Page 1

be scostichting. www.donbo ok.com/ www.facebo ting ch sti donbosco

Jaarverslag 2012 - Vooruitblik 2013

Omdat wij in jongeren geloven


‘Herinnering is een vorm van ontmoeten’ las ik ooit in een tekstenbundel. Terugblikken­op een werkjaar is een vorm van zich herinneren, en in die zin dus ook van ‘ontmoeting’. Ontmoetingen met heel wat projecten, die op hun beurt heel wat jongeren in beweging hebben gezet, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in andere landen en werelddelen. Het jaar 2012 was een jaar waarin verschillende projecten in binnen- en buitenland­ konden worden ondersteund. De toegezegde financiële ondersteuning aan deze projecten werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van velen: mensen die ons financieel­steunden, of die ons hun verzameling postkaarten of ander (verzamel) materiaal schonken. In dit rapport krijgt u een overzicht van deze projecten, samen met een financieel overzicht. Zo kunt u mooi zien hoeveel geld er voor welk project werd opgehaald via schenkingen­en giften, en hoeveel er aan de projecten van 2012 werd besteed. Tegelijkertijd was 2012 een jaar waarin tijd, aandacht en energie gingen naar kwaliteitsverbetering.­In samenwerking met het bedrijf Mujo (www.mujo.be) werd namelijk de website van Don Bosco Stichting volledig vernieuwd, de huisstijl­onder handen genomen, een Facebookpagina aangemaakt en een digitale nieuwsbrief­ gerealiseerd.­Surf maar eens naar www.donboscostichting.be of neem even de tijd voor een bezoekje aan www.facebook.com/donboscostichting. Daarnaast stelden we vast dat er op het vlak van spiritualiteit nogal wat in beweging was en is. Ook bij jonge mensen. Volgens trendwatchers is spiritualiteit ‘in de mode’, is het een ‘hot item’. Dat wordt goed zichtbaar in de boekenwinkels. Meerdere rekken zijn er gevuld met boeken over engelen en astrologie, over ‘goed gevoel’, ‘terug naar uw innerlijke kracht’, ‘de kracht van het nu’, ‘de helende reis’…. Voor de zichzelf voorbij hollende mens een bron van soelaas, een toevluchtsoord weg van de drukte van hun bestaan... Maar blijkbaar moeten wij vaststellen dat daarbij heel wat mensen vergeten zijn dat de christelijke traditie, de christelijke­spiritualiteit,­hier altijd al een antwoord op heeft gegeven. Al eeuwenlang. Don Bosco Stichting stelt zich dan ook tot doel dit christelijk antwoord weer onder de aandacht te brengen van de mensen, in de eerste plaats van de jongeren. Met de terugblik op 2012 en een knipoog naar 2013, hopen we dat het voor u duidelijk mag zijn waar Don Bosco Stichting voor staat en welke weg er gegaan werd en wordt. We hopen dat dit rapport u mag overtuigen om Don Bosco Stichting­een warm hart toe te dragen, en deze stichting te blijven steunen. Alvast dank voor de interesse en de steun, en veel leesgenot. Verbonden in Don Bosco

2 | Omdat wij in jongeren geloven


Inhoudsopgave Projecten in BelgiĂŤ Klasbezinningen Avondwoordjes.be NIEUW Bee Extreme VERNIEUWD De Zolder Kansengroepen NIEUW

5 6 7 8 10

Projecten wereldwijd Wereldjongerendagen Inleefreis Zambia Ushirika Jebo! VERNIEUWD

12 17 18 20

Uitneembare poster

13

Steun ons Stuurgroep Financieel verslag Colofon Garageverkoop

21 24 26 27 28

www.donboscostichting.be | 3


Projecten in BelgiĂŤ

4 | Omdat wij in jongeren geloven


Klasbezinningen Tijdens de klasbezinningen gaan we steevast met een hele klasgroep op stap om te zoeken naar wat er zin geeft aan het leven van jonge mensen. Dat gebeurt meestal in verschillende fasen. Na een korte kennismaking van de begeleider met de klas volgt een eerste deel over het eigen ‘ik’. Wie ben ik als persoon, wat is belangrijk voor mij, waar wil ik naartoe in het leven, wat geeft mij zin? Daarna wordt die ik-figuur in perspectief geplaatst. Hoe ga ik om met de anderen, welke invloed hebben de anderen op mij, wat vind ik leuk, wat stoot me tegen de borst, hoe is mijn relatie met mijn ouders, met vrienden… En hoe geven de mensen

om mij heen zin aan mijn leven? In een derde fase wordt het ‘ik’ in de wereld geplaatst. Heeft die wereld iets aan mij te zeggen, hoe ga ik om met vrijheid en de beperking daarvan? Welke rol speelt geloven en niet-geloven bij mezelf, in mijn leven en in dat van de anderen? Wat betekent dit, hoe kan dit zin-geven? Samen met de klas legt de begeleider­ een creatief traject af om de verschillende­onderwerpen op een

eigentijdse manier aan bod te laten komen. Afhankelijk van de vraag van de school en de leerlingen wordt hier of daar een accent gelegd of wordt een onderwerp meer uitgediept. Een bezinnende wandeling, een creatieve kleisessie, discussie, educatief spel, stil worden en schrijfoefeningen - het zijn maar enkele werkvormen die gebruikt worden in een tweedaagse. Don Bosco Stichting steunde de klasbezinningen­in 2012 met een bedrag van 48 000 euro. Getuigenis van Onze Lieve Vrouwelyceum Genk “ Ik heb tijdens de tweedaagse mijn klasgenoten beter leren kennen, we kunnen nu beter met elkaar opschieten, ook al hebben we niet altijd dezelfde mening. We hebben ook geleerd dat we goed moeten nadenken voor we belangrijke beslissingen nemen in het leven. Ik ben blij dat we gekomen zijn.”

2013

Don Bosco Stichting wil financiële middelen samenbrengen waarmee ze klasbezinningen mogelijk kan blijven maken. Ze ondersteunt kosten verbonden aan de globale werking, aan de vrijwilligerswerking, aan didactisch materiaal, aan gebruik lokalen, .... Voor 2013 zoeken we 50 000 euro.

www.donboscostichting.be | 5


NIEUW

Avondwoordjes.be Op heel wat Don Boscospeelpleinen maar ook op internaten en scholen, wordt de dag traditiegetrouw afgesloten­met een avondwoordje. Een avondwoordje is een verhaal, een tekst, een gedachte die aan iemand wordt doorgegeven op het einde van de dag. Helemaal op het einde van de dag, vlak voor het slapen, luistert iedereen naar wat er gezegd wordt, een gedachte, een idee, een mijmering…

Elke avond een nieuw avondwoordje, 365 dagen per jaar, zonder één avond over te slaan.

Maar als u niet op die activiteiten bent, dan krijgt u géén avondwoordje, of toch? Er werd een website www.avondwoordjes.be­ontwikkeld om de traditie van het avondwoordje te behouden en eigentijds vorm te geven, samen met een Facebook-app www.facebook.com/jddonbosco.

Don Bosco Stichting zoekt 1 500 euro om www.avondwoordjes.be te ondersteunen.

6 | Omdat wij in jongeren geloven

Getuigenis van Wim “Het avondwoordje is een vast onderdeel van mijn dag geworden, of toch bijna altijd. Elke weekdag als ik thuiskom van de les kijk ik op de Facebookpagina van de Jeugddienst om het avondwoordje te lezen. Heel kort, vijf minuten, een rustpunt in de dag, soms een breinbreker, soms om te lachen, bloedserieus of gewoon om stil te worden…”


VERNIEUWD

Bee Extreme Don Bosco Stichting is ervan overtuigd­ dat vorming van jongeren, ook buiten het traditioneel onderwijs, een belangrijke­rol speelt in hun ontwikkeling.­Er zijn vormingen die aan jongeren vaardigheden­en inzichten aanreiken om activiteiten op te zetten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Dat gebeurt telkens op een verantwoorde en creatieve manier, en gebaseerd op de werk- en levenswijze van Don Bosco.

Don Bosco Stichting steunde deze vormingsdag in 2012 met een bedrag van 1 200 euro. Getuigenis van Michiel “De vormingsdag was voor mij: veel gezellige­mensen, wat coaching tussendoor, een beetje filosoferen over het beleid van de jeugddienst en dit alles gevolgd door een knallende GRAP fuif. Meer dan een geslaagde dag!”

2013

In 2012 ondersteunde Don Bosco Stichting dit vormingsproject. Het werd een vormingsdag met verschillende workshops, gericht op animatoren, hoofdanimatoren en verantwoordelijke van speelpleinen en vakantiewerkingen.­ Elke workshop behandelde een specifiek­onderwerp, zoals ‘werken met Don Bosco’, ‘omgaan met gedragsproblemen’­­,­enz. De kosten van deelname van jongeren aan dit vormingsaanbod worden zo laag mogelijk­gehouden.

‘Bee Extreme’ is de nieuwe naam van het vormingsproject. De vormingsdag bestaat uit verschillende workshops zoals ‘do-re-mi voor dummies’, ‘goochelen’, ‘experimenteren met kinderen’ en ‘stunttheater’. De workshops zijn gericht op de speelpleinen en vakantiewerkingen van Don Bosco. De deelnemers kunnen vrij kiezen aan welke workshop­ze wensen deel te nemen. Via dit vormingsaanbod worden jongeren nog beter voorbereid op hun taak als begeleider­van kinderen en jongeren. Don Bosco Stichting zoekt 1500 euro om Bee Extreme te ondersteunen.

www.donboscostichting.be | 7


vo o r

na

De Zolder Op vrijdag 14 september werd De Zolder feestelijk geopend in het bijzijn van vrijwilligers, sympathisanten, vertegenwoordigers­van Cera en enkele

politieke figuren uit Leuven. Al enkele jaren leefde bij vrijwilligers de vraag naar extra vergader- en werkruimte en een eigen ontmoetingsplaats. Er werd beslist om de oude zolder boven de bureaus van Jeugddienst Don Bosco grondig te vernieuwen en om te vormen tot een polyvalent jeugdlokaal. Een groepje vrijwilligers realiseerde­ de renovatie:­de chambretten­en oude isolatie werd verwijderd, de volledige­

8 | Omdat wij in jongeren geloven


Het project werd mogelijk gemaakt met de financiële ondersteuning­van Don Bosco Stichting, Cera en salesianen Don Bosco.

vloer werd afgebroken. Er werd een nieuwe vloer gelegd, isolatie en elektriciteit­geplaatst. De Zolder heeft een eigentijdse inrichting­gekregen met ledverlichting en groene accenten. De ontmoetingsruimte is voorzien van een keukentje en een projectiescherm. De Zolder staat ter beschikking van vrijwilligers­van Jeugddienst Don Bosco, maar ook van andere Don Boscoorganisaties­zoals speelpleinwerkingen­ die op zoek zijn naar een goede vergader- en­werkruimte in het Leuvense.

Getuigenis van Ireen “In januari konden we terecht op De Zolder om te blokken. We volgden een strakke planning met op gepaste tijden een pauze met de stafmedewerkers­van de jeugddienst,­ de salesianen en nu en dan een spelletje.­Ik heb meer gestudeerd dan dat ik thuis alleen aan mijn bureau zou studeren en ik vond het medeleven van de stafmedewerkers ook zeer fijn. En ah ja, ik ben er voor al mijn vakken door :-)” Don Bosco Stichting schonk in het totaal 17 787 euro voor De Zolder. Wij zijn erg blij met het resultaat. Een welgemeende dankuwel!

www.donboscostichting.be | 9


NIEUW

Kansengroepen Via dit project wil Don Bosco Stichting­ kinderen en jongeren met minder (speel)kansen bereiken en hen de mogelijkheid bieden om hun vakantie zinvol te besteden, samen met de uitdaging­zich als vrijwilliger in te schakelen­in het jeugdwerk.

Daarbij wordt de kaart getrokken van samenwerking met de sector van de bijzondere jeugdzorg, meer concreet met Jeugdzorg Don Bosco Vlaanderen. Een eerste kleinschalig project zag eind 2012 al het levenslicht. Het betrof de ondersteuning van de vakantiewerking­ vanuit de voorziening De Takel in Oostende. Door de ondersteuning vanuit de Don Bosco Stichting kreeg hun vakantiewerking tijdens de kerstperiode­een extra impuls. Don Bosco Stichting besteedde in 2012 500 euro aan kansengroepen.

10 | Omdat wij in jongeren geloven

2013

Naar de toekomst toe wordt de samenwerking met Jeugdzorg Don Bosco Vlaanderen verder op punt gesteld en uitgebouwd. Die samenwerking biedt verschillende opportuniteiten. In eerste instantie worden aan kinderen en jongeren uit die voorzieningen zowel aangename vakantieactiviteiten geboden, als de mogelijkheid om zich­als vrijwilliger in te schakelen. In tweede instantie geeft het de mogelijkheid­ aan de voorzieningen om hun aanbod aan vakantieactiviteiten te versterken door vrijwilligers met heel wat spelen speelpleinervaring in te schakelen vanuit Jeugddienst Don Bosco. En in derde instantie zullen we een beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van mensen die in de voorzieningen werken om vorming te geven over hun specifieke doelgroep aan de vrijwilligers­ van Jeugddienst Don Bosco. De volledige invulling van dit samenwerkingsverband moet zeker nog verder uitgeklaard worden. Maar alleszins­werd eind 2012 al het startschot­gegeven. Dit alles zal slechts mogelijk zijn als hiervoor­ ook de nodige financiële middelen samengebracht­kunnen worden. Don Bosco Stichting hoopt dat dit boeiende project, via milde schenkers, verder uitgebouwd kan worden. De geschatte financiële ondersteuning zou daarbij neerkomen op 50 000 euro per jaar.


Projecten wereldwijd

www.donboscostichting.be | 11


Wereldjongerendagen Brazilië ontvangt in juli 2013 de 14e Wereldjongerendagen, de grootste jongerenbijeenkomst ter wereld. Na Sydney en Madrid zal Rio de Janeiro de plaats zijn waar

honderdduizenden­gelovige­jongeren van over de hele wereld elkaar ontmoeten. Samen gaan ze na hoe de figuur van Jezus een plaats kan krijgen in hun leven. Er wordt gevierd, gedanst, genoten, … Maar voorafgaand aan dit grootse evenement wordt er 2 weken vrijwilligerswerk­verricht in Guiratinga,­ een klein stadje in het hart van Brazilië. Ginds worden de jongeren volledig

ondergedompeld in de Braziliaanse­ cultuur. Inzet voor de lokale bevolking­ is de rode draad door deze 14-daagse.

O.a. de organisatie van een speelplein­ voor de plaatselijke jeugd staat op het programma. Het wordt een onvergetelijke­tijd voor de kinderen maar natuurlijk ook voor de Belgische jongeren. Getuigenis van Nadia “We hebben gisteren een geweldige Don Boscodag gehad. Het was een leuke ervaring hoe je ondanks de vele verschillende talen toch met elkaar kon communiceren. Allemaal één en dezelfde Don Bosco. We hebben gepraat met Don Boscojongeren uit Azië en Latijns-Amerika. Ook hebben we kunnen meegenieten met de muziek en de vele optredens van over de hele wereld. De avond besloten we met een geweldig cool stilvalmoment. Wie nu nog zegt dat geloven saai is, heeft toch wel ongelijk !” Don Bosco Stichting zoekt 2 500 euro om het project van de Wereldjongerendagen te ondersteunen.

12 | Omdat wij in jongeren geloven


Laat zien dat u Don Bosco Stichting een warm hart toedraagt en hang deze uitneembare poster voor uw raam.


Laat zien dat u Don Bosco Stichting een warm hart toedraagt en hang deze uitneembare poster voor uw raam.


Inleefreis Zambia Don Bosco Stichting ondersteunde de inleefreis Zambia. De focus bij dit project lag op het interculturele aspect: een wederzijdse kennismaking tussen de Vlaamse en Afrikaanse cultuur.

Dat gebeurde door middel van twee activiteiten: de jongeren werken mee aan de bouw van een multifunctionale­ schoolhal en organiseren samen activiteiten op de lokale Don Boscospeelpleinwerking. Don Bosco Stichting ondersteunde in 2012 het bouwproject en de lokale speelpleinwerking met een bedrag van 11 400 euro. Getuigenis van Pauline en Mattias “Er komen zoveel indrukken op je af, je beleeft zoveel en zo intens. Wat wel met zekerheid te zeggen valt, is dat dit een ervaring is om nooit te vergeten. Je leert

een andere cultuur kennen, je helpt de gemeenschap ter plaatse en je hebt er een fijne groep vrienden bij.”

2013

Samen met een groep van een tiental jongeren en enkele begeleiders trekken we in de zomer van 2013 opnieuw naar Zambia voor een complete onderdompeling­in de Afrikaanse cultuur. Ter plaatse zetten we ons in ten voordele van de lokale gemeenschap. We helpen mee in een bouwproject,­ organiseren speelpleinwerking­ voor de­vele kinderen, helpen op de boerderij…­Door nauw met de plaatselijke­bevolking­samen te leven, te eten en te werken, leren de jongeren de Zambiaanse­cultuur op een heel aangename manier kennen. Ze bouwen vriendschappen op en beleven momenten waar ze de rest van hun leven met veel vreugde aan zullen terugdenken. Ze worden er helemaal geïnspireerd door het pure polé poléleven. Als kers op de taart is er ook ruimte om kennis te maken met de prachtige Zambiaanse natuur, fauna en flora. Don Bosco Stichting zoekt 5 000 euro om de inleefreis naar Zambia te ondersteunen.

www.donboscostichting.be | 17


Ushirika Met Ushirika, ofwel “samenwerken” in het Swahili, gaven we aan jongeren de kans om hun ervaring in het speelpleinwerk­te verruimen naar een andere cultuur. Tijdens de zomer van 2012 vertrokken vijf vrijwilligers­ met een rugzak vol ervaring in het jeugdwerk­naar Zambia om op verschillende­plaatsen vorming te geven aan jongeren die zich willen inzetten op lokale speelpleinwerkingen­ en in jeugdcentra. Met de lokale vrijwilligers­werd gezocht naar de beste methodieken en cursusinhouden om hierna samen die cursus te geven aan die plaatselijke jongeren. Tijdens het tweede gedeelte van het project stonden de jongeren samen met de Zambiaanse jongeren op een speelplein en bezorgden ze de kinderen een zalige tijd. Don Bosco Stichting ondersteunde Ushirika in 2012 met 4 100 euro. Getuigenis van Janne en Fonny “Iejwééé, kom je mee spelen vanmiddag?” Alle kinderen werden uitgenodigd om op woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag naar het speelplein te komen. En dat deden ze meestal ook massaal. De mensen aan het secretariaat registreerden gemiddeld­tussen de 40 en de 70 kinderen met één uitschieter van ca. 160 aanwezigen. 18 | Omdat wij in jongeren geloven


Zambia

Dat spelen iets universeels is dat kinderen en jongeren gelukkig maakt, kon je telkens weer zien aan de vele lachende en blije gezichtjes.” Getuigenis van Wim “De stage van de cursisten op de speelpleinen of oratorio’s liep goed, maar uiteraard – en je kunt je dat wel inbeelden – niet zonder slag of stoot. Drie van die oratorio’s lagen in een out-station. Je kunt je dat het beste voorstellen als een plaats in the middle of nowhere waar zich een al dan niet groot platgestampt terrein bevindt dat kan doorgaan voor voetbalveld. Naast dat terrein een snelbouwstenengebouw met een blinkend metalen golfplatendak:­de kerk. Eens daar gedropt kwamen er uit het niets kinderen op ons af gelopen,

Namibië

dolenthousiast om met ons te spelen. De kindjes spraken Bemba, wij Engels. Gemeenschappelijke taal: gebarentaal en de twee woorden ‘iwe’ en ‘laajnie’, wat betekent ‘jij daar’ en ‘op een lijn’. Gelukkig waren er de cursisten die ons konden helpen met vertalen.”

2013

Ushirika wordt in 2013 verdergezet in Zambia en zelfs uitgebreid naar Namibië. Ter plaatse wordt er een animatorencursus georganiseerd voor jongeren en ouderen die zich inzetten op de lokale speelpleinwerkingen. De jongeren geven vorming aan de lokale animatoren en leren op die manier ook veel bij over de Afrikaanse manier van werken. Daarna staan de Zambiaanse en Namibische jongeren en de Belgische vrijwilligers samen op het speelplein. Ze begeleiden de jongeren in hun rol als animator en organiseren met hen activiteiten voor de vele kinderen. Het nauwe samenwerken­en samenleven zorgt ervoor dat het een intense en leerrijke ervaring wordt die de jongeren nog lang zullen meedragen. Don Bosco Stichting zoekt 5 000 euro om Ushirika te ondersteunen.

www.donboscostichting.be | 19


VERNIEUWD

Jebo! Jaja! Oftewel Jebo! Ook in Zuid-Afrika­ wil Don Bosco Stichting haar steentje bijdragen aan de vorming van jongeren actief in het jeugdwerk. Een groep Belgische vrijwilligers­ organiseert­er samen met de plaatselijke­jeugdwerkers een animatorcursus­voor de jongeren die actief zijn op de speelpleinen in Lesotho, Kaapstad, Maputsoe en Johannesburg.­Vanuit een ervaringsgerichte­aanpak gaan we aan de slag om het beste in de jongeren naar boven te halen. Na deze actieve week trekken ze samen naar de lokale speelpleinen om er mee te spelen met de kinderen, de animatoren te begeleiden en samen te leven in een Afrikaanse cultuur. De jongeren leren de Zuid-Afrikaanse cultuur van zeer dichtbij kennen.

20 | Omdat wij in jongeren geloven

Getuigenis van Magit “Deze namiddag zijn we met onze cursisten naar een echt speelpleintje getrokken om er de kinderen te entertainen. De cursisten hadden een toneeltje over het leven van Don Bosco en aangepaste spelen uitgedacht. Ze deden het fantastisch! We zijn echt supertrots op hen. In amper vier dagen tijd hebben ze geleerd hoe je een spel uitlegt, animeert en vernieuwt.” Don Bosco Stichting zoekt 5 000 euro om Jebo! te ondersteunen. Niet enkel voor de organisatie van de vormingscursus, maar ook voor de Don Bosco werking ter plaatse. Zij vangen heel wat kinderen en jongeren op en elke vorm van ondersteuning­is dan ook welkom.


Steun ons Wilt u Don Bosco Stichting steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Uw steun via een gift Als u ons financieel wilt steunen, dan kan dit door een gift op het rekeningnummer­ IBAN= BE27 7340 2315 0673 BIC= KREDBEBB Dit kan een eenmalige schenking zijn, of een maandelijkse storting van een bepaald bedrag. Dat laatste geeft de mogelijkheid om een gift te spreiden over een heel jaar. Een maandelijkse storting van bijvoorbeeld 5 of 10 euro weegt niet zwaar door op het maandelijkse­budget, en toch geeft dit aan de stichting een goede vorm van ondersteuning. Onder het motto “vele kleintjes maken een groot” zijn we sterk voorstander van deze eenvoudige­vorm van ondersteuning. Voor deze maandelijkse­storting zit er een formulier bij dit jaarverslag. Weet ook dat het bedrag dat u stort volledig naar het project gaat waar u voor kiest. We houden daar geen percentage van af voor de werking van de stichting. Jammer genoeg kunnen we op dit ogenblik geen fiscale attesten uitreiken. We hopen dat in de toekomst toe wel te kunnen doen.

Uw steun via schenking van materiaal U steunt ons via een schenking van materiaal zoals verzamelitems (postzegels, postkaarten, prenten, munten, porselein, Kuifjes, stripverhalen, medailles), kunstvoorwerpen, antiek, curiosa en zoveel meer. Indien nodig komen we dit materiaal bij u thuis ophalen.

Het viel ons op dat veel mensen dit jaar vroegen: “Wat doen jullie met dat materiaal?” Het antwoord is eenvoudig en kort: het geschonken materiaal gaat de verkoop in, en met de opbrengst van de verkoop worden de projecten financieel ondersteund. Soms wordt materiaal ook gerecupereerd­voor eigen gebruik. www.donboscostichting.be | 21


De opvolging van dit alles vraagt wel heel wat tijd en energie, maar het was en is de moeite waard. Omdat er in 2012 heel wat materiaal werd opgehaald, beslisten we om een garageverkoop­te houden in Don Bosco Heverlee. Die vond plaats in mei 2012 en bracht de mooie som op van 4 000 euro. Materiaal dat op zolder staat of in de weg ligt, kan dus nog een mooie cent opbrengen. In totaal stond op die garageverkoop ongeveer een 80 lopende meter materiaal, gaande van postkaarten en postzegels­tot curiosa en antiek. Wegens dit succes wordt deze verkoop in 2013 opnieuw georganiseerd.­Hou zaterdag 11 mei 2013 alvast vrij in uw agenda. Van 10u tot 16u kunt u dan terecht voor de tweede editie van de garageverkoop in Don Bosco Heverlee, Naamsesteenweg 37. 22 | Omdat wij in jongeren geloven

Uw steun via een legaat of duo-legaat U kunt ons steunen door de opname van Don Bosco Stichting Plezierig Geëngageerd in een legaat of duolegaat,­wat belangrijke voordelen­ kan opleveren­op het vlak van successierechten.­Draagt u de stichting­een warm hart toe, en wilt u ze opnemen in uw testament, neem dan contact op met uw notaris. Naast een gewoon legaat bestaat er ook een duo-legaat. Zo kunt u iets nalaten aan iemand van de familie én aan Don Bosco Stichting. De stichting neemt daarbij de successierechten over, zodat beide partijen er voordeel bij hebben. Neem in ieder geval contact op met uw notaris. Hij of zij kan uitzoeken welke formule voor iedereen het meest voordelig is. Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden: 1. Er moet een testament opgesteld zijn. 2. Er moet een legaat zijn ten voordele van ‘een derde’. 3. Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van “Don Bosco Stichting Plezierig Geëngageerd”, die verplicht is alle successierechten van die eerste te betalen. Een concreet voorbeeld om te vergelijken­tussen een gewoon legaat en een duo-legaat: Bij een gewoon legaat: Bertha heeft geen kinderen. Zij laat 25 000 euro na aan haar nichtje Ilse.


Zij laat niets na aan een goed doel. • Ilse betaalt 45% successierechten op de schijf tot 75 000 euro (hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en ‘vreemden’) = 25 000 x 45% = 11 250 euro • Ilse houdt dus over: 25 000 - 11 250 = 13 750 euro

Of u kunt contact opnemen met de directeur van Don Bosco Stichting (contactgegevens: zie colofon van deze brochure).

Alvast veel dank voor uw steun.

Bij een duo-legaat: Bertha laat opnieuw 25 000 euro na. Dit keer verdeelt zij haar vermogen: 15 000 euro voor haar nichtje Ilse en 10 000 euro voor Don Bosco Stichting. Ze doet dat via de techniek van het duo-legaat. • Ilse betaalt geen successierechten, want die worden door Don Bosco Stichting­overgenomen. • Ilse houdt dus netto 15 000 euro over. • Don Bosco Stichting betaalt: 15 000 x 45% (de successie rechten van het deel dat Inge krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = 6 750 euro - 10 000 x 8,8% = 880 euro (de successierechten van het deel dat Don Bosco Stichting krijgt tegen het tarief voor erkende organisaties) Of in totaal 7 630 euro. • Don Bosco Stichting houdt netto 10 000 – 7 630 = 2 370 euro over. Let wel op: elke situatie is anders. Voordat u ook maar iets neerschrijft in een testament, ga even langs bij uw notaris. Hij of zij kan een juiste berekening maken voor uw specifieke­geval. Een duo-legaat is een evenwichtsoefening:­beide partijen moeten er beter van worden. www.donboscostichting.be | 23


Stuurgroep

Deze mensen zijn de drijvende kracht achter Don Bosco Stichting: Guido Stoop werd geboren in de gouden jaren ’60 en is opgegroeid in Dilbeek en Groot-Bijgaarden. Al vanaf zijn 18e levensjaar is hij actief binnen de Don Boscobeweging­ en sinds 1994 is hij coördinator van Jeugddienst­Don Bosco vzw. In maart 2008 stond hij mee aan de wieg van Don Bosco Stichting. Kunst, antiek en zelfs oude rommel zijn een passie, deze versjacheren bijna een verslaving. Bijzonder interessante gaven om de nodige financiële middelen samen te krijgen voor de Don Bosco Stichting! Dirk Hutsebaut werkte heel zijn loopbaan in het universitair­onderwijs­ waar hij zich als psycholoog­heeft beziggehouden met de manier waarop mensen, kinderen, adolescenten­en volwassenen omgaan met geloof en godsdienst. Hij is altijd erg geboeid geweest door jongeren die zich op een of andere manier echt engageren. Dat kan zijn hier ter plekke zijn maar ook in de derde wereld. Eens per jaar gaat hij lesgeven in Arusha in Tanzania om zo toch wat bij te dragen aan de ontwikkeling­in Afrika.

24 | Omdat wij in jongeren geloven


Als sociaal psycholoog is Norbert Vanbeselaere verbonden aan het Centrum voor Sociale en Culturele­Psychologie (KULeuven). Hij onderzoekt­waarom relaties tussen maatschappelijke groepen (bijvoorbeeld­migranten en Vlamingen, leden van verschillende taalgroepen of politieke partijen, enz.) zo vaak conflictueus zijn, met de hoop middelen te vinden om uiteindelijk de samenwerking tussen sociale groepen te bevorderen. Daarnaast is hij betrokken bij de JongerenParochie en de speelpleinwerking in Oud-Heverlee, en bij de begeleidingsgroep van Don Bosco Vorming en Animatie. Hij is dan ook behoorlijk vertrouwd met het salesiaans gedachtengoed. Ivan Swinnen is een zelfstandig accountant en belastingconsulent, erkend door IAB, op rust. Hij doet divers vrijwilligerswerk binnen de christelijke sfeer. Hij is al 42 jaar getrouwd met Simone Weckx, gepensioneerd­e lerares katholieke godsdienst en zeer actief in de sociale sector. Samen hebben ze drie gehuwde dochters en 8 kleinkinderen. Hij kijkt dankbaar terug op de positieve invloed die Jeugddienst Don Bosco heeft gehad bij de opvoeding van zijn eigen dochters. Tim Hamels is regent wiskunde in een secundaire school in Brussel. Van kindsbeen af is hij altijd verbonden geweest met de salesiaanse­gemeenschap.­ Sinds zijn zestiende is hij eerst als monitor en later als hoofdmonitor actief geweest op het speelplein van Oud-Heverlee, met een groot hart voor de wijkspeelpleintjes van Leuven. Als pupil, geboren in 1985, is hij Stichting Don Bosco komen vervoegen. Hij is de e-bay/internetverkoper van dienst en zet al die kleine prullaria van de stichting om in centen. Scapulieren, rozenkransen, oud geld: alles krijgt hij verkocht. www.donboscostichting.be | 25


Financieel verslag Inkomsten 2012

Giften jeugdpastoraal Giften Ushirika Giften inleefreis Zambia Giften kansengroepen Giften algemeen Intresten Totaal

Uitgaven 2012

Project jeugdpastoraal Project Ushirika Project inleefreis Zambia Project kansengroepen Vormingsproject Project De Zolder Werkingskosten* Totaal

57 283 euro 4 479 euro 8 239 euro 3 560 euro 8 763 euro 3 851 euro 86 175 euro

48 000 euro 4 100 euro 11 400 euro 500 euro 1 200 euro 12 562 euro 14 032 euro 91 794 euro

* Dit jaar een uitzonderlijk hoge kost, omwille van de eenmalige kostprijs verbonden aan de nieuwe website en de nieuwe huisstijl.

26 | Omdat wij in jongeren geloven


Colofon

Jaarverslag 2012 - Vooruitblik 2013 Don Bosco Stichting Plezierig GeĂŤngageerd private stichting Teksten Guido Stoop Taalcorrectie Bart Boone Vormgeving Lindsey Pinnock Drukwerk Verantwoordelijke uitgever Guido Stoop Don Bosco Stichting Plezierig GeĂŤngageerd private stichting Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee 016 24 16 20 | 0475 29 83 73 stichting@donbosco.be Rekeningnummer KBC: IBAN= BE27 7340 2315 0673 BIC= KREDBEBB Webdesign Website www.donboscostichting.be facebook.com/donboscostichting

www.donboscostichting.be | 27


Gedrukt op FSC papier.

Don Bosco Stichting jaarverslag 2012  
Don Bosco Stichting jaarverslag 2012  

jaarverslag 2012

Advertisement