Page 1

1

3 2

1

6

4

9

5 6

7

8

rs 2017 de feiten en cijfe

4

9

Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam slaagt erin om elk jaar meer kinderen en jongeren die het thuis niet breed hebben, actief mee te laten doen in de samenleving via culturele cursussen. Dat is belangrijk, omdat in Rotterdam ruim 30.000 kinderen (0-18 jaar) opgroeien in een gezin met een laag inkomen en waar meedoen aan culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is. In Rotterdam heeft ĂŠĂŠn op de vier kinderen niet de mogelijkheid om in de vrije tijd aan cultuur te doen. Het fonds geeft deze Rotterdamse kinderen een financieel steuntje in de rug.

3

2


bureau Iebèl Vlieg

Coördinator

4 dagen

Ebru Durmaz

Fondsmedewerker, aanvragen

1 tot 2 dagen

Nienke Binnendijk

Fondsmedewerker, onderzoek, tot sept.

2 dagen

Prya Bisambhar

Fondsmedewerker, communicatie, vanaf aug.

2 dagen

bestuur Micky Teenstra-Verhaar

Voorzitter

Bestuurder diverse instellingen

Gerry-Meijers-de Graaf

Bestuurslid, tot jan. 2018

Voormalig secretaris directeurenoverleg Rotterdamse kunstinstellingen

Elsa de Winter

Bestuurslid

Bestuurssecretaris KRZV De Maas

Hans Karstel

Bestuurslid, sinds nov. penningmeester

Bestuurssecretaris Stichting Pameijer Rotterdam

Carin Borsboom

Penningmeester tot okt.

Controller

Reinier Gerritsen

Bestuurslid, sinds sept.

Beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, secr. Dir. overleg

Ursila Jarbandhan

Bestuurslid sinds nov.

Rotterdamse kunstinstellingen

financiering De belangrijkste financier is de gemeente Rotterdam, Maatschappelijk Ontwikkeling. In 2017 met een budgetsubsidie van € 100.000,- voor de organisatiekosten en een prestatiesubsidie van € 525.000,-. Voor gemiddeld € 350,- per goedgekeurde aanvraag met een maximum van 1.500 aanvragen. 350 aanvragen zijn gefinancierd uit eigen middelen. Naast de gemeentelijke subsidie ontvangt het bijdragen van Jeugdcultuurfonds Nederland en donatie van bedrijven en particulieren. In 2017 werkte de stichting met een begroting van € 737.000,-.

Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam Hang 12, 3011 GG Rotterdam 010-479 01 37 / rotterdam@jeugdcultuurfonds.nl ANBI-nummer: 850426996. KvK: 52399656 IBAN NL67 ABNA 0546212174


Groei door de jaren heen, aantal aanvragen

1283

1314

1640

1850

860 374

2012

2013

2014

2015

2016

2017

leeftijden LEEFtijd

meisjes

jongens

4 - 11 12 - 18

970 389

344 147

Het cultuuraanbod waaruit een leerling kan kiezen is zeer divers. In 2017 zijn er bij 110 verschillende cultuuraanbieders lessen gevolgd. Van grote cultuureducatie centra waar in meerdere disciplines les wordt gegeven, kleine initiatieven in de wijken, in wijkcentra, tot lessen door kunstdocenten in een leslokaal na schooltijd. Van gesubsidieerde instellingen tot particuliere organisaties, en met verschillende doelen. Perfect leren vioolspelen of samen knutselen om nieuwe vrienden te maken: beide zijn belangrijk. Zo is er voor elk kind wel een geschikte cursus te vinden. Het fonds onderhoudt veel contact met alle aanbieders om samen de doelgroep te bereiken.


over de kinderen Kinderen die dansen, zingen, muziek maken, toneel spelen of tekenen, zitten lekker in hun vel. En als je lekker in je vel zit, doe je het beter op school, thuis en op straat. Dankzij de lessen leren kinderen samenwerken, luisteren en verbetert het concentratievermogen en zelfvertrouwen. Meedoen is belangrijk. Van hiphop tot harp.

wat kiezen kinderen? dans:

muziek:

790 meisjes 177 jongens

306 meisjes 249 jongens

theater/zang:

beeldend:

221 meisjes 49 jongens

42 meisjes 16 jongens

1359 meisjes & 491 jongens

top 5 meisjes

top 5 jongens

dansvorming streetdance hiphop piano koor

drums breakdance gitaar piano dansvorming


Meer kinderen bereiken door samenwerken De 3 Jeugdfondsen in Rotterdam In 2017 is een start gemaakt -op verzoek van de gemeente Rotterdam- met een intensieve samenwerking tussen de 3 Jeugdfondsen: Jeugdsportfonds Rotterdam, Meedoen in Rotterdam en het Jeugdcultuurfonds Rotterdam om meer en efficiĂŤnter kinderen te bereiken. In het voorjaar 2018 gaat de campagne van start.

met wie werken we samen? Het Jeugdcultuurfonds organiseerde met diverse cultuuraanbieders en kunstinstellingen projecten om de kinderen zelf te laten ervaren hoe leuk en laagdrempelig cultuur is. Voor veel ouders en kinderen is cultuur onbekend en weten niet hoe belangrijk het kan zijn in de ontwikkeling. Door het fonds werden de projecten The Floor is Yours voor breakdance lessen en wedstrijden, BeneďŹ ts For Kids zomerprogramma en het Jeugdvakantieland in Ahoy georganiseerd. Dit laatste event werd bezocht door ruim 20.000 ouders en kinderen. Het fonds participeerde in veel cultuur en educatie festivals zoals: Kid Dynamite Jazz Festival, Open Monumenten Dag, Internationaal Kinderfeest in de Afrikaanderwijk, Kids Kick It op Stadspodium, Het Rotterdams Tekenfestival, Nationaal Schoolontbijt met de burgemeester. Daarnaast worden een paar keer per jaar vrijkaartjes van jeugdvoorstellingen via de intermediairs vergeven.


Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die het thuis niet breed hebben, maar wel graag willen dansen, muziek maken, toneelspelen, tekenen, knutselen of zingen. Wij geven ze een financieel steuntje in de rug. Werkt u met kinderen of jongeren? En vindt u het ook belangrijk dat ze hun passie ontdekken en talent ontwikkelen? Word dan intermediair van het Jeugdcultuurfonds!

Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam voor meer informatie en neem contact met ons op via rotterdam@jeugdcultuurfonds.nl

werkwijze Kind wil op les

Intermediair dient online aanvraag in.

Kind kan 1 cursusjaar op les Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld en huur muziekinstrumenten

Na akkoord melden ouders het kind aan bij cultuuraanbieder.


Gebied

Aantal % van het toAantal goedgekeurde taal aantal kin- kinderen van aanvragen deren 0 tot 18 jaar in 2017

Feijenoord Delfshaven Charlois IJsselmonde Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Noord Hillegersberg-Schiebroek Hoogvliet Centrum Overschie Hoek van Holland Rozenburg Pernis

39% 37% 35% 31% 34% 14% 31% 12% 20% 33% 19% 13% 14% 10%

5480 5230 4070 3430 2660 2540 2520 1140 1220 980 550 230 320 90

266 274 313 225 56 163 253 65 69 114 29 8 9 6

Rotterdam

28%

30.480

1850

Verdeling van de aanvragen per wijk, en naast de armoede cijfers per wijk.Kinderen uit gezinnen met inkomen tot 120% sociaal minimum.

intermediairs Het succes van het fonds ligt in de methodiek besloten, waardoor óók de sociaalculturele drempel om aan vrijetijdsbeoefening te doen op een duurzame manier wordt weggenomen. Een uitgebreid netwerk van professionals – de intermediairs van het fonds – vragen via het digitale aanvraagsysteem een vergoeding voor het lesgeld aan. Een intermediair is een professional met vaak een spilfunctie in de wijk of op de school en heeft inzicht in de thuissituatie van de kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Ook volgen zij het proces. Het is belangrijk dat iemand vraagt: ‘hoe gaat het op les?’. Onze intermediairs zijn docenten, leerkrachten en mentoren en vooral de school maatschappelijk werkers in het basis- en voorgezet onderwijs. Intermediairs zijn ook werkzaam bij organisaties voor Jeugdzorg en het (gemeentelijk) sociaal maatschappelijk werk. Zoals Centrum Jeugd en Gezin, Radar, Flexus Jeugdplein, Trivium Lindenhof, (nu Enver) Leger des Heils, st. Pameijer, DOCK, st. Mara, Thuis op Straat, bureau Frontlijn, Zowel, Mee Rotterdam, Centrum voor Dienstverlening, Wijkteams, Vraagwijzer, Kerk- en Buurtwerk, veel basisscholen, Schoolsport-


verenigingen, enzovoorts. In 2017 zijn 53 nieuwe intermediairs aangesloten, en in totaal zijn 675 cultuurintermediairs geregistreerd. Ook intermediairs van het Jeugdsportfonds dienen aanvragen in. Stichting Meedoen in Rotterdam is verantwoordelijk voor 8,3 % van de aanvragen. De verdeling tussen aanvragen die via het onderwijs en het welzijnswerk worden ontvangen zijn ongeveer gelijk verdeeld. Gemiddeld doet een JCF intermediair drie aanvragen per jaar, en ontvangen we halverwege de cursus een reactie op de voortgang van de lessen.

Wie is de actieve intermediair: 3 profielen Uit een enquete met intermediairs kwamen grofweg 3 profielen naar boven, die ons helpen informatie op maat te maken. “De hulpverlener” Een zeer sociaal persoon, die door inzicht over armoede gemotiveerd is aanvragen te doen. Deze intermediair is actief in wijknetwerken; heeft kennis over multiculturele en psychosociale uitdagingen van de doelgroep én van de organisatie rondom welzijnswerk. Zij zijn voornamelijk werkzaam in de welzijnssector of op school als maatschappelijk werker.

“De promotor van cultuur- of sportparticipatie” Dit type intermediair weet wat de impact van sport of cultuurparticipatie op de ontwikkeling van een kind is. Hij of zij beoefent meestal zelf ook een sport- of muziekinstrument. De intermediairs in dit profiel kennen het aanbod meestal goed en leiden kinderen actief toe naar het aanbod in de wijk of organiseren zelf aanbod dat op hun wensen aansluit. Vaak valt dat ook binnen hun taakomschrijving.

“De professional die individuele gevallen wil helpen” Deze professionals zijn bezig met ontwikkeling van kinderen, maar zien de kinderen niet zo vaak. Hun motivatie om een aanvraag te doen gaat uit van een individueel kind dat zij willen helpen. En zijn mentor op middelbare school, werkzaam als jeugdverpleegkundige bij CJG, als huisarts of bewindvoerder.

Jeugdcultuurfonds Rotterdam / de cijfers 2017  

Lees wat het Jeugdcultuurfonds betekende in 2017 voor Rotterdamse kinderen en jongeren! In 2018 nog meer cultuur graag.

Jeugdcultuurfonds Rotterdam / de cijfers 2017  

Lees wat het Jeugdcultuurfonds betekende in 2017 voor Rotterdamse kinderen en jongeren! In 2018 nog meer cultuur graag.

Advertisement