycker Oude Brusselseweg 39, 9090 Melle 0474/25 53 85 info@jeugdenmuziekgent.be www.jeugdenmuziekgent.be

Mieke Ameye Grotestraat 20A, 9500 Geraardsbergen 0474/68 60 41 ameye.mieke@pandora.be jeugdenmuziek@geraardsbergen.be

Karin ValĂŠe Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 011/77 15 21 jeugd.en.muziek@ccha.be

J&M Herentals Mia Schroven Klotputten 2, 2370 Arendonk 014/67 82 04 miaschroven@hotmail.com

J&M Kortrijk

Peter Maertens Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk 056/27 78 99 info@jeugdenmuziek-kortrijk.be www.jeugdenmuziek-kortrijk.be


J&M regio Leuven

J&M Poperinge

J&M Lier

J&M Roeselare

Annelynn Ballieu Prins de Lignestraat 30, 3001 Heverlee 0496/54 50 40 jmregioleuven@yahoo.com

Bart Van der Roost Gasthuisvest 50, 2500 Lier 0478/33 06 64 info@jeugdenmuzieklier.be www.jeugdenmuzieklier.be

J&M Maaseik

Gerrie Geurts Tweede Straat 58, 3680 Maaseik 0475/28 15 49 gerrie.geurts@gmail.com www.jmmaaseik.be

J&M Menen

Geert Valcke Hansbekestraat 91, 8940 Wervik 056/31 37 21 jmmenen@scarlet.be www.jeugdenmuziekmenen.be

J&M Neerpelt Dirk Max Hoogveld 54, 3990 Peer 0499/77 51 65 dirk.max@telenet.be

J&M Ninove

Patrick Wynant Dwarsstraat 50, 9470 Denderleeuw 053/66 82 21 patrickwynant@pandora.be

J&M Oostende

Liesemarie Beelaerts Leffingestraat 85, 8400 Oostende 0499/46 33 51 jeugdenmuziekoostende@gmail.com www.jmoostende.be

J&M Oudenaarde An De Leenheer Stropkaai 39, 9000 Gent 09/221 80 22 adeleenheer@skynet.be

Paul Parret J. Van Walleghemstraat 3, 8970 Poperinge 057/38 83 30 paul.parret@telenet.be

Lies Debel Boeversstraat 36, 8800 Roeselare 051/21 07 04 info@jmroeselare.be www.jmroeselare.be

J&M Tienen

Alfons Ponsaerts Grote Markt 3, 3300 Tienen 016/84 24 83 info@jeugdenmuziektienen.be www.jeugdenmuziektienen.be

J&M Tongeren – Sint-Truiden Marie-Jeanne Princen Elderseweg 54, 3700 Tongeren 012/23 76 02 mj.princen@skynet.be

J&M Vilvoorde

Ruby De Bruyne Groenstraat 21B, 1800 Vilvoorde 0498/83 60 07 jmvilvoorde@yahoo.com

J&M Waasland

Pieter Vandermeiren Batterijstraat 4, 9000 Gent 0479/81 69 61 vandermeiren.pieter@gmail.com

J&M Waregem

Luc Dumoulin Olmstraat 25, 8790 Waregem 056/60 09 18 jeugdenmuziek.waregem@gmail.com www.jeugdenmuziekwaregem.be

J&M Wetteren

Gert De Wilde Jan Cooppalaard 8, 9230 Wetteren 0496/51 53 14 info@jmwetteren.net www.jmwetteren.net www.jeugdenmuziek.be 59


60


Provinciale coรถrdinatoren Limburg

Gerrie Geurts Tweede Straat 58, 3680 Maaseik 0475/28 15 49 gerrie.geurts@gmail.com

Oost-Vlaanderen

Wim De Bruycker Oude Brusselseweg 39, 9090 Melle 0474/25 53 85 info@jeugdenmuziekgent.be www.jeugdenmuziekgent.be

West-Vlaanderen

Katty Van Kerkhove Meenseheirweg 20, 8800 Roeselare 0478/87 28 65 katty@jeugdenmuziek.be

Provincie Antwerpen Nog te bepalen

Vlaams-Brabant

Ruby De Bruyne Groenstraat 21B, 1800 Vilvoorde 0498/83 60 07 ruby.debruyne@jeugdenmuziek.be

Jeugd en Muziek Vlaanderen directeur Roel Vanhoeck roel@jeugdenmuziek.be 02/533 39 11

communicatie Marijn Clijsters marijn@jeugdenmuziek.be 02/533 39 14

zakelijke coรถrdinatie Syl Lefevre syl@jeugdenmuziek.be 02/533 39 12

grafische vormgeving Marleen De Maeseneer marleen@jeugdenmuziek.be 02/533 39 19

coรถrdinator educatieve projecten Anneleen Nauwelaerts anneleen@jeugdenmuziek.be 02/533 39 16

boekingen, administratie info@jeugdenmuziek.be

programmering, educatie, projectbegeleiding Leen Debruyn leen@jeugdenmuziek.be 02/533 39 17

J e ug d e n M uz i e k V l a a n d e r e n D e fac q zs t r a at 1 1 0 0 0 B r us se l Tel.: 02/533 39 10 inf o @ jeu g d en m uz ie k . b e www.jeugdenmuziek.be 61


INDE

X K L EUT ERONDERWIJ S

12

Berenjacht

13

Blaaskop (voorstelling + workshop)

14

Canta conmigo / Zing met mij

15

Canta conmigo / Zing met mij (workshop)

18

De Notenkraker

20

Droes - diabolus in musica

25

HERMAN EN ROSITA DEWIT Muziek voor en met kleuters

62

44

The Snowman

47

Zindering


INDE

X

B AS I S ONDE R WIJ S

8

Alles wat niet mag van de juf piano

10

Als de klok dúmdi rumdi du tikt …

11

Als de klok dúmdi rumdi du tikt … (workshop)

16

Dag Djinn

17

Dame Jeanne (workshop)

21

Exit_Brass! - Laat je (om)verb(l)azen!

22

Fijnbesnaard

24

HERMAN EN ROSITA DEWIT Muziek uit de keuken Muziek van op ’t grof huisvuil Muzikale vertelsels Sportieve Muziek Muziek met bucht, brol en bazaar

26

Muziekterreur – Grafische partituur

27

Laat je mond ‘ns openvallen (workshop)

28

Kaba

29

Kaba (workshop) 63


INDE

X B A S ISONDE RWIJ S

30

Mannen van het vuil geluid

31

Mannen van het vuil geluid (workshop)

32

Muziek Op Stap

34

Odysseia in de klas

35

Prinses Aiko

36

Scherzi Musicali

38

slagRoom

39

slagRoom - Workshop bodypercussion

40

Soundpainting (workshop)

41

Tรกtake!-Taiko

42

Van Afrika tot Amerika - Triatu

43

Mijn vader - Triatu

45

Wagon

46

Ziad El Ahmadie

64


65 65 ŠMarleen De Maeseneer


2 s

& L K 012eizo O N A G L E & en D E E R U T 20 RW ER 1 3 IJS

mede

werk

Met e rs , v d a n k a a n de v rijw J e u g i l l i g e rs e n e l e m u z i k d en M u z i e p a r t n e rs a n t e n , , k mo gelijk die de we rking make va n n!

deren n a a l 1 V z i e k q z s t ra a t l u M en fac sse Jeugd p/a De 1000 Bru 10 3 39 60 3 5 2 ) 32 (0 03 55 Te l : + 3 2 ( 0 ) 2 5 u z i e k . b e + Fa x : j e u g d e n m o inf @ k.be

w

w w. j

enm eugd

uzie

de seizoensbrochure basisonderwijs ‘12-‘13 is een uitgave van Jeugd en Muziek Vlaanderen vzw oplage: 4.500 ex., april 2012

66

verantwoordelijke uitgever: Roel Vanhoeck


j &M zo e kt ! muzikant Ben je een professioneel muzikant en creĂŤer je voorstellingen waarin muziek een centrale plaats inneemt? Je richt je tot een jong doelpubliek of tot een hele familie? Want elk seizoen gaan we op zoek naar creatieve, muziekeducatieve en kwalitatieve voorstellingen. Verras ons met je vernieuwende en avontuurlijke muziekvoorstelling! Stuur je concept, technische fiche en uitkoopsom door naar info@jeugdenmuziek.be Meer info 02/533.39.17

muziekanimator Heb je een professionele muziekopleiding genoten en heb je ruime ervaring met het werken met diverse leeftijdsgroepen? Is lesgeven je passie en heb je een brede knowhow van het muziekeducatieve veld? Dan zoeken wij jou! Stuur je CV en motivatie naar anneleen@jeugdenmuziek.be Meer info 02/533.39.16

www.jeugdenmuziek.be


deren n a a l 1 V z i e k q z s t ra a t l u M en fac sse Jeugd p/a De 1000 Bru 10 3 39 60 3 5 2 ) 32 (0 03 55 Te l : + 3 2 ( 0 ) 2 5 u z i e k . b e + Fa x : j e u g d e n m o inf @ k.be

www 68

.j

enm eugd

uzie

Seizoensbrochure basisonderwijs  
Seizoensbrochure basisonderwijs  

Met trots presenteren we dit aanbod voor het seizoen 2012-2013.Vergeet zeker ook niet via onze website (www.jeugdenmuziek.be) ofvia onze afd...

Advertisement