Page 1

zin in spelen ? SPEL MET ZIN ! n le o h c s r o o v d o b Aan

ĂŤngageerd Plezierig ge

!


JEUGDDIENST DON BOSCO ? Beste leerkracht, proficiat! Jij bent op dit moment­in het bezit van de enige echte informatiebrochure­over Jeugddienst Don Bosco vzw.

Is het de eerste keer dat je over

jouw leerlingen warm te maken voor

Jeugddienst­Don Bosco vzw hoort,

een speels en plezierig engagement

dan is deze brochure je op het lijf

op school of bij de Jeugddienst! Of

geschreven!­We willen je namelijk

wie weet voel je jezelf ook nog wel

graag wat meer informatie geven over

jong genoeg om deel te nemen aan

de Jeugddienst van Don Bosco en je­

één van onze projecten; ons aanbod is

laten kennis maken met het uitgebreide

de laatste jaren namelijk spectaculair

We zijn een Vlaamse jeugdwerk-

aanbod aan activiteiten en projecten

uitgebreid en biedt voor jong en ietsje

organisatie­die net als jouw school

die jaarlijks voor tal van vrijwilligers op

minder jong heel wat leuks.

geïnspireerd is door het gedachtegoed

poten gezet worden.

van Don Bosco: jongeren zinvol laten spelen, hen af en toe laten stilvallen bij een welbekend avondwoordje, hen vormen­tot jeugdleiders en animatoren en dat allemaal op een plek waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Dàt is waar wij als Jeugddienst voor staan!

Heb jij wel al eens van de Jeugddienst gehoord? Perfect, dan hoeven we jou alvast niet meer te overtuigen van de leuke, speelse projecten en activiteiten­ die wij organiseren. Deze brochure kan misschien wel dienen om enkele van

Mocht je nog wat meer informatie willen over de Jeugddienst, surf dan eens naar www.jeugddienstdonbosco.be of stuur gerust een mailtje naar jeugddienst@donbosco.be.


Inhoudsopgave ANIMATIE VORMING zinspeling

internationaal

speelplaatsanimatie

4

vormingssessies speelplaatsanimatie

6

KADERVorming jeugdleiders

8

schoolbezinningen

10

TURIJN - in het spoor van DON BOSCO

12

DIDACTISCHE HULPMIDDELEN

13

taize jongerenontmoeting

14

WERELDJONGERENDAGEN

15

INTERNATIONAAL VRIJWILLIGERSWERK

16

vastenactieproject & noordwerking

19

|3


Animatie

www.jeugddienstdonbosco.be

En wat als je nu ook nog eens kan blijven spelen op je school? Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen.

|4


SPEELPLAATSANIMATIE Speelplaatsanimatie is een project dat je binnen je eigen school kan uitwerken met leerlingen en leerkrachten. Het heeft als grote voordeel dat je de betrokkenheid van alle leerlingen een stuk zal vergroten: oudere leerlingen (uit de derde graad) kunnen zich engageren als speelplaatsanimator­voor de jongere leerlingen uit de eerste­graad. Tegelijk kan een zinvolle link gelegd worden­ met vakoverschrijdende eindtermen.­

en krijgt de middagpauze een zinvolle

vertrouwensrelatie­met je leerlingen.

invulling. Voor veel leerlingen duren­

Anderzijds zorg je er ook voor dat leer-

middagpauzes namelijk vaak te lang

lingen die uit de boot dreigen te vallen

omdat­ze niet goed weten hoe ze hun

aan bod komen tijdens het spel.

De derdegraadsleerlingen werken

Het spreekt voor zich dat ook de

een activiteitenaanbod uit voor de jongere leerlingen tijdens de middagspeeltijden. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen, leren ze samenspelen

vrije tijd invullen wanneer ze hun gsm, laptop of spelconsole niet bij de hand hebben.­Speelplaatsanimatie­kan hieraan tegemoet­komen door een keuzeaanbod­uit te werken waaraan

Wat kan Jeugddienst Don Bosco voor jou en je school betekenen in het kader van deze speelplaatsanimatie?

leerlingen tijdens de speeltijden­kunnen

De Jeugddienst organiseert

deelnemen.­Uit ervaring blijkt ook dat

vormingssessies­op maat van elke

het invoeren van speelplaatsanimatie­

school waarbij het project wordt

op school probleemgedrag­(spijbelen,­

toegelicht. Samen met de betrokken

pestgedrag...)­kan verminderen!­Het

leerkrachten en/of directie wordt de

vormt een saaie speelplaats om tot een

speelplaatsanimatie afgestemd op

speelse ontmoetingsplaats.­

de noden en mogelijkheden van jouw

betrokkenheid van enkele leerkrachten­ mee zorgt voor het welslagen van de speelplaatsanimatie. Door

school. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide beginanalyse waaruit een concreet stappenplan volgt om het project­te realiseren in jouw school.

jouw aanwezigheid­als leerkracht vergroot­je enerzijds de band en de

|5


De Jeugddienst­organiseert ook jaarlijks de spagadderdag,­ een ontmoetingsdag­waarbij speelplaatsanimatoren­vanuit alle Don Boscoscholen elkaar kunnen ontmoeten.­Ze krijgen een leuk en creatief spel aangeboden en kunnen er ervaringen uitwisselen.

Contactinfo: Wil je meer informatie over speelplaatsanimatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst via activiteiten@donbosco.be of 016 24 16 25. |6

Vormings sessies

in het kader van  speelplaatsanimatie Als vormingsorganisatie voor en door jongeren spreekt het voor zich dat we als Jeugddienst tal van vormingssessies aanbieden! Met deze sessies hebben we twee verschillende doelgroepen voor ogen: leerkrachten die zich engageren als begeleider van de speelplaatsanimatie,­ en speelplaatsanimatoren die hun vaardigheden­als animator verder kunnen­uitbreiden. Hieronder lichten we enkele van die sessies kort toe. Uiteraard werken we

op maat en kijken we samen met elke school wat de vraag precies is en hoe we hier het beste aan tegemoet komen.

Sessie 1: Spel en Spelen Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid,­­ze uitleggen nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende­animatoren­hierin een introductie­krijgen.­Dankzij deze sessie­ leren jongeren­op een duidelijke en doordachte­manier een spel uit te leggen en ook bestaande spelen een creatieve toets te geven. Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 2: Tips en tricks Na enkele weken op de speelplaats hoor je het wel eens: ‘Alweer Chinees voetbal! Je kent niks anders zeker?’ Aan de hand van enkele eenvoudige­ technieken kun je zelf een eigen spel ontwikkelen. In deze vormings-


sessie bieden we drie methodieken waarbij jongeren nieuwe, creatieve

Sessie 4: Coachen en motiveren

spelen op het spoor komen. Wat

Je bent sinds kort begeleider op

zijn spelelementen?­Hoe kun je ze

een school met speelplaatsanimatie.

combineren?­Hoe kun je van bestaande

Dat betekent dat je een hele groep

spelen nieuwe spelen maken? Aan jouw

speelplaatsanimatoren­onder je

leerlingen om het te ontdekken en in

hoede krijgt, maar hun begeleiding en

praktijk om te zetten!

ondersteuning­loopt niet altijd even vlot.

Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Je krijgt ze moeilijk uit de startblokken

Sessie 3: Regenprogramma

en weet eigenlijk niet zo goed hoe je

Iedereen kent ons Belgische weertje. ’s Morgens kan het nog stralend zomerweer zijn en in de namiddag­kan het onverwacht­beginnen regenen. Gevolg: daar staan die speelplaatsanimatoren­ met hun spel waar ze gisteren zo hard

dit best aanpakt. Is hier geen magische­ formule­voor? Het antwoord is jammer­ genoeg­‘nee’. Wel zijn er een aantal hulpmiddelen­om meer zicht te krijgen op verschillende stijlen in het leiden van (groepen) vrijwilligers.­Belangrijker nog:

aan gewerkt hebben en waarmee ze

welke aanpak kan wanneer werken?

dus niet aan de slag kunnen. Kortom:

De sessie legt het zwaartepunt bij de

het is belangrijk goed voorbereid te zijn

groep en bij individuele animatoren die

op dergelijke situaties.

er deel van uitmaken. We leren beide

Doelgroep: speelplaatsanimatoren

analyseren­en een gerichte aanpak

samen te stellen. Doelgroep: leerkrachten-begeleiders

Contactinfo: Wil je meer informatie over de verschillende vormingssessies in het kader van het project speelplaatsanimatie, of wil je je leerlingen los van het speelplaatsanimatieproject­ een vormingssessie aanbieden,­ aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst Don Bosco via activiteiten@donbosco.be of 016 24 16 24. |7


Vorming

www.jeugddienstdonbosco.be

Tijdens kadervorming krijgt vrije tijd een zinvolle invulling en kunnen leerlingen zich engageren en wie weet wel hun superkrachten als

jeugdleiders ontdekken.

|8


kadervorming:

vorming voor jeugdleiders en hun begeleiders Kaderwatte? Kadervorming! Net zoals jullie kinderen en jongeren vormen, zij het in een schoolse context, kunnen jongeren ook op een informele manier gevormd worden.

nabijheid­en hartelijkheid natuurlijk

Dat is waar we met onze kadervorming

die je wel goed ziet functioneren als

voor een groot stuk aan tegemoet willen komen: jongeren vanaf 16 jaar vormen en opleiden tot animatoren­ die zich op een speelplein, in de jeugdbeweging, maar ook binnen­

centraal­staan. Dat kan toch alleen maar een meerwaarde betekenen voor de school én voor de jongere? Misschien zitten er in jouw klas wel leerlingen die hiervoor geboren zijn of

Kortom: ze ontdekken een hele week

animator?

het kind in zichzelf om nadien hun aangeleerde­vaardigheden te gebruiken als nieuwe animatoren.

jouw school willen­engageren om

Jaarlijks organiseert Jeugddienst Don

jongere kinderen en leerlingen­een

Bosco vzw verschillende cursussen

zinvolle vrijetijdsbesteding­te bieden.

voor zowel beginnende animatoren

Je herinnert­het je misschien zelf nog

als meer ervaren jeugdleiders die zich

van jouw cursus: een hele week lang

willen specialiseren als (eind)verant-

worden jongeren ondergedompeld in

woordelijken of zelfs als instructeur in

spel en spelen, verkleedpartijen, toneel

het jeugdwerk. En dat alles binnen­het

en expressie, enzovoort.

pedagogisch project van Don Bosco­ waarbij zingeving, kansen geven,

Contactinfo: Voor meer informatie over de cursussen van de Jeugddienst of over onze kadervorming in het algemeen kun je altijd contact opnemen met onze vormingsverantwoordelijke via vorming@donbosco.be of 016 24 16 24. |9


Zinspeling

www.jeugddienstdonbosco.be

Spelen is leuk! Maar voor Don Bosco mocht het nog net ietsje meer zijn! Zin in spelen, maar ook spel met zin, dat is waar Jeugddienst­Don Bosco vzw in uitblinkt. Het zinspelingsteam van onze organisatie heeft dan ook verschillende activiteiten ontwikkeld­waarin dat ‘net ietsje meer’ centraal staat. Terug naar Don Bosco en met de Turijnreis zelfs terug naar de roots van ‘the man himself’. Bovendien hebben we een aantal didactische hulpmiddelen­ontwikkeld waardoor jij Don Bosco ook gemakkelijk­zelf in jouw klas kan binnenbrengen!

|10


SCHOOLBEZINNINGEN Het zinspelingsteam van de

jongere leeft. Samen met de begeleider­

Jeugddienst­staat van september tot

gaat de klas op zoek naar sporen van

mei voor jou klaar om bezinningen

“zin” in het leven.

op maat uit te werken voor jouw klas,

Jouw klas of school kan gebruik

gaande van een dagdeel (voor- of

maken­van dit aanbod. Het programma

namiddag) tot een hele of zelfs twee

is gericht­op jongeren uit het hoger

volledige dagen. Tijdens die dag of

secundair­onderwijs (voor leerlingen uit

meerdaagse gaat één klas telkens op

de derde graad, maar het kan aangepast

weg samen met één begeleider van het

worden voor leerlingen uit de tweede

zinspelingsteam. Samen leggen ze een

graad).

traject af via verschillende creatieve, leuke en eigentijdse werkvormen. We zoomen in op de thema’s die jongeren­ zelf hebben aangegeven­tijdens een klasbevraging.­Een bezinnende­ wandeling,­een creatieve­kleisessie, een discussie, een kortfilm, schrijfgesprek, een muziekfragment: het is maar een kleine greep uit het aanbod aan werkvormen die we kunnen gebruiken. Er is aandacht voor zowel het individu als

Contactinfo: Voor meer praktische informatie­of informatie over de inhoud van onze bezinningen kun je altijd contact opnemen met het zinspelingsteam­van Jeugddienst­Don Bosco via zinspeling@donbosco.be of 016 24 16 22.

de groep en de maatschappij waarin de

|11


TURIJN

in het spoor van DON BOSCO Ben je op zoek naar een zinvolle, plezierige­en onvergetelijke teambuilding­ tijdens de paasvakantie? Dan heeft de Turijnreis voor 16-jarigen misschien­ wel iets voor jullie in petto! Helemaal­ terug naar Turijn, de bakermat van Don Bosco,­daar waar zijn grote jeugdwerking­begon. Samen met

een speelse en eigentijdse manier. Afhankelijk van de interesses van jouw leerlingen kun je samen met iemand van het zinspelingsteam naast het vaste programma een ­­ programma op maat van jouw klas of leerlingen uitgewerkt worden. Zo gaan jullie hopelijk een formidabele reis tegemoet en wie weet komen jullie wel begeesterd terug voor nog meer van dat!

Contactinfo:

jongerengidsen­bezoek je de plaatsen waar Don Bosco leefde en werkte op

|12

Voor meer info over de Turijnreis­kun je altijd contact­ opnemen­met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst­Don Bosco via zinspeling@donbosco.be of 016 24 16 22.


Didactische hulpmiddelen om jouw zingeving te boosten! De Koffer Je mag hem zien als een echte koffer! Maar dan eentje vol zinvol materiaal om mee aan de slag te gaan ter voorbereiding van een viering, bezinning, avondwoordje, enz. Wil je met de Pastorale Animatiegroep een vriendschapsdag organiseren? Of wordt het een eucharistieviering?­ De Koffer biedt heel wat concreet materiaal,­gaande­van kaarsen, doeken en lucifers, een foto van Don Bosco, een kruisbeeld, rustige muziek, enkele voorbeelden­van avondwoordjes en vieringen,­tot een stap-voor-stap-handleiding die helpt om inhoudelijk input te geven aan een dergelijk zingevingsmoment. ­

Raadpleeg ook zeker eens de website

en leerkrachten is het een beklijvend­

van de Jeugddienst­voor meer digitaal

moment­dat ze niet gauw zullen

materiaal!­

vergeten.­Om jouw leerlingen ook een

Contactinfo:

fijne afsluiter van de dag te bezorgen,­

Heb je interesse in zo’n koffer­ of wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan zeker­ contact op met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst­Don Bosco via zinspeling@donbosco.be of 016 24 16 22.

www.avondwoordjes.be een heleboel­

DE avondwoordjeswebstek:  www.avondwoordjes.be Herinner jij het je nog, je allereerste­ avondwoordje? Voor veel jongeren

of om hen de dag aangenaam te laten starten, groepeert de website korte bezinningstekstjes, zinvolle­ spreuken­en gedachten die je gemakkelijk­kunt gebruiken tijdens een moment van bezinning.­

Contactinfo: Heb je zelf nog een leuk of bijzonder avondwoordje dat je wilt delen? Stuur het dan zeker­naar het zinspelingsteam van de Jeugddienst via zinspeling@donbosco.be. |13


TAIZE JONGERENONTMOETING een pelgrimage van vertrouwen Taizé is een klein dorpje in Frankrijk

van 17 tot 30 jaar. Ken je leerlingen die

waar broeder Roger mensen opving­

de kerst- en nieuwjaarsperiode wel eens

die op de vlucht waren voor het

op een andere manier willen beleven,­

oorlogsgeweld­tijdens de Tweede

die ervoor openstaan om hun geloof uit

Wereldoorlog. Vandaag de dag is Taizé

te wisselen met andere jongeren­of die

ook gekend als de christelijke gemeen-

misschien wel nood hebben aan een

schap die jaarlijks een internationale

korte bezinningsperiode na een al te

jongerenontmoeting­organiseert. In

drukke eindejaarsperiode op school?

een grote Europese stad komen

Dan is de jongerenontmoeting van Taizé

tienduizenden­jongeren samen voor een

misschien wel iets voor hen.

nieuwe etappe in de ’pelgrimage van vertrouwen op aarde’ die broeder Roger eind de jaren 70 is begonnen. Jongeren­ uit alle Europese landen worden dan ontvangen door families en religieuze gemeenschappen­uit de hele regio. Er is tijd om te bidden, te zingen en stil te zijn in grote gebedsruimtes, samen met tienduizenden andere geïnteresseerden.­ Het programma richt zich tot jongeren

|14

Contactinfo: Voor meer info over de Taizé Jongerenontmoeting kun je altijd contact opnemen met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via zinspeling@donbosco.be of 016 24 16 22.


WERELDJONGERENDAGEN Je herinnert je ongetwijfeld nog de

wat Braziliaanse samba met nét dat

beelden van de laatste Wereldjongeren-

tikkeltje­meer diepgang? Breng hen dan

dagen in Madrid: miljoenen jongeren

zeker in contact met iemand van ons

die door de smalle straatjes krioelden,

zinspelingsteam!­

zoekend naar een schaduwplekje of een bekertje water om wat af te koelen.

In 2013 is de Braziliaanse stad Rio De Janeiro aan de beurt om dit wereldevenement­voor gelovige­ jongeren­­en hun begeleiders te organiseren.­ Via de Jeugddienst, in samenwerking Deze dagen zijn één grote ontmoeting

met Vides - het wereldwijde netwerk

van gelovige jonge mensen. Samen

van de Zusters van Don Bosco- kunnen­

gaan ze na hoe het verhaal van Jezus

Vlaamse jongeren deelnemen aan de

een plaats kon krijgen in hun leven.

14de editie van de Wereldjongeren-

De unieke sfeer van de grootste

dagen!­Heb jij enkele leerlingen in

jongerenontmoeting­ter wereld geeft de

je klas zitten die wel toe zijn aan

Contactinfo: Voor meer informatie over de Wereldjongerendagen of over het volledige programma dat de Jeugddienst in het kader van deze Wereldjongerendagen zal samenstellen, kun je altijd contact opnemen met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via zinspeling@donbosco.be of 016 24 16 22.

zinzoekers­een enorme boost.

|15


Internationaal

www.jeugddienstdonbosco.be

Ze zijn met velen, de jongeren met hun grote internationale足droom! En als dat via de Jeugddienst van Don Bosco zou kunnen, zou je het hen dan niet des te meer aanbevelen?

|16


Internationaal vrijwilligerswerk We proberen met de Jeugddienst

Een speciale aanrader is de jaarlijkse

geen al te grootschalige projecten in

inleefreis naar Zambia voor jongeren

het Zuiden­op te zetten, maar doen

vanaf 18 jaar. Misschien wel de ideale

het eerder­met kleinere groepjes, in

afsluiter van de periode in het middel-

kleinschaliger­speelpleinprojecten of

baar onderwijs!

inleefreizen­en op onbekend terrein­ (Mexico, Georgië,­Zambia, Malta, Spanje, Slowakije, Congo) om vooral spelenderwijs en met een plezierig geëngageerde benadering een verschil te maken binnen­een steeds meer globaliserende­samenleving. Via Jeugddienst Don Bosco vzw kunnen­jongeren vanaf 16 jaar proeven van internationaal­vrijwilligerswerk. Zo kunnen­ze eerst kennismaken met verschillende Europese nationaliteiten­ tijdens internationale uitwisselingsweken.­Wanneer ze 18 jaar of ouder zijn, kunnen ze ook andere oorden buiten Europa opzoeken.

|17


Projecten binnen Europa Ideaal om de internationale ‘vibes’ te pakken te krijgen, zijn de uitwisselingsweken en speelpleinuitwisselingen waaraan jongeren vanaf 16 jaar kunnen deelnemen. Helemaal alleen, in duo’s of in kleine groepjes Europa verkennen? Het kan allemaal! Bij de uitwisselingsweken staat intercultureel­leren vaak centraal, bij de speelpleinuitwisselingen gaat het uiteraard om het beleven van speelpleinwerking­in een ander land en dito cultuur. De projecten variëren­ jaarlijks, maar worden altijd kenbaar­ gemaakt via de website van de Jeugddienst,­dus raadpleeg die zeker voor meer gedetailleerde informatie over de Europese projecten!

|18

Projecten buiten Europa Vanaf het moment dat jongeren 18 zijn,­ kunnen ze zich ook inschrijven voor­een project buiten Europa. We organiseren­ inleefreizen naar Mexico*, Zambia en Georgië*, maar dit aanbod verschilt­van jaar tot jaar. Ook voor de projecten­buiten Europa kun je dus best even nakijken op de website wat de bestemmingen­ zijn van de volgende zomer. * in samenwerking met Vides


De bedoeling van de niet-Europese projecten is zich inleven in een volledig­

Vastenactieproject & Noordwerking

andere cultuur met verblijf in een

jongeren in het buitenland, een

salesiaanse­gemeenschap waar een

vormingssessie­over mondiale vorming

jongerenwerking aan verbonden is.

bij jongeren, beeldmateriaal en zoveel

Ontmoeting­en uitwisseling met de

meer om het Zuiden in de kijker te

jongeren van ter plaatse en wederzijds

plaatsen! Heb je een leuk idee of wil

leren van elkaar zijn aspecten die in elk

je graag een mondiaal thema aan bod

project terugkomen!

laten komen op school, maar je weet niet goed hoe? De Jeugddienst helpt je

Contactinfo: Voor meer informatie over de concrete internationale projecten­en activiteiten in het buitenland kun je altijd­contact­opnemen met Jeugddienst­Don Bosco via internationaal@donbosco.be of 016 24 16 23.

graag in je denkproces! Wil jij met je klas of school ook wel je steentje bijdragen aan één van de internationale projecten van de Jeugddienst? Dat kan! De Jeugddienst helpt je graag met het opzetten of uitwerken van een vastenactieproject­ten voordele van de projecten­in Georgië, Mexico, Zambia, enz. Ook kun je bij ons terecht voor

Contactinfo: Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met iemand van Jeugddienst Don Bosco via internationaal@donbosco.be of 016 24 16 23.

getuigenissen,­ervaringen van andere­

|19


Jeugddienst Don Bosco vzw Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee T +32 16 24 16 20 F +32 16 24 16 29

www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco www.avondwoordjes.be

Gedrukt op FSC papier.

jeugddienst@donbosco.be

Zin in spelen? Spel met zin?  
Zin in spelen? Spel met zin?  

Aanbod voor scholen

Advertisement