Page 1

2013

d!

ëngageer Plezierig ge

INTERNATI NAAL VRIJWILLIGERSWERK


Beste jongere, jouw nieuwsgierigheid heeft het gehaald en je hebt zonet de brochure met internationaal vrijwilligerswerk van Jeugddienst D ­ on Bosco­­opengeslagen. Iets heeft je ongetwijfeld­geprikkeld:­het zouden wel eens internationale kriebels kunnen zijn! We zijn een landelijke jeugdorganisatie die activiteiten aanbiedt voor jongeren tussen 15 en 30 jaar. Ons activiteitenaanbod spreidt zich uit over verschillende­ domeinen: vorming voor jongeren, speelpleinondersteuning,­kampen, initiatieven­rond zingeving en jeugdpastoraal,

én internationaal vrijwilligerswerk. Vele jongeren dromen ervan om een internationaal engagement op te nemen.­ Ze willen binnen een globaliserende wereld andere culturen verkennen en zich actief inzetten in het internationale vrijwilligerswerk met jongeren en kinderen.­ Door de organisatie van uitwisselings- en vormingsinitiatieven­binnen­de grenzen van Europa, maar ook ver daarbuiten,­geeft Jeugddienst Don Bosco jongeren de kans om dit engagement­waar te maken en biedt hen hierbij ondersteuning. Neem rustig de tijd om deze brochure door te bladeren en laat je inspirere­n door één van onze internationale projecten. Hebben de internationale­kriebels je dan helemaal te pakken, aarzel dan niet om jouw droom waar te maken. Met dank aan de vele vrijwilligers om hun ervaringen te delen en om hun fotomateriaal ter beschikking te stellen.

Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk, stuur een mailtje naar internationaal@donbosco.be. Bekijk ook eens www.jeugddienstdonbosco.be.


inhoudsopgave Jeugddienst Don Bosco vzw Kalender

4 5

PROJECTEN Binnen EUROPA European Youth Week The Creanimators Animator in het buitenland Step 1 Step 2 EVS

7 8 9 10 12 13

PROJECTEN BUITEN EUROPA Inleefreis Zambia Ushirika Jebo! Vides Mexico Lang weg met Vides Wereldjongerendagen

15 17 18 19 20 21

Stappenplan en Air Solidair Partners Slotwoordje

22 25 26 |3


engagement, nemen jongeren

JEUGDDIENST DON BOSCO VZW

verantwoordelijkheid­op voor hun omgeving. We dagen ze

 Plezierig geëngageerd

uit om vanuit een open en vrije

Jeugddienst Don Bosco is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie

houding­tegenover de wereld

die geïnspireerd is door het gedachtegoed van Don Bosco:

te staan en er vanuit een kritisch

jongeren zinvol laten spelen, hen af en toe laten stilvallen­

oogpunt­een zinvolle en gefundeerde­

bij een avondwoordje, hen vormen tot jeugdleiders en

bijdrage aan te leveren.

animatoren­en dat allemaal in binnen- en buitenland. Dàt is waar wij als Jeugddienst Don Bosco voor staan.

Het tweerichtingsverkeer en de wederkerigheid nemen

Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee jeugddienst@donbosco.be

www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco

bij dit alles een cruciale plaats in. Door het creëren van een gelijk-

T +32 16 24 16 20

www.jdbwereldwijd.wordpress.com

waardige relatie waarin zowel

F +32 16 24 16 29

www.avondwoordjes.be

gastland als zendland hun eigenheid kunnen bewaren, en waar inbreng en samenwerking mogelijk­ zijn, kan er échte ontmoeting­en

missie En visie

uitwisseling plaatsvinden. Door het

Plezierig engagement

internationaal­engagement waar te

delen van informatie,­vaardigheden,­

Jeugddienst Don Bosco vzw wil

maken. Het vertrekpunt is het geloof

houdingen,­ervaring en kennis

doorheen vrijwilligerswerk, vormings-

in de ontwikkelingskansen van

verrijken­we elkaar. We willen hierbij

initiatieven­en andere­zinvolle vormen­

jongeren.

ook de lokale partnerorganisatie

van vrijetijdsbesteding­een bijdrage leveren aan de totale ontplooiing­van

|4

niet in een afhankelijkheidssituatie­

Interculturele ontwikkeling:­  

plaatsen,­maar wel een output

jongeren. Zo worden ze gevormd

door de ontmoeting­met de

aanreiken die hen aanmoedigt tot

tot weerbare sociaal geëngageerde

bevolking ginds, de confrontatie­

ontwikkeling en groei.

jongeren, die hun plaats in de maat-

met de andere cultuur en samen-

schappij durven innemen om deze

leving, maar ook met zichzelf,

Door het bieden van deze leerkansen

mee vorm te geven.

maakt de jongere een intercultureel

en wederzijdse grenzen­te doorbreken,

leerproces­door dat zeer verrijkend

hopen we een bijdrage te leveren

Internationaal   engagement

is op verschillende­gebieden.

aan de zelfontplooiing­van

Jeugddienst Don Bosco vzw

multiculturele wereld waarin respect,

wil jongeren de kans geven en

Sociale en maatschappelijke­   ontwikkeling:­door het

ondersteuning­bieden om hun

aangaan­van een intercultureel

werkelijk SAMENleven centraal staan.

jongeren en werken we aan een solidariteit, rechtvaardigheid en het


KALENDER 2013 2013flfl fl 2013 fl 31.03fl-fl07.04.2013 xx.07fl-flxx.07.2013 03.07fl-fl31.07.2013 21.07fl-fl28.07.2013 xx.07fl-flxx.08.2013 xx.07fl-flxx.08.2013 xx.07fl-flxx.08.2013 xx.07fl-flxx.08.2013 xx.07fl-flxx.08.2013 03.08fl-fl10.08.2013 08.09fl-fl14.09.2013

6fl-fl12 m fl EVS fl Europa fl fl 6fl-fl9 m flLangflwegflmetflVides flMexico,flBolivia... 1flweek Stepfl2 Malta 4flweken Vides Mexico 4flweken Wereldjongerendagen flBrazilië fl 1flweek Stepfl1 België fl 1flàfl2flweken fl Animatorflinflhetflbuitenland Spanje,flMalta...flfl 4flweken Inleefreis fl Zambia 4flweken Ushirika fl Zambia,flNamibiëflfl 4flweken Jebo! Zuid-Afrika 4flweken InleefreisflUP volzet fl fl India fl 1flweek EuropeanflYouthflWeek fl flDuitsland fl 1flweek TheflCreanimators fl fl België fl

De precieze data zullen gekend zijn in februari 2013. Ze worden bepaald in overleg met de lokale partners en de beschikbaarheid van vliegtickets.

|5


PROJECTEN Binnen EUROPA animator in het buitenland spanje, malta, tjechie, uk, slo va

kije

N YOUT EUROPEAnd Duitsla

animat the cre belgie

H WEEK

ors

step 1 belgie

evs europa

|6

step 2 malta


EUROPEAN YOUTH WEEK Een Europese jongerenuitwisseling. De Europese Jongerenweek (EYW) is de ideale kans voor jongeren om een eerste keer te proeven van een internationaal jongerenproject.

vaardigheden­te leren.

En we kunnen zeggen dat we ervan genoten hebben! ­­De eerste­­dag stond in het teken van ‘- getting to know each other-’. Allerlei spelletjes en dansjes werden bovengehaald, waarbij de ruwe spelletjes van België wel erg in de smaak vielen Kaat en Jasmien

Verder wordt er veel gespeeld en is er tijd genoeg om te genieten van een schitterende­omgeving. Je zal er zeker niet alleen zijn want aan dit project nemen een 30-tal jongeren­ uit o.a. Slovakije, Polen, Tsjechië, Spanje en Duitsland deel.

”­

Creativiteit, intercultureel leren, ontmoeting­en uitwisseling zijn de woorden die

erenn be u t ch k i n ü d bene van M

nd a l s t Dui

0 km ca . 6

deze onvergetelijke­ week het best omschrijven.­

Aan de hand van

Datum: 3 - 10 augustus 2013

verscheidene­

Leeftijd: 17+

workshops,

Deelnemingsvoorwaarden:

zoals fotografie,

Je spreekt en begrijpt Engels. Je hebt zin in een leuk Europees

muziek,­theater, krijg je de kans om allerlei nieuwe

avontuur.

Kostprijs: +/- € 80 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten

In samenwerking met

|7


NEW

the creanimators Vormingsproject voor Europe Jeugdwerk is een dynamische­manier om vele mensen in beweging­ te zetten.­Ontelbare jongeren­en vrijwilligers zijn wekelijks­in de weer om kinderen een leuke en zinvolle­tijdsbesteding aan te bieden. Niet alleen in België maar ook over heel Europa.

se animatoren

Aan de hand van actieve methodieken­en uitwisselingsmomenten­gaan we creatief aan de slag en bieden we handvaten­ Vlaamse jongeren verrijken met de ervaringen en kennis van andere Europese animatoren­en willen we hen versterken in hun engagement als animator of jeugdleider.

De internationale vrijwilligers van Jeugddienst Don Bosco organiseren

e belgi

een vormingsproject in Vlaanderen waarbij ze op een ervaringsgerichte

Datum: 8 - 14 september 2013 Leeftijd: 18-24 jaar Deelnemingsvoorwaarden:

aan die de jongeren in hun eigen­organisatie­onmiddellijk kunnen­toepassen.­Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a.: en creatieve manier de bagage en

begeleidershouding,­spelbagage en

competenties van Europese en

spelbegeleiding, creativiteit…

Vlaamse animatoren en jeugdleiders­ willen uitbreiden.

Door het aanbieden van deze cursus willen we de Europese en

|8

Je hebt min. 1 jaar ervaring als animator in het jeugdwerk. Je spreekt en begrijpt goed Engels. Inschrijving: Heb je interesse? Neem dan contact met ons op via internationaal@donbosco.be Kostprijs: +/- € 50 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten


animator in het buitenland Het is voor vele animatoren­ elk jaar weer aftellen naar de zomermaanden. Hét moment dat ze zich weer kunnen uitleven met duizenden­kinderen op de talloze speelpleinen en zomerkampen. Niet enkel in Vlaanderen vertoont zich dit fenomeen, ook elders in Europa zijn er vele animatoren die

begeleider op een zomerkamp in het buitenland? Dan ben je bij

elders in Europa. Verschillende

Jeugddienst Don Bosco aan het

Europese jeugdwerkingen­stellen

juiste adres.

tijdens de maanden juli en augustus

Het was de ideale manier om kennis te maken met een andere­ mentaliteit en een andere manier van spelen uitdenken en organiseren. De kinderen waren in één woord geweldig. Nergens zag ik zulke enthousiaste, vurige kinderen die voor elk spel interesse toonden en altijd weer bereid waren mee te ravotten. Petra en Tijl

Je kan tijdens de zomer enkele weken­gaan meewerken als animator­op een speelplein of als

hun deuren open voor internationale vrijwilligers. Je zal er ongetwijfeld talloze vrienden maken en vele nieuwe spelen leren kennen.

alta, M   , e j Span ie, UK, h Tsjec kije,... a v Sl o

Datum: juli en augustus 2013 Leeftijd: 18+ Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt reeds ervaring in het jeugdwerk als (hoofd)animator. elk jaar uitkijken naar een speelplein vol lachende en spelende kinderen. Spreekt het jou aan om dit fijne zomergevoel ook eens te ervaren

Je spreekt en begrijpt Engels en/ of Spaans. Kostprijs: Je betaalt enkel je reiskosten. Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie.

In samenwerking met

|9


Step 1: “In search of just judg

es”

Europese uitwisselingsweek rond intercultureel leren. De uitwisselingsweek STEP 1 is een project georganiseerd door

Het is een week waar je enorm veel van leert, maar het leukste moment vonden wij de interculturele­avond. Sarah

Don Bosco Youth-Net, een netwerk­ van 13 Europese Don Bosco jeugdwerk­organisaties. Step 1 gaat jaarlijks door in één van de partnerlanden. In 2013 vindt het project plaats in Gent.

Op het programma staat naast Dit internationaal jongerenproject­

spel, groepsvormende activiteiten

geeft jou de kans om, samen

en uitwisseling ook een Europese

met een 40-tal andere Europese

interculturele avond. Op deze

jongeren uit o.a. Malta, Spanje,

avond krijgen alle landen de kans

Duitsland, Polen… een boeiende

om zich op een creatieve ma-

eerste internationale­ervaring in het

nier voor te stellen.­Je komt er

jeugdwerk­op te doen.

ongetwijfeld­meer te weten over de

De rode draad doorheen deze week

Spaanse lekkernijen­en de Maltese

is intercultureel leren: de ontmoeting­

geschiedenis,­je drinkt er vast en

van verschillende culturen op een

zeker Slovaakse cola en proeft er

aangename, leerrijke en actieve

hopelijk Tsjechische ham.

manier.

In samenwerking met

|10


De titel van het project, “In search of judges”, verwijst dan weer naar het thema mensenrechten. Doorheen deze week wordt er op een boeiende­en actieve manier aandacht besteed­aan de bewustmaking en het informeren van jongeren omtrent mensenrechten in Europa. De verschillende methodieken die

ook ze laten inzien hoe zij het

hiervoor worden toegepast zijn o.a.:

verschil­kunnen­maken in onze

spel, workshops, het bezoeken van

maatschappij.­Het samenbrengen

enkele organisaties, enz.

van dynamische geëngageerde Europese jongeren van allerlei achtergronden kan veel in beweging­ brengen en draagt bij tot de realisatie­van een leefomgeving waar solidariteit mogelijk is.

gent

e belgi

Datum: 21 - 28 juli 2013 Leeftijd: 18+ Deelnemingsvoorwaarden:

Je spreekt en begrijpt Engels. Je staat open voor andere

Door mensenrechten als thema te gebruiken, willen we jongeren bewust maken van de problematiek­

culturen.

Kostprijs: +/- € 80 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten

rond mensenrechten, maar

|11


Step 2: 

“training on social entrepren

Training rond intercultureel­ projectmanagment en opzetten­van internationale projecten. Heb jij reeds deelgenomen aan een Europees jongerenproject of heb je al wat internationale ervaring in het jeugdwerk? Dan is het ongetwijfeld­

eurship”

Ik heb veel opgestoken van de gesprekken met de andere deelnemers over jeugdwerk in Europa, maar zeker ook over andere culturen. Zo ervaar je hoe verschillend, maar ook hoe gelijkend Europese jongeren zijn. Fonny

projecten op te starten. Wedden dat je terugkomt met een rugzak vol motivatie­en goede ideeën die je zullen­aanzetten tot verdere actie?

al eens door je gedachten gegaan­ dat het fantastisch zou zijn als je zelf een Europees project kon organiseren.­Niet evident, want er

i dingl

malta

komt natuurlijk veel meer bij kijken dan enkel een locatie boeken en wat jongeren uitnodigen. Tijdens de Step 2 trainingscursus­ leer je alle vaardigheden die nodig

Datum: 31 maart - 7 april 2013

zijn om een nieuw internationaal­

Leeftijd: 19+

project te realiseren: het schrijven­

Deelnemingsvoorwaarden:

van dossieraanvragen, de zoektocht naar subsidies, de uitwerking en organisatie van het project van start tot finish… Vanuit een ervaringsgerichte­aanpak ga je samen­met andere Europese jongeren aan de slag. Tijdens het project leg je de eerste­contacten met andere Europese jongeren en organisaties om zelf toekomstige

In samenwerking met

|12

Je spreekt, begrijpt en schrijft goed Engels. Je hebt ervaring in het Belgische en internationale jeugdwerk. Je bent bereid na deelname een Europees project van Jeugddienst Don Bosco mee uit te werken. Inschrijving: Heb je interesse? Schrijf dan een motivatiebrief naar internationaal@donbosco.be Kostprijs: +/- € 50 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten


evs - europese vrijwilligersdienst Dankzij het Europese subsidieprogramma­‘Youth In Action’ van de Europese Commissie heeft elke jongere­tussen 18 en 30 jaar de kans om eenmalig een Europese vrijwilligersdienst, van enkele maanden tot een volledig jaar, te doen in een ander Europees land.

organisaties. Je bepaalt­zelf waar en wanneer jouw project kan plaatsvinden.

“Deze intense manier van

vrijwilligerswerk­biedt jongeren­ de kans om een ander land met een andere cultuur en gebruiken te leren kennen. Fonny

a p o r u e

Het project wordt volledig gefinancieerd­door het Youth In

Action-programma.

Datum: doorheen het hele jaar

Een circusschool in Zweden, een

Leeftijd: 18-30 jaar

Poolse natuurvereniging, een is genoeg keuze uit verschillende

Surf zeker eens naar

Plaats: Je bepaalt zelf de plaats waar je een EVS-project in Europa doet. Raadpleeg hiervoor ­ www.evsdatabase.eu.

maatschappelijk geëngageerde

www.evsdatabase.eu of

Deelnemingsvoorwaarden:

www.yia.be voor het volledige

Je spreekt en begrijpt Engels. Je draagt mee een grote

cultuurtempel in Griekenland…er

aanbod en extra informatie. Via Jeugddienst Don Bosco kan je als vrijwilliger in een EVS-project in Europa aan de slag voor een periode van 6 maanden tot een jaar. De voorbereiding verloopt in een nauwe samenwerking tussen­Jeugddienst Don Bosco en de vrijwilliger.

verantwoordelijkheid­in de voorbereiding­van het project. Jeugddienst Don Bosco biedt ondersteuning bij het schrijven van het aanvraagdossier, de praktische­ voorbereiding en het onderhouden­ van contacten met de lokale partner­organisatie... Kostprijs: Je betaalt enkel een deel van de vervoerskosten. Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie.

In samenwerking met

|13


PROJECTEN BUITEN EUROPA vides g lang we

USHIRIKA Z A M BI A namibie

eis inleefr Z A M BI A vides mexico

jonger werel d e brazili

|14

endagen

jebo! rika zuid-af


inleefreis ZAMBIA Zambia, een land met prachtige­natuur, zeer hartelijke­mensen en een heel mooie cultuur. Net van deze schoonheid willen we jou laten meegenieten.

ia b m a z

Samen met een groep van een tiental­jongeren en enkele

Ter plaatse zetten we ons in

begeleiders­trek je naar Zambia voor

ten voordele van de lokale

een complete onderdompeling in de

gemeenschap.­We helpen mee in

Datum: half juli tot ­ half augustus 2013

Afrikaanse cultuur.

een (bouw)project, organiseren

Leeftijd: 18+

speelpleinwerking­voor de vele

Deelnemingsvoorwaarden:

kinderen,­helpen op de boerderij…

Je bent gemotiveerd om je handen­uit de mouwen te steken voor de lokale bevolking.

Er komen zoveel indrukken op je af, je beleeft zoveel en zo intens Pauline en Mattias

Door nauw met de plaatselijke­ bevolking­samen te leven, te eten en te werken, leer je de Zambiaanse cultuur op een heel aangename manier kennen. Je bouwt vriendschappen­op en beleeft momenten waar je de rest van je leven met veel vreugde aan zal terugdenken. Je wordt er helemaal geïnspireerd door het pure polé polé leven. Als kers op de taart is er ook ruimte om kennis te maken met de prachtige­Zambiaanse natuur, fauna en flora. Een echte aanrader.

Met de financiële steun van

Je bent bereid je in te leven in de Afrikaanse cultuur. Je volgt mee het voorbereidingsprogramma waaronder het Air Solidair weekend. Selectie:

Je schrijft een motivatiebrief. In februari 2013 volgt er een

kennismakings­namiddag waarin we meer info geven en we kunnen aftoetsen of onze verwachtingen overeenstemmen met die van jou. Kostprijs: +/- € 1400 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort en inentingen zorg je zelf.)

De ervaringen van de deelnermers van 2012: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

|15


ushirika Met Ushirika, “samenwerken”­in het Swahili, willen we jonge mensen de kans geven om hun ervaring in het speelpleinwerk te verruimen naar een andere cultuur en context. Wist je dat er in Zambia tientallen speelpleinen met vele kinderen zijn?

Wist je dat er net zoals hier ook vele

Ter plaatse organiseren we een

vrijwilligers animator zijn op deze

animatoren-

speelpleinen? … Neen? Dan is het

cursus voor

aan jou om dit te gaan ontdekken!

jongeren en

Met een groepje Belgische

ouderen die

vrijwilligers­trekken we sinds enkele

zich inzetten

jaren per twee naar verschillende­

op de speel-

plaatsen in Zambia, en vanaf

pleinwerkingen.

2013 ook naar Namibië, om er

Met de lokale

lokale speelpleinwerkingen te

vrijwilligers gaan

ondersteunen.

we op zoek

“ Drie van die oratorio’s lagen in een out-station. Je kunt |16

je dat het beste voorstellen­ als een plaats in the middle of nowhere waar zich een al dan niet groot platgestampt terrein­bevindt dat kan doorgaan­voor voetbalveld. Eens daar gedropt kwamen er uit het niets kinderen op ons afgelopen, dolenthousiast om met ons te spelen. De kindjes spraken Bemba, wij Engels. Gemeenschappelijke taal: gebarentaal­en de twee woorden ‘“iwe“’ en ‘“laajnie“, wat betekent­‘“jij daar“’ en ‘“op een lijn“’. Gelukkig waren er de cursisten­die ons konden helpen met vertalen. ” Wim

naar de beste methodieken en


Zambia

Namibië

cursusinhouden­om daarna samen­

rol als animator en organiseert

de cursus­te geven. We proberen

met hen activiteiten­voor de vele

steeds vanuit een ervaringsgerichte

kinderen.­Vast en zeker bezorg je

aanpak aan de slag te gaan om het

de Afrikaanse kinderen, jongeren en natuurlijk ook jezelf een zalige tijd.

“ Dat spelen iets universeels is en kinderen en jongeren gelukkig­maakt, kon je telkens weer zien aan de vele lachende gezichtjes.­ ” Janne en Fonny

Datum: eind juli tot eind augustus 2013 Leeftijd: 19+ Plaats: Zambia (Bauleni, Kabwe, Chingola, Kasama) en Namibië (Windhoek) Deelnemingsvoorwaarden:

Je bent hoofdanimator of instructeur­in het jeugdwerk. Je spreekt en begrijpt Engels. Je bent bereid nauw samen te

Je volgt mee het voorbereidingsprogramma waaronder het Air Solidair weekend.

te halen. Je leert op deze manier ook veel bij over de Afrikaanse manier van werken.

Selectieprocedure:

Je schrijft een motivatiebrief waarin je jezelf voorstelt.

Tijdens het tweede gedeelte van het

Het nauwe samenwerken en

project sta je samen

samenleven zorgt er voor dat het

met de Zambiaanse

een intense en leerrijke ervaring

en Namibische

wordt die je nog lang met je zal

jongeren­en

meedragen.

vrijwilligers­op

De ervaringen van de deelnermers van 2012: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Je begeleidt­de jongeren in hun

leven en te werken in een Afrikaanse cultuur.

beste in de animatoren naar boven

het speelplein.

ia zambIBIENEW NA M

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakend gesprek waarin we kunnen aftoetsen of onze verwachtinge­n overeenstemmen met die van jou. Kostprijs: +/- € 1100 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort en inentingen zorg je zelf.)

Met de financiële steun van

|17


jEBO!

an-

een hart voor afrika

Jaja!, oftewel Jebo!, ook in Zuid-Afrika willen we ons steentje bijdrage aan de vorming van jongeren actief in het jeugdwerk.

temque

mee te spelen met de kinderen,

non-

de animatoren­te begeleiden en

seri-

samen te leven in een Afrikaanse

orum

cultuur.­Het voorbije jaar hebben we

quidern atibusc ienditas arum

meegedraaid op drie speelpleinen in

enientibus sant quos maio totate et

Johannesburg en Lesotho.

voluptium et ute cum repera quam

Met een groep Belgische vrijwilligers­

ea invel eius.

organiseren we samen met de

Odigenducia adit fugia quam simpe

plaatselijke jeugdwerkers een

Datum: begin juli tot voloristiae. Ut laborit aut quidita ven-

animator­cursus voor de jongeren

begin augustus 2013 ti corit audi a ium explantur aciur?

die actief zijn op de speelpleinen

Namusci pietur alibus estis ressin

in Lesotho, Kaapstad, Maputsoe

plabor alicatat unt voloreperum eum Zuid-Afrika

en Johannesburg. We gaan vanuit

rem ent odi occum quas nis minDeelnemingsvoorwaarden:

een ervaringsgerichte aanpak aan

cius con reribus mos Je bentexpliae hoofdanimator cipitas

Leeftijd: 19+

Plaats: Johannesburg en Lesotho,

of instructeur in het jeugdwerk. maximus, con consequiae. Nequae

de slag zodat we het beste in de jongeren­naar boven kunnen halen. Na deze actieve week trekken we per twee vrijwilligers samen met de Zuid-Afrikaanse jongeren naar de lokale speelpleinen om er

“Deze namiddag zijn we met

onze cursisten naar een echt speelpleintje getrokken om er de kinderen te entertainen. De cursisten hadden een toneeltje over het leven van Don Bosco en aangepaste spelen uitgedacht. Ze deden het fantastisch! We zijn echt super fier op hen. In slechts 4 dagen tijd hebben ze geleerd hoe ze een spel uitleggen, animeren, vernieuwen,... Magit

Je zal de Zuid-Afrikaanse cultuur in ieder­ geval van zeer dichtbij leren kennen. quibus dis etur, offic te pra earchilist De ervaringen van de deelnermers van 2012: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

|18

ZUIDI-KA AF R

en begrijpt goed Engels. et etum re eic tet, tem ipsam fugiJe spreekt Je volgt het voorbereidingstatet tota mee eumque volore, aci ni mi, programma waaronder het

offic te magnissequi isinimet rerferioAir Solidair weekend. net officipsae nisinctiaes quiscipsus Je bent bereid nauw samen te

evelent, adipsus susineteen eaAfrikaanse delique ati leven en te werken cultuur. cum quia quis sitatur

Selectieprocedure:

Je schrijft een motivatiebrief. Je wordt uitgenodigd voor een

kennismakend gesprek waarin we kunnen aftoetsen of onze verwachtingen­overeenstemmen met die van jou.

Kostprijs: +/- € 1100 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort en inentingen zorg je zelf.)


vides mexico Ocotepec is een bergdorp­ van Zoque-indianen in Mexico. We trekken­er naartoe­om in de maand juli het speelplein te ondersteunen­voor de talrijke­kinderen­van het dorp en van de vele kleine gehuchtjes (communicades)­ in de buurt.

Het eenvoudige leven in het dorp, de confrontatie met een andere cultuur, de blijheid van de kinderen en het contact met jongeren maken van deze maand ‘onvergetelijk vrijwilligerswerk­in het buitenland’.

We doen dit samen met een groep

stappen zetten als animator.

jongeren uit het dorp die hun eerste

De laatste week trekken we naar een

p ocote

gehucht midden in de bergen waar

mexic

we te midden van de plaatselijke bevolking zullen leven.

Het doel van ons milieuspel­Limpiamos Ocotepec - was de kinderen hun eigen dorp te laten opruimen en hen tegelijkertijd­ te sensibiliseren over hun ik-laat-alles-wat-ik-in-mijnhanden-heb-op-straat-vallenen-verbrand-al-de-rest gedrag Sofie en Ireen

Het is werkelijk ‘back to basics’. Ook hier zijn er heel wat kinderen die genieten van onze aanwezigheid en van het spelen, knutselen, zingen… met ons.

In samenwerking met

ec

o

Datum: juli 2013 Leeftijd: 18+ Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt ervaring in het vrijwilligerswerk.­ Je neemt deel aan de voorbereiding­(o.a. een mondje Spaans leren, voorbereidende weekends,­sponsoractie…). Je bent bereid om een periode ‘back to basics’ te leven. Kostprijs: +/- € 1200 (Kosten voor de reis, het verblijf en de voorbereiding zijn inbegrepen.­Voor je inentingen en je reispas zorg je zelf.)

De ervaringen van de deelnermers van 2012: www.videsinmexico.reismee.nl

|19


es  met vidER lang weVRgIJW ILLIGERSW K MET VIDES INDIVIDUEEL 

Een half jaar of een heel schooljaar vrijwilligerswerk doen ergens in de wereld, het kan met Vides Lang Weg.

om het land te verkennen. Iets betekenen voor kinderen of jongeren, botsen op het anders zijn en denken, ontdekken hoeveel mogelijkheden­wij hier hebben,

Elk jaar in september of oktober­

nieuwe vriendschappen sluiten, …

vertrekken­een aantal jonge

dat en nog veel meer maakt

mensen­om mee te werken in één

deze ervaring tot ‘onvergetelijk

van de projecten van de zusters

vrijwilligerswerk­in het buitenland’.

van Don Bosco. Ze geven les, zijn opvoed(st)er­in een tehuis, werken mee aan de vrijetijdsbesteding

Als je nieuw bent, komen er niet één maar wel zoveel meisjes als er maar kunnen zijn op dat moment allemaal aan je armen meewandelen, op zoek naar wat aandacht, een knuffel, een hand en de pieren uit je neus vragen. Lotte in Bolivia

Je betaalt je eigen reis, verzekering,­ tijdens­de week of het weekend.

visum … en je krijgt kost en inwoon­

Zo kan je bv. Engelse les geven

van het project ter plaatse. Na je

in Cambodja, opvoeder zijn in het

verblijf als vrijwilliger kan je nog

jongenstehuis­in Mexico, meewerken­

enkele dagen of weken langer blijven

in de kleuterklas, het internaat in Mali, … Jij mag een voorkeur hebben­voor land of werelddeel, wij kijken wat mogelijk is afhankelijk van het aanbod.

In samenwerking met

|20

ia, Boliv,   , o c i Mex  Zambia Mali, odja ... C a mb Datum: vertrek in september of oktober 2013 Leeftijd: 20+ Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt ervaring met vrijwilligers-

werk, liefst met kinderen of jongeren.

Je maakt tijd voor een goede voorbereiding (ongeveer 6 maand). Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project. Kostprijs: Afhankelijk van je bestemming


WERELDJONGERENDAGEN Brazilië ontvangt in juli 2013­­de 14de Wereldjongerendagen,­ de grootste jongerenbijeenkomst ter wereld.

verrichten in Guiratinga, een klein stadje in het hart van Brazilië. Ginds laten we ons volledig onderdompelen in de Braziliaanse cultuur. Inzet voor de lokale bevolking is de rode draad doorheen deze 14-daagse. O.a. de organisatie van speelplein voor de plaatselijke jeugd staat op ons programma. We willen er een onvergetelijke tijd van maken voor de kinderen maar natuurlijk ook voor de Belgische jongeren.

Na Sydney en Madrid zal Rio

RO JANEI   E D   O RI ATINGA GUIR

L BR A Z I

IE

de Janeiro­de plaats zijn waar

Datum: 3 tot 31 juli 2013

honderduizenden­gelovige jongeren­

Leeftijd: 18-30 jaar

van over de hele wereld elkaar

Deelnemingsvoorwaarden:

ontmoeten.­Samen gaan ze na hoe

Je neemt deel aan de voorbereidende­momenten.

de figuur van Jezus een plaats kan krijgen in hun leven. Er wordt gevierd, gedanst,

Je bent bereid een mondje Portugees te leren. Je bent fysiek en emotioneel gezond.

genoten, … je moet het gewoon beleefd hebben.

Je kan leven zonder al te veel comfort.

Maar voorafgaand aan dit grootse evenement,­zullen­ we ­2 weken­ vrijwilligerswerk­

Startdag: 22 december 2012

In samenwerking met

Kostprijs: +/- € 2200 (Vliegtickets, verplaatsingen,­verblijf, verzekering en de voorbereiding zijn inbegrepen. Voor je inentingen en je reispas zorg je zelf.). Met de financiële steun van

|21


stappenplan Internationaal vrijwilligerswerk is een hele uitdaging voor jongeren. Het is niet zomaar iets waar je elke dag aan begint. Door het bieden van ondersteuning op maat proberen we jouw ervaring zo mooi mogelijk­ te maken. Jeugddienst Don Bosco heeft voor jou een stappen­plan uitgewerkt dat je kan helpen om jouw internationale droom te plannen.

1

Contacteer ons

Verwachtingen afstemmen  

Zit je nog met vragen? Bel of mail

Voldoet het project aan al jouw

gerust. Je bent ook steeds welkom­

verwachtingen?­Ben jij diegene die

voor een persoonlijk gesprek.

wij zoeken? Als we deze vragen positief kunnen beantwoorden dan

Maak een afspraak via e-mail

mag je je voorbereiden en verheugen­

internationaal@donbosco.be of

op een internationale ervaring.

contacteer­Jeugddienst Don Bosco telefonisch­via 016 24 16 20.

2

3

“voorbereidingstraject”

Een geslaagd project begint­

“DE IDEALE MATCH...”

natuurlijk­met een goede voorbereiding.­Op allerlei vlakken

Heb je gevonden wat je zocht? Dan

proberen we je voor te bereiden

wordt het tijd om eens nader kennis

op wat je te wachten staat. Je zal

te maken en te bekijken of elkaars

er zeker­de vruchten van plukken

verwachtingen overeenstemmen.

tijdens je verblijf in het buitenland.

Je droomt er van om deel te nemen

Motivatiebrief  

Voorbereidingstraject  

aan een internationaal project, maar

Afhankelijk van het project wordt er

Afhankelijk van het project worden

je hebt nog zoveel vragen en weet

gevraagd een motivatiebrief op te

er één of meerdere bijeenkomsten­

niet waar te beginnen? Jeugddienst

stellen of een vragenlijst in te vullen.

Don Bosco biedt je enkele hulp-

Zo krijgt Jeugddienst Don Bosco

middelen om meer informatie te

al een beter zicht op wie jij bent en

verkrijgen.

wat jouw motivatie is om naar het

“Ik droom er van om...”

buitenland te trekken.

Info zoeken  

AIR S LIDAIR 15 - 16 maart 2013

In deze infobrochure vind je al veel

Kennismakingsgesprek  

informatie over de verschillende

Je wordt uitgenodigd voor een

projecten. Breng zeker ook eens ­een

kennismakingsgesprek­of -dag

bezoek aan onze website

waarop je meer te weten komt over

Jouw project is natuurlijk niet het

www.jeugddienstdonbosco.be.

het project en de organisatie.

enige uit het buitenlandse aanbod­ van Jeugddienst Don Bosco. Met Air Solidair brengen we alle inter-

|22


georganiseerd.­Tijdens deze

Kies je voor een project buiten

Moet ik het openbaar vervoer

momenten­maak je uitgebreider

Europa, dan zal de brochure ook

nemen? Met wie heb ik nu best

kennis­met het project, je medevrij-

nog extra info bevatten over je

contact?­Hoe zit het met de

willigers en de organisatie.­Er wordt

inentingen,­je visum, je internationaal

veiligheid? Het kan inderdaad

aandacht besteed aan de cultuur­

reispaspoort, …

overdonderend zijn als je alleen of in

waar je in terecht­komt. Je krijgt vele

groep verblijft in een ver land. Hoe je

praktische­en inhoudelijke tips. Het

Praktische zaken  

zal overleven wordt hier op een rijtje

is de ideale moment om alle vragen

Het boeken van tickets, de

gezet.

waar je nog mee zit te stellen.

verzekering,­het regelen van het verblijf. Veel van het praktische werk

Informatiebundel  

Voorbereiding  

wordt reeds voor jou gedaan. We

Tijdens de voorbereiding proberen­

De informatiebundel balt alle

werken samen met een netwerk

we je zo mogelijk voor te bereiden­

praktische informatie samen in één

van betrouwbare partners zodat de

op wat komen gaat. We bieden je

handige gids. Je kan er alle concrete­

zaken goed geregeld worden. Waar

handvaten zodat je zelfstandig­in het

reisinfo in terugvinden.

nodig staat Jeugddienst Don Bosco

project kan staan.

Kies je voor een Europees

je steeds met raad en daad bij.

project,­dan word je tijdens je voorbereidende­bijeenkomst­ volledig gebrieft over tickets,

4

Don Bosco-netwerk  

“AANGEKOMEN. WAT NU?!”

Jeugddienst Don Bosco maakt deel uit van het wereldwijd

verzekering, vervoer, financiën,

En dan ben je eindelijk aangekomen­

verspreide­netwerk van Don Bosco

contactpersonen,…

op je bestemming, wat nu gedaan?­

organisaties­en gemeenschappen.­

nationale vrijwilligers samen

de voorbereiding.­

van vrijdagavond tot zater-

Centraal in

dagavond om samen een

deze (verplichte)

volgende stap te zetten in

2-daagse staan ontmoeting, ervaringsuitwisseling met ex-deelnemers, voorbereiding,­ en intercultureel leren... Een leuke en nuttige bijeenkomst die je enthousiasme­zeker nog meer gaat aanwakkeren.

|23


Al onze projecten vinden dan

terugkomt­van een project in Europa

Anderen inspireren  

ook plaats in samenwerking met

of het Zuiden.

We willen jouw ervaring­ook gebruiken­om nieuwe jongeren­voor

deze organisaties.­In alle situaties kunnen­we ook terugvallen op dit

Terugkommoment  

te bereiden op hun internationaal­

georganiseerd­Don Bosco netwerk.

Jeugddienst Don Bosco biedt je

avontuur.­

Door deze goede samenwerking

de ideale kans om met al jouw

Jij, als ervaringsdeskundige,­

en communicatie kunnen we het

enthousiasme,­energie en plannen

bent immers­de ideale bron van

project, de zorg voor de vrijwilliger

aan de slag te gaan. We organiseren

informatie­en enthousiasme. Jij kan

en veiligheid centraal stellen.­

voor alle internationale vrijwilligers

andere vrijwilligers­inspireren om

een terugkommoment, waarop

eenzelfde avontuur tegemoet te

Groepsverantwoordelijke  

je kan napraten en ervaringen

gaan zoals jij.

Elk vrijwilligersproject heeft een

uitwisselen­met medevrijwilligers.

eigen groepsverantwoordelijke. Deze persoon heeft reeds ervaring met internationale­projecten en is

Wat verwachten we van jou?

dan ook je eerste aanspreekpunt ter

Om met Jeugddienst Don Bosco op pad te gaan verwachten­

plaatse. Samen draag je de verant-

we ook iets van jou. Daarom stellen we volgende voorwaarden:

woordelijkheid om er een geslaagd

Op de webblog www.jdbwereld-

Je bent minimaal 17 jaar oud.  Je spreekt en begrijpt Engels.  Je bent enthousiast en gemotiveerd om je in te zetten voor jouw project  Je neemt actief deel aan het volledige voorbereidingstraject 

wijd.wordpress.com kan je jouw

ervaringen­en foto’s delen met

 Je bent bereid je in te leven in de gewoonten, verwachtingen en de

thuisfront.

project van te maken.

Contact met het thuisfront

van het project. noden­van een plaatselijke gemeenschap (cultuur, eten…).

 Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij

5

“TERUG THUIS. Wat NU?!”

horende­Christelijke waarden en verwachtingen.

Je bent enthousiast thuisgekomen,

 Je staat open voor een (andere) gelovige cultuur. Je bent plezierig geëngageerd en je hebt er enorm veel zin in.   Een aantal projecten stellen nog bijkomende vereisten over bijvoorbeeld

je hebt duizend en één dingen te

leeftijd en/of ervaring. Je leest deze bij de details van elk project in de

vertellen, je wil je inzetten voor

brochure.

het project, je wil nog meer zulke

|24

internationale ervaringen meemaken.­

Kan jij op al deze voorwaarden positief antwoorden? Dan ben je weeral een

Allemaal heel herkenbaar als je

stap dichter bij het opnemen­van een internationaal engagement.


partners Don Bosco Youth-Net ivzw

DBYN is een netwerk van Europese Don Bosco jongeren-organisaties uit 13 landen: België (Jeugddienst Don Bosco), Slovakije, Duitsland, Malta, Spanje, Slovenië, Tsjechië, Italië, Nederland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Oostenrijk.

Vides

Het netwerk vertegenwoordigt de

 Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

stem van de jongeren en wil hen

Vides is een internationale organisatie van de zusters van Don Bosco.

de kans geven deel te nemen aan

Het is een Italiaans letterwoord dat staat voor Volontariato Internazionale

internationale activiteiten. Deze

Donna Educazione Sviluppo. Om het meer verstaanbaar te zeggen:

activiteiten worden ontwikkeld­door

internationaal­vrijwilligerswerk gericht op vrouwen, opvoeding en ontwikkeling.

samenwerking van de verschillende­ partnerorganisaties.­Bezoek de

Met Vides kan je op twee manieren weg. Ofwel ga je een internationaal

website­voor een volledig­overzicht

engagement­aan voor een maand in groep (Kort Weg) ofwel individueel

van het Europese activiteitenaanbod.

voor een half jaar tot een jaar (Lang Weg). Je leeft mee en zet je in op een missiepost­van de zusters ergens in de wereld. Het accent van onze projecten

Naamsesteenweg 37

ligt op speelpleinwerking, vrijwilligerswerk als opvoeder, leerkracht… Zo een

3001 Heverlee

internationale ervaring is indrukwekkend. Vanuit Vides hopen we dat nadien

donbosconet@skynet.be

‘solidariteit’ bewust een plek in je leven krijgt.

T +32 16 48 78 80

Op de website vind je meer uitleg, maar ook getuigenissen, foto’s en video’s.

F +32 16 48 78 90 www.donboscoyouth.net www.facebook.com/ DonBoscoYouthNet

Groenveldstraat 42, 3001 Heverlee ­ info@vides.be T +32 16 23 61 50

www.vides.be www.facebook.com/ vides.vlaanderen

|25


|26


weggaan Om je te laten leiden door een ritme van vreemde klanken Om je te laten onderdompelen in een oceaan van nieuwe indrukken Om je te laten stappen in een woud van beklijvende ervaringen Om je te laten proeven de smaak van wat gans anders is Weggaan om achter te laten een stukje van jezelf een beetje van je hart Weggaan om het avontuur mee terug te nemen Weggaan om jezelf te vinden en nooit meer los te laten

Wim Collin

|27


Jeugddienst Don Bosco vzw Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee jeugddienst@donbosco.be T +32 16 24 16 20 F +32 16 24 16 29

www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco www.jdbwereldwijd.wordpress.com www.avondwoordjes.be

Gedrukt op FSC papier.

internationaal@donbosco.be

Jeugddienst Don Bosco Internationaal vrijwilligerswerk  
Jeugddienst Don Bosco Internationaal vrijwilligerswerk  

Aanbod Internationaal vrijwilligerswerk van Jeugddienst Don Bosco

Advertisement