Page 1


Hey jij… Ja jij De jeugddienst

daar!

en –raad

vieren feest! Op vrijdag 26 , zaterdag 27 en zondag 28 vieren we het de oktober 10 Weekend van de Jeugd! Dit weekend dr aait volledig ro nd

jullie! Dit jaar en die wil je ze organiseren we ker niet misse onze 10 de editi n! Vo e, ri g ja ar NOG zotter! Dr w as al zo t, maar dit jaar ie dagen lang do en ha le w n we alles uit e activiteiten, an de kast: tal va imaties en verr n supercoole as si ng en! Het wordt vergeten! een weekend om niet te

Waarom doen we dit?

Omdat jullie he t verdienen! Dr ie dagen lang met de zotste zetten we julli activiteiten! e in de bloemet jes Wat mag je van ons verwachten tijdens dit wee een eerste, excl kend? In dit bo usieve preview ekje krijgen julli ! Lees dus zeke e voor dit feestw r ve rder en ontdek eekend! alle zottighede n Speciaal voor de ze feestelijke 10 de editie dompe de ‘Wondere wer len we ons wee eld’! Niets is w kend onder in at het lijkt, laat jullie verrassen!

Op vrijdag 26 oktober starte n we ons feest met onze tien weekend erfuif! Een

feestje gegarand eerd met lokale dj’s en een excl We toveren jeug usieve dj-set va dhuis Lodejo om n dj DIMARO! in onze eigen wondere werel d!

2


Zaterdag 27 o k

tober

is het tijd om Roefelen? Spre te roefelen! ken we hier op de je ug dd ie nst Chinees? Na betekent eens tuurlijk niet! Ro neuzen in de w ondere wereld efelen mogen kinderen van de volwasse doen wat de gr ne n. Op Roefeldag ote mensen do worsten draaie en: taartjes mak n bij de slager en bi j de bakker, , meerijden m meer! Lees zeke et de brandwee r verder en ontd rwagen en zo ek ons aanbod veel !

Zondag 28 ok tober sluiten we ons weeke met een KIDS nd af namiddag! Kom zeke r en vast eens

een kijkje nem en en ontdek on

ze ‘Wondere wer eld’. Alle info over het Weekend va n de Jeugd en Mocht je nog de Roefeldag st verdere vragen aat in dit boek he je. bb en , dan kan je jeugddienst. On die altijd kwijt ze gegevens ka bij de n je vinden op de laatste pagi na.

De jeugddienst feest en we wilen –raad vieren len jullie er bij! 3


i.s.m.

Vrijdag 26 oktober TIENERFUIF

Deze exclusieve avond is enkel voor tieners tussen 12 en 15 jaar! Samen met dj DIMARO en zijn sidekick LITTLE D, maken we er een feestje van! We dompelen je onder in onze ‘Wondere wereld’: spiegelpaleis, lounge, funny (alcoholvrije) cocktails, steltlopers, airbrushtattoo’s,… je beleeft het allemaal op onze tienerfuif! Ook zal er dit jaar een kapsalon aanwezig zijn om jullie (wie dit wenst) te voorzien van feestelijke kapsels!

Place to be? Jeugdhuis Lodejo. (Dorp-Oost 1) Wanneer? 20u tot 24u. Inkom: Gratis! 4


5


r e b o t k o 7 2 Zaterdag

ROEFEL

van 6 tot 12 jaar. beerdag voor kinderen pro uit te gro dé is l Roefe grote mensen doen: ze datgene doen wat Voor één keer kunnen n landbouwer, eien voederen bij ee ko el, nk wi n ee in meehelpen n,… het rusthuis, reporter zij bejaarden verzorgen in christi vonden we weer van vele mensen uit Lo Door de inspanningen leven. Alvast lemaal kunnen gaan uit he h zic lie jul ar wa es, 325 plaatsj reidwillige medewerkers! hartelijk dank aan de be . t van alle activiteiten ijden vind je een lijs Op de volgende bladz tei ete activi t dan kies je je favori en je ek bo t he ert Je doorblad de keuze maken). de (best ook een 2 en 3 plaatsen. we maar liefst 152 en bb he n ige jar 8Voor de 6- tot an bovendien alle activiteiten, waarv uit n ze kie en nn ku De ouderen n zijn bestemd! 173 plaatsen enkel voor he heel aantal kinderen om elk jaar weer een en ett inz s on n jve bli We gelukkig te maken!

r.

f woensdag 17 oktobe

Je kan bellen vana in twee delen. De inschrijving gebeurt

6


7


t CH en enkel op he IS N O F E L E T l e k ddienst). dag kan en mer van de jeug m nu t Inschrijven die he op (dus niet die je m en activiteit 09 326 88 28 nummer boortedatu we je naam, ge en de ag e want de vr g in ijv n 2de en 3 keuz ee Bij je inschr nd ha or vo Maak zeker al op snel volzet! wenst te doen. jn immers zeer zi en it te vi ti ac e meest populair !

er inschrijven

ór 17 oktob je kan NIET vó

er informeren n kan je hierov da ij, vr en ts ktober nog plaa 5 65 66. Zijn er na 17 o t nummer 09 35 he op él w n da de jeugddienst,

Belangrijk:

lkens

te zet zijn, haak e b n e jn li e d Belangrijk: als er opnieuw!!! be terug in en pro

8

bij


Je kan inschrijv en voor Roefel (17 oktober: 09 326 88 28, na 17 oktober:

Voor 6- tot 8-j a

09 355 65 66)

ri

gen (geboren tuss Woensdag 17 ok en 01/01/2004 tober van 17.3 en 31/12/2006 ) 0u tot 18.30u kan men nog ni (v oor oudere kind et inschrijven!! eren , zie hieronder)

Voor 9- tot 12 -j

arigen (geboren tussen 01/01/ 2000 en 31/12/ tober van 18.3 20

Woensdag 17 ok

0u tot 20u.

03)

Eens je ingesc hreven bent, mag je een ti verwachten. W jdje later een e vragen om de bevestigingsbr ze bevestigings ief in je bus brief mee te ne men op de Ro efeldag zelf! Belangri

jk voor de ou

ders: Roefeldag is in de eerste plaa ts de dag van ENKEL de kind het kind. Het is dan ook de eren de activit bedoeling dat e it zich aan te mel e n bijwonen. De ki den bij het de nd er en worden verw elnemend bedr handen. ijf waar ze zijn acht ingeschreven. Ze zijn in goed e

9


Aanbod voor kinderen van 6 tot 12 jaar 1. Landbouwbedrijf, De Meulenaere Kristof (16 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Ruilare 76, Zeveneken 7u30 tot 9u30, 18u tot 20u kennismaking met de boerderij, dieren verzorgen en voederen aangepaste kledij en laarzen

2. Landbouwbedrijf, Van de Walle – Verbeken (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Ruilare 153, Zeveneken 9u tot 11u, 13u tot 15u kennismaking met de boerderij, dieren verzorgen aangepaste kledij en laarzen

3. Landbouwbedrijf, Van der Straeten (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Koedreef 21, Zaffelare 8u30 tot 10u30 , 15u tot 17u kalfjes stro geven, voederen,… aangepaste kledij en laarzen

4. Landbouwbedrijf, Van Waes Ivan (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

10

Windgat 11, Zaffelare 16u30 tot 19u kalfjes verzorgen, koeien melken en voederen,… aangepaste kledij en laarzen


5. Landbouwbedrijf, Van Nieuwerburg Ignace (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Denen 121, Lochristi 16u tot 17u30 kennismaking met het bedrijf, meehelpen,… aangepaste kledij en laarzen

6. Landbouwbedrijf, Sloeberke (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Bommel 3, Zaffelare 10u tot 12u, 14u tot 16u verzorgen en vertroetelen van de dieren op de adoptiekinderboerderij aangepaste kledij en laarzen

7. Speelpaleis (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Antwerpse Steenweg 98, Lochristi 10u tot 13u klaarzetten voor feestjes, klanten helpen, bestellingen opnemen, helpen afwas, kroontjes maken

8. Café, Picasso (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 24, Lochristi 10u tot 11u30, 12u30 tot 14u, 14u30 tot 16u meehelpen, klanten bedienen

9. Bloemisterij, Floré Kris bvba (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Oud-Hoflaan 26a, Lochristi 9u tot 12u kennismaking bedrijf, plantjes stekken,…

10. Fotograaf, Etienne De Schryver (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-Oost 8, Lochristi 10u tot 12u, 14u tot 16u maken van pasfoto’s, studio- of buitenopnamen (afhankelijk van het weer), fotobewerking, klanten helpen aan de kassa.

11


11. Rode kruis Lochristi (16 plaatsen voor kinderen van 6 tot 8 jaar) Waar: Wanneer: Wat:

Edugo Lochristi, Dorp-Oost 32, Lochristi 10u tot 12u, 13u tot 15u actief kennismaken: reanimatie, verbanden aanbrengen, wondverzorging, brancard leren hanteren,…

12. Winkel, Soeplesse (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-Oost 35c, Lochristi 9u tot 11u, 11u tot 13u broodjes beleggen, groenten kuisen, klanten helpen

13. Winkel, Beau 10 kinderschoenen & zo (3 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 7, Lochristi 10u tot 12u, 13u tot 15u, 16u tot 18u verkoop, voetjes opmeten,…

14. Supermarkt, Colruyt (15 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Antwerpsesteenweg 44-46, Lochristi 9u tot 11u, 13u tot 15u, 15u30 tot 17u30 aanvullen, scannen artikelen,… stevige schoenen aandoen

15. Slagerij, De Clercq Stefan (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Koning Albertlaan 35, Lochristi 10u tot 12u, 14u tot 16u aanvullen van de winkel, bereiden van schoteltjes,…

16. Dierenarts, Verberckmoes (10 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Beerveldestraat 118, Lokeren 9u tot 10u30, 13u tot 14u30 kennismaking beroep

17. Tandarts, De Saeger Evelien (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

12

Oude Veldstraat 101, Zaffelare 9u tot 10u30, 10u30 tot 12u kennismaking beroep en materiaal, tanden bekijken en polijsten


18. Winkel, ’t Lang leven (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 1, Lochristi 9u tot 11u, 14u tot 16u helpen aan de kassa, klanten helpen,…

19. Hondenschool, Dogmasters (20 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Hanselaarstraat 45, Beervelde 13u tot 15u al spelend leren omgaan met honden, bijhorende taken,…

20. Kapsalon, Pascal Zaffelare (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Kerkstraat 2, Zaffelare 10u tot 11u, 14u tot 15u handdoeken plooien, vegen, eerste wastechniek aanleren….

21. Kapsalon, Pascal Lochristi (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 18, Lochristi 10u tot 11u, 13u tot 14u, 14u tot 15u eerste wastechniek aanleren, kammen haren, rollen indraaien,…

13


Aanbod voor kinderen van 9 tot 12 jaar 22. Fotograaf, Hilde De Cleene (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Oosteinde 21, Zaffelare 14u tot 16u studioreportage, fotoverwerking

23. Tuinen, De Geyter bvba (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Stationsstraat 36, Lochristi 9u tot 11u snoeien struiken, bladeren verzamelen, maaien gras, harken,‌ regenkledij en laarzen (is een buitenactiviteit)

24. Optiek, Vandeweghe (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 64, Lochristi 10u tot 11u, 11u tot 12u brilglazen slijpen en monteren, verkoop winkel

25. Brood en banket, De Meyer (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Schoolstraat 14, Lochristi 8u30 tot 10u30 helpen in de winkel en in de bakkerij

26. Tuincentrum, AVEVE (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

14

Dekenijstraat 31, Lochristi 10u tot 12u, 14u tot 16u kassa, artikelen prijzen, helpen klanten,‌ gesloten schoenen en een warme trui meenemen


27. Brandweer (24 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Koning Boudewijnlaan 7, Lochristi 9u tot 11u, 13u tot 15u werking van de brandweer, rondrit,…

28. Bejaardentehuis, RVT St-Pieter (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Bosdreef 5b, Lochristi 9u tot 11u helpen bij de logistieke taken zoals opdienen maaltijden, bedden opmaken, gesprekken met bewoners voeren,… nette, gemakkelijke kledij, gesloten schoenen, verzorgde haartooi. Deelnemers worden verwacht op de 1e verdieping (bureau verpleegpost)

29. Bejaardentehuis, WZC St-Eligius (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

St.-Elooistraat 56, Lochristi 9u30 tot 11u30 maaltijdbediening, leefgroepwerking, keukenhulp,… schort meebrengen, goede schoenen, propere handen en nagels

15


30. Bibliotheek Reinaert (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Koning Boudewijnlaan 6, Lochristi 9u30 tot 10u30, 10u30 tot 11u30 helpen bij de uitleendienst, aanvullen rekken

31. Glaskunst Hugo Meersseman (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Vitsakkerlaan 9, Lochristi 9u tot 12u, 14u tot 17u deelnemers maken onder begeleiding een kunstwerkje om mee te nemen

32. Winkel, ’t Schoenlappertje – Vanespana (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 49, Lochristi 10u tot 12u, 14u tot 16u wijn en toebehoren, klanten helpen, herstellen schoenen

33. Winkel, traiteur Baert (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Antwerpse Steenweg 2, Lochristi 9u tot 11u, 14u tot 16u helpen in de keuken: hapjes maken, kleine dessertjes,…

34. Supermarkt, Smatch (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

16

Drongenstraat 21, Lokeren (bij Zeveneken) 12u tot 14u, 14u tot 16u, 16u tot 18u helpen in de winkel, kassa,…


35. Supermarkt Delhaize (12 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Bosdreef 1e, Lochristi 9u tot 11u, 13u tot 15u, 15u30 tot 17u30 aanvullen, helpen in de winkel, beenhouwerij, bakkerij, …

36. Winkel AS Adventure (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Antwerpse Steenweg 21, Lochristi 11u tot 13u helpen in de winkel, magazijn,…

37. Supermarkt Louis Delhaize, Zaffelare (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Oosteinde 1, Zaffelare 10u tot 12u, 14u tot 16u helpen in de winkel, rekken aanvullen…

38. Politie (16 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Koning Boudewijnlaan 5, Lochristi 8u tot 10u en 10u tot 12u spannende en leerrijke zaken, interventie,…

39. Slagerij & traiteur De Groote (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 104, Lochristi 9u tot 11u bereidingen,…

40. Winkel, Berenkroontje (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-Oost 22b, Lochristi 10u tot 12u, 14u tot 16u Opvullen doopsuiker, inpakken snoep en chocolade,…

41. Media, reporter De Gentenaar, Nieuwsblad (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Nieuwstraat 4, Lochristi 13u30 tot 17u meegaan op ronde, foto’s nemen, verslag maken,… fototoestel, blocnote en schrijfgerief meenemen

17


42. Café, De zoeten inval (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 86, Lochristi 14u30 tot 16u30 klanten bedienen,…

43. Tuincenter, Van Eeckhout (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Antwerpsesteenweg 965, Oostakker 10u tot 12u, 14u tot 16u klanten bedienen,… aangepaste kledij en eventueel een schort

44. Winkel, Lorenti, fashion shoe (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-Oost 107, Lochristi 9u tot 11u, 15u30 tot 17u30 helpen aan de kassa, klanten helpen,…

45. Winkel, Beau 10 kinderschoenen & zo (3 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 7, Lochristi 10u tot 12u, 13u tot 15u, 16u tot 18u verkoop, voetjes opmeten,…

46. Landbouwbedrijf, de Bommelboschhoeve (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat: Opgelet:

Koedreef 25 , Zaffelare (1e huis aan de bommelboschhoeve) 9u tot 11u, 13u tot 15u paarden voederen en verzorgen,… aangepaste kledij en laarzen

47. Kapper, De Cliént (6 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

18

Dorp-Oost 21, Lochristi 9u tot 11u, 11u30 tot 13u30, 15u30 tot 17u30 aanvullen stock, helpen met de drankjes, vegen,…


48. Schoonheidssalon, Azure (2 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 51/1, Lochristi 11u tot 12u klanten helpen, eigen nageltjes verzorgen,…

49. Jeugdhuis Lodejo (12 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-Oost 1, Lochristi 14u tot 16u cocktails maken, algemene jeugdhuiswerking,…

50. Apotheek Dierickx (4 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Dorp-West 30, Lochristi 9u tot 10u30 bereidingen maken, doktersbriefjes lezen, medicijnen zoeken,…

51. Dierenpension, De Ark (8 plaatsen) Waar: Wanneer: Wat:

Veldstraat 58, Lochristi 8u tot 10u, 10u tot 12u Verzorgen van katten en honden,…

19


Zondag 28 okt

VRIJ TOEGANK

ELIJK

ober KIDSNAMIDDAG

GRATIS

Op zondag open en we onze de uren voor jong deze feestelijke en oud! Iedere middag vol an en is dit jaar im aties, attracties welkom op zijn eigen ‘won en w or ks dere wereld’ en hops! De jeugdd jij bent meer da ienst creëert n welkom!

M

KO IEDEREEN WEL

Wat hebben we voor jullie in petto?

NIEUW CONCE

Gekke fietsenparcours, spiegelpaleis, velcromuur, a, hindernissenbaan, verteltheater Zipl straattheater ‘Allemaal Theater’, gkastelen, glittertattoo’s, gekke kapsels, sprin ime, circusworkshops, kookworkshops, gr ! nepwonden maken en nog veel meer n. Ook de funbus zal van de partij zij Wat moet je nog meer hebben?

20

PT


Waar de Fun Truck parkeert , daar begint de pret! H

eb jij een vast e hand? Ontdek het met Nerf. Je kan oo k je eigen wer el d bouwen met de talloze Lego bouwsten en of racen met de nieuwst e Hotwheels Co lorshifters!

Waar?

Voor de kleins ten onder jullie vo orzien wij ook een kleuterzon e met tal van leuke spelen en animaties!

Terreinen van de jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Boudewijnlaan 4, ingang naast de bib!). Hier is ook voldoende parkeergelegenheid. Dichtstbijzijnde bushalte = Kerk/ Dorp. Meer info op www.delijn.be

Wanneer? Doorlopend tussen 14u en 17u. Voor wie? Iedereen, jong en oud, is welkom! Er worden ook kleuterattracties voorzien. Voor de ouders voorzien we een ouderterras. Voor elk wat wils dus!

Prijs?

Gratis! Een hapje en drankje kunnen aan kleine prijzen verkregen worden.

Opgelet:

Dit is een open spelnamiddag. Wij voorzien geen persoonlijke begeleiding/ opvang.

21


KIDSNAMIDDAG

22


23


Contactgegeve ns Voor meer info kan je steeds terecht bij de Koning Albert jeugddienst: laan 29b, 908 0 Lochristi 09 355 65 66 jeugddienst@ lochristi.be Jeugddienst o p het net Je kan ons oo k vinden op fa cebook e

n twitter.

www.facebook

.com/jeugddie

nstlochristi

www.twitter.co Benieuwd wat

m/jeugdlochri

de jeugddienst

sti

nog in petto h

eeft voor jullie

Check dan zek er www.jeugd

lochristi.be!

V.u.: Yves Deswaene, Dorp-West 52, 9080 Lochristi

?

Weekend van de Jeugd - Brochure  

10de Weekend van de Jeugd info

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you