Page 1

internationaal

vrijwilligerswerk

2016

WWW.JEUGDDIENSTDONBOSCO.BE


Hosting Team Summer EVS België - p.15 Vides België - p.16 Animator in het buitenland Europa - p.14 EVS Europa - p.15

SPEAK UP! Oostenrijk - p.10

Vides Mexico - p.22

Vrijwilligers van nu, de missionarissen van vroeger. Je vraagt je misschien af wat die twee met elkaar te maken hebben. Wél, wist je dat Don Bosco in 1875 zijn eerste missionarissen­van Italië naar Argentinië­ zond? In Buenos Aires startten­ze een parochie­op en een paar kilometer verder kwam er een school voor de straatjongens. Nu, 140 jaar later, zenden wij met Jeugddienst­Don Bosco nog altijd jonge mensen, onze hedendaagse missionarissen,­naar het buitenland als vrijwilliger. Op een speelse, actieve en eigentijdse manier zetten zij zich in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren­ en dragen ze zo bij tot een rechtvaardige­ samenleving. Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk, stuur een mailtje naar internationaal@donbosco.be. Bekijk ook eens www.jeugddienstdonbosco.be. |2

Individueel vrijwilligerswerk JDB - p.26 Individueel vrijwilligerswerk Vides - p.27


Vides UK - p.16

  l a a n o i t a intern k r e w s r e g i vrijwill osco

 Don B t s n e i d d g t Jeu

me

Wereldjongerendagen Duitsland en Polen - p.17 Vormingsproject India - p.22

Step 2 Polen - p.10 Roots van Don Bosco European Youth Week Italië - p.11 Duitsland - p.11

Vrijwilligersproject Zambia - p.20 Team Paco Zambia, Malawi of Zimbabwe - p.21

Yebo! Zuid-Afrika - p.23

on Bosco D t s n ie d ugd s van Je rijwilliger

V Don Bosco en de mi ssionarissen

Met dank aan de vele vrijwilligers om hun ervaringen te delen en om hun fotomateriaal ter beschikking te stellen.

|3


VISIE Jeugddienst Don Bosco is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie­ die geïnspireerd­is door het gedachtegoed van Don Bosco: jongeren­zinvol­laten spelen, hen af en toe laten stilvallen­bij een avondwoordje,­hen vormen tot jeugdbegeleiders­en dat allemaal in binnen- en buitenland.­Dát is waar wij als Jeugddienst Don Bosco voor staan. Plezierig engagement Jeugddienst Don Bosco wil via vrijwilligerswerk,­vormingsinitiatieven­ en andere zinvolle­vormen van vrijetijdsbesteding­een bijdrage leveren­aan de totale ontplooiing­van jongeren. Zo worden ze gevormd­tot weerbare, sociaal geëngageerde­jongeren,­die hun plaats in de maatschappij durven innemen­en ze mee vorm willen geven. Internationaal engagement Jeugddienst Don Bosco geeft jongeren­de kans en ondersteuning om hun internationaal engagement­waar te maken. Het vertrekpunt bij dit alles is het geloof­in de ontwikkelingskansen van jongeren. Interculturele ontwikkeling:­ Tijdens een internationaal project­maken de jongeren­een intercultureel­leerproces door. Zij komen er in contact met een andere­ cultuur, een nieuwe leefomgeving­, andere waarden en normen. Jeugddienst Don Bosco moedigt­de jongeren aan om dit proces­met een open blik aan te gaan en de cultuur empathisch te ontmoeten. Sociale en maatschappelijke­ontwikkeling:­ Door het aangaan van een intercultureel engagement, binnen­een globaliserend­e wereld, nemen jongeren­verantwoordelijkheid op voor hun omgeving. We dagen hen uit om vanuit een open en vrije houding­tegenover de wereld te staan en er vanuit een kritisch oogpunt­een zinvolle en gefundeerde­bijdrage aan te leveren. Tweerichtingsverkeer en wederkerigheid­zijn voor Jeugddienst Don Bosco k­ ernwaarden.­Door het creëren van een gelijkwaardige relatie waarin zowel gastland als zendland hun eigenheid kunnen bewaren, en waar inbreng en samenwerking mogelijk­zijn, kan er échte ontmoeting en uitwisseling plaatsvinden.­Door het delen van informatie,­vaardigheden,­houdingen,­ervaring en kennis verrijken­we elkaar. We willen hierbij ook de partnerorganisatie ter plaatse niet in een afhankelijkheidssituatie­plaatsen, maar wel een input aanreiken die hen aanmoedigt­tot ontwikkeling en groei. Door deze leerkansen te bieden en wederzijdse grenzen­te doorbreken,­hopen we een bijdrage te leveren aan de zelfontplooiing­ van jongeren, en werken we aan een multiculturele wereld waarin respect,­solidariteit, rechtvaardigheid en werkelijk SAMEN leven centraal staan.

|4

stappenplan Internationaal vrijwilligerswerk is een hele uitdaging voor jou. Het is niet zomaar iets waar je elke dag aan begint. Door ondersteuning op maat te bieden, proberen we jouw ervaring zo mooi mogelijk te maken. Jeugddienst Don Bosco heeft voor jou een stappenplan uitgewerkt­ dat je kan helpen om jouw internationale­droom te plannen. Ik droom ervan om...

Je droomt ervan om deel te nemen aan een internationaal project, maar je hebt nog zoveel vragen en weet niet waar te beginnen? Jeugddienst­Don Bosco biedt je enkele­hulpmiddelen­om meer informatie­te verkrijgen.­

 Info zoeken

In deze infobrochure vind je al veel informatie over de verschillende­ projecten.­Jaarlijks organiseert Jeugddienst Don Bosco een infomarkt­in Leuven waar je alle


informatie­vindt en kan luisteren naar getuigenissen.­Breng zeker ook eens een bezoek aan onze website: www.jeugddienstdonbosco.be/ internationaal

Contacteer ons

Zit je nog met vragen? Bel of mail gerust. Je bent ook altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. ­­

Verwachtingen afstemmen

Voldoet het project aan al jouw verwachtingen?­Ben jij diegene die wij zoeken? Als we deze vragen positief­kunnen beantwoorden, dan mag je je voorbereiden en verheugen­op een internationale ervaring.

er een of meerdere bijeenkomsten­ georganiseerd. Tijdens die momenten­maak je uitgebreider­

voorbereidingstraject

Maak een afspraak via e-mail internationaal@donbosco.be of contacteer Jeugddienst Don Bosco telefonisch via 016 24 16 20.

DE IDEALE MATCH...

Een geslaagd project begint­ natuurlijk­met een goede voorbereiding.­Op allerlei vlakken proberen we je voor te bereiden op wat je te wachten staat. Je zal er zeker­de vruchten van plukken tijdens je verblijf in het buitenland.

kennis met het project, je medevrijwilligers­en de organisatie. Er wordt aandacht besteed aan de cultuur waar je in terecht komt. Je krijgt heel wat praktische en inhoudelijke informatie en tips. Het is het ideale moment om alle vragen te stellen waar je nog mee zit.

Heb je gevonden wat je zocht? Dan wordt het tijd om eens nader­kennis­te maken en te bekijken­of onze verwachtingen­ overeenstemmen.­

Motivatiebrief

Afhankelijk van het project wordt er gevraagd een motivatiebrief op te stellen of een vragenlijst in te vullen. Zo krijgt Jeugddienst Don Bosco een beter zicht op wie jij bent en wat jouw motivatie is om naar het buitenland te trekken.

Kennismakingsgesprek

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek­of -dag waarop je meer te weten komt over het project en de organisatie.

Voorbereidingstraject

Afhankelijk van het project worden

Leeftijd? Ervaring in het jeugdwerk?

In de brochure zie je snel wat de minimumleeftijd is om deel te nemen aan een project en of ervaring in het jeugdwerk vereist is. 18+

18 jaar of ouder geen ervaring in het jeugdwerk vereist minstens 1 jaar ervaring in het jeugdwerk minstens 2 jaar ervaring in het jeugdwerk minstens 3 jaar ervaring in het jeugdwerk

Voor de projecten buiten Europa­ wordt je aanwezigheid op het Air Solidair­-weekend verwacht.

Informatiebundel

De informatiebundel balt alle praktische­informatie samen in één handige gids. Je vindt er alle concrete­reisinfo in. Kies je voor een Europees project, dan word je tijdens je voorbereidende bijeenkomst­volledig­gebrieft over tickets, verzekering,­vervoer, |5


­

financiën, contactpersonen,­… Kies je voor een project buiten Europa,­dan zal de informatiebundel­ nog extra info bevatten: over je inentingen,­je visum, je internationaal­reispaspoort, …

Praktische zaken

Tickets boeken, de verzekering,

Wat verwachten we van jou?

Als je met Jeugddienst Don Bosco op pad gaat, verwachten­we ook iets van jou. Daarom stellen we de volgende­voorwaarden. Je bent minstens 16 jaar oud. Je begrijpt en spreekt Engels. Je bent enthousiast en gemotiveerd om je in te zetten voor jouw project. Je neemt actief deel aan het volledige­traject van het project: de voorbereiding,­de evaluatie en de nawerking. Je bent bereid je in te leven in de gewoonten, verwachtingen en noden­van een plaatselijke gemeenschap (cultuur, eten, enz.). Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende­christelijke waarden en verwachtingen. Je staat open voor een (andere) gelovige­cultuur. Je bent plezierig geëngageerd en je hebt er enorm veel zin in. Een aantal projecten stellen nog bijkomende­vereisten over bijvoorbeeld­leeftijd en/of ervaring. Je leest die bij de details van elk project. Kan jij op al deze voorwaarden positief­antwoorden? Dan ben je alweer­een stap dichter­bij het opnemen­van een internationaal­engagement. |6

het verblijf regelen. Veel van het praktische­werk wordt al voor jou gedaan. We werken samen met een netwerk van betrouwbare­ partners­zodat de zaken goed geregeld worden.­Waar nodig staat Jeugddienst­Don Bosco je altijd met raad en daad bij. AANGEKOMEN.

kunnen­we terugvallen op dit georganiseerd­Don Bosconetwerk.­ Door goede samenwerking en communicatie­kunnen we het project, de zorg voor de vrijwilliger­ en veiligheid centraal stellen. Bij projecten buiten­Europa verblijf je in een Don Boscogemeenschap­of in een vrijwilligershuis vlakbij. Je leeft er samen met de salesianen en/of zusters­van Don Bosco.

WAT NU?!

En dan ben je eindelijk aangekomen­ op je bestemming. Wat nu gedaan?­Moet ik het openbaar vervoer nemen? Met wie heb ik nu best contact?­Hoe zit het met de veiligheid? Het kan inderdaad overdonderend­zijn als je in een ver land verblijft, zelfs als je in groep bent. Hoe je dat ‘overleeft’, wordt hieronder­op een rijtje gezet.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding proberen­ we je zo goed mogelijk voor te bereiden­op wat komen gaat. We bieden­je handvaten zodat je zelfstandig­in het project kan staan.

Don Bosconetwerk

Jeugddienst Don Bosco maakt deel uit van het wereldwijd­verspreide­ netwerk van organisaties­en gemeenschappen­van Don Bosco. Al onze projecten vinden dan ook plaats in samenwerking met die organisaties.­In alle situaties

Een leerschool voor de vrijwilligers,­ maar zeker ook voor de gastorganisatie­ Gedurende het verblijf­staan openheid­en respect voor elkaars manier van leven centraal.

Groepsverantwoordelijke

Elk vrijwilligersproject heeft een


eigen groepsverantwoordelijke. Die persoon heeft al ervaring met internationale­projecten en is dan ook je eerste aanspreekpunt ter plaatse. Samen draag je de verantwoordelijkheid­om er een geslaagd project van te maken.

enthousiasme,­ energie­en plannen aan de slag te gaan. We organiseren­voor alle internationale­ vrijwilligers­een terugkommoment,­ waarop je kan napraten­en ervaringen uitwisselen­met medevrijwilligers.

Contact met het thuisfront

Op de weblog www.jdbwereldwijd. wordpress.com kan je ervaringen en foto’s delen met het thuisfront.

Terugkommoment

Anderen inspireren

Jeugddienst Don Bosco biedt je de ideale kans om met al jouw weer THUIS. Wat NU?!

Je bent enthousiast thuisgekomen, je hebt duizend en één dingen te vertellen, je wilt je inzetten voor het project, je wilt nog meer zulke internationale ervaringen meemaken.­ Allemaal heel herkenbaar als je terugkomt van een project in Europa of het Zuiden.

We willen jouw ervaring ook gebruiken­om nieuwe jongeren voor te bereiden op hun internationaal­ avontuur.­Als ervaringsdeskundige­ ben jij immers de ideale­bron van informatie en enthousiasme.­Jij kan andere vrijwilligers­inspireren om eenzelfde avontuur tegemoet te gaan.

Air Solidair 18 - 19 maart 2016 Tijdens Air Solidair brengen we alle internationale­vrijwilligers van Jeugddienst Don Bosco en Vides bijeen. Van vrijdagavond tot zaterdagavond zetten we samen een volgende stap in onze voorbereiding op ons internationaal engagement. Centraal in deze (verplichte) tweedaagse staan: ontmoeting, ervaringsuitwisseling­met ex-deelnemers, verschillende workshops, enz. Een leuk en nuttig voorbereidingsmoment­dat je enthousiasme zeker nog meer zal aanwakkeren. Wanneer? 18 - 19 maart 2016 van vrijdagavond 18u30 tot zaterdagavond 19u. Waar? Jeugdverblijfcentrum Don Bosco, H.Placestraat 46, Dilbeek. Makkelijk bereikbaar met openbaar­vervoer. Vragen? Meer info hierover krijg je tijdens de voorbereidingsmomenten voorafgaand aan Air Solidair.­

|7


vorming De voorbije zomer namen Helena Vancampenhout en Jan Vandevenne deel aan het vormingsproject Step 1 van Don Bosco Youth-Net. In de stad Wenen kwamen dertig jongeren uit een tiental landen bijeen om een weekje uit te wisselen en gevormd te worden over het thema ‘migratie en vluchtelingen in Europa’. In dit interview blikken ze terug op hun ervaringen. Hoe ben je bij Jeugddienst Don Bosco terechtgekomen? Jan: Via verhalen met mooie ervaringen van vrienden die ook bij Jeugddienst Don Bosco zaten. Helena: Op aanraden van een vriendin heb ik contact gezocht met Jeugddienst Don Bosco.

|8

Was het je eerste Europese ervaring? Helena: Nee, ik heb hiervoor al deelgenomen aan uitwisselingen­van Joetz en JCW. Jan: Ik heb 4 jaar geleden al eens deelgenomen aan de jamboree. Dat is een internationaal project dat wordt georganiseerd voor de scouts over heel de wereld.


De voorbije zomer namen jullie deel aan Step 1 in Wenen.­Hoe kijken jullie hierop terug? Jan: Het was een fijne ervaring. Ik heb veel bijgeleerd over het thema vluchtelingen. Het meest interessante was dat je ook eens de meningen kon horen van andere­culturen en andere landen. Helena: Internationale uitwisselingsprojecten zijn altijd zeer interessant en kunnen een eyeopener zijn voor de deelnemers. Het project ging over migratie en vluchtelingen. Heb je nu een beter beeld gekregen van de heersende­problematieken in Europa? Jan: Ja, zeker als je hoorde van andere landen hoe hun beeld was van de heersende problematieken in hun land. Ze waren zeer verschillend maar toch kon ik me altijd wel aansluiten bij de verschillende meningen Helena: We kregen een basisbeeld van deze actuele­thematiek. Ik had zelfs graag nog meer geleerd over migratie en vluchtelingen. Wat heb je geleerd uit dit project? Jan: Dat het toch wel belangrijk is dat we de vluchtelingen­helpen en hen onderdak en eten aanbieden.­Zij hebben namelijk niet gekozen voor de oorlog of hongersnood in hun thuisland. Welke andere nationaliteiten waren nog aanwezig op Step 1? Helena: Zowel Oost-, Zuid- als West-Europese landen. Jan: Er waren deelnemers uit Montenegro, Nederland, Spanje, Malta en zelfs Oekraïne. Welke cultuur sprak je het meeste aan? Helena: Op elk project is het eerste contact met de mensen­uit Oost-Europa het moeilijkst, omdat zij wat afstandelijker lijken, maar dat is niet zo. Mensen uit Spanje en Italië daarentegen zijn net heel open. Maar na een paar dagen kan iedereen altijd goed met elkaar opschieten. Jan: De Spaanse cultuur sprak mij het meeste aan omdat­dit zeer levendige en blije mensen waren.

Wat is het grote verschil met een uitwisseling in Vlaanderen? Jan: De aanwezigheid van vele nationaliteiten, maar voor deze uitwisseling was vooral de locatie zeer geschikt. Wenen telt namelijk zeer veel vluchtelingen. Wat is je beste herinnering aan het project? Jan: De activiteiten die we samen gedaan hebben. Zoals zwemmen in de Donau en koken met een groep vluchtelingen.­Dat zijn herinneringen die me zeker zullen bijblijven. Helena: Tijdens een van de workshops kwam een vrijwilliger­haar ervaringen met ons delen waarna een open gesprek volgde met de hele groep. Wat was je minst aangename ervaring? Jan: Het moment toen drie mensen kwamen praten over hun leven als vluchteling. Je zag echt dat ze aangedaan­ waren van het feit dat ze niet meer veilig in hun eigen­ land konden leven. Ze misten hun familie en hun vrienden­enorm. En dan, op dat moment, besef je dat je gelukkig mag zijn met wat wij eigenlijk hebben. Wat was de leukste activiteit tijdens het project? Helena: Met de hele groep zijn we gaan zwemmen in de Donau in Wenen. Jan: Toch wel de interculturele avond waar elke deelnemer­ zijn of haar land mocht voorstellen. Velen brachten eten mee uit hun land, en dat smaakte me zeker. Kan je deze ervaring in vijf woorden omschrijven? Helena: In vijf woorden is moeilijk. Maar dit wil ik wel nog kwijt. Internationale uitwisselingen zijn gewoon zeer interessant en ze openen je ogen. Het topic hoeft niet altijd centraal te staan voor de positieve ervaring. Het zijn eerder de nieuwe ervaringen die je opdoet door de vele ontmoetingen met mensen die andere meningen en gedachten hebben dan wij die het zeer interessant maken. Jan: Levenservaring, fun, mooie herinneringen, blijvende contacten, leerrijk.

Lees de ervaringen van andere vrijwilligers op de blog www.jdbwereldwijd.wordpress.com. |9


speak up!

wenen, OOSTENRIJK Het project SPEAK UP! is een Europese vormingsweek over jongerenrechten in Europa. Een 35-tal jongeren uit alle hoeken van Europa zullen een week gevormd worden in gaststad Wenen rond het zeer actuele thema ‘Migratie in Europa’. Door jongeren te vormen rond dit thema willen we dat ze niet langs de zijlijn blijven staan, maar dat ze durven opkomen voor de rechten van jongeren en vluchtelingen en dat ze hierin ook actie leren ondernemen. Kortom: LAAT JE HOREN, want zo kan jij bijdragen tot een rechtvaardige wereld! Dit project biedt de kans aan Vlaamse en Europese­ jongeren­om ervaringen uit te wisselen, nieuwe inzichten­op te doen en vooral te leren van elkaar. Er wordt gewerkt­aan de hand van actieve­workshops, leuke spelen, uitwisselingsmomenten, een bezoek aan een vluchtelingen­centrum in Wenen. Samen met andere deelnemers werk je ook aan een campagne om je stem te laten horen. Dit allemaal in een Europese context met jongeren vanuit alle windstreken. De vormingsweek Speak Up is een project georganiseerd door Don Bosco Youth-Net,­een netwerk van vijftien Europese Don Boscojeugdwerkorganisaties. Datum:

27 maart tot 3 april 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Wenen, Oostenrijk Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring in het jeugdwerk. Bij voorkeur heb je ook al eens deelgenomen aan een internationale activiteit. Je spreekt en begrijpt Engels. Je hebt zin in een Europese vormingsweek. Je hebt interesse voor het thema ‘jongeren- en vluchtelingenrechten’. Kostprijs: +/- € 90 deelnemersgeld Je reiskosten tot ca. € 200 worden gefinancierd door de Council of Europe Aantal deelnemers: 4 Inschrijving: Heb je interesse? Neem contact op met internationaal@donbosco.be. In samenwerking met

|10

step2:

from idea to action krakau, polen

(ov)

Step 2 is een Europese training over internationale projecten organiseren, ondernemingszin bij jongeren en creatieve ideeën omzetten in actie. Tijdens Step 2 leer je je eigen creatief idee in een geweldig­project om te zetten. Vanuit een ervaringsgerichte­aanpak en vertrekkende vanuit een concreet thema leer je projectaanvragen schrijven, creatieve­workshops ontwikkelen, fondsen zoeken en een internationaal netwerk opbouwen. Kortom: de uitwerking­en organisatie van een internationaal project van start tot finish. In de loop van de week werk je samen met andere Europese jongeren aan een groots project dat je op de laatste dag mag voorstellen. Een zomerkamp­voor tieners, een internationaal seminarie over migratie en vluchtelingen en een internationaal project­over spiritualiteit­zijn slechts enkele voorbeelden van projecten die de voorbije jaren ontwikkeld werden door Vlaamse jongeren. Step 2 zal je inspireren om je eigen internationale ideeën in de praktijk om te zetten. De trainingsweek Step 2 is een project georganiseerd door Don Bosco Youth-Net,­een netwerk van vijftien Europese Don Boscojeugdwerkorganisaties. Datum: eind augustus - begin september (6 dagen)

19+

Leeftijd: 19+ Plaats: Krakau, Polen (OV) Aantal deelnemers: 2 Deelnemingsvoorwaarden: Je spreekt en begrijpt Engels. Je hebt zin in een Europese vormingsweek. Je hebt interesse voor het thema ‘jongeren- en vluchtelingenrechten’. Kostprijs: +/- € 90 deelnemersgeld Je reiskosten tot ca. € 200 worden gefinancierd door Erasmus+ Inschrijving: Heb je interesse? Neem contact op met internationaal@donbosco.be. In samenwerking met


roots van don bosco turijn, italie

Je zit op een Don Boscoschool of je bent actief op een speelplein van Don Bosco? Of misschien ken je hem wel via een andere­weg? Dan weet je ongetwijfeld dat een Don Boscowerking niet zomaar een werking is en dat Don Bosco veel meer is dan alleen maar een naam! Ga mee naar Turijn, naar de roots van Don Bosco,­en (her)beleef zijn verhaal. We bezoeken de plaatsen waar hij leefde en werkte en ontdekken hoe hij de grote inspiratiebron­werd van je school of werking. Het wordt ongetwijfeld een leuke week met op het programma niet alleen geschiedenis­en cultuur,­maar ook spel, ontspanning, ontmoeting,­stille momenten… kortom: een onmisbare ervaring­voor wie Don Bosco beter wil leren kennen en zijn spirit verder wil ontdekken­en beleven.

european

youth week

Benediktbeuern, DUITSLAND

Deze Europese uitwisseling is de ideale kans voor jongeren om een eerste keer te proeven van een internationaal­project. Aan de voet van de Duitse Alpen bevindt zich het dorpje Benediktbeuern, de locatie van de jaarlijks terugkerende Europese Jongerenweek. Je zal zeker niet alleen zijn want aan dit project nemen­ een vijftigtal jongeren deel uit o.a. Litouwen, Oekraïne,­ Slovakije, Polen,­Verenigd­Koninkrijk, Spanje en Duitsland­. Creativiteit, ontmoeting,­uitwisseling en intercultureel­leren zijn de woorden die deze onvergetelijke week het best omschrijven.

Datum: 27 maart tot 2 april 2016

16+

Leeftijd: 16 - 25 jaar Plaats: Castelnuovo Don Bosco, Turijn, Italië Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt een link met Don Bosco via school, speelplein of… Meer info: koen.timmermans@donbosco.be Selectie: Inschrijven via www.jeugddienstdonbosco.be voor 1 maart 2016.

Het thema van dit jaar is “Crossing Borders”. Op het programma­staan activiteiten zoals: workshops, bergtocht, interculturele avond, sportactiviteiten, internationale­spelen,… Te veel om op te noemen, maar wees ervan overtuigd dat het de moeite waard is. Datum: 31 juli tot 7 augustus 2016

17+

Leeftijd: 17+ Deelnemingsvoorwaarden: Je spreekt en begrijpt Engels. Je hebt zin in een leuk Europees avontuur.

Kostprijs: € 325

Kostprijs: +/- € 90 deelnemersgeld (verblijf, verzekering, voorbereiding en administratie) Je reiskosten, tot +/- € 200, worden gefinancieerd door de Council of Europe.

Met de financiële steun van

In samenwerking met

|11


europa Jeugddienst Don Bosco geeft de kans aan Europese jongeren om actief te zijn op de Vlaamse Don Boscospeelpleinen. Samen met de lokale animatoren bezorgen ze de kinderen een geweldige zomer. Tegelijkertijd is het voor hen ook een hele ervaring om als animator aan de slag te zijn in een vreemde cultuur, omgeving en vreemde taal. In 2015 kwamen er 16 jongeren uit Malta, Spanje, Duitsland, Slovenië, Tsjechië en Duitsland naar Vlaanderen. In dit interview lees je reflecties van Veronica uit Tsjechië, Clara uit Spanje, Michal uit Tsjechië, Brina uit Slovenië en Agnes en Jenny uit Duitsland. Was je voor dit project al actief als vrijwilliger? Veronica: Ik was actief als een vrijwilliger in een bejaardentehuis­in op een Don Boscospeelplein in Havirov. Clara: Ik was 7 jaar lang vrijwilliger in Salesianos Tucumán,­een Don Boscowerking voor kinderen en jongeren.

|12

Michal: Als vrijwilliger maak ik al een tijdje deel uit van Sadba, het Don Boscocenter in Praag. Wat was eigenlijk jullie motivatie om deel te nemen aan een EVS-project in Vlaanderen? Veronica: Voor mij was het een stuk om eens een


soortgelijke­ervaring op te doen in Vlaanderen en te zien hoe een Belgisch Don Bosco speelplein werkt maar ook een stuk om mijn Engels te oefenen. Brina: Ik wilde vooral iets goeds doen, en dit via vrijwilligerswerk.­Ik kreeg zo ook de kans om een andere­cultuur te leren kennen en om nieuwe mensen te ontmoeten.­ Jenny: Wij, Agnes en ik, trekken in augustus een jaar naar Rwanda als vrijwilliger. Dit is voor ons een stuk voorbereiding op ons verblijf en vrijwilligerswerk in het buitenland. Ginds zullen we ook actief zijn in een Don Bosco-organisatie. Hoe was de ervaring voor jullie in België? Brina: Ik vond het echt fijn. Ik kreeg de kans te zien hoe het speelplein in Halle werkte en heb schitterende mensen ontmoet. Michal: Voor mij was het één van de beste ervaringen sinds lange tijd. Clara: Geweldig! Ik heb veel geleerd, dingen die me nu nog dagelijks van pas komen. In contact komen met zoveel andere culturen is een prachtig geschenk. Wat was het grootste verschil met jouw werking?­ Brina: In België zijn de kinderen vrijer en moeten ze niet aan alle activiteiten deelnemen. Clara: De manier van werken is erg verschillend, maar eindelijk hebben we hetzelfde doel: we willen bijdragen aan sociale ontwikkeling. Wat heb je geleerd door deel te nemen aan dit project?­ Michal: Ik heb meer geleerd over mezelf en besef nu ook veel meer welk impact iemands inzet op anderen heeft. Veronica: Ik heb geleerd dat je elkaar niet hoeft te verstaan­als je wil spelen. Kinderen zien dat taalverschil niet als een obstakel. Jenny: Ik heb veel nieuwe spelen, dansjes en liedjes leren kennen. Maar ook hoe het was om met kinderen samen te werken in een andere cultuur en werking. Wat was voor jou het leukste moment tijdens die twee weken in België? Brina: Hmmm, dat kan ik me niet direct herinneren.

Ik denk de tijd die ik met de animatoren en kinderen kon doorbrengen. En het moment dat ze ons Nederlandse woorden probeerden aan te leren. Clara: Oei, ik heb er zoveel. Ik kan niet direct kiezen. Eentje herinner ik me nog wel goed. Toen ik afscheid aan het nemen was van de kinderen, begonnen zowel ik als het meisje dat me knuffelde te wenen. Toen besefte ik dat ik iets goeds gedaan had. Ze zeiden dat ze me zouden­ missen, en ‘I love you’ in het Nederlands, Frans en Engels. Ze wilden echt dat ik het zou begrijpen. Kinderen­ zijn op dat vlak echt heel dankbaar. Ik mis het enorm. Michal: Ik denk het eerste moment dat ik de kinderen ontmoette. Ze waren nieuwsgierig en enthousiast terwijl ik nog een beetje terughoudend was. Het ijs werd zo direct gebroken. Verder ben ik het team dat dit project verwezenlijkte heel dankbaar. Ze waren geweldig en waren altijd positief ingesteld. Wat was voor jou het minst leukste moment? Brina: Ik denk niet dat ik me nog veel mindere momenten­kan herinneren. Het was écht een goede ervaring.­ Clara: Alles was nieuw voor me de eerste dagen, maar ik trok me op aan het feit dat ik een geweldige ervaring aan het beleven was. En dat is de manier om negatieve momenten tegen te gaan. Gewoon je ogen openen en de uitdagingen aangaan. Jenny: Voor mij was het ziek zijn het minst leuke moment.­Ik moest enkele dagen weg van het speelplein omdat ik anders andere meisjes in de slaapzaal zou kunnen­besmetten. Maar de salesianen in Heverlee en Fonny hebben goed zorg voor me gedragen. Na enkele dagen kon ik weer aansluiten op het speelplein. Kun je Europees vrijwilligerswerk en dit project omschrijven­in vijf woorden? Clara: In maar vijf woorden?! Uniek, Mooi, speciaal, ongelooflijk en geweldig!! Brina: Geweldig, plezier, vriendelijke en open mensen, onvergetelijk. Michal: Gezegend, blij, te kort, een investering, heerlijk. Veronica: Moed, geloof, vriendschap, ervaring, liefde.

Lees de ervaringen van andere vrijwilligers op de blog www.jdbwereldwijd.wordpress.com. |13


animator in het

buitenland europa

Elke zomer zetten vele jongeren zich in als animator op een Vlaams speelplein of zomerkamp. Met al hun energie en creativiteit­proberen ze de kinderen een topzomer te laten beleven. Met Jeugddienst Don Bosco is er ook de mogelijkheid­om dat in het buitenland te doen. Een zomerkamp in de Pyreneeën of aan de Atlantische oceaan in A Coruña, een ridderkamp op het Engelse platteland,­een inline-kamp in Tsjechië of een speelplein elders­in Europa? Verschillende Europese jeugdwerkingen­zetten tijdens­de zomermaanden hun deuren open voor internationale­vrijwilligers. Je ontmoet er vele lokale enthousiaste vrijwilligers­en kinderen, je leert heel wat toffe internationale­spelen, en natuurlijk steek je wat op van de taal die ze spreken. Je komt er terecht in een leuk en dynamisch­animatorenteam dat je zeker met open armen zal ontvangen. Ongetwijfeld zal je daar enkele nieuwe vrienden­maken. Summer Exchange of Animators is een project georganiseerd door Don Bosco Youth-Net,­een netwerk van vijftien Europese Don Boscojeugdwerkorganisaties.­­ Datum: juli en augustus 2015

18+

In samenwerking met

(periode van 10 dagen tot 2 weken) Leeftijd: 18+ Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt al ervaring in het jeugdwerk als (hoofd)animator. Je spreekt en begrijpt Engels en/of Spaans. Selectie: Je schrijft een motivatiebrief en je wordt in de aanloop naar het project uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Kostprijs: Je betaalt enkel je reiskosten. Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie. Slovakije Een speelplein in hartje Bratislava voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Je beleeft er een geweldige tijd met een groep van ca. 50 animatoren en 150 kinderen. 3 tot 16 juli 2016. Slovenië Speelplein in Rakovnik in Ljubljana met meer dan 100 animatoren en 500 kinderen, 4 weken lang. Doe jij ook 1 of 2 weken mee? 4 tot 29 juli 2016. Zomerkamp in Pohorje waarbij er tal van outdooractiviteiten plaatsvinden. Augustus 2016.

Tsjechië Inline zomerkamp in Tsjechië waarbij via spel en spelen de kinderen en jongeren hun Engels kunnen oefenen. Laatste week van juli en eerste week van augustus 2016.

Verenigd Koninkrijk Phoenix-zomerkamp in Bollington voor kansarme kinderen van 11 en 12 jaar. Je kan als begeleiding 1 of 2 weken mee op kamp. 15 tot 30 juli 2016 Oostenrijk Speelplein in hartje Wenen met kansarme kinderen. Laatste week van augustus en eerste week van september 2016.

Spanje Zomerkampen van 1 tot 2 weken op verscheidene locaties­in Spanje: Huesca, Madrid, Alicante, Zaragoza, Valencia, Cádiz, A Coruña, Cartagena. Juli en augustus 2016.

In de zomer van 2016 zetten meerdere Europese speelpleinen en zomerkampen hun deuren open voor Belgische animatoren. Hou het groeiende aanbod en mogelijke­wijzigingen in de gaten op www.summerexchangeofanimators.eu.

|14

Malta ‘Yes’ is een twee weken durende speelpleinwerking vol met plezante en leerrijke activiteiten voor Maltese jongeren tussen 10 en 15 jaar. 9 tot 22 juli 2016.


hostingteam summer evs belgie

Jeugddienst Don Bosco stuurt niet alleen vrijwilligers­ naar het buitenland. Jaarlijks zijn we de gastorganisatie­ voor een veertiental­Europese vrijwilligers.­ Summer EVS is uitgegroeid tot een internationaal­project waarbij er veertien tot zestien Europese­jongeren uit zes verschillende­landen naar België­komen om er mee te werken op vijf Vlaamse Don Boscospeelpleinen.­Ze begeleiden­er de activiteiten­voor de kinderen en werken er samen­met vele Vlaamse animatoren.­De buitenlandse­ vrijwilligers­krijgen er de kans om allerlei­competenties­ te ontwikkelen: taalvaardigheid en communicatie,­sociale competenties, zelfstandigheid, ondernemerschap,enz.

De Europese vrijwilligers­nemen deel aan een programma­georganiseerd door Jeugddienst Don Bosco. Om ons SUPERhostingteam te versterken­zijn we op zoek naar nieuwe SUPERMANNEN en SUPERVROUWEN­ die de Europese vrijwilligers een onvergetelijke­tijd willen bezorgen. We werken een gevarieerd programma­uit waarin uitwisseling,­interculturele­vorming, animatorenvorming en ontspanning­aan bod komen. Datum: 1 tot 17 juli 2016

17+

Leeftijd: 17+ Plaats: weekend 1: 1 tot 3 juli 2016 in Leuven weekend 2: 8 tot 10 juli 2016 in …. (locatie nog te bepalen) weekend 3: 15 tot 17 juli 2016 in Leuven

evs

Europese vrijwilligersdienst

europa Elke jongere tussen 17 en 30 jaar krijgt, dankzij het Erasmus+-programma, de kans om eenmalig in Europa­ voor een langere periode aan vrijwilligerswerk­te doen binnen een sociale en maatschappelijke­context. Ben jij nog niet aan studeren of werken toe, of wil je je inzetten­als vrijwilliger in een zinvol project? Dan is EVS zeker een aanrader. Als vrijwilliger werken met straatkinderen­in Spanje, in een natuurpark in Portugal­ of als cultuur­medewerker­in Zweden: er zijn 101 mogelijkheden­en vele maatschappelijk geëngageerde­ organisaties. Je kan het project kiezen dat het beste bij jouw interesses en profiel past. Als erkende­ zendorganisatie­werken we samen met meerdere EVSorganisaties van Don Bosco in Europa. Via Jeugddienst Don Bosco kan je als vrijwilliger in een EVS-project aan de slag, voor drie of zes maanden tot een jaar. Weet je niet goed hoe hieraan te beginnen, dan helpen wij met de voorbereiding. Wij verzekeren­dat je een onvergetelijke­ tijd tegemoet gaat. Datum: gedurende het hele jaar

18+

Leeftijd: 18 tot 30 jaar Plaats: We bepalen samen de plaats waar je een EVS-project doet in Europa. Raadpleeg http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list voor het volledige aanbod. Deelnemingsvoorwaarden: Je spreekt en begrijpt Engels. Je draagt mee een grote verantwoordelijkheid in de voorbereiding op het project. Jeugddienst Don Bosco biedt ondersteuning bij de administratie, de praktische voorbereiding en het onderhouden van contacten met de lokale partnerorganisatie.

Deelnemingsvoorwaarden: Je spreekt en begrijpt Engels. Je neemt minstens deel aan één weekend. Je werkt mee aan de voorbereiding van het weekendprogramma.

Kostprijs: +/- 10% van de vervoerskosten + € 60 administratieve kosten (verzekering, voorbereiding). Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie. Maandelijks krijg je een beperkt bedrag aan zakgeld van je gastorganisatie.

Selectie: Wil je graag deel uitmaken van het hostingteam, neem dan snel contact op met internationaal@donbosco.be.

EVS wordt gefinancieerd en mogelijk meegemaakt door

|15


vides

wallonie, BELGIE Wil je wel eens twee weken onvergetelijk vrijwilligerswerk­beleven? Deze zomer kan je met Vides Wallonië in Ganshoren (bij Brussel) een internationaal­kamp meemaken. De ongeveer 80 kinderen zijn tussen 5 en 15 jaar en zijn, net als de animatoren, afkomstig van Algerije, België, China, Congo, Haïti, Iran, Ivoorkust, Libanon, Marokko, Moldavië,­Rwanda, Togo,… Overdag zijn er activiteiten voor de kinderen: vrij spel, activiteiten per leeftijd, ateliers, een groot spel,… ’s Avonds ben je samen met de animatoren. Er zijn een aantal uitstappen met de kinderen, in het weekend met de animatoren. Dit aanbod is speciaal voor wie maar twee weken de tijd heeft, zijn of haar Frans wil oefenen en een internationale ervaring wil meemaken zonder daarvoor­zelf naar het buitenland te gaan.

vides

OXFORD, UK Wil je wel eens een internationale ervaring opdoen in Europa? Dat kan in het Verenigd Koninkrijk. Je brengt er een week door met zo’n 15 à 30 vrijwilligers. In de voormiddag en de vroege namiddag doe je activiteiten met de kinderen. In de namiddag is er een vormings-, voorbereidings- en gemeenschapsmoment voor de animatoren voorzien en ’s avonds zijn er dan weer activiteiten met tieners. De activiteiten vinden plaats in Oxford, voor kinderen en tieners­uit de buurt die het thuis niet altijd even makkelijk­ hebben. Met de animatoren is er heel wat kans tot interculturele­uitwisseling. Een druk gevuld programma dus, waar je zeker een ervaring­van onvergetelijk vrijwilligerswerk zal opdoen: jijzelf, de kinderen, de tieners en je medeanimatoren. Datum:

5 tot 14 augustus 2016

18+

Aankomst ten laatste op 1 augustus in Liverpool om voor te bereiden Leeftijd: 18+ Plaats: Cowley, Oxford, Verenigd Koninkrijk Datum:

9 tot 23 juli 2016

16+

Leeftijd: 16+ Plaats: Ganshoren, België Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring in het jeugdwerk. Op verschillende momenten door het jaar bereid je de activiteiten voor met de andere animatoren. Met de vrijwilligers van Vides Vlaanderen­is er een vormingsmoment voorzien. Meer info volgt op www.vides.be. Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen. Selectie: Inschrijvingsformulier op www.vides.be. Kostprijs: € 95 (Verblijf­inbegrepen. Persoonlijke onkosten niet inbegrepen.)

Met de financiële steun van

|16

Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring in het jeugdwerk. Vlak voor het kamp zijn er een paar dagen van gemeenschappelijke voorbereiding. In Vlaanderen is er een vormingsmoment voorzien met vrijwilligers van andere projecten. Meer info volgt op www.vides.be. Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen. Selectie: Inschrijvingsformulier op www.vides.be. Kostprijs: € 20 (Verblijf­inbegrepen. Verplaatsingsonkosten en persoonlijke onkosten niet inbegrepen.)

Met de financiële steun van


wereldjongerendagen berlijn, DUITSLAND

Krakau

WJD

krakau, polen

Met Jeugddienst Don Bosco naar de Wereldjongerendagen in Krakau Sinds de Wereldjongerendagen van 2005 in Keulen neemt Jeugddienst Don Bosco deel aan dit twee- of driejaarlijks internationaal gebeuren. Honderdduizenden jonge mensen komen er samen om de vreugde van het geloof met anderen te delen. De laatste editie van de WJD had plaats in Rio, in Brazilië, waar ook weer een groepje enthousiastelingen van Jeugddienst Don Bosco aanwezig was. Volgende zomer is het weer zover: dan vinden de Wereldjongerendagen plaats in Krakau, in Polen. En met Jeugddienst Don Bosco gaan we daar uiteraard naartoe! Wereldjongerendagen Krakau Het is de tweede keer dat de Wereldjongerendagen­ in Polen plaatsvinden. In 1991 namen maar liefst 1,6 miljoen­jongeren deel aan dit evenement in Czestochowa.­15 jaar later is het geboorteland van (de ondertussen heilige) Paus Johannes Paulus II, de grote bezieler van de Wereldjongerendagen, opnieuw gastheer voor honderdduizenden jongeren.

Nieuw in deze editie is het plan om met alle Don Boscogroepen­uit de hele wereld in dezelfde­wijk te logeren. Op zaterdagavond is er de grote slotwake en op zondagvoormiddag­sluiten we de WJD af met een grote slotviering, voorgegaan door Paus Franciscus. Voorprogramma van Jeugddienst Don Bosco Naar goede gewoonte beginnen de WJD al een paar dagen vroeger met een eigen voorprogramma. Van 20 tot 25 juli 2016 trekken we naar Berlijn.­In deze stad met een rijke geschiedenis­bereiden we ons voor op wat de week nadien zal volgen in Krakau. Het wordt een mix van maatschappelijke inzet, cultuur, bezinning en ontmoeting. Meer info Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om mee te gaan, mail dan naar koen.timmermans@donbosco.be.

Wat mag je verwachten? De eigenlijke Wereldjongerendagen vinden plaats van 25 tot 31 juli 2016. Tijdens die week staan er niet alleen­ verschillende inhoudelijke inputmomenten - ‘catecheses’ - op het programma, maar is er ook ruimte voor heel veel andere activiteiten: festivals, muziek, workshops, ontmoeting, gebed en bezinning, een internationale Don Boscodag en nog zoveel meer.

Datum: 20 tot 31 juli 2016

16+

Leeftijd: 16 tot 30 jaar Voorbereidingsprogramma: Voorbereidingsmomenten op 5-6 december 2015, 27 februari 2016, 9-10 april 2016 en 9 juli 2016. Kostprijs: € 650 (Vervoer, verzekering en verblijf­inbegrepen. Persoonlijke onkosten niet inbegrepen.) Met de financiële steun van

|17


wereldwijd Fonny Grootjans trok als vrijwilliger en begeleider al met verschillende projecten van Jeugddienst Don Bosco naar onder andere Zambia, Zuid-Afrika en Malawi. Telkens weer nieuwe ervaringen opdoen, mensen ontmoeten­ en andere culturen opsnuiven is een blijvende drijfveer. De ideale persoon dus om even een interessante babbel­ mee te hebben. Dag Fonny, blij dat we je eens in België aantreffen. Het lijkt alsof ik veel weg ben, maar het merendeel van mijn tijd spendeer ik toch hier op kantoor hoor. Voorlopig­heeft Jeugddienst Don Bosco nog geen afdeling­geopend in Afrika, dus zal Heverlee nog wel even m’n uitvalsbasis blijven. De voorbije jaren heb je al aan heel wat Don Boscoprojecten deelgenomen. Vertel.

|18

In 2012 ben ik naar Bauleni in Zambia geweest voor het Ushirikaproject. In 2013 ging ik met drie meisjes mee naar Zuid-Afrika en Lesotho voor het vormingsproject Yebo!. Daarna reisde ik naar Malawi om met twee andere dames animatorcursus te geven in Nkotakhota. In totaal was ik zeven weken van huis weg. In 2014 en 2015 was ik begeleider van het vrijwilligersproject in Kabwe, Zambia.


Wat was voor jou de leukste ervaring? Dat is moeilijk te zeggen. Elk project ligt me zeer nauw aan het hart en aan elke deelname houd ik schitterende herinneringen over: de gekke jongeren in Bauleni, Fr. Peter in Lesotho, de hartelijkheid en eenvoud van Nkhotakhota, de vele kinderen in Makululu, de warme ontvangsten in Kabwe… Zo kan ik nog wel even doorgaan. Elk project heeft zijn eigen unieke herinneringen.­ Wat is het verschil tussen een vrijwilligersproject en een vormingsproject? Als je cursus begeleidt en daarna met de jongeren op het speelplein staat, ben je heel intens betrokken­ bij hun ontwikkeling als animator.­Zij leren veel van jou en jij veel van hen. Na de cursus zie je het effect van je bijdrage door de lokale animatoren in realiteit omgezet worden op het speelplein. Tijdens een vrijwilligersproject krijg je de kans om een cultuur vanuit andere invalshoeken te ontdekken.­Je staat bijna dagelijks op het speelplein,­je werkt samen met volwassenen, jongeren en kinderen aan een tastbaar project. Zo legden we in 2014 letterlijk mee de fundamenten van een nieuw jeugdcentrum­in Kabwe. Samen hebben we toen hard gezweet en gezwoegd maar ook veel plezier gemaakt tijdens het werken. Je hebt al bijna aan elk project deelgenomen. Is zo’n vormingsproject of vrijwilligersproject nog boeiend voor jou? Het blijft een uitdaging, elk jaar opnieuw. Telkens weer vertrek je met een nieuwe groep Vlaamse jongeren,­ ontmoet­je nieuwe mensen ter plaatse, ontdek je zaken die je misschien nog nooit hebt gezien of opgemerkt. Het blijft zeer verrijkend om met andere jongeren de wereld­te ontdekken en je in te zetten voor een Don Bosco­project. Voor mij is het nog altijd elk jaar zenuwachtig­aftellen naar de dag dat onze vlucht vertrekt.­Het blijft spannend: kiezen welke kleren ik meeneem,­zullen we onze vlucht niet missen, zullen ze ons wel ophalen op de luchthaven, hoe zullen de jongeren­zich ter plaatse voelen, enzovoort.

Wat is er zo verrijkend aan een internationaal project? Een cultuur ervaren, erin leven en erin samenwerken verrijkt onze jongeren op vele vlakken. Vooral hun wereldbeeld wordt bijgeschaafd. Soms hebben jongeren een vertekend beeld van Afrika. Vaak blijkt dat in realiteit helemaal anders te zijn. Tot enkele jaren geleden had ik nooit geloofd of gedacht dat er ook speelpleinwerkingen waren in Zambia en Malawi. Door deel te nemen aan een internationaal project plaats je ook onze eigen cultuur in een ander daglicht en stel je bepaalde aspecten en gewoontes van je eigen leven ook in vraag. Willen de Don Bosco-organisaties in Zambia en ZuidAfrika­nog altijd Vlaamse jongeren ontvangen? De projecten in Zuid-Afrika en de salesiaanse ZMBprovincie (Zambia, Malawi, Zimbabwe en Namibië) zijn opgestart op vraag van de lokale salesianen. Zij hadden­gehoord dat onze animatorcursusen en onze manier van werken op het vlak van vorming inspirerend konden­zijn voor de werkingen en jongeren ter plaatse. De vrijwilligers­en kinderen zijn er, de faciliteiten zijn er en wij zorgen­voor een toegevoegde waarde door hen vorming­aan te bieden.­De competenties die ze tijdens zo’n animatorcursus­verder ontwikkelen zijn niet alleen­ verrijkend­voor de organisatie maar ook voor hun dagelijkse­leven. Ze hebben al veel knowhow of hebben al wat ervaring en van daaruit proberen we te vertrekken. Wij hopen dat zowel de jongeren als jeugdwerkingen er alsmaar sterker uitkomen. Waarom zou je jongeren willen aanraden om met Jeugddienst Don Bosco mee te gaan? Ik denk dat onze combinatie van jeugdwerk, speelpleinwerk en vorming geven in het Zuiden vrij uniek is. Door langere tijd op eenzelfde plek te blijven en te focussen op één project ontstaat er een duurzame samenwerking. De kracht zit in de band met de lokale gemeenschap, het versterken van het lokale jeugdwerk, het ervaren van een vreemde cultuur en de ontwikkeling van competenties bij onze jongeren en de jongeren ter plaatse. Jeugddienst Don Bosco staat garant voor de unieke ‘Don Boscosfeer’, veilig reizen en verblijven, kwaliteit en inhoudelijk sterke projecten. Niet twijfelen, gewoon DOEN!

Lees de ervaringen van andere vrijwilligers op de blog www.jdbwereldwijd.wordpress.com. |19


vrijwilligersproject

zambia

Tijdens dit internationaal project trek je samen met een aantal jongeren en begeleiders naar Zambia voor een complete onderdompeling in de plaatselijke cultuur.­ Zambia is een prachtig­land met een enorme gastvrijheid en hartelijkheid,­een mooie cultuur en schitterende natuur. In de stad of het dorp waar je naartoe trekt, draag je een steentje­bij aan de dagelijkse gang van zaken van de lokale gemeenschap.­ In 2015 zette de groep vrijwilligers­ zich in voor de volgende­projecten: de renovatie van de kleuterschool, les geven aan de kleuters van deze school, enkele gebouwen­opknappen, dagelijks speelpleinwerking­ begeleiden­voor de vele jongeren en kinderen in Makululu­en Kabwe... Vele mogelijkheden dus! Op het einde hebben we nog enkele dagen de tijd om een van de wereldwonderen te ontdekken: de Victoria Falls in Livingstone. |20

Door met de plaatselijke bevolking nauw samen te leven en te werken, leer je de Zambiaanse cultuur op een aangename manier kennen. Je bouwt vriendschappen op en beleeft momenten waar je de rest van je leven met veel vreugde aan zal terugdenken. Je wordt er helemaal geïnspireerd door de ‘African way of living’. Datum:

ca.

20 juli tot ca. 20 augustus 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Kabwe en Makululu, Zambia Deelnemingsvoorwaarden: Je bent gemotiveerd om je handen uit de mouwen te steken voor de lokale bevolking. Je bent bereid je in te leven in de Zambiaanse cultuur. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma, waaronder het Air Solidair-weekend op 18-19 maart 2016. Selectie: Je schrijft een motivatiebrief. In februari 2016 volgt er een kennismakingsmoment waarin we meer info geven en we kunnen aftoetsen of jouw verwachtingen overeenstemmen­met die van ons. Kostprijs: € 1600 (Vliegtickets, visum, voorbereiding, verzekering en verblijf­ inbegrepen. Toeristische uitstappen, persoonlijke onkosten, internationaal­reispaspoort en inentingen zijn niet inbegrepen.)


team paco

zambia, malawi of zimbabwe

Met het project Team Paco willen we jongeren de kans geven om hun ervaringen in het speelpleinwerk te verruimen­naar een andere cultuur en context. Wist je dat er in Zambia, Zimbabwe en Malawi ook speelpleinen­ en jeugdcentra met vele kinderen zijn? Nee? Dan is het aan jou om dat te ontdekken! Met een groep Belgische­vrijwilligers trekken we sinds enkele jaren naar verschillende­plaatsen in Zambia (20092012), Malawi (2013, 2015) of Zimbabwe­ (2014).

We organiseren er animatorvorming voor jongeren en ouderen die zich inzetten op de speelpleinen. Vanuit een ervaringsgerichte aanpak en met een enorme dosis enthousiasme­en speelsheid brengen we tijdens de vorming de jongeren de kneepjes van het animatorvak bij. Je leert op deze manier ook veel over de plaatselijke manier van werken. Tijdens het tweede gedeelte van het project sta je samen met de lokale vrijwilligers op het speelplein.

Vast en zeker beleef je een heerlijke tijd tussen al dat enthousiasme. Klaar voor de zomer van je leven? Het nauwe samenwerken en samenleven zorgt ervoor dat het een intense en leerrijke ervaring wordt die je nog lang met je zal meedragen. Datum: half juli tot half augustus 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Zambia (Kabwe, Chingola), Malawi (Nkhotakota) of Zimbabwe (Hwange) Deelnemingsvoorwaarden: Je bent hoofdanimator of instructor OF je hebt minstens 3 jaar ervaring­in het jeugdwerk. Je spreekt en begrijpt Engels. Je bent bereid mee te leven in een christelijke context. Je bent bereid nauw samen te leven en te werken in de plaatselijke cultuur. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma, waaronder het Air Solidair-weekend op 18-19 maart 2016. Selectie: Je schrijft een motivatiebrief. Tijdens een kennismakend gesprek kunnen we aftoetsen of jouw verwachtingen overeenstemmen met die van ons. Kostprijs: € 1350 (Vliegtickets, visum, voorbereiding, verzekering en verblijf­ inbegrepen. Toeristische uitstappen, persoonlijke onkosten, internationaal­reispaspoort en inentingen zijn niet inbegrepen.) Met de financiële steun van

|21


vides mexico

Zijn er nog echte indianen in Mexico? Wij trekken een maand naar Ocotepec, een bergdorp van Zoqueindianen om er het speelplein te ondersteunen voor de talrijke kinderen en jongeren­van het dorp en van de vele kleine gehuchtjes (comunidades)­in de buurt.

vormingsproject india

India: het land van Gandhi, Bollywoodfilms, kleurrijke­ traditionele klederdracht en de vele goden. Heb je er al van gedroomd om een deeltje van India op een actieve manier te ontdekken?­Je krijgt de kans om via vrijwilligerswerk­kennis te maken met deze rijke cultuur. We trekken naar Guwahati, in het noordoosten van India, om daar een animatorcursus te organiseren voor de plaatselijke vrijwilligers. Met een ervaringsgerichte­ cursus versterken we de animator-skills van de Indische­jongeren. Daarna trekken wij naar een lokaal jeugdcentrum­om er zelf aan de slag te gaan met de animatoren­en vrijwilligers. De ideale kans om vele mensen en kinderen te ontmoeten, maar ook om zelf creatieve ideeën op te doen. Er staat nog veel meer op het programma: meewerken in een school, huiswerkbegeleiding,­voetbaltraining geven aan het Don Boscoteam, praktische klussen opknappen… Datum: begin juli tot begin augustus 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Guwahati, noordoost-India Deelnemingsvoorwaarden: Je bent hoofdanimator of instructor OF je hebt minstens 3 jaar ervaring in het jeugdwerk. Je spreekt en begrijpt Engels. Je bent bereid mee te leven in een christelijke context. Je bent bereid samen te leven en te werken in de plaatselijke cultuur. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma, waaronder het Air Solidair-weekend op 18-19 maart 2016. Selectie: Je schrijft een motivatiebrief. Tijdens een kennismakend gesprek kunnen we aftoetsen of jouw verwachtingen overeenstemmen met die van ons. Kostprijs: € 1700 (Vliegtickets, visum, voorbereiding, verzekering en verblijf­ inbegrepen. Toeristische uitstappen, persoonlijke onkosten, internationaal­reispaspoort en inentingen zijn niet inbegrepen.) Met de financiële steun van

|22

We doen dat samen met een groep jongeren uit het dorp die hun eerste stappen zetten als animator. De laatste week trekken we naar een comunidad in de bergen waar we te midden van de plaatselijke bevolking leven. Ook hier genieten heel wat kinderen van onze aanwezigheid­en van samen spelen, knutselen, zingen… Het eenvoudige­leven in het dorp, het regelmatig ‘back to basics’ gaan, de confrontatie met een andere cultuur, de blijheid van de kinderen en het contact met jongeren maken van deze maand ‘onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland’.

Datum: begin juli tot begin augustus 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Ocotepec (Chiapas), Mexico Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring in het jeugdwerk. Je bent bereid om een periode ‘back to basics’ te leven. Je bent bereid samen te leven en te werken in de plaatselijke cultuur. Je bent bereid een mondje Spaans te leren. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma: voorbereidende weekends: 20-21 februari, Air Solidair 18-19 maart, 23-24 april 2016. Je bent bereid om samen met de groep geld te verzamelen om het project te ondersteunen. Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen. Selectie: Inschrijvingsformulier op www.vides.be en Take-Off op 19 december 2015. Kostprijs: ± € 1300 (Vliegtickets, binnenlandse reis, verblijf, verzekering en algemene kosten inbegrepen. Toeristische uitstappen niet inbegrepen. Je zorgt zelf voor een reispas en inentingen.) Met de financiële steun van


yebo!

zuid-AFRIKA

Zo trokken onze vrijwilligers­ in 2014 naar het speelplein in Ennerdale en in 2015 werd het jeugdcentrum van Maputsoe­(Lesotho) ondersteund.­Je zal de uitdagende­en fascinerende Zuid-Afrikaanse­cultuur van zeer dichtbij leren kennen.

Zuid-Afrika, een land dat tot ieders verbeelding­ spreekt met zijn politieke geschiedenis,de prachtige­natuurparken, Kaap De Goede Hoop, Nelson Mandela…­­ Laat Jeugddienst Don Bosco nét daar ook een vormings-­en speelpleinproject hebben. Met Yebo!, oftewel ‘jaja’, willen we ook in Zuid-Afrika ons steentje bijdragen aan de vorming van jongeren. Samen met plaatselijke vrijwilligers­organiseren­we animatorvorming voor de enthousiaste jongeren die actief zijn op de speelpleinen. ­ Vanuit een ervaringsgerichte­aanpak gaan we aan de slag om de jongeren­te laten­uitgroeien­tot geëngageerde­ animatoren.­Na deze vormingsweek­ trekken­we naar een van de lokale speelpleinen om er mee te spelen met de kinderen, de animatoren­te ondersteunen­en samen te leven.

Datum: begin juli tot begin augustus 2016

18+

Leeftijd: 18+ Plaats: Zuid-Afrika (Johannesburg, Ennerdale, Swaziland), Lesotho (Maputsoe) Deelnemingsvoorwaarden: Je bent hoofdanimator of instructor OF je hebt minstens 3 jaar ervaring in het jeugdwerk. Je spreekt en begrijpt Engels. Je bent bereid mee te leven in een christelijke context. Je bent bereid nauw samen te leven en te werken in de plaatselijke cultuur. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma, waaronder het Air Solidair-weekend op 18-19 maart 2016. Selectie: Je schrijft een motivatiebrief. Tijdens een kennismakend gesprek toetsen we af of jouw verwachtingen overeenstemmen met de onze. Kostprijs: € 1350 (Vliegtickets, voorbereiding, verzekering en verblijf­inbegrepen.­Toeristische uitstappen, persoonlijke­ onkosten, internationaal­reispaspoort en inentingen zijn niet inbegrepen.) Met de financiële steun van

|23


individueel In september 2015 vertrokken Daniela Pittomvils en Sophie Geuens naar Manzini in Swaziland. Daar werken ze zeven maanden mee als vrijwilliger in Manzini Youth Care (MYC), een opvangtehuis voor kansarme jongeren. Dag Sophie en Daniela, hoe gaat het met jullie? Goed! We zijn hier heel hartelijk ontvangen, dus we voelden­ons snel thuis. Ondertussen zijn we helemaal ingewerkt. We hebben wel lange dagen en we werken hard, maar we doen het nog altijd met zeer veel goesting. Lange dagen? Hoe ziet zo’n dag er dan voor jullie uit? We beginnen om 8u30 met vrijwilligerswerk op het secretariaat van de organisatie. We proberen MYC meer kenbaarheid te geven via social media en een update van de website. We merken dat veel mensen, zelfs in Manzini, het opvangtehuis nog niet kennen, hoewel het

|24

al 30 jaar bestaat. We helpen mee aan het schrijven van sponsordossiers,­zo haalden we vorige week € 15000 binnen. In de namiddag gaan we met de jongeren aan de slag. Twee keer per week geven we muziekles of begeleiden we de marimbaband. Dit is een groepje jongeren die marimba bespelen, een houten xylofoon. Drie keer per week splitsen we op en gaat de ene naar de kleuterschool­en de andere geeft Engelse bijles. ‘s Avonds gaan we naar één van de tehuizen om huiswerk te maken en bijles te geven. Dus nu weet je ook waarom we ’s avonds vroeg in ons bed liggen.


Zijn jullie daar de enige vrijwilligers? Nee, we zijn met een vijftiental: Nederlanders, Belgen, Duitsers, Engelsen, enzovoort. Het is de eerste keer dat er hier zo’n grote groep vrijwilligers is. Het is zeker voor iedereen aanpassen geweest om samen te leven in één huis, maar sinds we goede afspraken maakten,­ bijvoorbeeld over de schoonmaak lukt dit wel. We hebben wel onze eigen kamer zodat we af en toe toch wat privacy hebben. We koken en eten wel vaak samen en in de weekends trekken we er ook samen opuit. Sophie wordt hier door de anderen zelfs mama genoemd. Hoe loopt het contact met de jongeren in het centrum? Het centrum is hier opgedeeld in verschillende tehuizen met jongeren met een andere achtergrond. Sommige hadden een drugsproblematiek, sommigen­zijn mishandeld… dus voor ons was het even zoeken, maar ook voor hen was het niet evident. Er moest eerst een vertrouwensband ontstaan.­Maar we denken dat dit na één maand toch zeker goed zit. De meisjes zijn dan weer heel sociaal en zoeken veel contact. Hoe is het leven in Manzini? Manzini is een grote stad. Veel verkeer, kantoren en winkels, onze eigen fitness, veel mensen in beweging… De mensen zijn heel vriendelijk, sociaal en nieuwsgierig. Ze spreken ons spontaan aan, willen weten wie we zijn, wat we komen doen, enzovoort. Zo sprak er iemand van de school ons aan dat hij teleurgesteld was dat we nog nooit spontaan zijn kantoor waren binnengelopen om ons te gaan voorstellen. Wij zien een deur als een grens, zij eerder als een uitnodiging om ergens binnen te gaan. Hoe zou je het nog verder omschrijven? Aan de ene kant merk je dat de bevolking hun tradities wil behouden, aan de andere kant zie je wel dat er al zeer veel invloeden van buitenaf zijn. Op straat zie je mensen lopen in traditionele kledij gecombineerd met een aktetas of een regenjas erover. Het is echt een mix tussen lokale en westerse cultuur. Vele jongeren willen ook wat meer

afstand nemen van de ‘regels en sterke tradities’ die de koning het land oplegt. Wat is het grootste verschil met België? De ‘stereotypes’ worden bevestigd. We zijn heel hard gebonden aan tijd en het nakomen en maken van afspraken.­In de Swazicultuur ligt dit anders. Ze beleven hier het aspect ‘tijd’ helemaal anders. Zo hebben we eens drie uur op iemand moeten wachten. Plannen kunnen altijd last minute veranderen. De vriendelijkheid is echter hartverwarmend. Elke keer een hartelijke begroeting of een lach. Hoe waren deze aanpassingen dan voor jullie? We hebben ons op bepaalde vlakken anders moeten opstellen. Daniela heeft bijvoorbeeld heel hard leren relativeren.­Natuurlijk hebben we ook moeten leren omgaan­met bepaalde frustraties als er weer iets anders liep dan gepland. Dit is een goede oefening. Wat was jullie leukste moment tot hiertoe? Dan denk ik het optreden met de marimbaband voor de ministers van Swaziland, Mozambique en Zuid-Afrika. We wisten dat we moesten optreden, maar niet voor welk publiek. Dus vertrokken we met de jongeren van MYC in onze gewone kleren naar dat congrescentrum. Bleek het daar poepchic te zijn: mooie stoelen met een kleurrijke strik, mannen in maatpak, superveel hapjes en drankjes, enzovoort. Na een echt geslaagd optreden wilden we terug naar MYC vertrekken, tot de bewakingsagent ons zei dat we gerust iets mochten nemen om te eten en te drinken. Je had moeten zien hoe onze jongeren­glunderden toen ze dat hoorden. En natuurlijk lieten wij de lekkere hapjes niet aan ons voorbijgaan. Waarom zou je dit vrijwilligerswerk aanraden aan anderen? Het is goed om eens in een andere omgeving te zijn en samen te leven met mensen met andere gewoontes en cultuur. Je leert er veel van. De kinderen hier zijn oprecht­ blij dat je je om hen bekommert. Je kan hier echt iets voor hen betekenen. Ze worden zo gelukkig van die kleine dingen die je met hen doet. Sala Kahle!

Lees de ervaringen van andere vrijwilligers op de blog www.jdbwereldwijd.wordpress.com. |25


Een half jaar of een heel schooljaar vrijwilligerswerk doen ergens in de wereld, het kan met Vides Lang Weg en Jeugddienst­Don Bosco. Hou het niet langer bij dromen, stel het niet langer uit, DOE HET! Het is een hele uitdaging, naar een ander continent trekken­ om je er in te zetten voor een lokaal project. Werken en wonen in een vreemde context, veel leren over de lokale cultuur,­iets betekenen voor anderen… Die ervaring draag je zeker mee voor de rest van je leven.­ Met Vides of Jeugddienst Don Bosco? Beide organisaties geven jongeren de kans om lange tijd naar het buitenland­te trekken. Het verschil ligt voornamelijk­in het aanbod en de partners in het Zuiden. Jeugddienst Don Bosco werkt voornamelijk samen met de salesianen (paters) van Don Bosco terwijl Vides een samenwerking heeft met de zusters van Don Bosco. Elke werking legt haar eigen accenten tijdens de voorbereiding,­maar beide hebben hetzelfde doel: de ervaring en beleving van de jongeren zo leerrijk en onvergetelijk­mogelijk maken.

jeugddienst Don Bosco individueel vrijwilligerswerk Jeugddienst Don Bosco werkt wereldwijd samen met Don Bosco-organisaties die zich inzetten voor kwetsbare­ kinderen en jongeren. Je werkt mee als opvoeder of begeleider­in een internaat, je bent leerkracht in een lagere­of kleuterschool, je werkt mee in het weeshuis of opvangtehuis voor kansarme (straat)jongeren en kinderen.­Waar je ook terecht komt, altijd zullen­je dagen als vrijwilliger goed gevuld zijn.

Stappenplan

Interesse Je neemt contact op via internationaal@donbosco.be en je schrijft een motivatiebrief. Hierna word je uitgenodigd voor een kennismakend gesprek. We bekijken of we aan elkaars verwachtingen voldoen. Voorbereidingstraject Het voorbereidingstraject bestaat uit verschillende ontmoetingsmomenten tussen de vrijwilliger(s) en de stafmedewerker Internationaal. In dat traject zijn zowel inhoudelijke als praktische sessies opgenomen. Er wordt gefocust op thema’s als: intercultureel leren, stereotypes­en culturele verschillen, verwachtingen, administratie en communicatie, en Don Bosco.

Elke taak zal bijdragen­tot de ontwikkeling van de jongeren­en kinderen­die deel uit maken van het lokale Don Boscoproject. Je draait mee in de organisatie en krijgt er de kans om je eigen inbreng te hebben. In een mum van tijd heb je ter plaatse een heel netwerk van sociale contacten­opgebouwd en word je op straat of speelplaats gevolgd­door een horde enthousiaste kinderen.­Ga je de uitdaging­aan? |26

Vraag en aanbod We proberen ons aanbod af te stemmen op jouw vraag. Er zijn wereldwijd enorm veel Don Bosco-organisaties die hun deuren open zetten voor vrijwilligers. Afhankelijk­ van de partners in het buitenland bekijken we de verschillende­mogelijkheden. De voorbije jaren werkten we samen met deze partners: Maison Papy in Kinshasa, Congo Cité des Jeunes in Lubumbashi, Congo Casa Magone in Luanda, Angola Manzini Youth Care in Swaziland, Zuid-Afrika Bosco Boys in Nairobi, Kenia City of Hope en City of Joy in Lusaka, Zambia


Periode De vertrekperiode en het voorbereidingstraject proberen we in samenspraak met vrijwilliger en gastorganisatie te bepalen. Tijdens het project Je wordt tijdens het project opgevolgd door de stafmedewerker­internationaal. Je hebt regelmatig contact en er vindt op afgesproken tijdstippen een Skype-gesprek plaats. Zo blijven we op de hoogte van je ervaringen en je functioneren. Tijdens je verblijf houd je online een blog bij zodat je familie en vrienden thuis je avonturen mee kunnen volgen

vides

individueel

vrijwilligerswerk Elk jaar vertrekken er in september of januari een aantal jongeren om mee te werken in een van de projecten­van de zusters van Don Bosco. Ze geven les, zijn opvoed(st)er­ in een tehuis, werken mee aan de vrijetijdsbesteding tijdens de week of het weekend. Zo kan je bijvoorbeeld Engelse les geven in Cambodja, opvoeder zijn in het jongenstehuis in Mexico, meewerken in de kleuterklas in Zambia of de foyer in Ivoorkust. Jij mag een voorkeur hebben voor land of werelddeel, wij kijken wat mogelijk is, afhankelijk van de vraag naar vrijwilligers. Iets betekenen voor kinderen of jongeren,­ botsen op het anders zijn en denken, ontdekken­ hoeveel­mogelijkheden wij in België hebben, nieuwe vriendschappen­sluiten… dat en nog veel meer maakt deze ervaring tot ‘onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland’.

Na het project Jeugddienst Don Bosco luistert ook achteraf naar jouw verhalen. We blikken terug op het hele traject en de ervaringen­die je als vrijwilliger hebt opgedaan. Verder willen we natuurlijk ook jouw ervaringen en opgedane­ knowhow gebruiken om nieuwe vrijwilligers­warm te maken en voor te bereiden op hun internationaal­ project.­Die return is van onschatbare waarde voor zowel Jeugddienst­Don Bosco als voor toekomstige vrijwilligers.­ Datum: in onderling overleg te bepalen,

19+

liefst vanaf september 2016 of januari 2017 Leeftijd: 19+ Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk. Je maakt tijd voor een goede voorbereiding (ongeveer zes maanden). Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen. Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project. Selectie: Tijdens een kennismakend gesprek toetsen we af of jouw verwachtingen­overeenstemmen met de onze. Kostprijs € 60 voorbereiding- en administratieve kost aan Jeugddienst Don Bosco. Je vliegticket, visum, internationaal paspoort, inentingen en verzekeringen­betaal je zelf. Kost en inwoon zijn gratis of een minimum bijdrage afhankelijk van de locatie waar je terecht komt.

Datum: in onderling overleg te bepalen,

20+

liefst vanaf september 2016 of januari 2017 Leeftijd: 20+ Deelnemingsvoorwaarden: Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk. Je maakt tijd voor een goede voorbereiding (ongeveer zes maanden). Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen. Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project. Selectie: Een kennismakingsgesprek en inschrijvingsformulier op www.vides.be Kostprijs: € 60 algemene kosten Je betaalt je eigen reis, verzekering, visum, inentingen. Je krijgt kost en inwoon van het project ter plaatse.

|27


Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee jeugddienst@donbosco.be internationaal@donbosco.be T +32 16 24 16 20 F +32 16 24 16 29 www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Gedrukt op FSC papier.

Jeugddienst Don Bosco vzw

Internationaal vrijwilligerswerk 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you